Bảng đăng ký cập nhật thông tin của bạn trên FIDE

Đây là dịch vụ có thu phí của Vietnamchess dành cho các cá nhân đã có ID FIDE (Liên đoàn cờ Vua thế giới), cập nhật ảnh cá nhân hoặc điều chỉnh thông tin trên trang web của FIDE.

Phí cập nhật là 50.000VND cho mỗi hồ sơ bằng cách chuyển khoản ngân hàng (bao gồm làm bảng đăng ký, chỉnh sửa ảnh và gửi cho FIDE). Thông tin tài khoản sẽ hiển thị ngay sau khi đăng ký..
Miễn phí cho các GM, IM, WGM và WIM.

Các CLB Hội viên của LĐCVN muốn đăng ký tập thể xin vui lòng liên lạc Vietnamchess qua email: info@vietnamchess.vn

Để cập nhật thông tin, bạn hãy nhập FIDEID của mình vào ô bên dưới.

Hãy nhập đúng FIDE ID, tối đa 8 số.

Chỉ nhập ID của người VN, thường bắt đầu bằng 124... (trừ một số trường hợp chuyển về từ Liên đoàn nước khác)

FaLang translation system by Faboba