huy-haiGIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2008

NATIONAL MASTERS CHESS TOURNAMENT 2008
01 - 10/12/2008, tại Cao Lãnh, Đồng Tháp

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC - FINAL STANDING

NAM - MEN

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB. Res.
1 Nguyễn Văn Huy BNI * ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 5 15,75 0
2 Nguyễn Anh Dũng QNI ½ * ½ ½ 1 ½ 1 ½ 14,75 0
3 Nguyễn Hoàng Nam QĐO ½ ½ * ½ ½ 1 0 1 4 13,25 0
4 Trần Mạnh Tiến HPH ½ ½ ½ * 0 0 1 1 11,25 0
5 Nguyễn Thành Nghĩa HCM 0 0 ½ 1 * ½ ½ 1 10,25 0
6 Tô Quốc Khanh QĐO 0 ½ 0 1 ½ * ½ ½ 3 9,75 0
7 Trần Quốc Dũng ĐTH ½ 0 1 0 ½ ½ * 0 9,75 0
8 Nguyễn Minh Tuấn HCM 0 ½ 0 0 0 ½ 1 * 2 6,25 0

NỮ - WOMEN

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB. Res.
1 Nguyễn Thị Thanh An HCM * 0 ½ 1 1 1 1 1 15,25 0
2 Đặng Bích Ngọc NBI 1 * 1 0 0 1 1 1 5 16,50 0
3 Lê Thị Phương Liên QNI ½ 0 * ½ 1 ½ 1 1 12,50 0
4 Bùi Kim Lê BĐI 0 1 ½ * ½ 0 1 ½ 11,50 0
5 Nguyễn Hoàng Anh QĐO 0 1 0 ½ * 1 ½ 0 3 10,75 0
6 Lê Thị Hà HPH 0 0 ½ 1 0 * ½ 1 3 8,25 0
7 Đỗ Thị Diễm Hương HCM 0 0 0 0 ½ ½ * 1 2 4,50 0
8 Trần Thị Kim Loan HPH 0 0 0 ½ 1 0 0 * 4,75 0

VÒNG LOẠI - PRELIMINARY

Nam bảng A - MEN GROUP A

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB. Res.
1 Nguyễn Hoàng Nam QĐO * ½ 1 1 0 1 1 12,25 0
2 Nguyễn Anh Dũng QNI ½ * ½ ½ 1 1 1 10,50 0
3 Nguyễn Minh Tuấn HCM 0 ½ * ½ 1 1 1 4 8,50 0
4 Tô Quốc Khanh QĐO 0 ½ ½ * ½ 1 1 7,75 0
5 Đoàn Văn Đức QĐO 1 0 0 ½ * ½ 0 2 7,00 0
6 Phùng Nguyên Tường Minh BRV 0 0 0 0 ½ * 1 2,00 0
7 Dương Thượng Công ĐTH 0 0 0 0 1 0 * 1 2,00 0

Nam bảng B - MEN GROUP B

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB. Res.
1 Trần Mạnh Tiến HPH * ½ 0 1 1 1 ½ 1 5 15,75 0
2 Nguyễn Văn Huy BNI ½ * 1 ½ ½ 0 1 1 13,25 0
3 Nguyễn Thành Nghĩa HCM 1 0 * ½ ½ ½ 1 1 13,00 0
4 Trần Quốc Dũng ĐTH 0 ½ ½ * ½ 1 1 1 12,00 0
5 Trần Thanh Tú ĐTH 0 ½ ½ ½ * 1 ½ 1 4 11,75 0
6 Phạm Xuân Đạt QĐO 0 1 ½ 0 0 * 1 1 8,75 0
7 Phan Anh Sơn QĐO ½ 0 0 0 ½ 0 * 0 1 4,50 0
8 Phan Trọng Bình BRV 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1,00 0

Nữ bảng A - WOMEN GROUP A

Rank Name FED 1 2 3 4 5 Pts SB. Res.
1 Nguyễn Hoàng Anh QĐO * 1 ½ 1 1 5,50 0
2 Đặng Bích Ngọc NBI 0 * 1 1 ½ 3,75 0
3 Đỗ Thị Diễm Hương HCM ½ 0 * ½ 1 2 3,00 0
4 Lê Thị Hà HPH 0 0 ½ * 1 1,50 0
5 Trần Lê Đan Thụy BTR 0 ½ 0 0 * ½ 1,25 0

Nữ bảng B - WOMEN GROUP B

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts SB. Res.
1 Nguyễn Thị Thanh An HCM * 1 1 ½ 1 ½ 4 9,25 0
2 Bùi Kim Lê BĐI 0 * ½ ½ 1 1 3 5,75 0
3 Trần Thị Kim Loan HPH 0 ½ * 0 1 1 5,00 0
4 Lê Thị Phương Liên QNI ½ ½ 1 * 0 0 2 6,00 0
5 Đỗ Thị Diễm Thúy HCM 0 0 0 1 * 1 2 3,50 0
6 Nguyễn Thị Diễm Hương BTR ½ 0 0 1 0 * 4,00 0