hdbank4 banner

 

FINAL STADING HDBANK 2014

Rk.     Name Sex Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 Prize
1 GM Nguyen Ngoc Truong Son   2613 VIE 39w1 25b½ 47w½ 46b1 10w1 3b1 2w½ 4b1 6w½ 7,0 1,5 5 50,5 39,25 Champion
2 GM Zhang Zhong   2600 SGP 49b1 18w1 27b1 3w½ 8b1 4w½ 1b½ 9w½ 23b1 7,0 1,0 5 52,5 39,25  
3 GM Le Quang Liem   2709 VIE 53w1 14b1 5w1 2b½ 4b1 1w0 22w1 6b½ 8w1 7,0 0,5 6 54,5 40,75  
4 IM Nguyen Duc Hoa   2496 VIE 45w1 15b1 57w1 9b1 3w0 2b½ 5w1 1w0 13b1 6,5 0,0 6 51,5 34,00  
5 IM Yap Kim Steven   2407 PHI 40b1 7w1 3b0 36w½ 38b1 13w1 4b0 15w1 35b1 6,5 0,0 6 49,0 33,25  
6 GM Ni Hua   2658 CHN 7b0 73w1 49b1 44w1 13b1 16w1 9b½ 3w½ 1b½ 6,5 0,0 5 48,5 32,50  
7   Tran Quoc Dung   2270 VIE 6w1 5b0 17w0 40b1 11w0 69b1 59w1 34b1 31w1 6,0 0,0 6 45,5 27,50  
8 IM Nguyen Van Huy   2414 VIE 68w1 32b½ 24w1 47b1 2w0 48b1 23w½ 27w1 3b0 6,0 0,0 5 46,5 27,25  
9 GM Lu Shanglei   2558 CHN 64w1 43b1 41w½ 4w0 14b1 32b1 6w½ 2b½ 10w½ 6,0 0,0 4 49,0 30,50  
10 IM Prasanna Raghuram Rao   2410 IND 28b½ 29w½ 54b1 15w1 1b0 51w1 16b½ 14w1 9b½ 6,0 0,0 4 47,5 29,75  
11 GM Shyam Sundar M.   2507 IND 29b½ 28w0 42b1 39w½ 7b1 36w1 12b½ 33w½ 27b1 6,0 0,0 4 45,5 30,25  
12 IM Dimakiling Oliver   2364 PHI 76w1 38b½ 50w1 23b½ 34w1 22b0 11w½ 31b½ 32w1 6,0 0,0 4 42,5 26,50  
13 FM Dang Hoang Son   2043 VIE 21w1 46b1 34w½ 31b1 6w0 5b0 36b1 16w1 4w0 5,5 0,0 5 49,0 27,00  
14 IM Duong The Anh   2335 VIE 67w1 3w0 52b1 17b½ 9w0 72b1 49w1 10b0 41w1 5,5 0,0 5 43,5 21,75  
15   Yeoh Li Tian   2320 MAS 59w1 4w0 74b1 10b0 68w1 45b1 31w½ 5b0 37w1 5,5 0,0 5 42,0 20,50 Top U14
16 IM Kuderinov Kirill   2454 KAZ 66w1 24b½ 32w½ 45b1 41w1 6b0 10w½ 13b0 33b1 5,5 0,0 4 45,5 25,25  
17 IM Shyam Nikil P.   2431 IND 52b0 40w1 7b1 14w½ 33b½ 28w1 27b0 51w1 22b½ 5,5 0,0 4 44,5 27,50  
18 WGM Muminova Nafisa F 2322 UZB 60w1 2b0 68w½ 48b0 52w1 19b½ 45w1 41b½ 42w1 5,5 0,0 4 40,5 22,75 Top Female
19 GM Tu Hoang Thong   2434 VIE 47w0 65b1 38w1 32b0 39b½ 18w½ 55b½ 49b1 43w1 5,5 0,0 4 39,5 23,50  
20 IM Wynn Zaw Htun   2408 MYA 61w1 41b0 64w½ 38b0 66w1 47b1 32w½ 48b1 24w½ 5,5 0,0 4 38,0 22,00  
21 WGM Sukandar Irine Kharisma F 2343 INA 13b0 71w½ 67b1 50w½ 55b0 40b½ 72w1 56w1 38b1 5,5 0,0 4 36,0 20,75  
22 IM Diu Viacheslav   2474 RUS 50w½ 58b1 25w1 41b½ 32w½ 12w1 3b0 24b½ 17w½ 5,5 0,0 3 46,0 26,75  
23 GM Gomez John Paul   2534 PHI 55b½ 74w1 28b1 12w½ 27b½ 33w1 8b½ 35w½ 2w0 5,5 0,0 3 45,5 25,50  
24   Fang Yan   2307 CHN 63b1 16w½ 8b0 28w½ 50b1 55w1 35b½ 22w½ 20b½ 5,5 0,0 3 44,0 24,75  
25 FM Bersamina Paulo   2326 PHI 80b+ 1w½ 22b0 68b½ 72w½ 57b1 42b½ 38w½ 39w1 5,5 0,0 3 39,5 22,75  
26 IM Nitin S.   2378 IND 48w0 72b0 56w1 54b1 45w0 50b0 69w1 57b1 51w1 5,0 0,0 5 33,0 18,00  
27 FM Pham Chuong   2353 VIE 71b1 52w1 2w0 57b1 23w½ 31b½ 17w1 8b0 11w0 5,0 0,0 4 45,0 20,75  
28 FM Nguyen Anh Khoi   2147 VIE 10w½ 11b1 23w0 24b½ 53w1 17b0 64w1 32b0 58w1 5,0 0,0 4 44,5 22,75 Top U12
29 WIM Hoang Thi Nhu Y F 2210 VIE 11w½ 10b½ 46w0 60b0 65w1 59b0 62w1 68b1 48w1 5,0 0,0 4 37,5 20,50  
30 FM Tran Tuan Minh   2353 VIE 65w1 57b0 45w0 61b1 48w0 68b½ 40w½ 50b1 47w1 5,0 0,0 4 34,0 19,00  
31 GM Nguyen Anh Dung   2469 VIE 42b1 36w1 33b½ 13w0 43b1 27w½ 15b½ 12w½ 7b0 5,0 0,0 3 46,5 24,25  
32   Vo Thanh Ninh   2299 VIE 77b1 8w½ 16b½ 19w1 22b½ 9w0 20b½ 28w1 12b0 5,0 0,0 3 46,0 22,75  
33 IM Nguyen Van Hai   2341 VIE 69w1 48b1 31w½ 34b½ 17w½ 23b0 39w1 11b½ 16w0 5,0 0,0 3 44,0 22,25  
34 WGM Kashlinskaya Alina F 2440 RUS 54b1 51w1 13b½ 33w½ 12b0 49w½ 38b½ 7w0 45b1 5,0 0,0 3 43,0 21,50  
35 GM Dao Thien Hai   2508 VIE 38w0 76b1 53w1 43b½ 47w½ 41b1 24w½ 23b½ 5w0 5,0 0,0 3 41,0 20,25  
36   Tran Manh Tien   2304 VIE 56w1 31b0 61w1 5b½ 58w1 11b0 13w0 39b0 57w1 4,5 0,0 4 41,5 17,25  
37 IM Boricsev Oleg   2339 HUN 74b0 75w0 70b1 52w½ 73b1 38w0 71b1 55w1 15b0 4,5 0,0 4 32,0 15,00  
38 FM Tin Jingyao   2225 SGP 35b1 12w½ 19b0 20w1 5w0 37b1 34w½ 25b½ 21w0 4,5 0,0 3 48,5 23,00  
39 WGM Hoang Thi Bao Tram   2269 VIE 1b0 67w½ 73b1 11b½ 19w½ 44w1 33b0 36w1 25b0 4,5 0,0 3 44,0 19,50  
40   Nguyen Sy Hung   2131 VIE 5w0 17b0 59b1 7w0 63b1 21w½ 30b½ 44w½ 64w1 4,5 0,0 3 43,5 18,00  
