GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH & CỜ CHỚP TOÀN QUỐC
LẦN XIII - 2008

 

13th NATIONAL RAPID & BLITZ CHESS CHAMPIONSHIPS
Tài trợ chính: DRAGON CAPITAL
Từ 18 đến 25/5 tại KS Đệ Nhất, Q. Tân Bình, TPHCM

 


KẾT QUẢ NAM CỜ NHANH - MEN RAPID FINAL STANDING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts
1 Dao Thien Hai DTH 46w1 30b1 29w1 8b1 2w1 9b1 3w½ 5b½ 4w½ 6b½ 15w1 9
2 Nguyen Van Huy BNI 15b1 27w1 14w1 9b1 1b0 4w½ 11b1 3w½ 26b1 5w1 20b1 9
3 Hoang Canh Huan DAN 67b1 28w1 19b1 6w½ 4b½ 36w1 1b½ 2b½ 5w½ 8w1 9b1
4 Nguyen Anh Dung QNI 34b1 47w1 39b½ 37w1 3w½ 2b½ 6b½ 36w1 1b½ 26w1 5b½ 8
5 Pham Duc Thang KGI 32w1 41b½ 25w1 7b½ 28w1 8w1 17b1 1w½ 3b½ 2b0 4w½
6 Tu Hoang Thong HCM 52w1 22b1 7w½ 3b½ 29w1 17b0 4w½ 27b1 13w½ 1w½ 19b1
7 Bao Quang DAN 16b1 68w1 6b½ 5w½ 9w0 25b1 15w½ 14b1 24w½ 13b½ 18w1
8 Le Quang Liem HCM 78b1 12w1 11b1 1w0 10w1 5b0 29w1 17w½ 18b½ 3b0 26w1 7
9 Nguyen Ngoc Truong Son KGI 45b1 57w1 18b1 2w0 7b1 1w0 12b0 47w1 22b1 17w1 3w0 7
10 Nguyen Thien Viet DAN 35b1 33w1 50b½ 39w1 8b0 12w½ 18b½ 19w1 17b½ 20w½ 22b½ 7
11 Le Quang Long HCM 63b1 36w1 8w0 38b½ 58w1 37b1 2w0 21b1 15w½ 18b½ 16w½ 7
12 Pham Chuong HCM 53w1 8b0 42w1 13b½ 50w1 10b½ 9w1 26w0 36b1 15b0 35w1 7
13 Tu Hoang Thai HCM 38b½ 56w1 26b½ 12w½ 19b½ 57w1 27b½ 23w1 6b½ 7w½ 14w½ 7
14 To Quoc Khanh QDO 59b1 64w1 2b0 50w1 36b0 19w½ 55b1 7w0 37b1 27w1 13b½ 7
15 Vo Thanh Ninh KGI 2w0 44b½ 54w1 48w1 39b1 18w½ 7b½ 28w1 11b½ 12w1 1b0 7
16 Nguyen Hoang Nam QDO 7w0 71b1 22w1 29b0 30w0 34b1 64w½ 58b1 23b1 47w1 11b½ 7
17 Nguyen Van Thanh DAN 49b1 37w½ 38b½ 47w1 55b1 6w1 5w0 8b½ 10w½ 9b0 25w½
18 Nguyen Tran Quang Minh QDO 51w1 42b1 9w0 21b½ 64w1 15b½ 10w½ 29b1 8w½ 11w½ 7b0
19 Phan Anh Son QDO 70b1 26w1 3w0 20b½ 13w½ 14b½ 58w1 10b0 30w1 24b1 6w0
20 Bao Khoa LDO 62w1 39b0 32w1 19w½ 37b0 55w½ 49b1 59b1 31w1 10b½ 2w0
21 Nguyen Van Hai QDO 26b0 70w1 73b1 18w½ 56b1 27w½ 23b½ 11w0 28b1 22w0 38b1
22 Ngo Ngoc Quang HCM 76b1 6w0 16b0 63w1 53b1 40w1 26b0 32w1 9w0 21b1 10w½
23 Tran Quoc Dung DTH 42w0 51b1 34w1 28b0 32w1 60b1 21w½ 13b0 16w0 59b1 43w1
  Ton That Nhu Tung HCM 74b1 50w0 63b1 36w0 49b0 39w1 44b1 40w1 7b½ 19w0 45b1
25 Ly Hong Nguyen HCM 56b½ 73w1 5b0 26w½ 65b1 7w0 33b1 30b½ 27w½ 36w1 17b½
26 Pham Bich Ngoc KGI 21w1 19b0 13w½ 25b½ 34w1 47b1 22w1 12b1 2w0 4b0 8b0 6
27 Nguyen Thanh Nghia HCM 44w1 2b0 59w1 64b½ 38w1 21b½ 13w½ 6w0 25b½ 14b0 51w1 6
28 Nguyen Thanh Phuc HCM 54w1 3b0 53w1 23w1 5b0 58b½ 37w1 15b0 21w0 44b1 31w½ 6
29 Nguyen Ngoc Phung HCM 66b1 48w1 1b0 16w1 6b0 49w1 8b0 18w0 35b0 67w1 42b1 6
30 Vo Dai Hoai Duc HCM 40b1 1w0 68b1 55w0 16b1 48w½ 38b½ 25w½ 19b0 39w1 32b½ 6
31 Nguyen Manh Truong BRV 33b0 35w1 36b0 59b1 60w0 71b1 65w1 38w1 20b0 45w½ 28b½ 6
32 Nguyen Si Hung BRV 5b0 69w1 20b0 68w1 23b0 66b1 51w1 22b0 56w1 43b½ 30w½ 6
33 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 31w1 10b0 58w0 51b0 74w1 42b1 25w0 62b1 43b0 66w1 49b1 6
  Nguyen Duc Hoa CTH 4w0 75b1 23b0 43w1 26b0 16w0 53b1 57w1 48b1 35w0 47b1 6
35 Phan Dinh Nhat Khanh LDO 10w0 31b0 61w0 75b1 69w1 65b0 68w1 60b1 29w1 34b1 12b0 6
36 Dang Duy Linh DAN 72w1 11b0 31w1 24b1 14w1 3b0 56w1 4b0 12w0 25b0 40w½
37 Nguyen Ngoc Minh Tri HCM 58w1 17b½ 41w1 4b0 20w1 11w0 28b0 52b1 14w0 38w0 55b1
38 Dang The Nam HNO 13w½ 60b1 17w½ 11w½ 27b0 50b1 30w½ 31b0 59w½ 37b1 21w0
