GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2004
NATIONAL CHESS TEAM CHAMPIONSHIP 2004

Giải được tổ chức tại Đồng Tháp từ 14 đến 27 tháng 8.

Taken place in Dong Thap from Aug 14 to 27.

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM - MEN INDIVIDUAL

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Đinh Đức Trọng
Từ Hoàng Thông
Nguyễn Văn Huy
Hoàng Cảnh Huấn
Đào Thiên Hải
Bùi Vinh
Nguyễn Hoàng Tuấn
Trần Anh Trí
Ngô Ngọc Quang
Dương Thế Anh
Nguyễn Thiện Việt
Trần Ngọc Thạch
Nguyễn Thái Bình
Trần Quốc Dũng
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Nguyễn Thanh Phúc
Từ Hoàng Thái
Trần Thế Tâm
Hoàng Nam Thắng
Tống Thái Hùng
Vũ Đình Hưng
Nguyễn Ngọc Phụng
Bảo Khoa
Nguyễn Hữu Đức Luận
Nguyễn Xuân Quang
Quách Phương Minh
Phùng Nguyễn Tường Minh
Nguyễn Sỹ Hùng
Ngô Ninh
Nguyễn Thành Nghĩa
Nguyễn Hoàng Nam
Trần Thanh Tú
Tô Quốc Khanh
Bảo Quang
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Phan Anh Tuấn
Giáp Xuân Định
Thái Minh Hải
Võ Minh Hoàng
Huỳnh Tuấn Bá
Châu Quốc Hiếu
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Vũ Sơn
Nguyễn Văn Thành
Trần Hoành Nghị
Nguyễn Hoàng Chính
Phan Anh Sơn
Nguyễn Văn Thành
Trịnh Văn Đông
Hoàng Văn Ngọc
Lê Trọng Đề Toàn
Nguyễn Trung Hiếu
Bùi Mạnh Hùng
Lê Trọng Bắc
Trần Đức Long
Nguyễn Thế Vinh
Nguyễn Hà Phương
Dương Thượng Công
Nguyễn Trung Đức
Nguyễn Thanh Bình
BR - Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
Đà Nẵng
Đồng Tháp
Hà Nội
Quân Đội
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Đà Nẵng
Quân Đội
Cần Thơ
Đồng Tháp
Đồng Tháp
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Bắc Giang
TP.Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Đồng Nai
BR - Vũng Tàu
Cần Thơ
BR - Vũng Tàu
BR - Vũng Tàu
Phú Yên
TP.Hồ Chí Minh
Hải Dương
Đồng Tháp
Quân Đội
Đà Nẵng
Lâm Đồng
Quân Đội
Bắc Giang
Lâm Đồng
Cần Thơ
TP.Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Quân Đội
Quân Đội
Bình Định
Đồng Tháp
Bình Định
Quân Đội
Đà Nẵng
Thanh Hóa
Bắc Giang
Thanh Hóa
Hải Dương
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Bắc Giang
Quân Đội
Bắc Giang
Đồng Tháp
Quảng Trị
Khánh hòa
39b½
38b1
29b1
59b1
44w1
58w1
57b1
26b1
42b1
53b1
48w1
16b1
52w1
17b1
36w1
12w0
14w0
21b0
60b1
33b½
18w1
56b1
40b0
55w1
47w½
8w0
49w1
37b½
3w0
51w1
45w0
46w1
20w½
35w0
34b1
15b0
28w½
2w0
1w½
23w1
54w½
9w0
50w½
5b0
31b1
32b0
25b½
11b0
27b0
43b½
30b0
13b0
10w0
41b½
24b0
22w0
7w0
6b0
4w0
19w0
37w1
27w1
30w1
5w1
4b0
7b½
6w½
24w1
22w½
40w1
35b1
32w1
45b1
15w½
14b½
52b1
58b1
59w1
21w½
41w0
19b½
9b½
60w1
8b0
28b½
49b1
2b0
25w½
55b1
3b0
53b1
12b0
50b1
48b1
11w0
56w1
1b0
46b0
47b1
10b0
20b1
51b1
54b1
57w1
13w0
38w1
39w0
34w0
26w0
33w0
42w0
16w0
31w0
43w0
29w0
36b0
44b0
17w0
18b0
23b0
33b1
10b1