41 CM Tran Thanh Tu   2277 VIE 78b1 20w1 9b½ 22w½ 16b0 35w0 47b1 18w½ 14b0 4,5 0,0 3 43,0 18,50  
42   Vo Dai Hoai Duc   2187 VIE 31w0 56b½ 11w0 63w1 74b1 46b1 25w½ 43w½ 18b0 4,5 0,0 3 40,0 16,75  
43 FM Hoang Canh Huan   2321 VIE 70b1 9w0 75b1 35w½ 31w0 58b1 48w½ 42b½ 19b0 4,5 0,0 3 39,0 15,75  
44 IM Pham Le Thao Nguyen F 2349 VIE 72w1 47b0 66w1 6b0 57w½ 39b0 68w½ 40b½ 59w1 4,5 0,0 3 36,0 15,50  
45 FM Pham Duc Thang   2201 VIE 4b0 59w1 30b1 16w0 26b1 15w0 18b0 58b1 34w0 4,0 0,0 4 45,0 17,00  
46 IM Emojong Elijah   2350 UGA 75b1 13w0 29b1 1w0 49b0 42w0 61b1 47w0 73b1 4,0 0,0 4 39,0 14,00  
47 FM Liu Xiangyi   2159 SGP 19b1 44w1 1b½ 8w0 35b½ 20w0 41w0 46b1 30b0 4,0 0,0 3 47,0 20,00  
48 WFM Le Hoang Tran Chau F 2124 VIE 26b1 33w0 51b½ 18w1 30b1 8w0 43b½ 20w0 29b0 4,0 0,0 3 45,5 19,75  
49 IM Tu Hoang Thai   2250 VIE 2w0 60b1 6w0 65b1 46w1 34b½ 14b0 19w0 56b½ 4,0 0,0 3 44,5 15,50  
50 WIM Vo Thi Kim Phung F 2197 VIE 22b½ 55w1 12b0 21b½ 24w0 26w1 51b0 30w0 71b1 4,0 0,0 3 43,5 17,50  
51 CM Nguyen Hoang Nam   2281 VIE 62w1 34b0 48w½ 72b½ 60w1 10b0 50w1 17b0 26b0 4,0 0,0 3 39,5 14,50  
52   Pham Thi Thu Hien F 2158 VIE 17w1 27b0 14w0 37b½ 18b0 74w1 58w0 64b½ 69w1 4,0 0,0 3 38,5 15,00  
53 IM Borsos Bogdan   2271 UKR 3b0 69w1 35b0 75w1 28b0 60w½ 56b0 74w1 55b½ 4,0 0,0 3 36,5 11,75  
54 WIM Ivana Maria Furtado F 2177 IND 34w0 62b1 10w0 26w0 75b0 70w1 73b½ 59b½ 72w1 4,0 0,0 3 34,5 12,75  
55 IM Ton That Nhu Tung   2235 VIE 23w½ 50b0 72w½ 69b1 21w1 24b0 19w½ 37b0 53w½ 4,0 0,0 2 40,5 17,50  
56   Nguyen Dang Hong Phuc   1870 VIE 36b0 42w½ 26b0 71w1 64b½ 73w½ 53w1 21b0 49w½ 4,0 0,0 2 37,0 14,50  
57 WIM Le Kieu Thien Kim F 2199 VIE 79w+ 30w1 4b0 27w0 44b½ 25w0 60b1 26w0 36b0 3,5 0,0 3 43,0 14,75  
58 IM Vijayalakshmi Subbaraman F 2365 IND 73b½ 22w0 71b1 64w1 36b0 43w0 52b1 45w0 28b0 3,5 0,0 3 37,0 12,00  
59   Tran Thi Mong Thu F 1909 VIE 15b0 45b0 40w0 78w1 76b1 29w1 7b0 54w½ 44b0 3,5 0,0 3 36,0 9,50  
60 CM Le Minh Hoang   1931 VIE 18b0 49w0 78b1 29w1 51b0 53b½ 57w0 61w0 74b1 3,5 0,0 3 32,0 10,00  
61 WFM Le Thi Phuong Lien F 2143 VIE 20b0 78w1 36b0 30w0 69w0 77b1 46w0 60b1 62w½ 3,5 0,0 3 30,5 6,75  
62   Frost Peter   1781 AUS 51b0 54w0 69b0 70w1 71b0 76w1 29b0 77w1 61b½ 3,5 0,0 3 28,5 7,75  
63   Nguyen Truong Bao Tran F 1889 VIE 24w0 66b0 76w1 42b0 40w0 65b½ 74b0 78w1 77b1 3,5 0,0 3 27,5 5,25  
64   Tran Ngoc Lan   2244 VIE 9b0 70w1 20b½ 58b0 56w½ 75w1 28b0 52w½ 40b0 3,5 0,0 2 38,0 12,25  
65   Duong Thuong Cong   2078 VIE 30b0 19w0 77b1 49w0 29b0 63w½ 67b½ 70w1 66w½ 3,5 0,0 2 34,0 9,25  
66 WIM Pham Bich Ngoc F 2186 VIE 16b0 63w1 44b0 74w½ 20b0 71w0 75b1 73w½ 65b½ 3,5 0,0 2 33,5 10,50  
67 WFM Doan Thi Van Anh F 1994 VIE 14b0 39b½ 21w0 73w0 70b0 78b1 65w½ 76w1 68b½ 3,5 0,0 2 31,0 8,25  
68   Tong Thai Hung   2151 VIE 8b0 77w1 18b½ 25w½ 15b0 30w½ 44b½ 29w0 67w½ 3,5 0,0 1 41,0 12,75  
69   Tran Le Dan Thuy F 2005 VIE 33b0 53b0 62w1 55w0 61b1 7w0 26b0 75w1 52b0 3,0 0,0 3 37,5 9,50  
70   Luu Duc Hai   1913 VIE 43w0 64b0 37w0 62b0 67w1 54b0 77w1 65b0 78b1 3,0 0,0 3 28,5 5,00  
71   Ngo Thi Kim Tuyen F 2083 VIE 27w0 21b½ 58w0 56b0 62w1 66b1 37w0 72b½ 50w0 3,0 0,0 2 36,5 11,25  
72   Nguyen Phuoc Tam   2055 VIE 44b0 26w1 55b½ 51w½ 25b½ 14w0 21b0 71w½ 54b0 3,0 0,0 1 40,5 13,00  
73   Doan Van Duc   2124 VIE 58w½ 6b0 39w0 67b1 37w0 56b½ 54w½ 66b½ 46w0 3,0 0,0 1 38,0 11,00  
74   Ngo Thi Kim Cuong F 1995 VIE 37w1 23b0 15w0 66b½ 42w0 52b0 63w1 53b0 60w0 2,5 0,0 2 38,5 9,75  
75   Tran Minh Thang   2071 VIE 46w0 37b1 43w0 53b0 54w1 64b0 66w0 69b0 76w½ 2,5 0,0 2 33,0 9,50  
76   Tran Quang Khai   2091 VIE 12b0 35w0 63b0 77w1 59w0 62b0 78w½ 67b0 75b½ 2,0 0,0 1 29,0 2,50  
77   Wolfaardt Francois   1785 RSA 32w0 68b0 65w0 76b0 78w1 61w0 70b0 62b0 63w0 1,0 0,0 1 28,0 0,50  
78   Pham Hoang Nhat Anh 1513 VIE 41w0 61b0 60w0 59b0 77b0 67w0 76b½ 63b0 70w0 0,5 0,0 0 28,0 1,00  
79 IM Nguyen Huynh Minh Huy   2476 VIE 57b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 0 27,0 0,00  
80   Siew Kit-Tze Mark   1992 MAS 25w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 0 27,0 0,00  

