Giải cờ tướng vô địch cá nhân TPHCM 2009

Giải được tổ chức từ 23/2~05/03/2009 tại Quận Gò Vấp. Số lượng tham dự: Q01: 8; Q03: 6; Q04: 13; Q05: 9; Q06: 3; Q08: 5; QBT: 4; QGV: 11; QTĐ: 17; QTP: 3.

GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN TPHCM NĂM 2009

+  Giải được tổ chức từ 23/2~05/03/2009 tại Quận Gò Vấp.

+  Khen thưởng: Ban tổ chức sẽ trao phần thưởng cho các cá nhân đạt hạng 1~6. Các VĐV đạt hạng từ 1~6 sẽ được xét tuyển chọn hoặc đề cử tham dự giải đồng đội toàn quốc 2009.

+ Giải gồm 2 thể loại: cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh.

+ Số lượng tham dự: Q01: 8; Q03: 6; Q04: 13; Q05: 9; Q06: 3; Q08: 5; QBT: 4; QGV: 11; QTĐ: 17; QTP: 3.

KẾT QUẢ

CỜ CHỚP NHOÁNG:
Nam: 1.Võ Minh Nhất/QTÐ;2. Nguyễn Trần Đỗ Ninh/Q04;3. Trần Đăng Quang/Q01;4. Trần Chánh Tâm/Q04;5. Trần Quốc Việt/Q08;6. Đào Quốc Hưng/QTÐ;7. Mai Thanh Minh/Q04;8. Nguyễn Hữu Hùng/QTÐ;9. Diệp Khai Nguyên/Q05;10. Phan Tri Châu/Q08;11. Nguyễn Thành Công/QBT;12. Dương Thanh Danh/Q05;13. Nguyễn Nhật Duy/Q04;14. Trần Anh Tuấn/QGV;15. Trương Thành Lập/QGV;16. Nguyễn Thành Dũng/QGV;17. Trần Ngọc Đức/QGV;18. Trần Thanh Tân/QTÐ;19. Ngô Hoàng Ân/QGV;20. Nguyễn Huy Lam/QBT.
Nữ: 1.Nguyễn Hoàng Yến/Q03;2. Ngô Lan Hương/Q05;3. Bùi Châu Ý Nhi/Q06;4. Lê Thị Hương/Q04;5. Ngô Thị Thu Nga/Q05;6. Trần Ngọc Thủy Tiên/QTÐ;7. Phan Quỳnh Như/Q04;8. Trần Tuệ Doanh/Q05;9. Trần Thùy Trang/QTÐ;10. Đàm Thị Thùy Dung/QTÐ;11. Đàm Thị Ngọc Phượng/Q01;12. Nguyễn Thị Nhật Thực/QTÐ;13. Trần Hoàng Tiểu Nhật/Q03;14. Mai Thanh Hương/QTP;15. Trần Huỳnh Thiên Kim/Q03;16. Võ Thị Thảo Trang/QTP.

CỜ TIÊU CHUẨN:
Nam: 1.Diệp Khai Nguyên/Q05;2. Trần Quốc Việt/Q08;3. Nguyễn Trần Đỗ Ninh/Q04;4. Trần Chánh Tâm/Q04;5. Trần Anh Tuấn/QGV;6. Dương Thanh Danh/Q05;7. Võ Minh Nhất/QTÐ;8. Đào Quốc Hưng/QTÐ;9. Nguyễn Hữu Hùng/QTÐ;10. Ngô Quang Phẩm/QGV;11. Mai Thanh Minh/Q04;12. Nguyễn Huy Lam/QBT;13. Nguyễn Nhật Duy/Q04;14. Trần Ngọc Đức/QGV;15. Ngô Ngọc Minh/Q08;16. Phan Tri Châu/Q08;17. Ông Thái Hưng/Q06;18. Nguyễn Thành Công/QBT;19. Trần Thanh Tân/QTÐ;20. Ngô Hoàng Ân/QGV;21. Nguyễn Thành Dũng/QGV;22. Đinh Trí Diễm Lộc/Q06;23. Lê Phan Trọng Tín/QTÐ;24. Nguyễn Hoàng Lâm/Q01;25. Lữ Nhất Phương/Q01;26. Nguyễn Hoàng Lâm/QTÐ;27. Bùi Phan Trương Trọng Lễ/Q04;28. Nguyễn Minh Nhật Quang/Q01.

Nữ: 1.Lê Thị Hương/Q04;2. Đàm Thị Thùy Dung/QTÐ;3. Nguyễn Hoàng Yến/Q03;4. Trần Tuệ Doanh/Q05;5. Ngô Thị Thu Nga/Q05;6. Trần Ngọc Thủy Tiên/QTÐ;7. Nguyễn Thị Nhật Thực/QTÐ;8. Phan Quỳnh Như/Q04;9. Trần Huỳnh Thiên Kim/Q03;10. Trần Hoàng Tiểu Nhật/Q03;11. Phạm Nguyễn Huyền Trân/QTP;12. Cao Phương Thanh/Q01;13. Hoàng Thị Hải Bình/Q01;14. Trần Thị Cẩm Thu/QGV;15. Nguyễn Tuyết Nhung/Q01.