Giải Trẻ Cờ tướng tiêu chuẩn toàn quốc 2009 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ 6-13/8 dành cho các nhóm tuổi từ 9 đến 18 nam và nữ.

Giải vô địch trẻ cờ vua nhanh toàn quốc được tổ chức tại Đồng Tháp từ 15-16/7/2009 gồm các nhóm tuổi từ 7 đến 20 nam và nữ.

Giải Trẻ Cờ tướng nhanh toàn quốc 2009 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ 14-15/8 dành cho các nhóm tuổi từ 9 đến 18 nam và nữ.

Các bài khác...