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable

hdbank4 banner

 

ĐIỀU LỆ GIẢI

1. Thời gian và địa điểm:
– Thời gian: từ ngày 09/3 đến 16/3/2014.
– Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh tại Khách sạn RAMANA.
– Họp kỹ thuật: lúc 19 giờ ngày 09/3/2014 tại địa điểm thi đấu.

2. Nội dung thi đấu:
Tranh giải cá nhân nam và nữ trong cùng một bảng thi đấu

3. Đối tượng tham gia thi đấu:
Các kỳ thủ cờ vua Việt Nam và các nước có số ID của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), đăng ký theo quy định tại điều 7 của lệ này.

4. Thể thức thi đấu và xếp hạng:
– Thi đấu theo hệ Thụy sĩ 9 ván. Bốc thăm bằng chương trình Swiss-manager.
– Giải có tính rating và đẳng cấp FIDE.
– Xếp hạng từ 1 đến 3 để nhận cúp HDBank theo trình tự: Tổng điểm; ván đối kháng; số ván thắng; hệ số Buchholz; hệ số Sonnerborn Berger; số ván thắng bằng quân Đen, ván cờ chớp phân định thứ hạng.

5. Quy định chuyên môn:
– Áp dụng Luật thi đấu cờ vua của FIDE hiện hành.
– Thời gian thi đấu chính thức: mỗi bên được 90 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
– Các ván cờ hòa phải được thi đấu từ 30 nước trở lên.

6. Giải thưởng:
– Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba được nhận cúp HDBank năm 2014.
– Tổng giải thưởng bằng VND tương đương với 35.000USD, được chia theo thứ hạng từ 1 đến 20; 3 hạng nữ cao nhất và giải khuyến khích dành cho U14 và U16.
– Tiền thưởng sẽ được cộng lại và chia đều giữa các nhóm kỳ thủ đồng điểm với nhau.
– Tất cả các giải thưởng và lệ phí thi đấu đều tính bằng tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

7. Đăng ký và lệ phí tham dự:
7.1. Đăng ký:
– Hạn đăng ký cuối cùng: trước ngày 15/2/2014.
– Bản đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam, số 36 Trần Phú, Hà Nội và theo số fax (04) 38232471.
– Các đơn vị có thể gửi đăng ký sơ bộ đến email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
7.2. Lệ phí:
Lệ phí tham dự căn cứ rating FIDE tính vào thời điểm 01/02/2014 như sau:
– Miễn lệ phí cho các kỳ thủ có đẳng cấp GM, IM, WGM và các kỳ thủ có Rating FIDE từ 2500 trở lên.
– Các kỳ thủ khác đóng lệ phí căn cứ vào rating FIDE như sau:

trên 2399 50 USD;
2350 đến 2399 75 USD;
2300 đến 2349 100 USD;
2250 đến 2299 125 USD;
2000 đến 2250 150 USD;
dưới 2000 200 USD.

– Lệ phí thi đấu chuyển về:
Tên tài khoản: Liên đoàn cờ Việt Nam
Số tài khoản: 0011003995282
Ngân hàng: Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Hà Nội.

8. Các quy định khác:
– Các Đại kiện tướng nam trên 2550 và nữ trên 2350 sẽ được Ban tổ chức sắp xếp chỗ ở tại khách sạn (phòng đôi) trong suốt quá trình thi đấu.
– Các đơn vị, cá nhân tham dự tự đảm bảo toàn bộ chi phí, tiền đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự giải./.

hdbank4 banner

 

 Tải ván đấu PGN tại đây - Download PGN games here => hdbank4.zip

Bấm vào hộp mũi tên bên dưới để chọn ván đấu - Click the box below to select any game

