TPHCM 2006

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2006

CỜ VUA

1.CỜ VUA VÔ ĐỊCH HỌC SINH
18/11-03/12 tại Trung tâm TDTT quận 1
CỜ TIÊU CHUẨN

Nam:
Tiểu học: 1.Nguyễn Tuấn Minh/ Nguyễn Thái Sơn Q03, 2.Nguyễn Ngọc Minh Trí/ Trần Quốc Toản QTB, 3.Trương Bảo Thạch/ Lương Định Của Q03;
THCS - lớp 6-7: 1.Trần Quang Khải/ Hoàng Văn Thụ Q10, 2.Đặng Hoàng Sơn/ Nguyễn Du Q01, 3.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Thọ QTĐ;
THCS - lớp 8-9: 1.Nguyễn Việt Nam/ Trần Phú Q10, 2.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Du Q01, 3.Hứa Thiên Tân/ Lê Lợi Q03;
THPT: 1.Lê Quang Liêm/ Phú Nhuận QPN, 2.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Nguyễn Khuyến Q10;
Nữ:
Tiểu học: 1.Phạm Hồng Minh/ Thái Hưng Q08, 2.Lê Thanh Phương Uyên/ DL Quốc Tế Việt Úc Q03, 3.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10;
THCS - lớp 6-7: 1.Lê Hoài Bảo Duyên/ Lê Lợi Q03, 2.Vũ Thiện Trâm Anh/ Nguyễn Du Q01, 3.Trương Trần Loan Ngọc/ Kim Đồng Q05;
THCS - lớp 8-9: 1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Lê Lợi Q03, 3.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Nguyễn Du Q01;
THPT: 1.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Trần Đại Nghĩa Q01, 2.Vũ Thị Minh Tâm/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 3.Hoàng Mỹ Tuyết Hạnh/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03;
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học: 1.Trần Hoàng Ngọc Thắng/ Nguyễn Bỉnh Khiêm Q01, 2.Trương Bảo Thạch/ Lương Định Của Q03, 3.Nguyễn Quốc Bình/ Lương Định Của Q03;
THCS - lớp 6-7: 1.Đặng Hoàng Sơn/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Quang Khải/ Hoàng Văn Thụ Q10, 3.Vũ Quang Quyền/ Nguyễn Du QGV;
THCS - lớp 8-9: 1.Nguyễn Việt Nam/ Trần Phú Q10, 2.Phạm Phúc Đức/ Quang Trung QTB, 3.Hà Duy Điển/ Lê Quý Đôn Q03;
THPT: 1.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Lê Quang Liêm/ Phú Nhuận QPN, 3.Phạm Chương/ Gia Định QBT;
Nữ:
Tiểu học: 1.Phạm Hồng Minh/ Thái Hưng Q08, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 3.Lê Thanh Phương Uyên/ DL Quốc Tế Việt Úc Q03;
THCS - lớp 6-7: 1.Nguyễn Thảo Hân/ Nguyễn Gia Thiều QTB, 2.Lê Hoài Bảo Duyên/ Lê Lợi Q03, 3.Trương Trần Loan Ngọc/ Kim Đồng Q05;
THCS - lớp 8-9: 1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Thùy Dung/ Cầu Kiệu QPN, 3.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03;
THPT: 1.Vũ Thị Minh Tâm/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 2.Lê Vũ Hà Phương/ Nguyễn Thượng Hiền QTB, 3.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Trần Đại Nghĩa Q01;

2.CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI
20-22/10 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu - Quận Phú Nhuận
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1/ 1.Phạm Chương BTH, 2.Ngô Ngọc Quang Q03, 3.Lê Quang Long PNH;
Bàn 2/ 1.Nguyễn Hoàng Hiệp TPH, 2.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 3.Nguyễn Minh Tuấn Q01;
Bàn 3/ 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Đặng Hoàng Sơn Q01, 3.Hứa Thiên Tân Q03;
Bàn 4/ 1.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 2.Trần Quang Khải Q10, 3.Phạm Đức Chinh BTH;
Bàn 5/ 1.Phạm Đức Trí TBI, 2.Trương Tấn Thành Q08, 3.Trương Thành Danh TPH;
Bàn 6/ 1.Trần Ngô Thiên Phú TĐU, 2.Trần Hoàng Ngọc Thắng Q01, 3.Trương Hữu Dụng TPH;
Nữ:
Bàn 1/ 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Lê Kiều Thiên Kim TPH, 3.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU;
Bàn 2/ 1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Ngô Huyền Châu BTH, 3.Mai Thanh Hương TPH;
Bàn 3/ 1.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 2.Nguyễn Hoàng Bảo Ngân TPH, 3.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01;
Bàn 4/ 1.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Nguyễn Thị Ánh Minh Q01;
Bàn 5/ 1.Phan Thị Hồng La TBI, 2.Vũ Thiện Trâm Anh Q01, 3.Nguyễn Thùy Dương PNH;
Bàn 6/ 1.Nguyễn Thùy Nguyên TPH, 2.Nguyễn Châu Hoàng Thảo NTN, 3.Nguyễn Hoàng Vân Anh Q01;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
1.PNH/ Lê Quang Long, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Liêm, Nguyễn Phi Khanh, 2.BTH/ Phạm Chương, Tống Thái Hùng, Nguyễn Đỗ Thanh Trà, Phạm Đức Chinh, Lê Bảo Đăng, Hồ Quang Vũ; 3.Q03/ Ngô Ngọc Quang, Nguyễn Thành Nghĩa, Hứa Thiên Tân, Ngũ Như Long, Nguyễn Tuấn Minh, Trương Bảo Thạch;
Nữ:
1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Trần Đặng Hồng Liên, 2.BTH/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Võ Phương Nghi, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thảo Hân; 3.TPH/ Nguyễn Minh Trang, Hoàng Hải Bình, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Thanh Thảo;
TOÀN ĐOÀN
1.Quận 3, 2.Quận Bình Thạnh, 3.Quận Tân Bình

