Thành phố Hồ Chí Minh

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2006

CỜ VUA

1.CỜ VUA VÔ ĐỊCH HỌC SINH
18/11-03/12 tại Trung tâm TDTT quận 1
CỜ TIÊU CHUẨN

Nam:
Tiểu học: 1.Nguyễn Tuấn Minh/ Nguyễn Thái Sơn Q03, 2.Nguyễn Ngọc Minh Trí/ Trần Quốc Toản QTB, 3.Trương Bảo Thạch/ Lương Định Của Q03;
THCS - lớp 6-7: 1.Trần Quang Khải/ Hoàng Văn Thụ Q10, 2.Đặng Hoàng Sơn/ Nguyễn Du Q01, 3.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Thọ QTĐ;
THCS - lớp 8-9: 1.Nguyễn Việt Nam/ Trần Phú Q10, 2.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Du Q01, 3.Hứa Thiên Tân/ Lê Lợi Q03;
THPT: 1.Lê Quang Liêm/ Phú Nhuận QPN, 2.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Nguyễn Khuyến Q10;
Nữ:
Tiểu học: 1.Phạm Hồng Minh/ Thái Hưng Q08, 2.Lê Thanh Phương Uyên/ DL Quốc Tế Việt Úc Q03, 3.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10;
THCS - lớp 6-7: 1.Lê Hoài Bảo Duyên/ Lê Lợi Q03, 2.Vũ Thiện Trâm Anh/ Nguyễn Du Q01, 3.Trương Trần Loan Ngọc/ Kim Đồng Q05;
THCS - lớp 8-9: 1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Lê Lợi Q03, 3.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Nguyễn Du Q01;
THPT: 1.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Trần Đại Nghĩa Q01, 2.Vũ Thị Minh Tâm/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 3.Hoàng Mỹ Tuyết Hạnh/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03;
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học: 1.Trần Hoàng Ngọc Thắng/ Nguyễn Bỉnh Khiêm Q01, 2.Trương Bảo Thạch/ Lương Định Của Q03, 3.Nguyễn Quốc Bình/ Lương Định Của Q03;
THCS - lớp 6-7: 1.Đặng Hoàng Sơn/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Quang Khải/ Hoàng Văn Thụ Q10, 3.Vũ Quang Quyền/ Nguyễn Du QGV;
THCS - lớp 8-9: 1.Nguyễn Việt Nam/ Trần Phú Q10, 2.Phạm Phúc Đức/ Quang Trung QTB, 3.Hà Duy Điển/ Lê Quý Đôn Q03;
THPT: 1.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Lê Quang Liêm/ Phú Nhuận QPN, 3.Phạm Chương/ Gia Định QBT;
Nữ:
Tiểu học: 1.Phạm Hồng Minh/ Thái Hưng Q08, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 3.Lê Thanh Phương Uyên/ DL Quốc Tế Việt Úc Q03;
THCS - lớp 6-7: 1.Nguyễn Thảo Hân/ Nguyễn Gia Thiều QTB, 2.Lê Hoài Bảo Duyên/ Lê Lợi Q03, 3.Trương Trần Loan Ngọc/ Kim Đồng Q05;
THCS - lớp 8-9: 1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Thùy Dung/ Cầu Kiệu QPN, 3.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03;
THPT: 1.Vũ Thị Minh Tâm/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 2.Lê Vũ Hà Phương/ Nguyễn Thượng Hiền QTB, 3.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Trần Đại Nghĩa Q01;

2.CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI
20-22/10 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu - Quận Phú Nhuận
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1/ 1.Phạm Chương BTH, 2.Ngô Ngọc Quang Q03, 3.Lê Quang Long PNH;
Bàn 2/ 1.Nguyễn Hoàng Hiệp TPH, 2.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 3.Nguyễn Minh Tuấn Q01;
Bàn 3/ 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Đặng Hoàng Sơn Q01, 3.Hứa Thiên Tân Q03;
Bàn 4/ 1.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 2.Trần Quang Khải Q10, 3.Phạm Đức Chinh BTH;
Bàn 5/ 1.Phạm Đức Trí TBI, 2.Trương Tấn Thành Q08, 3.Trương Thành Danh TPH;
Bàn 6/ 1.Trần Ngô Thiên Phú TĐU, 2.Trần Hoàng Ngọc Thắng Q01, 3.Trương Hữu Dụng TPH;
Nữ:
Bàn 1/ 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Lê Kiều Thiên Kim TPH, 3.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU;
Bàn 2/ 1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Ngô Huyền Châu BTH, 3.Mai Thanh Hương TPH;
Bàn 3/ 1.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 2.Nguyễn Hoàng Bảo Ngân TPH, 3.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01;
Bàn 4/ 1.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Nguyễn Thị Ánh Minh Q01;
Bàn 5/ 1.Phan Thị Hồng La TBI, 2.Vũ Thiện Trâm Anh Q01, 3.Nguyễn Thùy Dương PNH;
Bàn 6/ 1.Nguyễn Thùy Nguyên TPH, 2.Nguyễn Châu Hoàng Thảo NTN, 3.Nguyễn Hoàng Vân Anh Q01;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
1.PNH/ Lê Quang Long, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Liêm, Nguyễn Phi Khanh, 2.BTH/ Phạm Chương, Tống Thái Hùng, Nguyễn Đỗ Thanh Trà, Phạm Đức Chinh, Lê Bảo Đăng, Hồ Quang Vũ; 3.Q03/ Ngô Ngọc Quang, Nguyễn Thành Nghĩa, Hứa Thiên Tân, Ngũ Như Long, Nguyễn Tuấn Minh, Trương Bảo Thạch;
Nữ:
1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Trần Đặng Hồng Liên, 2.BTH/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Võ Phương Nghi, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thảo Hân; 3.TPH/ Nguyễn Minh Trang, Hoàng Hải Bình, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Thanh Thảo;
TOÀN ĐOÀN
1.Quận 3, 2.Quận Bình Thạnh, 3.Quận Tân Bình

3.CỜ VUA A2
26/8-03/9 tại Nhà Văn hóa Thanh niên
CÁ NHÂN
Nam: 1.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 2.Phan Hùng Chí Q04, 3.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 4.Nguyễn Thanh Phúc QPN, 5.Trần Quang Khải Q10, 6.Nguyễn Hải Đảo QTB, 7.Phạm Phúc Đức QTB, 8.Hứa Thiên Tân Q03, 9.Huỳnh Tuấn Bá QTĐ, 10.Vũ Huy Hoàng Q05, 11.Đặng Văn Dũng QTP, 12.Nguyễn Thành Tâm Q05, 13.Đặng Hoàng Sơn Q01, 14.Nguyễn Thành Nghĩa Q08, 15.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 16.Nguyễn Thảo Hân QTB, 17.Huỳnh Lâm Bình Nguyên QTB, 18.Đỗ Đức Minh Q03, 19.Ngũ Như Long Q03, 20.Lê Hiền Thục QTB;
Nữ: 1.Mai Thanh Hương QTP, 2.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 3.Nguyễn Phú Ngọc Thiện QTB, 4.Tống Ngọc Đan Thanh QTP, 5.Nguyễn Thùy Dương Q04, 6.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 7.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 8.Phạm Hồng Minh Q08, 9.Phạm Hồng Phúc Q08, 10.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03, 11.Đỗ Nguyễn Thanh Trúc Q08, 12.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 13.Phạm Quốc Rạng Sơn QTP, 14.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 15.Lê Vũ Hà Phương QTB, 16.Bùi Diễm Vân Q08, 17.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 18.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 19.Võ Thị Phương Nghi QTP, 20.Phạm Hồng Phước QTB;
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.QTB/ Nguyễn Hải Đảo, Phạm Phúc Đức, Nguyễn Thảo Hân; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phương Khanh; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Trần Quang Khải, Nguyễn Việt Nam
Nữ: 1.Q03/ Lê Hoài Bảo Duyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 2.QTP/ Mai Thanh Hương, Tống Ngọc Đan Thanh, Phạm Quốc Rạng Sơn; 3.Q08/ Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc, Đỗ Nguyễn Thanh Trúc;
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận Tân Phú

4.CỜ VUA NĂNG KHIẾU
28/5-31/5 tại Nhà Thiếu nhi thành phố
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t:1.Nguyễn Tấn Hoàng Nam Q04, 2.Trương Tấn Thành Q04, 3.Nguyễn Bình Thuận Q04;
9t:1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Lê Thanh Tài Q01, 3.Nguyễn Ngọc Minh Trí QTB;
11t:1.Chế Quốc Hữu Q03, 2.Trần Ngô Thiên Phú QTĐ, 3.Bùi Minh Thiên QTB;
13t:1.Nguyễn Việt Nam Q10, 2.Đặng Hoàng Sơn Q01, 3.Trần Quang Khải Q10;
15t:1.Hà Duy Điển Q03, 2.Phạm Phúc Đức QTB, 3.Trần Đức Anh Q05;
Nữ:
7t:1.Nguyễn Ngọc Minh Trúc Q10, 2.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03, 3.Nguyễn Tố Trân QTB;
9t:1.Nguyễn Hoàng Anh QBT, 2.Trần Phương Quỳnh NTN, 3.Nguyễn Hoàng Thanh Tú QPN;
11t:1.Lê Thanh Phương Uyên QBT, 2.Phạm Hồng Minh Q08, 3.Nguyễn Thị Ánh Minh Q01;
13t:1.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 2.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 3.Nguyễn Thảo Hân QTB;
15t:1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Trần Thị Trúc Phương HBC, 3.Bùi Diễm Vân HBC;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t:1.Q04/ Nguyễn Tấn Hoàng Nam, Trương Tấn Thành; 2.QTB/ Trần Huỳnh Anh Huy, Lê Quang Trà; 3.QTP/ Lê Đặng Cao Nguyên, Lê Võ Khánh Gia;
9t:1.Q03/ Trương Bảo Thạch, Huỳnh Tùng Lâm; 2.Q01/ Lê Thanh Tài, Đặng Thái Sơn; 3.QTB/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Vương Phước Minh Khôi;
11t:1.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Quốc Bình; 2.Q08/ Nguyễn Nhật Minh, Văn Thiên Nhật; 3.QTĐ/ Trần Ngô Thiên Phú, Vũ Hoàng Nam;
13t:1.Q10/ Nguyễn Việt Nam, Trần Quang Khải; 2.Q03/ Đỗ Đức Minh, Ngũ Như Long; 3.QTB/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Phạm Đức Trí;
15t:1.Q03/ Hà Duy Điển, Lý Viết Khang; 2.Q12/ Võ Trường An, Vương Quốc Phong; 3.Q08/ Vương Phạm Thế Nam, Vũ Minh Trí;
Nữ:
7t:1.Q03/ Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Đỗ Thị Bích Quỳnh; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Minh Trúc, Nguyễn Ngọc Thanh Vinh; 3.Q04/ Đặng Thúy Quỳnh, Lê Thị Hoài Xuân;
9t:1.NTN/ Trần Phương Quỳnh, Nguyễn Châu Hoàng Thảo; 2.QPN/ Nguyễn Hoàng Thanh Tú, Trịnh Lê Hoàng Lê; 3.Q03/ Đặng Minh Tâm, Nguyễn Đình Bảo Trân;
11t:1.Q08/ Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc; 2.Q01/ Nguyễn Thị Ánh Minh, Vũ Thiện Trâm Anh; 3.QBT/ Lê Thanh Phương Uyên, Nguyễn Thị Hương Quỳnh;
13t:1.Q03/ Lê Hoài Bảo Duyên, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 2.QTB/ Nguyễn Thảo Hân, Phan Thị Hồng La; 3.Q05/ Trương Trần Loan Ngọc, Nguyễn Thị Hoa Hồng;
15t:1.HBC/ Trần Thị Trúc Phương, Bùi Diễm Vân; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Trần Anh Thư; 3.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Triệu Mỹ Kim;
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t:1.Trương Tấn Thành Q04, 2.Lê Quang Trà QTB, 3.Nguyễn Tấn Hoàng Nam Q04;
9t:1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Nguyễn Ngọc Minh Trí QTB, 3.Đặng Thái Sơn Q01;
11t:1.Trần Ngô Thiên Phú QTĐ, 2.Vũ Quang Quyền QGV, 3.Bùi Minh Thiên QTB;
13t:1.Trần Quang Khải Q10, 2.Đặng Hoàng Sơn Q01, 3.Nguyễn Việt Nam Q10;
15t:1.Trần Đức Anh Q05, 2.Phạm Phúc Đức QTB, 3.Võ Trường An Q12;
Nữ:
7t:1.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03, 2.Nguyễn Tố Trân QTB, 3.Nguyễn Ngọc Minh Trúc Q10;
9t:1.Lê Minh Nhật NTN, 2.Trần Phương Quỳnh NTN, 3.Trần Khánh Hương Giang Q10;
11t:1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 2.Lê Thanh Phương Uyên QBT, 3.Đỗ Thị Thu Thảo Q04;
13t:1.Nguyễn Thảo Hân QTB, 2.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 3.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01;
15t:1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Trần Thị Trúc Phương HBC, 3.Trần Đặng Hồng Liên Q03;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t:1.Q04/ Trương Tấn Thành, Nguyễn Tấn Hoàng Nam; 2.QTB/ Lê Quang Trà, Trần Huỳnh Anh Huy; 3.Q08/ Nguyễn Thái Dương, Thành Cát Phi Lâm;
9t:1.Q03/ Trương Bảo Thạch, Hồ Nguyễn Minh Chiến; 2.Q01/ Đặng Thái Sơn, Lê Thanh Tài; 3.QTB/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Vương Phước Minh Khôi;
11t:1.Q03/ Chế Quốc Hữu, Hầu Vĩnh Huy; 2.QTĐ/ Trần Ngô Thiên Phú, Đinh Khánh Duy; 3.Q01/ Phùng Đức Anh, Trần Nguyễn Quang Tú;
13t:1.Q10/ Trần Quang Khải, Nguyễn Việt Nam; 2.Q03/ Hứa Thiên Tân, Ngũ Như Long; 3.QTB/ Phạm Đức Trí, Huỳnh Lâm Bình Nguyên;
15t:1.Q08/ Vương Phạm Thế Nam, Vũ Minh Trí; 2.Q03/ Tô Nguyễn Nhật Minh, Lý Viết Khang; 3.Q12/ Võ Trường An, Vương Quốc Phong;
Nữ:
7t:1.Q03/ Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Đỗ Thị Bích Quỳnh; 2.QTB/ Nguyễn Tố Trân, Phạm Nguyễn Gia Hân; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Minh Trúc, Nguyễn Ngọc Thanh Vinh;
9t:1.NTN/ Lê Minh Nhật, Trần Phương Quỳnh; 2.Q03/ Nguyễn Đình Bảo Trân, Đặng Minh Tâm; 3.Q01/ Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Nhật Phương Khanh;
11t:1.Q04/ Đỗ Thị Thu Thảo, Đỗ Thị Thanh Thảo; 2.Q01/ Nguyễn Thị Ánh Minh, Nguyễn Hoàng Vân Anh; 3.Q08/ Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc;
13t:1.QTB/ Nguyễn Thảo Hân, Phan Thị Hồng La; 2.HBC/ Nguyễn Thị Ngọc Trân, Lưu Tiến Phụng; 3.Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Lê Hoài Bảo Duyên;
15t:1.HBC/ Trần Thị Trúc Phương, Bùi Diễm Vân; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Trần Anh Thư; 3.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Đặng Minh Phương;
TOÀN ĐOÀN:
1.Quận 3, 2.Quận 10, 3.Quận 4

5.CỜ VUA CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN MẠNH
19/3 tại TT TDTT quận Phú nhuận;
CÁ NHÂN
Nam: 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Ngô Ngọc Quang Q03, 3.Võ Đại Hoài Đức TBI
Nữ: 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Đỗ Thị Diễm Hương Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Quận Phú Nhuận (Lê Quang Liêm, Lê Quang Long, Nguyễn Thanh Phúc), 2.Quận Tân Bình (Võ Đại Hoài Đức, Lê Hiền Thục, Tôn Thất Như Tùng), 3.Quận 10 (Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phụng, Trần Quang Khải)
Nữ: 1.Quận 3 (Đỗ Thị Diễm Hương, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Thúy), 2.Quận Bình Thạnh (Nguyễn Thị Thanh An, Ngô Huyền Châu, Lê Thanh Phương Uyên), 3.Quận 1 (Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Ngọc Phương Khanh)
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 1

6.CỜ VUA VÔ ĐỊCH
11~20/2 tại TT TDTT quận Phú nhuận;
Nam: 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Võ Đại Hoài Đức TBI, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 4.Tôn Thất Như Tùng TBI, 5.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 6.Nguyễn Minh Tuấn Q01, 7.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 8.Võ Thành Công Q01, 9.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 10.Hứa Thiên Tân Q03, 11.Trần Ngô Thiên Phú TĐU, 12.Phan Hùng Chí Q04, 13.Đỗ Đức Minh Q03, 14.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 15.Vũ Huy Hoàng Q05, 16.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 17.Trần Quang Khải Q10, 18.Phạm Phúc Đức TBI, 19.Đặng Hoàng Sơn Q01, 20.Lê Kiến Quốc Q05;
Nữ: 1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Nguyễn Thảo Hân TBI, 4.Nguyễn Minh Trang Q01, 5.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 6.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 7.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 8.Phạm Hồng Minh Q08, 9.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 10.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03.

CỜ TƯỚNG

1.CỜ TƯỚNG A2
CÁ NHÂN
Nam: 1.Trần Quốc Việt Q08, 2.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 3.Nguyễn Huy Lam Q01, 4.Tô Thiên Tường TĐU, 5.Dương Thanh Danh Q05, 6.Ngô Lan Hương Q05, 7.Võ Minh Nhất TĐU, 8.Trần Chánh Tâm Q04, 9.Phan Tri Châu Q08, 10.Trần Thanh Tân TĐU, 11.Đặng Cửu Tùng Lân TNV, 12.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 13.Lê Phan Trọng Tín BTH, 14.Ngô Quang Phẩm Q01, 15.Tăng Thanh Tú TPH, 16.Lâm Hữu Lương Q06, 17.Nguyễn Nhật Duy Q04, 18.Lâm Kim Vân Q06, 19.Nguyễn Văn Thanh Q01, 20.Trương Thành Lập GVA.
Nữ: 1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Phan Quỳnh Như Q04, 3.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 4.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 5.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 6.Nguyễn Thùy Vy Q04, 7.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 8.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 9.Nguyễn Thị Hướng Thanh Q01, 10.Vương Hoàng Bảo Ngân Q01, 11.Ngô Thị Thu Nga Q05, 12.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 13.Hoàng Kim Cương Q01, 14.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 15.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 16.Trần Huỳnh Thiên Kim Q03, 17.Nguyễn Nguyệt Ánh Q01, 18.Trương Thị Thu Thủy Q04, 19.Lê Kiết Trinh Q05, 20.Lê Nguyễn Ngọc Hài Q05.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Tô Thiên Tường, Võ Minh Nhất, Trần Thanh Tân; 2.Q04/ Nguyễn Anh Hoàng, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy; 3.Q01/ Nguyễn Huy Lam, Ngô Quang Phẩm, Nguyễn Văn Thanh.
Nữ: 1.Q01/ Nguyễn Tuyết Nhung, Đàm Thị Ngọc Phượng, Đoàn Thị Anh Vũ; 2.TĐU/ Trần Thùy Trang, Trần Ngọc Thủy Tiên, Nguyễn Thị Nhật Thực; 3.Q04/ Phan Quỳnh Như, Nguyễn Thùy Vy, Lương Thị Phương Ngọc.
TOÀN ĐOÀN
1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 1, 3.Quận 4

CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU
01-04/6 tại Nhà Thiếu nhi thành phố
CÁ NHÂN
Nam:
9t: 1.Nguyễn Bình An Q04, 2.Văn Nhất Hậu QTĐ, 3.Vũ Nguyễn Hoàng Luân Q05
11t: 1.Lê Quang Nhật Q05, 2.Hầu Vĩnh Huy Q03, 3.Trần Lễ Tuyên HCC
13t: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 2.Trần Anh Duy Q03, 3.Ngô Hồng Thuận BTA
15t: 1.Nguyễn Đình Hưng Q01, 2.Nguyễn Thành Luân QGV, 3.Nguyễn Hoàng Phúc QTB
Nữ:
9t: 1.Trần Huỳnh Thiên Kim Q03, 2.Hoàng Trúc Giang Q04, 3.Trần Hoàng Tiểu Nhật Q03
11t: 1.Võ Thị Ngọc Châu Q01, 2.Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Q05, 3.Võ Thị Thảo Trang QTP
13t: 1.Võ Thị Thu Hằng HCC, 2.Nguyễn Ngọc Đan Thanh HBC, 3.Dương Tuyết Ngân Q03
15t: 1.Nguyễn Hoàng Yến Q03, 2.Hoàng Kim Cương Q01, 3.Cao Phương Thanh Q01
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
9t: 1.NTN/ Ngô Châu Quịn Hùng, Nguyễn Thái Huy; 2.QTĐ/ Văn Nhất Hậu, Hoàng Kim Khải; 3.Q05/ Vũ Nguyễn Hoàng Luân, Nguyễn Hoài Duy
11t: 1.Q05/ Lê Quang Nhật, Vương Thành Hiếu; 2.Q03/ Hầu Vĩnh Huy, Đào Hữu Quang; 3.HCC/ Trần Lễ Tuyên, Phan Quốc Danh
13t: 1.Q01/ Nguyễn Minh Nhật Quang, Diệc Khôn; 2.BTA/ Ngô Hồng Thuận, Phạm Minh Phát; 3.QTĐ/ Trương Bảo Trung, Đỗ Đình Đông
15t: 1.QTB/ Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Đăng Luân; 2.QGV/ Nguyễn Thành Luân, Trịnh Hữu Đức; 3.NTN/ Nguyễn Hoàng Nam, Võ Minh Hùng
Nữ:
9t: 1.Q03/ Trần Huỳnh Thiên Kim, Trần Hoàng Tiểu Nhật; 2.Q04/ Hoàng Trúc Giang, Lê Thị Hoài Xuân; 3.HBC/ Trương Gia Hân, Nguyễn Thị Ngọc Anh
11t: 1.Q05/ Nguyễn Huỳnh Bảo Trân, Phạm Hoàng Khánh Linh; 2.Q08/ Tạ Lâm Chi, Tạ Lâm Quế; 3.QTP/ Võ Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Mỹ Tiên
13t: 1.HBC/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Phan Thị Kim Thoa; 2.Q03/ Dương Tuyết Ngân, Văn Vũ Minh Thùy; 3.Q01/ Lê Nguyễn Vân Hồng, Vương Hoàng Bảo Ngân
15t: 1.Q01/ Hoàng Kim Cương, Cao Phương Thanh; 2.Q03/ Nguyễn Hoàng Yến, Chu Kim Phượng; 3.QBT/ Trần Mỹ Châu, Nguyễn Ái Lễ Văn
TOÀN ĐOÀN:
1.Quận 1, 2.Quận 3, 3.Quận 5

2. CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG 19/5TP.HỒ CHÍ MINH - 2006
26-27/5 tại Trung tâm TDTT quận 1
Cá nhân nam
Bàn 1:1.Trần Đăng Quang Q01, 2.Trần Quốc Việt Q08, 3.Diệp Khai Nguyên Q05
Bàn 2:1.Lâm Kim Vân Q06, 2.Tô Thiên Tường QTĐ, 3.Lê Phan Trọng Tín QBT
Bàn 3:1.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 2.Phan Tri Châu Q08, 3.Nguyễn Hữu Đức QGV
Bàn 4:1.Huỳnh Tuấn Bá QTĐ, 2.Trần Chánh Tâm Q04, 3.Trương Thanh Khiết QGV
Bàn 5:1.Diệp Khải Hằng, 2.Nguyễn Nhật Duy Q04, 3.Nguyễn Đình Hưng Q01
Cá nhân nữ
Bàn 1:1.Cao Phương Thanh Q01, 2.Ngô Lan Hương Q05, 3.Lê Thị Hương Q04
Bàn 2:1.Đàm Thị Thùy Dung QTĐ, 2.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 3.Trần Tuệ Doanh Q05
Bàn 3:1.Trần Thùy Trang QTĐ, 2.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 3.Hồ Song Nhất Q10
Bàn 4:1.Trần Ngọc Thủy Tiên QTĐ, 2.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 3.Nguyễn Thị Phương Vy Q12
Bàn 5:1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Ngô Thị Tuyết Nga Q10, 3.Nguyễn Thị Nhật Thực Q12
Đồng đội nam
1.Quận Thủ Đức: Đào Quốc Hưng, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Trần Thanh Tân.
2.Quận 4: Mai Thanh Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Anh Hoàng, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy.
3.Quận 5: Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh, Mai Xuân Cường, Lâm Hữu Lương, Diệp Khải Hằng.
Đồng đội nữ
1.Quận 1: Cao Phương Thanh, Trần Thị Thúy Hồng, Hoàng Kim Cương, Lâm Thị Diễm Khánh, Nguyễn Thị Vy.
2.Quận Thủ Đức: Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo, Đàm Thùy Dung, Trần Thùy Trang, Trần Ngọc Thủy Tiên, Trần Kim Huệ.
3.Quận 5: Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Ngô Thị Thu Nga, Lê Nguyễn Ngọc Hài, Lê Kiết Trinh.
Toàn đoàn
1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 5, 3.Quận 1

3. CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TP.HỒ CHÍ MINH - 2006
25~26/3 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Bình Chánh;
Cá nhân nam
Bàn 1:1.Trần Quốc Việt Q08, 2.Đào Quốc Hưng QTĐ, 3.Lâm Kim Vân Q06
Bàn 2:1.Huỳnh Tuấn Bá Q10, 2.Trần Đăng Quang Q01, 3.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04
Bàn 3:1.Mai Xuân Cường Q05, 2.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 3.Lê Đức Quý BTA
Bàn 4:1.Trần Chánh Tâm Q04, 2.Võ Minh Nhất QTĐ, 3.Tăng Thanh Tú QTP
Bàn 5:1.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 2.Diệp Khai Hằng Q05, 3.Đoàn Trung Thành HBC
Cá nhân nữ
Bàn 1:1.Lê Thị Hương Q04, 2.Ngô Lan Hương Q05, 3.Nguyễn Ngọc Đan Thanh HBC
Bàn 2:1.Trần Thùy Trang QTĐ, 2.Phan Quỳnh Như Q04, 3.Trần Tuệ Doanh Q05
Bàn 3:1.Ngô Thị Thu Nga Q05, 2.Nguyễn Phước Tôn Nữ Giáng Hương QTP, 3.Hồ Song Nhất Q10
Bàn 4:1.Nguyễn Thị Phương Vy QTĐ, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên Q10, 3.Trần Nguyễn Hoàng Linh HBC
Bàn 5:1.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 2.Ngô Thị Tuyết Nga Q10, 3.Nguyễn Thị Nhật Thực QTĐ
Đồng đội nam
1.Quận 1: Hoàng Đình Hồng, Trần Đăng Quang, Nguyễn Huy Lam, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Lâm.
2.Quận 4: Mai Thanh Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Anh Hoàng, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy.
3.Quận Thủ Đức: Đào Quốc Hưng, Tô Thiên Tuờng, Nguyễn Hữu Hùng, Võ Minh Nhất, Ngô Ngọc Minh.
Đồng đội nữ
1.Quận 4: Lê Thị Hương, Phan Quỳnh Như, Trương Thị Thu Thủy, Lương Thị Phương Dung, Lương Thị Phương Ngọc.
2.Quận Thủ Đức: Đàm Thùy Dung, Trần Thùy Trang, Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Phương Vy, Nguyễn Thị Nhật Thực.
3.Quận 5: Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Ngô Thị Thu Nga, Lê Kiết Trinh, Huỳnh Thị Thanh Thùy.
Toàn đoàn
1.Quận 4, 2.Quận Thủ Đức, 3.Quận 5

4.CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH
11~20/2 tại TT TDTT quận 1
Nam:1. Đào Quốc Hưng QTĐ, 2. Trương A Minh Q11, 3. Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04, 4. Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 5. Mai Thanh Minh Q04, 6. Trềnh A Sáng Q11, 7. Phan Tri Châu Q08, 8. Nguyễn Huy Lam Q01, 9. Dương Thanh Danh Q05, 10. Diệp Khai Nguyên Q05, 11. Lâm Kim Vân Q06, 12. Võ Minh Nhất QTĐ, 13. Trần Quốc Việt Q08, 14. Trần Chánh Tâm Q04, 15. Lâm Hữu Lương Q05, 16. Nguyễn Hữu Hùng QTĐ, 17. Hồ Tứ Hải Q08, 18. Nguyễn Anh Hoàng Q04, 19. Phan Đình Huy QGV, 20. Phan Hùng Chí Q04, 21. Trần Thanh Tân QTĐ, 22. Lương Mỹ Danh HBC, 23. Nguyễn Nhật Duy Q04, 24. Ngô Quang Phẩm Q01, 25. Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 26. Mai Xuân Cường Q05, 27. Tô Thiên Tường QTĐ.
Nữ:1. Cao Phương Thanh Q01, 2. Nguyễn Hoàng Yến Q03, 3. Trần Tuệ Doanh Q05, 4. Lê Thị Hương Q04, 5. Đàm Thùy Dung QTĐ, 6. Ngô Lan Hương Q05, 7. Lý Thanh Phương Q01, 8. Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 9. Trần Thùy Trang QTĐ, 10. Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 11. Bùi Châu Ý Nhi Q06, 12. Hoàng Kim Cương Q01, 13. Nguyễn Thị Nhật Thực QTĐ, 14. Trần Ngọc Thủy Tiên QTĐ, 15. Ngô Thị Thu Nga Q05, 16. Vương Hoàng Bảo Ngân Q01, 17. Chu Kim Phượng Q03, 18. Lê Kiết Trinh Q05, 19. Nguyễn Thùy Vy TNV, 20. Trương Thị Thu Thủy Q04.