39 Duong Thuong Cong DTH 55b1 20w1 4w½ 10b0 15w0 24b0 62w½ 44b½ 54w1 30b0 61w1
40 Huynh Nguyen Anh Quan BDU 30w0 46b1 64b0 45w1 41w1 22b0 60w1 24b0 47b0 65w1 36b½
41 Phung Nguyen Tuong Minh BRV 69b1 5w½ 37b0 56w0 40b0 61w1 63b1 48w½ 49b½ 42w0 59b1
42 Phan Dang Khoa DAN 23b1 18w0 12b0 73w1 57b0 33w0 70b½ 76w1 61w1 41b1 29w0
43 Do Minh Phung DAN 57b0 45w1 47b0 34b0 52w0 69w1 67b1 46b1 33w1 32w½ 23b0
44 Tran Tuan Minh HNO 27b0 15w½ 56b0 54w1 67b½ 46b1 24w0 39w½ 58b1 28w0 57b1
45 Doan Van Duc QDO 9w0 43b0 75w1 40b0 66w0 73b1 50w1 51b1 55w1 31b½ 24w0
46 Nguyen Quang Duc LDO 1b0 40w0 70b1 76w1 48b0 44w0 66b½ 43w0 63b1 58w1 56b1
47 Tong Thai Hung HCM 75w1 4b0 43w1 17b0 51w1 26w0 48b1 9b0 40w1 16b0 34w0 5
48 Phan Trong Viet BRV 65w1 29b0 52w1 15b0 46w1 30b½ 47w0 41b½ 34w0 54b0 66w1 5
49 Le Tuan Minh HNO 17w0 58b0 72w1 71b1 24w1 29b0 20w0 65b1 41w½ 56b½ 33w0 5
  Nguyen Hoang Tuan HNO 71w1 24b1 10w½ 14b0 12b0 38w0 45b0 66w0 76b1 60w½ 65b1 5
51 Pham Hoai Nam HNO 18b0 23w0 78b1 33w1 47b0 67w1 32b0 45w0 64w1 52b1 27b0 5
52 Tran Quoc Doan BDU 6b0 76w1 48b0 53w0 43b1 63w½ 54b1 37w0 66b½ 51w0 67b1 5
53 Le Quang Nhat BTH 12b0 78w1 28b0 52b1 22w0 59b0 34w0 69w1 65b0 68b1 64w1 5
54 Dang Hoang Son HCM 28b0 67w½ 15b0 44b0 73w1 77b1 52w0 70w1 39b0 48w1 62b½ 5
55 Bui Duc Tiep HNO 39w0 62b1 65w1 30b1 17w0 20b½ 14w0 56b½ 45b0 57w½ 37w0
56 Nguyen Ngoc Hiep HCM 25w½ 13b0 44w1 41b1 21w0 64b1 36b0 55w½ 32b0 49w½ 46w0
57 Nguyen Anh Tuan QDO 43w1 9b0 66w1 58b0 42w1 13b0 59w0 34b0 62w1 55b½ 44w0
  Nguyen Xuan Vinh HCM 37b0 49w1 33b1 57w1 11b0 28w½ 19b0 16w0 44w0 46b0 74w1
59 Che Quoc Huu HCM 14w0 61b1 27b0 31w0 70b1 53w1 57b1 20w0 38b½ 23w0 41w0
60 Huynh Lam Binh Nguyen HCM 68b0 38w0 74b1 62w1 31b1 23w0 40b0 35w0 67b0 50b½ 73w1
61 Le Nguyen Quoc Thuan BTR 64b0 59w0 35b1 67w0 62b½ 41b0 71w1 63w1 42b0 70w1 39b0
62 Tran Ngoc Lan HNO 20b0 55w0 69b1 60b0 61w½ 76w1 39b½ 33w0 57b0 75b1 54w½
63 Truong Thanh Lam BDU 11w0 72b1 24w0 22b0 68w1 52b½ 41w0 61b0 46w0 76b1 71w1
64 Nguyen Minh Tuan HCM 61w1 14b0 40w1 27w½ 18b0 56w0 16b½ --- 51b0 69w1 53b0 4
65 Pham Duc Tri HCM 48b0 74w1 55b0 66b1 25w0 35w1 31b0 49w0 53w1 40b0 50w0 4
66 Nguyen Binh Nguyen BDU 29w0 77b1 57b0 65w0 45b1 32w0 46w½ 50b1 52w½ 33b0 48b0 4
67 Tran Minh Duc BRV 3w0 54b½ 71w0 61b1 44w½ 51b0 43w0 68b1 60w1 29b0 52w0 4
68 Nguyen Tan Thinh BTR 60w1 7b0 30w0 32b0 63b0 78w1 35b0 67w0 77b1 53w0 76w1 4
69 Nguyen Van Toan Thanh QDO 41w0 32b0 62w0 78w1 35b0 43b0 77w1 53b0 72w1 64b0 75w1 4
70 Le Thanh Tai HCM 19w0 21b0 46w0 77b1 59w0 74b1 42w½ 54b0 71w1 61b0 72b0
71 Le Quang Tra HCM 50b0 16w0 67b1 49w0 76b½ 31w0 61b0 77w1 70b0 72w1 63b0
72 Tran Thanh Tung BRV 36b0 63w0 49b0 74w0 78b½ 75w1 76b0 73w1 69b0 71b0 70w1
73 Pham Xuan Quang BDI 77w1 25b0 21w0 42b0 54b0 45w0 74w1 72b0 75w0 78b1 60b0 3
74 Nguy Minh Nghia BTR 24w0 65b0 60w0 72b1 33b0 70w0 73b0 75b0 78w1 77w1 58b0 3
75 Truong Tan Thanh HCM 47b0 34w0 45b0 35w0 77w0 72b0 78b1 74w1 73b1 62w0 69b0 3
76 Ngo Quang Nhat HCM 22w0 52b0 77w1 46b0 71w½ 62b0 72w1 42b0 50w0 63w0 68b0
77 Dao Thien An DTH 73b0 66w0 76b0 70w0 75b1 54w0 69b0 71b0 68w0 74b0 78w1 2
78 Le Dinh Nguyen Anh BRV 8w0 53b0 51w0 69b0 72w½ 68b0 75w0 --1 74b0 73w0 77b0

Đồng đội (Team): 1 Đà Nẵng, 2. TP. Hồ Chí Minh, 3. Kiên Giang.

