TPHCM 2007

KẾT QUẢ THI ÐẤU CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2007

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2007

CỜ VUA

1.CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2007-2008
(03~18/11/2007, tại CLB Bóng đá Tao Đàn, số 01 đường Huyền Trân Công Chúa, quận 1) Chi tiết bốc thăm xem tại đây

2.CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI 2007
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1/1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Phạm Chương BTH, 3.Võ Đại Hoài Đức TBI;
Bàn 2/1.Lê Quang Long PNH, 2.Nguyễn Thanh Sơn TBI, 3.Nguyễn Xuân Vinh Q12;
Bàn 3/1.Trần Quang Khải Q10, 2.Huỳnh Lâm Bình Nguyên Q12, 3.Tôn Thất Như Tùng TBI;
Bàn 4/1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 2.Trần Ngô Thiên Phú TĐU, 3.Phùng Đức Anh Q01;
Bàn 5/1.Nguyễn Ngọc Minh Trí TBI, 2.Lê Thanh Tài Q01, 3.Nguyễn Tuấn Minh Q03;
Bàn 6/1.Trương Tấn Thành Q04, 2.Lê Quang Trà TBI, 3.Nguyễn Công Tài Q12;
Nữ:
Bàn 1/1.Văng Thị Thu Hằng NTN, 2.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 3.Nguyễn Thị Thanh An BTH;
Bàn 2/1.Nguyễn Thị Kim Ngân BTH, 2.Nguyễn Thị Tường Vân Q01, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03;
Bàn 3/1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Lê Nguyễn Minh Trang TĐU, 3.Lê Hoài Bảo Duyên Q03;
Bàn 4/1.Huỳnh Như Phương Nghi NTN, 2.Nguyễn Ngọc Phương Khanh PNH, 3.Nguyễn Thị Ánh Minh Q01;
Bàn 5/1.Nguyễn Ngọc Minh Trúc Q10, 2.Trần Phương Quỳnh NTN, 3.Nguyễn Hoàng Anh BTH;
Bàn 6/1.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03, 2.Nguyễn Tố Trân TBI, 3.Trần Nguyễn Quế Hương TĐU;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
1.Q10/
Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Ngọc Hiệp, Trần Quang Khải, Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Mạnh Tân; 2.TBI/Võ Đại Hoài Đức, Nguyễn Thanh Sơn, Tôn Thất Như Tùng, Bùi Minh Thiên, Nguyễn Ngọc Minh Trí, Lê Quang Trà; 3.Q01/Lý Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Tuấn, Đặng Hoàng Sơn, Phùng Đức Anh, Lê Thanh Tài, Trần Hoàng Ngọc Thắng;
Nữ:
1.Q01/Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Thị Tường Vân, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Nguyễn Thị Ánh Minh, Vũ Thiện Trâm Anh, 2.Q03/Nguyễn Quỳnh Anh, Đỗ Thị Diễm Thúy, Lê Hoài Bảo Duyên, Trần Nguyễn Bảo Trân, Đặng Minh Tâm, Nguyễn Thanh Thủy Tiên; 3.BTH/Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Thanh Phương Uyên, Nguyễn Thị Hương Quỳnh, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Ngọc Minh Tường;
TOÀN ĐOÀN
1.
Quận 1, 2.Quận 3, 3.Quận Tân Bình

