Giải trẻ Thế giới

The World Youth Chess Championships 2008 washeld in Vung Tau, Vietnam, from 19-31, October. After 11 days of competition with hosts Vietnam finishing second with 4 golds, 5 silvers and 3 bronzes; India came first with 12 golds, 3 silvers and 4 bronzes, while third-placed Croatia gained 2 golds and 1 bronzes.

Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu từ ngày 19 đến 31 tháng 10 năm 2008. Sau 11 ngày thi đấu, Đoàn Ấn độ dẫn đầu với 12 vàng, 3 bạc và 4 đồng; Đoàn Việt Nam xếp hạng nhì với 4 vàng, 5 bạc và 3 đồng.

Show more post