4b½
3w½
21b1
43w1
15b½
13b½
39b½
2w0
12w½
11b½
8w½
41b1
7w½
46w1
47w½
42b0
22b1
54w1
5w0
19w0
26b1
40w0
30b0
23w0
45w0
29b1
28w0
25w1
35w0
36w½
1w0
44w1
31b1
32b½
50w0
49w1
9w½
24b1
14w0
18w1
6b0
34b0
27b1
16b0
17b½
55b1
38b0
37b1
60b1
56b1
57b1
20b0
48w0
52w0
53w0
59b1
58w0
51w0
2b½
1w½
13w½
8b½
16w1
19b½
40b½
4w½
30w½
45b1
14b½
34w1
3b½
11w½
35b1
5b0
22b½
26w0
6w½
43b1
33w½
17w½
39w½
46b½
38w1
18b1
52b1
42w½
47b0
9b½
48b½
50b1
21b½
12b0
15w0
41w0
54b0
25b0
23b½
7w½
36b1
28b½
20w0
53w1
10w0
24w½
29w1
31w½
57w0
32w0
58b1
27w0
44b0
37w1
60b1
59w1
49b1
51w0
56b0
55w0
19w1
12b½
10b½
15b1
13b1
14w1
9w½
11b½
7b½
3w½
8w½
2w½
5w0
6b0
4w0
21w½
44w1
55b1
1b0
28w1
16b½
42b½
30b0
48w1
33b½
47w1
35w1
20b0
52w0
23w1
54w1
40w1
25w½
45w½
27b0
46b0
60w1
50w1
41b½
32b0
39w½
22w½
51b1
17b0
34b½
36w1
26b0
24b0
59b1
38b0
43w0
29b1
56w1
31b0
18w0
53b0
58w½
57b½
49w0
37b0
12w1
4b1
32w1
2w0
6w1
5b0
41w1
10w1
26w1
8b0
30b½
1b0
14b½
13w½
20w0
28b1
23b½
38w1
42w1
15b1
47b1
34w1
17w½
25b1
24w0
9b0
39b0
16w0
56b0
11w½
40b1
3b0
45b1
22b0
53w1
37w0
36b1
18b0
27w1
31w0
7b0
19b0
46w1
51w1
33w0
43b0
21w0
57w1
55w1
54b½
44b0
58w½
35b0
50w½
49b0
29w1
48b0
52b½
60b½
59w½
8b1
5w½
20b1
6b1
2b½
4w0
11b1
1w0
12b1
43w1
7w0
9w0
22w1
32b½
26b1
18w1
33b½
16b0
30w½
3w0
24w1
13b0
42b1
21b0
53b1
15w0
44w0
40b0
60w1
19b½
39w1
14w½
17w½
52w½
41b0
57b1
48w1
56w1
31b0
28w1
35w1
23w0
10b0
27b1
46b0
45w1
50b1
37b0
58b1
47w0
54w1
34b½
25w0
51b0
59b1
38b0
36w0
49w0
55w0
29b0
5b½
3b0
2w1
9w½
1w½
32b1
10w1
16b0
4b½
7b0
39b½
23b1
21b½
33w1
44b1
8w1
41w1
52w1
20b0
19w1
13w½
27w½
12w0
37w½
46w1
35b1
22b½
45w1
54b1
31w0
30b1
6w0
14b0
49b1
26w0
48w1
24b½
51b1
11w½
43b1
17b0
47b1
40w0
15w0
28b0
25b0
42w0
36b0
34w0
60w1
38w0
18b0
55b½
29w0
53w½
58b1
59b0
56w0
57w1
50b0
3w1
16w½
1b0
31b1
7w1
21w1
5b0
30w1
20w½
39w1
13b½
14w½
11w½
12b½
17w½
2b½
15b½
37b½
25w1
9b½
6b0
41b1
38b½
42b1
19b0
32w½
43w1
46b1
49w1
8b0
4w0
26b½
44w½
40w1
56b1
47b1
18w½
23w½
10b0
34b0
22w0
24w0
27b0
33b½
55w1
28w0
36w0
51w1
29b0
52b1
48b0
50w0
58w1
59w1
45b0
35w0
60b½
53b0
54b0
57w½
4b1
20w1
5w1
1w0
3b0
9b1
16w½
19b½
6w0
17b½
34w1
24b½
15b½
31w1
13w½
7b½
10w½
30w1
8w½
2b0
22b0
21w1
37w1
12w½
41w1
44b1
36b½
38w1
50b1
18b0
14b0
39b½
40b½
11b0
42w1
27w½
23b0
28b0
32w½
33w½
25b0
35b0
53w1
26w0
54w1
48b0
51b1
46w1
56w1
29w0
47w0
59w½
43b0
45b0
57b1
49b0
55w0
60w0
52b½
58b1
6w1
14b1
7w½
16b1
9w0
1b0
3b½
22w1
5b1
19w1
20b1
15w½
17w½
2w0
12b½
4w0
13b½
31b1
10b0
11w0
43w1
8b0
24b½
23w½
32b½
28w½
40w1
26b½
39w1
45w1
18w0
25w½
35w½
36w½
33b½
34b½
44w1
48w1
29b0
27b0
50w1
53b½
21b0
37b0
30b0
58w1
49w½
38b0
47b½
41b0
59b1
55b½
42w½
60b1
52w½
57w0
56b1
46b0
51w0
54w0
9.5
8
8
7.5
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ - WOMEN INDIVIDUAL

