GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT QUỐC GIA NĂM 2004
NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2004

Giải được tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 12 đến 23/3/2004. Thời gian cho mỗi bên là 120 phút để hoàn thành ván cờ.

The championship was held from Mar.12 to 23 in Dalat city.

Dalat2004-1

KẾT QUẢ SAU CÙNG - FINAL RESULT

Nam/ Men
1. Đào Thiên Hải (Đồng Tháp)
2. Nguyễn Anh Dũng (Quảng Ninh)
3. Cao Sang (Lâm Đồng)
4. Đinh Đức Trọng (Bà Rịa-Vũng Tàu)
5. Bảo Quang (Đà Nẵng)
6. Từ Hoàng Thông (TP.Hồ Chí Minh)
7. Bùi Vinh (Hà Nội)
8. Trần Anh Trí (Đà Nẵng)
9. Nguyễn Huỳnh Minh Huy (Đồng Tháp)
10. Lê Quang Liêm (TP.Hồ Chí Minh)
Nữ/ Women
1. Hoàng Xuân Thanh Khiết (Thừa Thiên - Huế)
2. Lê Thị Phương Liên (Cần Thơ)
3. Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ)
4. Võ Hồng Phượng (Cần Thơ)
5. Nguyễn Thị Thanh An (TP.Hồ Chí Minh)
6. Lê Kiều Thiên Kim (TP.Hồ Chí Minh)
7. Châu Thị Ngọc Giao (Bình Định)
8. Hoàng Thị Bảo Trâm (Thừa Thiên - Huế)
9. Nguyễn Ngân Bình (Thừa Thiên - Huế)
10. Trần Kim Loan (Hải Phòng)

Giai đoạn 2 - 2ndleg

Trận/
Match

Nam - Men

Nữ - Women

1~2 Đào Thiên Hải - Nguyễn Anh Dũng ½,½ Hoàng Xuân Thanh Khiết - Lê Thị Phương Liên 1-0,0-1,½,1-0

3~4

Đinh Đức Trọng - Cao Sang ½,0-1 Võ Hồng Phượng - Phạm Lê Thảo Nguyên ½,0-1

5~8

Bảo Quang - Trần Anh Trí ½,1-0
Bùi Vinh - Từ Hoàng Thông 1-0,0-1,0-1,½
Nguyễn Thị Thanh An - Hoàng Thị Bảo Trâm 1-0,0-1,½,1-0
Lê Kiều Thiên Kim - Châu Thị Ngọc Giao 1-0,½

9~12

Nguyễn Huỳnh Minh Huy - Nguyễn Đức Hòa 1-0,1-0
Lê Quang Liêm - Nguyễn Văn Huy 0-1,1-0,1-0,1-0
Nguyễn Ngân Bình - Văng Thị Thu Hằng 1-0,½
Huỳnh Mai Phương Dung - Trần Kim Loan 0-1,½

13~20

Dương Thế Anh - Nguyễn Thiện Việt 1-0,0-1,½,½
Nguyễn Hoàng Nam - Châu Quốc Hiếu 1-0,1-0
Nguyễn Thái Bình - Ngô Ngọc Quang ½,½,0-1,1-0
Bảo Khoa - Trần Mạnh Tiến 0-1,0-1
Ngô Diệu Hoa - Đỗ Thị Diễm Hương 0-1,1-0,0-1,½
Lê Phú Nguyên Thảo - Hoàng Thị Như Ý ½,1-0
Bùi Kim Lê - Trần Thị Minh ½,½,0-1,0-1
Lương Huyền Ngọc - Lê Thị Minh Thơ 0-1,1-0,1-0,0-1