5.CỜ TƯỚNG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2005-2006
7~22/ 1 tại TT TDTT quận 1;
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Bùi Lương Thành Nam/ Hòa Bình Q11, 2.Lê Quang Nhật/ Minh Đạo Q05, 3.Lê Quốc Kiên/ Lương Thế Vinh TĐU;
THCS - lớp 6-7: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang/ Lương Thế Vinh Q01, 2.Ngô Hồng Thuận/ Bình Trị Đông BTA, 3.Trần Anh Duy/ Hai Bà Trưng Q03;
THCS - lớp 8-9: 1.Dương Nhật Huỳnh Huy/ Hồng Bàng Q05, 2.Huỳnh Quốc Dũng/ Hồng Bàng Q05, 3.Nguyễn Hoàng Thiện/ Tân Thạnh Đông CCH;
THPT: 1.Trần Thanh Tân/ Gia Định BTH, 2.Nguyễn Văn Thi/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Quốc Duy/ Lê Hồng Phong Q05;
Nữ:
Tiểu học: 1.Phạm Hoàng Khánh Linh/ Chính Nghĩa Q05, 2.Trần Huỳnh Thiên Kim/ Mê Linh Q03, 3.Nguyễn Thị Mỹ Tiên/ Phan Chu Trinh TPH;
THCS - lớp 6-7: 1.Võ Thị Thu Hằng/ Phước Thạnh CCH, 2.Nguyễn Ngọc Đan Thanh/ Qui Đức BCH, 3.Vương Hoàng Bảo Ngân/ Trần Văn Ơn Q01;
THCS - lớp 8-9: 1.Cao Phương Thanh/ Trần Văn Ơn Q01, 2.Nguyễn Hoàng Yến/ Colette Q03, 3.Trần Ngọc Thủy Tiên/ Hiệp Bình TĐU;
THPT: 1.Phan Quỳnh Như/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 2.Trần Thùy Trang/ Thủ Đức TĐU, 3.Nguyễn Thị Nhật Thực/ Tam Phú TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.CCH-Phan Quốc Danh/ Trương Tấn Phát/ Trần Lễ Tuyên_ Tân Thạnh Đông/ - 2.Q01-Phạm Tuấn Anh_ Lê Ngọc Hân/ Văn Nhất Hậu/ Ngô Thừa Thiện_ Hòa Bình/ Trần Phương Thành/ Bùi Duy Đăng_ Nguyễn Thái Bình/ - 3.TĐU-Lê Quốc Kiên_ Lương Thế Vinh/ Phạm Thành Phát/ Lâm Tuấn Khải_ Hoàng Diệu/ Trần Minh Trọng_ Nguyễn Trung Trực/ Ngô Thành Tín_ Bình Thuận/ - 3.TPH-Võ Tiểu Bình_ Đoàn Thị Điểm/ Đặng Phước Tấn_ Duy Tân/ Trần Phạm Phú Cường_ Tô Vĩnh Diện
THCS - lớp 6-7: 1.Q01-Nguyễn Minh Nhật Quang_ Lương Thế Vinh/ Trương Duy_ Trần Đại Nghĩa/ Lê Nguyễn Sơn/ Nguyễn Đôn Phú Lộc_ Nguyễn Du/ Diệc Khôn_ Trần Đại Nghĩa/ - 2.Q03-Trần Anh Duy_ Hai Bà Trưng/ Châu Hoàng Sơn/ Lê Công Minh_ Colette/ Phạm Việt Tiến_ Lê Quý Đôn/ - 3.Q11-Lương Dương Bình_ Chu Văn An/ Lê Đình Duy/ Nguyễn Phạm Minh Trí/ Đỗ Phạm Quang Trí_ Lê Quý Đôn/ Đào Trọng Bình_ Lữ Gia/ - 3.BTA-Phạm Minh Phát/ La Hoàng Tiến_ An Lạc/ Ngô Hồng Thuận/ Trần Tiến Vi_ Bình Trị Đông/ Nguyễn Hữu Khôi_ Ngôi Sao
THCS - lớp 8-9: 1.Q01-Nguyễn Đình Hưng_ Trần Đại Nghĩa/ Lê Minh Quân/ Đào Duy Khang/ Nguyễn Trần Lâm_ Minh Đức/ Lê Trần Minh Khôi_ Nguyễn Du/ 2.Q05-Dương Nhật Huỳnh Huy/ Nguyễn Đăng Khoa/ Huỳnh Quốc Dũng_ Hồng Bàng/ Từ Vĩnh Tiến_ Mạch Kiếm Hùng/ Bùi Minh Diễn_ Trần Bội Cơ/ - 3.PNH-Lê Tấn Hiệp_ Ngô Tất Tố/ Nguyễn Phan Minh Thuận/ Phan Hoàng Vân_ Độc Lập/ - 3.TBI-Trần Phạm Minh Trí_ Trần Văn Đang/ Nguyễn Hoàng Phúc_ Ngô Quyền/ Nguyễn Đăng Luân_ Phạm Ngọc Thạch/ Trịnh Quang Sơn_ Ngô Sỹ Liên/ Lê Bá Hùng Tâm_ Bán Công Tân Bình
THPT: 1.Q05-Trần Nguyễn Thế Toàn_ Trần Khai Nguyên/ Nguyễn Quốc Duy/ Nguyễn Văn Thi_ Lê Hồng Phong/ Nguyễn Văn Quang Huy_ Phổ Thông Năng Khiếu/ - 2.Q10-Lê Công Huy/ Nguyễn Trần Đăng Khoa/ Nguyễn Hoàng Nam_ Nguyễn Khuyến/ - 3.Q01-Bùi Tuấn Anh_ Lương Thế Vinh/ Đinh Hoàng Việt/ Nguyễn Trí Dũng_ Trần Đại Nghĩa/ Trần Quốc Thảo/ Vũ Nhất Duy_ Trưng Vương/ - 3.PNH-Nguyễn Thanh Ngọc/ Trần Thanh Tân/ Vũ Nguyễn Minh Toàn_ Phú Nhuận
Nữ:
Tiểu học: 1.Q01-Võ Thị Ngọc Châu/ Văn Phụng Thảo Minh_ Lê Ngọc Hân/ Lê Nguyệt Minh Châu_ Chương Dương/ Hoàng Trúc Giang/ Nguyễn Thị Mỹ Chi_ Khai Minh/ - 2.Q05-Nguyễn Huỳnh Bảo Trân/ Phạm Hoàng Khánh Linh/ Tạ Lâm Chi/ Tạ Lâm Quế_ Chính Nghĩa/ Hồ Nguyễn Hải Vy_ Bàu Sen/ - 3.Q03-Trần Huỳnh Thiên Kim_ Mê Linh/ Nguyễn Hồng Hảo_ Phan Đình Phùng/ Trần Ngọc Kim Khánh_ Nguyễn Thái Sơn/ Trần Hoàng Tiểu Nhật_ Lương Định Của/ - 3.TBI-Lê Phương Thảo_ Sơn Cang/ Trương Thị Bảo Thanh_ Lạc Long Quân/ Phan Bảo Hoàng Yến/ Phạm Thị Kim Ngân_ Lê Văn Sỹ
THCS - lớp 6-7: 1.Q01-Vương Hoàng Bảo Ngân_ Trần Văn Ơn/ Lê Nguyễn Vân Hồng/ Đỗ Minh Thư/ Lê Thị Anh Thư/ Võ Ngọc Phương Uyên_ Trần Đại Nghĩa/ - 2.TPH-Nguyễn Huy Thiên Thơ_ Đồng Khởi/ Nguyễn Phước Tôn Nữ Giáng Hương_ Lê Lợi/ Nguyễn Ngọc Thùy Trang_ Lê Anh Xuân/ - 3.GVA-Phạm Thị Thùy Dung_ Nguyễn Du/ Phạm Ngọc Khánh Linh_ Quang Trung/ Phạm Thị Thanh Nhung_ Lý Tự Trọng/ Dư Mỹ Vân_ An Nhơn/ Nguyễn Thị Thùy Ngân_ Quang Trung/ - 3.Q03-Dương Tuyết Ngân/ Văn Vũ Minh Thùy_ Lê Quý Đôn/ Trần Thị Song Quỳnh_ Lê Lợi/ Nguyễn Thanh Trúc_ Bàn Cờ
THCS - lớp 8-9: 1.Q01-Cao Phương Thanh/ Hoàng Kim Cương_ Trần Văn Ơn/ Đặng Thị Thanh Huyền/ Trương Lệ Quân_ Minh Đức/ - 2.Q03-Trần Thị quỳnh Anh/ Hồ Liễu Anh Thư/ Nguyễn Hoàng Yến/ Chu Kim Phượng_ Colette/ - 3.TĐU-Trần Ngọc Thủy Tiên/ Nguyễn Thị Thu/ Lê Nguyễn Minh Trang_ Hiệp Bình/ - 3.PNH-Ngô Hoàng An/ Nguyễn Thị Hải Hà/ Hoàng Minh Tuyền_ Ngô Tất Tố
THPT: 1.TĐU-Trần Thùy Trang_ Thủ Đức/ Nguyễn Thị Nhật Thực_ Tam Phú/ Trần Thị Kim Huệ/ Phạm Thị Phương Thảo_ Thủ Đức/ - 2.Q03-Phan Quỳnh Như/ Ngô Thị Bảo Trân/ Nguyễn Thùy Vy/ Nguyễn Minh Hương/ Nguyễn Ngọc Tuyết_ Nguyễn Thị Minh Khai/ - 3.Q05-Hà Phạm Đoan Trang_ Lê Hồng Phong/ Lê Kiết Trinh_ Hùng Vương/ Lê Nguyễn Ngọc Hài/ Nguyễn Thị Minh Hiếu/ Tô Minh Ngọc_ Lê Hồng Phong/ - 3.TBI-Lưu Ngân Phượng/ Nguyễn Thị Kim Hạnh/ Thân Thị Liên Anh/ Nguyễn Ngọc Thùy Vân_ Nguyễn Thượng Hiền
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 5, 3.Huyện Củ Chi

6.CỜ TƯỚNG CÁC DANH THỦ TP.HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG - CÚP "DU LỊCH PHƯƠNG TRANG"
23~28/4 tại Nhà Văn hóa quận 5 (Đại Thế giới)

Được sự tài trợ của Công ty du lịch Phương Trang và các vị "Mạnh thường quân", Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các danh thủ TPHCM mở rộng lần thứ I, tranh cúp du lịch Phương Trang nhân kỷ niệm 31 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2006), nhằm tạo cơ hội cho các vận động viên mạnh toàn quốc có dịp thi đấu, học tập, trau dồi chuyên môn, chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V tại TPHCM. Giải diễn ra từ 15h00 ngày 22 đến 28/4/2006 tại tại Trung tâm Văn hóa quận 5, 105 Trần Hưng Đạo B, quận 5 theo thể thức loại trực tiếp 2 lần thua. Mỗi trận đấu sẽ gồm 2 ván (mỗi kỳ thủ sẽ sử dụng 60 phút đầu để hoàn thành 60 nước đi, sau đó thêm 60 phút để kết thúc một ván cờ), nếu hòa nhau thì đấu tiếp 2 ván cờ nhanh mỗi bên 15 phút, nếu vẫn hòa sẽ đấu thêm một ván cờ chớp: bên Trắng 06 phút, bên Đen 05 phút, bên Đen được thắng cuộc nếu thắng hoặc hòa ván cờ.

Tổng giải thưởng ban đầu trên 45.000.000 đồng, tuy nhiên trước khi bắt đầu cuộc thi đấu đầu tiên, các nhà tài trợ đã quyết định tăng thêm giải thưởng lên đến 57.700.000đ như sau:
+ Giải nhất: 32.000.000đ và cúp Phương Trang
+ Giải nhì: 10.000.000đ
+ Giải ba: 4.000.000đ
+ Giải tư: 2.000.000đ
+ Giải năm: 1.500.000đ
và các giải thưởng khác cho người thua và xếp hạng từ 6 đến 16 như sau:
Bị loại các vòng đấu ngày 23/4: 500.000đ x 4 người
Bị loại ở các vòng đấu ngày 24/4: 800.000đ x 4 người
Bị loại ở các vòng đấu ngày 25/4: 1.000.000đ x 3 người

Kết quả thi đấu:

Kết quả chung cuộc

1. Trương Á Minh - TP.Hồ Chí Minh
2. Nguyễn Vũ Quân - Hà Nội
3. Trần Văn Ninh - Đà Nẵng
4. Nguyễn Thành Bảo - Bà Rịa-Vũng Tàu
5. Nguyễn Trần Đỗ Ninh - TP.Hồ Chí Minh

puta1

Trận chung kết, từ 8giờ00 ngày 28/4

Trương Á Minh, HCM (1)

Nguyễn Vũ Quân, HNO

 

VÒNG LOẠI BẢNG A: Bảng của các kỳ thủ thắng từng trận

Ngày 22/4 Ngày 23/4 Ngày 24/4 Ngày 25/4

Download games

Download games

Download games

Download games

Trềnh A Sáng, HCM (½1)      
Trận 1 Trềnh A Sáng, HCM    
Mai Thanh Minh, HCM      
  Trận 9 Nguyễn Vũ Quân, HNO  
Nguyễn Vũ Quân, HNO (11)      
Trận 2 Nguyễn Vũ Quân, HNO (0111)    
Đào Quốc Hưng, HCM      
    Trận 17 Trương A Minh, HCM (½½½½1)
Mong Nhi, BDI (½1)      
Trận 3 Mong Nhi, BDI    
Võ Văn Hoàng Tùng, DAN      
  Trận 10 Trương A Minh, HCM (1½)  
Nguyễn Hoàng Lâm, HCM      
Trận 4 Trương Á Minh, HCM (½½011)    
Trương Á Minh, HCM (11)     Trận 23
      TRƯƠNG Á MINH
Diệp Khai Nguyên,HCM (01101)     vào chung kết với người
Trận 5 Diệp Khai Nguyên, HCM   thắng trận 29 bảng B
Trần Văn Ninh, DAN    

ngày 28/4

  Trận 11 Nguyễn Trần Đỗ Ninh, HCM  
Ng Trần Đỗ Ninh,HCM (½1)      
Trận 6 Nguyễn Trần Đỗ Ninh, HCM (½1)    
Bùi Dương Trân, HNO      
    Trận 18 Nguyễn Thành Bảo, BRV
Diệp Khải Hằng, DLPT (½1)      
Trận 7 Diệp Khải Hằng, DLPT    
Trần Đình Thủy, BRV      
  Trận 12 Thành Bảo, BRV (½½½1)  
Lý Lại Huynh, CMA      
Trận 8 Nguyễn Thành Bảo, BRV (½½½1)    
Nguyễn Thành Bảo, BRV (11)      

VÒNG LOẠI BẢNG B: Bảng của các kỳ thủ thua 1 trận

7.CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN LẦN 8 - 2006
14~21/5 tại Nhà Văn hóa Thanh niên
1. Lê Ngọc Lâm - Q10, 2. Nguyễn Tuấn Hùng Q03, 3. Đinh Tiến Lộc TL.SG, 4. Dương Vỹ Lâm Q08, 5. Huỳnh Văn Lý Q06, 6. Huỳnh Chí Cường BTA, 7.Đặng Công Nam QBT, 8. Lê Quang Thọ HBC, 9.Nguyễn Thành Trung Q04, 10.Huỳnh Văn Tẻo Q04.CỜ VÂY1.CỜ VÂY TRANH CÚP "NGÂN HÀNG AN BÌNH"
29~30/4 tại Liên đoàn Lao động quận 3
CÁ NHÂN
Nam:
1.Trần Anh Tuấn Q03, 2.Bùi Lê Khánh Lâm Q03, 3.Trần Đức Trọng Q04, 4.Ngô Quốc Huy Q03, 5.Nguyễn Võ Dương Q04, 6.Đỗ Minh Đạo Q11, 7.Lý Anh Tú Q03, 8.Hoàng Vĩnh Hòa QTĐ, 9.Nguyễn Đức Hiếu QTĐ, 10.Huỳnh Rạng Đông Q04;
Nữ:
1.Nguyễn Thị Tâm Anh Q03, 2.Bùi Minh Trang QTĐ, 3.Vũ Như Nguyệt Q03, 4.Đinh Bạch Thanh Nhã Q04, 5.Lương Hoàng Lê Uyên QTĐ, 6.Huỳnh Mỹ Phụng Q04;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
1.Quận 3/ Trần Anh Tuấn, Bùi Lê Khánh Lâm; 2.Quận 4/ Trần Đức Trọng, Nguyễn Võ Dương; 3.Quận Thủ Đức/ Hoàng Vĩnh Hòa, Nguyễn Đức Hiếu;
Nữ:
1.Quận 3/ Nguyễn Thị Tâm Anh, Vũ Như Nguyệt; 2.Quận Thủ Đức/ Bùi Minh Trang, Lương Hoàng Lê Uyên; 3.Quận 4/ Đinh Bạch Thanh Nhã, Huỳnh Mỹ Phụng;
TOÀN ĐOÀN
1.Quận 3, 2.Quận 4, 3.Quận Thủ Đức
Ngày 23/4 Ngày 24/4 Ngày 25/4 Ngày 26/4 Ngày 27/4
         
Mai Thanh Minh, HCM (½1)   Đỗ Ninh, HCM (½1)    
Trận 13 Mai Thanh Minh, HCM (½½½1) Trận 24 Đỗ Ninh, HCM  
Đào Quốc Hưng, HCM Trận 19 Mai Thanh Minh, HCM    
  Mong Nhi, BĐI      
         
Võ Văn Hoàng Tùng, ĐAN (½1)     Trận 27 Trần Văn Ninh, ĐAN
Trận 14 Võ Văn Hoàng Tùng, ĐAN      
Ng Hoàng Lâm, HCM Trận 20 Trềnh A Sáng, HCM    
  Trềnh A Sáng, HCM (½½½½1)      
        Trận 29
    Trận 25 Văn Ninh, ĐAN (1½) Thằng trận vào tranh
        chung kết với
  Diệp Khải Hằng, DLPT     TRƯƠNG Á MINH
Trần Văn Ninh, ĐAN (10011) Trận 21 Văn Ninh, ĐAN (1011)   Thua hạng 3
Trận 15 Trần Văn Ninh, ĐAN (1½)      
Bùi Dương Trân, HNO     Ng Thành Bảo, BRV  
         
  Diệp Khai Nguyên, HCM (1011)   Trận 28 Ng Vũ Quân, HNO (½1)
Trần Đình Thủy, BRV Trận 22 Diệp Khai Nguyên, HCM    
Trận 16 Lại Lý Huynh, CMA Trận 26 Vũ Quân, HNO (1½)  
Lại Lý Huynh, CMA (½ 1)   Vũ Quân, HNO (½½½1)    
         
  Trận 30: tranh hạng 4 ngày 27/4: Nguyễn Thành Bảo, BRV thắng Nguyễn Trần Đỗ Ninh, HCM 1½

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2005

CỜ VUA

1.CỜ VUA VÔ ĐỊCH
26/ 2~9/ 3 tại TT TDTT quận Phú nhuận; 56VĐV: PNH (6), TBI (12), Q03 (12), Q10 (4), Q08 (4), Q01 (6), Q05 (4), BTH (3), TĐU (2), Q06 (1), TNV (1), Q11 (1)
Nam: 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Ngô Ngọc Quang Q03, 4.Lê Quang Long PNH, 5.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 6.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 7.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 8.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 9.Chu Quốc Thịnh Q08, 10.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 11.Đặng Hoàng Sơn Q01, 12.Nguyễn Minh Tuấn Q01, 13.Phạm Phúc Đức TBI, 14.Hứa Thiên Tân Q03, 15.Lê Kiến Quốc Q05, 16.Trần Quang Khải Q10, 17.Bùi Minh Thiên TBI, 18.Hoàng Thiên BTH, 19.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 20.Đỗ Đức Minh Q03, 21.Phạm Đức Trí TBI, 22.Vũ Quang Quyền TBI, 23.Hà Duy Điển Q03, 24.Trần Ngô Thiên Phú TĐU, 25.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 26.Bùi Chí Thành Q06, 27.Nguyễn Trường An PNH, 28.Vũ Đình Phúc Thịnh Q05
Nữ: 1.Lê Kiều Thiên Kim TPH, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 4.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 5.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 6.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 7.Nguyễn Thảo Hân TBI, 8.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 9.Nguyễn Minh Trang Q01, 10.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 11.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 12.Phạm Hồng Minh Q08, 13.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 14.Phan Thụy Linh Trang PNH, 15.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 16.Hoàng Thị Triều Nghi Q05, 17.Trần Thị Yến Nhi PNH, 18.Đoàn Hải Phương Oanh Q11, 19.Nguyễn Thị Phương Giang Q08, 20.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 21.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 22.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI, 23.Trần Thị Trúc Phương Q08, 24.Lương Bích Ngọc BTH, 25.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 26.Phan Thị Hồng La TBI, 27.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 28.Lê Bảo Phương Q01

2.CỜ VUA NĂNG KHIẾU
28/ 5~1/ 6 tại Nhà Thiếu nhi thành phố), 505VĐV: Q01 (47), Q03 (52), Q04 (26), Q05 (49), Q06 (15), Q08 (22), Q09 (1), Q10 (33), Q11 (19), BTH (26), GVA (12), PNH (26), TBI (45), TĐU (30), TPH (32), BTA (21), BCH (16), NTN (33)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Nguyễn Ngọc Minh Trí TBI, 2.Đinh Khánh Dương Q03, 3.Đặng Thái Sơn Q01;
9t:
1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Chế Quốc Hữu Q03, 3.Nguyễn Quang Phúc TBI;
11t:
1.Trần Quang Khải Q10, 2.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 3.Phùng Đức Anh Q01;
13t:
1.Phạm Phúc Đức TBI, 2.Hà Duy Điển Q03, 3.Hứa Thiên Tân Q03;
15t:
1.Tôn Thất Như Tùng TBI, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 3.Mai Nguyễn Phát Q03
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03, 2.Lê Minh Nhựt NTN, 3.Nguyễn Hoàng Thanh Tú PNH;
9t:
1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Trần Nguyễn Bảo Trân Q03;
11t:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 3.Lê Hoài Bảo Duyên Q03;
13t:
1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 3.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01;
15t:
1.Trần Thị Trúc Phương BCH, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TPH, 3.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.Q03/ Đinh Khánh Dương, Hồ Nguyễn Minh Chiến; 2.TBI/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Nguyễn Thiện Hưng; 3.BTH/ Lê Bảo Đăng, Dương Thành Đạt;
9t:
1.Q03/ Trương Bảo Thạch, Chế Quốc Hữu; 2.TBI/ Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Văn Toàn; 3.Q05/ Trần Hiền Hải, Phan Thế Minh Thiện;
11t:
1.Q01/ Phùng Đức Anh, Đặng Hoàng Sơn; 2.TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Phạm Đức Trí; 3.Q10/ Trần Quang Khải, Nguyễn Công Thành;
13t:
1.Q03/ Hà Duy Điển, Hứa Thiên Tân; 2.BTH/ Phan Thiên An, Nguyễn Đỗ Thanh Trà; 3.TBI/ Phạm Phúc Đức, Dương Hoàng Thi;
15t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Nguyễn Hải Đảo; 2.Q03/ Mai Nguyễn Phát, Nguyễn Phùng Quân; 3.BTH/ Nguyễn Đăng Phan, Trần Minh Quân
Nữ:
7t: 1.Q03/ Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Đỗ Thị Bích Quỳnh; 2.NTN/ Lê Minh Nhựt, Trần Thị Phương Quỳnh; 3.PNH/ Nguyễn Hoàng Thanh Tú, Trịnh Lê Hoàng Lê;
9t:
1.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Trần Khánh Hương Giang; 2.Q05/ Nguyễn Thanh Vy, Huỳnh Ngọc Xuân Mai; 3.Q03/ Trần Nguyễn Bảo Trân, Nguyễn Khánh Hoàng;
11t:
1.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Đoàn Thị Quỳnh Chi; 2.Q03/ Lê Hoài Bảo Duyên, Lương Hoàng Lê Uyên; 3.Q01/ Nguyễn Thị Ánh Minh, Vũ Thiện Trâm Anh;
13t:
1.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh; 2.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 3.BCH/ Nguyễn Thị Ngọc Trân, Trần Thị Diễm Hương;
15t:
1.BCH/ Trần Thị Trúc Phương, Bùi Diễm Vân; Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Trương Hoàng Bảo Trinh; TPH/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Nguyễn Thanh Vỹ
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Trương Thành Danh TPH, 2.Nguyễn Ngọc Minh Trí TBI, 3.Hồ Nguyễn Minh Chiến Q03;
9t:
1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Lê Thanh Tài Q01, 3.Chế Quốc Hữu Q03;
11t:
1.Đặng Hoàng Sơn Q01, 2.Vũ Quang Quyền GVA, 3.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI;
13t:
1.Đỗ Đức Minh Q03, 2.Dương Hoàng Thi TBI, 3.Trần Đức Anh Q05;
15t:
1.Tôn Thất Như Tùng TBI, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 3.Nguyễn Hải Đảo TBI
Nữ:
7t: 1.Trần Thị Phương Quỳnh NTN, 2.Lê Minh Nhật NTN, 3.Nguyễn Ngọc Minh Trúc Q10;
9t:
1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Phạm Hồng Minh Q08;
11t:
1.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 2.Nguyễn Thảo Hân TBI, 3.Phạm Hồng Phúc Q08;
13t:
1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 3.Nguyễn Thị Ngọc Trân BCH;
15t:
1.Trần Thị Trúc Phương BCH, 2.Bùi Diễm Vân BCH, 3.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TPH
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.TBI/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Nguyễn Thiện Hưng; 2.Q03/ Hồ Nguyễn Minh Chiến, Đinh Khánh Dương; 3.NTN/ Nguyễn Xuân Thanh, Võ Nguyễn Duy Khôi;
9t:
1.Q03/ Trương Bảo Thạch, Chế Quốc Hữu; 2.TBI/ Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Văn Toàn; 3.Q05/ Phan Thế Minh Thiện, Trần Hiền Hải;
11t:
1.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Phùng Đức Anh; 2.TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Bùi Minh Thiên; 3.Q03/ Ngũ Như Long, Nguyễn Hữu Khoa Nguyên;
13t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.TBI/ Dương Hoàng Thi, Phạm Phúc Đức; 3.Q05/ Trần Đức Anh, Phạm Quang Minh;
15t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Nguyễn Hải Đảo; 2.BTH/ Nguyễn Xuân Bách, Trần Minh Quân; 3.Q03/ Nguyễn Phùng Quân, Mai Nguyễn Phát
Nữ:
7t: 1.NTN/ Trần Thị Phương Quỳnh, Lê Minh Nhựt; 2.Q03/ Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Đỗ Thị Bích Quỳnh; 3.PNH/ Nguyễn Hoàng Thanh Tú, Trịnh Lê Hoàng Lê;
9t:
1.Q05/ Huỳnh Ngọc Xuân Mai, Nguyễn Thanh Vy; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Trần Khánh Hương Giang; 3.Q03/ Trần Nguyễn Bảo Trân, Nguyễn Khánh Hoàng;
11t:
1.Q03/ Lê Hoài Bảo Duyên, Lương Hoàng Lê Uyên; 2.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Đoàn Thị Quỳnh Chi; 3.Q04/ Đỗ Thị Thu Thảo, Đỗ Thị Thanh Thảo;
13t:
1.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh; 2.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 3.BCH/ Nguyễn Thị Ngọc Trân, Trần Thị Diễm Hương;
15t:
1.BCH/ Trần Thị Trúc Phương, Bùi Diễm Vân; 2.TPH/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Nguyễn Thanh Vỹ; 3.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 1

