Giải trẻ quốc gia

Giải được tổ chức tại tỉnh Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn hiến, Tỉnh Bình Dương từ ngày 09 đến 22 tháng 07 năm 2011, do Dragon Capital tài trợ giải thưởng, gồm 3 thể loại cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp ở các nhóm tuổi U7, 9, 11, 13, 17 và 20 nam, nữ.

Giải được tổ chức tại Nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang từ ngày 23 đến 31/8/2010 với các nhóm tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20 thể loại cờ vua tiêu chuẩn nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội dự tuyển trẻ Quốc gia để tham gia các Giải trẻ Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á.

Show more post