GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT QUỐC GIA NĂM 2007
NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2007

Giải được tổ chức tại tại thành phố Huế từ ngày 02/4 đến 15/04/2007.

The championships was held in Hue city from 2-15 April, 2007.

kim2007 liem2007b

KẾT QUẢ SAU CÙNG - FINAL RESULT

Nam/ Men
1. Lê Quang Liêm (TP.Hồ Chí Minh)
2. Nguyễn Anh Dũng (Quảng Ninh)
3. Từ Hoàng Thông (TP.Hồ Chí Minh)
4. Đào Thiên Hải (Đồng Tháp)
5. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Kiên Giang)
6. Đinh Đức Trọng (Bà Rịa - Vũng Tàu)
7. Bảo Quang (Đà Nẵng)
8. Nguyễn Thiện Việt (Đà Nẵng)
9. Hoàng Cảnh Huấn (Đà Nẵng)
10. Nguyễn Huỳnh Minh Huy (Đồng Tháp)
11. Trần Quốc Dũng (Đồng Tháp)
12. Dương Thế Anh (Đồng Tháp)
13. Ngô Ngọc Quang (TP.Hồ Chí Minh)
14.Tô Quốc Khanh (Quân Đội)
15. Lý Hồng Nguyên (TP.Hồ Chí Minh)
16. Đặng Duy Linh (Đà Nẵng)
17. Từ Hoàng Thái (TP.Hồ Chí Minh)
18. Đồng Bảo Nghĩa (Bắc Giang)
19. Trần Mạnh Tiến (Hải Phòng)
20. Trần Thanh Tú (Đồng Tháp)
21. Tôn Thất Như Tùng (TP.Hồ Chí Minh)
22. Nguyễn Văn Hải (Hà Nội)
23. Lê Thanh Minh (Quảng Bình)
24.Nguyễn Văn Thành (Đà Nẵng)
Nữ/ Women
1. Lê Kiều Thiên Kim (TP.Hồ Chí Minh)
2. Hoàng Thị Bảo Trâm (Thừa Thiên-Huế)
3. Hoàng Thị Như Ý (Thừa Thiên - Huế)
4. Nguyễn Thị Thanh An (TP.Hồ Chí Minh)
5. Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ)
6. Bùi Kim Lê (Bình Định)
7. Nguyễn Ngân Bình (Thừa Thiên - Huế)
8. Phạm Thị Ngọc Tú (TP.Hồ Chí Minh)
9. Nguyễn Quỳnh Anh (TP.Hồ Chí Minh)
10. Tôn Nữ Hồng Ân (Lâm Đồng)
11. Trần Thị Kim Loan (Hải Phòng)
12. Vũ Phương Thảo (Bắc Giang)
13. Đặng Bích Ngọc (Ninh Bình)
14. Phạm Thị Thu Hoài (Thừa Thiên - Huế)
15. Lê Thị Minh Thơ (Cần Thơ)
16. Huỳnh Mai Phương Dung (TP.Hồ Chí Minh)
17. Ngô Thị Kim Tuyến (Quảng Ninh)
18. Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang)
19. Nguyễn Thị Thúy (Bắc Giang)
20. Nguyễn Thảo Hân (TP.Hồ Chí Minh)
21. Đoàn Thị Vân Anh (Bắc Giang)
22. Võ Thị Kim Phụng (Thừa Thiên - Huế)
23. Phạm Thị Hải Yến (Quân Đội)
24. Hoàng Xuân Thanh Khiết (Thừa Thiên - Huế)

Giai đoạn 2 - Stage 2

Trận/
Match

Nam - Men

Nữ - Women

Bán kết/
Semi final
Nguyễn Anh Dũng - Đào Thiên Hải
(½-½, ½-½, ½-½, 1-0)
Lê Quang Liêm - Từ Hoàng Thông
(½-½, 1-0)
Hoàng Thị Bảo Trâm - Hoàng Thị Như Ý
(1-0, ½-½)
Lê Kiều Thiên Kim - Nguyễn Thị Thanh An
(½-½, ½-½, ½-½, ½-½, 1-0)

5~8

Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Nguyễn Thiện Việt
(1-0, 0-1, 1-0, ½-½)
Đinh Đức Trọng - Bảo Quang
(1-0, ½-½)
Phạm Lê Thảo Nguyên - Phạm Thị Ngọc Tú
(1-0, ½-½)
Bùi Kim Lê - Nguyễn Ngân Bình
(½-½, ½-½, 0-1,  1-0, 1-0)

9~16

Hoàng Cảnh Huấn - Đặng Duy Linh
(1-0, 1-0)
Nguyễn Huỳnh Minh Huy - Lý Hồng Nguyên
(½-½, ½-½, ½-½, 1-0)
Ngô Ngọc Quang - Dương Thế Anh
(0-1, 0-1)
Tô Quốc Khanh - Trần Quốc Dũng
(0-1, 0-1)
Nguyễn Quỳnh Anh - Huỳnh Mai Phương Dung
(½-½, ½-½, ½-½, 1-0)
Đặng Bích Ngọc - Vũ Phương Thảo
(0-1, 0-1)
Tôn Nữ Hồng Ân - Lê Thị Minh Thơ
(½-½, ½-½, 1-0, 0-1, 1-0)
Trần Thị Kim Loan - Phạm Thị Thu Hoài
(1-0, 1-0)

17~24

Từ Hoàng Thái - Nguyễn Văn Thành
(1-0, 1-0)
Tôn Thất Như Tùng - Trần Thanh Tú
(1-0, 0-1, 0-1, 0-1)
Đồng Bảo Nghĩa - Lê Thanh Minh
(½-½, 1-0)
Nguyễn Văn Hải - Trần Mạnh Tiến
(0-1, 1-0, 0-1, 0-1)
Đoàn Thị Vân Anh - Nguyễn Thảo Hân
(0-1, 0-1)
Ngô Thị Kim Tuyến - Hoàng Xuân Thanh Khiết
(1-0, ½-½)
Võ Thị Kim Phụng - Nguyễn Thị Mai Hưng
(½-½, ½-½, ½-½, ½-½, 0-1)
Nguyễn Thị Thúy - Phạm Thị Hải Yến
(1-0, ½-½)

