TTTT V4 Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2014

PTSCV7 3Vòng 4 là cuộc chạm trán giữa 2 kỳ thủ đang dẫn đầu Hùynh Linh (CTH) và Nguyễn Hòang Lâm (HCM) :

B1 : Nguyễn Hoàng Lâm (HCM) Tiên Thắng Huỳnh Linh (CTH)

6d1e8abd

B10 :Vũ Hữu Cường ( HNO) Tiên Thắng Diệp Khai Nguyên (HCM)

6d1e8abd