hdbank1 banner1

 

Để có thể xem được bàn cờ, bạn phải kích hoạt Java trong tùy chọn của chương trình duyệt web.
Nếu không có Java, bạn hãy download chương trình này miễn phí tại đây

You need to active Java from menu Options of Web browse or click here to download free Java software