3.CỜ VUA A2
26/8-03/9 tại Nhà Văn hóa Thanh niên
CÁ NHÂN
Nam: 1.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 2.Phan Hùng Chí Q04, 3.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 4.Nguyễn Thanh Phúc QPN, 5.Trần Quang Khải Q10, 6.Nguyễn Hải Đảo QTB, 7.Phạm Phúc Đức QTB, 8.Hứa Thiên Tân Q03, 9.Huỳnh Tuấn Bá QTĐ, 10.Vũ Huy Hoàng Q05, 11.Đặng Văn Dũng QTP, 12.Nguyễn Thành Tâm Q05, 13.Đặng Hoàng Sơn Q01, 14.Nguyễn Thành Nghĩa Q08, 15.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 16.Nguyễn Thảo Hân QTB, 17.Huỳnh Lâm Bình Nguyên QTB, 18.Đỗ Đức Minh Q03, 19.Ngũ Như Long Q03, 20.Lê Hiền Thục QTB;
Nữ: 1.Mai Thanh Hương QTP, 2.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 3.Nguyễn Phú Ngọc Thiện QTB, 4.Tống Ngọc Đan Thanh QTP, 5.Nguyễn Thùy Dương Q04, 6.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 7.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 8.Phạm Hồng Minh Q08, 9.Phạm Hồng Phúc Q08, 10.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03, 11.Đỗ Nguyễn Thanh Trúc Q08, 12.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 13.Phạm Quốc Rạng Sơn QTP, 14.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 15.Lê Vũ Hà Phương QTB, 16.Bùi Diễm Vân Q08, 17.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 18.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 19.Võ Thị Phương Nghi QTP, 20.Phạm Hồng Phước QTB;
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.QTB/ Nguyễn Hải Đảo, Phạm Phúc Đức, Nguyễn Thảo Hân; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phương Khanh; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Trần Quang Khải, Nguyễn Việt Nam
Nữ: 1.Q03/ Lê Hoài Bảo Duyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 2.QTP/ Mai Thanh Hương, Tống Ngọc Đan Thanh, Phạm Quốc Rạng Sơn; 3.Q08/ Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc, Đỗ Nguyễn Thanh Trúc;
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận Tân Phú

4.CỜ VUA NĂNG KHIẾU
28/5-31/5 tại Nhà Thiếu nhi thành phố
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t:1.Nguyễn Tấn Hoàng Nam Q04, 2.Trương Tấn Thành Q04, 3.Nguyễn Bình Thuận Q04;
9t:1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Lê Thanh Tài Q01, 3.Nguyễn Ngọc Minh Trí QTB;
11t:1.Chế Quốc Hữu Q03, 2.Trần Ngô Thiên Phú QTĐ, 3.Bùi Minh Thiên QTB;
13t:1.Nguyễn Việt Nam Q10, 2.Đặng Hoàng Sơn Q01, 3.Trần Quang Khải Q10;
15t:1.Hà Duy Điển Q03, 2.Phạm Phúc Đức QTB, 3.Trần Đức Anh Q05;
Nữ:
7t:1.Nguyễn Ngọc Minh Trúc Q10, 2.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03, 3.Nguyễn Tố Trân QTB;
9t:1.Nguyễn Hoàng Anh QBT, 2.Trần Phương Quỳnh NTN, 3.Nguyễn Hoàng Thanh Tú QPN;
11t:1.Lê Thanh Phương Uyên QBT, 2.Phạm Hồng Minh Q08, 3.Nguyễn Thị Ánh Minh Q01;
13t:1.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 2.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 3.Nguyễn Thảo Hân QTB;
15t:1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Trần Thị Trúc Phương HBC, 3.Bùi Diễm Vân HBC;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t:1.Q04/ Nguyễn Tấn Hoàng Nam, Trương Tấn Thành; 2.QTB/ Trần Huỳnh Anh Huy, Lê Quang Trà; 3.QTP/ Lê Đặng Cao Nguyên, Lê Võ Khánh Gia;
9t:1.Q03/ Trương Bảo Thạch, Huỳnh Tùng Lâm; 2.Q01/ Lê Thanh Tài, Đặng Thái Sơn; 3.QTB/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Vương Phước Minh Khôi;
11t:1.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Quốc Bình; 2.Q08/ Nguyễn Nhật Minh, Văn Thiên Nhật; 3.QTĐ/ Trần Ngô Thiên Phú, Vũ Hoàng Nam;
13t:1.Q10/ Nguyễn Việt Nam, Trần Quang Khải; 2.Q03/ Đỗ Đức Minh, Ngũ Như Long; 3.QTB/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Phạm Đức Trí;
15t:1.Q03/ Hà Duy Điển, Lý Viết Khang; 2.Q12/ Võ Trường An, Vương Quốc Phong; 3.Q08/ Vương Phạm Thế Nam, Vũ Minh Trí;
Nữ:
7t:1.Q03/ Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Đỗ Thị Bích Quỳnh; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Minh Trúc, Nguyễn Ngọc Thanh Vinh; 3.Q04/ Đặng Thúy Quỳnh, Lê Thị Hoài Xuân;
9t:1.NTN/ Trần Phương Quỳnh, Nguyễn Châu Hoàng Thảo; 2.QPN/ Nguyễn Hoàng Thanh Tú, Trịnh Lê Hoàng Lê; 3.Q03/ Đặng Minh Tâm, Nguyễn Đình Bảo Trân;
11t:1.Q08/ Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc; 2.Q01/ Nguyễn Thị Ánh Minh, Vũ Thiện Trâm Anh; 3.QBT/ Lê Thanh Phương Uyên, Nguyễn Thị Hương Quỳnh;
13t:1.Q03/ Lê Hoài Bảo Duyên, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 2.QTB/ Nguyễn Thảo Hân, Phan Thị Hồng La; 3.Q05/ Trương Trần Loan Ngọc, Nguyễn Thị Hoa Hồng;
15t:1.HBC/ Trần Thị Trúc Phương, Bùi Diễm Vân; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Trần Anh Thư; 3.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Triệu Mỹ Kim;
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t:1.Trương Tấn Thành Q04, 2.Lê Quang Trà QTB, 3.Nguyễn Tấn Hoàng Nam Q04;
9t:1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Nguyễn Ngọc Minh Trí QTB, 3.Đặng Thái Sơn Q01;
11t:1.Trần Ngô Thiên Phú QTĐ, 2.Vũ Quang Quyền QGV, 3.Bùi Minh Thiên QTB;
13t:1.Trần Quang Khải Q10, 2.Đặng Hoàng Sơn Q01, 3.Nguyễn Việt Nam Q10;
15t:1.Trần Đức Anh Q05, 2.Phạm Phúc Đức QTB, 3.Võ Trường An Q12;
Nữ:
7t:1.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03, 2.Nguyễn Tố Trân QTB, 3.Nguyễn Ngọc Minh Trúc Q10;
9t:1.Lê Minh Nhật NTN, 2.Trần Phương Quỳnh NTN, 3.Trần Khánh Hương Giang Q10;
11t:1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 2.Lê Thanh Phương Uyên QBT, 3.Đỗ Thị Thu Thảo Q04;
13t:1.Nguyễn Thảo Hân QTB, 2.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 3.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01;
15t:1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Trần Thị Trúc Phương HBC, 3.Trần Đặng Hồng Liên Q03;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t:1.Q04/ Trương Tấn Thành, Nguyễn Tấn Hoàng Nam; 2.QTB/ Lê Quang Trà, Trần Huỳnh Anh Huy; 3.Q08/ Nguyễn Thái Dương, Thành Cát Phi Lâm;
9t:1.Q03/ Trương Bảo Thạch, Hồ Nguyễn Minh Chiến; 2.Q01/ Đặng Thái Sơn, Lê Thanh Tài; 3.QTB/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Vương Phước Minh Khôi;
11t:1.Q03/ Chế Quốc Hữu, Hầu Vĩnh Huy; 2.QTĐ/ Trần Ngô Thiên Phú, Đinh Khánh Duy; 3.Q01/ Phùng Đức Anh, Trần Nguyễn Quang Tú;
13t:1.Q10/ Trần Quang Khải, Nguyễn Việt Nam; 2.Q03/ Hứa Thiên Tân, Ngũ Như Long; 3.QTB/ Phạm Đức Trí, Huỳnh Lâm Bình Nguyên;
15t:1.Q08/ Vương Phạm Thế Nam, Vũ Minh Trí; 2.Q03/ Tô Nguyễn Nhật Minh, Lý Viết Khang; 3.Q12/ Võ Trường An, Vương Quốc Phong;
Nữ:
7t:1.Q03/ Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Đỗ Thị Bích Quỳnh; 2.QTB/ Nguyễn Tố Trân, Phạm Nguyễn Gia Hân; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Minh Trúc, Nguyễn Ngọc Thanh Vinh;
9t:1.NTN/ Lê Minh Nhật, Trần Phương Quỳnh; 2.Q03/ Nguyễn Đình Bảo Trân, Đặng Minh Tâm; 3.Q01/ Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Nhật Phương Khanh;
11t:1.Q04/ Đỗ Thị Thu Thảo, Đỗ Thị Thanh Thảo; 2.Q01/ Nguyễn Thị Ánh Minh, Nguyễn Hoàng Vân Anh; 3.Q08/ Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc;
13t:1.QTB/ Nguyễn Thảo Hân, Phan Thị Hồng La; 2.HBC/ Nguyễn Thị Ngọc Trân, Lưu Tiến Phụng; 3.Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Lê Hoài Bảo Duyên;
15t:1.HBC/ Trần Thị Trúc Phương, Bùi Diễm Vân; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Trần Anh Thư; 3.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Đặng Minh Phương;
TOÀN ĐOÀN:
1.Quận 3, 2.Quận 10, 3.Quận 4

