Lịch thi đấu quốc gia và quốc tế trong nước năm 2021 các môn cờ gồm 15 giải quốc gia và 2 giải quốc tế ở các môn cờ Vua, cờ Tướng, cờ Vây và cờ Tư lệnh.

Lịch năm 2021 lần đầu tiên môn cờ Tư lệnh và cờ Tướng các Câu lạc bộ được đưa vào hệ thống quốc gia.

Ở các giải quốc tế, với mong muốn có thể tránh được dịch COvia nên giải HDBank lần thứ 10 năm 2021 sẽ tổ chức trong tháng 10 và dự kiến sẽ mang tên giải Tiền SEAGames nhằm chuẩn bị cho SEAGames 31 của môn cờ Vua sẽ tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh vào cuối tháng 11.

Dưới đây là lịch thi đấu năm 2021 (lịch và địa điểm cụ thể có thể thay đổi)

TT Giải Thời gian Địa điểm Ghi chú
 

GIẢI QUỐC GIA

     
1 Giải cờ Tư lệnh Từ 09/1 đến 11/1 Hà Nội  
2 Giải cờ Vua trẻ miền Trung mở rộng Từ 19/2 đến 25/2 Quảng Bình  
3 Giải Vô địch cờ Vua quốc gia Từ 26/2 đến 10/3 Thành phố Hồ Chí Minh Điều lệ giải
4 Giải cờ Vua miền Bắc mở rộng Tháng 3/2021 Ninh Bình  
5 Giải Vô địch cờ Tướng quốc gia Tháng 3/2021 Vũng Tàu  
6 Giải Vô địch cờ Vua đồng đội quốc gia Từ 21/4 đến 02/5 Cần Thơ  
7 Giải Vô địch cờ Tướng đồng đội quốc gia Tháng 5/2021 Ninh Bình hoặc Bình Dương  
8 Giải cờ Vua miền Trung và Tây nguyên Tháng 5/2021 Lâm Đồng  
9 Giải Vô địch Cờ vây toàn quốc Từ 29/5 đến 04/6 Thanh Hóa  
10 Giải Vô địch cờ Tướng đấu thủ mạnh quốc gia Tháng 6/2021 Bắc Giang  
11 Giải Vô địch cờ Vua trẻ quốc gia Từ 10/6 đến 21/6 Vũng Tàu  
12 Giải Vô địch cờ Tướng trẻ quốc gia Tháng 7/2021 Bình Định  
13 Giải Vô địch cờ Vua trẻ xuất sắc quốc gia Từ 14/7 đến 26/7 Lâm Đồng  
14 Giải Vô địch cờ Tướng các Câu lạc bộ quốc gia Tháng 8/2021 Quảng Ninh  
15 Giải Vô địch cờ Vua đấu thủ mạnh quốc gia Từ 03/11 đến  14/11 Quảng Ninh  
 

GIẢI QUỐC TẾ

     
1 Giải cờ Vua Việt Nam mở rộng (Cúp HDBank) – Tiền SEAGames 31 Từ 16/10 đến 24/10 Thành phố Hồ Chí Minh  
2 Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần (SEAGames 31) – cờ Vua Từ 21/11 – 02/12 Quảng Ninh