TTTT V8 Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2014

PTSCV7 3 Sau vòng 7 trong khi 7 kỳ thủ Nam ghìm nhau rất chặt với điểm số từ 4,5đ - 5,5đ thì bảng Nữ Nguyễn Phi Liêm, Phạm Thu Hà (cùng của HNO) và Nguyễn Hòang Yến (HCM) vượt lên dẫn đầu . Vòng 8 là vòng có tính bản lề quyết định :

B3 : Nguyễn Đình Đại (CTH) Tiên Bại Nguyễn Anh Quân (BCA)

6d1e8abd

B4 : Huỳnh Linh (CTH ) Tiên Bại Lại Lý Huynh (BDU)

6d1e8abd