TPHCM 2005

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2005

CỜ VUA

1.CỜ VUA VÔ ĐỊCH
26/ 2~9/ 3 tại TT TDTT quận Phú nhuận; 56VĐV: PNH (6), TBI (12), Q03 (12), Q10 (4), Q08 (4), Q01 (6), Q05 (4), BTH (3), TĐU (2), Q06 (1), TNV (1), Q11 (1)
Nam: 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Ngô Ngọc Quang Q03, 4.Lê Quang Long PNH, 5.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 6.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 7.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 8.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 9.Chu Quốc Thịnh Q08, 10.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 11.Đặng Hoàng Sơn Q01, 12.Nguyễn Minh Tuấn Q01, 13.Phạm Phúc Đức TBI, 14.Hứa Thiên Tân Q03, 15.Lê Kiến Quốc Q05, 16.Trần Quang Khải Q10, 17.Bùi Minh Thiên TBI, 18.Hoàng Thiên BTH, 19.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 20.Đỗ Đức Minh Q03, 21.Phạm Đức Trí TBI, 22.Vũ Quang Quyền TBI, 23.Hà Duy Điển Q03, 24.Trần Ngô Thiên Phú TĐU, 25.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 26.Bùi Chí Thành Q06, 27.Nguyễn Trường An PNH, 28.Vũ Đình Phúc Thịnh Q05
Nữ: 1.Lê Kiều Thiên Kim TPH, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 4.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 5.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 6.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 7.Nguyễn Thảo Hân TBI, 8.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 9.Nguyễn Minh Trang Q01, 10.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 11.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 12.Phạm Hồng Minh Q08, 13.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 14.Phan Thụy Linh Trang PNH, 15.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 16.Hoàng Thị Triều Nghi Q05, 17.Trần Thị Yến Nhi PNH, 18.Đoàn Hải Phương Oanh Q11, 19.Nguyễn Thị Phương Giang Q08, 20.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 21.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 22.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI, 23.Trần Thị Trúc Phương Q08, 24.Lương Bích Ngọc BTH, 25.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 26.Phan Thị Hồng La TBI, 27.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 28.Lê Bảo Phương Q01

2.CỜ VUA NĂNG KHIẾU
28/ 5~1/ 6 tại Nhà Thiếu nhi thành phố), 505VĐV: Q01 (47), Q03 (52), Q04 (26), Q05 (49), Q06 (15), Q08 (22), Q09 (1), Q10 (33), Q11 (19), BTH (26), GVA (12), PNH (26), TBI (45), TĐU (30), TPH (32), BTA (21), BCH (16), NTN (33)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Nguyễn Ngọc Minh Trí TBI, 2.Đinh Khánh Dương Q03, 3.Đặng Thái Sơn Q01;
9t:
1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Chế Quốc Hữu Q03, 3.Nguyễn Quang Phúc TBI;
11t:
1.Trần Quang Khải Q10, 2.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 3.Phùng Đức Anh Q01;
13t:
1.Phạm Phúc Đức TBI, 2.Hà Duy Điển Q03, 3.Hứa Thiên Tân Q03;
15t:
1.Tôn Thất Như Tùng TBI, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 3.Mai Nguyễn Phát Q03
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03, 2.Lê Minh Nhựt NTN, 3.Nguyễn Hoàng Thanh Tú PNH;
9t:
1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Trần Nguyễn Bảo Trân Q03;
11t:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 3.Lê Hoài Bảo Duyên Q03;
13t:
1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 3.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01;
15t:
1.Trần Thị Trúc Phương BCH, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TPH, 3.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.Q03/ Đinh Khánh Dương, Hồ Nguyễn Minh Chiến; 2.TBI/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Nguyễn Thiện Hưng; 3.BTH/ Lê Bảo Đăng, Dương Thành Đạt;
9t:
1.Q03/ Trương Bảo Thạch, Chế Quốc Hữu; 2.TBI/ Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Văn Toàn; 3.Q05/ Trần Hiền Hải, Phan Thế Minh Thiện;
11t:
1.Q01/ Phùng Đức Anh, Đặng Hoàng Sơn; 2.TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Phạm Đức Trí; 3.Q10/ Trần Quang Khải, Nguyễn Công Thành;
13t:
1.Q03/ Hà Duy Điển, Hứa Thiên Tân; 2.BTH/ Phan Thiên An, Nguyễn Đỗ Thanh Trà; 3.TBI/ Phạm Phúc Đức, Dương Hoàng Thi;
15t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Nguyễn Hải Đảo; 2.Q03/ Mai Nguyễn Phát, Nguyễn Phùng Quân; 3.BTH/ Nguyễn Đăng Phan, Trần Minh Quân
Nữ:
7t: 1.Q03/ Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Đỗ Thị Bích Quỳnh; 2.NTN/ Lê Minh Nhựt, Trần Thị Phương Quỳnh; 3.PNH/ Nguyễn Hoàng Thanh Tú, Trịnh Lê Hoàng Lê;
9t:
1.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Trần Khánh Hương Giang; 2.Q05/ Nguyễn Thanh Vy, Huỳnh Ngọc Xuân Mai; 3.Q03/ Trần Nguyễn Bảo Trân, Nguyễn Khánh Hoàng;
11t:
1.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Đoàn Thị Quỳnh Chi; 2.Q03/ Lê Hoài Bảo Duyên, Lương Hoàng Lê Uyên; 3.Q01/ Nguyễn Thị Ánh Minh, Vũ Thiện Trâm Anh;
13t:
1.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh; 2.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 3.BCH/ Nguyễn Thị Ngọc Trân, Trần Thị Diễm Hương;
15t:
1.BCH/ Trần Thị Trúc Phương, Bùi Diễm Vân; Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Trương Hoàng Bảo Trinh; TPH/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Nguyễn Thanh Vỹ
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Trương Thành Danh TPH, 2.Nguyễn Ngọc Minh Trí TBI, 3.Hồ Nguyễn Minh Chiến Q03;
9t:
1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Lê Thanh Tài Q01, 3.Chế Quốc Hữu Q03;
11t:
1.Đặng Hoàng Sơn Q01, 2.Vũ Quang Quyền GVA, 3.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI;
13t:
1.Đỗ Đức Minh Q03, 2.Dương Hoàng Thi TBI, 3.Trần Đức Anh Q05;
15t:
1.Tôn Thất Như Tùng TBI, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 3.Nguyễn Hải Đảo TBI
Nữ:
7t: 1.Trần Thị Phương Quỳnh NTN, 2.Lê Minh Nhật NTN, 3.Nguyễn Ngọc Minh Trúc Q10;
9t:
1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Phạm Hồng Minh Q08;
11t:
1.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 2.Nguyễn Thảo Hân TBI, 3.Phạm Hồng Phúc Q08;
13t:
1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 3.Nguyễn Thị Ngọc Trân BCH;
15t:
1.Trần Thị Trúc Phương BCH, 2.Bùi Diễm Vân BCH, 3.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TPH
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.TBI/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Nguyễn Thiện Hưng; 2.Q03/ Hồ Nguyễn Minh Chiến, Đinh Khánh Dương; 3.NTN/ Nguyễn Xuân Thanh, Võ Nguyễn Duy Khôi;
9t:
1.Q03/ Trương Bảo Thạch, Chế Quốc Hữu; 2.TBI/ Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Văn Toàn; 3.Q05/ Phan Thế Minh Thiện, Trần Hiền Hải;
11t:
1.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Phùng Đức Anh; 2.TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Bùi Minh Thiên; 3.Q03/ Ngũ Như Long, Nguyễn Hữu Khoa Nguyên;
13t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.TBI/ Dương Hoàng Thi, Phạm Phúc Đức; 3.Q05/ Trần Đức Anh, Phạm Quang Minh;
15t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Nguyễn Hải Đảo; 2.BTH/ Nguyễn Xuân Bách, Trần Minh Quân; 3.Q03/ Nguyễn Phùng Quân, Mai Nguyễn Phát
Nữ:
7t: 1.NTN/ Trần Thị Phương Quỳnh, Lê Minh Nhựt; 2.Q03/ Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Đỗ Thị Bích Quỳnh; 3.PNH/ Nguyễn Hoàng Thanh Tú, Trịnh Lê Hoàng Lê;
9t:
1.Q05/ Huỳnh Ngọc Xuân Mai, Nguyễn Thanh Vy; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Trần Khánh Hương Giang; 3.Q03/ Trần Nguyễn Bảo Trân, Nguyễn Khánh Hoàng;
11t:
1.Q03/ Lê Hoài Bảo Duyên, Lương Hoàng Lê Uyên; 2.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Đoàn Thị Quỳnh Chi; 3.Q04/ Đỗ Thị Thu Thảo, Đỗ Thị Thanh Thảo;
13t:
1.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh; 2.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 3.BCH/ Nguyễn Thị Ngọc Trân, Trần Thị Diễm Hương;
15t:
1.BCH/ Trần Thị Trúc Phương, Bùi Diễm Vân; 2.TPH/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Nguyễn Thanh Vỹ; 3.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 1

