Hội Nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ Việt Nam lần thứ V - 2015

Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 11 năm 2015 Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ Việt Nam khóa V đã tổ chức Hội Nghị Ban Chấp hành lần thứ V tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã thông qua 2 nội dung chính:

– Báo cáo hoạt động Ban chấp hành năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016.
– Chuẩn bị kế hoạch cho Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên đoàn Cờ Việt Nam lần thứ VI.

Theo báo cáo chung, hoạt động năm 2015 của Liên đoàn Cờ có nhiều điểm nội bật, phong trào cờ từng bước phát triển và thành tích thi đấu của các vận động viên của cả 3 môn cờ được nâng cao. Công tác phát triển Hội viên được thực hiện từ đầu năm, bước đầu đã kết nạp được một số hội viên. Công tác Văn phòng cũng đã ổn định và thực hiện tốt việc làm đầu mối cho các hoạt động của Ban Chấp hành.

Trong năm 2016, dự kiến sẽ phối hợp với các đơn vị, tỉnh thành tổ chức thêm nhiều giải đấu, đặc biệt là các giải mở, phối hợp với các diễn đàn, câu lạc bộ. Hệ thống giải đấu quốc gia cũng có một số thay đổi nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác phát triển phong trào.

Hội nghị Ban Chấp hành cũng thống nhất ủy nhiệm cho Ban Thường vụ triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc trong quý I/2016. Trong đó bao gồm việc tìm nhân sự cho vị trí Chủ tịch và Tổng thư ký Liên đoàn nhiệm kỳ mới; Xây dựng đề án và vận động thành lập Liên đoàn cờ tướng tách ra từ Liên đoàn Cờ hiện tại.