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Lê Kiều Thiên Kim
Nguyễn Thị Thanh An
Châu Thị Ngọc Giao
Huỳnh Mai Phương Dung
Lê Thị Thu Hường
Trần Thị Kim Loan
Bùi Kim Lê
Nguyễn Thị Diễm Hương
Trần Thị Minh
Nguyễn Thị Thu Huyền
Lê Lã Trà My
Lê Thị Hà
Vũ Phương Thảo
Võ Thị Bích Liễu
Nguyễn Thu Trang
Đỗ Thị Thương
Nguyễn Thị Diễm Trang
Nguyễn Thị Mai Hưng
Đỗ Thị Diễm Thúy
Bùi Như Mỹ
Nguyễn Phương Thảo
Đặng Trường Thi
Hồ Thiên Thanh
Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Trương Thị Thanh Thủy
Vũ Kiều Trang
Nguyễn Thanh Xuân
Đoàn Thị Vân Anh
Lê Thị Phương Thảo
Đỗ Thu Hương
Huỳnh Thị Hồng Sương
Tôn Nữ Hồng Ân
Phạm Lê Phương Thảo
Trần Thị Thanh Phương
Bùi Thị Phương Thủy
Phạm Thị Linh Nhâm
Đỗ Thùy Dương
Trịnh Thúy Minh
Lê Phan Quỳnh
Hoàng Khánh Thu
Trần Lê Tú Uyên
Đỗ Thị Thúy My
Lưu Thị Bích Châu
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Thu Thủy
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Hải Phòng
Bình Định
Bến Tre
Bình Định
Bình Định
Bình Định
Hải Phòng
Bắc Giang
Bến Tre
Hải Phòng
BR - Vũng Tàu
Cần Thơ
Bắc Giang
TP.Hồ Chí Minh
Bắc Giang
Đà Nẵng
Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Tháp
Bến Tre
Bắc Giang
Hải Dương
Bắc Giang
Đồng Tháp
Hải Phòng
Đồng Tháp
Lâm Đồng
BR - Vũng Tàu
Quảng Trị
Đồng Tháp
Thanh Hóa
Quân Đội
Thanh Hóa
BR - Vũng Tàu
Thanh Hóa
BR - Vũng Tàu
Hải Dương
Bến Tre
Đồng Tháp
Hà Nội
39w1
36b1
28b1
12b½
11b1
37w1
30b1
31w1
18w0
19w1
5w0
4w½
14b1
13w0
34b1
29b1
42w1
9b1
10b0
21w1
20b0
35b1
45b1
25b0
24w1
40w0
44w0
3w0
16w0
7w0
8b0
38b1
43w1
15w0
22w0
2w0
6b0
32w0
1b0
26b1
r1
17b0
33b0
27b1
23w0
23b½
25w1
40w1
9w1
7b0
18b1
5w1
44b1
4b0
15b½
12w1
11b0
17w1
38b1
10w½
33w½
13b0
6w0
36w1
32b½
30w1
41w1
1w½
28w1
2b0
r1
42b1
24b0
43b1
21b0
34w½
20w½
16b½
31b½
39b0
19b0
45w1
14w0
35w1
3b0
22b0
27w0
29w0
8w0
37b0
13w1
7b1
8b1
20b½
21w0
22w1
2w0
3w0
30w1
23w1
29b1
31w1
1b0
18w1
16w½
15b½
37w1
14b0
25b½
4w½
5b1
6b0
10b0
40b1
19w½
27b1
26w0
42w0
11w0
9b0
12b0
33b1
32w0
44w1
43w1
38w½
17b0
36b½
41b½
24w0
39w½
28b1
35b0
34b0
r0