3.CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT LẦN V
14~23/ 7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận; 183VĐV: Q01 (13), Q03 (18), Q04 (10), Q05 (14), Q06 (8), Q08 (8), Q10 (13), Q11 (18), Q12 (5), BTH (10), GVA (10), PNH (20), TBI (10), TPH (10), TĐU (10), BCH (6)
CỜ CHỚP
CÁ NHÂN
Nam: 1.Tôn Thất Như Tùng TBI, 2.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 3.Nguyễn Xuân Vinh PNH, 3.Nguyễn Thanh Phúc PNH
Nữ: 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 3.Lê Kiều Thiên Kim TPH, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Phạm Minh Hoàng, Trần Đức Hòa Khánh, Nguyễn Thành Nghĩa; 2.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Võ Đại Hoài Đức, Nguyễn Trung Kiên; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Ngọc Hiệp, Trần Quang Khải; 3.Q05/ Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Thành Tâm, Lê Kiến Quốc
Nữ: 1.BTH/ Nguyễn Thị Thanh An, Văng Thị Thu Hằng, Ngô Huyền Châu; 2.Q03/ Đỗ Thị Diễm Thúy, Đỗ Thị Diễm Hương, Huỳnh Mai Phương Dung; 3.TPH/ Lê Kiều Thiên Kim, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Mai Thanh Hương; 3.Q01/ Hoàng Mỹ Thu Giang, Nguyễn Thị Tường Vân, Nguyễn Thị Thu Hường
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam: 1.Phạm Minh Hoàng Q03, 2.Nguyễn Xuân Vinh Q05, 3.Võ Đại Hoài Đức TBI, 3.Nguyễn Ngọc Phụng Q10
Nữ: 1.Lê Kiều Thiên Kim TPH, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Nguyễn Thị Tường Vân Q01, 3.Huỳnh Mai Phương Dung Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TBI/ Võ Đại Hoài Đức, Nguyễn Trung Kiên, Lê Hiền Thục; 2.Q03/ Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Thành Nghĩa, Ngô Ngọc Quang; 3.Q05/ Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Thành Tâm, Lê Kiến Quốc; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Trần Quang Khải, Nguyễn Ngọc Hiệp
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương; 2.TPH/ Lê Kiều Thiên Kim, Nguyễn Thị Kim Ngân, Mai Thanh Hương; 3.Q01/ Nguyễn Thị Tường Vân, Hoàng Mỹ Thu Giang, Nguyễn Ngọc Phương Khanh; 3.BTH/ Nguyễn Thị Thanh An, Ngô Huyền Châu, Lương Bích Ngọc
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam: 1.Ngô Ngọc Quang Q03, 2.Lê Hiền Thục TBI, 3.Võ Đại Hoài Đức TBI, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10
Nữ: 1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Lê Kiều Thiên Kim TPH, 3.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Mai Thanh Hương TPH
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TBI/ Lê Hiền Thục, Võ Đại Hoài Đức, Tôn Thất Như Tùng; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Văn Viện; 3.Q03/ Ngô Ngọc Quang, Nguyễn Thành Nghĩa, Ngũ Như Long; 3.Q01/ Nguyễn Minh Tuấn, Đặng Hoàng Sơn, Phùng Đức Anh
Nữ: 1.Q03/ Huỳnh Mai Phương Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng; 2.Q01/ Nguyễn Thị Tường Vân, Nguyễn Minh Trang, Hoàng Mỹ Thu Giang; 3.TPH/ Lê Kiều Thiên Kim, Mai Thanh Hương, Nguyễn Thùy Nguyên; 3.BTH/ Ngô Huyền Châu, Lương Bích Ngọc, Nguyễn Minh Trân
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 1

