Giải Kiện tướng ASEAN - ASEAN Masters Circuit DaNang IM tournament 2008

Giải được tổ chức từ 11/6 đến 17/6/2008 tại Đà Nẵng.


hai2008GIẢI CỜ VUA CÁC KIỆN TƯỚNG ASEAN 2008

ASEAN MASTERS CIRCUIT - DA NANG IM TOURNAMENT
11-17 June, 2008 in Da Nang

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC - FINAL STANDING

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB.
1 Dao Thien Hai VIE * 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 1 25.75
2 Nava Roderick PHI 0 * 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 6 23.50
3 Nguyen Van Huy VIE ½ 0 * ½ 1 ½ ½ 1 1 1 6 22.50
4 Nguyen Thien Viet VIE 1 ½ ½ * 0 ½ ½ 0 1 1 5 20.75
5 Elorta David PHI ½ ½ 0 1 * 0 ½ 1 ½ 1 5 19.50
6 Hoang Canh Huan VIE 0 0 ½ ½ 1 * ½ 1 ½ 1 5 18.75
7 Zaw Win Lay MYA ½ ½ ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 20.25
8 Wynn Zaw Htun MYA 0 ½ 0 1 0 0 ½ * ½ 1 12.75
9 Nguyen Hoang Nam VIE 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ * 0 2 9.00
10 Bao Quang VIE 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 * 4.25

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com