Round 1

[pgn initialHalfmove=2 autoplayMode=none] [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.1"] [White "Le, Quang Liem"] [Black "Borsos, Bogdan"] [Result "1-0"] [ECO "E18"] [WhiteElo "2709"] [BlackElo "2271"] [PlyCount "59"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Bb7 5. Bg2 Be7 6. O-O O-O 7. Nc3 Ne4 8. Bd2 f5 9. Qc2 Bf6 10. Rad1 d6 11. Ne1 Nxc3 12. Bxc3 Bxg2 13. Nxg2 Nd7 14. e4 fxe4 15. Nf4 Qe8 16. Qxe4 e5 17. Qd5+ Qf7 18. Ne6 Rfc8 19. Nxc7 Qxd5 20. Nxd5 Rxc4 21. Nxf6+ Nxf6 22. dxe5 dxe5 23. Bxe5 Re8 24. Rfe1 Rc2 25. h3 Re7 26. Kf1 Kf7 27. Rd3 Nd7 28. Bc3 Rxe1+ 29. Kxe1 Nc5 30. Rf3+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.2"] [White "Tran, Quoc Dung"] [Black "Ni, Hua"] [Result "1-0"] [ECO "D38"] [WhiteElo "2270"] [BlackElo "2658"] [PlyCount "89"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Qa4+ Nc6 6. a3 Bxc3+ 7. bxc3 Bd7 8. cxd5 exd5 9. Bg5 h6 10. Bh4 O-O 11. Qc2 g5 12. Bg3 Ne4 13. e3 Re8 14. Nd2 Bf5 15. Nxe4 Bxe4 16. Qb2 Na5 17. h4 f6 18. hxg5 hxg5 19. f3 Bf5 20. Kf2 c6 21. Re1 Qb6 22. Qa2 Kg7 23. e4 Bg6 24. e5 Qb3 25. exf6+ Kxf6 26. Be5+ Kf7 27. Qxb3 Nxb3 28. g3 Nd2 29. Be2 a5 30. Rh6 Nc4 31. Bxc4 dxc4 32. f4 gxf4 33. gxf4 Re6 34. Rg1 Rg8 35. Rg5 Ke7 36. Rh1 Rf8 37. Rhg1 Bf5 38. Rg7+ Rf7 39. Rxf7+ Kxf7 40. Rg5 Be4 41. f5 Rh6 42. Rg7+ Ke8 43. f6 Rh7 44. f7+ Kf8 45. Bd6+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.3"] [White "Nguyen, Ngoc Truong Son"] [Black "Hoang, Thi Bao Tram"] [Result "1-0"] [ECO "D44"] [WhiteElo "2613"] [BlackElo "2269"] [PlyCount "91"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4 e6 6. e4 Bb4 7. Bg5 Qa5 8. Bd2 O-O 9. Bxc4 c5 10. Qe2 Nc6 11. dxc5 e5 12. Nd5 Nxd5 13. Bxd5 Bg4 14. Qb5 Bxf3 15. Qxa5 Bxa5 16. gxf3 Bxd2+ 17. Kxd2 Rac8 18. Rhc1 a5 19. Ra3 Rc7 20. Bxc6 bxc6 21. Rd3 h6 22. Rc4 Rb7 23. b4 axb4 24. Kc2 f5 25. Kb3 fxe4 26. Rxe4 Rf5 27. Rxb4 Rbf7 28. Rb8+ Kh7 29. Rb6 Rxf3 30. Rxf3 Rxf3+ 31. Kb4 Rxf2 32. Rxc6 Rb2+ 33. Kc3 Rxh2 34. Rd6 Rh3+ 35. Rd3 Rh1 36. Kc4 Ra1 37. Kb4 e4 38. Rc3 Rb1+ 39. Ka5 Rb8 40. c6 Ra8+ 41. Kb5 h5 42. c7 Rc8 43. Kb6 h4 44. Kb7 Re8 45. c8=Q Rxc8 46. Kxc8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.4"] [White "Tu, Hoang Thai"] [Black "Zhang, Zhong"] [Result "0-1"] [ECO "B20"] [WhiteElo "2250"] [BlackElo "2600"] [PlyCount "112"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. b3 d6 3. Bb2 Nf6 4. Nc3 a6 5. d4 cxd4 6. Qxd4 Nc6 7. Qe3 Bd7 8. Be2 Rc8 9. a3 e5 10. Nf3 Be7 11. O-O O-O 12. h3 Re8 13. Rfd1 Bf8 14. Rac1 Qc7 15. Bf1 Ne7 16. Ne2 Qc6 17. Ng3 Ng6 18. c4 b6 19. Ne1 Qb7 20. Nd3 h5 21. f3 h4 22. Ne2 b5 23. cxb5 d5 24. Rxc8 Bxc8 25. exd5 Nxd5 26. Qf2 Qxb5 27. b4 Bf5 28. Nxe5 Nxe5 29. Nf4 Nd3 30. Bxd3 Bxd3 31. Nxd3 Ne3 32. Rd2 Nc4 33. Rd1 Ne3 34. Rd2 Nc4 35. Rd1 a5 36. Bd4 Nxa3 37. bxa5 Qa4 38. Nb2 Qxa5 39. Qxh4 Re2 40. Nd3 Qa4 41. Rc1 Nc2 42. Bf2 Qb3 43. Ne1 Be7 44. Qg4 Rxf2 45. Qc8+ Bf8 46. Rxc2 Rxc2 47. Nxc2 g6 48. Kf2 Qd3 49. Ne1 Qd4+ 50. Ke2 Kg7 51. Nd3 Be7 52. Qc1 Bf6 53. Qe3 Qd5 54. Qd2 Bd4 55. Qc2 Qg5 56. Kd1 Qe3 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.5"] [White "Lu, Shanglei"] [Black "Tran, Ngoc Lan"] [Result "1-0"] [ECO "C84"] [WhiteElo "2558"] [BlackElo "2244"] [PlyCount "85"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a4 Bg4 9. c3 O-O 10. h3 Bxf3 11. Qxf3 Na5 12. Bc2 c5 13. axb5 axb5 14. Bg5 Nd7 15. Be3 Bg5 16. Nd2 Nb6 17. g3 Bxe3 18. Qxe3 Qc7 19. f4 Ra7 20. h4 Rfa8 21. Rf2 Nc6 22. Raf1 Ra2 23. Rb1 Na4 24. f5 Rxb2 25. Rxb2 Nxb2 26. f6 Qd8 27. Qg5 Qf8 28. Bb3 Nxd3 29. fxg7 Qxg7 30. Qxg7+ Kxg7 31. Rxf7+ Kh8 32. Bd5 Rc8 33. Nf3 h6 34. h5 Ncb4 35. cxb4 Nxb4 36. Be6 Re8 37. Bd7 Rg8 38. Nh4 Rxg3+ 39. Kf1 Rg7 40. Rf8+ Rg8 41. Rf6 c4 42. Rxh6+ Kg7 43. Nf5+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.6"] [White "Ton, That Nhu Tung"] [Black "Gomez, John Paul"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D13"] [WhiteElo "2235"] [BlackElo "2534"] [PlyCount "64"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. Nc3 Nc6 5. Nf3 Nf6 6. Bf4 a6 7. e3 Bg4 8. Qb3 Na5 9. Qa4+ b5 10. Qc2 Bxf3 11. gxf3 e6 12. Rg1 g6 13. Bd3 Bd6 14. Bh6 Nd7 15. e4 Nb6 16. exd5 exd5 17. Kf1 Rc8 18. a4 Qh4 19. Bg7 Rg8 20. axb5 Rxg7 21. Rxa5 Bxh2 22. Rg2 axb5 23. Rxb5 Bc7 24. Ne2 Bd8 25. Rc5 Ra8 26. Qc1 Kf8 27. Kg1 Kg8 28. Rg4 Qe7 29. f4 f5 30. Rg3 Qf8 31. Rc6 Kh8 32. Qc5 Nd7 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.7"] [White "Dao, Thien Hai"] [Black "Tin, Jingyao"] [Result "0-1"] [ECO "D17"] [WhiteElo "2508"] [BlackElo "2225"] [PlyCount "54"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bf5 6. Ne5 Nbd7 7. Nxc4 Nb6 8. Ne5 e6 9. f3 Nfd7 10. e4 Nxe5 11. exf5 Qh4+ 12. Ke2 O-O-O 13. Be3 Nec4 14. Bf2 Qe7 15. f6 gxf6 16. a5 Qb4 17. Ra2 Nxa5 18. Qc2 Nb3 19. Rxa7 Nxd4+ 20. Bxd4 Qxd4 21. Qc1 f5 22. Qe3 Qxe3+ 23. Kxe3 Bc5+ 24. Ke2 Nc4 25. Ra8+ Kc7 26. Rxd8 Rxd8 27. Nd1 Bb4 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.8"] [White "Hoang, Thi Nhu Y"] [Black "Shyam, Sundar M"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A26"] [WhiteElo "2210"] [BlackElo "2507"] [PlyCount "96"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 