Bài test trọng tài cờ vua NA


Câu 1

cau1

Trong thế cờ bên trên, Trắng thực hiện nước nhập thành 0-0, Trọng tài đến và xử lý thế nào trong các tùy chọn dưới đây:

Invalid Input


Câu 2

Đen đã từng bị phạt 1 lỗi nước đi bất hợp lệ. Bây giờ trong thế cờ bên trên, Đen đồng thời chạm Xe tay trái, chạm Vua tay phải, thực hiện nước nhập thành 0-0 và bấm đồng hồ bằng tay trái. Đến đây Trắng cũng vừa bị rụng cờ.

Trắng khiếu nại, Trọng tài đến và xử lý thế nào trong các tùy chọn dưới đây:

Invalid Input


Câu 3

Đến đây bên Đen rụng cờ, Trọng tài đến và xử lý thế nào trong các tùy chọn dưới đây:

Invalid Input


Câu 4

Đến đây bên Đen rụng cờ, Trọng tài đến và xử lý thế nào trong các tùy chọn dưới đây:

Invalid Input


Câu 5

Đến đây bên Đen rụng cờ, Trọng tài đến và xử lý thế nào trong các tùy chọn dưới đây:

Invalid Input


Câu 6

Ở một giái đấu, Ban Trọng tài yêu cầu các kỳ thủ đặt điện thoại trên cái bàn tại khu vực quy định như ảnh (ảnh minh họa). Trong thời gian thi đấu, tại cái bàn đó có một điện thoại reo, Trọng tài mời kỳ thủ chủ chiếc điện thoại đến và xử thua ván cờ mà kỳ thủ đó đang thi đấu.

Trọng tài xử lý đúng hay sai?

Invalid Input


Câu 7

Tại một giái có quy định không cho mang điện thoại vào khu vực thi đấu. Ván cờ kết thúc, cả 2 bên đã ký biên bản. Sau đó kỳ thủ thắng cuộc lấy điện thoại đã tắt từ trong túi ra, mở lên và tự chụp ảnh chung với đối thủ của mình (ảnh minh họa). Trọng tài nhìn thấy và mời kỳ thủ chủ chiếc điện thoại đến, xử thua ván cờ đã thi đấu và sửa lại kết quả trên biên bản.

Trọng tài xử lý đúng hay sai?

Invalid Input


Câu 8

Bạn hãy xem kỹ đoạn video trên tại một giải Blitz, trong đó có đoạn bên Trắng ăn quân bằng 2 tay, Trọng tài nhận thấy và dừng đồng hồ để xử phạt bên Trắng.

Trọng tài xử lý đúng hay sai?

Invalid Input


Câu 9

Cờ nhanh. Trắng dùng Tượng chiếu Vua đen tại b5. Đen không đỡ nước chiếu mà lại đi Tốt lên h5 (mũi tên xanh).

Nước tiếp theo Trắng dùng Hậu ăn Tốt ở h5 (mũi tên đỏ). Đen khiếu nại, Trọng tài được mời đến và xử lý thế nào:

Invalid Input


Câu 10

Cờ nhanh. Trắng dùng Tượng chiếu Vua đen tại b5. Đen không đỡ nước chiếu mà lại đi Tốt lên f6 (mũi tên xanh).

Nước tiếp theo Trắng dùng Hậu đi đến ô h5 và chiếu bí. Đen khiếu nại, Trọng tài được mời đến và xử lý thế nào:

Invalid Input

Bạn đã nhập sai cấu trúc tên