3.CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT LẦN V
14~23/ 7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận; 183VĐV: Q01 (13), Q03 (18), Q04 (10), Q05 (14), Q06 (8), Q08 (8), Q10 (13), Q11 (18), Q12 (5), BTH (10), GVA (10), PNH (20), TBI (10), TPH (10), TĐU (10), BCH (6)
CỜ CHỚP
CÁ NHÂN
Nam: 1.Tôn Thất Như Tùng TBI, 2.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 3.Nguyễn Xuân Vinh PNH, 3.Nguyễn Thanh Phúc PNH
Nữ: 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 3.Lê Kiều Thiên Kim TPH, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Phạm Minh Hoàng, Trần Đức Hòa Khánh, Nguyễn Thành Nghĩa; 2.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Võ Đại Hoài Đức, Nguyễn Trung Kiên; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Ngọc Hiệp, Trần Quang Khải; 3.Q05/ Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Thành Tâm, Lê Kiến Quốc
Nữ: 1.BTH/ Nguyễn Thị Thanh An, Văng Thị Thu Hằng, Ngô Huyền Châu; 2.Q03/ Đỗ Thị Diễm Thúy, Đỗ Thị Diễm Hương, Huỳnh Mai Phương Dung; 3.TPH/ Lê Kiều Thiên Kim, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Mai Thanh Hương; 3.Q01/ Hoàng Mỹ Thu Giang, Nguyễn Thị Tường Vân, Nguyễn Thị Thu Hường
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam: 1.Phạm Minh Hoàng Q03, 2.Nguyễn Xuân Vinh Q05, 3.Võ Đại Hoài Đức TBI, 3.Nguyễn Ngọc Phụng Q10
Nữ: 1.Lê Kiều Thiên Kim TPH, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Nguyễn Thị Tường Vân Q01, 3.Huỳnh Mai Phương Dung Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TBI/ Võ Đại Hoài Đức, Nguyễn Trung Kiên, Lê Hiền Thục; 2.Q03/ Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Thành Nghĩa, Ngô Ngọc Quang; 3.Q05/ Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Thành Tâm, Lê Kiến Quốc; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Trần Quang Khải, Nguyễn Ngọc Hiệp
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương; 2.TPH/ Lê Kiều Thiên Kim, Nguyễn Thị Kim Ngân, Mai Thanh Hương; 3.Q01/ Nguyễn Thị Tường Vân, Hoàng Mỹ Thu Giang, Nguyễn Ngọc Phương Khanh; 3.BTH/ Nguyễn Thị Thanh An, Ngô Huyền Châu, Lương Bích Ngọc
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam: 1.Ngô Ngọc Quang Q03, 2.Lê Hiền Thục TBI, 3.Võ Đại Hoài Đức TBI, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10
Nữ: 1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Lê Kiều Thiên Kim TPH, 3.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Mai Thanh Hương TPH
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TBI/ Lê Hiền Thục, Võ Đại Hoài Đức, Tôn Thất Như Tùng; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Văn Viện; 3.Q03/ Ngô Ngọc Quang, Nguyễn Thành Nghĩa, Ngũ Như Long; 3.Q01/ Nguyễn Minh Tuấn, Đặng Hoàng Sơn, Phùng Đức Anh
Nữ: 1.Q03/ Huỳnh Mai Phương Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng; 2.Q01/ Nguyễn Thị Tường Vân, Nguyễn Minh Trang, Hoàng Mỹ Thu Giang; 3.TPH/ Lê Kiều Thiên Kim, Mai Thanh Hương, Nguyễn Thùy Nguyên; 3.BTH/ Ngô Huyền Châu, Lương Bích Ngọc, Nguyễn Minh Trân
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 1

4.CỜ VUA A2
27/ 8~4/ 9 tại NVH Thanh niên TP, 169VĐV: Q01 (24), Q03 (14), Q04 (10), Q05 (8), Q06 (6), Q08 (11), Q10 (14), Q11 (6), BTH (12), TBI (20), GVA (5), TĐU (20), BCH (5), TPH (7), NTN (7)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Phan Hùng Chí Q04, 2.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 3.Chu Quốc Thịnh Q08, 4.Đặng Hoàng Sơn Q01, 5.Võ Đại Hoài Đức TBI, 6.Hoàng Minh Phong TBI, 7.Nguyễn Minh Tuấn Q01, 8.Lê Hiền Thục TBI, 9.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 10.Nguyễn Xuân Vinh Q05, 11.Hoàng Thiên BTH, 12.Trịnh Thanh Tú Q04, 13.Hứa Thiên Tân Q03, 14.Phạm Phúc Đức TBI, 15.Nguyễn Hoàng Hiệp TPH, 16.Đặng Văn Dũng TPH, 17.Nguyễn Hải Đảo TBI, 18.Đỗ Đức Minh Q03, 19.Vũ Huy Hoàng Q05, 20.Lê Kiến Quốc Q05
Nữ: 1.Nguyễn Minh Trang Q01, 2.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 3.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 4.Ngô Huyền Châu BTH, 5.Nguyễn Thảo Hân TBI, 6.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 7.Lê Hoài Bảo Duyên Q03, 8.Lương Bích Ngọc BTH, 9.Lê Vũ Hà Phương TBI, 10.Trần Thị Hồng Thúy BCH, 11.Trần Thị Trúc Phương BCH, 12.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 13.Phạm Hồng Minh Q08, 14.Nguyễn Minh Trân BTH, 15.Lê Thị Thanh Thủy BCH, 16.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 17.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 18.Trần Nguyễn Bảo Trân Q03, 19.Trần Thị Kim Phụng Q06, 20.Nguyễn Thanh Thủy Tiên Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TBI/ Võ Đại Hoài Đức, Hoàng Minh Phong, Lê Hiền Thục; 2.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Minh Tuấn, Võ Thành Công; 3.Q05/ Nguyễn Xuân Vinh, Vũ Huy Hoàng, Lê Kiến Quốc
Nữ: 1.Q03/ Đỗ Thị Diễm Thúy, Trần Đặng Hồng Liên, Nguyễn Thị Thu Hằng; 2.BTH/ Ngô Huyền Châu, Lương Bích Ngọc, Lê Thanh Phương Uyên; 3.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Vũ Hà Phương, Dương Nguyễn Minh Tâm
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 1

5.CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2005-2006
28/ 10~13/ 11 tại TT TDTT quận 1;
CỜ TIÊU CHUẨN
Nam:
Tiểu học: 1.Nguyễn Ngọc Minh Trí/ Trần Quốc Toản TBI, 2.Vũ Quang Quyền/ Kim Đồng GVA, 3.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU;
THCS - lớp 6-7:
1.Đặng Hoàng Sơn/ Nguyễn Du Q01, 2.Huỳnh Lâm Bình Nguyên/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 3.Hứa Thiên Tân/ Lê Lợi Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Phạm Phúc Đức/ Quang Trung TBI, 2.Dương Đức Anh/ Trần Văn Ơn Q01, 3.Nguyễn Trường An/ Ngô Tất Tố PNH;
THPT:
1.Nguyễn Thành Nghĩa/ MarieCurie Q03, 2.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Trung Kiên/ Lê Hồng Phong Q05
Nữ:
Tiểu học: 1.Lê Thanh Phương Uyên/ Dân Lập Quốc Tế Việt Úc Q03, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 3.Phạm Hồng Phúc/ Bông Sao Q08;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Nguyễn Du Q01, 2.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Lê Lợi Q03, 3.Nguyễn Thảo Hân/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Phan Thế Hồng Thy/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03;
THPT:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Trần Đại Nghĩa Q01, 3.Vũ Thị Minh Tâm/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03;
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học: 1.Phùng Đức Anh/ Nguyễn Bỉnh Khiêm Q01, 2.Trương Bảo Thạch/ Lương Định Của Q03, 3.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU;
THCS - lớp 6-7:
1.Đặng Hoàng Sơn/ Nguyễn Du Q01, 2.Hứa Thiên Tân/ Lê Lợi Q03, 3.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Du Q01;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Quang Liêm/ Cầu Kiệu PNH, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 3.Hà Duy Điển/ Lê Quý Đôn Q03;
THPT:
1.Nguyễn Ngọc Phụng/ Nguyễn Khuyến Q10, 2.Nguyễn Minh Tuấn/ Ten Lơ Man Q01, 3.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05
Nữ:
Tiểu học: 1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 2.Phạm Hồng Minh/ Bông Sao Q08, 3.Nguyễn Thị Ánh Minh/ Kết Đoàn Q01;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Thảo Hân/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 2.Lê Hoài Bảo Duyên/ Lê Lợi Q03, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Lê Lợi Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03, 3.Phan Thế Hồng Thy/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05;
THPT:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Phạm Thị Ngọc Tú/ Nguyễn Hữu Huân TĐU, 3.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Trần Đại Nghĩa Q01
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Q03-Trương Bảo Thạch_ Lương Định Của/ Hầu Vĩnh Huy_ Phan Đình Phùng/ Nguyễn Quốc Bình_ Lương Định Của/ Nguyễn Tuấn Minh_ Nguyễn Thái Sơn/ Lê Huỳnh Long_ Kỳ Đồng/ - 2.Q10-Nguyễn Việt Lâm_ Lê Đình Chinh/ Nguyễn Công Thành_ Triệu Thị Trinh/ Phan Đăng Vũ_ Lê Đình Chinh/ Nguyễn Trần Phú_ Tô Hiến Thành/ Lê Minh Đức_ Bắc Hải/ - 3.TPH-Nguyễn Hữu Duy_ Phan Chu Trinh/ Trần Đào Gia Nguyên_ Phan Chu Trinh/ Trần Hoàng Long_ Huỳnh Văn Chính/ - 3.TBI-Bùi Minh Thiên_ Trần Quốc Toản/ Nguyễn Ngọc Minh Trí_ Trần Quốc Toản/ Nguyễn Văn Toàn_ Lê Văn Sĩ/ Nguyễn Quốc Bảo_ Trần Văn Ơn/ Nguyễn Nhật Sang_ Lê Văn Sĩ
THCS - lớp 6-7: 1.Q03-Ngũ Như Long_ Lê Lợi / Hứa Thiên Tân_ Lê Lợi/ Phạm Đức Trí_ Colette/ Nguyễn Hữu Khoa Nguyên_ Lê Lợi/ Hồ Ngọc Gia Bảo_ Colette/ - 2.Q01-Đặng Hoàng Sơn_ Nguyễn Du/ Đỗ Đức Minh_ Nguyễn Du/ Cao Phạm Hoàng Long_ Trần Văn Ơn/ - 3.Q05-Nguyễn Hoàng Hà_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Nguyễn Văn Thanh Danh_ Hồng
Bàn g/ Đinh Nguyễn Minh Nhật_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Trần Minh Hiếu_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ - 3.Q10-Nguyễn Việt Nam_ Trần Phú/ Trần Chí Cường_ Lạc Hồng/ Trần Quang Khải_ Hoàng Văn Thụ/ Đỗ Minh Hoàng_ Nguyễn Tri Phương
THCS - lớp 8-9: 1.Q10-Nguyễn Ngọc Hiệp_ Hoàng Văn Thụ/ Tôn Thất Như Tùng_ Nguyễn Tri Phương/ Nguyễn An Nhật_ Nguyễn Tri Phương/ Hà Quang Đông_ Nguyễn Tri Phương/ - 2.TBI-Phạm Phúc Đức_ Quang Trung/ Dương Hoàng Thi_ Nguyễn Gia Thiều/ Hồ Minh Mẫn_ BC.Tân Bình/ Phạm Hải Sơn_ Nguyễn Gia Thiều/ Nguyễn Thanh Bình_ Nguyễn Gia Thiều/ - 3.Q05-Trần Đức Anh_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Phạm Quang Minh_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Lê Hoàng Việt_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Võ Trí Tín_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Trần Phương_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ - 3.BTH-Nguyễn Ái Lễ Văn_ Phú Mỹ/ Trần Mỹ Châu_ Phú Mỹ/ Cảnh Thị Thanh Huyền_ Thanh Đa/ Nguyễn Thị Hồng Thủy_ Thanh Đa
THPT: 1.Q05-Lê Quang Long_ Lê Hồng Phong/ Nguyễn Trung Kiên_ Lê Hồng Phong/ Vũ Huy Hoàng_ Hùng Vương/ Nguyễn Thành Tâm_ Lê Hồng Phong/ Vũ Lê Thái Minh_ Lê Hồng Phong/ - 2.Q03-Nguyễn Thành Nghĩa_ MarieCurie/ Lê Phương An_ MarieCurie/ Vũ Duy Thịnh_ Lê Quý Đôn/ Võ Quang Hà_ Nguyễn Thị Minh Khai/ Huỳnh Minh Tài_ Lê Quý Đôn/ - 3.Q10-Chương Diệu Đức_ Nguyễn Khuyến/ Nguyễn Võ Dương_ Nguyễn Khuyến/ Nguyễn Trung Hiếu_ Nguyễn Khuyến/ Nguyễn Ngọc Phụng_ Nguyễn Khuyến/ - 3.Q01-Nguyễn Minh Tuấn_ Ten Lơ Man/ Vũ Kiến Thức_ Bùi Thị Xuân/ Trương Huỳnh Tuấn Anh_ Trần Đại Nghĩa/ -
Nữ:
Tiểu học: 1.Q08-Nguyễn Thanh Thủy Tiên_ Tuy Lý Vương/ Phạm Hồng Minh_ Âu Dương Lân/ Phạm Hồng Phúc_ Bông Sao/ - 2.Q03-Trần Nguyễn Bảo Trân_ Lương Định Của/ Đặng Minh Tâm_ Kỳ Đồng/ Lê Thanh Phương Uyên_ Dân Lập Quốc Tế Việt Úc/ Lê Thị Thanh Thảo_ Lương Định Của/ Trần Thanh Tâm_ Lương Định Của/ - 3.TPH-Nguyễn Thùy Nguyên_ Phan Chu Trinh/ Phạm Cao Thanh Quyên_ Lê Lai/ Phạm Nguyễn Huyền Trân_ Lê Lai/ - 3.Q05-Huỳnh Ngọc Xuân Mai_ Bàu Sen/ Nguyễn Thanh Vy_ Bàu Sen/ Nguyễn Mai Thy_ Bàu Sen/ Lê Nguyễn Thanh Trúc_ Chính Nghĩa/ Huỳnh Cẩm Tú_ Bàu Sen
THCS - lớp 6-7: 1.TBI-Nguyễn Thảo Hân_ Nguyễn Gia Thiều/ Phan Thị Hồng La_ Ngô Sĩ Liên/ Nguyễn Trần Thiện Mỹ_ Nguyễn Gia Thiều/ Đỗ Hạnh Nguyên_ Nguyễn Gia Thiều/ Mai Vũ Lan Anh_ Ngô Sĩ Liên/ - 2.Q03-Lê Ngọc Thảo Nguyên_ Lê Lợi/ Lê Ngọc Hân_ Colette/ Lê Hoài Bảo Duyên_ Lê Lợi/ Lương Hoàng Lê Uyên_ Lê Lợi/ Nguyễn Dương Anh Thư_ Lê Quý Đôn/ - 3.Q05-Trương Trần Loan Ngọc_ Kim Đồng/ Nguyễn Thị Hoa Hồng_ Ba Đình/ Tiêu Thùy Bích Thu_ Thực Nghiệm Sư Phạm/ Nguyễn Ngọc Thùy Vân_ Kim Đồng/ - 3.Q01-Nguyễn Ngọc Phương Khanh_ Nguyễn Du/ Hồ Công Nguyên Bình_ Trần Đại Nghĩa/ Đỗ Mai Trâm_ Nguyễn Du
THCS - lớp 8-9: 1.PNH-Nguyễn Minh Kim_ Cầu Kiệu/ Phan Thụy Linh Trang_ Cầu Kiệu/ Trần Nguyễn Phương Anh_ Ngô Tất Tố/ - 2.TBI-Nguyễn Thùy Bảo Ngân_ Nguyễn Gia Thiều/ Dương Nguyễn Minh Tâm_ Nguyễn Gia Thiều/
Bàn g Vũ Quỳnh Hoa_ Nguyễn Gia Thiều/ Nguyễn Thanh Linh Đan_ Nguyễn Gia Thiều/ Nguyễn Thị Thanh Trúc_ Ngô Quyền/ - 3.Q03-Trần Đặng Hồng Liên_ Colette/ Triệu Mỹ Kim_ Lê Lợi/ Đặng Minh Phương_ Lê Lợi/ Hùynh Thanh Tuyền_ Lê Quý Đôn/ - 3.Q08-Đỗ Nguyễn Thanh Trúc_ Tuy Lý Vương/ Đỗ Nguyễn Thảo Vy_ Tuy Lý Vương/ Nguyễn Thúy An_ Tuy Lý Vương
THPT: 1.Q05-Nguyễn Quỳnh Anh_ Lê Hồng Phong/ Trần Nguyễn Uyên Linh_ Lê Hồng Phong/ Nguyễn Thị Phương Giang_ Trung Học Thực Hành/ Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền_ Lê Hồng Phong/ Đinh Thị Thúy An_ Lê Hồng Phong/ - 2.TBI-Lê Vũ Hà Phương_ Nguyễn Thượng Hiền/ Phạm Hồng Phước_ Nguyễn Thượng Hiền/ Nguyễn Thanh Trà My_ Nguyễn Thượng Hiền/ Lê Cúc Phương_ Nguyễn Chí Thanh/ Võ Thị Hồng Ngọc_ Nguyễn Chí Thanh/ - 3.Q10-Trương Hương Giang_ Nguyễn Khuyến/ Hoàng Thị Trúc Uyên_ Nguyễn Khuyến/ Kiều Lương Thùy Trang_ Nguyễn Du/ - 3.TĐU-Phạm Thị Ngọc Tú_ Nguyễn Hữu Huân/ Phạm Thị Phương Thảo_ Thủ Đức/ Trần Kim Huê_ Thủ Đức/ Nguyễn Thị Nhật Thực_ Tam Phú/ Trần Thùy Trang_ Thủ Đức/ -
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 3, 3.Quận Tân Bình

CỜ VÂY

6.CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT LẦN V
4 ~ 6/ 6 tại Liên đoàn Lao động quận 3; 43VĐV: Q03 (8), Q04 (6), Q10 (8), Q11 (4), PNH (4), TBI (3), TPH (4), TĐU (6)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Bùi Lê Khánh Lâm Q03, 2.Trần Anh Tuấn Q03, 3.Trần Chí Thành Q03
Nữ: 1.Nguyễn Thị Tâm Anh Q03, 2.Nguyễn Minh Phương Q03, 3.Vũ Như Nguyệt Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Bùi Lê Khánh Lâm, Trần Anh Tuấn; 2.Q11/ Trần Thiện Phước, Đinh Trọng Nghĩa; 3.Q04/ Nguyễn Võ Dương, Trần Đức Trọng
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Thị Tâm Anh, Nguyễn Minh Phương; 2.Q10/ Lưu Tâm Thơ, Ngô Thị Khánh Chi; 3.Q04/ Huỳnh Mỹ Phụng, Nguyễn Võ Tiên Cát
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 10, 3.Quận 4

CỜ TƯỚNG

7.CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH HỌC SINH NĂM HỌC 2004-2005
8~23/ 1 tại TT TDTT quận 1; 720VĐV: Q01 (63), Q03 (64), Q04 (34), Q05 (63), Q06 (29), Q08 (17), Q10 (49), Q11 (25), BTH (41), TBI (62), PNH (25), GVA (46), TĐU (47), BCH (15), CCH (29), BTA (50), TPH (61)
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Lê Quang Nhật/ Minh Đạo Q05, 2.Văn Nhất Hậu/ Linh Tây TĐU, 3.Nguyễn Minh Nhật Quang/ Hòa Bình Q01;
THCS - lớp 6-7:
1.Ngô Hồng Thuận/ Bình Trị Đông BTA, 2.Nguyễn Đình Hưng/ Trần Đại Nghĩa Q01, 3.Nguyễn Trần Anh Tuấn/ Vân Đồn Q04;
THCS - lớp 8-9:
1.Dương Nhật Huỳnh Huy/ Hồng
Bàn g Q05, 2.Bùi Tuấn Anh/ Nguyễn Du Q01, 3.Nguyễn Đức Tuân/ Phạm Đình Hổ Q06;
THPT:
1.Trần Nguyễn Thế Toàn/ Trần Khai Nguyên Q05, 2.Trần Tiến Hữu/ Phan Đăng Lưu BTH, 3.Nguyễn Tuấn Hùng/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03
Nữ:
Tiểu học: 1.Vương Hoàng Bảo Ngân/ Nguyễn Bỉnh Khiêm Q01, 2.Trương Trần Loan Ngọc/ Huỳnh Kiến Hoa Q05, 3.Võ Nguyễn Thu Quỳnh/ Nguyễn Chí Thanh Q10;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Hoàng Yến/ Colette Q03, 2.Võ Thị Thu Hằng/ Phước Thạnh CCH, 3.Hồ Liễu Anh Thư/ Colette Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Trần Thị Thủy Tiên/ Thái Văn Lung TĐU, 2.Cao Phương Thanh/ Trần Văn Ơn Q01, 3.Nguyễn Thùy Vy/ Colette Q03;
THPT:
1.Trần Thùy Trang/ Thủ Đức TĐU, 2.Phan Quỳnh Như/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 3.Lê Kiết Trinh/ Hùng Vương Q05
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Hiệp Bình Phước-TĐU/ Trương Bảo Trung, Lê Quốc Kiên, Lê Vinh, Nguyễn Trần Phú Sĩ, Cao Văn Tiến; 2.Bắc Hải-Q10/ Nguyễn Tuấn Minh, Lê Minh Đức, Lê Đức Huy; 3.Minh Đạo-Q05/ Lê Quang Nhật, Trần Thanh Tâm, Diệc Khôn, Lê Thanh Lâm, Kiều Anh Huy; 3.Hòa Bình-Q01/ Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Khánh Duy, Ngô Thừa Thiện, Ngô Viết Kỳ, Đinh Lê Hoàng;
THCS - lớp 6-7:
1.Vân Đồn-Q04/ Nguyễn Trần Anh Tuấn, Nguyễn Bình Phương, Lương Ngọc Phát, Lâm Vĩnh Phát, Nguyễn Huỳnh Minh Huy; 2.Trần Đại Nghĩa-Q01/ Nguyễn Đình Hưng, Nguyễn Đôn Phú Lộc, Nguyễn Thành Tiến, Tào Quang Minh, Trương Duy; 3.Hai Bà Trưng-Q03/ Vũ Tuấn Anh, Trần Anh Duy, Nguyễn Tri Tân, Hà Hoài Nam; 3.Ngô Quyền-TBI/ Nguyễn Hoàng Phúc, Hồ Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Thiên;
THCS - lớp 8-9:
1.Hồng
Bàn g-Q05/ Nguyễn Quốc Duy, Dương Nhật Huỳnh Huy, Huỳnh Quốc Dũng, Nghiêm Khôi Bích; 2.Lê Văn Tám-BTH/ Nguyễn Văn Minh Trường, Nguyễn Ngọc Thành, Trần Minh Quân; 3.Chu Văn An-Q11/ Nguyễn Trần Đăng Khoa, Nguyễn Hoàng Quân, Phan Nguyễn Phương Bình; 3.Ngô Tất Tố-PNH/ Trần Thanh Tân, Nguyễn Thanh Ngọc, Thái Duy Phong, Lê Tấn Hiệp;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Lê Nam, Nguyễn Văn Thi, Bùi Tiến Dũng, Đào Vũ Hải Bình, Nguyễn Thanh Vinh; 2.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Nguyễn Tuấn Hùng, Lê Quang Trường, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Lộc, Phùng Quang Tuấn; 3.Trần Phú-TPH/ Dương Bách Tùng, Lê Đức Duy, Nguyễn Quang Trường; 3.Thủ Đức-TĐU/ Trần Thanh Tân, Nguyễn Quang Long, Trần Huy Tiến, Lê Quang Chương, Nguyễn Văn Hiển
Nữ:
Tiểu học: 1.Khai Minh-Q01/ Stity Ro Hay Ni, Lại Ngọc Hải Âu, Bùi Lê Uyên Phương, Võ Thị Thu Trang, Đoàn Thị Mỹ Hạnh; 2.Qui Đức-BCH/ Trương Gia Hân, Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Phan Thị Kim Thoa; 3.Nguyễn Thiện Thuật-Q03/ Nguyễn Thanh Trúc, Lê Thị Hồng Tứ, Phạm Trang Đài, Phạm Khánh Ngọc, Trần Lưu Gia Hân; 3.Bình Thuận-BTA/ Trần Anh Thư, Bạch Võ Thảo My, Nguyễn Phước Tôn Nữ Giáng Hương, Nguyễn Phước Tôn Nữ Khánh Ly;
THCS - lớp 6-7:
1.Colette-Q03/ Chu Kim Phượng, Nguyễn Hoàng Yến, Hồ Liễu Anh Thư, Nguyễn Minh Nhật Linh; 2.Trần Đại Nghĩa-Q01/ Võ Ngọc Phương Uyên, Đỗ Minh Thư, Hoàng Ngọc Trâm, Nguyễn Tấn Anh Nhi, Hồ Diễm Phương; 3.Hồng
Bàn g-Q05/ Huỳnh Thị Thanh Thùy, Võ Hoàng Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Vân Anh, Trần Thị Minh Hằng; 3.Đồng Khởi-TPH/ Nguyễn Huy Thiên Thơ, Ngô Thị Minh Huệ, Văn Nguyệt Thi;
THCS - lớp 8-9:
1.Trần Văn Ơn-Q01/ Cao Phương Thanh, Hoàng Kim Cương, Nguyễn Ngọc Tuyết, Nguyễn Hoàng Xuân Thi, Nguyễn Thanh Bình; 2.Thái Văn Lung-TĐU/ Nguyễn Thị Nhật Thực, Lê Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Thủy Tiên, Vũ Thị Thu; 3.Ngô Tất Tố-PNH/ Nguyễn Thị Hải Hà, Ngô Hoàng An, Lưu Ngân Phượng, Nguyễn Minh Hương; 3.Colette-Q03/ Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thùy Vy, Thái Lai Thị Minh Trang, Phan Hoàng Thảo, Ngô Thảo Minh;
THPT:
1.Bùi Thị Xuân-Q01/ Nguyễn Ngọc Trâm, Đàm Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Hướng Thanh, Nguyễn Thị Hằng Dương, Lương Thị Mỹ Phương; 2.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Phan Quỳnh Như, Ngô Thị Bảo Trân, Huỳnh Hà Thanh Lan, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Như Nguyệt; 3.Mạc Đỉnh Chi-Q06/ Nguyễn Xuân Thảo, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trần Thị Thúy An; 3.Lê Hồng Phong-Q05/ Tô Minh Ngọc, Hà Phạm Đoan Trang, Ngô Thị Thu Nga, Nguyễn Thị Minh Hiếu, Lê Nguyễn Ngọc Hài
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 5, 2.Quận 1, 3.Quận Thủ Đức