4.CỜ VUA A2
27/ 8~4/ 9 tại NVH Thanh niên TP, 169VĐV: Q01 (24), Q03 (14), Q04 (10), Q05 (8), Q06 (6), Q08 (11), Q10 (14), Q11 (6), BTH (12), TBI (20), GVA (5), TĐU (20), BCH (5), TPH (7), NTN (7)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Phan Hùng Chí Q04, 2.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 3.Chu Quốc Thịnh Q08, 4.Đặng Hoàng Sơn Q01, 5.Võ Đại Hoài Đức TBI, 6.Hoàng Minh Phong TBI, 7.Nguyễn Minh Tuấn Q01, 8.Lê Hiền Thục TBI, 9.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 10.Nguyễn Xuân Vinh Q05, 11.Hoàng Thiên BTH, 12.Trịnh Thanh Tú Q04, 13.Hứa Thiên Tân Q03, 14.Phạm Phúc Đức TBI, 15.Nguyễn Hoàng Hiệp TPH, 16.Đặng Văn Dũng TPH, 17.Nguyễn Hải Đảo TBI, 18.Đỗ Đức Minh Q03, 19.Vũ Huy Hoàng Q05, 20.Lê Kiến Quốc Q05
Nữ: 1.Nguyễn Minh Trang Q01, 2.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 3.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 4.Ngô Huyền Châu BTH, 5.Nguyễn Thảo Hân TBI, 6.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 7.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 8.Lương Bích Ngọc BTH, 9.Lê Vũ Hà Phương TBI, 10.Trần Thị Hồng Thúy BCH, 11.Trần Thị Trúc Phương BCH, 12.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 13.Phạm Hồng Minh Q08, 14.Nguyễn Minh Trân BTH, 15.Lê Thị Thanh Thủy BCH, 16.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 17.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 18.Trần Nguyễn Bảo Trân Q03, 19.Trần Thị Kim Phụng Q06, 20.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TBI/ Võ Đại Hoài Đức, Hoàng Minh Phong, Lê Hiền Thục; 2.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Minh Tuấn, Võ Thành Công; 3.Q05/ Nguyễn Xuân Vinh, Vũ Huy Hoàng, Lê Kiến Quốc
Nữ: 1.Q03/ Đỗ Thị Diễm Thúy, Trần Đặng Hồng Liên, Nguyễn Thị Thu Hằng; 2.BTH/ Ngô Huyền Châu, Lương Bích Ngọc, Lê Thanh Phương Uyên; 3.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Vũ Hà Phương, Dương Nguyễn Minh Tâm
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 1

