Kỳ đài Hồ Gươm

Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 19 (Giải cờ Tướng đồng đội CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng lần thứ nhất và trận đấu tam kỳ) - Chủ nhật 23/7/2017
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 18 (Trận đấu lưỡng kỳ: cờ Vua, cờ Úp) - Chủ nhật 16/7/2017
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 17 (Giao hữu quốc tế về cờ Vua và trận đấu tam kỳ: cờ Vua, cờ Tướng, cờ Úp) - Chủ nhật 09/7/2017
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 16 (Trận đấu tam kỳ: cờ Vua, cờ Tướng, cờ Úp) - Chủ nhật 2/7/2017
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 15 (giao hữu quốc tế về cờ Vua) - Chủ nhật 25/6/2017
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 14 (cờ Tướng úp) - 18/6/2017
Kỳ đài Hồ gươm lần thứ 13 (Lưỡng kỳ) - 11/6/2017
Kỳ đài Hồ gươm lần thứ 12 - 21/05/2017
Kỳ đài Hồ gươm lần thứ 11 - 07/5/2017 (Lưỡng kỳ)
Kỳ đài Hồ gươm lần thứ 10 - 30/4/2017
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 8, Chủ nhật 26/03/2017
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 9, Chủ nhật 16/04/2017
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 7, Chủ nhật 19/03/2017
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 6, Chủ nhật 12/03/2017
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 5 (cờ vây) (Chủ nhật, 5/3/2017)
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 4 (26/2)
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ ba (sáng Chủ nhật, 19/02/2017)
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ hai (12/02/2017)
Ra mắt Câu lạc bộ Cờ Hồ Gươm, Hà Nội