Giải được tổ chức từ ngày 06/11 đến 21/11/2010 tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1.

GIẢI CỜ VUA VÔ ĐỊCH HỌC SINH TPHCM NIÊN HỌC 2010-2011

Giải được tổ chức từ ngày 06/11 đến 21/11/2010 tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1.

 

Ngày

Giờ

Nội dung

06/11/2010

8:00

Cờ tiêu chuẩn - ván 1

13:30

Cờ tiêu chuẩn - ván 2

07/11/2010

8:00

Cờ tiêu chuẩn - ván 3

13:30

Cờ tiêu chuẩn - ván 4

13/11/2010

8:00

Cờ tiêu chuẩn - ván 5

13:30

Cờ tiêu chuẩn - ván 6

14/01/2010

8:00

Cờ tiêu chuẩn - ván 7

13:30

Thi đấu Cờ nhanh
Trao giải

21/01/2010

8:00

Thi đấu đồng đội

12:00

Tổng kết - Trao giải

CỜ TIÊU CHUẨN

KẾT QUẢ NỘI DUNG CÁ NHÂN Xem chi tiết tại đây