- Đăng ký tham dự hạn chót ngày 21/5 tại số 03 Phan Văn Đạt Q1. Fax: 38244239, hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mỗi VĐV đóng ký quỹ 10.000 đ. Họp xếp lịch thi đấu lúc 10h00 ngày 22/5 tại số 03 Phan Văn Đạt Q1. Thi đấu từ 01 đến 05/6 tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Địa chỉ: 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

 

- Đăng ký tham dự hạn chót ngày 21/5 tại số 03 Phan Văn Đạt Q1. Fax: 38244239, hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mỗi VĐV đóng ký quỹ 10.000 đ. Họp xếp lịch thi đấu lúc 10h00 ngày 22/5 tại số 03 Phan Văn Đạt Q1. Thi đấu từ 01 đến 05/6 tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Địa chỉ: 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

KẾT QUẢ THI ĐẤU
CỜ TIÊU CHUẨN

CÁ NHÂN
Nam:

9t: 1.Trần Thái Hòa Q05, 2.Bùi Huy Hoàng QTĐ, 3.Huỳnh Hai Him Q04;
11t: 1.Huỳnh Lập Vỹ Q03, 2.Lâm Hồ Gia Lộc Q08, 3.Phan Hoàng Thái Sơn QTB;
13t: 1.Vũ Nguyễn Hoàng Luân Q05, 2.Võ Bá Minh Tâm Q08, 3.Lâm Hồ Gia Phúc Q08;
15t: 1.Lê Quang Nhật Q05, 2.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 3.Dương Hồ Bảo Duy QTP;
Nữ:
9t: 1.Nguyễn Lâm Xuân Thy Q03, 2.Nguyễn Phương Khải Tú Q01, 3.Phạm Thị Vân Giang BTA;
11t: 1.Phan Thị Diệu Hiền QTĐ, 2.Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCC, 3.Lê Thị Hoài Xuân Q04;
13t: 1.Trần Huỳnh Thiên Kim Q03, 2.Phạm Hoàng Khánh Linh Q05, 3.Trần Hoàng Tiểu Nhật Q03;
15t: 1.Vương Hoàng Bảo Ngân Q01, 2.Nguyễn Ngọc Đan Thanh HBC, 3.Tạ Lâm Chi Q08;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
9t: 1.QTĐ/ Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Châu Gia Phúc; 2.NTN/ Nguyễn Văn Trung, Vũ Lê Nam; 3.Q07/ Nguyễn Lê Phú Hòa, Võ Thanh Quan;
11t: 1.Q03/ Huỳnh Lập Vỹ, Châu Chí Nhã; 2.QTB/ Phan Hoàng Thái Sơn, Trần Minh Mẫn; 3.Q08/ Lâm Hồ Gia Lộc, Trương Đông Anh;
13t: 1.Q08/ Võ Bá Minh Tâm, Lâm Hồ Gia Phúc; 2.QTĐ/ Văn Nhất Hậu, Nguyễn Hạ Sang; 3.Q11/ Bùi Lương Thành Nam, Lâm Anh Duy;
15t: 1.Q05/ Lê Quang Nhật, Vương Thành Hiếu; 2.QTP/ Dương Hồ Bảo Duy, Huỳnh Công Giáp; 3.QTĐ/ Trương Bảo Trung, Lê Quốc Kiên;
Nữ:
9t: 1.Q01/ Nguyễn Phương Khải Tú, Nguyễn Vĩnh Hân; 2.BTA/ Phạm Thị Vân Giang, Nguyễn Ngọc Mai Oanh; 3.Q03/ Nguyễn Lâm Xuân Thy, Phạm Kim Anh;
11t: 1.Q04/ Lê Thị Hoài Xuân, Trần Đoàn Trúc Thùy; 2.QTĐ/ Phan Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quỳnh Thảo; 3.Q10/ Nguyễn Phương Hương Thủy, Nguyễn Hữu Như Thuyên;
13t: 1.Q03/ Trần Huỳnh Thiên Kim, Trần Hoàng Tiểu Nhật; 2.Q05/ Phạm Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Tố Vân; 3.Q01/ Võ Thị Ngọc Châu, Võ Ngọc Thảo Anh;
15t: 1.Q08/ Tạ Lâm Chi, Tạ Lâm Quế; 2.HBC/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Nguyễn Thị Kim Thoa; 3.QTP/ Võ Thị Thảo Trang, Phạm Nguyễn Huyền Trân;
CỜ NHANH
CÁ NHÂN

