ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐÔNG NAM Á LẦN XIII - MÔN CỜ VUA
13th ASEAN UNIVERSITY GAMES- CHESS EVENT
HANOI 2006

aug2006B
 
Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 13 được tổ chức tại Hà Nội từ 15 đến 22/12/2006. The 13th ASEAN University was held from 15-22 December, 2006 in Hanoi, Vietnam.

STANDARD CHESS

MEN

Team: 1. Vietnam, 2.Indonesia, 3.Singapore
Individual:

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts BH. SB.
1 Nguyen Van Huy 2345 VIE 11b½ 12w1 8b1 3w1 2b½ 10w1 5w½ 26½ 21.50
2 Hoang Canh Huan 2302 VIE 14w1 13b1 3b½ 4w1 1w½ 5b½ 9w1 25½ 19.50
3 Tirta Chandra Purnama 2406 INA 15w1 4b1 2w½ 1b0 9w1 8b0 10w1 27 16.25
4 Saelee Uaychai   THA 10w1 3w0 5b1 2b0 15w1 6b½ 8w1 26 15.00
5 Ricky Rismanto 2164 INA 9w0 14b1 4w0 13b1 11w1 2w½ 1b½ 4 25½ 13.50
6 Marcus Chan 2209 MAS 12b½ 11w½ 7b½ 8w1 10b0 4w½ 15b1 4 22 13.25
7 Sandy Kurniawan   INA 8b0 --1 6w½ 9b0 12w½ 13b1 14w1 4 20½ 8.25
8 Yee Keng Yew 2213 SIN 7w1 9b½ 1w0 6b0 --1 3w1 4b0 29 10.25
9 Goh Weiming Kevin 2408 SIN 5b1 8w½ 10b0 7w1 3b0 11w1 2b0 27 13.25
10 Pham Duc Thang 2247 VIE 4b0 15w1 9w1 11b½ 6w1 1b0 3b0 26½ 11.25
11 Au Yoong YowLoo   MAS 1w½ 6b½ 13w1 10w½ 5b0 9b0 --1 26 9.00
12 Tay Shi Hao   SIN 6w½ 1b0 14w1 15b0 7b½ --1 13w½ 21½ 7.25
13 Tuamsang Sawapop   THA --1 2w0 11b0 5w0 14b1 7w0 12b½ 24 3.75
14 Gerald Soh Han Loong   MAS 2b0 5w0 12b0 --1 13w0 15b1 7b0 2 23 2.00
15 Brahmawong Patcharawee 2135 THA 3b0 10b0 --1 12w1 4b0 14w0 6w0 2 24½ 3.50

WOMEN

Team: 1. Vietnam, 2.Indonesia, 3.Singapore
Individual:

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts BH. SB.
1 Le Thanh Tu 2266 VIE 9b1 4w1 5b1 3w½ 6b1 12½ 10.75
2 Hoang Thi Bao Tram 2345 VIE 6b1 3w½ 4b½ 5w1 10w1 4 12½ 9.25
3 Evi Lindiawati 2123 INA 8w1 2b½ 7w1 1b½ 4w½ 14½ 8.75
4 Pham Le Thao Nguyen 2277 VIE 7w1 1b0 2w½ 8b1 3b½ 3 15 6.75
5 Norasa Verdiana 1895 INA 10b1 6w1 1w0 2b0 9b1 3 12½ 4.00
6 Ho Thi Minh Hien   SIN 2w0 5b0 9b1 7w1 1w0 2 14 2.50
7 Kadek Iin Dwijayanti   INA 4b0 10w1 3b0 6b0 8w½ 11 1.75
8 Moo Ying Xin   SIN 3b0 9w½ 10b½ 4w0 7b½ 10 1.75
9 Le Phan Khanh Nhi   SIN 1w0 8b½ 6w0 10b½ 5w0 1 12 1.25
10 Tawesupmun Chanida   THA 5w0 7b0 8w½ 9w½ 2b0 1 11 1.25