8.CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH
24/ 1~3/ 2 tại TT TDTT quận 1; 45VĐV: (Q04 (8), Q11 (3), TĐU (10), Q05 (8), Q08 (3), Q07 (1), Q01 (7), Q06 (3), BTH (1), TPH (1)
Nam: 1.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04, 2.Trương A Minh Q11, 3.Trềnh A Sáng Q11, 4.Đào Quốc Hưng TĐU, 5.Diệp Khai Nguyên Q05, 6.Trần Quốc Việt Q08, 7.Tô Thiên Tường TĐU, 8.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 9.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 10.Phan Hùng Chí Q04, 11.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 12.Võ Minh Nhất TĐU, 13.Trần Chánh Tâm Q04, 14.Mai Thanh Minh Q04, 15.Mai Xuân Cường Q05, 16.Phan Tri Châu Q08, 17.Ngô Ngọc Minh Q11, 18.Dương Thanh Danh Q05, 19.Diệp Doanh Khai Q05, 20.Hồ Tứ Hải Q08, 21.Trần Thanh Tân TĐU, 22.Bùi Văn Hiền Q07, 23.Huỳnh Kim Sang TĐU, 24.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 25.Ngô Quang Phẩm Q01, 26.Trần Vinh Q05, 27.Lâm Kim Vân Q06
Nữ: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 3.Lê Thị Hương Q04, 4.Trần Tuệ Doanh Q05, 5.Cao Phương Thanh Q01, 6.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 7.Lý Thanh Phương Q01, 8.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 9.Đàm Thị Thùy Dung TĐU, 10.Phan Quỳnh Như Q04, 11.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 12.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 13.Trần Thùy Trang TĐU, 15.Hà Phạm Đoan Trang Q06, 14.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 16.Võ Thị Ngọc Châu Q01, 17.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 18.Mai Thanh Hương TPH

9.CỜ TƯỚNG CÁC CÂU LẠC BỘ
18~20/ 3 tại TT TDTT quận 1; 119VĐV: (Q01 (20), Q04 (10), Q05 (10), Q06 (6), Q08 (4), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), TBI (10), GVA (10), TĐU (10), TPH (10), BTA (4)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Lâm Kim Vân Q06, 2.Trương Á Minh Q11, 3.Trần Quốc Việt Q08;
Bàn 2: 1.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04, 2.Trềnh A Sáng Q11, 3.Hồ Tứ Hải Q08;
Bàn 3: 1.Dương Thanh Danh Q05, 2.Phan Tri Châu Q08, 3.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU;
Bàn 4: 1.Trần Chánh Tâm Q04, 2.Ngô Quang Phẩm Q01, 3.Võ Minh Nhất TĐU;
Bàn 5: 1.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 2.Diệp Khải Hằng Q05, 3.Phan Hùng Chí Q04
Nữ:
Bàn 1: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Lê Thị Hương Q04, 3.Bùi Châu Ý Nhi Q06;
Bàn 2: 1.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 2.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 3.Đàm Thị Thùy Dung TĐU;
Bàn 3: 1.Ngô Thị Thu Nga Q05, 2.Nguyễn Bá Minh Hà BTH, 3.Hà Phạm Đoan Trang Q06;
Bàn 4: 1.Nguyễn Thị Nhật Thực Q10, 2.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 3.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01;
Bàn 5: 1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Ngô Thị Tuyết Nga Q10, 3.Hồ Song Nhất TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q04/ Mai Thanh Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Anh Hoàng, Trần Chánh Tâm, Phan Hùng Chí; 2.Q05/ Mong Nhi, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh, Mai Xuân Cường, Diệp Khải Hằng; 3.Q11/ Trương Á Minh, Trềnh A Sáng, Hà Thật Quyền, Hồ Minh Quốc, Ngô Ngọc Minh
Nữ: 1.Q05/ Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Ngô Thị Thu Nga, Lê Kiết Trinh, Huỳnh Thị Thanh Thùy; 2.Q01/ Lý Thanh Phương, Nguyễn Tuyết Nhung, Đoàn Thị Anh Vũ, Đàm Thị Ngọc Phượng, Hoàng Hải Bình; 3.TĐU/ Trần Thùy Trang, Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Thúy Thùy, Nguyễn Thị Phương Vy, Hồ Song Nhất
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 5, 2.Quận 4, 3.Quận Thủ Đức

10.CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT LẦN V
24~29/ 7 tại TT TDTT quận 4; 138VĐV: Q01 (12), Q03 (8), Q04 (11), Q05 (13), Q06 (8), Q07 (2), Q08 (6), Q10 (5), Q11 (7), BTA (6), BTH (9), GVA (9), PNH (6), TBI (10), TPH (5), TĐU (10), BCH (6), CCH (4), NBE (1)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Trương A Minh Q11, 2.Đào Quốc Hưng TĐU, 3.Phan Tri Châu Q08, 3.Diệp Khai Nguyên Q05
Nữ: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Đàm Thị Thùy Dung TĐU, 3.Ngô Lan Hương Q05, 3.Bùi Châu Ý Nhi Q06
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hoàng Lâm; 2.Q05/ Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh, Diệp Doanh Khai; 3.Q04/ Nguyễn Anh Hoàng, Mai Thanh Minh, Trần Chánh Tâm; 3.Q08/ Phan Tri Châu, Trần Quốc Việt, Trần Hoàng Mỹ
Nữ: 1.TĐU/ Đàm Thị Thùy Dung, Trần Thùy Trang, Trần Ngọc Thủy Tiên; 2.Q01/ Lý Thanh Phương, Hoàng Hải Bình, Cao Phương Thanh; 3.Q04/ Lê Thị Hương, Phan Quỳnh Như, Nguyễn Ngọc Dung; 3.Q05/ Ngô Lan Hương, Ngô Thị Thu Nga, Trần Tuệ Doanh
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 5, 3.Quận 4

11.CỜ TƯỚNG A2
20~30/ 11 tại TT TDTT quận 1; 130VĐV; Q01 (16), Q03 (9), Q04 (16), Q05 (16), Q06 (5), Q08 (7), Q11 (5), GVA (9), BTH (10), TBI (2), BTA (5), TĐU (18), BCH (5), CCH (6), TNV (1)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Võ Minh Nhất TĐU, 2.Hồ Tứ Hải Q08, 3.Mai Xuân Cường Q05, 4.Trần Đăng Quang Q01, 5.Mai Thanh Minh Q04, 6.Phan Tri Châu Q08, 7.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 8.Trần Chánh Tâm Q04, 9.Phan Đình Huy GVA, 10.Tô Thiên Tường TĐU, 11.Nguyễn Huy Lam Q01, 12.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 13.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 14.Dương Thanh Danh Q05, 15.Trần Tiến Hữu BTH, 16.Nguyễn Nhật Duy Q04, 17.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 18.Lâm Hữu Lương Q05, 19.Lương Mỹ Danh BCH, 20.Lâm Kim Vân Q06
Nữ: 1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Lý Thanh Phương Q01, 3.Phan Quỳnh Như Q04, 4.Đàm Thùy Dung TĐU, 5.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 6.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 7.Trần Thùy Trang TĐU, 8.Nguyễn Hoàng Yến Q03, 9.Hồ Thị Minh Tuyền Q03, 10.Ngô Thị Thu Nga Q05, 11.Hoàng Kim Cương Q01, 12.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 13.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 14.Trương Thị Thu Thủy Q04, 15.Lê Kiết Trinh Q05, 16.Hồ Song Nhất TĐU, 17.Chu Kim Phượng Q03, 18.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 19.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 20.Nguyễn Thùy Vy TNV
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Võ Minh Nhất, Nguyễn Hữu Hùng, Tô Thiên Tường; 2.Q04/ Mai Thanh Minh, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Anh Hoàng; 3.Q01/ Trần Đăng Quang, Nguyễn Huy Lam, Nguyễn Hoàng Lâm
Nữ: 1.Q01/ Hoàng Hải Bình, Lý Thanh Phương, Đoàn Thị Anh Vũ; 2.TĐU/ Đàm Thùy Dung, Trần Ngọc Thủy Tiên, Trần Thùy Trang; 3.Q03/ Nguyễn Hoàng Yến, Hồ Thị Minh Tuyền, Chu Kim Phượng;
TOÀN ĐOÀN: 1.
Quận Thủ Đức, 2.Quận 1, 3.Quận 4

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2004

CỜ VUA

1.CỜ VUA VÔ ĐỊCH
1~10/ 05 tại Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, 36VĐV: Q01 (2), Q03 (8), Q08 (5), Q10 (3), TBI (8), PNH (5), TĐU (5)
Nam: 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Lý Hồng Nguyên Q01, 3.Lê Quang Long PNH, 4.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 5.Chu Quốc Thịnh Q08, 6.Tôn Thất Như Tùng TBI, 7.Ngô Ngọc Quang Q03, 8.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 9.Nguyễn Trường An PNH, 10.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 11.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 12.Nguyễn Tiến Đạt Q03, 13.Đỗ Đức Minh Q03, 14.Nguyễn Văn Viện Q10, 15.Trần Đức Thuận Q04, 16.Hoàng Minh Phong TBI, 17.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 18.Dương Hoàng Thi TBI, 19.Đặng Văn Dũng TBI
Nữ: 1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 4.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 5.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 6.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 7.Nguyễn Thảo Hân TBI, 8.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 9.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 10.Phan Thụy Linh Trang PNH, 11.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 12.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03

2.CỜ VUA NĂNG KHIẾU
10~15/ 6 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình, 430VĐV: Q01 (45), Q03 (66), Q04 (13), Q05 (39), Q06 (21), Q07 (2), Q08 (11), Q10 (36), Q11 (8), Q12 (5), BTH (22), TBI (56), PNH (16), GVA (10), TĐU (30), BCH (15), TPH (15), NTN (20)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Nguyễn Ngọc Minh Trí TBI, 3.Lê Thành Tài Q01;
9t:
1.Vũ Quang Quyền TBI, 2.Bùi Minh Thiên TBI, 3.Phùng Đức Anh Q01;
11t:
1.Đặng Hoàng Sơn Q01, 2.Đỗ Đức Minh Q03, 3.Trần Quang Khải Q10;
13t:
1.Tôn Thất Như Tùng TBI, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 3.Dương Hoàng Thi TBI;
15t:
1.Phạm Chương BTH, 2.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 3.Nguyễn Thành Nghĩa Q03
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Mai Thy Q05, 2.Trần Khánh Hương Giang Q10, 3.Phạm Thị Bảo Nhi TPH;
9t:
1.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 3.Lê Thanh Phương Uyên BTH;
11t:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 2.Nguyễn Thảo Hân TBI, 3.Lê Hoài Bảo Duyên TBI;
13t:
1.Phan Thế Hồng Thy Q05, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 3.Trần Đặng Hồng Liên Q03;
15t:
1.Lê Bảo Phương Q01, 2.Lê Vũ Hà Phương TBI, 3.Vũ Thị Minh Tâm Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.TBI/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Trần Anh Trung; 2.Q03/ Trương Bảo Thạch, Tạ Hoàng Lam; 3.Q01/ Lê Thành Tài, Lã Quốc Anh;
9t:
1.TBI/ Vũ Quang Quyền, Bùi Minh Thiên; 2.Q01/ Phùng Đức Anh, Lê Đức Hoàng Long; 3.Q03/ Nguyễn Tuấn Minh, Hầu Vĩnh Huy;
11t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.Q10/ Trần Quang Khải, Nguyễn Việt Nam; 3.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Hữu Thanh Trung;
13t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Dương Hoàng Thi; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Hiệp, Võ Trí Tín; 3.Q03/ Hà Duy Điển, Mai Nguyễn Phát;
15t:
1.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương; 2.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Đăng Tiến Lực; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Anh Dũng
Nữ:
7t: 1.Q10/ Trần Khánh Hương Giang, Nguyễn Ngọc Minh Trúc; 2.Q05/ Nguyễn Mai Thy, Nguyễn Ngọc Minh Uyên; 3.PNH/ Lê Thị Ánh Linh, Nguyễn Hoàng Thanh Tú;
9t:
1.Q10/ Nguyễn Thị Thạch Thảo, Nguyễn Ngọc Thanh Trà; 2.BCH/ Nguyễn Lệ Hằng, Lương Thị Thu Thảo; 3.Q08/ Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc;
11t:
1.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 2.BCH/ Trần Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Trúc Đào; 3.Q05/ Tiêu Thùy Bích Thu, Nguyễn Thị Hoa Hồng;
13t:
1.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Chế Trúc Hoa; 2.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc; 3.TBI/ Dương Nguyễn Minh Tâm, Lê Nguyễn Như Quỳnh;
15t:
1.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Phạm Hồng Phước
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Lê Thành Tài Q01, 3.Nguyễn Ngọc Minh Trí TBI;
9t:
1.Phùng Đức Anh Q01, 2.Vũ Quang Quyền TBI, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU;
11t:
1.Đỗ Đức Minh Q03, 2.Hứa Thiên Tân Q03, 3.Nguyễn Việt Nam Q10;
13t:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 2.Dương Hoàng Thi TBI, 3.Hà Duy Điển Q03;
15t:
1.Phạm Chương BTH, 2.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 3.Nguyễn Thành Nghĩa Q03
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Hoàng Thanh Tú PNH, 2.Trần Khánh Hương Giang Q10, 3.Lê Thị Ánh Linh PNH;
9t:
1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Nguyễn Lệ Hằng BCH;
11t:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 2.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 3.Nguyễn Thảo Hân TBI;
13t:
1.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 3.Phan Thế Hồng Thy Q05;
15t:
1.Lê Bảo Phương Q01, 2.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 3.Lê Vũ Hà Phương TBI
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.Q01/ Lê Thành Tài, Lã Quốc Anh; 2.TBI/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Trần Anh Trung; 3.Q03/ Trương Bảo Thạch, Tạ Hoàng Lam;
9t:
1.Q01/ Phùng Đức Anh, Lê Đức Hoàng Long; 2.TBI/ Vũ Quang Quyền, Bùi Minh Thiên; 3.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Tuấn Minh;
11t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.Q10/ Nguyễn Việt Nam, Trần Quang Khải; 3.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Hữu Thanh Trung;
13t:
1.TBI/ Dương Hoàng Thi, Tôn Thất Như Tùng; 2.Q03/ Hà Duy Điển, Mai Nguyễn Phát; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Hiệp, Võ Trí Tín;
15t:
1.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương; 2.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Mai Đức Trí; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Anh Dũng
Nữ:
7t: 1.PNH/ Nguyễn Hoàng Thanh Tú, Lê Thị Ánh Linh; 2.Q10/ Trần Khánh Hương Giang, Nguyễn Ngọc Minh Trúc; 3.Q05/ Nguyễn Mai Thy, Nguyễn Ngọc Minh Uyên;
9t:
1.BCH/ Nguyễn Lệ Hằng, Lương Thị Thu Thảo; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Nguyễn Thị Thạch Thảo; 3.Q08/ Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc;
11t:
1.TBI/ Lê Hoài Bảo Duyên, Nguyễn Thảo Hân; 2.Q05/ Nguyễn Thị Hoa Hồng, Trương Trần Loan Ngọc; 3.Q01/ Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Trần Đan Vy;
13t:
1.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Chế Trúc Hoa; 2.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc; 3.TBI/ Dương Nguyễn Minh Tâm, Lê Nguyễn Như Quỳnh
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 1

3.CỜ VUA A2
21~29/ 8 tại NVH Thanh niên TP, 171VĐV: Q01 (22), Q03 (17), Q04 (11), Q05 (10), Q06 (8), Q08 (10), Q10 (12), Q11 (6), BTH (10), TBI (17), PNH (10), GVA (5), TĐU (12), BCH (3), TPH (10), NTN (8)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Phan Hùng Chí Q04, 2.Phạm Chương BTH, 3.Lê Hiền Thục TBI, 4.Chu Quốc Thịnh Q08, 5.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 6.Hoàng Thiên BTH, 7.Phạm Mạnh Thừa Q04, 8.Nguyễn Minh Tuấn Q01, 9.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 10.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 11.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 12.Lê Kiến Quốc Q05, 13.Hoàng Minh Phong TBI, 14.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 15.Trần Quang Khải Q10, 16.Bùi Chí Thành Q06, 17.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 18.Nguyễn Văn Viện Q10, 19.Vũ Đình Phúc Thịnh Q05, 20.Hà Duy Điển Q03
Nữ: 1.Lê Vũ Hà Phương TBI, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 3.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI, 4.Trần Thị Trúc Phương Q08, 5.Nguyễn Thị Kim Ngân TBI, 6.Bùi Diễm Vân BCH, 7.Nguyễn Minh Trang Q01, 8.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 9.Lương Bích Ngọc BTH, 10.Hoàng Thị Triều Nghi Q05, 11.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 12.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 13.Phan Thị Hồng La TBI, 14.Nguyễn Minh Kim PNH, 15.Nguyễn Thị Ngọc Trân BCH, 16.Phạm Hồng Minh Q08, 17.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 18.Lê Bảo Phương Q01, 19.Đoàn Hải Phương Oanh Q11, 20.Nguyễn Thị Phương Giang Q08;
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TBI/ Lê Hiền Thục, Nguyễn Mai Đức Trí, Nguyễn Hoàng Hiệp; 2.Q04/ Phan Hùng Chí, Phạm Mạnh Thừa, Vũ Kiến Thức; 3.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Thúy
Nữ: 1.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Nguyễn Thị Kim Ngân; 2.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Vũ Thị Minh Tâm; 3.Q08/ Trần Thị Trúc Phương, Phạm Hồng Minh, Nguyễn Thị Phương Giang
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 8

4.CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ
2~3/ 11 tại TT TDTT quận Phú Nhuận; 108VĐV: Q01 (12) Q03 (12) Q04 (12) Q10 (12) TBI (12) BTH (12) TĐU (12) TPH (12) PNH (12)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Lê Bá Thành TPH, 3.Nguyễn Minh Tuấn Q01;
Bàn 2:
1.Tống Thái Hùng BTH, 2.Phan Hùng Chí Q04, 3.Đỗ Thị Diễm Hương Q03;
Bàn 3:
1.Lê Quang Long PNH, 2.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 3.Phạm Chương BTH;
Bàn 4:
1.Phạm Phúc Đức TBI, 2.Nguyễn Việt Nam Q10, 3.Đỗ Đức Minh Q03;
Bàn 5:
1.Phan Thiên An BTH, 2.Vũ Nguyễn Minh Toàn PNH, 3.Đỗ Đình Đông TĐU;
Bàn 6:
1.Phạm Đức Trí TBI, 2.Trần Ngô Thiên Phú TĐU, 3.Phan Đăng Vũ Q10
Nữ:
Bàn 1: 1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Mai Thanh Hương TPH, 3.Ngô Huyền Châu BTH;
Bàn 2:
1.Võ Phương Nghi TBI, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TPH, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03;
Bàn 3:
1.Nguyễn Minh Trân BTH, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 3.Trần Nguyễn Uyên Linh TĐU;
Bàn 4:
1.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 2.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10, 3.Nguyễn Thùy Nguyên TPH;
Bàn 5:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Phan Thụy Linh Trang PNH, 3.Hoàng Việt Hà TPH;
Bàn 6:
1.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 2.Lê Nguyễn Minh Trang TĐU, 3.Lê Thanh Phương Uyên BTH
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.BTH/ Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Thúy, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Đặng Hồng Liên, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Lương Hoàng Lê Uyên; 2.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Võ Phương Nghi, Lê Vũ Hà Phương, Nguyễn Trần Thiện Mỹ, Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 3.Q03/ Ngô Huyền Châu, Lương Bích Ngọc, Nguyễn Minh Trân, Trần Mỹ Châu, Trương Bảo Trân, Lê Thanh Phương Uyên;
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Trần Đặng Hồng Liên, ; 2.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Võ Phương Nghi, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thảo Hân; 3.BTH/ Nguyễn Minh Trang, Hoàng Hải Bình, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Thanh Thảo
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Bình Thạnh, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 3

5.CỜ VUA VÔ ĐỊCH HỌC SINH NĂM HỌC 2004-2005
29/ 10~14/ 11 tại TT TDTT quận 1; 743VĐV: Q01 (70), Q03 (69), Q04 (60), Q05 (73), Q06 (33), Q07 (6), Q08 (38), Q10 (58), Q11 (8), Q12 (5), TBI (66), BTH (35), PNH (45), GVA (37), TĐU (50), BTA (20), TPH (42), BCH (10), NTĐ (18)
CỜ TIÊU CHUẨN
Nam:
Tiểu học: 1.Trần Quang Khải/ Dương Minh Châu Q10, 2.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU, 3.Huỳnh Lâm Bình Nguyên/ Đống Đa TBI;
THCS - lớp 6-7:
1.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Du Q01, 2.Hà Duy Điển/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Trần Đức Anh/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05;
THCS - lớp 8-9:
1.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 3.Trần Minh Quân/ Lê Văn Tám BTH;
THPT:
1.Nguyễn Ngọc Phụng/ Nguyễn Khuyến Q10, 2.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Minh Tuấn/ Tenlơman Q01
Nữ:
Tiểu học: 1.Nguyễn Thảo Hân/ Đống Đa TBI, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 3.Nguyễn Thị Thạch Thảo/ Tô Hiến Thành Q10;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Lê Lợi Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Thị Hoàng Hân/ Nguyễn Tri Phương Q10, 3.Dương Nguyễn Minh Tâm/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THPT:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Nguyễn Minh Trân/ Võ Thị Sáu BTH
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học: 1.Phạm Đức Trí/ Lương Định Của Q03, 2.Huỳnh Lâm Bình Nguyên/ Đống Đa TBI, 3.Trần Quang Khải/ Dương Minh Châu Q10;
THCS - lớp 6-7:
1.Hà Duy Điển/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Nguyễn Việt Nam/ Trần Phú Q10, 3.Dương Hoàng Thi/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 2.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10, 3.Vũ Huy Hoàng/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05;
THPT:
1.Nguyễn Ngọc Phụng/ Nguyễn Khuyến Q10, 2.Trịnh Xuân Hùng/ Nguyễn Thượng Hiền TBI, 3.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05
Nữ:
Tiểu học: 1.Nguyễn Thảo Hân/ Đống Đa TBI, 2.Nguyễn Thị Thạch Thảo/ Tô Hiến Thành Q10, 3.Lê Hoài Bảo Duyên/ Hoàng Văn Thụ TBI;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Nguyễn Du Q01, 2.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 3.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 2.Phan Thế Hồng Thy/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Nguyễn Thị Hoàng Hân/ Nguyễn Tri Phương Q10;
THPT:
1.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Trần Đại Nghĩa Q01
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Trần Quang Diệu-Q03/ Ngũ Như Long, Phan Tấn Đạt, Trần Vũ Chương, Huỳnh Huy Tín, Nguyễn Vũ Thiên Phú; 2.Bình Chiểu-TĐU/ Bùi Phước Bình, Nguyễn Minh Quân, Huỳnh Đức Nguyễn Khánh, Dương Thành Tín, Phạm Xuân Tâm; 3.Lê Văn Sỹ-TBI/ Nguyễn Văn Toàn, Trần Anh Thông, Nguyễn Bảo Long, Trần Thanh An, Phạm Đỗ Minh Triết; 3.An Lạc 3-BTA/ Trần Minh Hiếu, Nguyễn Huỳnh Cương, Nguyễn Vũ Khang, Nguyễn Bảo Quý;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quý Đôn-Q03/ Hà Huy Điển, Nguyễn Đăng Anh, Vũ Luân, Tô Nguyễn Nhật Minh; 2.Trần Văn Ơn-Q01/ Nguyễn Thanh Phương, Cao Phạm Hoàng Long, Ngô Trần Bảo Dương, Nguyễn Trung Hiếu; 3.Lê Lợi-TPH/ Lưu Quang Vũ, Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Hoàng Trọng; 3.Ngô Tất Tố-PNH/ Trương Phi Khanh, Đặng Phước Lộc, Phạm Quang Duy;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Nguyễn Đăng Tiến Lực, Lương Quang Nhật Minh, Nguyễn Hải Đảo, Phạm Hải Sơn; 2.Thực Nghiệm Sư Phạm-Q05/ Vũ Huy Hoàng, Vũ Đình Phúc Thịnh, Phạm Quang Minh, Lê Hoàng Việt, Đỗ Duy Quang; 3.Nguyễn Du-GVA/ Trần Ngô Đông, Lưu Quốc Vũ, Phan Minh Khánh; 3.Lê Văn Tám-BTH/ Nguyễn Đăng Phan, Nguyễn Xuân Bách, Trần Minh Quân, Nguyễn Quang Duy;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Lê Quang Long, Nguyễn Trung Kiên, Võ Thành Công, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Mạnh Thìn; 2.Võ Thị Sáu-BTH/ Trương Hải Triều, Phan Như Hiếu Nguyên Thanh, Dương Thiện Chương, Nguyễn Thanh Hồng Bảo, Nguyễn Thanh Lâm; 3.Ten Lơ Man-Q01/ Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Hoàng Lâm, Vũ Quang Linh, Nguyễn Hoàng Tiến; 3.Lê Quý Đôn-Q03/ Huỳnh Minh Tài, Hoàng Minh Phong, Dương Hoàng Thanh Linh, Vũ Duy Thịnh
Nữ:
Tiểu học: 1.Kết Đoàn-Q01/ Đỗ Thị Thanh Thảo, Đỗ Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Ánh Minh, Lê Hoàng Như Hảo, Nguyễn Huỳnh Thảo; 2.Hoàng Văn Thụ-TBI/ Lê Hoài Bảo Duyên, Phạm Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thu Hà; 3.Him Lam-Q06/ Trần Cảnh Lâm Hà, Nguyễn Hồng Phương Vy, Ngô Thị Diễm; 3.Nguyễn Thái Sơn-Q03/ Lê Ngọc Hân, Hà Thảo Nguyên, Trần Thái Thảo, Trịnh Gia Hân;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Du-Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Đỗ Mai Trâm, Nguyễn Thúy Hoa, Trần Thị Tuệ; 2.Lê Lợi-Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Lan, Triệu Mỹ Kim, Trần Nguyễn Thanh Thảo; 3.Vân Đồn-Q04/ Lưu Thanh Huyền, Lê Nghiêm Thảo, Lê Mỹ Hải Phượng, Lê Thị Thiên Trang, Dương Tường Vy; 3.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Nguyễn Thanh Linh Đan, Nguyễn Ninh Bảo Trân, Nguyễn Ngọc Thu Hiền, Lê Trúc Mai Uyên;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Du-Q01/ Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Bảo Lộc, Nguyễn Thị Bình Minh, Hoàng Thị Quỳnh Như, Trần Lê Thanh Hà; 2.Ngô Tất Tố-PNH/ Lưu Ngân Phượng, Trần Nguyễn Phương Anh, Lê Quyên, Trần Thị Yến Nhi; 3.Thực Nghiệm Sư Phạm-Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Vương Thúy Chi, Nguyễn Hoàng Yến Nhi; 3.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Vũ Thị Minh Hảo, Dương Nguyễn Minh Tâm,
Bàn g Vũ Quỳnh Hoa, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Nguyễn Quỳnh Trâm;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền, Trần Nguyễn Uyên Linh, Nguyễn Vĩnh Tường, Võ Hy Lan Anh; 2.Võ Thị Sáu-BTH/ Bùi Mỹ Hân, Nguyễn Minh Trân, Nguyễn Bảo Ngọc; 3.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Vũ Thị Minh Tâm, Đặng Hương Giang, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Bùi Minh Trang; 3.Thủ Đức-TĐU/ Trần Kim Huệ, Trần Thùy Trang, Phạm Thị Phương Thảo, Võ Thị Phi Anh, Khưu Thị Bích Thuận
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 10, 3.Quận 3