e5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d3 f5 5. Nf3 Nc6 6. Nc3 Nf6 7. Rb1 a5 8. a3 O-O 9. O-O d6 10. b4 axb4 11. axb4 h6 12. b5 Ne7 13. Qb3 Be6 14. Nd2 Nd7 15. Ba3 Rb8 16. Nd5 g5 17. b6 c5 18. Nxe7+ Qxe7 19. Bb2 g4 20. e3 h5 21. f4 gxf3 22. Nxf3 Bf6 23. d4 cxd4 24. exd4 Rbc8 25. dxe5 dxe5 26. Ba3 Nc5 27. Qe3 e4 28. Nd4 Rfd8 29. Nxe6 Qxe6 30. Qe2 Rd3 31. Bxc5 Rxc5 32. Qxh5 Kg7 33. Bh3 Bd4+ 34. Kh1 Qg6 35. Qh4 Bf6 36. Qf4 e3 37. Rbe1 Bg5 38. Qf3 Qc6 39. Qxc6 Rxc6 40. Rxf5 Bh6 41. c5 Rc3 42. Bg2 R6xc5 43. Rxc5 Rxc5 44. Bxb7 Rb5 45. Bf3 Rxb6 46. Re2 Rd6 47. Kg2 Rd2 48. Rxd2 exd2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.9"] [White "Nguyen, Duc Hoa"] [Black "Pham, Duc Thang"] [Result "1-0"] [ECO "B77"] [WhiteElo "2496"] [BlackElo "2201"] [PlyCount "73"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. Nc3 Bg7 6. Be3 Nf6 7. Bc4 O-O 8. Bb3 d6 9. f3 Bd7 10. Qd2 Na5 11. h4 h5 12. Bh6 Qb6 13. O-O-O Rfc8 14. g4 Nxb3+ 15. axb3 hxg4 16. h5 Qa5 17. hxg6 fxg6 18. Kb1 Rc5 19. Bxg7 Kxg7 20. Qh6+ Kf7 21. b4 Qxb4 22. Nd5 Rxd5 23. exd5 Rc8 24. Qg5 Qc4 25. fxg4 Bxg4 26. Rde1 Rc7 27. Qf4 Bf5 28. Qf2 Qxd5 29. Nxf5 Qxf5 30. Qg2 Ke8 31. Rhf1 Qg4 32. Qf2 Ne4 33. Qf7+ Kd7 34. Qd5 Nc5 35. Rxe7+ Kxe7 36. Rf7+ Ke8 37. Rxc7 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.11"] [White "Diu, Viacheslav"] [Black "Vo, Thi Kim Phung"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B84"] [WhiteElo "2474"] [BlackElo "2197"] [PlyCount "53"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Nc3 Qc7 6. Be2 Nf6 7. O-O d6 8. f4 Nbd7 9. Bf3 h5 10. Kh1 Be7 11. Qe2 g6 12. f5 Ne5 13. Bg5 Nfg4 14. Bxe7 Qxe7 15. Bxg4 hxg4 16. f6 Qc7 17. g3 Bd7 18. Nd1 O-O-O 19. Ne3 Kb8 20. c4 Rh3 21. Rf2 Rdh8 22. Rg2 Qd8 23. Rf1 Qb6 24. Rd1 Qd8 25. Rf1 Qb6 26. Rd1 Qd8 27. Rf1 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.12"] [White "Vo, Dai Hoai Duc"] [Black "Nguyen, Anh Dung"] [Result "0-1"] [ECO "E58"] [WhiteElo "2187"] [BlackElo "2469"] [PlyCount "114"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 d5 5. Nf3 c5 6. Bd3 O-O 7. O-O Nc6 8. a3 Bxc3 9. bxc3 Re8 10. Bb2 Qc7 11. Rc1 dxc4 12. Bxc4 e5 13. h3 Bf5 14. Bb5 Rad8 15. Qe2 e4 16. Bxc6 Qxc6 17. Ne5 Qc7 18. c4 Nd7 19. f4 cxd4 20. exd4 f6 21. Nxd7 Qxd7 22. Qe3 b5 23. c5 Qc6 24. Rfe1 Bg6 25. Rcd1 Bf7 26. Qc3 Bd5 27. Bc1 e3 28. Qb2 Re4 29. Bxe3 Rde8 30. Qf2 h6 31. Bd2 Rxe1+ 32. Rxe1 Rxe1+ 33. Bxe1 Qe6 34. Bc3 Qe4 35. Kh2 Qd3 36. Qd2 Qf1 37. h4 h5 38. Bb4 Qb1 39. c6 Bxc6 40. d5 Bd7 41. d6 Qf5 42. Qf2 a6 43. Kg1 Bc6 44. Kh2 Qg4 45. Kg1 Qf5 46. Bc5 a5 47. Bb6 b4 48. axb4 axb4 49. Bc5 b3 50. Ba3 Qa5 51. Bb2 Qd5 52. Qg3 Kh7 53. f5 Kh8 54. Qg6 Qd1+ 55. Kh2 Qxd6+ 56. Kg1 Kg8 57. Kh1 Qd2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.13"] [White "Kuderinov, Kirill"] [Black "Pham, Bich Ngoc"] [Result "1-0"] [ECO "B30"] [WhiteElo "2454"] [BlackElo "2186"] [PlyCount "99"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e6 4. O-O Nge7 5. Re1 a6 6. Bf1 d5 7. exd5 Nxd5 8. d4 cxd4 9. Nxd4 Bc5 10. Nxc6 Qf6 11. Qe2 bxc6 12. c4 Nf4 13. Qd2 Ng6 14. Nc3 Qe7 15. a3 O-O 16. Ne4 Rd8 17. Qc2 Bd4 18. c5 e5 19. Bg5 f6 20. Bc4+ Kh8 21. Nd6 Be6 22. Be3 Bxe3 23. Rxe3 Nf4 24. g3 Nd5 25. Ree1 a5 26. Bd3 g6 27. Re4 Qg7 28. Rae1 Bg8 29. h4 Rd7 30. Qe2 Rb8 31. Ra4 Ra7 32. Re4 Nc7 33. Bc4 Bd5 34. Bxd5 cxd5 35. Ra4 Qd7 36. Rg4 a4 37. Rb4 Rf8 38. Qe3 Na6 39. Rb6 Nc7 40. h5 g5 41. h6 Qh3 42. c6 d4 43. Qe4 Qxh6 44. Rb7 Rxb7 45. cxb7 Na6 46. Rc1 Qg7 47. Rc8 h5 48. Nf5 Qf7 49. Qc6 Nb8 50. Qd6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.14"] [White "Ivana Maria, Furtado"] [Black "Kashlinskaya, Alina"] [Result "0-1"] [ECO "E67"] [WhiteElo "2177"] [BlackElo "2440"] [PlyCount "74"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. O-O Nbd7 7. Nc3 e5 8. e3 Re8 9. b3 c6 10. a4 Qa5 11. Bb2 Nf8 12. Rc1 Bf5 13. Ba3 e4 14. Nd2 Qc7 15. Re1 h5 16. f3 exf3 17. Qxf3 Bh6 18. Nf1 N8h7 19. h4 Ng4 20. e4 Bxc1 21. Rxc1 Bd7 22. c5 dxc5 23. Bxc5 Rad8 24. Nd2 Be6 25. d5 cxd5 26. Nxd5 Bxd5 27. exd5 Nhf6 28. Ba3 Qe5 29. Qd3 Nxd5 30. Nc4 Qf6 31. Qf3 Qd4+ 32. Kh1 Nf2+ 33. Kh2 Nf6 34. Bb2 N6g4+ 35. Kg1 Nh3+ 36. Kh1 Qf2 37. Qc3 Qg1+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.15"] [White "Tu, Hoang Thong"] [Black "Liu, Xiangyi"] [Result "0-1"] [ECO "D03"] [WhiteElo "2434"] [BlackElo "2159"] [PlyCount "72"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Bg5 d5 3. e3 c5 4. Nd2 Nc6 5. Ngf3 e6 6. c3 h6 7. Bh4 Be7 8. Bd3 O-O 9. O-O b6 10. Ne5 Nxe5 11. dxe5 Nd7 12. Bg3 Bh4 13. Bf4 f5 14. exf6 Qxf6 15. Nf3 e5 16. Bb5 Bb7 17. Bg3 Bxg3 18. Bxd7 e4 19. fxg3 Qe7 20. Bg4 exf3 21. Bxf3 Qxe3+ 22. Kh1 Rad8 23. Qa4 a6 24. Rae1 Qd3 25. h4 d4 26. Rd1 Rxf3 27. Rxd3 Rxf1+ 28. Kh2 Rf2 29. Qb3+ Bd5 30. Qxb6 Rdf8 31. Qxc5 Bxg2 32. Qxd4 Be4+ 33. Kh3 Bf5+ 34. g4 Bxd3 35. g5 Bf1+ 36. Kg4 Be2+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.16"] [White "Pham, Thi Thu Hien"] [Black "Shyam, Nikil P"] [Result "1-0"] [ECO "B99"] [WhiteElo "2158"] [BlackElo "2431"] [PlyCount "69"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 e6 7. f4 Qc7 8. Qf3 b5 9. a3 Bb7 10. Bd3 Be7 11. O-O-O Nbd7 12. Rhe1 Qb6 13. Nb3 Rc8 14. Qg3 b4 15. axb4 Qxb4 16. Kb1 h6 17. Bxf6 Nxf6 18. Qxg7 Rg8 19. Qxh6 Rxg2 20. f5 e5 21. Qh3 Rg8 22. Qe3 Ng4 23. Qe2 Qb6 24. Rg1 Nf6 25. Rxg8+ Nxg8 26. Bc4 Nf6 27. Bd5 Nxd5 28. Nxd5 Bxd5 29. Rxd5 Bg5 30. Qg4 Qe3 31. Rxd6 a5 32. f6 Rd8 33. Rxd8+ Kxd8 34. Qd1+ Kc8 35. Qd5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.17"] [White "Nguyen, Van Huy"] [Black "Tong, Thai Hung"] [Result "1-0"] [ECO "D10"] [WhiteElo "2414"] [BlackElo "2151"] [PlyCount "101"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. e3 Nf6 4. Nc3 a6 5. Qc2 g6 6. d4 Bg7 7. Bd3 O-O 8. O-O Bg4 9. Ne5 Be6 10. Bd2 Nbd7 11. Nxd7 Qxd7 12. cxd5 Nxd5 13. Na4 Qd6 14. Nc5 Bc8 15. Rad1 a5 16. f4 Nb4 17. Bxb4 axb4 18. Ne4 Qd8 19. Ng5 e6 20. Qb3 Qe7 21. Rc1 Bd7 22. Rc4 Rfb8 23. Rxb4 b5 24. Ne4 Rxa2 25. Qxa2 Qxb4 26. Qa7 Rd8 27. Qc7 Qe7 28. Ra1 Rc8 29. Qb7 Qd8 30. Ra7 Be8 31. Qe7 Qxe7 32. Rxe7 Rd8 33. Kf2 Kf8 34. Rc7 Rd7 35. Rc8 Ke7 36. Ra8 Rc7 37. Nc5 Bd7 38. g4 Bc8 39. g5 h6 40. h4 hxg5 41. hxg5 Bf8 42. Be4 Kd8 43. Na6 Rb7 44. Nb8 Kc7 45. Nxc6 Rb6 46. Ra7+ Rb7 47. Ra8 Rb6 48. Ne5 Ra6 49. Rxa6 Bxa6 50. Nxf7 b4 51. b3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.18"] [White "Nguyen, Anh Khoi"] [Black "Prasanna, Raghuram Rao"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A07"] [WhiteElo "2147"] [BlackElo "2410"] [PlyCount "166"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. g3 Nf6 2. Bg2 d5 3. Nf3 Bg4 4. O-O c6 5. d3 Nbd7 6. Nbd2 e5 7. e4 dxe4 8. dxe4 Bc5 9. c3 O-O 10. Qc2 Re8 11. Nc4 a5 12. Be3 Qc7 13. Rfe1 b5 14. Bxc5 Nxc5 15. Ne3 Bh5 16. Nh4 Rad8 17. f3 Qb6 18. g4 Bg6 19. Bf1 Nd5 20. Nxd5 cxd5 21. Qf2 Qc6 22. Nxg6 hxg6 23. exd5 Rxd5 24. Rad1 Rxd1 25. Rxd1 e4 26. fxe4 Nxe4 27. Qd4 Qe6 28. Qd7 Qb6+ 29. Rd4 Nf6 30. Qxb5 Qe6 31. Qg5 Qxa2 32. Qd2 Qe6 33. h3 Qb6 34. Bg2 Rb8 35. Qf2 Qb5 36. Rd2 Re8 37. Kh2 Qg5 38. Re2 Rb8 39. Qg3 Rd8 40. Bf3 Rd3 41. h4 Qb5 42. Qf4 Qd7 43. Kg2 Nd5 44. Qb8+ Kh7 45. Re8 Nf4+ 46. Kg3 g5 47. Rh8+ Kg6 48. Qa8 Re3 49. h5+ Kf6 50. Qd8+ Qxd8 51. Rxd8 Nd3 52. Rd5 Ne5 53. Kg2 a4 54. Bd1 a3 55. bxa3 Rxc3 56. a4 Ke6 57. Rb5 Kd6 58. Rb2 Nc4 59. Rb1 Ke5 60. Kf2 Nd2 61. Rb5+ Kd4 62. Rb7 Ne4+ 63. Kg2 Nd6 64. Rd7 Ke5 65. Bf3 Rd3 66. a5 Ra3 67. Ra7 Kf4 68. Be2 Ra2 69. Kf1 Ra1+ 70. Kg2 Ra2 71. Kf1 Ra1+ 72. Kg2 Ra2 73. Kf1 f5 74. Rxg7 Ne4 75. Bd1 fxg4 76. h6 g3 77. Rf7+ Ke3 78. h7 Rh2 79. Kg1 Nf2 80. Rf3+ Kd2 81. Rxg3 Rxh7 82. Kxf2 Kxd1 83. Rxg5 Kc2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.19"] [White "Wynn, Zaw Htun"] [Black "Le, Thi Phuong Lien"] [Result "1-0"] [ECO "A07"] [WhiteElo "2408"] [BlackElo "2143"] [PlyCount "93"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O e5 5. d3 Ne7 6. Nbd2 O-O 7. c4 c6 8. Rb1 f5 9. Qc2 e4 10. Ne1 Nd7 11. b4 Nf6 12. Nb3 Be6 13. Nc5 Qc8 14. Bb2 Bf7 15. cxd5 cxd5 16. Qd2 b6 17. Nb3 Qd7 18. Nc2 Rad8 19. Rfc1 Nc6 20. b5 Ne7 21. a4 Nh5 22. Bxg7 Nxg7 23. Nbd4 Ne6 24. Nxe6 Qxe6 25. Qf4 Qf6 26. h4 Rc8 27. Ne3 Kg7 28. dxe4 dxe4 29. Rc7 h6 30. Rd7 g5 31. hxg5 hxg5 32. Qd6 Qxd6 33. Rxd6 f4 34. Rd7 fxe3 35. Rxe7 exf2+ 36. Kxf2 Kf6 37. Rxa7 Ke5 38. Kg1 Be6 39. a5 bxa5 40. b6 Ra8 41. Rb5+ Kd4 42. Rbxa5 Rac8 43. Ra4+ Bc4 44. b7 Rb8 45. Ra8 Kc5 46. Bxe4 Bxe2 47. Rxb8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.20"] [White "Nguyen, Sy Hung"] [Black "Yap, Kim Steven"] [Result "0-1"] [ECO "A29"] [WhiteElo "2131"] [BlackElo "2407"] [PlyCount "50"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 Nf6 2. Nc3 e5 3. g3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. Bg2 Nb6 6. Nf3 Nc6 7. O-O Be7 8. d3 O-O 9. a3 Be6 10. b4 f5 11. Bb2 Bf6 12. Nd2 Qe8 13. Nb3 Rd8 14. Nc5 Bc8 15. Qb3+ Kh8 16. e3 Qh5 17. f4 exf4 18. gxf4 Rfe8 19. Rae1 Bh4 20. Re2 Nd4 21. exd4 Rxe2 22. Nxe2 Qxe2 23. d5 Rd6 24. Qd1 Qxb2 25. Qh5 Rg6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.21"] [White "Nitin, S."] [Black "Le, Hoang Tran Chau"] [Result "0-1"] [ECO "B01"] [WhiteElo "2378"] [BlackElo "2124"] [PlyCount "116"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qd6 4. d4 Nf6 5. Nf3 c6 6. Ne5 Nbd7 7. f4 e6 8. g4 Qc7 9. Bg2 c5 10. Be3 cxd4 11. Bxd4 Bc5 12. g5 Bxd4 13. Qxd4 Nh5 14. O-O-O Nxf4 15. Nxf7 O-O 16. Qd6 Qxd6 17. Nxd6 Nxg2 18. Nxc8 Raxc8 19. Rxd7 Rf7 20. Rhd1 Rcf8 21. Ne4 Nf4 22. Rxf7 Rxf7 23. Rd8+ Rf8 24. Rd7 Rf7 25. Rd6 Rc7 26. Kd2 Kf7 27. b3 Ke7 28. c4 b6 29. Ke3 e5 30. a4 Rd7 31. Rxd7+ Kxd7 32. b4 Ne6 33. Kd3 Nd4 34. a5 bxa5 35. b5 Kc7 36. Nc5 Nf3 37. Ne6+ Kb6 38. h3 g6 39. Nf8 a4 40. Nd7+ Ka5 41. Nc5 Nxg5 42. Kc3 a3 43. Kb3 a2 44. Kxa2 Kb4 45. Nd7 e4 46. h4 e3 47. hxg5 e2 48. Ne5 Kc3 49. Nf3 Kxc4 50. Kb2 Kxb5 51. Kc3 Kc5 52. Kd3 Kd5 53. Kxe2 Ke4 54. Nd2+ Kf4 55. Nf3 a5 56. Nd4 Kxg5 57. Ne6+ Kf5 58. Nd4+ Ke5 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.22"] [White "Doan, Van Duc"] [Black "Vijayalakshmi, Subbaraman"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A33"] [WhiteElo "2124"] [BlackElo "2365"] [PlyCount "175"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 c5 4. d4 Nc6 5. c4 cxd4 6. Nxd4 a6 7. O-O Be7 8. Nc3 O-O 9. b3 Qc7 10. e4 Rd8 11. Nde2 Rb8 12. Bf4 d6 13. Rc1 Bd7 14. Qd2 Ne5 15. h3 Rbc8 16. Rfd1 Qb8 17. Be3 b5 18. cxb5 axb5 19. f4 Ng6 20. a3 Be8 21. b4 Nd7 22. Qd3 