TPHCM 2004

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2004

CỜ VUA

1.CỜ VUA VÔ ĐỊCH
1~10/ 05 tại Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, 36VĐV: Q01 (2), Q03 (8), Q08 (5), Q10 (3), TBI (8), PNH (5), TĐU (5)
Nam: 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Lý Hồng Nguyên Q01, 3.Lê Quang Long PNH, 4.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 5.Chu Quốc Thịnh Q08, 6.Tôn Thất Như Tùng TBI, 7.Ngô Ngọc Quang Q03, 8.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 9.Nguyễn Trường An PNH, 10.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 11.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 12.Nguyễn Tiến Đạt Q03, 13.Đỗ Đức Minh Q03, 14.Nguyễn Văn Viện Q10, 15.Trần Đức Thuận Q04, 16.Hoàng Minh Phong TBI, 17.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 18.Dương Hoàng Thi TBI, 19.Đặng Văn Dũng TBI
Nữ: 1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 4.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 5.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 6.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 7.Nguyễn Thảo Hân TBI, 8.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 9.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 10.Phan Thụy Linh Trang PNH, 11.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 12.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03

2.CỜ VUA NĂNG KHIẾU
10~15/ 6 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình, 430VĐV: Q01 (45), Q03 (66), Q04 (13), Q05 (39), Q06 (21), Q07 (2), Q08 (11), Q10 (36), Q11 (8), Q12 (5), BTH (22), TBI (56), PNH (16), GVA (10), TĐU (30), BCH (15), TPH (15), NTN (20)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Nguyễn Ngọc Minh Trí TBI, 3.Lê Thành Tài Q01;
9t:
1.Vũ Quang Quyền TBI, 2.Bùi Minh Thiên TBI, 3.Phùng Đức Anh Q01;
11t:
1.Đặng Hoàng Sơn Q01, 2.Đỗ Đức Minh Q03, 3.Trần Quang Khải Q10;
13t:
1.Tôn Thất Như Tùng TBI, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 3.Dương Hoàng Thi TBI;
15t:
1.Phạm Chương BTH, 2.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 3.Nguyễn Thành Nghĩa Q03
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Mai Thy Q05, 2.Trần Khánh Hương Giang Q10, 3.Phạm Thị Bảo Nhi TPH;
9t:
1.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 3.Lê Thanh Phương Uyên BTH;
11t:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 2.Nguyễn Thảo Hân TBI, 3.Lê Hoài Bảo Duyên TBI;
13t:
1.Phan Thế Hồng Thy Q05, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 3.Trần Đặng Hồng Liên Q03;
15t:
1.Lê Bảo Phương Q01, 2.Lê Vũ Hà Phương TBI, 3.Vũ Thị Minh Tâm Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.TBI/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Trần Anh Trung; 2.Q03/ Trương Bảo Thạch, Tạ Hoàng Lam; 3.Q01/ Lê Thành Tài, Lã Quốc Anh;
9t:
1.TBI/ Vũ Quang Quyền, Bùi Minh Thiên; 2.Q01/ Phùng Đức Anh, Lê Đức Hoàng Long; 3.Q03/ Nguyễn Tuấn Minh, Hầu Vĩnh Huy;
11t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.Q10/ Trần Quang Khải, Nguyễn Việt Nam; 3.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Hữu Thanh Trung;
13t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Dương Hoàng Thi; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Hiệp, Võ Trí Tín; 3.Q03/ Hà Duy Điển, Mai Nguyễn Phát;
15t:
1.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương; 2.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Đăng Tiến Lực; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Anh Dũng
Nữ:
7t: 1.Q10/ Trần Khánh Hương Giang, Nguyễn Ngọc Minh Trúc; 2.Q05/ Nguyễn Mai Thy, Nguyễn Ngọc Minh Uyên; 3.PNH/ Lê Thị Ánh Linh, Nguyễn Hoàng Thanh Tú;
9t:
1.Q10/ Nguyễn Thị Thạch Thảo, Nguyễn Ngọc Thanh Trà; 2.BCH/ Nguyễn Lệ Hằng, Lương Thị Thu Thảo; 3.Q08/ Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc;
11t:
1.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 2.BCH/ Trần Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Trúc Đào; 3.Q05/ Tiêu Thùy Bích Thu, Nguyễn Thị Hoa Hồng;
13t:
1.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Chế Trúc Hoa; 2.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc; 3.TBI/ Dương Nguyễn Minh Tâm, Lê Nguyễn Như Quỳnh;
15t:
1.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Phạm Hồng Phước
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Lê Thành Tài Q01, 3.Nguyễn Ngọc Minh Trí TBI;
9t:
1.Phùng Đức Anh Q01, 2.Vũ Quang Quyền TBI, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU;
11t:
1.Đỗ Đức Minh Q03, 2.Hứa Thiên Tân Q03, 3.Nguyễn Việt Nam Q10;
13t:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 2.Dương Hoàng Thi TBI, 3.Hà Duy Điển Q03;
15t:
1.Phạm Chương BTH, 2.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 3.Nguyễn Thành Nghĩa Q03
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Hoàng Thanh Tú PNH, 2.Trần Khánh Hương Giang Q10, 3.Lê Thị Ánh Linh PNH;
9t:
1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Nguyễn Lệ Hằng BCH;
11t:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 2.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 3.Nguyễn Thảo Hân TBI;
13t:
1.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 3.Phan Thế Hồng Thy Q05;
15t:
1.Lê Bảo Phương Q01, 2.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 3.Lê Vũ Hà Phương TBI
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.Q01/ Lê Thành Tài, Lã Quốc Anh; 2.TBI/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Trần Anh Trung; 3.Q03/ Trương Bảo Thạch, Tạ Hoàng Lam;
9t:
1.Q01/ Phùng Đức Anh, Lê Đức Hoàng Long; 2.TBI/ Vũ Quang Quyền, Bùi Minh Thiên; 3.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Tuấn Minh;
11t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.Q10/ Nguyễn Việt Nam, Trần Quang Khải; 3.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Hữu Thanh Trung;
13t:
1.TBI/ Dương Hoàng Thi, Tôn Thất Như Tùng; 2.Q03/ Hà Duy Điển, Mai Nguyễn Phát; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Hiệp, Võ Trí Tín;
15t:
1.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương; 2.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Mai Đức Trí; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Anh Dũng
Nữ:
7t: 1.PNH/ Nguyễn Hoàng Thanh Tú, Lê Thị Ánh Linh; 2.Q10/ Trần Khánh Hương Giang, Nguyễn Ngọc Minh Trúc; 3.Q05/ Nguyễn Mai Thy, Nguyễn Ngọc Minh Uyên;
9t:
1.BCH/ Nguyễn Lệ Hằng, Lương Thị Thu Thảo; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Nguyễn Thị Thạch Thảo; 3.Q08/ Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc;
11t:
1.TBI/ Lê Hoài Bảo Duyên, Nguyễn Thảo Hân; 2.Q05/ Nguyễn Thị Hoa Hồng, Trương Trần Loan Ngọc; 3.Q01/ Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Trần Đan Vy;
13t:
1.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Chế Trúc Hoa; 2.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc; 3.TBI/ Dương Nguyễn Minh Tâm, Lê Nguyễn Như Quỳnh
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 1

3.CỜ VUA A2
21~29/ 8 tại NVH Thanh niên TP, 171VĐV: Q01 (22), Q03 (17), Q04 (11), Q05 (10), Q06 (8), Q08 (10), Q10 (12), Q11 (6), BTH (10), TBI (17), PNH (10), GVA (5), TĐU (12), BCH (3), TPH (10), NTN (8)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Phan Hùng Chí Q04, 2.Phạm Chương BTH, 3.Lê Hiền Thục TBI, 4.Chu Quốc Thịnh Q08, 5.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 6.Hoàng Thiên BTH, 7.Phạm Mạnh Thừa Q04, 8.Nguyễn Minh Tuấn Q01, 9.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 10.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 11.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 12.Lê Kiến Quốc Q05, 13.Hoàng Minh Phong TBI, 14.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 15.Trần Quang Khải Q10, 16.Bùi Chí Thành Q06, 17.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 18.Nguyễn Văn Viện Q10, 19.Vũ Đình Phúc Thịnh Q05, 20.Hà Duy Điển Q03
Nữ: 1.Lê Vũ Hà Phương TBI, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 3.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI, 4.Trần Thị Trúc Phương Q08, 5.Nguyễn Thị Kim Ngân TBI, 6.Bùi Diễm Vân BCH, 7.Nguyễn Minh Trang Q01, 8.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 9.Lương Bích Ngọc BTH, 10.Hoàng Thị Triều Nghi Q05, 11.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 12.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 13.Phan Thị Hồng La TBI, 14.Nguyễn Minh Kim PNH, 15.Nguyễn Thị Ngọc Trân BCH, 16.Phạm Hồng Minh Q08, 17.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 18.Lê Bảo Phương Q01, 19.Đoàn Hải Phương Oanh Q11, 20.Nguyễn Thị Phương Giang Q08;
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TBI/ Lê Hiền Thục, Nguyễn Mai Đức Trí, Nguyễn Hoàng Hiệp; 2.Q04/ Phan Hùng Chí, Phạm Mạnh Thừa, Vũ Kiến Thức; 3.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Thúy
Nữ: 1.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Nguyễn Thị Kim Ngân; 2.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Vũ Thị Minh Tâm; 3.Q08/ Trần Thị Trúc Phương, Phạm Hồng Minh, Nguyễn Thị Phương Giang
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 8

4.CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ
2~3/ 11 tại TT TDTT quận Phú Nhuận; 108VĐV: Q01 (12) Q03 (12) Q04 (12) Q10 (12) TBI (12) BTH (12) TĐU (12) TPH (12) PNH (12)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Lê Bá Thành TPH, 3.Nguyễn Minh Tuấn Q01;
Bàn 2:
1.Tống Thái Hùng BTH, 2.Phan Hùng Chí Q04, 3.Đỗ Thị Diễm Hương Q03;
Bàn 3:
1.Lê Quang Long PNH, 2.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 3.Phạm Chương BTH;
Bàn 4:
1.Phạm Phúc Đức TBI, 2.Nguyễn Việt Nam Q10, 3.Đỗ Đức Minh Q03;
Bàn 5:
1.Phan Thiên An BTH, 2.Vũ Nguyễn Minh Toàn PNH, 3.Đỗ Đình Đông TĐU;
Bàn 6:
1.Phạm Đức Trí TBI, 2.Trần Ngô Thiên Phú TĐU, 3.Phan Đăng Vũ Q10
Nữ:
Bàn 1: 1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Mai Thanh Hương TPH, 3.Ngô Huyền Châu BTH;
Bàn 2:
1.Võ Phương Nghi TBI, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TPH, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03;
Bàn 3:
1.Nguyễn Minh Trân BTH, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 3.Trần Nguyễn Uyên Linh TĐU;
Bàn 4:
1.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 2.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10, 3.Nguyễn Thùy Nguyên TPH;
Bàn 5:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Phan Thụy Linh Trang PNH, 3.Hoàng Việt Hà TPH;
Bàn 6:
1.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 2.Lê Nguyễn Minh Trang TĐU, 3.Lê Thanh Phương Uyên BTH
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.BTH/ Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Thúy, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Đặng Hồng Liên, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Lương Hoàng Lê Uyên; 2.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Võ Phương Nghi, Lê Vũ Hà Phương, Nguyễn Trần Thiện Mỹ, Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 3.Q03/ Ngô Huyền Châu, Lương Bích Ngọc, Nguyễn Minh Trân, Trần Mỹ Châu, Trương Bảo Trân, Lê Thanh Phương Uyên;
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Trần Đặng Hồng Liên, ; 2.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Võ Phương Nghi, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thảo Hân; 3.BTH/ Nguyễn Minh Trang, Hoàng Hải Bình, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Thanh Thảo
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Bình Thạnh, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 3

5.CỜ VUA VÔ ĐỊCH HỌC SINH NĂM HỌC 2004-2005
29/ 10~14/ 11 tại TT TDTT quận 1; 743VĐV: Q01 (70), Q03 (69), Q04 (60), Q05 (73), Q06 (33), Q07 (6), Q08 (38), Q10 (58), Q11 (8), Q12 (5), TBI (66), BTH (35), PNH (45), GVA (37), TĐU (50), BTA (20), TPH (42), BCH (10), NTĐ (18)
CỜ TIÊU CHUẨN
Nam:
Tiểu học: 1.Trần Quang Khải/ Dương Minh Châu Q10, 2.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU, 3.Huỳnh Lâm Bình Nguyên/ Đống Đa TBI;
THCS - lớp 6-7:
1.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Du Q01, 2.Hà Duy Điển/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Trần Đức Anh/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05;
THCS - lớp 8-9:
1.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 3.Trần Minh Quân/ Lê Văn Tám BTH;
THPT:
1.Nguyễn Ngọc Phụng/ Nguyễn Khuyến Q10, 2.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Minh Tuấn/ Tenlơman Q01
Nữ:
Tiểu học: 1.Nguyễn Thảo Hân/ Đống Đa TBI, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 3.Nguyễn Thị Thạch Thảo/ Tô Hiến Thành Q10;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Lê Lợi Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Thị Hoàng Hân/ Nguyễn Tri Phương Q10, 3.Dương Nguyễn Minh Tâm/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THPT:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Nguyễn Minh Trân/ Võ Thị Sáu BTH
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học: 1.Phạm Đức Trí/ Lương Định Của Q03, 2.Huỳnh Lâm Bình Nguyên/ Đống Đa TBI, 3.Trần Quang Khải/ Dương Minh Châu Q10;
THCS - lớp 6-7:
1.Hà Duy Điển/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Nguyễn Việt Nam/ Trần Phú Q10, 3.Dương Hoàng Thi/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 2.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10, 3.Vũ Huy Hoàng/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05;
THPT:
1.Nguyễn Ngọc Phụng/ Nguyễn Khuyến Q10, 2.Trịnh Xuân Hùng/ Nguyễn Thượng Hiền TBI, 3.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05
Nữ:
Tiểu học: 1.Nguyễn Thảo Hân/ Đống Đa TBI, 2.Nguyễn Thị Thạch Thảo/ Tô Hiến Thành Q10, 3.Lê Hoài Bảo Duyên/ Hoàng Văn Thụ TBI;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Nguyễn Du Q01, 2.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 3.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 2.Phan Thế Hồng Thy/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Nguyễn Thị Hoàng Hân/ Nguyễn Tri Phương Q10;
THPT:
1.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Trần Đại Nghĩa Q01
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Trần Quang Diệu-Q03/ Ngũ Như Long, Phan Tấn Đạt, Trần Vũ Chương, Huỳnh Huy Tín, Nguyễn Vũ Thiên Phú; 2.Bình Chiểu-TĐU/ Bùi Phước Bình, Nguyễn Minh Quân, Huỳnh Đức Nguyễn Khánh, Dương Thành Tín, Phạm Xuân Tâm; 3.Lê Văn Sỹ-TBI/ Nguyễn Văn Toàn, Trần Anh Thông, Nguyễn Bảo Long, Trần Thanh An, Phạm Đỗ Minh Triết; 3.An Lạc 3-BTA/ Trần Minh Hiếu, Nguyễn Huỳnh Cương, Nguyễn Vũ Khang, Nguyễn Bảo Quý;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quý Đôn-Q03/ Hà Huy Điển, Nguyễn Đăng Anh, Vũ Luân, Tô Nguyễn Nhật Minh; 2.Trần Văn Ơn-Q01/ Nguyễn Thanh Phương, Cao Phạm Hoàng Long, Ngô Trần Bảo Dương, Nguyễn Trung Hiếu; 3.Lê Lợi-TPH/ Lưu Quang Vũ, Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Hoàng Trọng; 3.Ngô Tất Tố-PNH/ Trương Phi Khanh, Đặng Phước Lộc, Phạm Quang Duy;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Nguyễn Đăng Tiến Lực, Lương Quang Nhật Minh, Nguyễn Hải Đảo, Phạm Hải Sơn; 2.Thực Nghiệm Sư Phạm-Q05/ Vũ Huy Hoàng, Vũ Đình Phúc Thịnh, Phạm Quang Minh, Lê Hoàng Việt, Đỗ Duy Quang; 3.Nguyễn Du-GVA/ Trần Ngô Đông, Lưu Quốc Vũ, Phan Minh Khánh; 3.Lê Văn Tám-BTH/ Nguyễn Đăng Phan, Nguyễn Xuân Bách, Trần Minh Quân, Nguyễn Quang Duy;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Lê Quang Long, Nguyễn Trung Kiên, Võ Thành Công, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Mạnh Thìn; 2.Võ Thị Sáu-BTH/ Trương Hải Triều, Phan Như Hiếu Nguyên Thanh, Dương Thiện Chương, Nguyễn Thanh Hồng Bảo, Nguyễn Thanh Lâm; 3.Ten Lơ Man-Q01/ Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Hoàng Lâm, Vũ Quang Linh, Nguyễn Hoàng Tiến; 3.Lê Quý Đôn-Q03/ Huỳnh Minh Tài, Hoàng Minh Phong, Dương Hoàng Thanh Linh, Vũ Duy Thịnh
Nữ:
Tiểu học: 1.Kết Đoàn-Q01/ Đỗ Thị Thanh Thảo, Đỗ Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Ánh Minh, Lê Hoàng Như Hảo, Nguyễn Huỳnh Thảo; 2.Hoàng Văn Thụ-TBI/ Lê Hoài Bảo Duyên, Phạm Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thu Hà; 3.Him Lam-Q06/ Trần Cảnh Lâm Hà, Nguyễn Hồng Phương Vy, Ngô Thị Diễm; 3.Nguyễn Thái Sơn-Q03/ Lê Ngọc Hân, Hà Thảo Nguyên, Trần Thái Thảo, Trịnh Gia Hân;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Du-Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Đỗ Mai Trâm, Nguyễn Thúy Hoa, Trần Thị Tuệ; 2.Lê Lợi-Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Lan, Triệu Mỹ Kim, Trần Nguyễn Thanh Thảo; 3.Vân Đồn-Q04/ Lưu Thanh Huyền, Lê Nghiêm Thảo, Lê Mỹ Hải Phượng, Lê Thị Thiên Trang, Dương Tường Vy; 3.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Nguyễn Thanh Linh Đan, Nguyễn Ninh Bảo Trân, Nguyễn Ngọc Thu Hiền, Lê Trúc Mai Uyên;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Du-Q01/ Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Bảo Lộc, Nguyễn Thị Bình Minh, Hoàng Thị Quỳnh Như, Trần Lê Thanh Hà; 2.Ngô Tất Tố-PNH/ Lưu Ngân Phượng, Trần Nguyễn Phương Anh, Lê Quyên, Trần Thị Yến Nhi; 3.Thực Nghiệm Sư Phạm-Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Vương Thúy Chi, Nguyễn Hoàng Yến Nhi; 3.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Vũ Thị Minh Hảo, Dương Nguyễn Minh Tâm,
Bàn g Vũ Quỳnh Hoa, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Nguyễn Quỳnh Trâm;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền, Trần Nguyễn Uyên Linh, Nguyễn Vĩnh Tường, Võ Hy Lan Anh; 2.Võ Thị Sáu-BTH/ Bùi Mỹ Hân, Nguyễn Minh Trân, Nguyễn Bảo Ngọc; 3.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Vũ Thị Minh Tâm, Đặng Hương Giang, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Bùi Minh Trang; 3.Thủ Đức-TĐU/ Trần Kim Huệ, Trần Thùy Trang, Phạm Thị Phương Thảo, Võ Thị Phi Anh, Khưu Thị Bích Thuận
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 10, 3.Quận 3

CỜ TƯỚNG

6.CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH
10~18/ 1 tại TT TDTT Quận 3; 47VĐV: TĐU (9), Q05 (9), Q11 (4), Q03 (3), Q06 (2), Q01 (14), Q08 (2), Q04 (2), BTH (5)
