Giải vô địch cờ vây thành phố Hồ Chí Minh 2022

Giải Vô địch Cờ vây Thành phố Hồ Chí Minh lần - 2022 được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 18/10/2022 tại Trung tâm TDTT Hoa Lư, gồm 2 nội dung (Cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh).