GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT QUỐC GIA NĂM 2005
NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2005

thanhan1Giải được tổ chức tại Thừa Thiên - Huế từ ngày 02 đến 15/4/2005. Thời gian cho mỗi bên là 90 phút, mỗi nước đi được tích lũy 30 giây.

The championship was taken place in Hue city, from 2 to 15 April.

KẾT QUẢ SAU CÙNG - FINAL RESULT

Nam/ Men
1. Nguyễn Anh Dũng (Quảng Ninh)
2. Đào Thiên Hải (Đồng Tháp)
3. Bùi Vinh (Hà Nội)
4. Lý Hồng Nguyên (TP.Hồ Chí Minh)
5. Lê Quang Liêm (TP.Hồ Chí Minh)
6. Từ Hoàng Thái (TP.Hồ Chí Minh)
7. Nguyễn Văn Huy (Bắc Ninh)
8. Trần Thanh Tú (Đồng Tháp)
9. Hoàng Cảnh Huấn (Đà Nẵng)
10. Dương Thế Anh (Đồng Tháp)
Nữ/ Women
1. Nguyễn Thị Thanh An (TP.Hồ Chí Minh)
2. Lê Thanh Tú (Ninh Bình)
3.  Lê Kiều Thiên Kim (TP.Hồ Chí Minh)
4. Lương Minh Huệ (Ninh Bình)
5. Hoàng Thị Bảo Trâm (Thừa Thiên - Huế)
6. Hoàng Xuân Thanh Khiết (Thừa Thiên - Huế)
7. Đặng Bích Ngọc (Ninh Bình)
8. Huỳnh Mai Phương Dung (TP.Hồ Chí Minh)
9. Nguyễn Ngân Bình (Thừa Thiên - Huế)
10. Trần Kim Loan (Hải Phòng)

 

Giai đoạn 2 - 2ndleg

Trận/
Match

Nam - Men

Nữ - Women

Chung kết
FINAL

Đào Thiên Hải - Nguyễn Anh Dũng ½, ½, ½, ½,0-1 Nguyễn Thị Thanh An - Lê Thanh Tú 1-0, ½

3~4

Bùi Vinh - Lý Hồng Nguyên 1-0, 1-0 Lê Kiều Thiên Kim - Lương Minh Huệ ½, ½, 1-0, ½

 

Trận/
Match

Nam - Men

Nữ - Women

Bán kết/
Semi final
Bùi Vinh - Đào Thiên Hải 0-1, ½-½
Lý Hồng Nguyên - Nguyễn Anh Dũng ½-½, 0-1
Nguyễn Thị Thanh An - Lê Kiều Thiên Kim ½-½, 1-0
Lương Minh Huệ - Lê Thanh Tú ½-½, 0-1

5~8

Trần Thanh Tú - Từ Hoàng Thái 0-1, 0-1
Lê Quang Liêm - Nguyễn Văn Huy ½, 1-0
Hoàng Thị Bảo Trâm - Huỳnh Mai Phương Dung 1-0, 0-1, 1-0
Đặng Bích Ngọc - Hoàng Xuân Thanh Khiết 0-1, 0-1

9~12

Hoàng Cảnh Huấn - Phạm Chương ½, ½, 1-0
Đinh Đức Trọng - Dương Thế Anh 1-0, ½
Nguyễn Ngân Bình - Nguyễn Thị Thu Quyên 1-0, ½
Lương Huyền Ngọc - Trần Thị Kim Loan ½-½, 0-1

13~20

Nguyễn Thiện Việt - Nguyễn Hoàng Nam 1-0, ½
Nguyễn Thành Nghĩa - Từ Hoàng Thông ½, 0-1
Ng Hh Minh Huy - Ngô Ngọc Quang ½, ½, 0-1, 0-1
Nguyễn Giang Sơn - Nguyễn Thanh Phúc 1-0, 1-0
Võ Thị Kim Phụng - Phạm Thị Thu Hoài 0-1, ½
Lương Nhật Linh - Hoàng Thị Như Ý 0-1, 0-1
Đỗ Thị Diễm Thúy - Phạm Thị Thu Hiền 1-0, 0-1, ½, 1-0
Phạm Thị Ngọc Tú - Nguyễn Phương Thảo 1-0, 1-0

Giai đoạn 1- 1stleg

NAM / MEN

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
2
1
4
34
16
9
10
5
18
6
14
29
13
26
8
36
21
12
3
11
20
7
30
25
38
17
23
27
15
22
19
31
32
28
39
35
24
37
33
Nguyễn Anh Dũng
Đào Thiên Hải
Bùi Vinh
Lý Hồng Nguyên
Trần Thanh Tú
Lê Quang Liêm
Nguyễn Văn Huy
Từ Hoàng Thái
Hoàng Cảnh Huấn
Đinh Đức Trọng
Dương Thế Anh
Phạm Chương
Nguyễn Thiện Việt
Nguyễn Thành Nghĩa
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Nguyễn Giang Sơn
Nguyễn Thanh Phúc
Ngô Ngọc Quang
Từ Hoàng Thông
Nguyễn Hoàng Nam
Trần Ngọc Thạch
Bảo Quang
Nguyễn Đức Hòa
Ngô Ninh
Tôn Thất Như Tùng
Phùng Nguyễn Tường Minh
Nguyễn Hữu Đức Luận
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Bảo Khoa
Nguyễn Ngọc Phụng
Nguyễn Hoàng Tuấn
Trần Ngọc Lân
Tô Ngọc Minh
Lê Trọng Đề Toàn
Phan Anh Tuấn
Nguyễn Đình Quang
Nguyễn Xuân Quang
Võ Hoài Thương
Trần Tuấn Minh
Quảng Ninh
Đồng Tháp
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
TP.Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Tháp
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Quân Đội
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Hải Dương
Quân Đội
Đà Nẵng
Cần Thơ
Phú Yên
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Lâm Đồng
Lâm Đồng
TP.Hồ Chí Minh
Quân Đội
Hà Nội
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Quân Đội
Thừa Thiên - Huế
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thừa Thiên - Huế
Hà Nội
21b1
20w1
23b1
15b1
35b1
28w1
29b½
24w1
37b1
25b½
33b1
10w½
32w1
7b½
27b1
17b1
2w0
31b1
22w½
30w0
1b0
26w½
11b1
6w½
19b0
36w0
4w0
8w0
34w0
3b½
38w1
12w0
13b0
9b0

16w0
5b0
18w0
14w0
13w1
14b1
16w1
12b1
4b0
30b0
39w1
18b½
5w½
29w½
1w0
6b½
2b0
25w0
19w½
3w0
32b1
34w0
36b1
27b1
33w1
22b0
9w1
26b1
23w0
31b½
38b1
11w0
28b1
7w1
8b½
17w½
21w0
15w0
10b0
24b0
35w1
r1
20b0
34b1
4w1
1b0
2w0
37w1
22w1
19b1
30w0
3b½
21b1
29b0
14w1
24w1
39b½
25b1
15b1
6w0
23b1
18w½
20w1
11b0
31w½
5b1
8w0
r1
27w1
12w0
17b0
36w0
9b0
10w0
7b½
35b0
33b½
26w½
32w1
13b0
16b0
28w½
8w1
30b1
10b½
17w1
3w1
18b½
4w½
22b1
9w½
13w1
31w1
12b0
6b0
15w1
2b0
11w½
38b1
29w1
16b0
36b½
35w1
24b½
1w0
19w1
21w0
34b0
37b1
r1
26b0
5w0
25b0
14b0
33w1
39w0
28b1
20b0
7w½
23w0
32b0
1b½
2w½
11w1
10b1
6b1
36w1
34w0
25w1
8b½
16w0
23b1
7w1
26w1
13b0
18w½
9b0
3b½
30b½
21w½
4b0
39b1
29b0
12w½
5b0
31b1
22w0
14w0
35b1
32w½
17b1
24w1
38w0
15b½
r1
20w0
27w0
19b0
33b½
37w½
16w1
34b½
9w½
1w½
2b0
4b½
20b1
12b½
6w½
18b½
30w1
8b½
21b½
23w½
29w½
19w1
13w½
5w½
11b0
3w1
10w0
28w1
14b0
22b0
15w1
32b1
26b½
39w1
38b0
25w1
36b0
33w1
17w0
7b0
27b0
r1
37w0
24b1
31b0
10b½
12w½
5b½
9b0
14w½
34w1
2w½
4w½
13b1
22w1
16b½
11w1
18w0
19b1
30b1
27w1
17b½
1b½
23w1
29b0
38w0
37b1
8w0
31w½
20b1
21w½
3b0
36b0
24w½
6b0
26w0
25b½
28b1
32w0
35w0
39b1
15b½
7w0
r1
9w½
18b½
29w1
6w1
38w1
2b½
12b1
14b½
1w½
34b0
5w½
4b0
22b1
11b1
36w½
8b½
30w½
10w0
7b1
26w0
23b½
3w0
21b½
27b1
16b0
35b1
20w½
25w0
r1
13w0
32b0
37b1
19w1
24b1
33b1
17w0
28w0
31w0
39w0
4w0
9w½
2b1
14b½
10b½
1b½
16w½
8w1
36b1
12w1
34w½
30w1
3b1
17w1
5b0
18w0
25b1
6b0
13w0
31b1
22w1
38b1
29b0
21w0
7w0
26b0
35w1
32b1
39b1
20b0
33w1
11w0
27w0
37w1
15w0
23b0
r1
28b0
19b0
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
2.5
2

NỮ / WOMEN

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
3
19
1
4
21
5
8
6
9
7
23
22
20
13
24
14
17
10
18
11
12
15
16
Lê Kiều Thiên Kim
Lê Thanh Tú
Lương Minh Huệ
Nguyễn Thị Thanh An
Hoàng Thị Bảo Trâm
Đặng Bích Ngọc
Hoàng Xuân Thanh Khiết
Huỳnh Mai Phương Dung
Nguyễn Ngân Bình
Lương Huyền Ngọc
Trần Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Thu Quyên
Võ Thị Kim Phụng
Lương Nhật Linh
Đỗ Thị Diễm Thúy
Phạm Thị Ngọc Tú
Nguyễn Phương Thảo
Phạm Thị Thu Hiền
Hoàng Thị Như Ý
Phạm Thị Thu Hoài
Tôn Nữ Hồng Ân
Nguyễn Thị Diễm Trang
Nguyễn Thanh Xuân
Đỗ Thùy Dương
TP.Hồ Chí Minh
Ninh Bình
Ninh Bình
TP.Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
Ninh Bình
Thừa Thiên - Huế
TP.Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
Quảng Ninh
Hải Phòng
Bắc Ninh
Thừa Thiên - Huế
Ninh Bình
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Lâm Đồng
Cần Thơ
Hải Dương
Quân Đội
14w1
15b1
7w1
13b1
16w1
9w½
17b1
20w½
18w½
21b½
19b0
11w1
10b1
8b½
1w0
12b½
2b0
5w0
22w0
6b½
23b0
24w½
3w0
4b0
5b1
23w1
1b½
19w½
22b1
18b1
2w0
24b0
20b1
12w1
15w1
3b0
4w0
6w0
16b1
8w1
10w0
11b1
14b1
21w0
17w0
9b0
7b0
13w0
3w½
2b½
9w1
4b1
1w0
5w0
21b1
18w½
24w1
19b0
17b½
10b1
13b½
12b1
22w½
6b0
16b1
7w½
23w0
8b½
15b1
20w0
11w0
14w0
1b½
6w½
23b1
2w½
5b1
7b1
4w0
11b1
3b½
20w½
21w0
19w0
17w1
9b½
24b½
13w½
12w1
22b0
18b1
10w0
8w0
14b0
16w0
15b1
19b1
4b1
2w0
6b1
3w0
22w1
20b1
14w1
1w0
13b1
11b1
17b1
21b0
5w0
9w0
10b1
8b0
23w0
24w0
16b1
7w0
15w0
12b1
18w0
21w1
1b½
5b1
3w½
24b1
2b0
19w0
23b1
9b1
6w0
22w1
8w0
7b0
10w½
14b0
4w0
13w1
16w1
20b½
15w1
12b1
11w0
18b0
17b0
4b1
19w½
3b½
8b0
2w0
14w1
18b1
1w1
7w½
23b1
6b½
9w0
24w0
11b1
15b½
22b1
21b0
10b½
17w½
5w0
20w0
16b1
13w½
12w0
6w½
9b1
8w1
21w1
7b1
1b0
24w1
19b0
2b½
3w0
4w0
12b1
15w1
17w0
10w1
5b0
18w1
20b1
13b0
14b0
16b1
23w0
22b0
11w0
23b½
8w½
4b½
5b½
19w½
6b1
1w½
3b½
21w0
17b1
24b1
2w½
14b1
15b1
11b1
7w0
22w0
9w0
16w1
12w1
13w0
18b0
20w0
10b0
7
6.5
6.5
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3
1.5
1.5
1