5.CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2005-2006
28/ 10~13/ 11 tại TT TDTT quận 1;
CỜ TIÊU CHUẨN
Nam:
Tiểu học: 1.Nguyễn Ngọc Minh Trí/ Trần Quốc Toản TBI, 2.Vũ Quang Quyền/ Kim Đồng GVA, 3.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU;
THCS - lớp 6-7:
1.Đặng Hoàng Sơn/ Nguyễn Du Q01, 2.Huỳnh Lâm Bình Nguyên/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 3.Hứa Thiên Tân/ Lê Lợi Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Phạm Phúc Đức/ Quang Trung TBI, 2.Dương Đức Anh/ Trần Văn Ơn Q01, 3.Nguyễn Trường An/ Ngô Tất Tố PNH;
THPT:
1.Nguyễn Thành Nghĩa/ MarieCurie Q03, 2.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Trung Kiên/ Lê Hồng Phong Q05
Nữ:
Tiểu học: 1.Lê Thanh Phương Uyên/ Dân Lập Quốc Tế Việt Úc Q03, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 3.Phạm Hồng Phúc/ Bông Sao Q08;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Nguyễn Du Q01, 2.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Lê Lợi Q03, 3.Nguyễn Thảo Hân/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Phan Thế Hồng Thy/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03;
THPT:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Trần Đại Nghĩa Q01, 3.Vũ Thị Minh Tâm/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03;
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học: 1.Phùng Đức Anh/ Nguyễn Bỉnh Khiêm Q01, 2.Trương Bảo Thạch/ Lương Định Của Q03, 3.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU;
THCS - lớp 6-7:
1.Đặng Hoàng Sơn/ Nguyễn Du Q01, 2.Hứa Thiên Tân/ Lê Lợi Q03, 3.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Du Q01;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Quang Liêm/ Cầu Kiệu PNH, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 3.Hà Duy Điển/ Lê Quý Đôn Q03;
THPT:
1.Nguyễn Ngọc Phụng/ Nguyễn Khuyến Q10, 2.Nguyễn Minh Tuấn/ Ten Lơ Man Q01, 3.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05
Nữ:
Tiểu học: 1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 2.Phạm Hồng Minh/ Bông Sao Q08, 3.Nguyễn Thị Ánh Minh/ Kết Đoàn Q01;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Thảo Hân/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 2.Lê Hoài Bảo Duyên/ Lê Lợi Q03, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Lê Lợi Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03, 3.Phan Thế Hồng Thy/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05;
THPT:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Phạm Thị Ngọc Tú/ Nguyễn Hữu Huân TĐU, 3.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Trần Đại Nghĩa Q01
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Q03-Trương Bảo Thạch_ Lương Định Của/ Hầu Vĩnh Huy_ Phan Đình Phùng/ Nguyễn Quốc Bình_ Lương Định Của/ Nguyễn Tuấn Minh_ Nguyễn Thái Sơn/ Lê Huỳnh Long_ Kỳ Đồng/ - 2.Q10-Nguyễn Việt Lâm_ Lê Đình Chinh/ Nguyễn Công Thành_ Triệu Thị Trinh/ Phan Đăng Vũ_ Lê Đình Chinh/ Nguyễn Trần Phú_ Tô Hiến Thành/ Lê Minh Đức_ Bắc Hải/ - 3.TPH-Nguyễn Hữu Duy_ Phan Chu Trinh/ Trần Đào Gia Nguyên_ Phan Chu Trinh/ Trần Hoàng Long_ Huỳnh Văn Chính/ - 3.TBI-Bùi Minh Thiên_ Trần Quốc Toản/ Nguyễn Ngọc Minh Trí_ Trần Quốc Toản/ Nguyễn Văn Toàn_ Lê Văn Sĩ/ Nguyễn Quốc Bảo_ Trần Văn Ơn/ Nguyễn Nhật Sang_ Lê Văn Sĩ
THCS - lớp 6-7: 1.Q03-Ngũ Như Long_ Lê Lợi / Hứa Thiên Tân_ Lê Lợi/ Phạm Đức Trí_ Colette/ Nguyễn Hữu Khoa Nguyên_ Lê Lợi/ Hồ Ngọc Gia Bảo_ Colette/ - 2.Q01-Đặng Hoàng Sơn_ Nguyễn Du/ Đỗ Đức Minh_ Nguyễn Du/ Cao Phạm Hoàng Long_ Trần Văn Ơn/ - 3.Q05-Nguyễn Hoàng Hà_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Nguyễn Văn Thanh Danh_ Hồng
Bàn g/ Đinh Nguyễn Minh Nhật_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Trần Minh Hiếu_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ - 3.Q10-Nguyễn Việt Nam_ Trần Phú/ Trần Chí Cường_ Lạc Hồng/ Trần Quang Khải_ Hoàng Văn Thụ/ Đỗ Minh Hoàng_ Nguyễn Tri Phương