KẾT QUẢ NỮ CỜ NHANH - WOMEN RAPID FINAL STANDING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts
1 Nguyen Thi Thanh An HCM 33w1 29b1 11w1 5b½ 18w1 7b½ 4w1 2b½ 8b1 3w½ 6w½
2 Le Kieu Thien Kim HCM 21w1 56b1 47w1 18b½ 8w1 31b½ 5b1 1w½ 3b½ 7w1 4b½
3 Pham Le Thao Nguyen CTH 52w1 9b½ 6w½ 11b1 32w1 20b1 7w½ 5b1 2w½ 1b½ 8w½ 8
4 Pham Thi Hoa QDO 25w½ 46b1 24w1 27b1 10w½ 47b1 1b0 20w1 7w½ 9b1 2w½ 8
5 Hoang Thi Nhu Y TTH 48w1 49b1 15w1 1w½ 7b½ 19b1 2w0 3w0 47b1 25b1 12w1 8
6 Hoang Thi Bao Tram TTH 16b1 8w½ 3b½ 14w0 57b1 24w1 47b1 11w½ 19b1 17w1 1b½ 8
7 Le Thanh Tu NBI 30w1 61b1 32w1 31b1 5w½ 1w½ 3b½ 8w½ 4b½ 2b0 18w1
8 Hoang Xuan Thanh Khiet TTH 22w1 6b½ 9w1 17w1 2b0 10b1 31w1 7b½ 1w0 26w1 3b½
9 Dang Bich Ngoc NBI 54b1 3w½ 8b0 49w1 29b1 18w1 17b½ 12w½ 11b1 4w0 19b1
10 Nguyen Phuong Thao DAN 68b1 34w1 18b0 48w1 4b½ 8w0 24b1 26w½ 28b1 12w½ 17b1
11 Nguyen Hoang Anh QDO 44w1 41b1 1b0 3w0 53b1 61w1 14w1 6b½ 9w0 38b1 21w1
12 Nguyen Thi Tuong Van HCM 14w½ 25b½ 33w0 63b1 64w1 36b1 32w1 9b½ 22w1 10b½ 5b0 7
13 Nguyen Quynh Anh HCM 43w1 24b½ 14w½ 21b1 47w0 25b0 51w1 23b½ 33w1 16b½ 27w1 7
14 Le Hoang Tran Chau HCM 12b½ 66w1 13b½ 6b1 20w0 23w1 11b0 28w0 53b1 47w1 25b1 7
15 Nguyen Thao Han HCM 28w1 55b1 5b0 23w0 25b0 16b½ 56w1 24w1 27b½ 34w1 26b1 7
16 Nguyen Thi Hanh NBI 6w0 22b0 38w½ 46b1 66b1 15w½ 44b1 34w1 20b½ 13w½ 30w1 7
17 Vang Thi Thu Hang HCM 53w1 51b1 27w½ 8b0 22w1 33b1 9w½ 19b½ 21w1 6b0 10w0
18 Huynh Mai Phuong Dung HCM 73w1 72b1 10w1 2w½ 1b0 9b0 27w1 22b0 23w1 32b1 7b0
19 Phan Nguyen Mai Chi DAN 24b0 43w1 50b1 25w1 23b1 5w0 28b1 17w½ 6w0 22b1 9w0
20 Luong Nhat Linh NBI 57b1 27w0 44b1 61w1 14b1 3w0 25w1 4b0 16w½ 21b0 41w1
21 Nguyen Thi Thu Huyen BDI 2b0 38b1 51w1 13w0 62b1 26w½ 37b1 31w1 17b0 20w1 11b0
22 Nguyen Thi Thuy QDO 8b0 16w1 53b1 29w½ 17b0 38w1 54b1 18w1 12b0 19w0 33b1
23 Nguyen Thi Thuy Trien BDI 60w1 32w0 64b1 15b1 19w0 14b0 61b1 13w½ 18b0 45w1 47b1
24 Le Phu Nguyen Thao CTH 19w1 13w½ 4b0 66w1 37b1 6b0 10w0 15b0 63w1 52b1 38w1
25 Vo Hong Phuong CTH 4b½ 12w½ 26b1 19b0 15w1 13w1 20b0 39w1 31b1 5w0 14w0 6
26 Bui Kim Le BDI 63w1 40b0 25w0 56b1 27w1 21b½ 33w1 10b½ 32w1 8b0 15w0 6
  Nguyen Thi Diem Trang CTH 58w1 20b1 17b½ 4w0 26b0 52w1 18b0 37w1 15w½ 36b1 13b0 6
28 Do Thi Diem Thuy HCM 15b0 69w1 36w1 32b0 39b1 35w1 19w0 14b1 10w0 41b½ 29w½ 6
29 Do Thuy Duong QDO 71b1 1w0 62b1 22b½ 9w0 37w0 52b0 49w1 67b1 42w1 28b½ 6
30 Do Thi Diem Huong HCM 7b0 37b0 59w1 62w0 70b1 57w1 34b0 44w1 55b1 39w1 16b0 6
31 Vo Thi Kim Phung TTH 64w1 42b1 40w1 7w0 35b1 2w½ 8b0 21b0 25w0 33b0 54w1
32 Hoang Le My Anh DAN 50w1 23b1 7b0 28w1 3b0 34w1 12b0 53w1 26b0 18w0 39b½
33 Chau Thi Ngoc Giao BDI 1b0 71w1 12b1 37w½ 52b1 17w0 26b0 67w1 13b0 31w1 22w0
34 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 36w1 10b0 65w1 47b0 58w1 32b0 30w1 16b0 37w1 15b0 43w½
35 Nguyen Ngoc Thanh Tra HCM 40w0 63b1 42w1 72b1 31w0 28b0 43w0 50b1 41w0 51w1 44b½
36 Le Hoai Bao Duyen HCM 34b0 68w1 28b0 44w1 42b1 12w0 53b0 54w1 48b1 27w0 46b½
37 Ton Nu Hong An LDO 61b0 30w1 56w1 33b½ 24w0 29b1 21w0 27b0 34b0 67w1 51b1
38 Pham Thi Ngoc Tu HCM 56b0 21w0 16b½ 59w1 49b1 22b0 68w1 45w1 51b1 11w0 24b0
  Do Hoang Minh Tho BDU 51w0 53b0 46w1 50b1 28w0 64b1 63w1 25b0 43w1 30b0 32w½
40 Tran Le Dan Thuy BTR 35b1 26w1 31b0 52w0 54b0 45w½ 67b0 66w0 68b1 59w1 53b1