3.CỜ VUA HẠNG A 2007
26/8~02/9 tại Nhà Văn hóa Thanh niên (Chi tiết bảng bốc thăm xem tại đây)
CÁ NHÂN
Nam:
1.Nguyễn Thanh Sơn TBI, 2.Trần Quang Khải Q10, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 4.Lê Hiền Thục TBI, 5.Nguyễn Trung Kiên TBI, 6.Mai Thanh Hương TPH, 7.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 8.Nguyễn Việt Nam Q10, 9.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 10.Đặng Hoàng Sơn Q01, 11.Phạm Phúc Đức TBI, 12.Đỗ Đức Minh Q03, 13.Nguyễn Thị Tường Vân Q01, 14.Nguyễn Xuân Vinh TBI, 15.Hoàng Minh Phong Q12, 16.Phùng Đức Anh Q01, 17.Lê Trung Nguyên Q05, 18.Nguyễn Ngọc Minh Trí TBI, 19.Nguyễn Thành Tâm Q05, 20.Nguyễn Mai Đức Trí Q12;
Nữ:
1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 4.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 5.Lê Vũ Hà Phương TBI, 6.Ngô Huyền Châu BTH, 7.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 8.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 9.Tống Ngọc Đan Tuyền TBI, 10.Trần Thị Trúc Phương Q08, 11.Huỳnh Như Phương Nghi NTN, 12.Nguyễn Minh Trang Q01, 13.Vũ Thiện Trâm Anh Q01, 14.Bùi Diễm Vân Q08, 15.Nguyễn Thị Ánh Minh Q01, 16.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 17.Võ Nam Phương Q04, 18.Trần Nguyễn Bảo Trân Q03, 19.Nguyễn Hoàng Vân Anh Q01, 20.Đinh Thị Thúy An Q05;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
1.TBI/Nguyễn Thanh Sơn, Lê Hiền Thục, Nguyễn Trung Kiên; 2.Q10/Trần Quang Khải, Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Việt Nam; 3.Q01/Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Tường Vân, Phùng Đức Anh;
Nữ:
1.Q03/Lê Hoài Bảo Duyên, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hằng; 2.Q01/Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Nguyễn Minh Trang; 3.TBI/Lê Vũ Hà Phương, Tống Ngọc Đan Tuyền, Phan Thị Hồng La;
TOÀN ĐOÀN:
1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 1.

