Giải vô địch Cờ Vua Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 01/10/2015, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố, số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1.


– Các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự (có ký tên, đóng dấu của lãnh đạo đơn vị cử đi và không được viết tay) trước ngày 17/9, gửi về Trung tâm TDTT Hoa Lư, số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1; fax: 39105271; email: chien@vietnamchess.vn
– Bốc thăm: 09 giờ 00 ngày 18/9 tại Hội trường Trung tâm TDTT Hoa Lư, số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1.

KẾT QUẢ CỜ TIÊU CHUẨN

BỐC THĂM XẾP CẶP THI ĐẤU