  Nguyen Thi Thu Trang BDU 45b1 11w0 48b0 54w0 46b0 59w1 57b1 61w1 35b1 28w½ 20b0
42 Mai Thuy Trang BDU 67w1 31w0 35b0 65b1 36w0 43b0 58w½ 68b1 66w1 29b0 52w1
43 Pham Hong Minh HCM 13b0 19b0 58w0 60b1 55w1 42w1 35b1 47w0 39b0 61w1 34b½
  Huynh Thi Hong Suong DTH 11b0 45w1 20w0 36b0 65w1 48b1 16w0 30b0 62w1 66b1 35w½
45 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM 41w0 44b0 68w1 51b0 50w1 40b½ 72w1 38b0 54w1 23b0 55w1
46 Nguyen Hai Phuong Uyen BRV 66b½ 4w0 39b0 16w0 41w1 69b½ 50w0 65b1 64w1 48b1 36w½
47 Do Huu Thuy Trang BDU 70b1 62w1 2b0 34w1 13b1 4w0 6w0 43b1 5w0 14b0 23w0 5
48 Nguyen Thi Anh Minh HCM 5b0 59b1 41w1 10b0 51w0 44w0 70b1 63b1 36w0 46w0 61b1 5
49 Chau Thi Yen Quyen DTH 59w1 5w0 52b½ 9b0 38w0 67w0 62b1 29b0 58w1 69b1 60b½ 5
50 Tran Thi Mong Thu BTR 32b0 60b1 19w0 39w0 45b0 73w1 46b1 35w0 61b0 65w1 62b1 5
51 Nguyen Ngoc Thuy Trang DTH 39b1 17w0 21b0 45w1 48b1 54w½ 13b0 52w1 38w0 35b0 37w0
52 Do Thi Thuong BRV 3b0 54w1 49w½ 40b1 33w0 27b0 29w1 51b0 56b1 24w0 42b0
53 Pham Hong Phuc HCM 17b0 39w1 22w0 71b1 11w0 58b1 36w1 32b0 14w0 55b½ 40w0
54 Le Thi Thu Huong DTH 9w0 52b0 67w1 41b1 40w1 51b½ 22w0 36b0 45b0 56w1 31b0
55 Doan Thanh Truc BDU 69b1 15w0 66b0 57w0 43b0 65b1 64w1 58b1 30w0 53w½ 45b0
56 Pham Hong Phuong QDO 38w1 2w0 37b0 26w0 67b½ 66w1 15b0 72b1 52w0 54b0 69w1
57 Ngo Ngoc Phu BRV 20w0 58b1 72w0 55b1 6w0 30b0 41w0 59b½ 69w0 70b1 67w1
58 Vu Thi Dieu Ai KGI 27b0 57w0 43b1 70w1 34b0 53w0 42b½ 55w0 49b0 --1 66w1
59 Nguyen Hoang Anh HCM 49b0 48w0 30b0 38b0 60w1 41b0 --1 57w½ 72w1 40b0 68b1
60 Nguyen Hoang Van Anh HCM 23b0 50w0 70b0 43w0 59b0 --1 71w1 64b0 73w1 63b1 49w½
61 Nguyen Vuong Ai Minh BDU 37w1 7w0 73b1 20b0 72w1 11b0 23w0 41b0 50w1 43b0 48w0 4
62 Tran Ngoc Minh Tuong HCM 65w1 47b0 29w0 30b1 21w0 63b0 49w0 --1 44b0 73b1 50w0 4
63 Bui Thi Thai Ngoc BTR 26b0 35w0 69b1 12w0 73b1 62w1 39b0 48w0 24b0 60w0 71b1 4
64 Le Minh Nhat HCM 31b0 67b1 23w0 73w1 12b0 39w0 55b0 60w1 46b0 68w0 --1 4
65 Nguyen Ngoc Minh Truc HCM 62b0 70w1 34b0 42w0 44b0 55w0 73b1 46w0 71w1 50b0 72w1 4
66 Vu Thien Tram Anh HCM 46w½ 14b0 55w1 24b0 16w0 56b0 69w1 40b1 42b0 44w0 58b0
67 Bui Ngoc Anh Thi KGI 42b0 64w0 54b0 69w1 56w½ 49b1 40w1 33b0 29w0 37b0 57b0
68 Pham Thien Ngan LAN 10w0 36b0 45b0 --1 71w1 72b½ 38b0 42w0 40w0 64b1 59w0
69 Nguyen To Tran HCM 55w0 28b0 63w0 67b0 --1 46w½ 66b0 70w1 57b1 49w0 56b0
70 Hoang Minh Thu HCM 47w0 65b0 60w1 58b0 30w0 71b1 48w0 69b0 --1 57w0 73b0 3
71 Nguyen Ngoc Thanh Vinh HCM 29w0 33b0 --1 53w0 68b0 70w0 60b0 73w1 65b0 72b1 63w0 3
72 Bui Thuy Vy LAN --1 18w0 57b1 35w0 61b0 68w½ 45b0 56w0 59b0 71w0 65b0
73 Nguyen Thuy Van BRV 18b0 --1 61w0 64b0 63w0 50b0 65w0 71b0 60b0 62w0 70w1 2

Đồng đội (Team): 1 TP. Hồ Chí Minh, 2. Thừa Thiên - Huế, 3. Ninh Bình

KẾT QUẢ NAM CỜ CHỚP - MEN BLITZ FINAL STANDING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. 12.Rd. 13.Rd. Pts
1 Nguyen Ngoc Truong Son KGI 70w1 49b1 9w1 2b1 3w0 12b½ 54w1 5b1 19w1 8b1 7w1 11b0 10w1 10½
2 Le Quang Liem HCM 72b1 38w1 15b1 1w0 20b0 39w1 7b1 21w1 4b1 3w1 12b½ 5w1 11w1 10½
3 Hoang Canh Huan DAN 68w1 30b1 46w1 14b½ 1b1 4w½ 21b1 12w½ 20w1 2b0 9w1 10b0 7w1
4 Dao Thien Hai DTH 6w½ 29b1 65w1 22b1 54w1 3b½ 5w0 13b½ 2w0 37b1 24w1 12b1 14w1
5 Nguyen Duc Hoa CTH 14w0 56b1 23w1 42b1 28w1 20w1 4b1 1w0 12b0 26b1 6w1 2b0 16w1 9