CỜ TƯỚNG

6.CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH
10~18/ 1 tại TT TDTT Quận 3; 47VĐV: TĐU (9), Q05 (9), Q11 (4), Q03 (3), Q06 (2), Q01 (14), Q08 (2), Q04 (2), BTH (5)
Nam: 1.Trương A Minh Q11, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Đào Quốc Hưng TĐU, 4.Trần Quốc Việt Q08, 5.Mong Nhi Q05, 6.Mai Thanh Minh Q03, 7.Trềnh A Sáng Q11, 8.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 9.Phan Tri Châu Q08, 10.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 11.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q05, 12.Diệp Khai Nguyên Q05, 13.Lê Phan Trọng Tín BTH, 14.Diệp Doanh Khai Q05, 15.Lê Văn Bình Q01, 16.Trần Chánh Tâm Q03, 17.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 18.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 19.Nguyễn Bá Đạt Q01, 20.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 21.Lâm Kim Vân Q06, 22.Hà Thật Quyền Q11, 23.Mai Xuân Cường Q05, 24.Đặng Văn Hiền BTH, 25.Hồ Minh Quốc Q11, 26.Nguyễn Huy Lam Q01
Nữ: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 3.Ngô Lan Hương Q05, 4.Trần Tuệ Doanh Q05, 5.Đàm Thị Thùy Dung TĐU, 6.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 7.Lý Thanh Phương Q01, 8.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 9.Trần Thùy Trang TĐU, 10.Hoàng Vũ Thường Q01, 11.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 12.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 13.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 15.Cao Phương Thanh Q01, 14.Hoàng Kim Cương Q01, 16.Hà Phạm Đoan Trang Q01, 17.Lê Kiết Trinh Q05, 18.Ngô Thị Thu Nga Q05, 19.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 20.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 21.Nguyễn Nguyệt Ánh Q01, 22.Hoàng Hải Bình Q01, 23.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 24.Nguyễn Bá Minh Hà BTH

7.CỜ TƯỚNG CÁC CÂU LẠC BỘ
20~22/ 2 tại TT TDTT Quận 1; 119VĐV: Q01 (10), Q03 (20), Q04 (5), Q05 (10), Q06 (10), Q08 (4), Q09 (10), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), GVA (5), TĐU (10), NBE (5), Q12 (5)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trềnh A Sáng Q11, 2.Đào Quốc Hưng TĐU, 3.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q3A;
Bàn 2: 1.Trương Á Minh Q11, 2.Mong Nhi Q05, 3.Trần Đăng Quang Q01;
Bàn 3:
1.Ngô Quang Phẩm Q01, 2.Dương Thanh Danh Q05, 3.Từ Chí Sanh Q06;
Bàn 4:
1.Tô Thiên Tường TĐU, 2.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 3.Ngô Ngọc Minh Q11;
Bàn 5:
1.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 2.Nguyễn Phùng Xuân Q10, 3.Mai Kim Cương NVH
Nữ:
Bàn 1: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Ngô Lan Hương Q05, 3.Bùi Châu Ý Nhi Q06;
Bàn 2:
1.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 2.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 3.Trần Thùy Trang TĐU;
Bàn 3:
1.Nguyễn Bá Minh Hà BTH, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên Q10, 3.Lương Thị Phương Dung Q04;
Bàn 4:
1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 3.Hoàng Vũ Thường Q3A;
Bàn 5:
1.Nguyễn Thùy Vy Q3A, 2.Ngô Thị Tuyết Nga Q10, 3.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q11/ Trềnh A Sáng, Trương Á Minh, Hà Thật Quyền, Ngô Ngọc Minh, Yên Khải Danh; 2.Q05/ Diệp Khai Nguyên, Mong Nhi, Dương Thanh Danh, Mai Xuân Cường, Diệp Doanh Khai; 3.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hoàng Lâm
Nữ: 1.Q01/ Lý Thanh Phương, Nguyễn Tuyết Nhung, Đoàn Thị Anh Vũ, Hoàng Hải Bình, Nguyễn Nguyệt Ánh; 2.BTH/ Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo, Trần Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Bá Minh Hà, Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Thái; 3.Q04/ Lê Thị Hương, Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Dung, Lương Thị Phương Ngọc, Chu Phạm Liên
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 5, 3.Quận Thủ Đức

8.CỜ TƯỚNG HKPÐ NĂM HỌC 2003-2004
CÁ NHÂN
6~21/ 3 tại TT TDTT Quận 1; 617VĐV: Q01 (64), Q03 (64), Q04 (32), Q05 (60), Q06 (38), Q07 (2), Q08 (2), Q10 (50), Q11 (17), Q12 (13), BTH (38), TBI (57), PNH (44), GVA (53), TĐU (31), BCH (5), CCH (25), NBE (7), CGI (7), BTA (8)
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang/ Hòa Bình Q01, 2.Nguyễn Minh Hiệp/ An Nhơn Đông CCH, 3.Lê Nguyễn Sơn/ Lê Ngọc Hân Q01;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Đình Hưng/ Trần Đại Nghĩa Q01, 2.Lê Anh Minh/ Nguyễn Du GVA, 3.Dương Nhật Huỳnh Huy/ Hồng
Bàn g Q05;
THCS - lớp 8-9:
1.Trần Nguyễn Thế Toàn/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Văn Quang Huy/ Nguyễn Văn Tố Q10, 3.Nguyễn Quốc Duy/ Hồng
Bàn g Q05;
THPT:
1.Nguyễn Tuấn Hùng/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 2.Trần Tiến Hữu/ Phan Đăng Lưu BTH, 3.Nguyễn Mạnh Cang/ Lê Hồng Phong Q05.
Nữ:
Tiểu học: 1.Nguyễn Ngọc Đan Thanh/ Qui Đức BCH, 2.Võ Thị Thu Hằng/ Phước Thạnh CCH, 3.Bùi Thanh Thúy Vân/ Trần Quang Diệu Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Hoàng Kim Cương/ Trần Văn Ơn Q01, 2.Cao Phương Thanh/ Trần Văn Ơn Q01, 3.Trần Ngọc Thủy Tiên/ Hiệp Bình TĐU;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Thị Nhật Thực/ Hiệp Bình TĐU, 2.Trần Thùy Trang/ Hiệp Bình TĐU, 3.Lê Kiết Trinh/ Trần Bội Cơ Q05;
THPT:
1.Bùi Châu Ý Nhi/ Bùi Thị Xuân Q01, 2.Đàm Thị Ngọc Phượng/ Bùi Thị Xuân Q01, 3.Phan Quỳnh Như/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Lê Ngọc Hân-Q01/ Lê Quốc Khánh, Lê Nguyễn Sơn, Huỳnh Minh Nguyễn, Nguyễn Đôn Phú Lộc, Trần Nguyên Khang; 2.Minh Đạo-Q05/ Nguyễn Phạm Minh Trí, Đỗ Quang Khiêm, Lê Quang Nhật, Nguyễn Hồ Duy, Tôn Thất Khải; 3.Bình Thuận-BTA/ Ngô Hồng Thuận, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Tự Thuật, Đào Ngọc Ninh;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Du-Q01/ Phùng Thanh Vinh, Lê Minh Quân, Lê Trần Minh Khôi; 2.Tân Thạnh Đông -CCH/ Lê Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Văn Lụa; 3.Nguyễn Du-GVA/ Lê Anh Minh, Hoàng Phúc Bách, Phạm Xuân Phú, Đinh Hoàng Mai;
THCS - lớp 8-9:
1.Colette-Q03/ Nguyễn Quốc Trung, Vũ Công Hòa, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Xuân Trường, Trần Thanh Bình; 2.Hồng
Bàn g-Q05/ Nguyễn Quốc Duy, Võ Duy Phong, Quang Minh Trí, Dương Nhật Huỳnh Huy, Lương Chí Quyền; 3.Phan Bội Châu-TBI/ Lê Văn Dũng, Lê Đức Duy, Dương Bách Tùng, Nguyễn Chí Nhân;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Mạnh Cang, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Thi, Phùng Vĩnh Khương; 2.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Nguyễn Tuấn Hùng, Nguyễn Quyết Tiến, Đoàn Triều, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Lộc; 3.Trần Đại Nghĩa-Q01/ Nguyễn Quốc Huy, Trịnh Quốc Hoàng, Võ Văn Hải, Lê Nguyễn Anh Việt, Hồ Hiệp.
Nữ:
Tiểu học: 1.Qui Đức-BCH/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Trần Nguyễn Hoàng Linh, Hồ Thị Thủy Tiên; 2.Phan Châu Trinh-TBI/ Nguyễn Huy Thiên Thơ, Nguyễn Ngọc Thùy Trang, Lê Nguyễn Gia Thảo; 3.Minh Khai-GVA/ Nguyễn Trần Kim Ngân, Lý Hoàng Thu Cúc, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phạm Ngọc Khánh Linh;
THCS - lớp 6-7:
1.Colette-Q03/ Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hoàng Yến, Hồ Liễu Anh Thư, Chu Kim Phượng, Nguyễn Minh Nhật Linh; 2.Ngô Tất Tố-PNH/ Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Trần Ngọc Ngân, Ngô Hoàng An; 3.Trần Văn Ơn-Q01/ Cao Phương Thanh, Hoàng Kim Cương, Trần Thị Phương Ngọc, Trần Thị Phương Thảo;
THCS - lớp 8-9:
1.Hiệp Bình-TĐU/ Trần Thùy Trang, Trần Ngọc Thủy Tiên, Nguyễn Thị Nhật Thực, Nguyễn Thị Hoàng Oanh; 2.Ngô Tất Tố-PNH/ Huỳnh Thảo Nguyên, Lưu Ngân Phượng, Nguyễn Minh Hương; 3.Colette-Q03/ Ngưyễn Thùy Vy, Ngô Thị Bảo Trân, Phan Hoàng Thảo, Thái Lai Thị Minh Trang, Trần Thị Thanh Thúy;
THPT:
1.Bùi Thị Xuân-Q01/ Bùi Châu Ý Nhi, Đàm Thị Ngọc Phượng, Trần Lê Thanh Quyên, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Ngọc Trâm; 2.Lê Hồng Phong-Q05/ Ngô Thị Thu Nga, Hà Phạm Đoan Trang, Tô Minh Ngọc, Trương Lý Tú Trinh; 3.Trần Phú-TBI/ Nguyễn Hoàng Nhật Tiên, Phạm Ngọc Xuân, Võ Thị Hương.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 3, 3.Quận Thủ Đức.

9.CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG 19/ 5
28~30/ 5 tại Trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận Phú Nhuận; 114VĐV: Q01 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q06 (9), Q08 (4), Q10 (10), Q11 (5), BTH (6), TBI (10), PNH (20), GVA (5), TĐU (10), BN (5)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trương Lê Hoàng TBI, 2.Trần Quốc Việt Q08, 3.Đào Quốc Hưng TĐU;
Bàn 2:
1.Võ Minh Nhất Q10, 2.Trương Á Minh Q11, 3.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04;
Bàn 3:
1.Phan Tri Châu Q08, 2.Dương Thanh Danh Q05, 3.Nguyễn Anh Hoàng Q04;
Bàn 4:
1.Trần Chánh Tâm Q04, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Trần Anh Tuấn GVA;
Bàn 5:
1.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 2.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 3.Ngô Ngọc Minh Q11
Nữ:
Bàn 1: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Ngô Lan Hương Q05, 3.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH;
Bàn 2:
1.Trần Tuệ Doanh Q05, 2.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 3.Đàm Thị Thùy Dung TĐU;
Bàn 3:
1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Nguyễn Bá Minh Hà BTH, 3.Đoàn Thị Anh Vũ Q01;
Bàn 4:
1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Nguyễn Thị Nhật Thực Q10, 3.Lương Thị Phương Ngọc Q04;
Bàn 5:
1.Nguyễn Thị Phương Vy Q10, 2.Hoàng Vũ Thường Q01, 3.Hà Phạm Đoan Trang Q06;
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hoàng Lâm; 2.Q08/ Trần Quốc Việt, Hồ Tứ Hải, Phan Tri Châu, Nguyễn Văn Mười; 3.Q05/ Diệp Khai Nguyên, Mong Nhi, Dương Thanh Danh, Mai Xuân Cường, Nguyễn Đắc Nguyên Khôi
Nữ: 1.Q04/ Lê Thị Hương, Phan Quỳnh Như, Lương Thị Phương Dung, Lương Thị Phương Ngọc, Trần Thị Quỳnh Anh; 2.BTH/ Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo, Trần Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Bá Minh Hà; 3.Q05/ Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Ngô Thị Thu Nga, Tô Minh Ngọc, Lê Kiết Trinh.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 4, 2.Quận Thủ Đức, 3.Quận 5

10.CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU
19~23/ 6 tại Trung tâm TDTT Quận 1, 208VĐV: Q01 (23), Q03 (15), Q04 (8), Q05 (19), Q06 (15), Q08 (2), Q10 (11), Q11 (6), Q12 (7), BTH (12), TBI (6), PNH (13), GVA (14), TĐU (16), BCH (8), BTA (7), CCH (9), NTN (17)
CÁ NHÂN
Nam:
9t:
1.Nguyễn Trung Nghĩa BCH, 2.Trần Hoài Minh Quân PNH, 3.Lê Quang Nhật Q05;
11t:
1.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 2.Ngô Hồng Thuận BTA, 3.Trần Trung Tín Q06;
13t:
1.Dương Nhựt Huỳnh Huy GVA, 2.Nguyễn Đình Hưng Q01, 3.Phạm Đại Dương CCH;
15t:
1.Nguyễn Quốc Duy Q05, 2.Trần Thanh Tân TĐU, 3.Nguyễn Đức Tuân NTN;
Nữ:
9t:
1.Võ Thị Ngọc Châu Q01, 2.Lê Ngọc Thảo Hiền Q12, 3.Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Q05;
11t:
1.Nguyễn Thị Thùy Dung GVA, 2.Võ Thị Thu Hằng CCH, 3.Nguyễn Phúc Yến Trinh BTH;
13t:
1.Cao Phương Thanh Q01, 2.Hoàng Kim Cương Q01, 3.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU;
15t:
1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Nguyễn Thùy Vy Q03, 3.Lê Kiết Trinh Q05;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
9t:
1.PNH/ Trần Hoài Minh Quân, Lữ Hoàng Phong; 2.Q05/ Lê Quang Nhật, Trần Thanh Tâm; 3.TĐU/ Ngô Thành Tín, Lê Quốc Kiên;
11t:
1.BTA/ Ngô Hồng Thuận, Nguyễn Bảo Quý; 2.Q01/ Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Đôn Phú Lộc; 3.NTN/ Bùi Xuân Vinh, Huỳnh Tấn Hải;
13t:
1.Q01/ Nguyễn Đình Hưng, Phùng Thanh Vinh; 2.GVA/ Dương Nhựt Huỳnh Huy, Lê Anh Minh; 3.CCH/ Phạm Đại Dương, Lê Hoàng Nam;
15t:
1.Q05/ Nguyễn Quốc Duy, Lương Chí Quyền; 2.BTH/ Trần Minh Quân, Võ Viết Thới; 3.Q11/ Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Trần Đăng Khoa
Nữ:
9t:
1.Q12/ Lê Ngọc Thảo Hiền, Trần Kim Châu; 2.Q01/ Võ Thị Ngọc Châu, Lê Thảo Minh; 3.Q05/ Nguyễn Huỳnh Bảo Trân, Phạm Hoàng Khánh Linh;
11t:
1.GVA/ Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Trần Kim Ngân; 2.BTH/ Nguyễn Phúc Yến Trinh, Huỳnh Ngọc Thu Hương; 3.BCH/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Trần Nguyễn Hoàng Linh;
13t:
1.Q01/ Cao Phương Thanh, Hoàng Kim Cương; 2.Q03/ Nguyễn Hoàng Yến, Trần Thị Quỳnh Anh; 3.PNH/ Nguyễn Thị Hải Hà, Ngô Hoàng An;
15t:
1.TĐU/ Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Nhật Thực; 2.Q03/ Nguyễn Thùy Vy, Nguyễn Thị Bảo Trân; 3.PNH/ Huỳnh Thảo Nguyên, Lưu Ngân Phượng
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận Gò Vấp, 3.Quận 5

11.CỜ TƯỚNG A2
28/ 9-8/ 10 tại Trung tâm TDTT Quận 1, 168VĐV: Q01 (25), Q03 (6), Q04 (15), Q05 (15), Q06 (7), Q07 (5), Q08 (5), Q10 (5), Q11 (5), Q12 (10), BTH (8), TBI (5), PNH (8), GVA (8), TĐU (20), BCH (5), BTA (4), TPH (9), BN (3)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Diệp Khai Nguyên Q05, 2.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04, 3.Trần Đăng Quang Q01, 4.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 5.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 6.Diệp Doanh Khai Q05, 7.Mai Xuân Cường Q05, 8.Diệp Năng Quyền Q10, 9.Trần Chánh Tâm Q04, 10.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 11.Hồ Tứ Hải Q08, 12.Võ Minh Nhất TĐU, 13.Ngô Quang Phẩm Q01, 14.Dương Thanh Danh Q05, 15.Lê Văn Bình Q01, 16.Bùi Văn Hiền Q07, 17.Phan Tri Châu Q08, 18.Ngô Ngọc Minh Q11, 19.Huỳnh Thanh Sang TĐU, 20.Lâm Kim Vân Q06
Nữ: 1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 3.Phan Quỳnh Như Q04, 4.Cao Phương Thanh Q01, 5.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 6.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 7.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 8.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 9.Hồ Thị Minh Tuyền Q03, 10.Mai Thanh Hương TPH, 11.Nguyễn Thị Thanh Nga Q03, 12.Ngô Thị Tuyết Nga TĐU, 13.Hà Phạm Đoan Trang Q06, 14.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 15.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 16.Nguyễn Thùy Vy Q03, 17.Nguyễn Hoàng Yến Q03, 18.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 19.Nguyễn Ngọc Dung Q04, 20.Hồ Song Nhất TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q05/ Diệp Khai Nguyên, Diệp Doanh Khai, Mai Xuân Cường; 2.Q04/ Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Anh Hoàng, Trần Chánh Tâm; 3.TĐU/ Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Hữu Hùng, Võ Minh Nhất
Nữ: 1.TĐU/ Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Phương Vy, Trần Ngọc Thủy Tiên; 2.Q01/ Cao Phương Thanh, Đàm Thị Ngọc Phượng, Đoàn Thị Anh Vũ; 3.Q03/ Hồ Thị Minh Tuyền, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thùy Vy
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 4, 3.Quận 1

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2003

CỜ VUA

1. CỜ VUA VÔ ĐỊCH
04~12/ 1 tại TT Văn hóa quận Phú Nhuận; 46VĐV: Q01 (5), Q03 (11), Q05 (2), Q10 (4), BTH (5), TBI (8), PNH (8), TĐU (2), BCH (1)
Nam: 1.Lý Hồng Nguyên Q01, 2.Phạm Minh Hoàng Q03, 3.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 4.Lê Quang Liêm PNH, 5.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 6.Phạm Chương BTH, 7.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 8.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 9.Lê Quang Long PNH, 10.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 11.Vũ Huy Hoàng Q05, 12.Chu Quốc Thịnh Q10, 13.Tôn Thất Như Tùng TBI, 14.Võ Thành Công Q01, 15.Nguyễn Trường An PNH, 16.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 17.Nguyễn Văn Viện Q10, 18.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 19.Hoàng Thiên BTH, 20.Trịnh Xuân Hùng TBI, 21.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 22.Võ Thiện Duy TBI, 23.Ngô Ngọc Quang Q03, 24.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 25.Đặng Văn Dũng TBI, 26.Trần Đức Tân PNH, 27.Trịnh Linh Thơ PNH.
Nữ: 1.Lê Kiều Thiên Kim Q05, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Văng Thị Thu Hằng BTH, 4.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 5.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 6.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 7.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 8.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 9.Trần Thị Hồng Thúy BCH, 10.Nguyễn Minh Trang Q01, 11.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 12.Lương Bích Ngọc BTH, 13.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 14.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 15.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 16.Nguyễn Minh Kim PNH, 17.Đỗ Ngọc Phương Linh PNH, 18.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TBI, 19.Lê Vũ Hà Phương TBI.