THCS - lớp 8-9: 1.Q10-Nguyễn Ngọc Hiệp_ Hoàng Văn Thụ/ Tôn Thất Như Tùng_ Nguyễn Tri Phương/ Nguyễn An Nhật_ Nguyễn Tri Phương/ Hà Quang Đông_ Nguyễn Tri Phương/ - 2.TBI-Phạm Phúc Đức_ Quang Trung/ Dương Hoàng Thi_ Nguyễn Gia Thiều/ Hồ Minh Mẫn_ BC.Tân Bình/ Phạm Hải Sơn_ Nguyễn Gia Thiều/ Nguyễn Thanh Bình_ Nguyễn Gia Thiều/ - 3.Q05-Trần Đức Anh_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Phạm Quang Minh_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Lê Hoàng Việt_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Võ Trí Tín_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Trần Phương_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ - 3.BTH-Nguyễn Ái Lễ Văn_ Phú Mỹ/ Trần Mỹ Châu_ Phú Mỹ/ Cảnh Thị Thanh Huyền_ Thanh Đa/ Nguyễn Thị Hồng Thủy_ Thanh Đa
THPT: 1.Q05-Lê Quang Long_ Lê Hồng Phong/ Nguyễn Trung Kiên_ Lê Hồng Phong/ Vũ Huy Hoàng_ Hùng Vương/ Nguyễn Thành Tâm_ Lê Hồng Phong/ Vũ Lê Thái Minh_ Lê Hồng Phong/ - 2.Q03-Nguyễn Thành Nghĩa_ MarieCurie/ Lê Phương An_ MarieCurie/ Vũ Duy Thịnh_ Lê Quý Đôn/ Võ Quang Hà_ Nguyễn Thị Minh Khai/ Huỳnh Minh Tài_ Lê Quý Đôn/ - 3.Q10-Chương Diệu Đức_ Nguyễn Khuyến/ Nguyễn Võ Dương_ Nguyễn Khuyến/ Nguyễn Trung Hiếu_ Nguyễn Khuyến/ Nguyễn Ngọc Phụng_ Nguyễn Khuyến/ - 3.Q01-Nguyễn Minh Tuấn_ Ten Lơ Man/ Vũ Kiến Thức_ Bùi Thị Xuân/ Trương Huỳnh Tuấn Anh_ Trần Đại Nghĩa/ -
Nữ:
Tiểu học: 1.Q08-Nguyễn Thanh Thủy Tiên_ Tuy Lý Vương/ Phạm Hồng Minh_ Âu Dương Lân/ Phạm Hồng Phúc_ Bông Sao/ - 2.Q03-Trần Nguyễn Bảo Trân_ Lương Định Của/ Đặng Minh Tâm_ Kỳ Đồng/ Lê Thanh Phương Uyên_ Dân Lập Quốc Tế Việt Úc/ Lê Thị Thanh Thảo_ Lương Định Của/ Trần Thanh Tâm_ Lương Định Của/ - 3.TPH-Nguyễn Thùy Nguyên_ Phan Chu Trinh/ Phạm Cao Thanh Quyên_ Lê Lai/ Phạm Nguyễn Huyền Trân_ Lê Lai/ - 3.Q05-Huỳnh Ngọc Xuân Mai_ Bàu Sen/ Nguyễn Thanh Vy_ Bàu Sen/ Nguyễn Mai Thy_ Bàu Sen/ Lê Nguyễn Thanh Trúc_ Chính Nghĩa/ Huỳnh Cẩm Tú_ Bàu Sen
THCS - lớp 6-7: 1.TBI-Nguyễn Thảo Hân_ Nguyễn Gia Thiều/ Phan Thị Hồng La_ Ngô Sĩ Liên/ Nguyễn Trần Thiện Mỹ_ Nguyễn Gia Thiều/ Đỗ Hạnh Nguyên_ Nguyễn Gia Thiều/ Mai Vũ Lan Anh_ Ngô Sĩ Liên/ - 2.Q03-Lê Ngọc Thảo Nguyên_ Lê Lợi/ Lê Ngọc Hân_ Colette/ Lê Hoài Bảo Duyên_ Lê Lợi/ Lương Hoàng Lê Uyên_ Lê Lợi/ Nguyễn Dương Anh Thư_ Lê Quý Đôn/ - 3.Q05-Trương Trần Loan Ngọc_ Kim Đồng/ Nguyễn Thị Hoa Hồng_ Ba Đình/ Tiêu Thùy Bích Thu_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Nguyễn Ngọc Thùy Vân_ Kim Đồng/ - 3.Q01-Nguyễn Ngọc Phương Khanh_ Nguyễn Du/ Hồ Công Nguyên Bình_ Trần Đại Nghĩa/ Đỗ Mai Trâm_ Nguyễn Du
THCS - lớp 8-9: 1.PNH-Nguyễn Minh Kim_ Cầu Kiệu/ Phan Thụy Linh Trang_ Cầu Kiệu/ Trần Nguyễn Phương Anh_ Ngô Tất Tố/ - 2.TBI-Nguyễn Thùy Bảo Ngân_ Nguyễn Gia Thiều/ Dương Nguyễn Minh Tâm_ Nguyễn Gia Thiều/
Bàn g Vũ Quỳnh Hoa_ Nguyễn Gia Thiều/ Nguyễn Thanh Linh Đan_ Nguyễn Gia Thiều/ Nguyễn Thị Thanh Trúc_ Ngô Quyền/ - 3.Q03-Trần Đặng Hồng Liên_ Colette/ Triệu Mỹ Kim_ Lê Lợi/ Đặng Minh Phương_ Lê Lợi/ Hùynh Thanh Tuyền_ Lê Quý Đôn/ - 3.Q08-Đỗ Nguyễn Thanh Trúc_ Tuy Lý Vương/ Đỗ Nguyễn Thảo Vy_ Tuy Lý Vương/ Nguyễn Thúy An_ Tuy Lý Vương
THPT: 1.Q05-Nguyễn Quỳnh Anh_ Lê Hồng Phong/ Trần Nguyễn Uyên Linh_ Lê Hồng Phong/ Nguyễn Thị Phương Giang_ Trung Học Thực Hành/ Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền_ Lê Hồng Phong/ Đinh Thị Thúy An_ Lê Hồng Phong/ - 2.TBI-Lê Vũ Hà Phương_ Nguyễn Thượng Hiền/ Phạm Hồng Phước_ Nguyễn Thượng Hiền/ Nguyễn Thanh Trà My_ Nguyễn Thượng Hiền/ Lê Cúc Phương_ Nguyễn Chí Thanh/ Võ Thị Hồng Ngọc_ Nguyễn Chí Thanh/ - 3.Q10-Trương Hương Giang_ Nguyễn Khuyến/ Hoàng Thị Trúc Uyên_ Nguyễn Khuyến/ Kiều Lương Thùy Trang_ Nguyễn Du/ - 3.TĐU-Phạm Thị Ngọc Tú_ Nguyễn Hữu Huân/ Phạm Thị Phương Thảo_ Thủ Đức/ Trần Kim Huê_ Thủ Đức/ Nguyễn Thị Nhật Thực_ Tam Phú/ Trần Thùy Trang_ Thủ Đức/ -
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 3, 3.Quận Tân Bình