4.CỜ VUA NĂNG KHIẾU 2007
30/5~01/6 tại Nhà Thiếu nhi thành phố (Chi tiết xem tại đây)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Lê Nguyễn Khôi Nguyên NTN, 2.Nguyễn Tuấn Kiệt QTD, 3.Ngô Quang Nhật Q07;
9t: 1.Nguyễn Ngọc Minh Trí QTB, 2.Trương Thành Danh QTP, 3.Lê Quang Trà QTB;
11t: 1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Nguyễn Tuấn Minh Q03, 3.Chế Quốc Hữu Q03;
13t: 1.Trần Ngô Thiên Phú QTD, 2.Đặng Hoàng Sơn Q01, 3.Trần Quang Khải Q10;
15t: 1.Hứa Thiên Tân Q03, 2.Đỗ Đức Minh Q03, 3.Phạm Phúc Đức QTB;
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Tố Trân QTB, 2.Trần Ngọc Minh Tường QBT, 3.Hoàng Minh Thư QBT;
9t: 1.Nguyễn Ngọc Minh Trúc Q10, 2.Bùi Thúy Vy HBC, 3.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03;
11t: 1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 2.Phạm Hồng Minh Q08, 3.Trần Vũ Thư Q03;
13t: 1.Nguyễn Thảo Hân QTB, 2.Phạm Hồng Phúc Q08, 3.Lê Hoài Bảo Duyên Q03;
15t: 1.Nguyễn Thùy Dung QPN, 2.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.Q10/Nguyễn Mạnh Tân, Vương Thế Hùng Vĩ; 2.QTB/Nguyễn Tất Thành Sang, Nguyễn Công Tài; 3.Q08/Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Kim Cang;
9t: 1.QTB/Nguyễn Ngọc Minh Trí, Lê Quang Trà; 2.Q03/Hồ Nguyễn Minh Chiến, Nguyễn Xuân Thanh; 3.QTP/Trương Thành Danh, Hồ Khánh Duy;
11t: 1.Q03/Trương Bảo Thạch, Nguyễn Tuấn Minh; 2.Q01/Trần Hoàng Ngọc Thắng, Lê Thanh Tài; 3.NTN/Lương Quốc Phong, Nguyễn Công Hiếu;
13t: 1.Q01/Đặng Hoàng Sơn, Phùng Đức Anh; 2.Q03/Ngũ Như Long, Nguyễn Hữu Khoa Nguyên; 3.QTB/Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Phạm Đức Trí;
15t: 1.Q03/Hứa Thiên Tân, Đỗ Đức Minh; 2.QTB/Phạm Phúc Đức, Đặng Vũ Bin; 3.Q10/Nguyễn Việt Nam, Lâm Minh Đạt;
Nữ:
7t: 1.QBT/Trần Ngọc Minh Tường, Hoàng Minh Thư; 2.QTB/Nguyễn Tố Trân, Phạm Ngọc Bảo Khanh; 3.NTN/Phạm Hoàng Nhật Anh, Nguyễn Ngọc Sơn Hà;
9t: 1.Q10/Nguyễn Ngọc Minh Trúc, Đào Lê Phương Duyên; 2.NTN/Lê Minh Nhật, Trần Phương Quỳnh; 3.QPN/Nguyễn Hoàng Thanh Tú, Trần Nguyễn Quế Hương;
11t: 1.Q03/Trần Vũ Thư, Trần Nguyễn Bảo Trân; 2.Q10/Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Trần Khánh Hương Giang; 3.NTN/Nguyễn Châu Hoàng Thảo, Lê Thị Bích Hà;
13t: 1.QTB/Nguyễn Thảo Hân, Phan Thị Hồng La; 2.Q03/Lê Hoài Bảo Duyên, Lê Ngọc Hân; 3.Q01/Nguyễn Hoàng Vân Anh, Nguyễn Minh Tú;
15t: 1.HBC/Trần Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Ngọc Trân; 2.Q03/Lê Ngọc Thảo Nguyên, Triệu Mỹ Kim; 3.Q01/Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Lê Hoàng Trân Châu;
