Được ủy nhiệm từ Liên đoàn cờ Vua thế giới và Liên đoàn cờ Việt Nam, Liên đoàn cờ hành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với ASEAN Chess Academy tổ chức lớp huấn luyện viên cờ vua FIDE từ ngày 26 đến 28 tháng 12.

Lớp được tổ chức tại Khách sạn thể thao, số 3 Phan Văn Đạt, Quận 1, TPHCM, gồm các nội dung dành cho huấn luyện viên cơ sở, huấn luyện viên tại các câu lạc bộ và hướng dẫn viên ở các trường học (các đẳng cấp FI, DI và NI):

- Ngày 26/12
Giới thiệu về lớp học, FIDE và hệ thống huấn luyện viên.
Những thách thức của các huấn luyện viên & cách giải quyết chúng.
Sự khác biệt về tuổi tác và giới tính.
Tầm quan trọng của nguyên tắc khai cuộc, chọn cuộc, phát triển và lưu trữ các khai cuộc với ChessBase.
Cách dạy đánh chiến thuật trong cờ vua.
Chuẩn bị các bài tập.

- Ngày 27/12
Phân loại trung cuộc theo vị trí động và tĩnh.
Tư duy ưu tiên trong cờ vua.
Làm thế nào để cải thiện sức tính.
Học từ các ván cờ cổ điển, Phân tích ván đấu của mình
Vấn đề tâm lý và huấn luyện.

- Ngày 28/12
Lý thuyết cờ tàn và rèn luyện kỹ năng cờ tàn.
Viết bài kiểm tra.
Học viên thuyết trình.
Trả lời các câu hỏi của học viên.

Giảng viên: Huấn luyện viên cao cấp của FIDE Ignatius Leong, và Huấn luyện viên - Đại kiện tướng Từ Hoàng Thông (sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh có phiên dịch sang tiếng Việt).

Kết quả lớp học được FIDE công bố tại: https://trainers.fide.com/2020/01/06/results-of-the-fide-trainer-seminar-in-ho-chi-minh-city/

Các học viên có thể tải bản pdf giấy chứng nhận đẳng cấp tại đây: vie-trainerscertificates.zip