CỜ VÂY

6.CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT LẦN V
4 ~ 6/ 6 tại Liên đoàn Lao động quận 3; 43VĐV: Q03 (8), Q04 (6), Q10 (8), Q11 (4), PNH (4), TBI (3), TPH (4), TĐU (6)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Bùi Lê Khánh Lâm Q03, 2.Trần Anh Tuấn Q03, 3.Trần Chí Thành Q03
Nữ: 1.Nguyễn Thị Tâm Anh Q03, 2.Nguyễn Minh Phương Q03, 3.Vũ Như Nguyệt Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Bùi Lê Khánh Lâm, Trần Anh Tuấn; 2.Q11/ Trần Thiện Phước, Đinh Trọng Nghĩa; 3.Q04/ Nguyễn Võ Dương, Trần Đức Trọng
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Thị Tâm Anh, Nguyễn Minh Phương; 2.Q10/ Lưu Tâm Thơ, Ngô Thị Khánh Chi; 3.Q04/ Huỳnh Mỹ Phụng, Nguyễn Võ Tiên Cát
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 10, 3.Quận 4

CỜ TƯỚNG

7.CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH HỌC SINH NĂM HỌC 2004-2005
8~23/ 1 tại TT TDTT quận 1; 720VĐV: Q01 (63), Q03 (64), Q04 (34), Q05 (63), Q06 (29), Q08 (17), Q10 (49), Q11 (25), BTH (41), TBI (62), PNH (25), GVA (46), TĐU (47), BCH (15), CCH (29), BTA (50), TPH (61)
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Lê Quang Nhật/ Minh Đạo Q05, 2.Văn Nhất Hậu/ Linh Tây TĐU, 3.Nguyễn Minh Nhật Quang/ Hòa Bình Q01;
THCS - lớp 6-7:
1.Ngô Hồng Thuận/ Bình Trị Đông BTA, 2.Nguyễn Đình Hưng/ Trần Đại Nghĩa Q01, 3.Nguyễn Trần Anh Tuấn/ Vân Đồn Q04;
THCS - lớp 8-9:
1.Dương Nhật Huỳnh Huy/ Hồng
Bàn g Q05, 2.Bùi Tuấn Anh/ Nguyễn Du Q01, 3.Nguyễn Đức Tuân/ Phạm Đình Hổ Q06;
THPT:
1.Trần Nguyễn Thế Toàn/ Trần Khai Nguyên Q05, 2.Trần Tiến Hữu/ Phan Đăng Lưu BTH, 3.Nguyễn Tuấn Hùng/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03
Nữ:
Tiểu học: 1.Vương Hoàng Bảo Ngân/ Nguyễn Bỉnh Khiêm Q01, 2.Trương Trần Loan Ngọc/ Huỳnh Kiến Hoa Q05, 3.Võ Nguyễn Thu Quỳnh/ Nguyễn Chí Thanh Q10;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Hoàng Yến/ Colette Q03, 2.Võ Thị Thu Hằng/ Phước Thạnh CCH, 3.Hồ Liễu Anh Thư/ Colette Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Trần Thị Thủy Tiên/ Thái Văn Lung TĐU, 2.Cao Phương Thanh/ Trần Văn Ơn Q01, 3.Nguyễn Thùy Vy/ Colette Q03;
THPT:
1.Trần Thùy Trang/ Thủ Đức TĐU, 2.Phan Quỳnh Như/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 3.Lê Kiết Trinh/ Hùng Vương Q05
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Hiệp Bình Phước-TĐU/ Trương Bảo Trung, Lê Quốc Kiên, Lê Vinh, Nguyễn Trần Phú Sĩ, Cao Văn Tiến; 2.Bắc Hải-Q10/ Nguyễn Tuấn Minh, Lê Minh Đức, Lê Đức Huy; 3.Minh Đạo-Q05/ Lê Quang Nhật, Trần Thanh Tâm, Diệc Khôn, Lê Thanh Lâm, Kiều Anh Huy; 3.Hòa Bình-Q01/ Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Khánh Duy, Ngô Thừa Thiện, Ngô Viết Kỳ, Đinh Lê Hoàng;
THCS - lớp 6-7:
1.Vân Đồn-Q04/ Nguyễn Trần Anh Tuấn, Nguyễn Bình Phương, Lương Ngọc Phát, Lâm Vĩnh Phát, Nguyễn Huỳnh Minh Huy; 2.Trần Đại Nghĩa-Q01/ Nguyễn Đình Hưng, Nguyễn Đôn Phú Lộc, Nguyễn Thành Tiến, Tào Quang Minh, Trương Duy; 3.Hai Bà Trưng-Q03/ Vũ Tuấn Anh, Trần Anh Duy, Nguyễn Tri Tân, Hà Hoài Nam; 3.Ngô Quyền-TBI/ Nguyễn Hoàng Phúc, Hồ Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Thiên;
THCS - lớp 8-9:
1.Hồng
Bàn g-Q05/ Nguyễn Quốc Duy, Dương Nhật Huỳnh Huy, Huỳnh Quốc Dũng, Nghiêm Khôi Bích; 2.Lê Văn Tám-BTH/ Nguyễn Văn Minh Trường, Nguyễn Ngọc Thành, Trần Minh Quân; 3.Chu Văn An-Q11/ Nguyễn Trần Đăng Khoa, Nguyễn Hoàng Quân, Phan Nguyễn Phương Bình; 3.Ngô Tất Tố-PNH/ Trần Thanh Tân, Nguyễn Thanh Ngọc, Thái Duy Phong, Lê Tấn Hiệp;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Lê Nam, Nguyễn Văn Thi, Bùi Tiến Dũng, Đào Vũ Hải Bình, Nguyễn Thanh Vinh; 2.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Nguyễn Tuấn Hùng, Lê Quang Trường, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Lộc, Phùng Quang Tuấn; 3.Trần Phú-TPH/ Dương Bách Tùng, Lê Đức Duy, Nguyễn Quang Trường; 3.Thủ Đức-TĐU/ Trần Thanh Tân, Nguyễn Quang Long, Trần Huy Tiến, Lê Quang Chương, Nguyễn Văn Hiển
Nữ:
Tiểu học: 1.Khai Minh-Q01/ Stity Ro Hay Ni, Lại Ngọc Hải Âu, Bùi Lê Uyên Phương, Võ Thị Thu Trang, Đoàn Thị Mỹ Hạnh; 2.Qui Đức-BCH/ Trương Gia Hân, Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Phan Thị Kim Thoa; 3.Nguyễn Thiện Thuật-Q03/ Nguyễn Thanh Trúc, Lê Thị Hồng Tứ, Phạm Trang Đài, Phạm Khánh Ngọc, Trần Lưu Gia Hân; 3.Bình Thuận-BTA/ Trần Anh Thư, Bạch Võ Thảo My, Nguyễn Phước Tôn Nữ Giáng Hương, Nguyễn Phước Tôn Nữ Khánh Ly;
THCS - lớp 6-7:
1.Colette-Q03/ Chu Kim Phượng, Nguyễn Hoàng Yến, Hồ Liễu Anh Thư, Nguyễn Minh Nhật Linh; 2.Trần Đại Nghĩa-Q01/ Võ Ngọc Phương Uyên, Đỗ Minh Thư, Hoàng Ngọc Trâm, Nguyễn Tấn Anh Nhi, Hồ Diễm Phương; 3.Hồng
Bàn g-Q05/ Huỳnh Thị Thanh Thùy, Võ Hoàng Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Vân Anh, Trần Thị Minh Hằng; 3.Đồng Khởi-TPH/ Nguyễn Huy Thiên Thơ, Ngô Thị Minh Huệ, Văn Nguyệt Thi;
THCS - lớp 8-9:
1.Trần Văn Ơn-Q01/ Cao Phương Thanh, Hoàng Kim Cương, Nguyễn Ngọc Tuyết, Nguyễn Hoàng Xuân Thi, Nguyễn Thanh Bình; 2.Thái Văn Lung-TĐU/ Nguyễn Thị Nhật Thực, Lê Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Thủy Tiên, Vũ Thị Thu; 3.Ngô Tất Tố-PNH/ Nguyễn Thị Hải Hà, Ngô Hoàng An, Lưu Ngân Phượng, Nguyễn Minh Hương; 3.Colette-Q03/ Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thùy Vy, Thái Lai Thị Minh Trang, Phan Hoàng Thảo, Ngô Thảo Minh;
THPT:
1.Bùi Thị Xuân-Q01/ Nguyễn Ngọc Trâm, Đàm Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Hướng Thanh, Nguyễn Thị Hằng Dương, Lương Thị Mỹ Phương; 2.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Phan Quỳnh Như, Ngô Thị Bảo Trân, Huỳnh Hà Thanh Lan, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Như Nguyệt; 3.Mạc Đỉnh Chi-Q06/ Nguyễn Xuân Thảo, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trần Thị Thúy An; 3.Lê Hồng Phong-Q05/ Tô Minh Ngọc, Hà Phạm Đoan Trang, Ngô Thị Thu Nga, Nguyễn Thị Minh Hiếu, Lê Nguyễn Ngọc Hài
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 5, 2.Quận 1, 3.Quận Thủ Đức

