Giải Cờ Vua năng khiếu TP.HCM 2009

- Đăng ký tham dự hạn chót ngày 21/5 tại số 03 Phan Văn Đạt Q1. Fax: 38244239, hoặc email: ldchcm@hcm.vnn.vn. Họp xếp lịch thi đấu lúc 9h00 ngày 22/5 tại số 03 Phan Văn Đạt Q1. Thi đấu từ 27 đến 31/5 tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Địa chỉ: 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

 Đăng ký tham dự hạn chót ngày 21/5 tại số 03 Phan Văn Đạt Q1. Fax: 38244239, hoặc email: ldchcm@hcm.vnn.vn. Họp xếp lịch thi đấu lúc 9h00 ngày 22/5 tại số 03 Phan Văn Đạt Q1. Thi đấu từ 27 đến 31/5 tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Địa chỉ: 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

KẾT QUẢ THI ĐẤU

CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Vương Phước Anh Khoa QTB, 2.Nguyễn Trí Tâm Q03, 3.Nguyễn Anh Khôi QTB;
9t: 1.Lê Nguyễn Khôi Nguyên NTN, 2.Lại Đức Minh Q10, 3.Hà Minh Khôi NTN;
11t: 1.Nguyễn Tấn Hoàng Nam Q08, 2.Lê Quang Trà QTB, 3.Trương Thanh Danh QTP;
13t: 1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Chế Quốc Hữu Q03, 3.Nguyễn Tuấn Minh Q03;
15t: 1.Đặng Hoàng Sơn Q01, 2.Vũ Quang Quyền QGV, 3.Trần Ngô Thiên Phú QTĐ;
Nữ:
7t: 1.Bùi Thanh Nhã Trúc QTĐ, 2.Lê Thùy An NTN, 3.Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Q03;
9t: 1.Hoàng Minh Thư QBT, 2.Phạm Hoàng Nhật Anh NTN, 3.Nguyễn Ngọc Sơn Hà NTN;
11t: 1.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03, 2.Bùi Thúy Vy BTA, 3.Nguyễn Đình Bảo Trân Q03;
13t: 1.Phạm Hồng Minh Q08, 2.Trần Nguyễn Bảo Trân Q03, 3.Đặng Minh Tâm Q03;
15t: 1.Huỳnh Như Phương Nghi QTB, 2.Nguyễn Thị Ánh Minh Q01, 3.Vũ Thiện Trâm Anh Q01;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.QTB/ Vương Phước Anh Khoa, Nguyễn Anh Khôi; 2.Q03/ Nguyễn Trí Tâm, Trần Hoàng Duy; 3.Q01/ Trần Vũ Phú Thanh, Phùng Đức Kiên;
9t: 1.NTN/ Lê Nguyễn Khôi Nguyên, Hà Minh Khôi; 2.QTB/ Nguyễn Văn Phúc Hậu, Nguyễn Công Tài; 3.Q08/ Nguyễn Thái Dương, Võ Kim Cang;
11t: 1.QTB/ Lê Quang Trà, Nguyễn Thành Thông; 2.Q03/ Nguyễn Xuân Thanh, Hồ Nguyễn Minh Chiến; 3.Q08/ Nguyễn Tấn Hoàng Nam, Thành Cát Phi Lâm;
13t: 1.Q03/ Trương Bảo Thạch, Chế Quốc Hữu; 2.Q01/ Lê Thành Tài, Trần Đức Khiêm; 3.Q10/ Nguyễn Tuấn Thành, Ngô Minh Đức;
15t: 1.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Phùng Đức Anh; 2.QTĐ/ Trần Ngô Thiên Phú, Ngô Quang Phúc; 3.QTB/ Bùi Minh Thiên, Phạm Đình Trung Tín;
Nữ:
7t: 1.Q03/ Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Thu Phương; 2.NTN/ Lê Thùy An, Đặng Thị Ngọc Mai; 3.QTB/ Nguyễn Minh Hiền, Vương Mộng Nhất Nữ Xuân Ái;
9t: 1.NTN/ Phạm Hoàng Nhật Anh, Nguyễn Ngọc Sơn Hà; 2.QBT/ Hoàng Minh Thư, Phan Trần Nguyễn bảo My; 3.QTB/ Nguyễn Tố Trân, Võ Ngọc Bảo Khanh;
11t: 1.Q03/ Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Nguyễn Đình Bảo Trân; 2.BTA/ Bùi Thúy Vy, Phạm Thiên Ngân; 3.NTN/ Trần Phương Quỳnh, Lê Minh Nhật;
13t: 1.Q03/ Trần Nguyễn Bảo Trân, Đặng Minh Tâm; 2.Q08/ Phạm Hồng Minh, Lê Nguyễn Bích Hà; 3.Q10/ Cao Lê Trâm Anh, Trần Khánh Hương Giang;
15t: 1.Q01/ Nguyễn Thị Ánh Minh, Vũ Thiện Trâm Anh; 2.BTA/ Lương Thị Thu Thảo, Phạm Thu Ngân; 3.Q10/ Trần Tuệ Mẫn, Nguyễn Thị Phương Thảo;
CỜ NHANH
CÁ NHÂN