6 Nguyen Van Huy BNI 4b½ 8w0 25b1 17w½ 61b1 11w1 9b0 28b1 21w1 15w1 5b0 19w1 12w1 9
7 Tran Thanh Tu DTH 59b1 37w1 13b½ 54w0 10b1 22b1 2w0 40w1 29b1 12w1 1b0 20w1 3b0
8 Vo Thanh Ninh KGI 35w½ 6b1 17w1 32b1 12b0 13w½ 38b1 15w½ 10b1 1w0 20b0 37w1 21b1
9 Bao Quang DAN 50b1 52w1 1b0 10w½ 29b1 54b0 6w1 37w1 15b1 13w½ 3b0 21w½ 20b1
10 Nguyen Ngoc Phung HCM 61w1 14b0 58w1 9b½ 7w0 16b1 22w1 54b1 8w0 23b1 13b1 3w1 1b0
11 Tran Quoc Dung DTH 48w½ 35b1 27w½ 39b0 62w1 6b0 63w1 47b1 13w½ 29w1 19b1 1w1 2b0
12 Le Quang Long HCM 23w1 21w1 26b½ 19b1 8w1 1w½ 14b1 3b½ 5w1 7b0 2w½ 4w0 6b0 8
13 Tu Hoang Thai HCM 24w1 57b1 7w½ 26w½ 15b1 8b½ 19w½ 4w½ 11b½ 9b½ 10w0 46b1 25w½ 8
14 To Quoc Khanh QDO 5b1 10w1 32b½ 3w½ 45b1 37w1 12w0 19b0 24w0 39b1 18w1 25b1 4b0 8
15 Nguyen Tran Quang Minh QDO 33w1 63b1 2w0 62b1 13w0 47b1 27w1 8b½ 9w0 6b0 17w½ 36b1 26w1 8
16 Pham Duc Thang KGI 71b0 66w1 55b1 30w½ 37b0 10w0 67b1 31w1 40b1 25w½ 45b1 22w1 5b0 8
17 Nguyen Hoang Nam QDO 20b½ 25w1 8b0 6b½ 42w½ 32w1 40b0 34w1 37b0 56w1 15b½ 43w1 30b1 8
18 Ngo Ngoc Quang HCM 52b0 33w0 59b½ 44w½ 53b1 50w1 31b1 60w1 45b0 30w1 14b0 48w1 28b1 8
19 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 51b1 71w1 54b½ 12w0 30b1 31w1 13b½ 14w1 1b0 45w1 11w0 6b0 22b½
20 Ton That Nhu Tung HCM 17w½ 44b1 31w½ 47b1 2w1 5b0 28w1 26w1 3b0 24b½ 8w1 7b0 9w0
21 Duong Thuong Cong DTH 62w1 12b0 48w1 33b1 39w1 27b1 3w0 2b0 6b0 38w1 28w1 9b½ 8w0
22 Nguyen Xuan Vinh HCM 64w1 48b½ 67b1 4w0 40b1 7w0 10b0 30w½ 41b1 43w1 23w1 16b0 19w½
23 Nguyen Anh Tuan QDO 12b0 51w1 5b0 65b1 33w1 45w1 37b½ 29w0 55b1 10w0 22b0 40w1 39w1
24 Nguyen Ngoc Hiep HCM 13b0 50w0 53b0 76w1 75b1 44w1 36w1 56b1 14b1 20w½ 4b0 28w0 29b1
25 Nguyen Thien Viet DAN 29w½ 17b0 6w0 56b0 59w1 51b1 35w1 62b1 54w1 16b½ 26w1 14w0 13b½
26 Pham Chuong HCM 66b1 55w1 12w½ 13b½ 27w0 48b1 46w1 20b0 38b1 5w0 25b0 45w1 15b0 7
27 Tong Thai Hung HCM 78b1 31w½ 11b½ 61w1 26b1 21w0 15b0 45w0 60b1 28b0 51w1 29w0 47b1 7
28 Nguyen Anh Dung QNI 55b0 69w1 71b1 38w1 5b0 41w1 20b0 6w0 50b1 27w1 21b0 24b1 18w0 7
29 Le Tuan Minh HNO 25b½ 4w0 69b1 67w1 9w0 42b1 30w1 23b1 7w0 11b0 46w½ 27b1 24w0 7
30 Huynh Lam Binh Nguyen HCM 56w1 3w0 52b1 16b½ 19w0 43w1 29b0 22b½ 63w1 18b0 57w1 33b1 17w0 7
31 Nguyen Manh Truong BRV 41w1 27b½ 20b½ 40w½ 32w1 19b0 18w0 16b0 42w½ 62b1 39w½ 34b½ 57w1 7
32 Le Huu Thai LDO 60w1 58b1 14w½ 8w0 31b0 17b0 42w0 36b1 51w½ 47b1 33w0 53b1 41w1 7
33 Tran Ngoc Lan HNO 15b0 18b1 57w1 21w0 23b0 34w½ 43b½ 41w0 58b1 61w1 32b1 30w0 37b1 7
34 Vo Dai Hoai Duc HCM 36w1 54b0 62w0 48b0 51w1 33b½ 57w1 17b0 35w1 46b0 56w1 31w½ 45b1 7
35 Nguyen Si Hung BRV 8b½ 11w0 44b1 45w0 67b1 40w0 25b0 69w1 34b0 70w½ 52b1 60b1 46w1 7
36 Huynh Nguyen Anh Quan BDU 34b0 73b0 41w0 66w1 69b1 71w1 24b0 32w0 72b1 49w1 38b1 15w0 48b1 7
37 Ly Hong Nguyen HCM 42w1 7b0 49w1 46b1 16w1 14b0 23w½ 9b0 17w1 4w0 55b1 8b0 33w0
38 Phan Anh Son QDO 47w1 2b0 60w1 28b0 74w1 56b1 8w0 46b1 26w0 21b0 36w0 51b1 42w½
39 Nguyen Minh Tuan HCM 45b0 53w1 75b1 11w1 21b0 2b0 47w0 71w1 61b1 14w0 31b½ 55w1 23b0
40 Nguyen Thanh Phuc HCM 54w0 76b1 63w1 31b½ 22w0 35b1 17w1 7b0 16w0 57b0 44w1 23b0 59b1
41 Nguyen Ngoc Minh Tri HCM 31b0 75w0 36b1 53w1 63b1 28b0 56w0 33b1 22w0 50w1 43b½ 59w1 32b0
42 Dang Duy Linh DAN 37b0 59w1 50b1 5w0 17b½ 29w0 32b1 55w0 31b½ 63w1 48b0 61w1 38b½