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Lê Nguyễn Khôi Nguyên NTN, 2.Nguyễn Thái Dương Q08, 3.Ngô Quang Nhật Q07;
9t: 1.Nguyễn Tấn Hoàng Nam Q04, 2.Nguyễn Ngọc Minh Trí QTB, 3.Nguyễn Xuân Thanh Q03;
11t: 1.Nguyễn Tuấn Minh Q03, 2.Chế Quốc Hữu Q03, 3.Lê Thanh Tài Q01;
13t: 1.Đặng Hoàng Sơn Q01, 2.Huỳnh Lâm Bình Nguyên QTB, 3.Trần Ngô Thiên Phú QTD;
15t: 1.Đỗ Đức Minh Q03, 2.Phạm Phúc Đức QTB, 3.Nguyễn Việt Nam Q10;
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Tố Trân QTB, 2.Phan Hoàng Nhật Anh NTN, 3.Trần Ngọc Minh Tường QBT;
9t: 1.Nguyễn Ngọc Minh Trúc Q10, 2.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03, 3.Nguyễn Hoàng Anh QBT;
11t: 1.Phạm Hồng Minh Q08, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 3.Đặng Minh Tâm Q03;
13t: 1.Nguyễn Thảo Hân QTB, 2.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 3.Phạm Hồng Phúc Q08;
15t: 1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 2.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 3.Nguyễn Thùy Dung QPN;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.Q03/Nguyễn Xuân Thi, Nguyễn Tuấn Long; 2.Q08/Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Kim Cang; 3.QTD/Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Vĩnh Huy Thông;
9t: 1.Q04/Nguyễn Tấn Hoàng Nam, Trương Tấn Thành; 2.QTB/Nguyễn Ngọc Minh Trí, Lê Quang Trà; 3.Q03/Nguyễn Xuân Thanh, Hồ Nguyễn Minh Chiến;
11t: 1.Q03/Nguyễn Tuấn Minh, Chế Quốc Hữu; 2.Q01/Lê Thanh Tài, Trần Hoàng Ngọc Thắng; 3.NTN/Nguyễn Công Hiếu, Lương Quốc Phong;
13t: 1.QTB/Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Phạm Đức Trí; 2.Q03/Nguyễn Hữu Khoa Nguyên, Ngũ Như Long; 3.Q01/Đặng Hoàng Sơn, Phùng Đức Anh;
15t: 1.Q03/Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.QTB/Phạm Phúc Đức, Đặng Vũ Bin; 3.Q10/Nguyễn Việt Nam, Trần Lương Danh;
Nữ:
7t: 1.NTN/Phan Hoàng Nhật Anh, Nguyễn Hồ Cẩm Hạnh; 2.QBT/Trần Ngọc Minh Tường, Hoàng Minh Thư; 3.QTB/Nguyễn Tố Trân, Phạm Ngọc Bảo Khanh;
9t: 1.Q10/Nguyễn Ngọc Minh Trúc, Đào Lê Phương Duyên; 2.Q03/Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Nguyễn Đình Bảo Trân; 3.NTN/Trần Phương Quỳnh, Lê Minh Nhật;
11t: 1.Q03/Đặng Minh Tâm, Trần Nguyễn Bảo Trân; 2.Q10/Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Trần Khánh Hương Giang; 3.QTB/Phạm Nguyễn Gia Uyên, Phạm Thị Bảo Nhi;
13t: 1.QTB/Nguyễn Thảo Hân, Phan Thị Hồng La; 2.Q01/Nguyễn Thị Ánh Minh, Đỗ Thị Thu Thảo; 3.Q03/Lê Hoài Bảo Duyên, Lê Ngọc Hân;
15t: 1.HBC/Nguyễn Thị Ngọc Trân, Lưu Tiến Phụng; 2.Q03/Lê Ngọc Thảo Nguyên, Triệu Mỹ Kim;
TOÀN ĐOÀN:
1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 10