RAPID CHESS

MEN

Team: 1. Vietnam, 2.Singapore, 3.Indonesia.
Individual:

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts BH. SB.
1 Vo Thanh Ninh 2365 VIE 5b1 9w1 2w1 4b1 11w1 3b½ 6b1 28 25.50
2 Goh Weiming Kevin 2408 SIN 12b1 8w1 1b0 3w1 4b½ 7w1 5b1 28½ 19.50
3 Tirta Chandra Purnama 2406 INA 11w1 4b½ 6w1 2b0 8w1 1w½ 7b1 5 29 17.75
4 Marcus Chan 2209 MAS 14b1 3w½ 8b1 1w0 2w½ 13b1 9w1 5 26 14.25
5 Gerald Soh Han Loong 0 MAS 1w0 7b½ 13w1 11b½ 6b½ 10w1 2w0 26½ 10.00
6 Sandy Kurniawan 0 INA 10b½ 12w1 3b0 7b½ 5w½ 11b1 1w0 26 9.75
7 Nguyen Vu Son 0 VIE 8b0 5w½ 9b1 6w½ 10b1 2b0 3w0 3 26½ 9.50
8 Yee Keng Yew 2213 SIN 7w1 2b0 4w0 14b1 3b0 12w0 13w1 3 24 6.00
9 Tay Shi Hao 0 SIN 13w1 1b0 7w0 10w0 12b1 14w1 4b0 3 23 5.50
10 Ricky Rismanto 2164 INA 6w½ 13b½ 11w0 9b1 7w0 5b0 14w1 3 18½ 6.50
11 Bui Duc Tiep 0 VIE 3b0 14w1 10b1 5w½ 1b0 6w0 12b0 24½ 5.25
12 Au Yoong YowLoo 0 MAS 2w0 6b0 14w½ 13b0 9w0 8b1 11w1 20½ 5.75
13 Brahmawong Patcharawee 2135 THA 9b0 10w½ 5b0 12w1 14b1 4w0 8b0 20½ 4.50
14 Tuamsang Sawapop 0 THA 4w0 11b0 12b½ 8w0 13w0 9b0 10b0 ½ 21½ 1.25

WOMEN

Team: 1. Vietnam, 2.Indonesia, 3.Singapore
Individual:

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts BH. SB.
1 Hoang Thi Bao Tram 2345 VIE 7b1 4w1 3b½ 2w1 5b1 14½ 13.00
2 Luong Minh Hue 2182 VIE 9b1 3w½ 4b1 1b0 10w1 12 6.00
3 Hoang Xuan Thanh Khiet 2198 VIE 5w1 2b½ 1w½ 6b1 4w0 3 17 10.00
4 Evi Lindiawati 2123 INA 8w1 1b0 2w0 7b1 3b1 3 14½ 6.50
5 Kadek Iin Dwijayanti 0 INA 3b0 10w1 7b1 8w1 1w0 3 11½ 4.00
6 Norasa Verdiana 1895 INA 10b1 7w0 9b1 3w0 8b1 3 8 3.00
7 Ho Thi Minh Hien 0 SIN 1w0 6b1 5w0 4w0 9b1 2 14½ 4.00
8 Moo Ying Xin 0 SIN 4b0 9w½ 10b1 5b0 6w0 10½ 1.00
9 Le Phan Khanh Nhi 0 SIN 2w0 8b½ 6w0 10b½ 7w0 1 10½ 1.00
10 Tawesupmun Chanida 0 THA 6w0 5b0 8w0 9w½ 2b0 ½ 12 0.50

BLITZ CHESS

MEN

Team: 1. Indonesia, 2.Vietnam, 3.Singapore
Individual:

Final after round 7

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts Res.
1 Tirta Chandra Purnama 2406 INA 9b1 4w1 2b½ 8w1 3b1 5b½ 13w1 6 0
2 Goh Weiming Kevin 2408 SIN 6w1 3b1 1w½ 5b1 4w½ 7b½ 8w1 0
3 Nguyen Van Huy 2345 VIE 12b1 2w0 6b1 9w1 1w0 10b1 5w1 5 0
4 Hoang Canh Huan 2302 VIE 14w1 1b0 7w½ 10b1 2b½ 6w1 9b1 5 0
5 Marcus Chan 2209 MAS 10w½ 13b1 8b1 2w0 9b1 1w½ 3b0 4 0
6 Ricky Rismanto 2164 INA 2b0 10b1 3w0 7w1 8b1 4b0 12w1 4 0
7 Sandy Kurniawan 0 INA 13w1 8w0 4b½ 6b0 11w1 2w½ 14b1 4 0
8 Vo Thanh Ninh 2365 VIE 11w1 7b1 5w0 1b0 6w0 14b1 2b0 3 0
9 Brahmawong Patcharawee 2135 THA 1w0 14b1 11w1 3b0 5w0 12b1 4w0 3 0
10 Tay Shi Hao 0 SIN 5b½ 6w0 12b1 4w0 13b½ 3w0 11w1 3 0
11 Au Yoong YowLoo 0 MAS 8b0 12w½ 9b0 14w1 7b0 13w1 10b0 0
12 Gerald Soh Han Loong 0 MAS 3w0 11b½ 10w0 13b1 14w0 9w0 6b0 1
13 Yee Keng Yew 2213 SIN 7b0 5w0 14b1 12w0 10w½ 11b0 1b0 0
14 Tuamsang Sawapop 0 THA 4b0 9w0 13w0 11b0 12b1 8w0 7w0 1 0

Chung kết - Final

   
Tirta Chandra Purnama - INA (0)  
   
 
Hoang Canh Huan - VIE (0)
     
Hoang Canh Huan - VIE (2)    
     
    Nguyen Van Huy - VIE
     
Goh Weiming Kevin - SIN (0)    
     
  Nguyen Van Huy - VIE (2)  
   
Nguyen Van Huy - VIE (2)  
   

Kết quả sau cùng - Final result

1.Nguyen Van Huy, Vietnam
2.Hoang Canh Huan, Vietnam
3.Tirta Chandra Purnama, Indonesia
3.Goh Weiming Kevin, Singapore

WOMEN

Team: 1. Vietnam,2. Indonesia,3.Singapore
Individual:

Final after round 5

Rank   Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts BH.
1 WFM Le Thanh Tu 2266 VIE 7w1 4b1 6w1 3b½ 8w1 12
2   Nguyen Quynh Anh 2071 VIE 8w1 3b½ 4w1 6b1 7w1 12
3   Evi Lindiawati 2123 INA 9b1 2w½ 5b1 1w½ 6b1 4 14½
4   Norasa Verdiana 1895 INA 5b1 1w0 2b0 8w1 9w1 3 13½
5   Nguyen Thi Hanh 0 VIE 4w0 8b1 3w0 9b1 10b1 3 9
6   Ho Thi Minh Hien 0 SIN 10w1 7b1 1b0 2w0 3w0 2 15½
7   Kadek Iin Dwijayanti 0 INA 1b0 6w0 9b1 10w1 2b0 2 12
8   Moo Ying Xin 0 SIN 2b0 5w0 10w1 4b0 1b0 1 15½
9   Le Phan Khanh Nhi 0 SIN 3w0 10b½ 7w0 5w0 4b0 ½ 12½
10   Tawesupmun Chanida 0 THA 6b0 9w½ 8b0 7b0 5w0 ½

Chung kết - Final

   
Le Thanh Tu - VIE (2)  
   
 
Le Thanh Tu - VIE (½)
     
Norasa Verdiana - INA (0)    
     
    Nguyen Quynh Anh - VIE
     
Nguyen Quynh Anh VIE (2)    
     
  Nguyen Quynh Anh - VIE (1½)  
   
Evi Lindiawati - VIE (0)  
   

Kết quả sau cùng - Final result

1.Nguyen Quynh Anh, Vietnam
2.Le Thanh Tu, Vietnam
3.Norasa Verdiana, Indonesia
3.Evi Lindiawati, Indonesia