Giải được tổ chức tại Câu lạc bộ Thể thao Hoa Lư, từ 28 đến 29 tháng 7 năm 2011, quy tụ 55 VĐV của 47 đơn vị.

Giải được tổ chức tại Câu lạc bộ Thể thao Hoa Lư, từ 28 đến 29 tháng 7 năm 2011, quy tụ 55 VĐV của 47 đơn vị. 

Bốc thăm xếp cặp

 BẢNG NAM

BẢNG NỮ