5.CỜ VUA VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN 2007
17~28/3 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận
CỜ TIÊU CHUẨN (Xem chi tiết vòng 1 tại đây)

KẾT QUẢ SAU CÙNG - FINAL RESULT

Nam/Men
1. Lê Quang Liêm (PNH)
2. Võ Đại Hoài Đức (TBI)
3. Phạm Chương (BTH)
4. Phan Hùng Chí (Q04)
5. Lê Quang Long (PNH)
6. Tôn Thất Như Tùng (TBI)
7. Nguyễn Minh Tuấn (Q01)
8. Trần Quang Khải (Q10)
Nữ/Women
1. Lê Kiều Thiên Kim (TPH)
2. Nguyễn Quỳnh Anh (Q03)
3. Huỳnh Mai Phương Dung (Q03)
4. Tống Ngọc Đan Thanh (TPH)
5. Nguyễn Thảo Hân (TBI)
6. Phạm Thị Ngọc Tú (TĐU)
7. Nguyễn Ngọc Thanh Trà (Q10)
8. Phạm Hồng Minh (Q08)

CỜ TƯỚNG

1.CỜ TƯỚNG HẠNG A 2007
29/9~06/10/2007 tại 01 Huyền Trân Công Chúa, quận 1 (Xem chi tiết tại đây)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Trần Chánh Tâm Q04, 2.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 3.Đào Quốc Hưng TĐU, 4.Tăng Thanh Tú TPH, 5.Tô Thiên Tường TĐU, 6.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 7.Mai Thanh Minh Q04, 8.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 9.Lâm Hữu Lương Q06, 10.Ngô Ngọc Minh Q08, 11.Nguyễn Nhật Duy Q04, 12.Huỳnh Nam Tú Q04, 13.Phan Hùng Chí TĐU, 14.Nguyễn Phùng Xuân TĐU, 15.Nguyễn Thành Nghĩa Q08, 16.Phan Tri Châu Q08, 17.Lâm Kim Vân Q06, 18.Nguyễn Văn Thành Q01, 19.Ngô Hoàng Ân QGV, 20.Trần Thanh Tân TĐU;
Nữ: 1.Cao Phương Thanh Q01, 2.Trần Tuệ Doanh Q05, 3.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 4.Trần Thùy Trang TĐU, 5.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 6.Phan Quỳnh Như Q04, 7.Ngô Thị Thu Nga Q05, 8.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 9.Hoàng Kim Cương Q01, 10.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 11.Vương Hoàng Bảo Ngân Q04, 12.Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Q05, 13.Hoàng Trúc Giang Q04, 14.Trần Hoàng Tiểu Nhật Q03, 15.Lê Nguyễn Ngọc Hài Q05, 16.Phạm Nguyễn Huyền Trân TPH, 17.Trần Huỳnh Thiên Kim Q03, 18.Nguyễn Ái Lễ Văn BTH, 19.Trần Mỹ Châu BTH, 20.Võ Thị Thảo Trang TPH;
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/Nguyễn Hữu Hùng, Đào Quốc Hưng, Tô Thiên Tường; 2.Q04/Trần Chánh Tâm, Nguyễn Anh Hoàng, Mai Thanh Minh; 3.Q08/Ngô Ngọc Minh, Nguyễn Thành Nghĩa, Phan Tri Châu;
Nữ: 1.TĐU/Trần Ngọc Thủy Tiên, Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Phương Vy; 2.Q01/Cao Phương Thanh, Hoàng Kim Cương, Đàm Thị Ngọc Phượng; 3.Q05/Trần Tuệ Doanh, Ngô Thị Thu Nga, Nguyễn Huỳnh Bảo Trân.
TOÀN ĐOÀN:
1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 4, 3.Quận 1.

