TTTT V3 Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2014

PTSCV7 3Lãng tử Tây Đô Hùynh Linh cùng Quang Minh Tả Sứ tạm dẫn đầu sau ván 3 với 3 điểm...

B3 : Đặng Cửu Tùng Lân (BPH) Tiên Thắng Võ Văn Hoàng Tùng (DAN)

6d1e8abd

B6 :Lại Lý Huynh (BDU) Tiên Thắng Lê Phan Trọng Tín (BRV)

6d1e8abd