Giai đoạn 1 - Stage 1

NAM - MEN

Xếp hạng vòng 1 - Ranking after round 9

Hạng/
Rank
Họ và tên VĐV/ Name ELO Đ.V V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 Điểm Hệ số
1 Nguyễn Anh Dũng 2528 QNI 26w1 34b1 4w½ 6b1 3w½ 2b1 7w½ 17b1 5w½ 7 37
2 Lê Quang Liêm 2541 HCM 12b1 18w½ 16w1 9b1 8b1 1w0 6w1 4b½ 10w½ 6.5 35½
3 Từ Hoàng Thông 2472 HCM 42b½ 14w1 18b1 5w½ 1b½ 11w1 4w½ 7b1 9w½ 6.5 33
4 Đào Thiên Hải 2543 DTH 21b1 11w1 1b½ 7w½ 16b1 5w½ 3b½ 2w½ 8b½ 6 33½
5 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2542 KGI 38w1 22b1 6w½ 3b½ 21w½ 4b½ 10w½ 11b1 1b½ 6 32
6 Đinh Đức Trọng 2339 BRV 20b1 32w1 5b½ 1w0 18b1 8w1 2b0 12w½ 16b1 6 31½
7 Bảo Quang 2333 DAN 25w½ 37b1 29w1 4b½ 9w½ 21b1 1b½ 3w0 12b½ 5.5 31
8 Nguyễn Thiện Việt 2304 DAN 37w½ 33b1 23w1 31b1 2w0 6b0 21w1 10b½ 4w½ 5.5 30
9 Hoàng Cảnh Huấn 2342 DAN 35b½ 36w1 40b1 2w0 7b½ 13w1 11b0 28w1 3b½ 5.5 28½
10 Nguyễn Huỳnh Minh Huy 2397 DTH 13b½ 27w½ 15b1 11w½ 22b1 12w½ 5b½ 8w½ 2b½ 5.5 28½
11 Ngô Ngọc Quang 2266 HCM 19w1 4b0 30w1 10b½ 35w1 3b0 9w1 5w0 27b1 5.5 28
12 Tô Quốc Khanh 2277 QDO 2w0 44b1 17w½ 36b½ 23w1 10b½ 34w1 6b½ 7w½ 5.5 26
13 Trần Quốc Dũng 2205 DTH 10w½ 30b½ 21w0 20b1 24w1 9b0 18w½ 34b1 17w1 5.5 24
14 Dương Thế Anh 2377 DTH 17w½ 3b0 37w1 23b½ 31w½ 25w½ 28b½ 22b1 24w1 5.5 23½
15 Lý Hồng Nguyên 2317 HCM 24w1 16b0 10w0 30b½ 28w0 41b1 35w1 21b1 23w1 5.5 22
16 Đặng Duy Linh 0 DAN 39w1 15w1 2b0 34b1 4w0 22b1 17w0 19b1 6w0 5 29
17 Từ Hoàng Thái 2406 HCM 14b½ 42w½ 12b½ 22w½ 40b1 27w1 16b1 1w0 13b0 5 27
18 Tôn Thất Như Tùng 2243 HCM 44w1 2b½ 3w0 28b1 6w0 30w½ 13b½ 24b½ 29w1 5 24½
19 Đồng Bảo Nghĩa 0 BGI 11b0 21w0 41b0 33b1 26w1 40w1 36b1 16w0 28b1 5 19
20 Nguyễn Văn Hải 0 HNO 6w0 31b0 44w1 13w0 43b1 29b0 40w1 33b1 30w1 5 18
21 Trần Mạnh Tiến 2133 HPH 4w0 19b1 13b1 27w1 5b½ 7w0 8b0 15w0 36b1 4.5 24½
22 Lê Thanh Minh 2264 QBI 41w1 5w0 42b1 17b½ 10w0 16w0 37b1 14w0 35b1 4.5 23
23 Trần Thanh Tú 2265 DTH 28b½ 35w1 8b0 14w½ 12b0 36w1 30b½ 25w1 15b0 4.5 23
24 Nguyễn Văn Thành 0 DAN 15b0 39b½ 25w1 40w½ 13b0 32w1 27b1 18w½ 14b0 4.5 22
25 Nguyễn Hoài Nam 2109 QDO 7b½ 40w0 24b0 37w1 38w1 14b½ 29w½ 23b0 34w1 4.5 20
26 Lê Hữu Thái 0 LDO 1b0 43w0 36b0 44w1 19b0 42b1 41w½ 32w1 37b1 4.5 14½
27 Nguyễn Hoàng Nam 2338 HDU 30w½ 10b½ 38w1 21b0 41w1 17b0 24w0 31b1 11w0 4 22½
28 Đoàn Văn Đức 0 QDO 23w½ 29b0 33w1 18w0 15b1 31b1 14w½ 9b0 19w0 4 22
29 Phùng Nguyễn Tường Minh 0 BRV 36b½ 28w1 7b0 35w0 32b½ 20w1 25b½ 30w½ 18b0 4 21½
30 Nguyễn Thái Bình 2279 CTH 27b½ 13w½ 11b0 15w½ 39w1 18b½ 23w½ 29b½ 20b0 4 21
31 Bùi Đức Tiệp 0 HNO 32b0 20w1 43b1 8w0 14b½ 28w0 33b½ 27w0 41w1 4 20
32 Nguyễn Duy Điền Nguyên 0 TTH 31w1 6b0 34w0 38b½ 29w½ 24b0 39w1 26b0 40w1 4 18½
33 Võ Hoài Thương 0 TTH 40b½ 8w0 28b0 19w0 44b1 38b1 31w½ 20w0 43b1 4 16
34 Nguyễn Xuân Quang 0 BRV 43b1 1w0 32b1 16w0 36w½ 35b1 12b0 13w0 25b0 3.5 22½
35 Nguyễn Hữu Hoàng Anh 0 LDO 9w½ 23b0 39w1 29b1 11b0 34w0 15b0 42w1 22w0 3.5 19½
36 Nguyễn Tiến Hùng 0 BGI 29w½ 9b0 26w1 12w½ 34b½ 23b0 19w0 38b1 21w0 3.5 19
37 Nguyễn Đình Quang 0 TTH 8b½ 7w0 14b0 25b0 42w1 39b1 22w0 41b1 26w0 3.5 15½
38 Trần Tuấn Minh 0 HNO 5b0 41w1 27b0 32w½ 25b0 33w0 43b1 36w0 44b1 3.5 15
39 Bảo Khoa 2138 LDO 16b0 24w½ 35b0 43w1 30b0 37w0 32b0 44w1 42b1 3.5 13
40 Huỳnh Lâm Bình Nguyên 0 HCM 33w½ 25b1 9w0 24b½ 17w0 19b0 20b0 43w1 32b0 3 17½
41 Nguyễn Hà Phương 0 BGI 22b0 38b0 19w1 42w1 27b0 15w0 26b½ 37w0 31b0 2.5 14½
42 Nguyễn Anh Tuấn 0 QDO 3w½ 17b½ 22w0 41b0 37b0 26w0 44w1 35b0 39w0 2 11½
43 Nguyễn Văn Toàn Thành 0 QDO 34w0 26b1 31w0 39b0 20w0 44b0 38w0 40b0 33w0 1 8
44 Phạm Quang Hưng 0 QDO 18b0 12w0 20b0 26b0 33w0 43w1 42b0 39b0 38w0 1 4