2.CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU 2007
03~06/6/2007 tại Nhà Thiếu nhi thành phố (Xem chi tiết tại đây)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
9t: 1.Lâm Hồ Gia Lộc Q08, 2.Trần Phúc Lộc HBC, 3.Nguyễn Bình Thuận Q04;
11t: 1.Trần Lễ Tuyên HCC, 2.Văn Nhất Hậu QTĐ, 3.Vũ Nguyễn Hoàng Luân Q05;
13t: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 2.Lê Quang Nhật Q05, 3.Trương Bảo Trung Q12;
15t: 1.Ngô Hồng Thuận BTA, 2.Trần Anh Duy Q03, 3.Trần Hoàng Nam Q10;
Nữ:
9t: 1.Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCC, 2.Lê Thị Hoài Xuân Q04, 3.Nguyễn Thị Hương Thủy Q10;
11t: 1.Trần Huỳnh Thiên Kim Q03, 2.Phạm Hoàng Khánh Linh Q05, 3.Trần Hoàng Tiểu Nhật Q03;
13t: 1.Vương Hoàng Bảo Ngân Q01, 2.Tạ Lâm Chi Q08, 3.Nguyễn Ngọc Đan Thanh HBC;
15t: 1.Nguyễn Hoàng Yến Q03, 2.Chu Kim Phượng Q03, 3.Lê Thị Mỹ Duyên HCC;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
9t: 1.Q10/ Hồ Gia Phong, Phạm Thành Phát; 2.NTN/ Vũ Quang Huy, Vũ Lê Nam; 3.Q07/ Huỳnh Thái Nhân, Phạm Minh Đăng;
11t: 1.Q11/ Bùi Lương Thành Nam, Lâm Anh Duy; 2.HCC/ Trần Lễ Tuyên, Phan Quốc Danh; 3.QTĐ/ Văn Nhất Hậu, Nguyễn Phúc Đạt;
13t: 1.Q05/ Lê Quang Nhật, Vương Thành Hiếu; 2.Q03/ Trần Thế Hùng, Hầu Vĩnh Huy; 3.Q12/ Trương Bảo Trung, Trần Văn Tín;
15t: 1.Q10/ Trần Hoàng Nam, Cù Nguyễn Quang Minh; 2.NTN/ Vũ Thái Thanh, Nguyễn Hoàng Nam; 3.Q03/ Trần Anh Duy, Lý Bình An;
Nữ:
9t: 1.Q10/ Nguyễn Thị Hương Thủy, Phan Thị Diệu Hiền; 2.Q04/ Lê Thị Hoài Xuân, Trần Đoàn Trúc Thùy; 3.NTN/ Phạm Hoàng Vân Như, Trần Khuê Tú;
11t: 1.Q03/ Trần Huỳnh Thiên Kim, Trần Hoàng Tiểu Nhật; 2.QGV/ Phạm Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị Thu Thảo; 3.Q05/ Phạm Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Tố Vân;
13t: 1.Q08/ Tạ Lâm Chi, Tạ Lâm Quế; 2.HBC/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Phan Thị Kim Thoa; 3.Q03/ Dương Tuyết Ngân, Nguyễn Thanh Trúc;
15t: 1.Q03/ Nguyễn Hoàng Yến, Chu Kim Phượng; 2.HCC/ Lê Thị Mỹ Duyên, Võ Thị Thu Hằng; 3.QTĐ/ Lê Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Thị Thu;
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
9t: 1.Trần Phúc Lộc HBC, 2.Nguyễn Bình Thuận Q04, 3.Lâm Hồ Gia Lộc Q08;
11t: 1.Vũ Nguyễn Hoàng Luân Q05, 2.Bùi Lương Thành Nam Q11, 3.Lâm Anh Duy Q11;
13t: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 2.Nguyễn Minh Hiệp HCC, 3.Trương Bảo Trung Q12;
15t: 1.Trần Anh Duy Q03, 2.Ngô Hồng Thuận BTA, 3.Nguyễn Phan Minh Thuận QPN;
Nữ
9t: 1.Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCC, 2.Nguyễn Thị Hương Thủy Q10, 3.Phan Thị Diệu Hiền Q10;
11t: 1.Võ Thị Ngọc Châu Q01, 2.Trần Huỳnh Thiên Kim Q03, 3.Phạm Hoàng Khánh Linh Q05;
13t: 1.Nguyễn Ngọc Đan Thanh HBC, 2.Vương Hoàng Bảo Ngân Q01, 3.Võ Thị Thảo Trang QTP;
15t: 1.Võ Thị Thu Hằng HCC, 2.Nguyễn Hoàng Yến Q03, 3.Chu Kim Phượng Q03;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
9t: 1.Q10/ Hồ Gia Phong, Nguyễn Châu Gia Phúc; 2.NTN/ Vũ Lê Nam, Vũ Quang Huy; 3.Q07/ Huỳnh Thái Nhân, Phạm Minh Đăng;
11t: 1.Q11/ Bùi Lương Thành Nam, Lâm Anh Duy; 2.QTĐ/ Văn Nhất Hậu, Nguyễn Phúc Đạt; 3.HCC/ Trần Lễ Tuyên, Phan Quốc Danh;
13t: 1.Q12/ Trương Bảo Trung, Trần Văn Tín; 2.Q05/ Lê Quang Nhật, Vương Thành Hiếu; 3.NTN/ Lê Duy An Khang, Bùi Khương Duy;
15t: 1.Q03/ Trần Anh Duy, Lý Bình An; 2.NTN/ Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Minh Khoa; 3.QPN/ Nguyễn Phan Minh Thuận, Nguyễn Quý Toàn;
Nữ:
9t: 1.Q10/ Nguyễn Thị Hương Thủy, Phan Thị Diệu Hiền; 2.Q04/ Trần Đoàn Trúc Thùy, Lê Thị Hoài Xuân; 3.NTN/ Trần Khuê Tú, Phạm Hoàng Vân Như;
11t: 1.Q03/ Trần Huỳnh Thiên Kim, Trần Hoàng Tiểu Nhật; 2.Q05/ Phạm Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Tố Vân; 3.QGV/ Nguyễn Thị Thu Thảo, Phạm Thị Kiều Anh;
13t: 1.HBC/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Phan Thị Kim Thoa; 2.QTP/ Thi Thảo Trang, Tôn Nữ Giáng Hương; 3.Q03/ Dương Tuyết Ngân, Nguyễn Thanh Trúc;
15t: 1.Q03/ Nguyễn Hoàng Yến, Chu Kim Phượng; 2.HCC/ Võ Thị Thu Hằng, Lê Thị Mỹ Duyên; 3.QTĐ/ Lê Nguyễn Minh Trang, Trần Ngọc Bảo Thi;
TOÀN ĐOÀN:
1.Quận 3, 2.Quận 10, 3.Huyện Củ Chi.

3.CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN 2007
17~29/4 tại Trung tâm TDTT quận 1
CỜ TIÊU CHUẨN (Xem chi tiết vòng 1 tại đây)

Giai đoạn 2 - Stage 2

Trận/
Match

Nam - Men

Nữ - Women

1~2 Trương Á Minh - Nguyễn Hoàng Lâm ½-½ Đàm Thùy Dung - Lê Thị Hương 0-1

3~4

Nguyễn Trần Đỗ Ninh - Võ Minh Nhất ½-½ Ngô Lan Hương - Nguyễn Hoàng Yến ½-½

5~8

Dương Thanh Danh - Mai Thanh Minh ½-½
Diệp Khai Nguyên - Trần Quốc Việt ½-½
Bùi Châu Ý Nhi - Lê Nguyễn Ngọc Hài 1-0
Cao Phương Thanh - Nguyễn Tuyết Nhung ½-½

Giai đoạn 1 - Stage 1

Xếp hạng - Ranking after round 9

NAM - MEN

Hạng Họ và tên VĐV Đ.V 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts BH. SB. Fide
1 Trương Á Minh Q11 25b1 13w1 6b0 18w1 8b1 3w½ 5b½ 7w1 9b1 7 45½ 34.00 34½
2 Nguyễn Hoàng Lâm TĐU 14b1 8w½ 11b1 7w1 6b½ 5w0 3b½ 13w1 10b½ 6 48½ 31.25 32½
3 Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04 30w1 4b½ 12w1 6w½ 9b1 1b½ 2w½ 10b½ 5w½ 6 46½ 28.50 33
4 Võ Minh Nhất TĐU 27b1 3w½ 8b0 10b½ 20w1 7w½ 14b½ 23w1 12b1 6 42½ 26.25 27½
5 Dương Thanh Danh Q05 19w½ 18b½ 22w½ 26b1 25w1 2b1 1w½ 9b½ 3b½ 6 42 27.00 30
6 Diệp Khai Nguyên Q05 16b1 11w1 1w1 3b½ 2w½ 13b½ 9w0 12b½ 7b½ 49½ 30.50 33
7 Trần Quốc Việt Q08 23w1 9b½ 10w1 2b0 12w1 4b½ 13w1 1b0 6w½ 48½ 27.00 30½
8 Mai Thanh Minh Q04 15w1 2b½ 4w1 9b½ 1w0 10b½ 12w0 18b1 14w1 48 27.50 28
9 Trềnh A Sáng Q11 20b1 7w½ 28b1 8w½ 3w0 11b1 6b1 5w½ 1w0 46½ 25.00 31
10 Nguyễn Hoàng Lâm Q01 24b1 28w½ 7b0 4w½ 15b1 8w½ 18b1 3w½ 2w½ 42½ 24.50 27½
11 Đào Quốc Hưng TĐU 26w1 6b0 2w0 21b1 18b½ 9w0 22w1 19b1 15w1 40 21.00 23½
12 Nguyễn Huy Lam Q01 22b½ 29w1 3b0 14w1 7b0 25w1 8b1 6w½ 4w0 5 41 19.00 26½
13 Phan Tri Châu Q08 17w1 1b0 15w1 25b½ 22w1 6w½ 7b0 2b0 18w½ 43½ 18.75 26½
14 Lâm Hữu Lương Q06 2w0 17b1 19w½ 12b0 26w1 22b1 4w½ 15b½ 8b0 42 18.25 23
15 Nguyễn Nhật Duy Q04 8b0 27w1 13b0 19b1 10w0 16w1 24b1 14w½ 11b0 40½ 17.25 22
16 Tăng Thanh Tú TPH 6w0 30b1 18w0 23b1 19w0 15b0 26w½ 22b1 24w1 31½ 12.00 18½
17 Nguyễn Minh Nhật Quang Q01 13b0 14w0 20b½ 29w1 28b1 24w0 23b½ 25w1 21b½ 30 11.75 18½
18 Trần Chánh Tâm Q04 29b½ 5w½ 16b1 1b0 11w½ 19b1 10w0 8w0 13b½ 4 44 17.25 22½
19 Lê Phan Trọng TínbTH 5b½ 22w½ 14b½ 15w0 16b1 18w0 25b1 11w0 20b½ 4 39½ 16.50 20½  
20 Trần Hoàng Lâm Q01 9w0 26b½ 17w½ 27b1 4b0 23w0 28w1 24b½ 19w½ 4 34½ 12.00 18
21 Nguyễn Văn Thanh Q01 28b0 25w0 24b1 11w0 23b0 26b½ 27w1 --1 17w½ 4 32 10.25 14½
22 Tô Thiên Tường TĐU 12w½ 19b½ 5b½ 28w1 13b0 14w0 11b0 16w0 --1 40 9.00 19
23 Tăng Thanh Tòng TPH 7b0 24w1 25b0 16w0 21w1 20b1 17w½ 4b0 26-- 38 13.75 18½
24 Lương Mỹ Danh HBC 10w0 23b0 21w0 --1 27b1 17b1 15w0 20w½ 16b0 38 9.50 16
25 Nguyễn Anh Hoàng Q04 1w0 21b1 23w1 13w½ 5b0 12b0 19w0 17b0 27w½ 3 41½ 11.25 18½
26 Nguyễn Hữu Hùng TĐU 11b0 20w½ 29b1 5w0 14b0 21w½ 16b½ 27b½ 23-- 3 36½ 9.25 15½
27 Nguyễn Văn Thi Q05 4w0 15b0 --1 20w0 24w0 29b1 21b0 26w½ 25b½ 3 34 4.50 12½
28 Lâm Kim Vân Q06 21w1 10b½ 9w0 22b0 17w0 --- 20b0 --- --- 40½ 6.75 13
29 Tăng Nguyên Giai Q01 18w½ 12b0 26w0 17b0 --1 27w0 --- --- --- 37½ 2.00
30 Trần Thanh Tân TĐU 3b0 16w0 --- --- --- --- --- --- --- 0 42 0.00 0