43 Bao Khoa LDO 63w0 62b0 51w½ 59b1 65w1 30b0 33w½ 48b1 47w1 22b0 41w½ 17b0 56w1
44 Nguyen Hoang Tuan HNO 69b½ 20w0 35w0 18b½ 73w1 24b0 72b0 70w½ 67b1 68w1 40b0 54w1 55b1
45 Le Nguyen Quoc Thuan BTR 39w1 46b0 64w1 35b1 14w0 23b0 48w1 27b1 18w1 19b0 16w0 26b0 34w0 6
46 Nguyen Van Thanh DAN 75b1 45w1 3b0 37w0 50b1 60w1 26b0 38w0 56b½ 34w1 29b½ 13w0 35b0 6
47 Nguyen Tan Thinh BTR 38b0 68b1 73w1 20w0 70b1 15w0 39b1 11w0 43b0 32w0 50b1 64b1 27w0 6
48 Nguyen Van Hai QDO 11b½ 22w½ 21b0 34w1 58b1 26w0 45b0 43w0 71b1 52w1 42w1 18b0 36w0 6
49 Phung Nguyen Tuong Minh BRV 74b1 1w0 37b0 50w0 52b1 58w1 60b0 61w½ 57w½ 36b0 53w0 63b1 62w1 6
50 Tran Tuan Minh HNO 9w0 24b1 42w0 49b1 46w0 18b0 64w1 68b1 28w0 41b0 47w0 66b1 60w1 6
51 Phan Dinh Nhat Khanh LDO 19w0 23b0 43b½ 69w1 34b0 25w0 58b1 67w1 32b½ 60w1 27b0 38w0 61b1 6
52 Do Minh Phung DAN 18w1 9b0 30w0 70b0 49w0 68b0 76w1 73b1 74w1 48b0 35w0 71b1 64w1 6
53 Pham Hoai Nam HNO 57w0 39b0 24w1 41b0 18w0 73b0 59b0 76w1 65b1 72w1 49b1 32w0 58b1 6
54 Dang Hoang Son HCM 40b1 34w1 19w½ 7b1 4b0 9w1 1b0 10w0 25b0 55w0 59b0 44b0 67w1
55 Doan Van Duc QDO 28w1 26b0 16w0 60b0 57w½ 65b1 73w1 42b1 23w0 54b1 37w0 39b0 44w0
56 Bui Duc Tiep HNO 30b0 5w0 66b1 25w1 71b1 38w0 41b1 24w0 46w½ 17b0 34b0 68w1 43b0
57 Nguyen Thanh Nghia HCM 53b1 13w0 33b0 71w0 55b½ 75w1 34b0 59w1 49b½ 40w1 30b0 58w½ 31b0
58 Tran Thanh Tung BRV 73w1 32w0 10b0 68b1 48w0 49b0 51w0 64b1 33w0 74b1 62w1 57b½ 53w0
59 Truong Thanh Lam BDU 7w0 42b0 18w½ 43w0 25b0 66b1 53w1 57b0 69w1 73b1 54w1 41b0 40w0
60 Nguyen Van Toan Thanh QDO 32b0 72w1 38b0 55w1 64w1 46b0 49w1 18b0 27w0 51b0 70b1 35w0 50b0 5
61 Phan Trong Viet BRV 10b0 --1 70w1 27b0 6w0 64b1 62w½ 49b½ 39w0 33b0 69w1 42b0 51w0 5
62 Phan Dang Khoa DAN 21b0 43w1 34b1 15w0 11b0 72w1 61b½ 25w0 68b½ 31w0 58b0 70w1 49b0 5
63 Nguy Minh Nghia BTR 43b1 15w0 40b0 73b1 41w0 70w1 11b0 72w1 30b0 42b0 64w0 49w0 74b1 5
64 Dao Thien An DTH 22b0 78w1 45b0 75w1 60b0 61w0 50b0 58w0 76b1 71w1 63b1 47w0 52b0 5
65 Nguyen Binh Nguyen BDU 77b1 67w½ 4b0 23w0 43b0 55w0 69b0 66b0 53w0 76w1 71b½ 73b1 72w1 5
66 Che Quoc Huu HCM 26w0 16b0 56w0 36b0 76b1 59w0 75b0 65w1 70b0 67w1 72b1 50w0 68b1 5
67 Dang The Nam HNO 76w1 65b½ 22w0 29b0 35w0 74b1 16w0 51b0 44w0 66b0 73w1 69b1 54b0
68 Nguyen Quang Duc LDO 3b0 47w0 78b1 58w0 72b0 52w1 70b1 50w0 62w½ 44b0 74w1 56b0 66w0
69 Pham Duc Tri HCM 44w½ 28b0 29w0 51b0 36w0 76b1 65w1 35b0 59b0 75w1 61b0 67w0 70b1
70 Tran Quoc Doan BDU 1b0 74w1 61b0 52w1 47w0 63b0 68w0 44b½ 66w1 35b½ 60w0 62b0 69w0 4
  Tran Minh Duc BRV 16w1 19b0 28w0 57b1 56w0 36b0 74w1 39b0 48w0 64b0 65w½ 52w0 75b½ 4
72 Le Dinh Nguyen Anh BRV 2w0 60b0 76w1 74b0 68w1 62b0 44w1 63b0 36w0 53b0 66w0 75b1 65b0 4
73 Le Quang Tra HCM 58b0 36w1 47b0 63w0 44b0 53w1 55b0 52w0 75b1 59w0 67b0 65w0 76w1 4
74 Truong Tan Thanh HCM 49w0 70b0 --1 72w1 38b0 67w0 71b0 75w1 52b0 58w0 68b0 76b½ 63w0
75 Ngo Quang Nhat HCM 46w0 41b1 39w0 64b0 24w0 57b0 66w1 74b0 73w0 69b0 76b1 72w0 71w½
76 Nguyen Dang Hong Phuc BDU 67b0 40w0 72b0 24b0 66w0 69w0 52b0 53b0 64w0 65b0 75w0 74w½ 73b0 ½
77 Nguyen Hoai Nam HNO 65w0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0
  Pham Xuan Quang BDI 27w0 64b0 68w0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0

Đồng đội (Team): 1.TP. Hồ Chí Minh, 2. Đồng Tháp, 3. Quân đội.

KẾT QUẢ NỮ CỜ CHỚP - WOMEN BLITZ FINAL STANDING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. 12.Rd. 13.Rd. Pts
1 Hoang Thi Nhu Y TTH 43w1 60b1 18w½ 9b1 7w1 2b½ 26w1 3b1 11w½ 24b1 5w1 4w1 8b½ 11
2 Pham Le Thao Nguyen CTH 33b1 45w1 23b1 25w1 3b0 1w½ 4b1 8w1 7b1 11b½ 12w1 9b1 14w1 11
3 Pham Thi Ngoc Tu HCM 51b1 63w1 20b1 5w1 2w1 8b1 11b0 1w0 12w1 9b1 27w1 7b1 6b0 10
4 Le Kieu Thien Kim HCM 58b1 41w1 5b0 35w1 45b1 23w0 2w0 32b1 42w1 10b1 11w1 1b0 13b1 9
5 Pham Bich Ngoc KGI 10w1 31b1 4w1 3b0 8w0 35b0 51w1 28b1 41b1 22w1 1b0 12w1 11b1 9
6 Hoang Thi Bao Tram TTH 20b0 --- --- 58w0 70b1 61w1 49b1 39w1 33b1 30w1 23b1 18b1 3w1 9
7 Pham Thi Hoa QDO 66w1 35b1 52w1 11w1 1b0 13b1 23w½ 26b1 2w0 12b0 24w1 3w0 19b1
8 Nguyen Thi Thanh An HCM 50b1 65w1 19b½ 15w1 5b1 3w0 41w1 2b0 9w½ 18b½ 28w1 11b½ 1w½
9 Bui Kim Le BDI 15b½ 44w1 21b1 1w0 41b½ 43w1 29b1 25w1 8b½ 3w0 19b1 2w0 20b1
10 Nguyen Thi Hanh NBI 5b0 39w1 22b1 16w1 23b0 29w0 37b1 38w1 25b1 4w0 20b½ 33w1 18w1
11 Dang Bich Ngoc NBI 42w1 12b1 13w1 7b0 31w1 14b1 3w1 23b½ 1b½ 2w½ 4b0 8w½ 5w0 8
12 Luong Nhat Linh NBI 32b1 11w0 34b1 37w1 25b1 26w0 20b1 14w1 3b0 7w1 2b0 5b0 28w1 8
13 Phan Nguyen Mai Chi DAN 39b1 56w1 11b0 20w1 19b1 7w0 30b1 24b0 15w0 41w1 22b1 27b1 4w0 8
14 Nguyen Thao Han HCM 34b1 20w0 61b1 42w1 30b1 11w0 35w1 12b0 27w0 37b1 15w1 24b1 2b0 8
15 Nguyen Ngoc Thanh Tra HCM 9w½ 53b1 67w1 8b0 21b0 38w½ 63b1 30w1 13b1 19w0 14b0 29w1 25b1 8
16 Nguyen Phuong Thao DAN 40w1 52b0 49w1 10b0 17w0 54b1 34b1 20w0 48w1 42b1 18w0 37b1 24w1 8
17 Do Thi Diem Thuy HCM 45b0 33w1 65b1 26w0 16b1 30w0 38b0 63w1 35w0 32b1 42w1 43b1 27w1 8
18 Le Hoang Tran Chau HCM 22b1 29w1 1b½ 19w½ 26b0 37w1 25b0 33w1 20b1 8w½ 16b1 6w0 10b0
19 Huynh Mai Phuong Dung HCM 71w1 67b1 8w½ 18b½ 13w0 28b½ 42w0 31b1 36w1 15b1 9w0 35b1 7w0
20 Do Thi Diem Huong HCM 6w1 14b1 3w0 13b0 44w1 31b1 12w0 16b1 18w0 26b1 10w½ 36b1 9w0
21 Vang Thi Thu Hang HCM 53w½ 64b1 9w0 67b1 15w1 41b0 24w0 54b1 28w0 44b1 35w0 52b1 36w1
  Nguyen Thi Tuong Van HCM 18w0 66b1 10w0 49b1 27w0 55b1 43w1 35b1 26w1 5b0 13w0 23w1 31b½
23 Nguyen Thi Thuy QDO 48w1 54b1 2w0 52b1 10w1 4b1 7b½ 11w½ 24w0 27b0 6w0 22b0 43w1 7
24 Tran Le Dan Thuy BTR 30b1 25w0 60w1 31b0 59b1 45w1 21b1 13w1 23b1 1w0 7b0 14w0 16b0 7
25 Nguyen Hoang Anh QDO 55w1 24b1 36w1 2b0 12w0 27b1 18w1 9b0 10w0 35b½ 53w1 28b½ 15w0 7
26 Vo Thi Kim Phung TTH 27w1 36b0 55w1 17b1 18w1 12b1 1b0 7w0 22b0 20w0 33b0 39w1 50b1 7
27 Le Phu Nguyen Thao CTH 26b0 38w1 45b0 63w1 22b1 25w0 47b1 29w1 14b1 23w1 3b0 13w0 17b0 7
28 Nguyen Quynh Anh HCM 56b0 46w1 43b1 41w0 39b1 19w½ 36b1 5w0 21b1 29w1 8b0 25w½ 12b0 7
29 Ton Nu Hong An LDO 49w1 18b0 42w0 61b1 53w1 10b1 9w0 27b0 43w1 28b0 44w1 15b0 35w1 7
  Hoang Le My Anh DAN 24w0 40b1 48w1 57b1 14w0 17b1 13w0 15b0 32w1 6b0 36w0 58b1 44w1 7
31 Do Huu Thuy Trang BDU 69b1 5w0 56b1 24w1 11b0 20w0 39b½ 19w0 46b½ 34w1 50b½ 53w1 22w½ 7
32 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 12w0 43b0 33b1 50w1 38b½ 51w½ 45b1 4w0 30b0 17w0 57w1 59b1 47w1 7
33 Nguyen Thi Thu Huyen BDI 2w0 17b0 32w0 68b1 40w1 57b1 52w1 18b0 6w0 48b1 26w1 10b0 42w1 7
34 Huynh Thi Hong Suong DTH 14w0 47b1 12w0 65w1 37b0 67b1 16w0 43b0 51w1 31b0 63w1 49b1 46w1 7
35 Do Thuy Duong QDO 70b1 7w0 44b1 4b0 52w1 5w1 14b0 22w0 17b1 25w½ 21b1 19w0 29b0
36 Nguyen Thi Diem Trang CTH 59b1 26w1 25b0 45w0 42b½ 53b1 28w0 64w1 19b0 47w1 30b1 20w0 21b0
