GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VÂY QUỐC GIA LẦN II
2nd NATIONAL GO CHESS CHAMPIONSHIP 2002

Tài trợ chính - Main sponsor:

CÔNG TY ĐIỆN TỬ TIẾN ĐẠT
TIEN DAT ELECTRONICS CO. LTD.

Giải được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá Quận 3, từ 17 đến 21/4, theo hệ Thũy sĩ 7 ván, mỗi bên được 75 phút để hoàn thành ván cờ.
The championship was held at District 3 Culture Centre, Ho Chi Minh city.

 

 

 

Kết quả nam - Men final result

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
5
11
1
3
8
2
9
6
10
12
7
Le Mai Duy
Tran Chi Thanh
Tran Anh Tuan
Hoang Nam Thang
Ngo Quoc Huy
Vu Thien Bao
Doan Vu Chung
Do Van Long
Bao Quang
Vu Thanh Tu
Le Thanh Van
Ng Hoang Chinh
HCM
HCM
TDA
DAN
TDA
HNO
HNO
BDI
DAN
KGI
KGI
BDI
10b1
11w1
5b0
7w1
9w1
2w1
8b0
3b0
12b1
4w0
6w0
1b0
8w1
1w1
7b1
5b0
6b1
4b0
10w1
12w1
3w0
2b0
9b0
11w0
3b1
8b1
2w1
6w1
4w0
5w0
11b0
10b1
1b0
9w0
7w1
12b0
5w1
4b0
3w1
9b1
11b0
6b1
12w1
1w0
8w0
7b1
2b0
10w0
1b0
9w1
8b1
4w1
2w0
11w0
3b1
5b0
7b1
12w1
10b0
6w0
9w1
2b1
1w1
11b0
12b1
7w1
5w0
4b0
10w1
6b0
3w0
8b0
11w1
6w1
4b0
2w1
10w1
12b1
1b0
7w1
5b0
3b0
8w0
9b0
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
1
0

Kết quả nữ - Women final result

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
6
1
3
9
4
10
7
5
8
11
Nguyen Thi Huong
Nguyen Hong Anh
Ngo T Thanh Thuy
Ng T Kieu Trinh
BRhan Thi Thu Lan
Dinh Khanh Van
Dang Thi To Loan
Ng Thi Diem Hong
Trn N BRhuong Anh
Le T Thanh Huyen
Vu Thi Minh Tam
HNO
KGI
HCM
DAN
HNO
HCM
BDI
TDA
TDA
BDI
DAN
7b1
1b1
6w0
8w1
4w1
9b0
5b1
2w0
10w0
3b0
r1
9w1
11w1
8b1
10b1
2b0
5w1
3w0
r1
4b0
1w0
6b0
3b1
9b1
7w1
2w0
6w0
11b1
8b0
1b0
r1
10w1
4w0
6w1
2b0
4b1
5b1
r1
1w0
11w1
8w1
3w0
7b0
10b0
1b1
3w1
2w0
6b0
10b1
7w1
9w0
4b0
11b1
r1
5w0
4w1
5w1
3b1
1w0
8w1
2b0
r1
11w1
6b0
9b0
7b0
10w1
4b1
9w1
r1
1b0
6w0
2b0
5b0
7w1
11w1
8b0
7
6
5
4
4
3
3
3
3
3
1
ĐỒNG ĐỘI NAM - MEN TEAM:
ĐỒNG ĐỘI NỮ - WOMEN TEAM:
TOÀN ĐOÀN - DELEGATIONS:
1. Ho Chi Minh City; 2. Tien Dat Co. 3. Da Nang
1. Ha Noi; 2. Ho Chi Minh City; 3. Da Nang
1. Ho Chi Minh City; 2. Ha Noi; 3. Da Nang