2. CỜ VUA VÔ ĐỊCH HỌC SINH NH 2002-2003
15/ 2~9/ 3 tại TT TDTT quận 1; 740VĐV: Q01 (68), Q03 (73), Q04 (58), Q05 (86), Q06 (52), Q07 (5), Q08 (5), Q10 (58), Q11 (15), Q12 (12), BTH (57), TBI (79), PNH (79), GVA (48), TĐU (31), BCH (14)
CỜ TIÊU CHUẨN
Nam:
Tiểu học: 1.Hứa Thiên Tân/ Trần Quang Diệu Q03, 2.Phạm Quang Minh/ Minh Đạo Q05, 3.Nguyễn Thanh Phương/ Đinh Tiên Hoàng Q01;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quang Liêm/ Cầu Kiệu PNH, 2.Vũ Huy Hoàng/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10;
THCS - lớp 8-9:
1.Lý Hồng Nguyên/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 2.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 3.Nguyễn Ngọc Phụng/ Hoàng Văn Thụ Q10;
THPT:
1.Dương Quốc Minh/ Mạc Đỉnh Chi Q06, 2.Ngô Minh Chính/ Phú Nhuận PNH, 3.Võ Thành Công/ Lê Hồng Phong Q05.
Nữ:
Tiểu học: 1.Lê Hoàng Trân Châu/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 2.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Kết Đoàn Q01, 3.Nguyễn Minh Kim/ Trung Nhất PNH;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 2.Vũ Thị Minh Hảo/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 3.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Colette Q03, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03, 3.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU;
THPT:
1.Huỳnh Mai Phương Dung/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Nguyễn Minh Trang/ Trưng Vương Q01.
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học: 1.Phạm Quang Minh/ Minh Đạo Q05, 2.Nguyễn Thanh Phương/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 3.Trần Đức Anh/ Trần Bình Trọng Q05;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quang Liêm/ Cầu Kiệu PNH, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 3.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10;
THCS - lớp 8-9:
1.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 2.Lý Hồng Nguyên/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Huỳnh Minh Tài/ Colette Q03;
THPT:
1.Hoàng Minh Phong/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Võ Hoàng Anh Tuấn/ Nguyễn Trãi Q04, 3.Ngô Minh Chính/ Phú Nhuận PNH.
Nữ:
Tiểu học: 1.Lê Hoàng Trân Châu/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 2.Nguyễn Thảo Hân/ Đống Đa TBI, 3.Trần Đặng Hồng Liên/ Nguyễn Thái Sơn Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 3.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01;
THCS - lớp 8-9: 1.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU, 2.Nguyễn Quỳnh Anh/ Colette Q03, 3.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03;
THPT:
1.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Huỳnh Mai Phương Dung/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Đinh Khánh Vân/ Lê Quý Đôn Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Trần Bình Trọng-Q05/ Trần Đức Anh, Lâm Vĩnh Phát, Đinh Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Văn Thanh Danh, Tiêu Thành Luân; 2.Trần Quốc Toản-TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Bùi Minh Thiên, Đào Anh Tuấn, Đặng Tuấn Nhật Tiên; 3.Trần Quang Diệu-Q03/ Hứa Thiên Tân, Ngũ Như Long, Phan Tấn Đạt, Nguyễn Vũ Thiên Phú, Nguyễn Huy Tín;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Du-Q01/ Mai Nguyễn Phát, Lê Hà Việt Luân, Vũ Lê Thái Minh, Lê Hoàng Việt; 2.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Nguyễn Đăng Tiến Lực, Lương Quang Nhật Minh, Nguyễn Hải Đảo, Phạm Hải Sơn, Phạm Đức Ngọc; 3.Lê Văn Tám-BTH/ Nguyễn Đăng Phan, Nguyễn Xuân Bách, Trần Minh Quân;
THCS - lớp 8-9:
1.Hoàng Văn Thụ-Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Võ Dương, Nguyễn Ngọc Hiệp; 2.Cầu Kiệu-PNH/ Lê Quang Liêm, Lê Quang Long, Nguyễn Vũ Minh Toàn, Vũ Duy Thịnh, Ngô Chính Lập; 3.Colette-Q03/ Huỳnh Minh Tài, Nguyễn Thành Nghĩa, Lê Phương An, Nguyễn Hoàng Nhân;
THPT:
1.Nguyễn Thượng Hiền-TBI/ Trần Thanh Tâm, Trịnh Xuân Hùng, Nguyễn Duy Thạch, Tôn Thất Như Nhật, Phạm Quốc Bảo; 2.Lê Quý Đôn-Q03/ Hoàng Minh Phong, Nguyễn Tiến Đạt, Dương Hoàng Thanh Linh; 3.Lê Hồng Phong-Q05/ Thái Thanh Cao, Lê Ngọc Trường Lâm, Nguyễn Ngọc Vũ Thảo, Bùi Quốc Duy, Võ Thành Công.
Nữ:
Tiểu học: 1.Đống Đa-TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Trúc Mai Uyên, Nguyễn Ngọc Thu Hiền, Nguyễn Thanh Linh Đan, Nguyễn Ngọc Thanh Hiền; 2.Trung Nhất-PNH/ Nguyễn Minh Kim, Đỗ Ngọc Phương Linh, Vũ Thụy Thủy Tiên; 3.Nguyễn Thái Sơn-Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Hà Thảo Nguyên, Lê Ngọc Hân;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Du-Q01/ Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Bảo Lộc, Nguyễn Thị Bình Minh, Trần Ngọc Phương Ngọc, Bùi Diễm Tiên; 2.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Dương Nguyễn Minh Tâm, Vũ Thị Minh Hảo, Nguyễn Thùy Bảo Ngân,
Bàn g Vũ Quỳnh Hoa; 3.Thực Nghiệm Sư Phạm-Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Phú Ngọc, Vương Thúy Chi;
THCS - lớp 8-9:
1.Colette-Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền, Nguyễn Đức Ngọc Uyên; 2.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Nguyễn Thanh Trà My, Phạm Hồng Phước, Trần Diễm Đông Tuyền; 3.Lê Quý Đôn-TĐU/ Phạm Thị Ngọc Tú, Trần Nguyễn Uyên Linh, Nguyễn Thị Kiều Thu, Phạm Thảo Nguyên, Nguyễn Hương Thảo;
THPT:
1.Lê Quý Đôn-Q03/ Huỳnh Mai Phương Dung, Đinh Khánh Vân, Đỗ Thị Diễm Hương; 2.Nguyễn Thượng Hi̅n-TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Lê Thị Tố Loan, Đặng Thị Thanh Huyền, Huỳnh Nguyệt Nhất Phương, Lê Thị Thúy; 3.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Xuân Hương Mai, Hoàng Thị Triều Nghi, Tăng Mỹ Diêu, Trương Mỹ Kiên, Lê Thị Thu Trang.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 1, 3.Quận Tân Bình

3. CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH
15~16/ 3 tại TT Văn hóa quận Phú Nhuận; 66VĐV: Q01 (10), Q03 (7), Q05 (10), Q10 (4), BTH (10), TBI (5), PNH (10), TĐU (10)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Phạm Minh Hoàng Q03, 2.Trần Chí Thành Q03, 3.Trần Đức Hòa Khánh TĐU, 4.Lý Hồng Nguyên Q01, 5.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 6.Phạm Chương BTH.
Nữ: 1.Ngô Huyền Châu BTH, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Văng Thị Thu Hằng BTH, 4.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 5.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 6.Đỗ Thị Diễm Hương Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Phạm Minh Hoàng, Trần Chí Thành, Ngô Ngọc Quang; 2.TĐU/ Trần Đức Hòa Khánh, Huỳnh Tuấn Bá, Vũ Trung Hiếu; 3.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long.
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Lê Bảo Phương, Nguyễn Ngọc Phương Khanh; 3.BTH/ Ngô Huyền Châu, Văng Thị Thu Hằng, Lương Bích Ngọc.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Thủ Đức, 3.Quận Bình Thạnh

4. CỜ VUA NĂNG KHIẾU
07~12/ 6 tại TT Văn hóa Thể thao quận Tân Bình; 421VĐV: Q01 (41), Q03 (57), Q04 (14), Q05 (49), Q06 (15), Q08 (9), Q10 (30), Q11 (9), BTH (25), TBI (74), PNH (20), GVA (30), TĐU (30), BCH (18)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Đào Quốc Cường TBI, 2.Chế Quốc Hữu Q03, 3.Phạm Việt Nam PNH;
9t:
1.Trần Quang Khải Q10, 2.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU;
11t:
1.Phạm Phúc Đức TBI, 2.Đỗ Đức Minh Q03, 3.Dương Hoàng Thi TBI;
13t:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Vũ Huy Hoàng Q05;
15t:
1.Phạm Chương BTH, 2.Lê Quang Long PNH, 3.Lý Hồng Nguyên Q01.
Nữ:
7t: 1.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 2.Phạm Hồng Minh Q08, 3.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10;
9t:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 3.Phan Thị Hồng La TBI;
11t:
1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03;
13t:
1.Lê Bảo Phương Q01, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 3.Phan Thế Hồng Thy Q05;
15t:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 2.Lê Vũ Hà Phương TBI, 3.Vũ Thị Minh Tâm Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.BCH/ Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Trung Nghĩa; 2.TBI/ Đào Quốc Cường, Nguyễn Quang Phúc; 3.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Tuấn Minh;
9t:
1.TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Bùi Minh Thiên; 2.TĐU/ Trần Ngô Thiên Phú, Nguyễn Vũ Hoàng Phương; 3.Q03/ Hầu Vĩnh Huy, Ngũ Như Long;
11t:
1.TBI/ Phạm Phúc Đức, Dương Hoàng Thi; 2.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 3.PNH/ Trần Đức Khoa, Trương Phi Khanh;
13t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Nguyễn Hải Đảo; 2.Q05/ Vũ Huy Hoàng, Vũ Đình Phúc Thịnh; 3.BTH/ Nguyễn Xuân Bách, Trần Nguyên Khôi;
15t:
1.Q01/ Lý Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Tuấn; 2.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa, Lê Phương An; 3.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Mai Đức Trí.
Nữ:
7t: 1.Q05/ Nguyễn Thanh Vy, Huỳnh Ngọc Xuân Mai; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Nguyễn Ngọc Thanh Trúc; 3.Q03/ Lê Đỗ Thái Anh, Nguyễn Khuê Anh Tú;
9t:
1.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 2.BTH/ Đỗ Thị Thu Thảo, Đỗ Thị Thanh Thảo; 3.Q03/ Lương Hoàng Lê Uyên, Lê Ngọc Hân;
11t:
1.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 2.BCH/ Trần Thị Diễm Hương, Khưu Mộng Khiết Lam; 3.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Đào Ngọc Phượng;
13t:
1.TBI/ Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thùy Bảo Ngân; 2.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Trương Hoàng Bảo Trinh; 3.Q01/ Lê Bảo Phương, Nguyễn Thị Bình Minh;
15t:
1.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 2.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Phạm Hồng Phước; 3.TĐU/ Trần Nguyễn Uyên Linh, Trần Kim Thanh.
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Nguyễn Trọng Nhân BCH, 2.Chế Quốc Hữu Q03, 3.Đào Quốc Cường TBI;
9t:
1.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 2.Trần Quang Khải Q10, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU;
11t:
1.Trần Đức Khoa PNH, 2.Đỗ Đức Minh Q03, 3.Hứa Thiên Tân Q03;
13t:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 2.Nguyễn Hải Đảo TBI, 3.Vũ Huy Hoàng Q05;
15t:
1.Lê Quang Long PNH, 2.Phạm Chương BTH, 3.Nguyễn Ngọc Phụng Q10.
Nữ:
7t: 1.Phạm Hồng Minh Q08, 2.Nguyễn Thanh Vy Q05, 3.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10;
9t:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 3.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10;
11t:
1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 3.Khưu Mộng Khiết Lam BCH;
13t:
1.Phan Thế Hồng Thy Q05, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TBI, 3.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI;
15t:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 2.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 3.Lê Vũ Hà Phương TBI.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Tuấn Minh; 2.BCH/ Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Trung Nghĩa; 3.TBI/ Đào Quốc Cường, Nguyễn Quang Phúc;
9t:
1.TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Bùi Minh Thiên; 2.TĐU/ Trần Ngô Thiên Phú, Nguyễn Vũ Hoàng Phương; 3.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Lưu Vĩnh Phúc;
11t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.TBI/ Phạm Phúc Đức, Dương Hoàng Thi; 3.PNH/ Trần Đức Khoa, Trương Phi Khanh;
13t:
1.TBI/ Nguyễn Hải Đảo, Tôn Thất Như Tùng; 2.Q05/ Vũ Huy Hoàng, Vũ Đình Phúc Thịnh; 3.PNH/ Trần Đức Tân, Nguyễn Trường An;
15t:
1.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương; 2.Q01/ Lý Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Tuấn; 3.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Mai Đức Trí.
Nữ:
7t: 1.Q05/ Nguyễn Thanh Vy, Huỳnh Ngọc Xuân Mai; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Nguyễn Ngọc Thanh Trúc; 3.Q03/ Lê Đỗ Thái Anh, Nguyễn Khuê Anh Tú;
9t:
1.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 2.Q05/ Trương Trần Loan Ngọc, Tiêu Thùy Bích Thu; 3.Q03/ Lương Hoàng Lê Uyên, Lê Ngọc Hân;
11t:
1.Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Trần Đặng Hồng Liên; 2.BCH/ Khưu Mộng Khiết Lam, Trần Thị Diễm Hương; 3.Q05/ Nguyễn Thị Hoa Hồng, Nguyễn Phú Hậu;
13t:
1.TBI/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Dương Nguyễn Minh Tâm; 2.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Trương Hoàng Bảo Trinh; 3.Q01/ Lê Bảo Phương, Nguyễn Thị Bình Minh;
15t:
1.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 2.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Phạm Hồng Phước; 3.TĐU/ Trần Nguyễn Uyên Linh, Trần Kim Thanh.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 1

5. CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ
17~19/ 10 tại TT Văn hóa Thể thao quận Tân Bình; 114VĐV: Q01 (12), Q03 (12), Q05 (12), Q06 (6), Q08 (6), Q10 (12), Q11 (6), BTH (12), TBI (24), TĐU (12)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trần Đức Hòa Khánh TBI, 2.Lê Quang Liêm PNH, 3.Tống Thái Hùng BTH;
Bàn 2:
1.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 2.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 3.Lê Hiền Thục TBI;
Bàn 3:
1.Phạm Chương BTH, 2.Lê Quang Long PNH, 3.Nguyễn Ngọc Phụng Q10;
Bàn 4:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Trần Đức Anh Q05;
Bàn 5:
1.Phạm Phúc Đức TBI, 2.Hà Duy Điển Q03, 3.Đỗ Đình Đông TĐU;
Bàn 6:
1.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 2.Nguyễn Trường An PNH, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU.
Nữ:
Bàn 1: 1.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 2.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI, 3.Nguyễn Minh Trang Q01;
Bàn 2:
1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Ngô Huyền Châu BTH, 3.Võ Phương Nghi TBI;
Bàn 3:
1.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Nguyễn Thanh Trà My TBI;
Bàn 4:
1.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 2.Phan Thế Hồng Thy Q05, 3.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01;
Bàn 5:
1.Lê Bảo Phương Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 3.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI;
Bàn 6:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Nguyễn Thị Minh Trà Q10.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long, Nguyễn Phi Khanh, Trần Đức Khoa, Nguyễn Trường An; 2.BTH/ Tống Thái Hùng, Nguyễn Thị Thanh An, Phạm Chương, Nguyễn Xuân Bách; 3.TBI/ Trần Thanh Tâm, Lê Hiền Thục, Nguyễn Mai Đức Trí, Tôn Thất Như Tùng, Phạm Phúc Đức, Bùi Minh Thiên.
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Trần Đặng Hồng Liên; 2.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Võ Phương Nghi, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thảo Hân; 3.Q01/ Nguyễn Minh Trang, Hoàng Hải Bình, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Thanh Thảo.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận Bình Thạnh, 3.Quận 3

6. CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NH 2003-2004
6~23/ 11 tại TT TDTT quận 1; 856VĐV: Q01 (82), Q03 (101), Q04 (40), Q05 (106), Q06 (42), Q08 (44), Q09 (38), Q10 (60), Q11 (32), BTH (39), TBI (98), PNH (71), GVA (46), TĐU (46), BCH (9), NBE (2)
CỜ TIÊU CHUẨN
Nam:
Tiểu học - lớp 1-3:
1.Vũ Quang Quyền/ Kim Đồng GVA, 2.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU, 3.Bùi Minh Thiên/ Trần Quốc Toản TBI;
Tiểu học - lớp 4-5:
1.Trần Quang Khải/ Dương Minh Châu Q10, 2.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Thái Sơn Q03, 3.Nguyễn Việt Nam/ Tô Hiến Thành Q10;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 2.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10, 3.Phạm Phúc Đức/ Quang Trung TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 2.Lê Quang Long/ Cầu Kiệu PNH, 3.Nguyễn Minh Tuấn/ Võ Trường Toản Q01;
THPT - lớp 10:
1.Lý Hồng Nguyên/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Huỳnh Minh Tài/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Nguyễn Minh Trí/ Phú Nhuận PNH;
THPT - lớp 11-12:
1.Hoàng Minh Phong/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Võ Thành Công/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Ngô Minh Chính/ Phú Nhuận PNH.
Nữ:
Tiểu học - lớp 1-3:
1.Nguyễn Thị Thạch Thảo/ Tô Hiến Thành Q10, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 3.Lê Thanh Phương Uyên/ Lê Ngọc Hân Q01
Tiểu học - lớp 4-5: 1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Kết Đoàn Q01, 2.Nguyễn Thảo Hân/ Đống Đa TBI, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Nguyễn Thanh Tuyền Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03, 3.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03, 3.Lê Vũ Hà Phương/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THPT - lớp 10: 1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Thanh Trà My/ Nguyễn Thượng Hiền TBI;
THPT - lớp 11-12:
1.Nguyễn Minh Trang/ Trưng Vương Q01, 2.Hoàng Thị Triều Nghi/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Trương Mỹ Kiên/ Lê Hồng Phong Q05.
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học - lớp 1-3:
1.Bùi Minh Thiên/ Trần Quốc Toản TBI, 2.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU, 3.Vũ Quang Quyền/ Kim Đồng GVA; Tiểu học - lớp 4-5: 1.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Thái Sơn Q03, 2.Trần Quang Khải/ Dương Minh Châu Q10, 3.Hứa Thiên Tân/ Trần Quang Diệu Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quang Liêm/ Cầu Kiệu PNH, 2.Phạm Phúc Đức/ Quang Trung TBI, 3.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10;
THCS - lớp 8-9:
1.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 2.Lê Quang Long/ Cầu Kiệu PNH, 3.Nguyễn Thành Nghĩa/ Colette Q03;
THPT - lớp 10:
1.Lý Hồng Nguyên/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Võ Quang Hà/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 3.Vũ Nguyễn Minh Toàn/ Phú Nhuận PNH;
THPT - lớp 11-12:
1.Hoàng Minh Phong/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Trịnh Xuân Hùng/ Nguyễn Thượng Hiền TBI, 3.Ngô Minh Chính/ Phú Nhuận PNH.
Nữ:
Tiểu học - lớp 1-3: 1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 2.Nguyễn Thị Thạch Thảo/ Tô Hiến Thành Q10, 3.Lê Thanh Phương Uyên/ Lê Ngọc Hân Q01
Tiểu học - lớp 4-5: 1.Lê Hoài Bảo Duyên/ Hoàng Văn Thụ TBI, 2.Tiêu Thùy Bích Thu/ Trần Bình Trọng Q05, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Nguyễn Thanh Tuyền Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03, 3.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03, 2.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 3.Phạm Hồng Phước/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THPT - lớp 10:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU, 3.Trần Thị Kim Phụng/ Bình Phú Q06;
THPT - lớp 11-12:
1.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Hoàng Thị Triều Nghi/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Vân Trang/ Võ Thị Sáu BTH.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học - lớp 1-3: 1.Bàu Sen-Q05/ Phan Thế Minh Thiện, Trần Tú, Trần Vĩnh Tiến, Trương Nguyễn Minh Phương; 2.Triệu Thị Trinh-Q10/ Bùi Thiện Thành, Hà Phước Trung, Nguyễn Công Thành; 3.Nguyễn Thái Sơn-Q03/ Nguyễn Minh Thiện, Nguyễn Tuấn Minh, Phạm Phú Quang; 3.Kim Đồng-GVA/ Thái Quang Anh, Nguyễn Văn Minh, Lâm Tấn Huy, Trần Huy Thức, Vũ Quang Quyền;
Tiểu học - lớp 4-5:
1.Trần Quang Diệu-Q03/ Hứa Thiên Tân, Huỳnh Huy Tín, Ngũ Như Long, Nguyễn Vũ Thiên Phú, Phan Tấn Đạt; 2.Trần Quốc Toản-TBI/ Bùi Minh Thiên, Đào Anh Tuấn, Dương Lộc Phúc Nhiên, Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Tạ Xuân Tùng; 3.Triệu Thị Trinh-Q10/ Mai Nguyễn Xuân Trường, Trương Văn Quang Hiển, Vũ Minh Khoa; 3.Minh Khai-GVA/ Lê Đức Thọ, Đặng Thành Khương, Nguyễn Vũ Trường, Nguyễn Hoàng Trí, Nguyễn Ngọc Quý;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quý Đôn-Q03/ Hà Duy Điển, Nguyễn Đăng Anh, Vũ Luân; 2.Thực Nghiệm Sư Phạm-Q05/ Phạm Duy Minh, Phạm Hữu Nhân, Trần Đức Anh, Võ Trí Tín; 3.Lê Văn Tám-BTH/ Nguyễn Đăng Phan, Nguyễn Xuân Bách, Phan Thiên An; 3.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Dương Hoàng Thi, Phạm Hải Sơn, Trần Duy Minh;
THCS - lớp 8-9:
1.Cầu Kiệu-PNH/ Lê Quang Liêm, Lê Quang Long, Ngô Chính Lập, Nguyễn Minh Thanh, Trần Lý Vũ; 2.Hoàng Văn Thụ-Q10/ Huỳnh Trí Thiện, Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phụng; 3.Colette-Q03/ Lê Nhân Hoàng Trí, Lê Phương An, Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyễn Thành Nghĩa; 3.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Lương Quang Nhật Minh, Nguyễn Đăng Tiến Lực, Nguyễn Hải Đảo, Nguyễn Trung Kiên;
THPT - lớp 10:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Mạnh Thìn, Nguyễn Thành Tâm, Trần Quốc Khánh; 2.Lương Văn Can-Q08/ Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Xuân Vinh, Trần Nam Anh; 3.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Đặng Ngọc Trai, Nguyễn Võ Đăng Khoa, Võ Quang Hà;
THPT - lớp 11-12:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Lâm Hoàng Việt, Lý Hồng Nguyên, Mai Tuấn Anh, Thái Thanh Cao, Võ Thành Công; 2.Lê Quý Đôn-Q03/ Dương Huỳnh Thanh Linh, Hoàng Minh Phong, Huỳnh Minh Tài, Vũ Duy Thịnh; 3.Phú Nhuận-PNH/ Ngô Minh Chính, Nguyễn Minh Trí, Vũ Nguyễn Minh Toàn; 3.Nguyễn Thượng Hiền-TBI/ Nguyễn Duy Thạch, Phạm Quốc Bảo, Trịnh Xuân Hùng.
Nữ:
Tiểu học - lớp 1-3: 1.Bông Sao-Q08/ Nguyễn Minh Hảo, Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc; 2.Lê Ngọc Hân-Q01/ Lê Thanh Phương Uyên, Trần Phương Nga, Văn Mỹ Nghi, Võ Thị Phương Quế, Vũ Thiện Trâm Anh; 3.Trần Quang Diệu-Q03/ Đoàn Quế Thanh, Lê Đỗ Thái Anh, Nguyễn Thị Anh Thư; 3.Triệu Thị Trinh-Q10/ Nguyễn Lê Lam Anh, Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Sầm Bảo Hân;
Tiểu học - lớp 4-5:
1.Nguyễn Thanh Tuyền-Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Lương Hoàng Lê Uyên, Nguyễn Thị Thanh Lan; 2.Đống Đa-TBI/ Lê Trần Thanh Nga, Nguyễn Song Bảo Anh, Nguyễn Thảo Hân, Phạm Anh Thư, Phạm Huỳnh Thanh Như; 3.Phước Bình-Q09/ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Trần Phương Thảo, Vũ Thị Xuân Uyên; 3.Lê Văn Sỹ-TBI/ Đinh Phạm Phương Ngọc, Mai Vũ Lan Anh, Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Phan Thị Hồng La, Trần Thủy Tường Vân;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Gia Thiều-TBI/
Bàn g Vũ Quỳnh Hoa, Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Ngọc Thu Hiền, Nguyễn Thanh Linh Đan, Nguyễn Thùy Bảo Ngân; 2.Cầu Kiệu-PNH/ Nguyễn Minh Kim, Phan Thụy Linh Trang, Vũ Thụy Thủy Tiên; 3.Colette-Q03/ Lê Nguyễn Hà Uyên, Trần Đặng Hồng Liên, Trần Xuân Diễm Hương; 3.Vân Đồn-Q04/ Lê Thị Thiên Trang, Lê Vũ Tường Vy, Nguyễn Thị Quốc Vy, Nguyễn Vũ Huyền Trân, Phạm Trần Thảo Vy;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Du-Q01/ Đỗ Thị Bảo Lộc, Hoàng Mỹ Tuyết Hạnh, Lê Bảo Phương, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Thị Bình Minh; 2.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh, Trần Diễm Đông Tuyền, Vũ Thị Minh Hảo; 3.Colette-Q03/ Nguyễn Đức Ngọc Uyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 3.Vân Đồn-Q04/ Bùi Thị Phương Thảo, Đặng Lâm Anh Thư, Nguyễn Phương Yến, Nguyễn Thị Hương, Phạm Vũ Thuận Trang;
THPT - lớp 10:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Nguyễn Uyên Linh; 2.Võ Thị Sáu-BTH/ Bùi Mỹ Hân, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Minh Trân; 3.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Bùi Minh Trang, Lê Ngọc Linh, Nguyễn Kim Ngân;
THPT - lớp 11-12:
1.Lê Quý Đôn-Q03/ Đỗ Thị Diễm Hương, Nghiêm Thị Hồng Nguyên, Trần Thanh Thảo, Trần Vũ Minh Trang; 2.Lê Hồng Phong-Q05/ Cao MinhThư, Hoàng Thị Triều Nghi, Trương Mỹ Kiên; 3.Trưng Vương-Q01/ Hoàng Thanh Trà, Lê Bảo Ngọc, Ngô Mai Thanh Trà, Nguyễn Thiên An, Nguyễn Thùy Linh; 3.Nguyễn Thượng Hiền-TBI/ Bùi Hoàng Thảo Quyên, Lê Thị Thúy, Nguyễn Thanh Trà My.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 5, 3.Quận 1

7. CỜ VUA A2
02~10/ 9 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP; 182VĐV: Q01 (30), Q03 (21), Q04 (8), Q05 (17), Q06 (5), Q08 (9), Q10 (8), Q11 (3), Q12 (3), BTH (14), TBI (32), PNH (11), TĐU (9), BCH (5), BN (7)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 2.Lê Quang Long PNH, 3.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 4.Trịnh Thanh Tú Q04, 5.Chu Quốc Thịnh Q08, 6.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 7.Trần Đức Thuận Q04, 8.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 9.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 10.Nguyễn Văn Viện Q10, 11.Lê Hiền Thục TBI, 12.Đặng Văn Dũng Q08, 13.Hoàng Minh Phong TBI, 14.Nguyễn Hải Đảo TBI, 15.Trần Thanh Tâm TBI, 16.Đỗ Đức Minh Q03, 17.Dương Hoàng Thi TBI, 18.Phạm Ngọc Nam BTH, 19.Nguyễn Trường An PNH, 20.Nguyễn Tiến Đạt Q03.
Nữ: 1.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI, 2.Trần Thị Hồng Thúy BCH, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 4.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 5.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 6.Bùi Diễm Vân BCH, 7.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 8.Lê Vũ Hà Phương TBI, 9.Lê Thị Thanh Thủy BCH, 10.Lê Bảo Phương Q01, 11.Đặng Thị Diễm Q04, 12.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 13.Nguyễn Minh Kim PNH, 14.Nguyễn Ngọc Hiền TBI, 15.Phạm Hồng Minh Nguyệt Q05, 16.Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền Q03, 17.Hồ Thị Nguyệt Ánh Q04, 18.Trần Thị Trúc Phương BCH, 19.Phạm Hồng Phước TBI, 20.Lê Hoài Bảo Duyên TBI.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Viện; 2.TBI/ Nguyễn Hoàng Hiệp, Lê Hiền Thục, Hoàng Minh Phong; 3.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Tiến Đạt.
Nữ: 1.Q03/ Đỗ Thị Diễm Thúy, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 2.BCH/ Trần Thị Hồng Thúy, Bùi Diễm Vân, Lê Thị Thanh Thủy; 3.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Lê Vũ Hà Phương, Dương Nguyễn Minh Tâm.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 4

8. CỜ VUA CÁC ĐỘI MẠNH
27-28/ 01 tại TT Văn hóa quận Phú Nhuận; 70VĐV: Q01 (10), Q03 (10), Q08 (5), BTH (10), TBI (10), PNH (15), TĐU (10)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Lê Quang Liêm PNH, 3.Ngô Ngọc Quang Q03;
Bàn 2:
1.Hoàng Minh Phong Q03, 2.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 3.Nguyễn Thành Nghĩa Q08;
Bàn 3:
1.Lê Quang Long PNH, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Hoàng Thiên BTH;
Bàn 4:
1.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 2.Trần Quang Khải Q08, 3.Phan Minh Hiển PNB;
Bàn 5:
1.Tống Thái Hùng BTH, 2.Phạm Phúc Đức TBI, 3.Nguyễn Công Thành Q08.
Nữ:
Bàn 1: 1.Văng Thị Thu Hằng BTH, 2.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 3.Đỗ Ngọc Phương Linh PNH;
Bàn 2:
1.Ngô Huyền Châu BTH, 2.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 3.Bùi Thanh Hằng TĐU;
Bàn 3:
1.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 2.Lưu Ngân Phượng PNH,.;
Bàn 4:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 2.Phan Thụy Linh Trang PNH, 3.Lê Hoài Bảo Duyên TBI;
Bàn 5:
1.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Phan Thị Hồng La TBI.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long; 2.BTH/ Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thiên, Tống Thái Hùng; 3.Q03/ Ngô Ngọc Quang, Hoàng Minh Phong, Trần Chí Thành, Trịnh Quốc Trọng Nghĩa, Nguyễn Tiến Đạt.
Nữ: 1.BTH/ Văng Thị Thu Hằng, Ngô Huyền Châu, Lê Thanh Phương Uyên; 2.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Thị Diễm Hương; 3.PNH/ Đỗ Ngọc Phương Linh, Nguyễn Minh Hương, Lưu Ngân Phượng, Phan Thụy Linh Trang, Nguyễn Trần Ngọc Ngân.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Bình Thạnh, 2.Quận Phú Nhuận, 3.Quận 3

