Giải cờ vua vô địch cá nhân TPHCM 2009

 Giải được tổ chức từ 08~18/03/2009 tại Nhà thi đấuRạch Miễu,Quận Phú Nhuận.Số lượng tham dự: QTB: 10, Q03: 7, Q01: 12, QTĐ: 8, Q08: 6, Q04: 2, QTP: 4, QPN: 6, Q05: 1, MKA: 1, QBT: 6, NTN: 6.

GIẢI CỜ VUA VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN TPHCM NĂM 2009

+ Giải được tổ chức từ 08~18/03/2009 tại Nhà thi đấuRạch Miễu,Quận Phú Nhuận.
+ Giải gồm 2 thể loại: cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh.

+ Số lượng tham dự: QTB: 10, Q03: 7, Q01: 12, QTĐ: 8, Q08: 6, Q04: 2, QTP: 4, QPN: 6, Q05: 1, MKA: 1, QBT: 6, NTN: 6.

KẾT QUẢ

CỜ TIÊU CHUẨN:

Nam: 1.Võ Đại Hoài Đức QTB 2.Nguyễn Thành Nghĩa Q03 3.Nguyễn Minh Tuấn Q01 4.Lê Thành Tài Q01 5.Lê Quang Trà QTB 6.Trần Ngô Thiên Phú QTĐ 7.Huỳnh Tuấn Bá QTĐ 8.Nguyễn Tuấn Kiệt QTĐ 9.Vương Phạm Thế Nam Q08 10.Trương Tấn Thành Q04 11.Nguyễn Tấn Hoàng Nam Q08 12.Trương Thành Danh QTP 13.Nguyễn Võ Dương QPN 14.Cao Phạm Hoàng Long Q01 15.Nguyễn Công Tài QTB 16.Nguyễn Trung Kiên QTB.

Nữ: 1.Lê Kiều Thiên Kim QTP 2.Phạm Thị Ngọc Tú QTĐ 3.Nguyễn Quỳnh Anh Q03 4.Vũ Thiện Trâm Anh Q01 5.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03 6.Nguyễn Hoàng Anh QBT 7.Trần Phương Quỳnh NTN 8.Lê Minh Nhật NTN 9.Phạm Hồng Minh Q08 10.Dương Phương Thùy Trang Q01 11.Trần Ngoc Minh Tường QBT 12.Nguyễn Ngọc Sơn Hà NTN 13.Nguyễn Tố Trân QTB.

CỜ NHANH:

Nam: 1. Lê Quang Liêm QPN 2. Từ Hoàng Thông Q05 3. Lê Quang Long QPN 4. Đặng Hoàng Sơn Q01 5. Nguyễn Minh Tuấn Q01 6. Võ Đại Hoài Đức QTB 7. Trương Bảo Thạch Q03 8. Huỳnh Tuấn Bá QTĐ 9. Nguyễn Thanh Sơn QTB 10. Nguyễn Thanh Phúc QPN 11. Huỳnh Lâm Bình Nguyên QTB 12. Lê Thành Tài Q01 13. Nguyễn Thành Nghĩa Q03 14. Trần Ngô Thiên Phú QTĐ 15. Nguyễn Tấn Hoàng Nam Q08 16. Ngô Quang Nhật MKA 17. Lê Quang Trà QTB 18. Vương Phạm Thế Nam Q08 19. Trương Tấn Thành Q04 20. Nguyễn Tuấn Kiệt QTĐ.

Nữ:1.Lê Kiều Thiên Kim QTP 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03 3.Lê Hoàng Trân Châu Q01 4.Huỳnh Mai Phương Dung QBT 5.Văng Thị Thu Hằng QBT 6.Phạm Thị Ngọc Tú QTĐ 7.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03 8.Nguyễn Thảo Hân QTB 9.Nguyễn Hoàng Vân Anh Q01 10.Vũ Thiện Trâm Anh Q01 11.Phạm Hồng Minh Q08 12.Nguyễn Hoàng Anh QBT 13.Lê Minh Nhật NTN 14.Nguyễn Thị Ánh Minh Q01 15.Trần Phương Quỳnh NTN 16.Nguyễn Ngọc Sơn Hà NTN 17.Trần Ngoc Minh Tường QBT 18.Phan Thụy Linh Trang QPN 19.Mai Thanh Hương QTP 20.Trần Nguyễn Phương Anh QPN.