NỮ - WOMEN

Hạng Họ và tên VĐV Đ.V 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts BH. SB. Fide
1 Đàm Thùy Dung TĐU 16w1 9b1 2w½ 4b1 10w1 3b½ 7w1 6b1 5w0 7 45½ 34.00 38½
2 Lê Thị Hương Q04 17b1 7w1 1b½ 3w1 12b1 13w1 6b½ 5w1 4b0 7 42 30.00 39
3 Ngô Lan Hương Q05 10b1 6w1 5b½ 2b0 4w1 1w½ 9b1 12w1 8b0 6 48½ 30.50 32½
4 Nguyễn Hoàng Yến Q03 13b½ 12w1 8b1 1w0 3b0 10w1 5b½ 11w1 2w1 6 46 29.00 28
5 Bùi Châu Ý Nhi Q06 8b½ 13w1 3w½ 7b½ 6b0 12w1 4w½ 2b0 1b1 5 48 25.00 25½
6 Cao Phương Thanh Q01 14w1 3b0 9w0 16b1 5w1 7b½ 2w½ 1w0 10b1 5 44 20.00 24½
7 Nguyễn Tuyết Nhung Q01 15w1 2b0 10w½ 5w½ 11b1 6w½ 1b0 8w½ 16b1 5 42½ 18.75 24½
8 Lê Nguyễn Ngọc Hài Q05 5w½ 14b1 4w0 10b0 15w½ 11w½ 16b1 7b½ 3w1 5 38 19.00 22
9 Ngô Thị Thu Nga Q05 11b1 1w0 6b1 12w0 13b0 16w1 3w0 14b1 15w1 5 36½ 16.50 23
10 Đàm Thị Ngọc Phượng Q01 3w0 --1 7b½ 8w1 1b0 4b0 14w1 13b1 6w0 44 13.00 22½
11 Trần Tuệ Doanh Q05 9w0 16b½ 14w½ 17b1 7w0 8b½ 15w1 4b0 12b1 33 12.25 19½
12 Hoàng Kim Cương Q01 18w1 4b0 15w1 9b1 2w0 5b0 13w1 3b0 11w0 4 39 10.50 25
13 Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU 4w½ 5b0 16w½ 15b1 9w1 2b0 12b0 10w0 14-- 3 38½ 11.50 19
14 Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU 6b0 8w0 11b½ --1 16w0 15b1 10b0 9w0 13-- 36 4.75 13½
15 Trần Huỳnh Thiên Kim Q03 7b0 17w1 12b0 13w0 8b½ 14w0 11b0 16w1 9b0 32 5.50 12½
16 Phan Quỳnh Như Q04 1b0 11w½ 13b½ 6w0 14b1 9b0 8w0 15b0 7w0 2 39½ 6.25 12½
17 Vương Hoàng Bảo Ngân Q01 2w0 15b0 --1 11w0 --- --- --- --- --- 1 41 0.00 7
18 Lâm Thị Diễm Khánh Q01 12b0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 40 0.00 0