CỜ VÂY

9. CỜ VÂY VÔ ĐỊCH
19~21/ 12 tại TT TDTT quận 3; 46VĐV: Q03 (16), Q05 (3), Q11 (6), BTH (7), PNH (3), TBI (3), TĐU (8)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Trần Anh Tuấn Q03, 2.Lê Mai Duy Q03, 3.Bùi Lê Khánh Lâm Q11, 4.Ngô Quốc Huy Q03, 5.Trần Thiện Phước Q03, 6.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 7.Trần Đăng Nguyên Q03, 8.Nguyễn Võ Dương TĐU, 9.Nguyễn Ngọc Hải TĐU, 10.Đỗ Văn Long TBI.
Nữ: 1.Ngô Thị Khánh Chi Q03, 2.Võ Thị Như Hoa Q03, 3.Nguyễn Thị Diễm Hồng Q03, 4.Trần Nguyễn Phương Anh Q11, 5.Vũ Thị Minh Giang Q03, 6.Lương Hoàng Lê Uyên Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03B/ Trần Anh Tuấn, Ngô Quốc Huy; 2.Q03/ Lê Mai Duy, Trần Thiện Phước; 3.Q11/ Bùi Lê Khánh Lâm, Nguyễn Minh Khoa.
Nữ: 1.Q03/ Ngô Thị Khánh Chi, Võ Thị Như Hoa; 2.Q11/ Trần Nguyễn Phương Anh, Vũ Thị Minh Tâm; 3.Q03B/ Vũ Thị Minh Giang, Trương Vân Hà.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 11, 3.Quận Thủ Đức

CỜ TƯỚNG

10. CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH
04~12/ 1 tại TT Văn hóa quận Phú Nhuận; 56VĐV: Q01 (10), Q03 (8), Q04 (2), Q05 (11), Q06 (2), Q08 (2), Q10 (1), Q11 (4), BTH (4), QTÐ (11), BN (1)
Nam: 1.Đào Quốc Hưng TĐU, 2.Mai Xuân Cường Q05, 3.Trương A Minh Q11, 4.Diệp Khai Nguyên Q05, 5.Mai Thanh Minh Q03, 6.Trềnh A Sáng Q11, 7.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 8.Hà Thật Quyền Q11, 9.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 10.Ngô Hồng Phước KS.NB, 11.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 12.Tô Thiên Tường TĐU, 13.Dương Thanh Danh Q05, 14.Diệp Nhuận Khai Q05, 15.Mong Nhi Q05, 16.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 17.Trần Đăng Quang Q01, 18.Trần Quốc Việt Q08, 19.Lê Văn Bình Q01, 20.Luân Trường Vũ BTH, 21.Nguyễn Huy Lam Q01, 22.Nguyễn Thiện Đức TĐU, 23.Ngô Quang Phẩm Q01, 24.Trần Chánh Tâm Q03, 25.Hồ Tứ Hải Q08, 26.Trần Hoàng Mỹ TĐU, 27.Ông Thế Hưng Q06, 28.Nguyễn Nhật Duy Q03, 29.Võ Minh Nhất Q10, 30.Ngô Ngọc Minh Q11.
Nữ: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Lê Thị Hương Q04, 3.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 4.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 5.Trần Tuệ Doanh Q05, 6.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 7.Đàm Thị Thuỳ Dung TĐU, 8.Lý Thanh Phương Q01, 9.Hoàng Vũ Thường Q01, 10.Trần Thị Thùy Trang TĐU, 11.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 12.Phan Quỳnh Như Q03, 13.Cao Phương Thanh Q01, 15.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 14.Nguyễn Thùy Vy Q03, 16.Lê Kiết Trinh Q05, 17.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 18.Ngô Thị Tuyết Nga TĐU, 19.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 20.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 21.Đỗ Thúy Anh BTH, 22.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 23.Trần Thị Quỳnh Anh Q03, 24.Lê Đào Tuyết Mai Q03, 25.Nguyễn Thị Năng Q05, 26.Vũ Thị Hồng Nhung Q05.

11. CỜ TƯỚNG CÁC CÂU LẠC BỘ
04~06/ 4 tại Nhà hát Bến Thành; 104VĐV: Q01 (20), Q03 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q08 (4), Q09 (10), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), GVA (5), TĐU (10)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trần Quốc Việt Q08, 2.Đào Quốc Hưng TĐU, 3.Mong Nhi Q05;
Bàn 2:
1.Trương Á Minh Q11, 2.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 3.Diệp Khai Nguyên Q05;
Bàn 3:
1.Dương Thanh Danh Q05, 2.Trần Chánh Tâm Q03, 3.Hà Thật Quyền Q11;
Bàn 4:
1.Trần Đăng Quang Q01, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Nguyễn Thiện Đức Q10;
Bàn 5:
1.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q09, 2.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 3.Nguyễn Thanh Hùng Q10.
Nữ:
Bàn 1: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 3.Lê Thị Hương Q04;
Bàn 2:
1.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 2.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 3.Trần Thị Thùy Trang TĐU;
Bàn 3:
1.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 2.Lưong Thị Phương Ngọc Q04, 3.Nguyễn Bá Minh Hà BTH;
Bàn 4:
1.Hồ Song Nhất Q10, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 3.;
Bàn 5:
1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Nguyễn Thùy Vy Q03, 3.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hoàng Lâm; 2.Q05/ Mong Nhi, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh; 3.Q03/ Mai Thanh Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy, Bùi Văn Hiếu.
Nữ: 1.Q01/ Lý Thanh Phương, Đoàn Thị Anh Vũ, Nguyễn Tuyết Nhung, Đàm Thị Ngọc Phượng, Hoàng Hải Bình; 2.BTH/ Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo, Trần Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Bá Minh Hà; 3.Q04/ Lê Thị Hương, Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Ngọc.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 3, 3.Quận 4

12. CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG
19/ 523~25/ 5 tại TT TDTT quận Phú Nhuận; 127VĐV: Q01 (10), Q03 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q06 (4), Q08 (4), Q09 (10), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), PNH (20), GVA (5), TĐU (10), BN (9)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trần Quốc Việt Q08, 2.Mai Thanh Minh Q03, 3.Nguyễn Anh Hoàng Q04;
Bàn 2:
1.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 2.Trương Á Minh Q11, 3.Diệp Khai Nguyên Q05;
Bàn 3:
1.Trần Đăng Quang Q01, 2.Dương Thanh Danh Q05, 3.Huỳnh Tuấn Bá TĐU;
Bàn 4:
1.Tô Thiên Tường TĐU, 2.Nguyễn Thiện Đức Q10, 3.Chu Đức Quang GVA;
Bàn 5:
1.Nguyễn Phùng Xuân Q10, 2.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q09, 3.Ngô Ngọc Minh Q11.
Nữ:
Bàn 1: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Lê Thị Hương Q04, 3.Đàm Thị Thùy Dung TĐU;
Bàn 2:
1.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 2.Trần Tuệ Doanh Q05, 3.Nguyễn Ngọc Dung Q04;
Bàn 3:
1.Lê Đào Tuyết Mai Q03, 2.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 3.Nguyễn Thị Năng Q05;
Bàn 4:
1.Hồ Song Nhất TĐU, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên Q10, 3.Lưu Ngân Phượng PNH;
Bàn 5:
1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Trần Thị Quỳnh Anh Q03, 3.Nguyễn Thị Nhật Thực Q10.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Mai Thanh Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy; 2.Q05/ Mong Nhi, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh; 3.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường.
Nữ: 1.Q01/ Lý Thanh Phương, Nguyễn Tuyết Nhung, Hoàng Vũ Thường, Hoàng Hải Bình; 2.Q05/ Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Nguyễn Thị Năng; 3.TĐU/ Đàm Thị Thùy Dung, Trần Thùy Trang, Hồ Song Nhất, Nguyễn Thị Phương Vy.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 5, 2.Quận Thủ Đức, 3.Quận 1

13. CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU
6~10/ 8 tại TT TDTT quận 3; 186VĐV: Q01 (22), Q02 (5), Q03 (20), Q04 (15), Q05 (17), Q06 (12), Q07 (3), Q08 (3), Q10 (3), Q11 (6), Q12 (2), BTH (18), PNH (12), GVA (10), TĐU (21), BCH (3), CCH (12), NBE (2)
CÁ NHÂN
Nam:
11t: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 2.Nguyễn Đình Hưng Q01, 3.Nguyễn Phạm Minh Trí Q05;
13t:
1.Nguyễn Quốc Duy Q05, 2.Phùng Thanh Vinh Q01, 3.Lê Anh Minh GVA;
15t:
1.Trần Thanh Tân TĐU, 2.Nguyễn Văn Quang Huy Q10, 3.Trần Nguyễn Thế Toàn Q05.
Nữ:
11t: 1.Võ Thị Thu Hằng CCH, 2.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 3.Chu Kim Phượng Q03;
13t:
1.Cao Phương Thanh Q01, 2.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 3.Nguyễn Minh Trang Q01;
15t:
1.Phan Quỳnh Như Q03, 2.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 3.Lương Thị Phương Ngọc Q04.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
11t: 1.Q01/ Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Đình Hưng; 2.Q05/ Nguyễn Phạm Minh Trí, Từ Vĩnh Tiến; 3.Q04/ Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Thành Thiệp;
13t:
1.GVA/ Lê Anh Minh, Tăng Minh Triết; 2.Q05/ Nguyễn Quốc Duy, Đặng Gia Dương; 3.Q03/ Nguyễn Quốc Trung, Phan Thanh Bình;
15t:
1.TĐU/ Trần Thanh Tân, Nguyễn Quang Long; 2.Q05/ Trần Nguyễn Thế Toàn, Tăng Quang Minh; 3.Q07/ Lương Đức Vũ Phương, Võ Quang Minh.
Nữ:
11t: 1.CCH/ Võ Thị Thu Hằng, Lê Thị Mỹ Duyên; 2.Q03/ Chu Kim Phượng, Hồ Liễu Anh Thư; 3.Q05/ Huỳnh Thị Thanh Thùy, Trương Trần Loan Ngọc;
13t:
1.Q01/ Cao Phương Thanh, Nguyễn Minh Trang; 2.TĐU/ Nguyễn Thị Nhật Thực, Trần Ngọc Thủy Tiên; 3.Q03/ Nguyễn Thùy Vy, Trần Thị Quỳnh Anh;
15t:
1.Q01/ Đàm Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Nguyệt Ánh; 2.Q03/ Phan Quỳnh Như, Tô Minh Ngọc; 3.PNH/ Huỳnh Thảo Nguyên, Trần Mỹ Tiên.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận Thủ Đức, 3.Huyện Củ Chi

14. CỜ TƯỚNG A2
13~21/ 10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP; 130VĐV: Q01 (21), Q03 (3), Q04 (10), Q05 (19), Q06 (4), Q08 (4), Q10 (7), Q11 (5), BTH (13), TBI (3), PNH (1), GVA (10), TĐU (16), BCH (3), BN (11)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 2.Lâm Kim Vân Q06, 3.Trần Đăng Quang Q01, 4.Nguyễn Bá Đạt Q01, 5.Trần Quốc Việt Q08, 6.Hà Thật Quyền Q11, 7.Tô Thiên Tường TĐU, 8.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 9.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 10.Trần Chánh Tâm Q03, 11.Diệp Doanh Khai Q05, 12.Lê Văn Bình Q01, 13.Mong Nhi Q05, 14.Hứa Quang Minh Q04, 15.Phan Tri Châu Q08, 16.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 17.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 18.Lê Phan Trọng Tín BTH, 19.Hồ Minh Quốc Q11, 20.Đặng Văn Hiền BTH.
Nữ: 1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Đàm Thị Thùy Dung TĐU, 3.Cao Phương Thanh Q01, 4.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 5.Lý Thanh Phương Q01, 6.Hoàng Vũ Thường Q01, 7.Trần Thùy Trang TĐU, 8.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 9.Nguyễn Ngọc Dung Q04, 10.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 11.Nguyễn Bá Minh Hà BTH, 12.Hà Phạm Đoan Trang Q01, 13.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 14.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 15.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 16.Lê Kiết Trinh Q05, 17.Ngô Thị Thu Nga Q05, 18.Hoàng Kim Cương Q01, 19.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 20.Lương Thị Phương Dung Q04.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Nguyễn Hoàng Lâm, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hữu Hùng; 2.Q01/ Trần Đăng Quang, Nguyễn Bá Đạt, Lê Văn Bình; 3.Q03/ Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Trần Chánh Tâm, Trịnh Quốc Trọng Nghĩa.
Nữ: 1.Q01/ Hoàng Hải Bình, Cao Phương Thanh, Lý Thanh Phương; 2.TĐU/ Đàm Thị Thùy Dung, Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Phương Vy; 3.Q04/ Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Ngọc, Lương Thị Phương Dung.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 1, 3.Quận 4

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2002

CỜ VUA

1.CỜ VUA VÔ ÐỊCH
19~28/ 1/ 2002 tại Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận; 47VÐV: Q01 (6), Q03 (7), Q05 (2), Q10 (3), Q11 (1), BTH (6), TBI (16), PNH (4), QTÐ (2)
Nam: 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 3.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 4.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 5.Lê Đình Tuấn Q05, 6.Võ Đại Hoài Đức Q01, 7.Phạm Chương BTH, 8.Lê Hiền Thục TBI
Nữ: 1.Lê Kiều Thiên Kim Q05, 2.Mai Thanh Hương TBI, 3.Văng Thị Thu Hằng BTH, 4.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 5.Ngô Huyền Châu BTH, 6.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 7.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 8.Nguyễn Thị Kim Ngân TBI

2.CỜ VUA HKPÐ HỆ ĐỘI TUYỂN NĂM HỌC 2001-2002
23/ 2~10/ 3/ 2002 tại Trung tâm TDTT quận 1, 143 Nguyễn Du; 230VÐV: Q01 (30), Q03 (32), Q04 (10), Q05 (28), Q09 (2), Q10 (12), BTH (12), TBI (59), PNH (16), QTÐ (11), BCH (18)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Lê Quang Liêm/ Nguyễn Đình Chính PNH, 2.Tôn Thất Như Tùng/ Trần Nhân Tôn Q10, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Nhật Tảo Q10;
THCS:
1.Lý Hồng Nguyên/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 2.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 3.Nguyễn Ngọc Phụng/ Hoàng Văn Thụ Q10;
THPT:
1.Nguyễn Thanh Phúc/ Phổ thông năng khiếu Q05, 2.Đặng Văn Dũng/ Hùng Vương Q05, 3.Trần Thanh Tâm/ Nguyễn Thượng Hiền TBI
Nữ:
Tiểu học:1.Lê Hoàng Trân Châu/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Văn Trỗi TBI, 3.Trần Đặng Hồng Liên/ Nguyễn Thái Sơn Q03;
THCS:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Colette Q03, 2.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU, 3.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03;
THPT:
1.Huỳnh Mai Phương Dung/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Nguyễn Phú Ngọc Thiện/ Nguyễn Thượng Hiền TBI, 3.Đinh Khánh Vân/ Lê Quý Đôn Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Q10/ Tôn Thất Như Tùng-Trần Nhân Tôn/ Nguyễn Ngọc Hiệp-Nhật Tảo; 2.BTH/ Nguyễn Đăng Phan-Nguyễn Đình Chiểu/ Nguyễn Xuân Bách-Nguyễn Đình Chiểu; 3.TBI/ Dương Hoàng Thi-Lê Văn Sỹ/ Phạm Phúc Đức-Nguyễn Văn Trỗi;
THCS:
1.TBI/ Nguyễn Trung Kiên-Nguyễn Gia Thiều/ Nguyễn Hoàng Hiệp-Quang Trung; 2.Q05/ Lý Hồng Nguyên-Thực Nghiệm Sư Phạm/ Vũ Huy Hoàng-Thực Nghiệm Sư Phạm; 3.Q01/ Võ Thành Công-Nguyễn Du/ Nguyễn Minh Tuấn-Võ Trường Toản;
THPT:
1.Q05/ Nguyễn Thanh Phúc-Phổ thông năng khiếu/ Đặng Văn Dũng-Hùng Vương; 2.PNH/ Trịnh Linh Thơ-Phú Nhuận/ Ngô Minh Chính-Phú Nhuận; 3.Q03/ Nguyễn Tiến Đạt-Lê Quý Đôn/ Nguyễn Đình Thọ-Nguyễn Thị Minh Khai
Nữ:
Tiểu học: 1.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu-Đinh Tiên Hoàng/ Nguyễn Ngọc Phương Khanh-Kết Đoàn; 2.TBI/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân-Nguyễn Văn Trỗi/ Nguyễn Ngọc Thảo Hân-Đống Đa; 3.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên-Nguyễn Thái Sơn/ Lê Ngọc Thảo Nguyên-Nguyễn Thanh Tuyền;
THCS:
1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh-Colette/ Nguyễn Thị Thu Hằng-Colette; 2.TĐU/ Phạm Thị Ngọc Tú-Lê Quý Đôn/ Trần Nguyễn Uyên Linh-Lê Quý Đôn; 3.TBI/ Lê Vũ Hà Phương-Nguyễn Gia Thiều/ Nguyễn Thanh Trà My-Nguyễn Gia Thiều;
THPT:
1.Q03/ Huỳnh Mai Phương Dung-Lê Quý Đôn/ Đinh Khánh Vân-Lê Quý Đôn; 2.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện-Nguyễn Thượng Hiền/ Đặng Thị Thanh Huyền-Nguyễn Thượng Hiền; 3.BCH/ Trần Thị Hồng Thúy-Bình Chánh/ Lê Thị Thanh Thủy-Bình Chánh
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Lê Quang Liêm/ Nguyễn Đình Chính PNH, 2.Tôn Thất Như Tùng/ Trần Nhân Tôn Q10, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Nhật Tảo Q10;
THCS:
1.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 2.Lý Hồng Nguyên/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Võ Thành Công/ Nguyễn Du Q01;
THPT:
1.Nguyễn Thanh Phúc/ Phổ thông năng khiếu Q05, 2.Trần Thanh Tâm/ Nguyễn Thượng Hiền TBI, 3.Trịnh Linh Thơ/ Phú Nhuận PNH
Nữ:
Tiểu học:1.Lê Hoàng Trân Châu/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Văn Trỗi TBI, 3.Nguyễn Minh Kim/ Trung Nhất PNH;
THCS:
1.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU, 2.Đỗ Thị Diễm Hương/ Colette Q03, 3.Nguyễn Quỳnh Anh/ Colette Q03;
THPT:
1.Huỳnh Mai Phương Dung/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Nguyễn Phú Ngọc Thiện/ Nguyễn Thượng Hiền TBI, 3.Nguyễn Minh Trang/ Trưng Vương Q01
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học:1.Q10/ Tôn Thất Như Tùng-Trần Nhân Tôn/ Nguyễn Ngọc Hiệp-Nhật Tảo; 2.Q03/ Hà Duy Điển-Trần Quốc Thảo/ Đỗ Đức Minh-Nguyễn Thái Sơn; 3.BTH/ Nguyễn Xuân Bách-Nguyễn Đình Chiểu/ Trần Khánh Trung-Nguyễn Đình Chiểu;
THCS:
1.TBI/ Trịnh Xuân Hùng-Quang Trung/ Hoàng Minh Phong-Ngô Sĩ Liên; 2.Q05/ Lý Hồng Nguyên-Thực Nghiệm Sư Phạm/ Vũ Huy Hoàng-Thực Nghiệm Sư Phạm; 3.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa-Colette/ Huỳnh Minh Tài-Colette;
THPT:
1.Q05/ Nguyễn Thanh Phúc-Phổ thông năng khiếu/ Đặng Văn Dũng-Hùng Vương; 2.PNH/ Trịnh Linh Thơ-Phú Nhuận/ Ngô Minh Chính-Phú Nhuận; 3.Q03/ Nguyễn Tiến Đạt-Lê Quý Đôn/ Nguyễn Đình Thọ-Nguyễn Thị Minh Khai
Nữ:
Tiểu học:1.TBI/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân-Nguyễn Văn Trỗi/ Lê Trúc Mai Uyên-Đống Đa; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu-Đinh Tiên Hoàng/ Nguyễn Ngọc Phương Khanh-Kết Đoàn; 3.PNH/ Nguyễn Minh Kim-Trung Nhất/ Đỗ Ngọc Phương Linh-Trung Nhất;
THCS:
1.Q03/ Đỗ Thị Diễm Hương-Colette/ Nguyễn Quỳnh Anh-Colette; 2.TĐU/ Phạm Thị Ngọc Tú-Lê Quý Đôn/ Trần Nguyễn Uyên Linh-Lê Quý Đôn; 3.TBI/ Nguyễn Thanh Trà My-Nguyễn Gia Thiều/ Lê Vũ Hà Phương-Nguyễn Gia Thiều;
THPT:
1.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện-Nguyễn Thượng Hiền/ Đặng Thị Thanh Huyền-Nguyễn Thượng Hiền; 2.Q03/ Huỳnh Mai Phương Dung-Lê Quý Đôn/ Đinh Khánh Vân-Lê Quý Đôn; 3.BCH/ Lê Thị Thanh Thủy-Bình Chánh/ Phan Thị Lan Tuyền-Bình Chánh
TOÀN ĐOÀN: 1.
Quận 3, 2.Quận 5, 3.Quận Tân Bình

3.CỜ VUA NĂNG KHIẾU
29/ 5~2/ 6/ 2002 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình; 419VÐV: Q01 (44), Q03 (49), Q05 (36), Q06 (15), Q07 (2), Q09 (16), Q10 (45), Q11 (23), BTH (12), TBI (76), PNH (34), GVA (13), QTÐ (26), BCH (28)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Bùi Minh Thiên TBI, 2.Vũ Quang Quyền TBI, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU;
9t:
1.Đỗ Đức Minh Q03, 2.Hứa Thiên Tân Q03, 3.Lâm Vĩnh Phát Q05;
11t:
1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Mai Nguyễn Phát Q03, 3.Tôn Thất Như Tùng TBI;
13t:
1.Lý Hồng Nguyên Q01, 2.Phạm Chương BTH, 3.Lê Quang Long PNH;
15t:
1.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 2.Trịnh Xuân Hùng TBI, 3.Hoàng Minh Phong TBI
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10, 2.Phạm Hồng Phúc Q10, 3.Lê Bạch Trúc Viên Q01;
9t:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 2.Đoàn Nguyên Khánh Chi Q11, 3.Bùi Thanh Hằng TĐU;
11t:
1.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Nguyễn Minh Kim PNH;
13t:
1.Lê Vũ Hà Phương TBI, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 3.Nguyễn Đức Ngọc Uyên Q03;
15t:
1.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 2.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 3.Trần Nguyễn Uyên Linh TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t:1.TBI/ Bùi Minh Thiên, Vũ Quang Quyền; 2.Q01/ Ngụy Cẩm Phong, Phạm Phú Quang; 3.TB2/ Thái Quang Anh, Đào Quốc Cường;
9t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.TBI/ Vũ Hoàng Duy, Huỳnh Lâm Bình Nguyên; 3.TĐU/ Đỗ Đình Đông, Nguyễn Vũ Hoàng Phương;
11t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Dương Hoàng Thi; 2.Q03/ Mai Nguyễn Phát, Hà Duy Điển; 3.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Trường An;
13t:
1.Q01/ Lý Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Tuấn; 2.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương; 3.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Mai Đức Trí;
15t:
1.TBI/ Nguyễn Hoàng Hiệp, Trịnh Xuân Hùng; 2.TĐU/ Trần Thanh Tân, Vũ Trung Dũng; 3.PNH/ Vũ Nguyễn Minh Toàn, Vũ Duy Thịnh
Nữ:
7t:1.Q10/ Nguyễn Thị Thạch Thảo, Phạm Hồng Phúc; 2.Q01/ Lê Bạch Trúc Viên, Trần Phương Nga; 3.TBI/ Trần Nguyễn Bảo Trân, Đoàn Thị Quỳnh Chi;
9t:
1.BCH/ Trần Thị Diễm Hương, Khưu Mộng Khiết Lam; 2.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 3.Q05/ Nguyễn Thị Hoa Hồng, Trương Trần Loan Ngọc;
11t:
1.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Trần Nguyễn Phương Anh; 2.TBI/ Lê Trúc Mai Uyên, Nguyễn Ngọc Thu Hiền; 3.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc;
13t:
1.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Ngọc Uyên; 2.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Vũ Thị Minh Hảo; 3.Q05/ Phạm Hồng Minh Nguyệt, Vương Thúy Chi;
15t:
1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền; 2.TĐU/ Phạm Thị Ngọc Tú, Trần Nguyễn Uyên Linh; 3.Q11/ Giang Huệ Hảo, Huỳnh Kiều Tiên
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t:1.Trần Ngô Thiên Phú TĐU, 2.Vũ Quang Quyền TBI, 3.Bùi Minh Thiên TBI;
9t:
1.Hứa Thiên Tân Q03, 2.Đỗ Đức Minh Q03, 3.Mai Quang Huy TBI;
11t:
1.Tôn Thất Như Tùng TBI, 2.Lê Quang Liêm PNH, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10;
13t:
1.Lý Hồng Nguyên Q01, 2.Phạm Chương BTH, 3.Nguyễn Thành Nghĩa Q03;
15t:
1.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 2.Trịnh Xuân Hùng TBI, 3.Hoàng Minh Phong TBI
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10, 2.Đoàn Thị Quỳnh Chi TBI, 3.Lê Bạch Trúc Viên Q01;
9t:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03;
11t:
1.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TBI, 3.Lê Hoàng Trân Châu Q01;
13t:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 2.Lê Vũ Hà Phương TBI, 3.Vũ Thị Minh Tâm Q03;
15t:
1.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Trần Nguyễn Uyên Linh TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t:1.TBI/ Vũ Quang Quyền, Bùi Minh Thiên; 2.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Vũ Thiên Phú; 3.Q01/ Lê Đức Hoàng Long, Ngụy Cẩm Phong;
9t:
1.Q03/ Hứa Thiên Tân, Đỗ Đức Minh; 2.TBI/ Mai Quang Huy, Huỳnh Lâm Bình Nguyên; 3.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Lưu Vĩnh Phú;
11t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Phạm Phúc Đức; 2.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Trường An; 3.Q05/ Phạm Quang Minh, Trần Đức Anh;
13t:
1.Q01/ Lý Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Tuấn; 2.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa, Lê Phương An; 3.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương;
15t:
1.TBI/ Nguyễn Hoàng Hiệp, Trịnh Xuân Hùng; 2.TĐU/ Trần Thanh Tân, Vũ Trung Dũng; 3.PNH/ Vũ Nguyễn Minh Toàn, Vũ Duy Thịnh
Nữ:
7t:1.Q10/ Nguyễn Thị Thạch Thảo, Phạm Hồng Phúc; 2.TBI/ Đoàn Thị Quỳnh Chi, Hồ Đắc Hoàng Duyên; 3.Q01/ Lê Bạch Trúc Viên, Nguyễn Minh Tú;
9t:
1.Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Lương Hoàng Lê Uyên; 2.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 3.BCH/ Khưu Mộng Khiết Lam, Trần Thị Diễm Hương;
11t:
1.TBI/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Lê Trúc Mai Uyên; 2.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Trần Nguyễn Phương Anh; 3.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Hậu;
13t:
1.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 2.Q01/ Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Bảo Lộc; 3.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Vũ Thị Minh Hảo;
15t:
1.TĐU/ Phạm Thị Ngọc Tú, Trần Nguyễn Uyên Linh; 2.Q11/ Giang Huệ Hảo, Huỳnh Kiều Tiên; 3.Q03/ Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền, Nguyễn Quỳnh Anh
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 1