Nb6 23. Nxb5 Na4 24. Na7 Nb2 25. Qb3 Nxd1 26. Nxc8 Rxc8 27. Qxd1 h5 28. h4 Nf8 29. Rxc8 Qxc8 30. Qb3 Qa6 31. Nd4 Ba4 32. b5 Qa5 33. Qb4 Qxb4 34. axb4 Nd7 35. Nc6 Kf8 36. Nxe7 Kxe7 37. Bf1 Bc2 38. Bg2 Kd8 39. Bd4 e5 40. Bc3 Bd3 41. Kf2 Bxb5 42. Bh3 f6 43. Ke3 Nb6 44. Bf5 Nc4+ 45. Kf3 Be8 46. Be6 Na3 47. Bb2 Nb5 48. Bc4 Nc7 49. Bc1 Bc6 50. fxe5 dxe5 51. Ke3 Ke7 52. Be2 g6 53. Bd3 Kd6 54. Bc4 Ke7 55. Bb2 Bb5 56. Bb3 Ne8 57. Bd5 Nd6 58. Bc3 Kd7 59. Bb3 Bc6 60. Bc2 Bb5 61. Bd1 Bc6 62. Bf3 Ke6 63. Be1 Ke7 64. Bf2 Kd7 65. Be1 Kc7 66. Bd2 Kb6 67. Be1 Kb5 68. Be2+ Ka4 69. Bd3 Kb3 70. Be2 Bxe4 71. b5 Bb7 72. Ba5 Nf5+ 73. Kf2 e4 74. Bd8 e3+ 75. Ke1 Nxg3 76. Bxf6 Kc2 77. Bc4 Ne4 78. Be5 Nd2 79. Be2 Nf3+ 80. Bxf3 Bxf3 81. Bf4 Kd3 82. Bg5 Bd5 83. b6 Ke4 84. Ke2 Bc4+ 85. Ke1 Ba6 86. Bd8 Kf3 87. Be7 Kg3 88. Bd8 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.23"] [White "Dimakiling, Oliver"] [Black "Tran, Quang Khai"] [Result "1-0"] [ECO "B30"] [WhiteElo "2364"] [BlackElo "2091"] [PlyCount "71"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 c5 2. e4 Nc6 3. Nc3 e6 4. Bb5 Qc7 5. a4 Nd4 6. Nxd4 cxd4 7. Ne2 a6 8. Bd3 Nf6 9. O-O Bc5 10. b4 Bxb4 11. Nxd4 O-O 12. Qe2 e5 13. c3 Bc5 14. Nf3 Re8 15. Bc4 d5 16. Bxd5 Nxd5 17. exd5 Bg4 18. d3 f5 19. Be3 Bd6 20. h3 Bh5 21. g4 Bf7 22. c4 e4 23. dxe4 fxg4 24. Nd2 h5 25. hxg4 Bg6 26. f3 hxg4 27. Qg2 Bc5 28. Bxc5 Qxc5+ 29. Rf2 Qd4 30. Re1 Bf5 31. fxg4 Bd7 32. Qg3 b5 33. Qe3 Qe5 34. c5 Bxg4 35. Rg2 Qh5 36. Qg3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.24"] [White "Ngo, Thi Kim Tuyen"] [Black "Pham, Chuong"] [Result "0-1"] [ECO "A52"] [WhiteElo "2083"] [BlackElo "2353"] [PlyCount "60"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4 4. e6 fxe6 5. e4 Ne5 6. Qh5+ Nf7 7. Nh3 g6 8. Qg4 Nc6 9. Bd2 d5 10. exd5 exd5 11. Qe2+ Be7 12. cxd5 Nd4 13. Qe4 c5 14. Bd3 Bxh3 15. gxh3 O-O 16. f4 Bh4+ 17. Kd1 Nd6 18. Qg2 N6f5 19. Nc3 a6 20. Ne4 Rc8 21. Rc1 Qe7 22. d6 Nxd6 23. Nxc5 Qf7 24. Ne4 Qxa2 25. Rxc8 Rxc8 26. Bc3 Qa4+ 27. Kc1 Nb3+ 28. Kb1 Rxc3 29. Nxc3 Qa1+ 30. Kc2 Nd4+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.25"] [White "Tran, Tuan Minh"] [Black "Duong, Thuong Cong"] [Result "1-0"] [ECO "A52"] [WhiteElo "2353"] [BlackElo "2078"] [PlyCount "73"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4 4. Nf3 Nc6 5. Bf4 Bb4+ 6. Nbd2 Qe7 7. e3 Ngxe5 8. Nxe5 Nxe5 9. Be2 d6 10. O-O Be6 11. Nf3 Nc6 12. Nd4 Nxd4 13. exd4 O-O 14. a3 Ba5 15. b4 Bb6 16. c5 dxc5 17. dxc5 Bxc5 18. bxc5 Qxc5 19. Bf3 Rfd8 20. Qc1 Qxc1 21. Raxc1 c6 22. Rb1 Rd7 23. Rfd1 Rxd1+ 24. Rxd1 Rc8 25. Be3 a6 26. Bb6 Kf8 27. Rb1 Kg8 28. a4 f5 29. a5 g5 30. Re1 Kf7 31. h3 Ke7 32. g4 Kd6 33. Rd1+ Ke5 34. Kg2 Rg8 35. Bc7+ Kf6 36. Rb1 h5 37. gxf5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.26"] [White "Tran, Minh Thang"] [Black "Emojong, Elijah"] [Result "0-1"] [ECO "A45"] [WhiteElo "2071"] [BlackElo "2350"] [PlyCount "74"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Bf4 c5 3. e3 Nd5 4. Bg3 Qb6 5. b3 cxd4 6. Qxd4 Qa5+ 7. Qd2 Nb4 8. c3 e6 9. Nf3 N8c6 10. Be2 Nd5 11. O-O Be7 12. e4 Nf6 13. Qc2 Nh5 14. b4 Qb6 15. Bh4 Nf4 16. Bxe7 Nxe7 17. Na3 O-O 18. Nc4 Qc7 19. Rfc1 b6 20. Bf1 f5 21. exf5 Nxf5 22. Qd2 Bb7 23. Nce5 Nh4 24. Nxh4 Qxe5 25. g3 Qh5 26. Qxd7 Bd5 27. c4 Rad8 28. Qe7 Rde8 29. Qd6 Ba8 30. Qd1 Qh6 31. Qg4 g5 32. Bg2 Nxg2 33. Nxg2 Bf3 34. Qd4 e5 35. Qe3 Re6 36. c5 Qh3 37. Qxg5+ Rg6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.27"] [White "Pham, Le Thao Nguyen"] [Black "Nguyen, Phuoc Tam"] [Result "1-0"] [ECO "A87"] [WhiteElo "2349"] [BlackElo "2055"] [PlyCount "97"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 f5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 4. Nf3 Bg7 5. O-O O-O 6. c4 d6 7. b3 Ne4 8. Bb2 Nc6 9. Nbd2 Nxd2 10. Qxd2 e5 11. e3 e4 12. Ne1 Bd7 13. Nc2 h5 14. Bc3 h4 15. b4 hxg3 16. hxg3 Qg5 17. a4 Nd8 18. Rfc1 Nf7 19. b5 Qh5 20. Qd1 Qh8 21. Nb4 Rae8 22. Ra3 g5 23. c5 g4 24. Nd5 Re6 25. Nf4 Rh6 26. Ba5 Ng5 27. Bxc7 Rh2 28. Bxd6 Rf6 29. Kf1 Rxg2 30. Kxg2 Rh6 31. Qb3+ Be6 32. Nxe6 Rh2+ 33. Kf1 Rxf2+ 34. Kxf2 Qh2+ 35. Kf1 Nf3 36. Ng5+ Kh8 37. Nxf3 gxf3 38. Qc2 Qh1+ 39. Kf2 Qg2+ 40. Ke1 Qg1+ 41. Kd2 Qf2+ 42. Kc3 Qxe3+ 43. Kb2 Qxd4+ 44. Kb1 Kh7 45. Rd1 Qf6 46. Bf4 Qe7 47. Be3 b6 48. Rc3 bxc5 49. Rxc5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.28"] [White "Dang, Hoang Son"] [Black "Sukandar, Irine Kharisma"] [Result "1-0"] [ECO "E04"] [WhiteElo "2043"] [BlackElo "2343"] [PlyCount "171"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c4 e6 4. g3 dxc4 5. Bg2 Nc6 6. Qa4 Bb4+ 7. Bd2 Nd5 8. Ne5 Bd7 9. Nxd7 Qxd7 10. e3 a6 11. O-O b5 12. Qc2 O-O 13. Nc3 Be7 14. Rfe1 Rab8 15. b3 Ncb4 16. Qb1 Rfd8 17. Ne2 c5 18. e4 Nf6 19. Bxb4 cxb4 20. d5 e5 21. Qb2 Bc5 22. h3 c3 23. Qc2 a5 24. Nc1 Bd4 25. Nd3 Ra8 26. Kh2 Ra6 27. a4 bxa3 28. Rxa3 a4 29. bxa4 Rda8 30. Rxc3 Bxc3 31. Qxc3 bxa4 32. Nxe5 Qa7 33. Re2 a3 34. Nc6 Qb6 35. Ra2 Qb1 36. Ra1 Qb2 37. Qe1 Nd7 38. e5 Nc5 39. e6 fxe6 40. dxe6 Re8 41. Bd5 Nd3 42. Qf1 Rxc6 43. Ra2 Qc1 44. Qxd3 Rd6 45. Qf5 Kh8 46. e7 Rf6 47. Qd7 Rc8 48. Qxc8+ Qxc8 49. Re2 Qe8 50. Bb3 Rb6 51. Ba4 Rb8 52. Bxe8 Rxe8 53. Re3 Kg8 54. Rxa3 Rxe7 55. g4 