Nam:
7t: 1.Huỳnh Minh Chiến NTN, 2.Nguyễn Anh Khôi QTB, 3.Nguyễn Văn Tài QTP;
9t: 1.Ngô Quang Nhật MKA, 2.Lê Nguyễn Khôi Nguyên NTN, 3.Lại Đức Minh Q10;|
11t: 1.Lê Quang Trà QTB, 2.Nguyễn Tấn Hoàng Nam Q08, 3.Trương Thành Danh QTP;
13t: 1.Nguyễn Tuấn Minh Q03, 2.Lê Thành Tài Q01, 3.Trương Bảo Thạch Q03;
15t: 1.Trần Ngô Thiên Phú QTĐ, 2.Đặng Hoàng Sơn Q01, 3.Vũ Quang Quyền QGV;
Nữ:
7t: 1.Bùi Thanh Nhã Trúc QTĐ, 2.Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Q03, 3.Lê Thùy An NTN;
9t: 1.Nguyễn Tố Trân QTB, 2.Phạm Hoàng Nhật Anh NTN, 3.Trần Nguyễn Huyền Trân Q03;
11t: 1.Bùi Thúy Vy BTA, 2.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03, 3.Nguyễn Hoàng Anh QBT;
13t: 1.Phạm Hồng Minh Q08, 2.Trần Nguyễn Bảo Trân Q03, 3.Đặng Minh Tâm Q03;
15t: 1.Nguyễn Thị Ánh Minh Q01, 2.Phạm Hồng Phúc Q08, 3.Vũ Thiện Trâm Anh Q01;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.QTB/ Nguyễn Anh Khôi, Thái Toàn Lâm; 2.Q03/ Nguyễn Trí Tâm, Trần Hoàng Duy; 3.Q01/ Trần Vũ Phú Thanh, Phùng Đức Kiên;
9t: 1.NTN/ Lê Nguyễn Khôi Nguyên, Hà Minh Khôi; 2.QTB/ Nguyễn Công Tài, Vương Thế Hùng Vĩ; 3.Q08/ Nguyễn Thái Dương, Võ Kim Cang;
11t: 1.QTB/ Lê Quang Trà, Vương Phước Minh Khôi; 2.Q08/ Nguyễn Tấn Hoàng Nam, Thành Cát Phi Lâm; 3.Q03/ Nguyễn Xuân Thanh, Hồ Nguyễn Minh Chiến;
13t: 1.Q03/ Nguyễn Tuấn Minh, Trương Bảo Thạch; 2.Q01/ Lê Thành Tài, Trần Đức Khiêm; 3.NTN/ Lương Quốc Phong, Phạm Trung Quốc;
15t: 1.QTĐ/ Trần Ngô Thiên Phú, Ngô Quang Phúc; 2.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Phùng Đức Anh; 3.Q10/ Phan Đăng Vũ, Nguyễn Việt Lâm;
Nữ:
7t: 1.NTN/ Lê Thùy An, Nguyễn Duy Thiên Ân; 2.Q03/ Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Thu Phương; 3.QTB/ Nguyễn Minh Hiền, Vương Mộng Nhất Nữ Xuân Ái;
9t: 1.QTB/ Nguyễn Tố Trân, Nguyễn Hồng Anh; 2.NTN/ Phạm Hoàng Nhật Anh, Nguyễn Hồ Cẩm Hạnh; 3.Q03/ Trần Nguyễn Huyền Trân, Trần Phan Bảo Khánh;
11t: 1.BTA/ Bùi Thúy Vy, Phạm Thiên Ngân; 2.NTN/ Lê Minh Nhật, Trần Phương Quỳnh; 3.Q03/ Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Nguyễn Đình Bảo Trân;
13t: 1.Q03/ Trần Nguyễn Bảo Trân, Đặng Minh Tâm; 2.Q08/ Phạm Hồng Minh, Lê Nguyễn Bích Hà; 3.Q10/ Trần Khánh Hương Giang, Cao Lê Trâm Anh;
15t: 1.Q01/ Nguyễn Thị Ánh Minh, Vũ Thiện Trâm Anh; 2.Q10/ Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Tuệ Mẫn; 3.BTA/ Lương Thị Thu Thảo, Phạm Thu Ngân; 
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Nhà Thiếu nhi thành phố.