Giai đoạn 1- 1stleg

MEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Đào Thiên Hải
Nguyễn Anh Dũng
Đinh Đức Trọng
Cao Sang
Bảo Quang
Bùi Vinh
Từ Hoàng Thông
Trần Anh Trí
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Lê Quang Liêm
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Đức Hòa
Dương Thế Anh
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Thái Bình
Bảo Khoa
Trần Mạnh Tiến
Ngô Ngọc Quang
Châu Quốc Hiếu
Nguyễn Thiện Việt
Hồ Văn Huỳnh
Hoàng Nam Thắng
Trần Thanh Tú
Nguyễn Sỹ Hùng
Cao Sơn
Phùng Nguyễn Tường Minh
Đồng Tháp
Quảng Ninh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lâm Đồng
Đà Nẵng
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đồng Tháp
TP.Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
Cần Thơ
Đồng Tháp
Hải Dương
Cần Thơ
Lâm Đồng
Hải Phòng
TP.Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Đà Nẵng
Cần Thơ
Đà Nẵng
Đồng Tháp
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lâm Đồng
Bà Rịa - Vũng Tàu
22w1
12w1
26w1
8b1
16b1
23w½
24b1
4w0
14w1
25w1
20b0
2b0
17w1
9b0
21b½
5w0
13b0
19b1
18w0
11w1
15w½
1b0
6b½
7w0
10b0
3b0
18b1
5b½
13b1
10w1
2w½
11b1
9w1
25b1
7b0
4b0
6w0
16w0
3w0
24w1
20w½
12b1
26b1
1w0
22b0
15b½
23b1
19w1
21w0
14b0
8w0
17w0
7w1
20w1
4w0
3b1
6b1
5w0
1b0
15w½
22w0
14w1
26b1
19b1
16b1
10b0
8b½
13w0
23w1
21b0
12w0
2b0
18w1
9b1
17b0
25w½
24b½
11w0
4b½
7b½
22b1
1w½
21w1
15b½
2w½
12b1
11b0
17b1
9w1
8w0
20b½
25w1
6w½
18b0
10w0
16w1
26w1
13w½
5b0
3w0
24w0
23b1
14b0
19b0
5w1
4w½
10w1
2b½
1b0
22w1
8b½
7w½
12w1
3b0
14b½
9b0
21w1
11w½
17w0
23w1
15b1
20b½
24b0
18w½
13b0
6b0
16b0
19w1
26w1
25b0
3b½
13b½
1w½
5w0
4b1
7b1
6w0
10b1
25b1
8w0
15w0
26b1
2w½
18b0
11b1
22b1
24w1
14w1
23b½
21b1
20w0
16w0
19w½
17b0
9w0
12w0
13w1
17w1
5b1
6b½
3w0
4w½
20b½
18w½
16w1
15b1
24b1
22w1
1b0
21w1
10w0
9b0
2b0
8b½
25w1
7w½
14b0
12b0
26b½
11w0
19b0
23w½
2b½
1w½
6w½
9w1
8w1
3b½
14w1
5b0
4b0
11w1
10b0
15w1
18b1
7b0
12b0
19w0
20w1
13w0
16b1
17b0
24w0
26w1
25w1
21b1
23b0
22b0
10w1
6b1
17b1
13b1
7b0
2w0
5w1
20w1
18w1
1b0
19w1
24b1
4w0
22w1
23w½
25b1
3w0
9b0
11b0
8b0
26b1
14b0
15b½
12w0
16w0
21w0
8b½
3b1
2w0
7w½
9w0
12b1
4b½
1w½
5b1
13w1
17w1
6w0
10b0
16b0
26w1
14w1
11b0
24w1
21w1
23w½
19b0
25w½
20b½
18b0
22b½
15b0
6w½
10w1
7b½
11w½
18b1
1b½
3w½
9b½
8w½
2b0
4b½
17b1
19w½
26w1
24b1
21b½
12w0
5w0
13b½
25b0
16w½
23b½
22w½
15w0
20w1
14b0
8.5
8.5
7.5
7.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4
4
4
3.5
3
0.5

WOMEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Hoàng Xuân Thanh Khiết
Lê Thị Phương Liên
Võ Hồng Phượng
Phạm Lê Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Thanh An
Lê Kiều Thiên Kim
Châu Thị Ngọc Giao
Hoàng Thị Bảo Trâm
Nguyễn Ngân Bình
Huỳnh Mai Phương Dung
Trần Kim Loan
Văng Thị Thu Hằng
Ngô Diệu Hoa
Lê Phú Nguyên Thảo
Bùi Kim Lê
Lương Huyền Ngọc
Lê Thị Minh Thơ
Trần Thị Minh
Hoàng Thị Như Ý
Đỗ Thị Diễm Hương
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Thảo Hân
Lê Lã Trà My
Hồ Thị Ánh Tiên
Tôn Nữ Hồng Ân
Nguyễn Thị Diễm Trang
Võ Hồng Nhung
Thừa Thiên - Huế
Cần Thơ
Cần Thơ
Cần Thơ
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
TP.Hồ Chí Minh
Hải Phòng
TP.Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
Cần Thơ
Bình Định
Quảng Ninh
Cần Thơ
Bình Định
Thừa Thiên - Huế
TP.Hồ Chí Minh
Hải Dương
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
Đồng Nai
Lâm Đồng
Cần Thơ
Hà Nội
20w1
21b1
17b1
27b1
26b1
23w1
14w1
22b1
25w1
16w1
18w1
13w½
12b½
7b0
24w1
10b0
3w0
11b0
r1
1b0
2w0
8w0
6b0
15b0
9b0
5w0
4w0
2b½
1w½
10w1
6w0
9w1
4b1
19b½
15w1
5b0
3b0
13b1
20b½
11w0
26w1
8b0
r1
25b1
21w1
7w½
12w½
18b0
24b1
27w½
22w0
17w0
14b0
23b½
19w1
15b1
6b1
17b1
11b1
3w0
8w0
7b1
18w1
14w1
5w0
16b½
26b1
10b0
2w0
12w½
4w0
9b0
1b0
27b1
24w0
23w1
22b0
21b1
r1
13w0
20w0
3b½
6w1
1w½
22w1
8w½
2b0
13b0
5b½
11b1
12b½
9w0
10w½
7w1
15w1
14b0
20b½
19b½
25w1
17w½
16w½
23b1
4b0
21w0
27w1
18b0
r1
24b0
13w1
5w½
8b1
9b½
2b½
14w1
11w½
3w0
4w½
20w½
7b½
22b1
1b0
6b0
17b1
18w0
15w0
16b1
24b½
10b½
27w1
12w0
r1
19w½
26w1
25b0
21b0
5b1
3b½
2w½
10w½
1w0
12b1
16b1
9w½
8b½
4b½
20b1
6w0
19w0
21w½
25w0
7w0
22w1
24w1
13b1
11w0
14b½
17b0
26b1
18b0
15b1
23w0
r1
4w0
8w½
9b½
1b1
19b1
18w1
12w½
2b½
3w½
11b½
10w½
7b½
23b0
25b1
r1
22b½
21b½
6b0
5w0
24b1
17w½
16w½
13w1
20w0
14w0
27b½
26w½
6w1
4b½
5w½
2w½
3b½
1b0
18b½
11w1
10b½
9w½
8b0
23w1
25w1
17w1
21w1
27w½
14b0
7w½
20b½
19w½
15b0
r1
12b0
26b0
13b0
24w1
16b½
8b1
9b½
4b1
3w0
6w1
5b0
20w1
1w0
2w½
18w½
15w½
14w½
22w1
12b½
11b½
25b1
27w1
10b½
23w0
7b0
26w0
13b0
19b1
r1
16w0
21b1
17b0
18b1
12w1
7w0
5b1
4w0
9w1
3b1
14b1
6b0
15b1
23b1
2b0
20b1
8w0
10w0
17w½
16b½
1w0
26b1
13w0
r1
27b1
11w0
25w½
24b½
19w0
22w0
7w0
10b1
11b½
8w1
13b½
19b1
1b1
4b0
14w½
2w0
3w½
18w1
5w½
9b½
26b1
23b1
24w1
12b0
6w0
r1
22b1
21w0
16w0
17b0
27w0
15w0
25b1
8
8
7.5
7.5
7
7
7
6.5
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
3.5
3.5
3.5