37 Nguyen Thi Thuy Trien BDI 65b0 50w1 63b1 12b0 34w1 18b0 10w0 66w1 64b1 14w0 41b1 16w0 38b½
38 Do Thi Thuong BRV 52w0 27b0 40w1 55b1 32w½ 15b½ 17w1 10b0 44w0 66b1 43w0 48b1 37w½
39 Do Hoang Minh Tho BDU 13w0 10b0 47w1 60b1 28w0 49b1 31w½ 6b0 53w0 64w1 65b1 26b0 58w1
40 Chau Thi Yen Quyen DTH 16b0 30w0 38b0 70w1 33b0 65w0 71w1 62b½ 57w1 54b0 64b1 67w1 53b1
41 Chau Thi Ngoc Giao BDI 62w1 4b0 54w1 28b1 9w½ 21w1 8b0 42b½ 5w0 13b0 37w0 44b0 56w1 6
42 Le Thi Thu Huong DTH 11b0 69w1 29b1 14b0 36w½ 46w1 19b1 41w½ 4b0 16w0 17b0 62w1 33b0 6
43 Hoang Xuan Thanh Khiet TTH 1b0 32w1 28w0 48b1 57w1 9b0 22b0 34w1 29b0 46w1 38b1 17w0 23b0 6
44 Nguyen Ngoc Thuy Trang DTH 47w1 9b0 35w0 66b1 20b0 63w0 50b1 55w1 38b1 21w0 29b0 41w1 30b0 6
45 Le Hoai Bao Duyen HCM 17w1 2b0 27w1 36b1 4w0 24b0 32w0 48b0 54w1 49b0 58w0 61b1 52w1 6
46 Nguyen Thi Thu Trang BDU 64w½ 28b0 62w1 53b0 60w1 42b0 54w0 57b1 31w½ 43b0 66w1 63b1 34b0 6
47 Bui Ngoc Anh Thi KGI 44b0 34w0 39b0 69b1 61w1 48b1 27w0 56w1 52b½ 36b0 49w1 50w½ 32b0 6
48 Tran Thi Mong Thu BTR 23b0 59w1 30b0 43w0 50b1 47w0 65b1 45w1 16b0 33w0 51b1 38w0 67b1 6
49 Nguyen Vuong Ai Minh BDU 29b0 68w1 16b0 22w0 71b1 39w0 6w0 67b1 56b1 45w1 47b0 34w0 54b1 6
50 Nguyen Thi Anh Minh HCM 8w0 37b0 68w1 32b0 48w0 71b1 44w0 70b1 58w1 55b1 31w½ 47b½ 26w0 6
51 Pham Hong Minh HCM 3w0 57b0 71w1 54b½ 58w1 32b½ 5b0 52w0 34b0 56w1 48w0 55b1 62w1 6
52 Mai Thuy Trang BDU 38b1 16w1 7b0 23w0 35b0 59w1 33b0 51b1 47w½ 53b0 54w1 21w0 45b0
53 Pham Hong Phuc HCM 21b½ 15w0 58b1 46w1 29b0 36w0 64b0 59w1 39b1 52w1 25b0 31b0 40w0
54 Nguyen Hoang Van Anh HCM --1 23w0 41b0 51w½ 64b1 16w0 46b1 21w0 45b0 40w1 52b0 66b1 49w0
55 Le Minh Nhat HCM 25b0 70w1 26b0 38w0 65b1 22w0 59b1 44b0 63w1 50w0 62b0 51w0 --1 5
56 Pham Hong Phuong QDO 28w1 13b0 31w0 59w0 63b0 62b1 67w1 47b0 49w0 51b0 --1 65w1 41b0 5
  Nguyen Hai Phuong Uyen BRV 63b0 51w1 64b1 30w0 43b0 33w0 58b½ 46w0 40b0 69w1 32b0 70w1 65b½ 5
58 Ngo Ngoc Phu BRV 4w0 62b½ 53w0 6b1 51b0 64w0 57w½ 60b1 50b0 67w1 45b1 30w0 39b0 5
59 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM 36w0 48b0 69w1 56b1 24w0 52b0 55w0 53b0 68w0 --1 70b1 32w0 64w1 5
  Nguyen Ngoc Minh Truc HCM 68b1 1w0 24b0 39w0 46b0 69w1 66b0 58w0 70w1 62b0 61w0 --1 71w1 5
61 Bui Thi Thai Ngoc BTR 67w0 71b1 14w0 29w0 47b0 6b0 68w1 65w0 --1 63b0 60b1 45w0 69b1 5
62 Bui Thuy Vy LAN 41b0 58w½ 46b0 64w0 69b0 56w0 --1 40w½ 71b1 60w1 55w1 42b0 51b0 5
63 Vu Thien Tram Anh HCM 57w1 3b0 37w0 27b0 56w1 44b1 15w0 17b0 55b0 61w1 34b0 46w0 66w½
64 Vu Thi Dieu Ai KGI 46b½ 21w0 57w0 62b1 54w0 58b1 53w1 36b0 37w0 39b0 40w0 71w1 59b0
65 Nguyen To Tran HCM 37w1 8b0 17w0 34b0 55w0 40b1 48w0 61b1 66w0 68b1 39w0 56b0 57w½
  Pham Thien Ngan LAN 7b0 22w0 70b1 44w0 67w0 68b1 60w1 37b0 65b1 38w0 46b0 54w0 63b½
67 Nguyen Hoang Anh HCM 61b1 19w0 15b0 21w0 66b1 34w0 56b0 49w0 69w1 58b0 68w1 40b0 48w0 4
68 Tran Ngoc Minh Tuong HCM 60w0 49b0 50b0 33w0 --1 66w0 61b0 71w1 59b1 65w0 67b0 69w0 70w1 4
69 Hoang Minh Thu HCM 31w0 42b0 59b0 47w0 62w1 60b0 70w0 --1 67b0 57b0 71w½ 68b1 61w0
70 Nguyen Ngoc Thanh Vinh HCM 35w0 55b0 66w0 40b0 6w0 --1 69b1 50w0 60b0 71w1 59w0 57b0 68b0 3
71 Nguyen Thuy Van BRV 19b0 61w0 51b0 --1 49w0 50w0 40b0 68b0 62w0 70b0 69b½ 64b0 60b0

Đồng đội (Team): 1 TP. Hồ Chí Minh, 2. Thừa Thiên - Huế, 3. Quân đội.

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com