Nam: 1.Trương A Minh Q11, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Đào Quốc Hưng TĐU, 4.Trần Quốc Việt Q08, 5.Mong Nhi Q05, 6.Mai Thanh Minh Q03, 7.Trềnh A Sáng Q11, 8.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 9.Phan Tri Châu Q08, 10.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 11.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q05, 12.Diệp Khai Nguyên Q05, 13.Lê Phan Trọng Tín BTH, 14.Diệp Doanh Khai Q05, 15.Lê Văn Bình Q01, 16.Trần Chánh Tâm Q03, 17.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 18.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 19.Nguyễn Bá Đạt Q01, 20.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 21.Lâm Kim Vân Q06, 22.Hà Thật Quyền Q11, 23.Mai Xuân Cường Q05, 24.Đặng Văn Hiền BTH, 25.Hồ Minh Quốc Q11, 26.Nguyễn Huy Lam Q01
Nữ: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 3.Ngô Lan Hương Q05, 4.Trần Tuệ Doanh Q05, 5.Đàm Thị Thùy Dung TĐU, 6.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 7.Lý Thanh Phương Q01, 8.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 9.Trần Thùy Trang TĐU, 10.Hoàng Vũ Thường Q01, 11.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 12.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 13.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 15.Cao Phương Thanh Q01, 14.Hoàng Kim Cương Q01, 16.Hà Phạm Đoan Trang Q01, 17.Lê Kiết Trinh Q05, 18.Ngô Thị Thu Nga Q05, 19.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 20.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 21.Nguyễn Nguyệt Ánh Q01, 22.Hoàng Hải Bình Q01, 23.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 24.Nguyễn Bá Minh Hà BTH

7.CỜ TƯỚNG CÁC CÂU LẠC BỘ
20~22/ 2 tại TT TDTT Quận 1; 119VĐV: Q01 (10), Q03 (20), Q04 (5), Q05 (10), Q06 (10), Q08 (4), Q09 (10), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), GVA (5), TĐU (10), NBE (5), Q12 (5)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trềnh A Sáng Q11, 2.Đào Quốc Hưng TĐU, 3.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q3A;
Bàn 2: 1.Trương Á Minh Q11, 2.Mong Nhi Q05, 3.Trần Đăng Quang Q01;
Bàn 3:
1.Ngô Quang Phẩm Q01, 2.Dương Thanh Danh Q05, 3.Từ Chí Sanh Q06;
Bàn 4:
1.Tô Thiên Tường TĐU, 2.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 3.Ngô Ngọc Minh Q11;
Bàn 5:
1.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 2.Nguyễn Phùng Xuân Q10, 3.Mai Kim Cương NVH
Nữ:
Bàn 1: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Ngô Lan Hương Q05, 3.Bùi Châu Ý Nhi Q06;
Bàn 2:
1.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 2.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 3.Trần Thùy Trang TĐU;
Bàn 3:
1.Nguyễn Bá Minh Hà BTH, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên Q10, 3.Lương Thị Phương Dung Q04;
Bàn 4:
1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 3.Hoàng Vũ Thường Q3A;
Bàn 5:
1.Nguyễn Thùy Vy Q3A, 2.Ngô Thị Tuyết Nga Q10, 3.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q11/ Trềnh A Sáng, Trương Á Minh, Hà Thật Quyền, Ngô Ngọc Minh, Yên Khải Danh; 2.Q05/ Diệp Khai Nguyên, Mong Nhi, Dương Thanh Danh, Mai Xuân Cường, Diệp Doanh Khai; 3.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hoàng Lâm
Nữ: 1.Q01/ Lý Thanh Phương, Nguyễn Tuyết Nhung, Đoàn Thị Anh Vũ, Hoàng Hải Bình, Nguyễn Nguyệt Ánh; 2.BTH/ Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo, Trần Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Bá Minh Hà, Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Thái; 3.Q04/ Lê Thị Hương, Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Dung, Lương Thị Phương Ngọc, Chu Phạm Liên
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 5, 3.Quận Thủ Đức

8.CỜ TƯỚNG HKPÐ NĂM HỌC 2003-2004
CÁ NHÂN
6~21/ 3 tại TT TDTT Quận 1; 617VĐV: Q01 (64), Q03 (64), Q04 (32), Q05 (60), Q06 (38), Q07 (2), Q08 (2), Q10 (50), Q11 (17), Q12 (13), BTH (38), TBI (57), PNH (44), GVA (53), TĐU (31), BCH (5), CCH (25), NBE (7), CGI (7), BTA (8)
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang/ Hòa Bình Q01, 2.Nguyễn Minh Hiệp/ An Nhơn Đông CCH, 3.Lê Nguyễn Sơn/ Lê Ngọc Hân Q01;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Đình Hưng/ Trần Đại Nghĩa Q01, 2.Lê Anh Minh/ Nguyễn Du GVA, 3.Dương Nhật Huỳnh Huy/ Hồng
Bàn g Q05;
THCS - lớp 8-9:
1.Trần Nguyễn Thế Toàn/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Văn Quang Huy/ Nguyễn Văn Tố Q10, 3.Nguyễn Quốc Duy/ Hồng
Bàn g Q05;
THPT:
1.Nguyễn Tuấn Hùng/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 2.Trần Tiến Hữu/ Phan Đăng Lưu BTH, 3.Nguyễn Mạnh Cang/ Lê Hồng Phong Q05.
