Lớp trọng tài cờ vua FA FIDE - Thành phố Hồ Chí Minh 2022

Lớp do Liên đoàn Cờ Việt Nam và Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức theo sự chấp thuận của Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) diễn ra từ 26 đến 30 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Vietnamchess, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Lớp học hoàn toàn bằng tiếng Anh do chuyên gia Bunawan Bong, Giảng viên, Trọng tài quốc tế Indonesia giảng dạy, cùng trợ lý giảng viên Trọng tài quốc tế Tôn Thất Như Tùng. Tham dự lớp có 16 học viên đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các học viên được huấn luyện các kiến thức về luật cờ vua, quy định chống gia lận, bốc thăm hệ Thụy Sĩ, cách tính rating, cách tính chuẩn đẳng cấp, các bài tập tình huống v.v.... Toàn bộ học viên đã làm bài kiểm tra cuối khóa và đều đạt kết quả điểm trên 80%, lấy một chuẩn đầu tiên trong bốn chuẩn của Trọng tài FA.

Danh sách lớp hoàn thành chuẩn seminar FA (xếp theo vần tên)

Phan Nguyễn Hùng Cường, 12406228
Võ Minh Hoàng, 12422584
Mai Quốc Huy, 12413780
Lê Thị Kim Khánh, 12436380
Trương Việt Khoa, 12438774
Lý Quốc Long, 12404446
Nguyễn Hồng Minh, 12438090
Huỳnh Lâm Bình Nguyên, 12401633
Nguyễn Vũ Phong, 12436615
Lê Khánh Quyên, 12436348
Lã Mạnh Tuấn, 12420190
Phạm Đức Thắng, 12401420
Phạm Minh Thư, 12422690
Đỗ Vũ Thư, 12420182
Lê Minh Trí, 12436593
Trần Hùng Vương, 12425176

fa seminar 2022

fa seminar 2022