Thứ 202022015

Last updateThứ 6, 16 01 2015 10am

Back Bạn đang ở: Trang chủ

Bài viết

asean-age group 10 official logo asean2009

GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á MỞ LẦN THỨ 10

10th ASEAN+ AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS
Thua Thien - Hue, Vietnam – 6th to 15th June 2009

asean10