4.CỜ VUA A2 VÀ ÐỒNG ÐỘI
25/ 8~1/ 9/ 2002 tại Nhà Văn hóa Thanh niên; 183VÐV: Q01 (20), Q03 (23), Q04 (10), Q05 (16), Q06 (8), Q10 (15), BTH (9), TBI (49), PNH (11), QTÐ (11), BCH (2), ÐHB (1), NTN (8)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Lý Hồng Nguyên Q01, 2.Trần Thanh Tâm TBI, 3.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 4.Phạm Chương BTH, 5.Tô Quang Châu Q06, 6.Võ Thiện Duy TBI, 7.Trần Chí Thành Q03, 8.Hoàng Thiên BTH, 9.Chu Quốc Thịnh Q10, 10.Lê Quang Long PNH, 11.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 12.Trịnh Xuân Hùng TBI, 13.Lê Hiền Thục TBI, 14.Mai Thanh Hương TBI, 15.Đặng Văn Dũng TBI, 16.Võ Hoàng Anh Tuấn Q04, 17.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 18.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 19.Tôn Thất Như Tùng TBI, 20.Nguyễn Văn Viện Q10
Nữ: 1.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 2.Nguyễn Thị Kim Ngân TBI, 3.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 4.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 5.Lương Bích Ngọc BTH, 6.Nguyễn Minh Trang Q01, 7.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 8.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 9.Hồ Thị Nguyệt Ánh Q04, 10.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 11.Nguyễn Ngọc Hiền TBI, 12.Nguyễn Minh Trân BTH, 13.Nguyễn Thị Minh An Q06, 14.Trần Thị Hồng Thúy BCH, 15.Huỳnh Hoa Minh Nhật Q01, 16.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TBI, 17.Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền Q03, 18.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 19.Lê Vũ Hà Phương TBI, 20.Đặng Thị Diễm Q04
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TBI/ Trần Thanh Tâm, Nguyễn Mai Đức Trí, Võ Thiện Duy; 2.Q03/ Trần Chí Thành, Trịnh Quốc Trọng Nghĩa, Đỗ Thị Diễm Hương; 3.Q10/ Chu Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Văn Viện
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Thị Diễm Thúy; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Minh Trang, Huỳnh Hoa Minh Nhật; 3.TBI/ Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thùy Bảo Ngân; TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 1

5.CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ TP.HCM
6~8/ 12/ 2002 tại Trường Khởi Nghĩa, Quận Phú Nhuận; 123VÐV: Q01 (12), Q03 (12), Q05 (9), Q07 (12), Q10 (12), Q11 (12), BTH (12), TBI (12), PNH (18), QTÐ (12)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1:1.Phạm Minh Hoàng Q03, 2.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 3.Tống Thái Hùng BTH;
Bàn 2:
1.Ngô Ngọc Quang Q03, 2.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 3.Trần Thanh Tâm TBI;
Bàn 3:
1.Lý Hồng Nguyên Q01, 2.Phạm Chương BTH, 3.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI;
Bàn 4:
1.Nguyễn Trường An PNH, 2.Nguyễn Hải Đảo Q11, 3.Tôn Thất Như Tùng TBI;
Bàn 5:
1.Trần Đức Tân PNH, 2.Nguyễn Việt Nam Q10, 3.Nguyễn Đăng Tiến Lực TBI;
Bàn 6:
1.Lương Quang Nhật Minh TBI, 2.Hứa Thiên Tân Q03, 3.Phạm Đức Trí Q11
Nữ:
Bàn 1: 1.Lê Kiều Thiên Kim Q05, 2.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 3.Huỳnh Mai Phương Dung Q03;
Bàn 2:
1.Võ Phương Nghi TBI, 2.Văng Thu Hằng BTH, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03;
Bàn 3:
1.Trần Nguyễn Uyên Linh Q07, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Lê Vũ Hà Phương TBI;
Bàn 4:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 3.Phan Thế Hồng Thy Q05;
Bàn 5:
1.Nguyễn Thạch Thảo Q10, 2.Lê Bảo Phương Q01, 3.Lê Nguyễn Minh Trang TĐU;
Bàn 6:
1.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 2.Nguyễn Thảo Hân TBI, 3.Đoàn Thị Quỳnh Chi Q11
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Phạm Minh Hoàng, Ngô Ngọc Quang, Nguyễn Thành Nghĩa, Hà Duy Điển, Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.BTH/ Tống Thái Hùng, Hoàng Thiên, Phạm Chương, Nguyễn Xuân Bách, Nguyễn Đỗ Thanh Trà, Nguyễn Minh Công; 3.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long, Nguyễn Trường An, Trần Đức Tân, Đặng Văn Thọ
Nữ: 1.TBI/ Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Phương Nghi, Lê Vũ Hà Phương, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Vũ Thị Minh Hảo, Nguyễn Thảo Hân; 2.Q03/ Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Thúy, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Đặng Hồng Liên, Trần Nguyễn Phương Anh, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 3.Q01/ Nguyễn Minh Trang, Liêu Diệp Hân, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Lê Bảo Phương
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận Bình Thạnh

6.CỜ VUA CÁC ĐỘI MẠNH
20~21/ / 12/ tại Trường Hồ bơi Kỳ Đồng, Quận 3; 93VĐV: Q01 (10), Q03 (20), Q05 (10), Q10 (10), Q11 (10), BTH (8), TBI (10), PNH (5), TĐU (10)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1:1.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 2.Phạm Minh Hoàng Q3A, 3.Lê Quang Liêm PNH;
Bàn 2:
1.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 2.Ngô Ngọc Quang Q3A, 3.Nguyễn Hải Đảo Q11;
Bàn 3:
1.Lê Quang Long PNH, 2.Nguyễn Văn Viện Q10, 3.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q3A;
Bàn 4:
1.Tống Thái Hùng BTH, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Lê Kiến Quốc Q05;
Bàn 5:
1.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 2.Hứa Thiên Tân Q3B, 3.Nguyễn Vũ Hoàng Phương TĐU
Nữ:
Bàn 1: 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Huỳnh Mai Phương Dung Q3A, 3.Lê Kiều Thiên Kim Q05;
Bàn 2:
1.Đỗ Thị Diễm Thúy Q3A, 2.Văng Thị Thu Hằng BTH, 3.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI;
Bàn 3:
1.Nguyễn Quỳnh Anh Q3A, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng Q3B,.Lương Bích Ngọc BTH;
Bàn 4:
1.Lê Vũ Hà Phương TBI, 2.Lê Bảo Phương Q01, 3.Trần Nguyễn Uyên Linh TĐU;
Bàn 5:
1.Võ Phương Nghi TBI, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm Q11, 3.Lê Nguyễn Minh Trang TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long, Nguyễn Trường An, Trần Đức Tân; 2.Q3A/ Phạm Minh Hoàng, Ngô Ngọc Quang, Trịnh Quốc Trọng Nghĩa, Huỳnh Minh Tài, Đỗ Đức Minh; 3.TBI/ Trần Đức Hòa Khánh, Trần Thanh Tâm, Lê Hiền Thục, Tôn Thất Như Tùng, Nguyễn Hoàng Hiệp
Nữ: 1.Q3A/ Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Thúy, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Nguyễn Phương Anh, Lê Uyên; 2.BTH/ Nguyễn Thị Thanh An, Văng Thị Thu Hằng, Lương Bích Ngọc, Ngô Huyền Châu; 3.TBI/ Mai Thanh Hương, Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Vũ Hà Phương, Võ Phương Nghi
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận Bình Thạnh

CỜ VÂY

7.CỜ VÂY VÔ ÐỊCH TP.HCM MỞ RỘNG
7~10/ 11/ 2002 tại CLB Kỳ Ðồng Q.3; 44VÐV: Q03 (14), Q09 (4), Q11 (7), BTH (6), TBI (5), QTÐ (6), BNG (2)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Lê Mai Duy Q03, 2.Trần Anh Tuấn Q03, 3.Trần Chí Thành Q03, 4.Ngô Quốc Huy Q03, 5.Bảo Quang DAN, 6.Nguyễn Võ Dương TĐU, 7.Hoàng Nam Thắng DAN, 8.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 9.Nguyễn Ngọc Hải TĐU, 10.Trần Chánh Tâm Q03
Nữ: 1.Ngô Thị Thanh Thủy Q03, 2.Nguyễn Thị Diễm Hồng Q03, 3.Võ Thị Như Hoa Q09, 4.Trần Nguyễn Phương Anh Q03, 5.Vũ Thị Minh Tâm Q11, 6.Lê Hà Nha Trang Q11, 7.Nguyễn Đức Ngọc Uyên Q09, 8.Lê Nguyễn Thanh Vy BTH, 9.Lương Hoàng Lê uyên Q11, 10.Nguyễn Ngọc Lê Uyên Q09
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Lê Mai Duy, Trần Chí Thành; 2.TĐA/ Trần Anh Tuấn, Ngô Quốc Huy; 3.DAN/ Bảo Quang, Hoàng Nam Thắng
Nữ: 1.Q03/ Ngô Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Diễm Hồng; 2.Q09/ Võ Thị Như Hoa, Nguyễn Đức Ngọc Uyên; 3.Q11/ Vũ Thị Minh Tâm, Lê Hà Nha Trang
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 3B, 3.Quận 11

CỜ TƯỚNG

8.CỜ TƯỚNG VÔ ÐỊCH
CÁ NHÂN
2~8/ 2/ 2002 tại Trung tâm TDTT quận 3; 57VÐV: Q01 (13), Q03 (8), Q04 (7), Q05 (7), Q06 (1), Q08 (3), Q09 (2), Q11 (3), BTH (2), TBI (1), QTÐ (10)
Nam: 1.Trềnh A Sáng Q11, 2.Mai Thanh Minh Q03, 3.Trương A Minh Q11, 4.Trần Quốc Việt Q08, 5.Mong Nhi Q05, 6.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 7.Đào Quốc Hưng TĐU, 8.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03
Nữ: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 3.Đàm Thị Thùy Dung TĐU, 4.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 5.Lê Thị Hương Q04, 6.Lý Thanh Phương Q01, 7.Phan Quỳnh Như Q03, 8.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU

9.CỜ TƯỚNG CÁC CÂU LẠC BỘ
13~14/ 4/ 2002 tại Trung tâm TDTT quận 1; 133VÐV: Q01 (20), Q03 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q06 (5), Q08 (3), Q09 (10), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), TBI (10), PNH (10), GVA (10), QTÐ (10)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Đào Quốc Hưng TĐU, 2.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 3.Mong Nhi Q05;
Bàn 2:
1.Trương Á Minh Q11, 2.Lê Văn Bình Q04, 3.Diệp Khai Nguyên Q05;
Bàn 3:
1.Dương Thanh Danh Q05, 2.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 3.Nguyễn Huy Lam Q01;
Bàn 4:
1.Trần Đăng Quang Q01, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Nguyễn Nhật Duy Q03;
Bàn 5:
1.Trần Hoàng Mỹ TĐU, 2.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q09, 3.Trương Thanh Khiết GVA
Nữ:
Bàn 1:1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Lê Thị Hương Q04, 3.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH;
Bàn 2:
1.Trần Tuệ Doanh Q05, 2.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 3.Nguyễn Ngọc Dung Q04;
Bàn 3:
1.Ngô Thị Tuyết Nga TĐU, 2.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 3.Nguyễn Thị Năng Q05;
Bàn 4:
1.Trần Thị Thúy Hồng Q01, 2.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 3.Nguyễn Thị Nhật Thực Q09;
Bàn 5:
1.Trần Ngọc Thủy Tiên Q09, 2.Nguyễn Thùy Vy Q03, 3.Trần Thùy Trang TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Quận 1/ Nguyễn Bá Đạt, Hoàng Đình Hồng, Nguyễn Huy Lam, Trần Đăng Quang, Nguyễn Hoàng Lâm; 2.Quận 5/ Mong Nhi, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh, Lê Văn Vĩnh, Mai Xuân Cường; 3.Quận 11/ Trềnh A Sáng, Trương Á Minh, Hà Thật Quyền, Hà Thông, Ngô Ngọc Minh
Nữ: 1.Quận 5/ Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Nguyễn Thị Năng, Lê Kiết Trinh, Nguyễn Ngọc Trâm; 2.Quận 1/ Lý Thanh Phương, Nguyễn Tuyết Nhung, Đoàn Thị Anh Vũ, Trần Thị Thúy Hồng, Nguyễn Nguyệt Ánh; 3.Quận 4/ Lê Thị Hương, Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Ngọc
TOÀN ĐOÀN: 1.
Quận 1, 2.Quận 5, 3.Quận Thủ Đức

10.CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG 19/ 5
24~26/ 5/ 2002 tại Trường Khởi Nghĩa - quận Phú Nhuận; 23VÐV: Q01 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q06 (10), Q08 (3), Q09 (10), Q11 (5), BTH (10), PNH (15), GVA (5), QTÐ (10)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trần Quốc Việt Q08, 2.Mong Nhi Q05, 3.Trềnh A Sáng Q11;
Bàn 2:
1.Trương A Minh Q11, 2.Lê Văn Bình Q04, 3.Nguyễn Hữu Hùng TĐU;
Bàn 3:
1.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 2.Hà Thật Quyền Q11, 3.Dương Thanh Danh Q05;
Bàn 4:
1.Ngô Quang Phẩm Q01, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Nguyễn Thanh Duy PNH;
Bàn 5:
1.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q09, 2.Nguyễn Thiện Đức PNH, 3.Nguyễn Thế An Thành PNH
Nữ:
Bàn 1: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 3.Ngô Lan Hương Q05;
Bàn 2:
1.Trần Tuệ Doanh Q05, 2.Nguyễn Ngọc Dung Q04, 3.Hồ Song Nhất TĐU;
Bàn 3:
1.Nguyễn Thị Năng Q05, 2.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 3.Đoàn Thị Anh Vũ Q01;
Bàn 4:
1.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 2.Trần Thị Thúy Hồng Q01, 3.Trần Thị Diễm Trinh PNH;
Bàn 5:
1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên Q06, 3.Nguyễn Thị Hồng Ánh PNH
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q11/ Trềnh A Sáng, Trương A Minh, Hà Thật Quyền, Hà Thông, Ngô Ngọc Minh; 2.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường, Trần Hoàng Mỹ; 3.Q05/ Mong Nhi, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh, Lê Văn Vĩnh, Mai Xuân Cường
Nữ: 1.Q04/ Lê Thị Hương, Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Ngọc; 2.Q05/ Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Nguyễn Thị Năng, Lê Kiết Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Trâm; 3.Q01/ Lý Thanh Phương, Nguyễn Tuyết Nhung, Đoàn Thị Anh Vũ, Trần Thị Thúy Hồng, Lê Ngọc Diệp Đào
TOÀN ĐOÀN: 1.
Quận 5, 2.Quận 4, 3.Quận Thủ Đức

11.CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU
20~32/ 6/ 2002 tại Trường Lương Ðịnh Của - Quận 3; 189VÐV: Q01 (12), Q02 (3), Q03 (14), Q04 (10), Q05 (16), Q06 (12), Q07 (3), Q09 (9), Q10 (16), Q11 (12), BTH (14), TBI (2), PNH (8), GVA (18), QTÐ (23), BCH (3), CCH (8), NTN (6)
CÁ NHÂN
Nam:
11t:
1.Dương Nhật Huỳnh Huy Q06, 2.Lê Anh Minh GVA, 3.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01;
13t:
1.Trần Nguyễn Thế Toàn Q05, 2.Nguyễn Văn Quang Huy Q10, 3.Nguyễn Quốc Duy Q05;
15t:
1.Nguyễn Tuấn Hùng Q03, 2.Nguyễn Thành Trí NTN, 3.Vũ Nguyễn Minh Toàn PNH
Nữ:
11t:
1.Trần Thị Quỳnh Anh Q03, 2.Cao Phương Thanh Q03, 3.Vũ Thị Hồng Nhung Q05;
13t:
1.Trần Thị Thùy Trang TĐU, 2.Nguyễn Thùy Vy Q03, 3.Huỳnh Thảo Nguyên PNH;
15t:
1.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 2.Lê Đào Tuyết Mai Q03, 3.Phan Quỳnh Như Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
11t:
1.Q01/ Nguyễn Minh Nhật Quang, Phùng Thanh Vinh; 2.Q06/ Dương Nhật Huỳnh Huy, Nguyễn Trần Anh Tuấn; 3.Q11/ Lê Minh Quân, Bùi Việt Tiến;
13t:
1.Q05/ Trần Nguyễn Thế Toàn, Nguyễn Quốc Duy; 2.Q07/ Bùi Tuấn Anh, Võ Quang Minh; 3.TĐU/ Trần Thanh Tân, Lê Cao Khánh Trung;
15t:
1.Q03/ Nguyễn Tuấn Hùng, Trần Nguyên Phong; 2.BTH/ Trần Tiến Hữu, Nguyễn Hồng Đức; 3.Q04/ Nguyễn Thiện Trường Vân, Trần Hữu Trí
Nữ:
11t:
1.Q03/ Trần Thị Quỳnh Anh, Cao Phương Thanh; 2.Q05/ Vũ Thị Hồng Nhung, Huỳnh Thị Thanh Thùy; 3.Q06/ Nguyễn Thị Nhật Thực, Trần Ngọc Thủy Tiên;
13t:
1.TĐU/ Trần Thị Thùy Trang, Phạm Thảo Nguyên; 2.Q01/ Nguyễn Thị Hướng Thanh, Nguyễn Minh Trang; 3.PNH/ Huỳnh Thảo Nguyên, Nguyễn Minh Hương;
15t:
1.Q01/ Đàm Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Nguyệt Ánh; 2.Q03/ Lê Đào Tuyết Mai, Phan Quỳnh Như; 3.TBI/ Nguyễn Thị Kim Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hiếu
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 1, 3.Quận 5

12.CỜ TƯỚNG A2 VÀ ÐỒNG ÐỘI
19~27/ 10/ 2002 tại; CLB Vọng Các và Nhà Thiếu nhi quận 5; 125VÐV: Q01 (22), Q03 (9), Q04 (12), Q05 (19), Q06 (4), Q07 (4), Q08 (2), Q09 (4), Q10 (4), Q11 (5), Q12 (4), BTH (9), PNH (3), GVA (4), QTÐ (16), KHA (4)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Tô Thiên Tường TĐU, 2.Hà Thật Quyền Q11, 3.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 4.Lê Văn Bình Q04, 5.Ngô Quang Phẩm Q01, 6.Trần Chánh Tâm Q03, 7.Đào Quốc Hưng TĐU, 8.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 9.Nguyễn Huy Lam Q01, 10.Hồ Tứ Hải Q08, 11.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 12.Trần Đăng Quang Q01, 13.Ngô Ngọc Minh Q11, 14.Luân Trường Vũ BTH, 15.Trần Hoàng Mỹ TĐU, 16.Dương Thanh Danh Q05, 17.Nguyễn Thiện Đức TĐU, 18.Võ Minh Nhất Q10, 19.Diệp Nhuận Khai Q05, 20.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU
Nữ: 1.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 2.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 3.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 4.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 5.Trần Tuệ Doanh Q05, 6.Cao Phương Thanh Q01, 7.Hoàng Vũ Thường Q01, 8.Trần Thị Thùy Trang TĐU, 9.Lê Thái Bảo Tuyết Trinh Q03, 10.Phan Quỳnh Như Q03, 11.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 12.Ngô Thị Tuyết Nga TĐU, 13.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 14.Nguyễn Thùy Vy Q03, 15.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 16.Hồ Song Nhất TĐU, 17.Nguyễn Thị Năng Q05, 18.Trần Thị Quỳnh Anh Q03, 19.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 20.Lê Kiết Trinh Q05
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Tô Thiên Tường, Nguyễn Hữu Hùng, Đào Quốc Hưng; 2.Q01/ Ngô Quang Phẩm, Nguyễn Huy Lam, Trần Đăng Quang; 3.Q04/ Lê Văn Bình, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Duy Hải
Nữ: 1.Q01/ Đàm Thị Ngọc Phượng, Đoàn Thị Anh Vũ, Cao Phương Thanh; 2.TĐU/ Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Phương Vy, Ngô Thị Tuyết Nga; 3.Q03/ Lê Thái Bảo Tuyết Trinh, Phan Quỳnh Như, Nguyễn Thùy Vy
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 1, 3.Quận 3

13.CỜ TƯỚNG VÔ ÐỊCHHỌC SINH NĂM HỌC 2002 - 2003
16~30/ 11/ 2002 tại Trung tâm TDTT Quận 1; 592VÐV: Q01 (64), Q03 (64), Q04 (34), Q05 (64), Q06 (28), Q07 (11), Q08 (6), Q09 (18), Q10 (49), Q11 (16), Q12 (12), BTH (24), TBI (60), PNH (42), GVA (35), QTÐ (46), BCH (1), CCH (18)
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Nguyễn Đình Hưng/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 2.Phạm Đại Dương/ Phú Hòa Đông 1 CCH, 3.Lê Võ Phước Lộc/ Bình Hưng Hòa BCH;
THCS - lớp 6-7:
1.Bùi Tuấn Anh/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Quốc Duy/ Hồng
Bàn g Q05, 3.Vũ Minh Hưng/ Nguyễn Văn Tố Q10;
THCS - lớp 8-9:
1.Trần Nhật Khôi/ Nguyễn Văn Tố Q10, 2.Trần Thanh Tân/ Ngô Chí Quốc TĐU, 3.Nguyễn Văn Quang Huy/ Nguyễn Văn Tố Q10;
THPT:
1.Đặng Hoàng Quân/ Phú Nhuận PNH, 2.Dương Đắc Quang/ Marie Curie Q03, 3.Châu Diệp Tổ/ Mạc Đỉnh Chi Q06
Nữ:
Tiểu học:1.Hồ Liễu Anh Thư/ Nguyễn Thiện Thuật Q03, 2.Huỳnh Thị Thanh Thùy/ Lý Cảnh Hớn Q05, 3.Chu Kim Phượng/ Trần Văn Đang Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Thùy Vy/ Colette Q03, 2.Cao Phương Thanh/ Trần Văn Ơn Q01, 3.Trần Thị Quỳnh Anh/ Colette Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Phan Quỳnh Như/ Colette Q03, 2.Trần Thùy Trang/ Hiệp Bình TĐU, 3.Tô Minh Ngọc/ Colette Q03;
THPT:
1.Lê Đào Tuyết Mai/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 2.Bùi Châu Ý Nhi/ Bùi Thị Xuân Q01, 3.Hà Ngọc Đào/ Gia Định BTH
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Minh Đạo-Q05/ Lâm Thiêm Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa, Đào Hồng Lĩnh, Nguyễn Phạm Minh Trí, Nguyễn Hoàng Hiệp; 2.Khai Minh-Q01/ Nguyễn Võ Minh Khoa, Hà Thái Quốc Anh, Đào Duy Hiệp, Trần Minh Thành; 3.Kim Đồng-GVA/ Phạm Xuân Phú, Phạm Văn Điêu, Lê Quốc Thanh Bình, Nguyễn Bá Linh, Đàm Quang Anh;
THCS - lớp 6-7:
1.Colette-Q03/ Vũ Công Hòa, Nguyễn Quốc Trung, Trần Thanh Bình, Trần Thiện Tâm, Nguyễn Thành Trung; 2.Nguyễn Du-Q01/ Lê Minh Quân, Phùng Thanh Vinh, Bùi Tuấn Anh; 3.Nguyễn Du-GVA/ Lê Anh Minh, Lê Thanh Tùng, Phan Minh Khánh, Đỗ Phú Sỹ, Trương Đức Toàn;
THCS - lớp 8-9:
1.Vân Đồn-Q04/ Trần Hữu Trí, Cao Dũng Tiến, Nguyễn Đức Tiến Đạt, Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Trần Quang Hiếu; 2.Nguyễn Du-Q01/ Trần Nguyễn Thế Toàn, Lê Mậu Tuấn, Nguyễn Thanh Vinh; 3.Nguyễn Hữu Thọ-Q07/ Võ Quang Minh, Lương Đức Vũ Phương, Hồ Vĩnh Phước;
THPT:
1.Trung Phú-CCH/ Hồ Thanh Hiệp, Trần Chí Hiếu, Lê Thanh Phong; 2.Marie-Curie-Q03/ Dương Đắc Quang, Hoàng Mạnh Tuấn, Nguyễn Trung Toàn, Nguyễn Bá Thanh Tùng, Từ Chí Thành; 3.Trưng Vương-Q01/ Lưu Nguyên Bá, Nguyễn Trấn Hùng, Trần Thanh Hùng, Trần Minh Tiến,
Nữ:
Tiểu học:1.Khai Minh-Q01/ Nguyễn Thị Ánh Đào, Trương Lệ Quân, Nguyễn Thạch Hải Vân; 2.Cách Mạng Tháng Tám-TBI/ Nguyễn Đỗ Phương My, Lê Thị Thanh Trang, Bùi Thị Thanh Ngân, Lê Phạm Diễm Châu; 3.Chi Lăng-GVA/ Trần Thu Thảo, Nguyễn Ngọc Thanh Thảo, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Kim Khánh, Cao Thúy Nga;
THCS - lớp 6-7:
1.Colette-Q03/ Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thùy Vy, Thái Lai Thị Minh Trang, Phan Hoàng Thảo; 2.Hiệp Bình-TĐU/ Trần Ngọc Thủy Tiên, Nguyễn Thị Nhật Thực, Hà Thị Kim Ngân, Lại Thị Hồng Nhung; 3.Trần Văn Ơn-Q01/ Hoàng Kim Cương, Cao Phương Thanh, Nguyễn Minh Trang;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Du-Q01/ Đàm Thị Ngọc Phượng, Hà Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Hướng Thanh; 2.Hiệp Bình-TĐU/ Trần Thùy Trang, Hà Thị Huyền, Lê Thị Thanh Lan, Phạm Thảo Nguyên, Trần Kim Huệ; 3.Colette-Q03/ Phan Quỳnh Như, Tô Minh Ngọc, Nguyễn Ngọc Vy Phương, Ngô Thị Bảo Trân, Phan Trùng Phúc;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Lâm Thị Mỹ Linh, Lý Kiều Chăm, Phan Linh Hương, Ngô Thị Thu Nga, Tăng Thị Xuân Kim; 2.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Lê Đào Tuyết Mai, Chu Phạm Liên, Nguyễn Thị Hằng, Võ Thị Trà My, Nguyễn Thị Thanh Thùy; 3.Bùi Thị Xuân-Q01/ Lê Ngọc Diệp Đào, Mai Anh Minh, Bùi Châu Ý Nhi
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 1, 3.Quận 5

Show more post
FaLang translation system by Faboba