5.CỜ VUA CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN MẠNH
19/3 tại TT TDTT quận Phú nhuận;
CÁ NHÂN
Nam: 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Ngô Ngọc Quang Q03, 3.Võ Đại Hoài Đức TBI
Nữ: 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Đỗ Thị Diễm Hương Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Quận Phú Nhuận (Lê Quang Liêm, Lê Quang Long, Nguyễn Thanh Phúc), 2.Quận Tân Bình (Võ Đại Hoài Đức, Lê Hiền Thục, Tôn Thất Như Tùng), 3.Quận 10 (Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phụng, Trần Quang Khải)
Nữ: 1.Quận 3 (Đỗ Thị Diễm Hương, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Thúy), 2.Quận Bình Thạnh (Nguyễn Thị Thanh An, Ngô Huyền Châu, Lê Thanh Phương Uyên), 3.Quận 1 (Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Ngọc Phương Khanh)
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 1

6.CỜ VUA VÔ ĐỊCH
11~20/2 tại TT TDTT quận Phú nhuận;
Nam: 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Võ Đại Hoài Đức TBI, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 4.Tôn Thất Như Tùng TBI, 5.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 6.Nguyễn Minh Tuấn Q01, 7.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 8.Võ Thành Công Q01, 9.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 10.Hứa Thiên Tân Q03, 11.Trần Ngô Thiên Phú TĐU, 12.Phan Hùng Chí Q04, 13.Đỗ Đức Minh Q03, 14.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 15.Vũ Huy Hoàng Q05, 16.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 17.Trần Quang Khải Q10, 18.Phạm Phúc Đức TBI, 19.Đặng Hoàng Sơn Q01, 20.Lê Kiến Quốc Q05;
Nữ: 1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Nguyễn Thảo Hân TBI, 4.Nguyễn Minh Trang Q01, 5.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 6.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 7.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 8.Phạm Hồng Minh Q08, 9.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 10.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03.