32b1
6w½
10w½
14w1
27w1
2b½
22b1
26b1
42b1
3b½
13b1
23b1
11w0
4b0
21b1
20w1
24b1
44w1
34w1
16b0
15w0
7w0
12w0
17w0
41b1
8w0
5b0
30b1
40b1
28w0
36w½
1w0
39b½
19b0
37b1
31b½
35w0
43b1
33w½
29w0
25w0
9w0
38w0
18b0
r0
2w½
1b½
6b½
8b1
35b1
3w½
16w1
4w0
13w0
11b½
10w½
19w½
9b1
24w½
17b1
7b0
15w0
33b½
12b½
22w1
29b1
20b0
38b½
14b½
32w0
39b1
37w1
31w1
21w0
43w1
28b0
25b1
18w½
41w1
5w0
42w1
27b0
23w½
26w0
44b1
34b0
36b0
30b0
40w0
r0
4b½
11w1
7w½
1w½
20w1
15b½
3b½
13b½
36b1
32w½
2b0
21b1
8w½
33b0
6w½
26w1
19b½
25w1
17w½
5b0
12w0
39w1
28w1
34w1
18b0
16b0
38b½
23b0
41b1
31b1
30w0
10b½
14w1
24b0
40b1
9w0
42w1
27w½
22b0
35w0
29w0
37b0
44w1
43b0
r0
15w1
3b½
2w½
6b0
32b1
4w1
10w½
24w1
20w1
7b½
19w1
16w1
18w½
27w1
1b0
12b0
33w½
13b½
11b0
9b0
35b1
29b1
26b1
8b0
38w1
23w0
14b0
36w½
22w0
41w1
44b1
5w0
17b½
40w1
21w0
28b½
39b1
25b0
37w0
34b0
30b0
43w1
42b0
31w0
r0
6b1
12w1
5b0
7w1
3w1
1w0
4b0
10b½
22b1
8w½
15b1
2b0
16b½
19b0
11w0
13w½
18b1
17w0
14w1
35w½
33w1
9w0
32w1
30w1
34b1
36w0
28w1
27b0
37b½
24b0
43w½
23b0
21b0
25w0
20b½
26b1
29w½
42b1
40b1
39w0
44b1
38w0
31b½
41w0
r0
5w1
4b½
21w1
2w½
1b0
11b1
23w1
9b½
8w½
17b1
6w0
24w1
19w1
37w1
32b½
25b1
10w0
38b1
13b0
36b1
3b0
33b1
7b0
12b0
16w0
30b1
29b0
44w1
27w1
26w0
39b1
15w½
22w0
35b1
34w0
20w0
14b0
18w0
31w0
43b1
42w1
41b0
40w0
28b0
r0
3w½
10b½
1b½
13b½
12w1
7w0
6b1
11w1
16b½
2w½
8b0
5b0
4w½
34b1
22w1
9w½
23b½
21b½
32w1
25w1
18w½
15b0
17w½
29w½
20b0
33w½
35w1
41b1
24b½
40b1
38w½
19b0
26b½
14w0
27b0
37b½
36w½
31b½
43b0
30w0
28w0
44w1
39w1
42b0
r0
7b1
5w½
16w1
10w1
2b½
8b½
1w0
6w½
15w1
4b0
23w1
13w½
12b½
21w1
9b0
3b0
20w½
19w½
18b½
17b½
14b0
24w½
11b0
22b½
29b1
32b1
33b1
34w1
25w0
38b1
37w1
26w0
27w0
28b0
41w1
43w½
31b0
30w0
44b1
42w1
35b0
40b0
36b½
39w0
r0
9
8
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3
3
1
0

ĐỒNG ĐỘI NAM - MEN TEAM:
ĐỒNG ĐỘI NỮ - WOMEN TEAM:
TOÀN ĐOÀN - DELEGATIONS:

1. Da Nang, 2.Ho Chi Minh, 3.Dong Thap, 3.Ba Ria-Vung Tau
1. Ho Chi Minh, 2.Binh Dinh, 3.Hai Phong, 3.Bac Giang
1. Ho Chi Minh, 2.Dong Thap, 3.Ba Ria-Vung Tau