Giải Cờ Tướng năng khiếu TP.HCM 2009

- Đăng ký tham dự hạn chót ngày 21/5 tại số 03 Phan Văn Đạt Q1. Fax: 38244239, hoặc email: ldchcm@hcm.vnn.vn. Mỗi VĐV đóng ký quỹ 10.000 đ. Họp xếp lịch thi đấu lúc 10h00 ngày 22/5 tại số 03 Phan Văn Đạt Q1. Thi đấu từ 01 đến 05/6 tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Địa chỉ: 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

 

- Đăng ký tham dự hạn chót ngày 21/5 tại số 03 Phan Văn Đạt Q1. Fax: 38244239, hoặc email: ldchcm@hcm.vnn.vn. Mỗi VĐV đóng ký quỹ 10.000 đ. Họp xếp lịch thi đấu lúc 10h00 ngày 22/5 tại số 03 Phan Văn Đạt Q1. Thi đấu từ 01 đến 05/6 tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Địa chỉ: 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

KẾT QUẢ THI ĐẤU
CỜ TIÊU CHUẨN

CÁ NHÂN
Nam:

9t: 1.Trần Thái Hòa Q05, 2.Bùi Huy Hoàng QTĐ, 3.Huỳnh Hai Him Q04;
11t: 1.Huỳnh Lập Vỹ Q03, 2.Lâm Hồ Gia Lộc Q08, 3.Phan Hoàng Thái Sơn QTB;
13t: 1.Vũ Nguyễn Hoàng Luân Q05, 2.Võ Bá Minh Tâm Q08, 3.Lâm Hồ Gia Phúc Q08;
15t: 1.Lê Quang Nhật Q05, 2.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 3.Dương Hồ Bảo Duy QTP;
Nữ:
9t: 1.Nguyễn Lâm Xuân Thy Q03, 2.Nguyễn Phương Khải Tú Q01, 3.Phạm Thị Vân Giang BTA;
11t: 1.Phan Thị Diệu Hiền QTĐ, 2.Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCC, 3.Lê Thị Hoài Xuân Q04;
13t: 1.Trần Huỳnh Thiên Kim Q03, 2.Phạm Hoàng Khánh Linh Q05, 3.Trần Hoàng Tiểu Nhật Q03;
15t: 1.Vương Hoàng Bảo Ngân Q01, 2.Nguyễn Ngọc Đan Thanh HBC, 3.Tạ Lâm Chi Q08;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
9t: 1.QTĐ/ Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Châu Gia Phúc; 2.NTN/ Nguyễn Văn Trung, Vũ Lê Nam; 3.Q07/ Nguyễn Lê Phú Hòa, Võ Thanh Quan;
11t: 1.Q03/ Huỳnh Lập Vỹ, Châu Chí Nhã; 2.QTB/ Phan Hoàng Thái Sơn, Trần Minh Mẫn; 3.Q08/ Lâm Hồ Gia Lộc, Trương Đông Anh;
13t: 1.Q08/ Võ Bá Minh Tâm, Lâm Hồ Gia Phúc; 2.QTĐ/ Văn Nhất Hậu, Nguyễn Hạ Sang; 3.Q11/ Bùi Lương Thành Nam, Lâm Anh Duy;
15t: 1.Q05/ Lê Quang Nhật, Vương Thành Hiếu; 2.QTP/ Dương Hồ Bảo Duy, Huỳnh Công Giáp; 3.QTĐ/ Trương Bảo Trung, Lê Quốc Kiên;
Nữ:
9t: 1.Q01/ Nguyễn Phương Khải Tú, Nguyễn Vĩnh Hân; 2.BTA/ Phạm Thị Vân Giang, Nguyễn Ngọc Mai Oanh; 3.Q03/ Nguyễn Lâm Xuân Thy, Phạm Kim Anh;
11t: 1.Q04/ Lê Thị Hoài Xuân, Trần Đoàn Trúc Thùy; 2.QTĐ/ Phan Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quỳnh Thảo; 3.Q10/ Nguyễn Phương Hương Thủy, Nguyễn Hữu Như Thuyên;
13t: 1.Q03/ Trần Huỳnh Thiên Kim, Trần Hoàng Tiểu Nhật; 2.Q05/ Phạm Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Tố Vân; 3.Q01/ Võ Thị Ngọc Châu, Võ Ngọc Thảo Anh;
15t: 1.Q08/ Tạ Lâm Chi, Tạ Lâm Quế; 2.HBC/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Nguyễn Thị Kim Thoa; 3.QTP/ Võ Thị Thảo Trang, Phạm Nguyễn Huyền Trân;
CỜ NHANH
CÁ NHÂN