CỜ TƯỚNG

1.CỜ TƯỚNG A2
CÁ NHÂN
Nam: 1.Trần Quốc Việt Q08, 2.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 3.Nguyễn Huy Lam Q01, 4.Tô Thiên Tường TĐU, 5.Dương Thanh Danh Q05, 6.Ngô Lan Hương Q05, 7.Võ Minh Nhất TĐU, 8.Trần Chánh Tâm Q04, 9.Phan Tri Châu Q08, 10.Trần Thanh Tân TĐU, 11.Đặng Cửu Tùng Lân TNV, 12.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 13.Lê Phan Trọng Tín BTH, 14.Ngô Quang Phẩm Q01, 15.Tăng Thanh Tú TPH, 16.Lâm Hữu Lương Q06, 17.Nguyễn Nhật Duy Q04, 18.Lâm Kim Vân Q06, 19.Nguyễn Văn Thanh Q01, 20.Trương Thành Lập GVA.
Nữ: 1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Phan Quỳnh Như Q04, 3.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 4.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 5.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 6.Nguyễn Thùy Vy Q04, 7.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 8.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 9.Nguyễn Thị Hướng Thanh Q01, 10.Vương Hoàng Bảo Ngân Q01, 11.Ngô Thị Thu Nga Q05, 12.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 13.Hoàng Kim Cương Q01, 14.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 15.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 16.Trần Huỳnh Thiên Kim Q03, 17.Nguyễn Nguyệt Ánh Q01, 18.Trương Thị Thu Thủy Q04, 19.Lê Kiết Trinh Q05, 20.Lê Nguyễn Ngọc Hài Q05.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Tô Thiên Tường, Võ Minh Nhất, Trần Thanh Tân; 2.Q04/ Nguyễn Anh Hoàng, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy; 3.Q01/ Nguyễn Huy Lam, Ngô Quang Phẩm, Nguyễn Văn Thanh.
Nữ: 1.Q01/ Nguyễn Tuyết Nhung, Đàm Thị Ngọc Phượng, Đoàn Thị Anh Vũ; 2.TĐU/ Trần Thùy Trang, Trần Ngọc Thủy Tiên, Nguyễn Thị Nhật Thực; 3.Q04/ Phan Quỳnh Như, Nguyễn Thùy Vy, Lương Thị Phương Ngọc.
TOÀN ĐOÀN
1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 1, 3.Quận 4

CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU
01-04/6 tại Nhà Thiếu nhi thành phố
CÁ NHÂN
Nam:
9t: 1.Nguyễn Bình An Q04, 2.Văn Nhất Hậu QTĐ, 3.Vũ Nguyễn Hoàng Luân Q05
11t: 1.Lê Quang Nhật Q05, 2.Hầu Vĩnh Huy Q03, 3.Trần Lễ Tuyên HCC
13t: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 2.Trần Anh Duy Q03, 3.Ngô Hồng Thuận BTA
15t: 1.Nguyễn Đình Hưng Q01, 2.Nguyễn Thành Luân QGV, 3.Nguyễn Hoàng Phúc QTB
Nữ:
9t: 1.Trần Huỳnh Thiên Kim Q03, 2.Hoàng Trúc Giang Q04, 3.Trần Hoàng Tiểu Nhật Q03
11t: 1.Võ Thị Ngọc Châu Q01, 2.Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Q05, 3.Võ Thị Thảo Trang QTP
13t: 1.Võ Thị Thu Hằng HCC, 2.Nguyễn Ngọc Đan Thanh HBC, 3.Dương Tuyết Ngân Q03
15t: 1.Nguyễn Hoàng Yến Q03, 2.Hoàng Kim Cương Q01, 3.Cao Phương Thanh Q01
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
9t: 1.NTN/ Ngô Châu Quịn Hùng, Nguyễn Thái Huy; 2.QTĐ/ Văn Nhất Hậu, Hoàng Kim Khải; 3.Q05/ Vũ Nguyễn Hoàng Luân, Nguyễn Hoài Duy
11t: 1.Q05/ Lê Quang Nhật, Vương Thành Hiếu; 2.Q03/ Hầu Vĩnh Huy, Đào Hữu Quang; 3.HCC/ Trần Lễ Tuyên, Phan Quốc Danh
13t: 1.Q01/ Nguyễn Minh Nhật Quang, Diệc Khôn; 2.BTA/ Ngô Hồng Thuận, Phạm Minh Phát; 3.QTĐ/ Trương Bảo Trung, Đỗ Đình Đông
15t: 1.QTB/ Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Đăng Luân; 2.QGV/ Nguyễn Thành Luân, Trịnh Hữu Đức; 3.NTN/ Nguyễn Hoàng Nam, Võ Minh Hùng
Nữ:
9t: 1.Q03/ Trần Huỳnh Thiên Kim, Trần Hoàng Tiểu Nhật; 2.Q04/ Hoàng Trúc Giang, Lê Thị Hoài Xuân; 3.HBC/ Trương Gia Hân, Nguyễn Thị Ngọc Anh
11t: 1.Q05/ Nguyễn Huỳnh Bảo Trân, Phạm Hoàng Khánh Linh; 2.Q08/ Tạ Lâm Chi, Tạ Lâm Quế; 3.QTP/ Võ Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Mỹ Tiên
13t: 1.HBC/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Phan Thị Kim Thoa; 2.Q03/ Dương Tuyết Ngân, Văn Vũ Minh Thùy; 3.Q01/ Lê Nguyễn Vân Hồng, Vương Hoàng Bảo Ngân
15t: 1.Q01/ Hoàng Kim Cương, Cao Phương Thanh; 2.Q03/ Nguyễn Hoàng Yến, Chu Kim Phượng; 3.QBT/ Trần Mỹ Châu, Nguyễn Ái Lễ Văn
TOÀN ĐOÀN:
1.Quận 1, 2.Quận 3, 3.Quận 5

2. CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG 19/5TP.HỒ CHÍ MINH - 2006
26-27/5 tại Trung tâm TDTT quận 1
Cá nhân nam
Bàn 1:1.Trần Đăng Quang Q01, 2.Trần Quốc Việt Q08, 3.Diệp Khai Nguyên Q05
Bàn 2:1.Lâm Kim Vân Q06, 2.Tô Thiên Tường QTĐ, 3.Lê Phan Trọng Tín QBT
Bàn 3:1.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 2.Phan Tri Châu Q08, 3.Nguyễn Hữu Đức QGV
Bàn 4:1.Huỳnh Tuấn Bá QTĐ, 2.Trần Chánh Tâm Q04, 3.Trương Thanh Khiết QGV
Bàn 5:1.Diệp Khải Hằng, 2.Nguyễn Nhật Duy Q04, 3.Nguyễn Đình Hưng Q01
Cá nhân nữ
Bàn 1:1.Cao Phương Thanh Q01, 2.Ngô Lan Hương Q05, 3.Lê Thị Hương Q04
Bàn 2:1.Đàm Thị Thùy Dung QTĐ, 2.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 3.Trần Tuệ Doanh Q05
Bàn 3:1.Trần Thùy Trang QTĐ, 2.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 3.Hồ Song Nhất Q10
Bàn 4:1.Trần Ngọc Thủy Tiên QTĐ, 2.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 3.Nguyễn Thị Phương Vy Q12
Bàn 5:1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Ngô Thị Tuyết Nga Q10, 3.Nguyễn Thị Nhật Thực Q12
Đồng đội nam
1.Quận Thủ Đức: Đào Quốc Hưng, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Trần Thanh Tân.
2.Quận 4: Mai Thanh Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Anh Hoàng, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy.
3.Quận 5: Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh, Mai Xuân Cường, Lâm Hữu Lương, Diệp Khải Hằng.
Đồng đội nữ
1.Quận 1: Cao Phương Thanh, Trần Thị Thúy Hồng, Hoàng Kim Cương, Lâm Thị Diễm Khánh, Nguyễn Thị Vy.
2.Quận Thủ Đức: Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo, Đàm Thùy Dung, Trần Thùy Trang, Trần Ngọc Thủy Tiên, Trần Kim Huệ.
3.Quận 5: Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Ngô Thị Thu Nga, Lê Nguyễn Ngọc Hài, Lê Kiết Trinh.
Toàn đoàn
1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 5, 3.Quận 1

3. CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TP.HỒ CHÍ MINH - 2006
25~26/3 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Bình Chánh;
Cá nhân nam
Bàn 1:1.Trần Quốc Việt Q08, 2.Đào Quốc Hưng QTĐ, 3.Lâm Kim Vân Q06
Bàn 2:1.Huỳnh Tuấn Bá Q10, 2.Trần Đăng Quang Q01, 3.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04
Bàn 3:1.Mai Xuân Cường Q05, 2.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 3.Lê Đức Quý BTA
Bàn 4:1.Trần Chánh Tâm Q04, 2.Võ Minh Nhất QTĐ, 3.Tăng Thanh Tú QTP
Bàn 5:1.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 2.Diệp Khai Hằng Q05, 3.Đoàn Trung Thành HBC
Cá nhân nữ
Bàn 1:1.Lê Thị Hương Q04, 2.Ngô Lan Hương Q05, 3.Nguyễn Ngọc Đan Thanh HBC
Bàn 2:1.Trần Thùy Trang QTĐ, 2.Phan Quỳnh Như Q04, 3.Trần Tuệ Doanh Q05
Bàn 3:1.Ngô Thị Thu Nga Q05, 2.Nguyễn Phước Tôn Nữ Giáng Hương QTP, 3.Hồ Song Nhất Q10
Bàn 4:1.Nguyễn Thị Phương Vy QTĐ, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên Q10, 3.Trần Nguyễn Hoàng Linh HBC
Bàn 5:1.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 2.Ngô Thị Tuyết Nga Q10, 3.Nguyễn Thị Nhật Thực QTĐ
Đồng đội nam
1.Quận 1: Hoàng Đình Hồng, Trần Đăng Quang, Nguyễn Huy Lam, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Lâm.
2.Quận 4: Mai Thanh Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Anh Hoàng, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy.
3.Quận Thủ Đức: Đào Quốc Hưng, Tô Thiên Tuờng, Nguyễn Hữu Hùng, Võ Minh Nhất, Ngô Ngọc Minh.
Đồng đội nữ
1.Quận 4: Lê Thị Hương, Phan Quỳnh Như, Trương Thị Thu Thủy, Lương Thị Phương Dung, Lương Thị Phương Ngọc.
2.Quận Thủ Đức: Đàm Thùy Dung, Trần Thùy Trang, Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Phương Vy, Nguyễn Thị Nhật Thực.
3.Quận 5: Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Ngô Thị Thu Nga, Lê Kiết Trinh, Huỳnh Thị Thanh Thùy.
Toàn đoàn
1.Quận 4, 2.Quận Thủ Đức, 3.Quận 5

4.CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH
11~20/2 tại TT TDTT quận 1
Nam:1. Đào Quốc Hưng QTĐ, 2. Trương A Minh Q11, 3. Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04, 4. Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 5. Mai Thanh Minh Q04, 6. Trềnh A Sáng Q11, 7. Phan Tri Châu Q08, 8. Nguyễn Huy Lam Q01, 9. Dương Thanh Danh Q05, 10. Diệp Khai Nguyên Q05, 11. Lâm Kim Vân Q06, 12. Võ Minh Nhất QTĐ, 13. Trần Quốc Việt Q08, 14. Trần Chánh Tâm Q04, 15. Lâm Hữu Lương Q05, 16. Nguyễn Hữu Hùng QTĐ, 17. Hồ Tứ Hải Q08, 18. Nguyễn Anh Hoàng Q04, 19. Phan Đình Huy QGV, 20. Phan Hùng Chí Q04, 21. Trần Thanh Tân QTĐ, 22. Lương Mỹ Danh HBC, 23. Nguyễn Nhật Duy Q04, 24. Ngô Quang Phẩm Q01, 25. Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 26. Mai Xuân Cường Q05, 27. Tô Thiên Tường QTĐ.
Nữ:1. Cao Phương Thanh Q01, 2. Nguyễn Hoàng Yến Q03, 3. Trần Tuệ Doanh Q05, 4. Lê Thị Hương Q04, 5. Đàm Thùy Dung QTĐ, 6. Ngô Lan Hương Q05, 7. Lý Thanh Phương Q01, 8. Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 9. Trần Thùy Trang QTĐ, 10. Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 11. Bùi Châu Ý Nhi Q06, 12. Hoàng Kim Cương Q01, 13. Nguyễn Thị Nhật Thực QTĐ, 14. Trần Ngọc Thủy Tiên QTĐ, 15. Ngô Thị Thu Nga Q05, 16. Vương Hoàng Bảo Ngân Q01, 17. Chu Kim Phượng Q03, 18. Lê Kiết Trinh Q05, 19. Nguyễn Thùy Vy TNV, 20. Trương Thị Thu Thủy Q04.