NỮ - WOMEN

Xếp hạng vòng 1 - Ranking after round 9

Hạng/
Rank
Họ và tên VĐV/ Name ELO Đ.V V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 Điểm Hệ số
1 Hoàng Thị Bảo Trâm 2317 TTH 11b1 7w1 2b½ 5w½ 8b1 10w1 4b½ 3w½ 12w1 7 36
2 Lê Kiều Thiên Kim 2298 HCM 24w1 14b1 1w½ 21b1 10w½ 3b½ 5w½ 11b1 4w½ 6.5 35
3 Nguyễn Thị Thanh An 2284 HCM 7b0 13w1 11b½ 23w1 5b1 2w½ 12b1 1b½ 10w1 6.5 29½
4 Hoàng Thị Như Ý 1939 TTH 26w1 17b½ 20w½ 10b0 14w1 6b1 1w½ 9b1 2b½ 6 29½
5 Phạm Lê Thảo Nguyên 2263 CTH 23w1 9b½ 16w1 1b½ 3w0 11w1 2b½ 10b1 6w0 5.5 30½
6 Bùi Kim Lê 2181 BDI 13b0 18w1 22b1 8w½ 12b½ 4w0 7b½ 20w1 5b1 5.5 25
7 Nguyễn Ngân Bình 2148 TTH 3w1 1b0 10w0 22w½ 13b1 9b½ 6w½ 16b1 11w1 5.5 23½
8 Phạm Thị Ngọc Tú 2062 HCM 10w1 16b½ 17w1 6b½ 1w0 20b½ 9w0 14b1 13w½ 5 27½
9 Nguyễn Quỳnh Anh 2071 HCM 12b1 5w½ 21b0 14b½ 16w½ 7w½ 8b1 4w0 20b1 5 24½
10 Đặng Bích Ngọc 2216 NBI 8b0 15w1 7b1 4w1 2b½ 1b0 20w1 5w0 3b0 4.5 26½
11 Tôn Nữ Hồng Ân 0 LDO 1w0 26b1 3w½ 17b1 21w1 5b0 16w1 2w0 7b0 4.5 25½
12 Trần Thị Kim Loan 2194 HPH 9w0 24b1 23w½ 20b1 6w½ 21b½ 3w0 13w1 1b0 4.5 24
13 Phạm Thị Thu Hoài 1932 TTH 6w1 3b0 14w½ 16b½ 7w0 23b1 21w1 12b0 8b½ 4.5 23
14 Lê Thị Minh Thơ 0 CTH 18b1 2w0 13b½ 9w½ 4b0 25w½ 22b1 8w0 21b1 4.5 21½
15 Vũ Phương Thảo 0 BGI 16w0 10b0 25b0 18w1 19b0 26w1 24b1 21w½ 23w1 4.5 15
16 Huỳnh Mai Phương Dung 2128 HCM 15b1 8w½ 5b0 13w½ 9b½ 22w1 11b0 7w0 18b½ 4 23
17 Đoàn Thị Vân Anh 0 BGI 25b1 4w½ 8b0 11w0 23b½ 24w0 26b1 18w½ 19w½ 4 20
18 Ngô Thị Kim Tuyến 0 QNI 14w0 6b0 24w1 15b0 26w1 19b0 23w1 17b½ 16w½ 4 16½
19 Võ Thị Kim Phụng 1970 TTH 20w0 23b0 26w0 24b0 15w1 18w1 25b1 22w½ 17b½ 4 13½
20 Nguyễn Thị Thúy 0 BGI 19b1 21w½ 4b½ 12w0 25b1 8w½ 10b0 6b0 9w0 3.5 23½
21 Phạm Thị Hải Yến 0 QDO 22w1 20b½ 9w1 2w0 11b0 12w½ 13b0 15b½ 14w0 3.5 23
22 Nguyễn Thị Mai Hưng 1970 BGI 21b0 25w1 6w0 7b½ 24w1 16b0 14w0 19b½ 26b½ 3.5 17½
23 Hoàng Xuân Thanh Khiết 2198 TTH 5b0 19w1 12b½ 3b0 17w½ 13w0 18b0 25w1 15b0 3 16
24 Nguyễn Thảo Hân 0 HCM 2b0 12w0 18b0 19w1 22b0 17b1 15w0 26w0 25b1 3 11
25 Phạm Thị Thu Hiền 0 QBI 17w0 22b0 15w1 26b1 20w0 14b½ 19w0 23b0 24w0 2.5 15
26 Nguyễn Thị Diễm Trang 0 CTH 4b0 11w0 19b1 25w0 18b0 15b0 17w0 24b1 22w½ 2.5