Đại hội thành lập Liên đoàn Cờ Thanh Hóa nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 21/1/2018, tại hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã diễn ra Đại hội thành lập Liên đoàn Cờ Thanh Hóa và ra mắt Ban Chấp hành khóa I - nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Liên đoàn Cờ Thanh Hóa được là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh tự nguyện tham gia, tăng cường giao lưu, đoàn kết, hữu nghị nhằm mục đích tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng tham gia luyện tập Cờ, góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao trình độ thi đấu, từng bước đưa phong trào Cờ Thanh Hóa phát triển lên tầm cao mới.

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội, dự thảo phương hướng hoạt động, dự thảo Điều lệ Liên đoàn Cờ tỉnh Thanh Hóa. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ phấn đấu có đến 15 câu lạc bộ cờ duy trì tập luyện thường xuyên; tăng cường phát triển từ 70 đến 100 hội viên mới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 19 thành viên; Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu vị trí Chủ tịch Liên đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2017- 2022.