5.CỜ TƯỚNG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2005-2006
7~22/ 1 tại TT TDTT quận 1;
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Bùi Lương Thành Nam/ Hòa Bình Q11, 2.Lê Quang Nhật/ Minh Đạo Q05, 3.Lê Quốc Kiên/ Lương Thế Vinh TĐU;
THCS - lớp 6-7: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang/ Lương Thế Vinh Q01, 2.Ngô Hồng Thuận/ Bình Trị Đông BTA, 3.Trần Anh Duy/ Hai Bà Trưng Q03;
THCS - lớp 8-9: 1.Dương Nhật Huỳnh Huy/ Hồng Bàng Q05, 2.Huỳnh Quốc Dũng/ Hồng Bàng Q05, 3.Nguyễn Hoàng Thiện/ Tân Thạnh Đông CCH;
THPT: 1.Trần Thanh Tân/ Gia Định BTH, 2.Nguyễn Văn Thi/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Quốc Duy/ Lê Hồng Phong Q05;
Nữ:
Tiểu học: 1.Phạm Hoàng Khánh Linh/ Chính Nghĩa Q05, 2.Trần Huỳnh Thiên Kim/ Mê Linh Q03, 3.Nguyễn Thị Mỹ Tiên/ Phan Chu Trinh TPH;
THCS - lớp 6-7: 1.Võ Thị Thu Hằng/ Phước Thạnh CCH, 2.Nguyễn Ngọc Đan Thanh/ Qui Đức BCH, 3.Vương Hoàng Bảo Ngân/ Trần Văn Ơn Q01;
THCS - lớp 8-9: 1.Cao Phương Thanh/ Trần Văn Ơn Q01, 2.Nguyễn Hoàng Yến/ Colette Q03, 3.Trần Ngọc Thủy Tiên/ Hiệp Bình TĐU;
THPT: 1.Phan Quỳnh Như/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 2.Trần Thùy Trang/ Thủ Đức TĐU, 3.Nguyễn Thị Nhật Thực/ Tam Phú TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.CCH-Phan Quốc Danh/ Trương Tấn Phát/ Trần Lễ Tuyên_ Tân Thạnh Đông/ - 2.Q01-Phạm Tuấn Anh_ Lê Ngọc Hân/ Văn Nhất Hậu/ Ngô Thừa Thiện_ Hòa Bình/ Trần Phương Thành/ Bùi Duy Đăng_ Nguyễn Thái Bình/ - 3.TĐU-Lê Quốc Kiên_ Lương Thế Vinh/ Phạm Thành Phát/ Lâm Tuấn Khải_ Hoàng Diệu/ Trần Minh Trọng_ Nguyễn Trung Trực/ Ngô Thành Tín_ Bình Thuận/ - 3.TPH-Võ Tiểu Bình_ Đoàn Thị Điểm/ Đặng Phước Tấn_ Duy Tân/ Trần Phạm Phú Cường_ Tô Vĩnh Diện
THCS - lớp 6-7: 1.Q01-Nguyễn Minh Nhật Quang_ Lương Thế Vinh/ Trương Duy_ Trần Đại Nghĩa/ Lê Nguyễn Sơn/ Nguyễn Đôn Phú Lộc_ Nguyễn Du/ Diệc Khôn_ Trần Đại Nghĩa/ - 2.Q03-Trần Anh Duy_ Hai Bà Trưng/ Châu Hoàng Sơn/ Lê Công Minh_ Colette/ Phạm Việt Tiến_ Lê Quý Đôn/ - 3.Q11-Lương Dương Bình_ Chu Văn An/ Lê Đình Duy/ Nguyễn Phạm Minh Trí/ Đỗ Phạm Quang Trí_ Lê Quý Đôn/ Đào Trọng Bình_ Lữ Gia/ - 3.BTA-Phạm Minh Phát/ La Hoàng Tiến_ An Lạc/ Ngô Hồng Thuận/ Trần Tiến Vi_ Bình Trị Đông/ Nguyễn Hữu Khôi_ Ngôi Sao
THCS - lớp 8-9: 1.Q01-Nguyễn Đình Hưng_ Trần Đại Nghĩa/ Lê Minh Quân/ Đào Duy Khang/ Nguyễn Trần Lâm_ Minh Đức/ Lê Trần Minh Khôi_ Nguyễn Du/ 2.Q05-Dương Nhật Huỳnh Huy/ Nguyễn Đăng Khoa/ Huỳnh Quốc Dũng_ Hồng Bàng/ Từ Vĩnh Tiến_ Mạch Kiếm Hùng/ Bùi Minh Diễn_ Trần Bội Cơ/ - 3.PNH-Lê Tấn Hiệp_ Ngô Tất Tố/ Nguyễn Phan Minh Thuận/ Phan Hoàng Vân_ Độc Lập/ - 3.TBI-Trần Phạm Minh Trí_ Trần Văn Đang/ Nguyễn Hoàng Phúc_ Ngô Quyền/ Nguyễn Đăng Luân_ Phạm Ngọc Thạch/ Trịnh Quang Sơn_ Ngô Sỹ Liên/ Lê Bá Hùng Tâm_ Bán Công Tân Bình
THPT: 1.Q05-Trần Nguyễn Thế Toàn_ Trần Khai Nguyên/ Nguyễn Quốc Duy/ Nguyễn Văn Thi_ Lê Hồng Phong/ Nguyễn Văn Quang Huy_ Phổ Thông Năng Khiếu/ - 2.Q10-Lê Công Huy/ Nguyễn Trần Đăng Khoa/ Nguyễn Hoàng Nam_ Nguyễn Khuyến/ - 3.Q01-Bùi Tuấn Anh_ Lương Thế Vinh/ Đinh Hoàng Việt/ Nguyễn Trí Dũng_ Trần Đại Nghĩa/ Trần Quốc Thảo/ Vũ Nhất Duy_ Trưng Vương/ - 3.PNH-Nguyễn Thanh Ngọc/ Trần Thanh Tân/ Vũ Nguyễn Minh Toàn_ Phú Nhuận
Nữ:
Tiểu học: 1.Q01-Võ Thị Ngọc Châu/ Văn Phụng Thảo Minh_ Lê Ngọc Hân/ Lê Nguyệt Minh Châu_ Chương Dương/ Hoàng Trúc Giang/ Nguyễn Thị Mỹ Chi_ Khai Minh/ - 2.Q05-Nguyễn Huỳnh Bảo Trân/ Phạm Hoàng Khánh Linh/ Tạ Lâm Chi/ Tạ Lâm Quế_ Chính Nghĩa/ Hồ Nguyễn Hải Vy_ Bàu Sen/ - 3.Q03-Trần Huỳnh Thiên Kim_ Mê Linh/ Nguyễn Hồng Hảo_ Phan Đình Phùng/ Trần Ngọc Kim Khánh_ Nguyễn Thái Sơn/ Trần Hoàng Tiểu Nhật_ Lương Định Của/ - 3.TBI-Lê Phương Thảo_ Sơn Cang/ Trương Thị Bảo Thanh_ Lạc Long Quân/ Phan Bảo Hoàng Yến/ Phạm Thị Kim Ngân_ Lê Văn Sỹ
THCS - lớp 6-7: 1.Q01-Vương Hoàng Bảo Ngân_ Trần Văn Ơn/ Lê Nguyễn Vân Hồng/ Đỗ Minh Thư/ Lê Thị Anh Thư/ Võ Ngọc Phương Uyên_ Trần Đại Nghĩa/ - 2.TPH-Nguyễn Huy Thiên Thơ_ Đồng Khởi/ Nguyễn Phước Tôn Nữ Giáng Hương_ Lê Lợi/ Nguyễn Ngọc Thùy Trang_ Lê Anh Xuân/ - 3.GVA-Phạm Thị Thùy Dung_ Nguyễn Du/ Phạm Ngọc Khánh Linh_ Quang Trung/ Phạm Thị Thanh Nhung_ Lý Tự Trọng/ Dư Mỹ Vân_ An Nhơn/ Nguyễn Thị Thùy Ngân_ Quang Trung/ - 3.Q03-Dương Tuyết Ngân/ Văn Vũ Minh Thùy_ Lê Quý Đôn/ Trần Thị Song Quỳnh_ Lê Lợi/ Nguyễn Thanh Trúc_ Bàn Cờ
THCS - lớp 8-9: 1.Q01-Cao Phương Thanh/ Hoàng Kim Cương_ Trần Văn Ơn/ Đặng Thị Thanh Huyền/ Trương Lệ Quân_ Minh Đức/ - 2.Q03-Trần Thị quỳnh Anh/ Hồ Liễu Anh Thư/ Nguyễn Hoàng Yến/ Chu Kim Phượng_ Colette/ - 3.TĐU-Trần Ngọc Thủy Tiên/ Nguyễn Thị Thu/ Lê Nguyễn Minh Trang_ Hiệp Bình/ - 3.PNH-Ngô Hoàng An/ Nguyễn Thị Hải Hà/ Hoàng Minh Tuyền_ Ngô Tất Tố
THPT: 1.TĐU-Trần Thùy Trang_ Thủ Đức/ Nguyễn Thị Nhật Thực_ Tam Phú/ Trần Thị Kim Huệ/ Phạm Thị Phương Thảo_ Thủ Đức/ - 2.Q03-Phan Quỳnh Như/ Ngô Thị Bảo Trân/ Nguyễn Thùy Vy/ Nguyễn Minh Hương/ Nguyễn Ngọc Tuyết_ Nguyễn Thị Minh Khai/ - 3.Q05-Hà Phạm Đoan Trang_ Lê Hồng Phong/ Lê Kiết Trinh_ Hùng Vương/ Lê Nguyễn Ngọc Hài/ Nguyễn Thị Minh Hiếu/ Tô Minh Ngọc_ Lê Hồng Phong/ - 3.TBI-Lưu Ngân Phượng/ Nguyễn Thị Kim Hạnh/ Thân Thị Liên Anh/ Nguyễn Ngọc Thùy Vân_ Nguyễn Thượng Hiền
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 5, 3.Huyện Củ Chi

