Bài kiểm tra lớp tập huấn Huấn luyện viên (1 tiết)


Câu 1

cau1

Trắng đi đến đây thì rụng kim, hãy trả lời các tùy chọn dưới đây:

Invalid Input


Câu 2

Đen đi 31…b5 32.Vh3 Vh7 33.Vg2 Vg8 34.Vh3 Vh7 35. Vg2.

Đến đây Đen đề nghị xử hòa 3 lần bất biến với nước dự định 35...Vg8.

Hãy chọn câu trả lời bên dưới:

Invalid Input

Invalid Input

Tối đa 100 ký tự


Câu 3

Định nghĩa thế nào là "vị trí tĩnh"

Invalid Input


Câu 4

Trắng đi trước. Bạn hãy đánh giá vị trí trên và đưa ra 2 nước đi khả dụng

Invalid Input

Invalid Input

Tối đa 100 ký tự


Câu 5

Trắng đi trước, bạn hãy đánh giá vị trí trên và chọn câu trả lời bên dưới:

Invalid Input

Invalid Input

Tối đa 200 ký tự


Câu 6

Ở một giái đấu, Ban Trọng tài yêu cầu các kỳ thủ đặt điện thoại trên cái bàn tại khu vực quy định như ảnh (ảnh minh họa). Trong thời gian thi đấu, tại cái bàn đó có một điện thoại reo, Trọng tài mời kỳ thủ chủ chiếc điện thoại đến và xử thua ván cờ mà kỳ thủ đó đang thi đấu.

Là huấn luyện viên, bạn thấy sự việc này thế nào và hành động ra sao?

Invalid Input

Invalid Input

Tối đa 100 ký tự


Câu 7

Tại một giải đấu theo luật FIDE. Ván cờ kết thúc, cả 2 bên đã ký biên bản. Sau đó kỳ thủ bên Trắng thắng cuộc (1-0) lấy điện thoại đã tắt từ trong túi ra, mở lên và tự chụp ảnh chung với đối thủ của mình (ảnh minh họa). Trọng tài nhìn thấy và mời kỳ thủ chủ chiếc điện thoại đến, xử thua ván cờ đã thi đấu và sửa lại kết quả trên biên bản thành 0-1.

Là huấn luyện viên, bạn nghĩ thế nào?

Invalid Input

Invalid Input

Tối đa 100 ký tự


Câu 8

Bạn hãy xem kỹ đoạn video trên tại một giải Blitz, trong đó có đoạn bên Trắng ăn quân bằng 2 tay, Trọng tài nhận thấy và dừng đồng hồ để xử phạt bên Trắng.

Nếu là kỳ thủ bên Trắng, bạn sẽ làm gì?

Invalid Input

Invalid Input

Tối đa 100 ký tự


Câu 9

Nêu một số sai lầm của huấn luyện viên mà bạn biết (không nhất thiết là các sai lầm có nêu trong bài học) :

Invalid Input

Tối đa 200 ký tự


Câu 10

Nêu một số sai lầm của vận động viên mà bạn biết (không nhất thiết là các sai lầm có nêu trong bài học):
Invalid Input

Tối đa 200 ký tự

Bạn đã nhập sai cấu trúc tên