SAIGO lưu hành nội bộ và được phát hành 3 tháng một lần. Các bạn yêu thích cờ vây có nhu cầu sở hữu SAIGO hoắc có ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ tác giả qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc đến CLB Cờ vây, 259 Đề Thám, Quận 1, TPHCM. 

Dưới đây là toàn bộ nội dung tạp chí số 2 do tác giả gửi đến Vietnamchess


saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2

saigo2