6.CỜ TƯỚNG CÁC DANH THỦ TP.HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG - CÚP "DU LỊCH PHƯƠNG TRANG"
23~28/4 tại Nhà Văn hóa quận 5 (Đại Thế giới)

Được sự tài trợ của Công ty du lịch Phương Trang và các vị "Mạnh thường quân", Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các danh thủ TPHCM mở rộng lần thứ I, tranh cúp du lịch Phương Trang nhân kỷ niệm 31 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2006), nhằm tạo cơ hội cho các vận động viên mạnh toàn quốc có dịp thi đấu, học tập, trau dồi chuyên môn, chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V tại TPHCM. Giải diễn ra từ 15h00 ngày 22 đến 28/4/2006 tại tại Trung tâm Văn hóa quận 5, 105 Trần Hưng Đạo B, quận 5 theo thể thức loại trực tiếp 2 lần thua. Mỗi trận đấu sẽ gồm 2 ván (mỗi kỳ thủ sẽ sử dụng 60 phút đầu để hoàn thành 60 nước đi, sau đó thêm 60 phút để kết thúc một ván cờ), nếu hòa nhau thì đấu tiếp 2 ván cờ nhanh mỗi bên 15 phút, nếu vẫn hòa sẽ đấu thêm một ván cờ chớp: bên Trắng 06 phút, bên Đen 05 phút, bên Đen được thắng cuộc nếu thắng hoặc hòa ván cờ.

Tổng giải thưởng ban đầu trên 45.000.000 đồng, tuy nhiên trước khi bắt đầu cuộc thi đấu đầu tiên, các nhà tài trợ đã quyết định tăng thêm giải thưởng lên đến 57.700.000đ như sau:
+ Giải nhất: 32.000.000đ và cúp Phương Trang
+ Giải nhì: 10.000.000đ
+ Giải ba: 4.000.000đ
+ Giải tư: 2.000.000đ
+ Giải năm: 1.500.000đ
và các giải thưởng khác cho người thua và xếp hạng từ 6 đến 16 như sau:
Bị loại các vòng đấu ngày 23/4: 500.000đ x 4 người
Bị loại ở các vòng đấu ngày 24/4: 800.000đ x 4 người
Bị loại ở các vòng đấu ngày 25/4: 1.000.000đ x 3 người

Kết quả thi đấu:

Kết quả chung cuộc

1. Trương Á Minh - TP.Hồ Chí Minh
2. Nguyễn Vũ Quân - Hà Nội
3. Trần Văn Ninh - Đà Nẵng
4. Nguyễn Thành Bảo - Bà Rịa-Vũng Tàu
5. Nguyễn Trần Đỗ Ninh - TP.Hồ Chí Minh

puta1

Trận chung kết, từ 8giờ00 ngày 28/4

Trương Á Minh, HCM (1)

Nguyễn Vũ Quân, HNO

 