Nam:
9t: 1.Vũ Lê Nam NTN, 2.Nguyễn Châu Gia Phúc QTĐ, 3.Lê Anh Hào QTP;
11t: 1.Lâm Hồ Gia Lộc Q08, 2.Trần Phúc Lộc HBC, 3.Phan Hoàng Thái Sơn QTB;
13t: 1.Vũ Nguyễn Hoàng Luân Q05, 2.Văn Nhất Hậu QTĐ, 3.Bùi Lương Thành Nam Q11;
15t: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 2.Vương Thành Hiếu Q05, 3.Trương Bảo Trung QTĐ;
Nữ:
9t: 1.Võ Hồ Lan Anh QTĐ, 2.Nguyễn Phương Khải Tú Q01, 3.Đặng Nguyễn Gia Hân Q05;
11t: 1.Nguyễn Quỳnh Thảo QTĐ, 2.Đào Nguyễn Quỳnh Thy QTB, 3.Phan Thị Diệu Hiền QTĐ;
13t: 1.Trần Huỳnh Thiên Kim Q03, 2.Huỳnh Nguyễn Nhật Anh Q08, 3.Võ Thị Ngọc Châu Q01;
15t: 1.Võ Thị Thảo Trang QTP, 2.Vương Hoàng Bảo Ngân Q01, 3.Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Q05;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
9t: 1.NTN/ Vũ Lê Nam, Nguyễn Hữu Lân; 2.QTĐ/ Nguyễn Châu Gia Phúc, Bùi Huy Hoàng; 3.Q07/ Nguyễn Lê Phú Hòa, Võ Thanh Quan;
11t: 1.HBC/ Trần Phúc Lộc, Đặng Thái Vinh; 2.QTP/ Vũ Hoàng Khôi, Đặng Vũ Ninh; 3.QTB/ Phan Hoàng Thái Sơn, Trần Minh Mẫn;
13t: 1.Q11/ Bùi Lương Thành Nam, Lâm Anh Duy; 2.Q08/ Mai Duy Toàn, Võ Bá Minh Tâm; 3.QTĐ/ Văn Nhất Hậu, Nguyễn Hạ Sang;
15t: 1.Q05/ Vương Thành Hiếu, Lê Quang Nhật; 2.QTĐ/ Trương Bảo Trung, Lê Quốc Kiên; 3.QTP/ Huỳnh Công Giáp, Dương Hồ Bảo Duy;
Nữ:
9t: 1.Q05/ Đặng Nguyễn Gia Hân, Lê Nguyễn Thanh Nhàn; 2.Q03/ Nguyễn Lâm Xuân Thy, Phạm Kim Anh; 3.Q01/ Nguyễn Phương Khải Tú, Nguyễn Vĩnh Hân;
11t: 1.QTĐ/ Nguyễn Quỳnh Thảo, Phan Thị Diệu Hiền; 2.Q05/ Nguyễn Thị Huỳnh Trâm, Nguyễn Phan Gia Hân; 3.Q04/ Lê Thị Hoài Xuân, Trần Đoàn Trúc Thùy;
13t: 1.Q03/ Trần Huỳnh Thiên Kim, Trần Hoàng Tiểu Nhật; 2.Q01/ Võ Thị Ngọc Châu, Võ Ngọc Thảo Anh; 3.Q05/ Phạm Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Tố Vân;
15t: 1.QTP/ Võ Thị Thảo Trang, Phạm Nguyễn Huyền Trân; 2.Q08/ Tạ Lâm Chi, Tạ Lâm Quế; 3.HBC/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Nguyễn Thị Kim Thoa;
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 5, 2.Quận 3, 3.Quận Thủ Đức.