Nữ:
Tiểu học: 1.Nguyễn Ngọc Đan Thanh/ Qui Đức BCH, 2.Võ Thị Thu Hằng/ Phước Thạnh CCH, 3.Bùi Thanh Thúy Vân/ Trần Quang Diệu Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Hoàng Kim Cương/ Trần Văn Ơn Q01, 2.Cao Phương Thanh/ Trần Văn Ơn Q01, 3.Trần Ngọc Thủy Tiên/ Hiệp Bình TĐU;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Thị Nhật Thực/ Hiệp Bình TĐU, 2.Trần Thùy Trang/ Hiệp Bình TĐU, 3.Lê Kiết Trinh/ Trần Bội Cơ Q05;
THPT:
1.Bùi Châu Ý Nhi/ Bùi Thị Xuân Q01, 2.Đàm Thị Ngọc Phượng/ Bùi Thị Xuân Q01, 3.Phan Quỳnh Như/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Lê Ngọc Hân-Q01/ Lê Quốc Khánh, Lê Nguyễn Sơn, Huỳnh Minh Nguyễn, Nguyễn Đôn Phú Lộc, Trần Nguyên Khang; 2.Minh Đạo-Q05/ Nguyễn Phạm Minh Trí, Đỗ Quang Khiêm, Lê Quang Nhật, Nguyễn Hồ Duy, Tôn Thất Khải; 3.Bình Thuận-BTA/ Ngô Hồng Thuận, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Tự Thuật, Đào Ngọc Ninh;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Du-Q01/ Phùng Thanh Vinh, Lê Minh Quân, Lê Trần Minh Khôi; 2.Tân Thạnh Đông -CCH/ Lê Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Văn Lụa; 3.Nguyễn Du-GVA/ Lê Anh Minh, Hoàng Phúc Bách, Phạm Xuân Phú, Đinh Hoàng Mai;
THCS - lớp 8-9:
1.Colette-Q03/ Nguyễn Quốc Trung, Vũ Công Hòa, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Xuân Trường, Trần Thanh Bình; 2.Hồng
Bàn g-Q05/ Nguyễn Quốc Duy, Võ Duy Phong, Quang Minh Trí, Dương Nhật Huỳnh Huy, Lương Chí Quyền; 3.Phan Bội Châu-TBI/ Lê Văn Dũng, Lê Đức Duy, Dương Bách Tùng, Nguyễn Chí Nhân;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Mạnh Cang, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Thi, Phùng Vĩnh Khương; 2.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Nguyễn Tuấn Hùng, Nguyễn Quyết Tiến, Đoàn Triều, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Lộc; 3.Trần Đại Nghĩa-Q01/ Nguyễn Quốc Huy, Trịnh Quốc Hoàng, Võ Văn Hải, Lê Nguyễn Anh Việt, Hồ Hiệp.