VÒNG LOẠI BẢNG A: Bảng của các kỳ thủ thắng từng trận

Ngày 22/4 Ngày 23/4 Ngày 24/4 Ngày 25/4

Download games

Download games

Download games

Download games

Trềnh A Sáng, HCM (½1)      
Trận 1 Trềnh A Sáng, HCM    
Mai Thanh Minh, HCM      
  Trận 9 Nguyễn Vũ Quân, HNO  
Nguyễn Vũ Quân, HNO (11)      
Trận 2 Nguyễn Vũ Quân, HNO (0111)    
Đào Quốc Hưng, HCM      
    Trận 17 Trương A Minh, HCM (½½½½1)
Mong Nhi, BDI (½1)      
Trận 3 Mong Nhi, BDI    
Võ Văn Hoàng Tùng, DAN      
  Trận 10 Trương A Minh, HCM (1½)  
Nguyễn Hoàng Lâm, HCM      
Trận 4 Trương Á Minh, HCM (½½011)    
Trương Á Minh, HCM (11)     Trận 23
      TRƯƠNG Á MINH
Diệp Khai Nguyên,HCM (01101)     vào chung kết với người
Trận 5 Diệp Khai Nguyên, HCM   thắng trận 29 bảng B
Trần Văn Ninh, DAN    

ngày 28/4

  Trận 11 Nguyễn Trần Đỗ Ninh, HCM  
Ng Trần Đỗ Ninh,HCM (½1)      
Trận 6 Nguyễn Trần Đỗ Ninh, HCM (½1)    
Bùi Dương Trân, HNO      
    Trận 18 Nguyễn Thành Bảo, BRV
Diệp Khải Hằng, DLPT (½1)      
Trận 7 Diệp Khải Hằng, DLPT    
Trần Đình Thủy, BRV      
  Trận 12 Thành Bảo, BRV (½½½1)  
Lý Lại Huynh, CMA      
Trận 8 Nguyễn Thành Bảo, BRV (½½½1)    
Nguyễn Thành Bảo, BRV (11)      

VÒNG LOẠI BẢNG B: Bảng của các kỳ thủ thua 1 trận

7.CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN LẦN 8 - 2006
14~21/5 tại Nhà Văn hóa Thanh niên
1. Lê Ngọc Lâm - Q10, 2. Nguyễn Tuấn Hùng Q03, 3. Đinh Tiến Lộc TL.SG, 4. Dương Vỹ Lâm Q08, 5. Huỳnh Văn Lý Q06, 6. Huỳnh Chí Cường BTA, 7.Đặng Công Nam QBT, 8. Lê Quang Thọ HBC, 9.Nguyễn Thành Trung Q04, 10.Huỳnh Văn Tẻo Q04.CỜ VÂY1.CỜ VÂY TRANH CÚP "NGÂN HÀNG AN BÌNH"
29~30/4 tại Liên đoàn Lao động quận 3
CÁ NHÂN
Nam:
1.Trần Anh Tuấn Q03, 2.Bùi Lê Khánh Lâm Q03, 3.Trần Đức Trọng Q04, 4.Ngô Quốc Huy Q03, 5.Nguyễn Võ Dương Q04, 6.Đỗ Minh Đạo Q11, 7.Lý Anh Tú Q03, 8.Hoàng Vĩnh Hòa QTĐ, 9.Nguyễn Đức Hiếu QTĐ, 10.Huỳnh Rạng Đông Q04;
Nữ:
1.Nguyễn Thị Tâm Anh Q03, 2.Bùi Minh Trang QTĐ, 3.Vũ Như Nguyệt Q03, 4.Đinh Bạch Thanh Nhã Q04, 5.Lương Hoàng Lê Uyên QTĐ, 6.Huỳnh Mỹ Phụng Q04;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
1.Quận 3/ Trần Anh Tuấn, Bùi Lê Khánh Lâm; 2.Quận 4/ Trần Đức Trọng, Nguyễn Võ Dương; 3.Quận Thủ Đức/ Hoàng Vĩnh Hòa, Nguyễn Đức Hiếu;
Nữ:
1.Quận 3/ Nguyễn Thị Tâm Anh, Vũ Như Nguyệt; 2.Quận Thủ Đức/ Bùi Minh Trang, Lương Hoàng Lê Uyên; 3.Quận 4/ Đinh Bạch Thanh Nhã, Huỳnh Mỹ Phụng;
TOÀN ĐOÀN
1.Quận 3, 2.Quận 4, 3.Quận Thủ Đức
Ngày 23/4 Ngày 24/4 Ngày 25/4 Ngày 26/4 Ngày 27/4
         
Mai Thanh Minh, HCM (½1)   Đỗ Ninh, HCM (½1)    
Trận 13 Mai Thanh Minh, HCM (½½½1) Trận 24 Đỗ Ninh, HCM  
Đào Quốc Hưng, HCM Trận 19 Mai Thanh Minh, HCM    
  Mong Nhi, BĐI      
         
Võ Văn Hoàng Tùng, ĐAN (½1)     Trận 27 Trần Văn Ninh, ĐAN
Trận 14 Võ Văn Hoàng Tùng, ĐAN      
Ng Hoàng Lâm, HCM Trận 20 Trềnh A Sáng, HCM    
  Trềnh A Sáng, HCM (½½½½1)      
        Trận 29
    Trận 25 Văn Ninh, ĐAN (1½) Thằng trận vào tranh
        chung kết với
  Diệp Khải Hằng, DLPT     TRƯƠNG Á MINH
Trần Văn Ninh, ĐAN (10011) Trận 21 Văn Ninh, ĐAN (1011)   Thua hạng 3
Trận 15 Trần Văn Ninh, ĐAN (1½)      
Bùi Dương Trân, HNO     Ng Thành Bảo, BRV  
         
  Diệp Khai Nguyên, HCM (1011)   Trận 28 Ng Vũ Quân, HNO (½1)
Trần Đình Thủy, BRV Trận 22 Diệp Khai Nguyên, HCM    
Trận 16 Lại Lý Huynh, CMA Trận 26 Vũ Quân, HNO (1½)  
Lại Lý Huynh, CMA (½ 1)   Vũ Quân, HNO (½½½1)    
         
  Trận 30: tranh hạng 4 ngày 27/4: Nguyễn Thành Bảo, BRV thắng Nguyễn Trần Đỗ Ninh, HCM 1½