Điều lệ các Giải Cờ TPHCM - Năm 2012

ĐIỀU LỆ CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2012

- Giải vô địch cờ Vua TPHCM (Download)

- Giải vô địch cờ Vây (Download)

- Giải vô địch cờ Vua năng khiếu (Download)

- Giải vô địch cờ Tướng năng khiếu (Download)

- Giải vô địch cờ Tướng TPHCM (Download)