Nữ:
Tiểu học: 1.Qui Đức-BCH/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Trần Nguyễn Hoàng Linh, Hồ Thị Thủy Tiên; 2.Phan Châu Trinh-TBI/ Nguyễn Huy Thiên Thơ, Nguyễn Ngọc Thùy Trang, Lê Nguyễn Gia Thảo; 3.Minh Khai-GVA/ Nguyễn Trần Kim Ngân, Lý Hoàng Thu Cúc, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phạm Ngọc Khánh Linh;
THCS - lớp 6-7:
1.Colette-Q03/ Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hoàng Yến, Hồ Liễu Anh Thư, Chu Kim Phượng, Nguyễn Minh Nhật Linh; 2.Ngô Tất Tố-PNH/ Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Trần Ngọc Ngân, Ngô Hoàng An; 3.Trần Văn Ơn-Q01/ Cao Phương Thanh, Hoàng Kim Cương, Trần Thị Phương Ngọc, Trần Thị Phương Thảo;
THCS - lớp 8-9:
1.Hiệp Bình-TĐU/ Trần Thùy Trang, Trần Ngọc Thủy Tiên, Nguyễn Thị Nhật Thực, Nguyễn Thị Hoàng Oanh; 2.Ngô Tất Tố-PNH/ Huỳnh Thảo Nguyên, Lưu Ngân Phượng, Nguyễn Minh Hương; 3.Colette-Q03/ Ngưyễn Thùy Vy, Ngô Thị Bảo Trân, Phan Hoàng Thảo, Thái Lai Thị Minh Trang, Trần Thị Thanh Thúy;
THPT:
1.Bùi Thị Xuân-Q01/ Bùi Châu Ý Nhi, Đàm Thị Ngọc Phượng, Trần Lê Thanh Quyên, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Ngọc Trâm; 2.Lê Hồng Phong-Q05/ Ngô Thị Thu Nga, Hà Phạm Đoan Trang, Tô Minh Ngọc, Trương Lý Tú Trinh; 3.Trần Phú-TBI/ Nguyễn Hoàng Nhật Tiên, Phạm Ngọc Xuân, Võ Thị Hương.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 3, 3.Quận Thủ Đức.

9.CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG 19/ 5
28~30/ 5 tại Trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận Phú Nhuận; 114VĐV: Q01 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q06 (9), Q08 (4), Q10 (10), Q11 (5), BTH (6), TBI (10), PNH (20), GVA (5), TĐU (10), BN (5)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trương Lê Hoàng TBI, 2.Trần Quốc Việt Q08, 3.Đào Quốc Hưng TĐU;
Bàn 2:
1.Võ Minh Nhất Q10, 2.Trương Á Minh Q11, 3.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04;
Bàn 3:
1.Phan Tri Châu Q08, 2.Dương Thanh Danh Q05, 3.Nguyễn Anh Hoàng Q04;
Bàn 4:
1.Trần Chánh Tâm Q04, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Trần Anh Tuấn GVA;
Bàn 5:
1.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 2.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 3.Ngô Ngọc Minh Q11
Nữ:
Bàn 1: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Ngô Lan Hương Q05, 3.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH;
Bàn 2:
1.Trần Tuệ Doanh Q05, 2.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 3.Đàm Thị Thùy Dung TĐU;
Bàn 3:
1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Nguyễn Bá Minh Hà BTH, 3.Đoàn Thị Anh Vũ Q01;
Bàn 4:
1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Nguyễn Thị Nhật Thực Q10, 3.Lương Thị Phương Ngọc Q04;
Bàn 5:
1.Nguyễn Thị Phương Vy Q10, 2.Hoàng Vũ Thường Q01, 3.Hà Phạm Đoan Trang Q06;
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hoàng Lâm; 2.Q08/ Trần Quốc Việt, Hồ Tứ Hải, Phan Tri Châu, Nguyễn Văn Mười; 3.Q05/ Diệp Khai Nguyên, Mong Nhi, Dương Thanh Danh, Mai Xuân Cường, Nguyễn Đắc Nguyên Khôi
Nữ: 1.Q04/ Lê Thị Hương, Phan Quỳnh Như, Lương Thị Phương Dung, Lương Thị Phương Ngọc, Trần Thị Quỳnh Anh; 2.BTH/ Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo, Trần Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Bá Minh Hà; 3.Q05/ Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Ngô Thị Thu Nga, Tô Minh Ngọc, Lê Kiết Trinh.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 4, 2.Quận Thủ Đức, 3.Quận 5

10.CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU
19~23/ 6 tại Trung tâm TDTT Quận 1, 208VĐV: Q01 (23), Q03 (15), Q04 (8), Q05 (19), Q06 (15), Q08 (2), Q10 (11), Q11 (6), Q12 (7), BTH (12), TBI (6), PNH (13), GVA (14), TĐU (16), BCH (8), BTA (7), CCH (9), NTN (17)
CÁ NHÂN
Nam:
9t:
1.Nguyễn Trung Nghĩa BCH, 2.Trần Hoài Minh Quân PNH, 3.Lê Quang Nhật Q05;
11t:
1.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 2.Ngô Hồng Thuận BTA, 3.Trần Trung Tín Q06;
13t:
1.Dương Nhựt Huỳnh Huy GVA, 2.Nguyễn Đình Hưng Q01, 3.Phạm Đại Dương CCH;
15t:
1.Nguyễn Quốc Duy Q05, 2.Trần Thanh Tân TĐU, 3.Nguyễn Đức Tuân NTN;
Nữ:
9t:
1.Võ Thị Ngọc Châu Q01, 2.Lê Ngọc Thảo Hiền Q12, 3.Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Q05;
11t:
1.Nguyễn Thị Thùy Dung GVA, 2.Võ Thị Thu Hằng CCH, 3.Nguyễn Phúc Yến Trinh BTH;
13t:
1.Cao Phương Thanh Q01, 2.Hoàng Kim Cương Q01, 3.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU;
15t:
1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Nguyễn Thùy Vy Q03, 3.Lê Kiết Trinh Q05;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
9t:
1.PNH/ Trần Hoài Minh Quân, Lữ Hoàng Phong; 2.Q05/ Lê Quang Nhật, Trần Thanh Tâm; 3.TĐU/ Ngô Thành Tín, Lê Quốc Kiên;
11t:
1.BTA/ Ngô Hồng Thuận, Nguyễn Bảo Quý; 2.Q01/ Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Đôn Phú Lộc; 3.NTN/ Bùi Xuân Vinh, Huỳnh Tấn Hải;
13t:
1.Q01/ Nguyễn Đình Hưng, Phùng Thanh Vinh; 2.GVA/ Dương Nhựt Huỳnh Huy, Lê Anh Minh; 3.CCH/ Phạm Đại Dương, Lê Hoàng Nam;
15t:
1.Q05/ Nguyễn Quốc Duy, Lương Chí Quyền; 2.BTH/ Trần Minh Quân, Võ Viết Thới; 3.Q11/ Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Trần Đăng Khoa
Nữ:
9t:
1.Q12/ Lê Ngọc Thảo Hiền, Trần Kim Châu; 2.Q01/ Võ Thị Ngọc Châu, Lê Thảo Minh; 3.Q05/ Nguyễn Huỳnh Bảo Trân, Phạm Hoàng Khánh Linh;
11t:
1.GVA/ Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Trần Kim Ngân; 2.BTH/ Nguyễn Phúc Yến Trinh, Huỳnh Ngọc Thu Hương; 3.BCH/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Trần Nguyễn Hoàng Linh;
13t:
1.Q01/ Cao Phương Thanh, Hoàng Kim Cương; 2.Q03/ Nguyễn Hoàng Yến, Trần Thị Quỳnh Anh; 3.PNH/ Nguyễn Thị Hải Hà, Ngô Hoàng An;
15t:
1.TĐU/ Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Nhật Thực; 2.Q03/ Nguyễn Thùy Vy, Nguyễn Thị Bảo Trân; 3.PNH/ Huỳnh Thảo Nguyên, Lưu Ngân Phượng
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận Gò Vấp, 3.Quận 5

11.CỜ TƯỚNG A2
28/ 9-8/ 10 tại Trung tâm TDTT Quận 1, 168VĐV: Q01 (25), Q03 (6), Q04 (15), Q05 (15), Q06 (7), Q07 (5), Q08 (5), Q10 (5), Q11 (5), Q12 (10), BTH (8), TBI (5), PNH (8), GVA (8), TĐU (20), BCH (5), BTA (4), TPH (9), BN (3)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Diệp Khai Nguyên Q05, 2.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04, 3.Trần Đăng Quang Q01, 4.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 5.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 6.Diệp Doanh Khai Q05, 7.Mai Xuân Cường Q05, 8.Diệp Năng Quyền Q10, 9.Trần Chánh Tâm Q04, 10.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 11.Hồ Tứ Hải Q08, 12.Võ Minh Nhất TĐU, 13.Ngô Quang Phẩm Q01, 14.Dương Thanh Danh Q05, 15.Lê Văn Bình Q01, 16.Bùi Văn Hiền Q07, 17.Phan Tri Châu Q08, 18.Ngô Ngọc Minh Q11, 19.Huỳnh Thanh Sang TĐU, 20.Lâm Kim Vân Q06
Nữ: 1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 3.Phan Quỳnh Như Q04, 4.Cao Phương Thanh Q01, 5.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 6.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 7.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 8.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 9.Hồ Thị Minh Tuyền Q03, 10.Mai Thanh Hương TPH, 11.Nguyễn Thị Thanh Nga Q03, 12.Ngô Thị Tuyết Nga TĐU, 13.Hà Phạm Đoan Trang Q06, 14.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 15.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 16.Nguyễn Thùy Vy Q03, 17.Nguyễn Hoàng Yến Q03, 18.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 19.Nguyễn Ngọc Dung Q04, 20.Hồ Song Nhất TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q05/ Diệp Khai Nguyên, Diệp Doanh Khai, Mai Xuân Cường; 2.Q04/ Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Anh Hoàng, Trần Chánh Tâm; 3.TĐU/ Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Hữu Hùng, Võ Minh Nhất
Nữ: 1.TĐU/ Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Phương Vy, Trần Ngọc Thủy Tiên; 2.Q01/ Cao Phương Thanh, Đàm Thị Ngọc Phượng, Đoàn Thị Anh Vũ; 3.Q03/ Hồ Thị Minh Tuyền, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thùy Vy
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 4, 3.Quận 1