8.CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH
24/ 1~3/ 2 tại TT TDTT quận 1; 45VĐV: (Q04 (8), Q11 (3), TĐU (10), Q05 (8), Q08 (3), Q07 (1), Q01 (7), Q06 (3), BTH (1), TPH (1)
Nam: 1.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04, 2.Trương A Minh Q11, 3.Trềnh A Sáng Q11, 4.Đào Quốc Hưng TĐU, 5.Diệp Khai Nguyên Q05, 6.Trần Quốc Việt Q08, 7.Tô Thiên Tường TĐU, 8.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 9.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 10.Phan Hùng Chí Q04, 11.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 12.Võ Minh Nhất TĐU, 13.Trần Chánh Tâm Q04, 14.Mai Thanh Minh Q04, 15.Mai Xuân Cường Q05, 16.Phan Tri Châu Q08, 17.Ngô Ngọc Minh Q11, 18.Dương Thanh Danh Q05, 19.Diệp Doanh Khai Q05, 20.Hồ Tứ Hải Q08, 21.Trần Thanh Tân TĐU, 22.Bùi Văn Hiền Q07, 23.Huỳnh Kim Sang TĐU, 24.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 25.Ngô Quang Phẩm Q01, 26.Trần Vinh Q05, 27.Lâm Kim Vân Q06
Nữ: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 3.Lê Thị Hương Q04, 4.Trần Tuệ Doanh Q05, 5.Cao Phương Thanh Q01, 6.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 7.Lý Thanh Phương Q01, 8.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 9.Đàm Thị Thùy Dung TĐU, 10.Phan Quỳnh Như Q04, 11.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 12.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 13.Trần Thùy Trang TĐU, 15.Hà Phạm Đoan Trang Q06, 14.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 16.Võ Thị Ngọc Châu Q01, 17.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 18.Mai Thanh Hương TPH

9.CỜ TƯỚNG CÁC CÂU LẠC BỘ
18~20/ 3 tại TT TDTT quận 1; 119VĐV: (Q01 (20), Q04 (10), Q05 (10), Q06 (6), Q08 (4), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), TBI (10), GVA (10), TĐU (10), TPH (10), BTA (4)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Lâm Kim Vân Q06, 2.Trương Á Minh Q11, 3.Trần Quốc Việt Q08;
Bàn 2: 1.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04, 2.Trềnh A Sáng Q11, 3.Hồ Tứ Hải Q08;
Bàn 3: 1.Dương Thanh Danh Q05, 2.Phan Tri Châu Q08, 3.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU;
Bàn 4: 1.Trần Chánh Tâm Q04, 2.Ngô Quang Phẩm Q01, 3.Võ Minh Nhất TĐU;
Bàn 5: 1.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 2.Diệp Khải Hằng Q05, 3.Phan Hùng Chí Q04
Nữ:
Bàn 1: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Lê Thị Hương Q04, 3.Bùi Châu Ý Nhi Q06;
Bàn 2: 1.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 2.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 3.Đàm Thị Thùy Dung TĐU;
Bàn 3: 1.Ngô Thị Thu Nga Q05, 2.Nguyễn Bá Minh Hà BTH, 3.Hà Phạm Đoan Trang Q06;
Bàn 4: 1.Nguyễn Thị Nhật Thực Q10, 2.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 3.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01;
Bàn 5: 1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Ngô Thị Tuyết Nga Q10, 3.Hồ Song Nhất TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q04/ Mai Thanh Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Anh Hoàng, Trần Chánh Tâm, Phan Hùng Chí; 2.Q05/ Mong Nhi, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh, Mai Xuân Cường, Diệp Khải Hằng; 3.Q11/ Trương Á Minh, Trềnh A Sáng, Hà Thật Quyền, Hồ Minh Quốc, Ngô Ngọc Minh
Nữ: 1.Q05/ Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Ngô Thị Thu Nga, Lê Kiết Trinh, Huỳnh Thị Thanh Thùy; 2.Q01/ Lý Thanh Phương, Nguyễn Tuyết Nhung, Đoàn Thị Anh Vũ, Đàm Thị Ngọc Phượng, Hoàng Hải Bình; 3.TĐU/ Trần Thùy Trang, Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Thúy Thùy, Nguyễn Thị Phương Vy, Hồ Song Nhất
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 5, 2.Quận 4, 3.Quận Thủ Đức

10.CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT LẦN V
24~29/ 7 tại TT TDTT quận 4; 138VĐV: Q01 (12), Q03 (8), Q04 (11), Q05 (13), Q06 (8), Q07 (2), Q08 (6), Q10 (5), Q11 (7), BTA (6), BTH (9), GVA (9), PNH (6), TBI (10), TPH (5), TĐU (10), BCH (6), CCH (4), NBE (1)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Trương A Minh Q11, 2.Đào Quốc Hưng TĐU, 3.Phan Tri Châu Q08, 3.Diệp Khai Nguyên Q05
Nữ: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Đàm Thị Thùy Dung TĐU, 3.Ngô Lan Hương Q05, 3.Bùi Châu Ý Nhi Q06
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hoàng Lâm; 2.Q05/ Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh, Diệp Doanh Khai; 3.Q04/ Nguyễn Anh Hoàng, Mai Thanh Minh, Trần Chánh Tâm; 3.Q08/ Phan Tri Châu, Trần Quốc Việt, Trần Hoàng Mỹ
Nữ: 1.TĐU/ Đàm Thị Thùy Dung, Trần Thùy Trang, Trần Ngọc Thủy Tiên; 2.Q01/ Lý Thanh Phương, Hoàng Hải Bình, Cao Phương Thanh; 3.Q04/ Lê Thị Hương, Phan Quỳnh Như, Nguyễn Ngọc Dung; 3.Q05/ Ngô Lan Hương, Ngô Thị Thu Nga, Trần Tuệ Doanh
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 5, 3.Quận 4

11.CỜ TƯỚNG A2
20~30/ 11 tại TT TDTT quận 1; 130VĐV; Q01 (16), Q03 (9), Q04 (16), Q05 (16), Q06 (5), Q08 (7), Q11 (5), GVA (9), BTH (10), TBI (2), BTA (5), TĐU (18), BCH (5), CCH (6), TNV (1)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Võ Minh Nhất TĐU, 2.Hồ Tứ Hải Q08, 3.Mai Xuân Cường Q05, 4.Trần Đăng Quang Q01, 5.Mai Thanh Minh Q04, 6.Phan Tri Châu Q08, 7.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 8.Trần Chánh Tâm Q04, 9.Phan Đình Huy GVA, 10.Tô Thiên Tường TĐU, 11.Nguyễn Huy Lam Q01, 12.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 13.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 14.Dương Thanh Danh Q05, 15.Trần Tiến Hữu BTH, 16.Nguyễn Nhật Duy Q04, 17.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 18.Lâm Hữu Lương Q05, 19.Lương Mỹ Danh BCH, 20.Lâm Kim Vân Q06
Nữ: 1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Lý Thanh Phương Q01, 3.Phan Quỳnh Như Q04, 4.Đàm Thùy Dung TĐU, 5.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 6.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 7.Trần Thùy Trang TĐU, 8.Nguyễn Hoàng Yến Q03, 9.Hồ Thị Minh Tuyền Q03, 10.Ngô Thị Thu Nga Q05, 11.Hoàng Kim Cương Q01, 12.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 13.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 14.Trương Thị Thu Thủy Q04, 15.Lê Kiết Trinh Q05, 16.Hồ Song Nhất TĐU, 17.Chu Kim Phượng Q03, 18.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 19.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 20.Nguyễn Thùy Vy TNV
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Võ Minh Nhất, Nguyễn Hữu Hùng, Tô Thiên Tường; 2.Q04/ Mai Thanh Minh, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Anh Hoàng; 3.Q01/ Trần Đăng Quang, Nguyễn Huy Lam, Nguyễn Hoàng Lâm
Nữ: 1.Q01/ Hoàng Hải Bình, Lý Thanh Phương, Đoàn Thị Anh Vũ; 2.TĐU/ Đàm Thùy Dung, Trần Ngọc Thủy Tiên, Trần Thùy Trang; 3.Q03/ Nguyễn Hoàng Yến, Hồ Thị Minh Tuyền, Chu Kim Phượng;
TOÀN ĐOÀN: 1.
Quận Thủ Đức, 2.Quận 1, 3.Quận 4