TTTT V6 Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2014

Góc bình luận

PTSCV7 3Ở vòng 6 , nhân dịp 2 kỳ thủ dẫn đầu Nguyễn Hòang Lâm (HCM) và Nguyễn Anh Quân (BCA) bị cầm chân , nhóm sau đã vươn lên bắt kịp :

B3 : Uông Dương Bắc (BRV) Tiên Thắng Lại Lý Huynh (BDU)

6d1e8abd

B4 :Tôn Thất Nhật Tân (DAN) Tiên Thắng Huỳnh Linh (CTH)

6d1e8abd