Giải trẻ quốc gia

Giải được tiến hành tại thành phố Hà Nội, từ ngày 20 đến 28/06/2010, nhằm phát triển phong trào tập luyện và xây dựng lực lượng vận động viên Cờ Tướng các lứa tuổi trẻ trong toàn quốc và tuyển chọn những vận động viên năng khiếu để tập trung bồi dưỡng tham gia các cuộc thi đấu Quốc tế khi có điều kiện.

Show more post