Nam:
9t: 1.Vũ Lê Nam NTN, 2.Nguyễn Châu Gia Phúc QTĐ, 3.Lê Anh Hào QTP;
11t: 1.Lâm Hồ Gia Lộc Q08, 2.Trần Phúc Lộc HBC, 3.Phan Hoàng Thái Sơn QTB;
13t: 1.Vũ Nguyễn Hoàng Luân Q05, 2.Văn Nhất Hậu QTĐ, 3.Bùi Lương Thành Nam Q11;
15t: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 2.Vương Thành Hiếu Q05, 3.Trương Bảo Trung QTĐ;
Nữ:
9t: 1.Võ Hồ Lan Anh QTĐ, 2.Nguyễn Phương Khải Tú Q01, 3.Đặng Nguyễn Gia Hân Q05;
11t: 1.Nguyễn Quỳnh Thảo QTĐ, 2.Đào Nguyễn Quỳnh Thy QTB, 3.Phan Thị Diệu Hiền QTĐ;
13t: 1.Trần Huỳnh Thiên Kim Q03, 2.Huỳnh Nguyễn Nhật Anh Q08, 3.Võ Thị Ngọc Châu Q01;
15t: 1.Võ Thị Thảo Trang QTP, 2.Vương Hoàng Bảo Ngân Q01, 3.Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Q05;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
9t: 1.NTN/ Vũ Lê Nam, Nguyễn Hữu Lân; 2.QTĐ/ Nguyễn Châu Gia Phúc, Bùi Huy Hoàng; 3.Q07/ Nguyễn Lê Phú Hòa, Võ Thanh Quan;
11t: 1.HBC/ Trần Phúc Lộc, Đặng Thái Vinh; 2.QTP/ Vũ Hoàng Khôi, Đặng Vũ Ninh; 3.QTB/ Phan Hoàng Thái Sơn, Trần Minh Mẫn;
13t: 1.Q11/ Bùi Lương Thành Nam, Lâm Anh Duy; 2.Q08/ Mai Duy Toàn, Võ Bá Minh Tâm; 3.QTĐ/ Văn Nhất Hậu, Nguyễn Hạ Sang;
15t: 1.Q05/ Vương Thành Hiếu, Lê Quang Nhật; 2.QTĐ/ Trương Bảo Trung, Lê Quốc Kiên; 3.QTP/ Huỳnh Công Giáp, Dương Hồ Bảo Duy;
Nữ:
9t: 1.Q05/ Đặng Nguyễn Gia Hân, Lê Nguyễn Thanh Nhàn; 2.Q03/ Nguyễn Lâm Xuân Thy, Phạm Kim Anh; 3.Q01/ Nguyễn Phương Khải Tú, Nguyễn Vĩnh Hân;
11t: 1.QTĐ/ Nguyễn Quỳnh Thảo, Phan Thị Diệu Hiền; 2.Q05/ Nguyễn Thị Huỳnh Trâm, Nguyễn Phan Gia Hân; 3.Q04/ Lê Thị Hoài Xuân, Trần Đoàn Trúc Thùy;
13t: 1.Q03/ Trần Huỳnh Thiên Kim, Trần Hoàng Tiểu Nhật; 2.Q01/ Võ Thị Ngọc Châu, Võ Ngọc Thảo Anh; 3.Q05/ Phạm Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Tố Vân;
15t: 1.QTP/ Võ Thị Thảo Trang, Phạm Nguyễn Huyền Trân; 2.Q08/ Tạ Lâm Chi, Tạ Lâm Quế; 3.HBC/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Nguyễn Thị Kim Thoa;
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 5, 2.Quận 3, 3.Quận Thủ Đức. 

 

FaLang translation system by Faboba