h6 56. Kg3 Kf7 57. f4 Rb7 58. Kf3 Kf6 59. h4 Rc7 60. g5+ hxg5 61. hxg5+ Kf7 62. f5 Rb7 63. Rc3 Ra7 64. Ke4 Re7+ 65. Kd5 Rd7+ 66. Ke5 Ra7 67. Rc5 Ke7 68. Rc4 Ra5+ 69. Kf4 Ra7 70. Kg4 Kf7 71. Kh5 Rb7 72. Rc8 Ra7 73. g6+ Kf6 74. Rf8+ Ke5 75. f6 gxf6 76. Kh6 Ra1 77. g7 Rh1+ 78. Kg6 Rg1+ 79. Kf7 f5 80. g8=Q Rxg8 81. Kxg8 Kf4 82. Kf7 Kg3 83. Ke6 f4 84. Ke5 f3 85. Ke4 f2 86. Ke3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.29"] [White "Nguyen, Van Hai"] [Black "Tran, Le Dan Thuy"] [Result "1-0"] [ECO "B53"] [WhiteElo "2341"] [BlackElo "2005"] [PlyCount "95"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Qxd4 Nc6 5. Bb5 Bd7 6. Bxc6 Bxc6 7. Nc3 e6 8. Bg5 Nf6 9. O-O-O Be7 10. Rhe1 O-O 11. Kb1 d5 12. e5 Nd7 13. h4 h6 14. Bxe7 Qxe7 15. Re3 Qc5 16. Qg4 Nb6 17. Nd4 Kh7 18. f4 Nc4 19. Rg3 Rg8 20. b3 Na3+ 21. Kc1 Bd7 22. Nb1 Rac8 23. Nxa3 Qxa3+ 24. Kb1 Rc5 25. Rd2 Qb4 26. Qe2 Rgc8 27. Kb2 Ra5 28. c3 Qa3+ 29. Kb1 Qe7 30. Qg4 f5 31. exf6 Qxf6 32. Re3 Ra6 33. g3 Rd6 34. Qe2 b5 35. Kb2 Rb6 36. Qh5 a5 37. Qe5 Qf7 38. g4 b4 39. cxb4 axb4 40. h5 Rf8 41. Rf3 Qe8 42. Rg2 Qa8 43. g5 Rc8 44. a4 bxa3+ 45. Ka2 hxg5 46. h6 gxh6 47. fxg5 Rf8 48. gxh6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.30"] [White "Ngo, Thi Kim Cuong"] [Black "Boricsev, Oleg"] [Result "1-0"] [ECO "A81"] [WhiteElo "1995"] [BlackElo "2339"] [PlyCount "89"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 f5 4. e3 d6 5. Ne2 c6 6. b3 e5 7. Bb2 Be6 8. dxe5 dxe5 9. Qxd8+ Kxd8 10. Nd2 Nd7 11. O-O-O Kc7 12. Nf3 Bf6 13. h4 h6 14. Kb1 Ne7 15. Rd2 Rad8 16. Rhd1 Rhe8 17. c4 g5 18. hxg5 hxg5 19. Ne1 Ng6 20. e4 g4 21. Ka1 Bg5 22. Rd6 f4 23. Nc3 Bf7 24. R6d3 f3 25. Bf1 Rh8 26. Bc1 Bxc1 27. Rxc1 Rh1 28. Nc2 Nc5 29. Rxd8 Kxd8 30. Rd1+ Ke7 31. Ne3 Be6 32. Kb2 a5 33. a3 Rh2 34. Rd2 Nf4 35. Nxg4 Bxg4 36. gxf4 exf4 37. b4 axb4 38. axb4 Nd7 39. Nd1 Ne5 40. Kc3 Rh1 41. Bd3 Be6 42. Kd4 Kf6 43. Kc5 Rh7 44. b5 Nd7+ 45. Kd6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.31"] [White "Duong, The Anh"] [Black "Doan, Thi Van Anh"] [Result "1-0"] [ECO "D12"] [WhiteElo "2335"] [BlackElo "1994"] [PlyCount "105"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bf5 5. Nc3 e6 6. Nh4 Bg4 7. Qb3 Qc7 8. h3 Bh5 9. g4 Bg6 10. Nxg6 hxg6 11. Bg2 Nbd7 12. Bd2 Nb6 13. cxd5 exd5 14. O-O-O O-O-O 15. Kb1 Kb8 16. Rc1 Nc4 17. Be1 Qb6 18. Qxb6 axb6 19. b3 Nd6 20. f3 Nc8 21. Kb2 Bd6 22. Bf2 Rde8 23. Rhf1 g5 24. Rc2 Nd7 25. e4 dxe4 26. fxe4 f6 27. Rd1 Ne7 28. e5 Bc7 29. exf6 gxf6 30. d5 cxd5 31. Nxd5 Nxd5 32. Rxd5 Ne5 33. Rcd2 Rd8 34. Rxd8+ Rxd8 35. Rxd8+ Bxd8 36. Kc3 Kc7 37. Kd4 Be7 38. Kd5 Nd3 39. Ke6 Bd8 40. Bg3+ Kc8 41. Bf1 Nc5+ 42. Kf5 Kd7 43. Bc4 Kc6 44. h4 gxh4 45. Bxh4 b5 46. Bf7 Be7 47. Bxf6 Bf8 48. Be8+ Kb6 49. g5 Nd3 50. g6 Nc1 51. Ke6 Nxa2 52. Kf7 Bh6 53. Bg5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.33"] [White "Muminova, Nafisa"] [Black "Le, Minh Hoang"] [Result "1-0"] [ECO "B86"] [WhiteElo "2322"] [BlackElo "1931"] [PlyCount "59"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. Bb3 Nbd7 8. O-O Nc5 9. f4 Qc7 10. Qe2 b5 11. e5 b4 12. Nd5 Nxd5 13. Bxd5 Bb7 14. Bxb7 Qxb7 15. Be3 g6 16. f5 gxf5 17. exd6 Ne4 18. Bf4 Bg7 19. Rad1 O-O 20. Kh1 Rfd8 21. Rd3 e5 22. Nxf5 exf4 23. Qg4 f6 24. d7 Ng5 25. h4 h5 26. Qxf4 Ne4 27. Re1 Rxd7 28. Rxe4 Rxd3 29. cxd3 Qb8 30. Qf3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.34"] [White "Luu, Duc Hai"] [Black "Hoang, Canh Huan"] [Result "0-1"] [ECO "A41"] [WhiteElo "1913"] [BlackElo "2321"] [PlyCount "88"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. e4 d6 4. Be3 Nc6 5. h3 e5 6. Nf3 exd4 7. Nxd4 Nf6 8. Nc3 O-O 9. Nxc6 bxc6 10. Qc2 Re8 11. Be2 c5 12. O-O-O Bb7 13. f3 Bc6 14. g4 Rb8 15. Bg5 h6 16. Be3 Qe7 17. Bd3 d5 18. cxd5 Nxd5 19. Nxd5 Bxd5 20. Bxc5 Qg5+ 21. f4 Qxf4+ 22. Qd2 Bxb2+ 23. Kc2 Qxe4 24. Bxe4 Bxe4+ 25. Qd3 Bxd3+ 26. Kxd3 Rbd8+ 27. Kc4 Re4+ 28. Kb5 c6+ 29. Kxc6 Rc8+ 30. Kb7 Rxc5 31. Rd8+ Kg7 32. Rhd1 Re7+ 33. Ka8 a5 34. h4 a4 35. R8d7 Rxd7 36. Rxd7 Rc4 37. g5 h5 38. Rd2 a3 39. Rh2 Rc1 40. Kb7 Ra1 41. Kc6 Rxa2 42. Kd5 Ra1 43. Kc4 Be5 44. Re2 Bg3 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.35"] [White "Yeoh, Li Tian"] [Black "Tran, Thi Mong Thu"] [Result "1-0"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2320"] [BlackElo "1909"] [PlyCount "79"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. c3 d6 3. d4 cxd4 4. cxd4 Nc6 5. Nf3 g6 6. Nc3 Bg7 7. Be3 Nf6 8. h3 O-O 9. Rc1 a6 10. Bd3 Bd7 11. Qd2 e5 12. O-O Rc8 13. d5 Ne7 14. Qd1 b5 15. Qb3 Ne8 16. a4 Rb8 17. axb5 axb5 18. Na2 f5 19. Nb4 Nc7 20. Ng5 Kh8 21. f4 h6 22. fxe5 Bxe5 23. Nf3 Bg7 24. e5 Nc8 25. Bf4 Be8 26. Nc6 Bxc6 27. Rxc6 Rb6 28. exd6 Rxc6 29. dxc6 Nxd6 30. Ne5 Rf6 31. Nd7 Re6 32. Nc5 Bd4+ 33. Kh1 Bxc5 34. Qc3+ Kh7 35. Qxc5 Qe7 36. Rd1 Nde8 37. Qxe7+ Rxe7 38. Bxb5 Nxb5 39. Rd7 Rg7 40. Be5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.36"] [White "Nguyen, Truong Bao Tran"] [Black "Fang, Yan"] [Result "0-1"] [ECO "D94"] [WhiteElo "1889"] [BlackElo "2307"] [PlyCount "76"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 Nf6 2. d4 c5 3. e3 g6 4. Nf3 Bg7 5. Be2 O-O 6. O-O cxd4 7. exd4 d5 8. Nc3 Nc6 9. h3 b6 10. Be3 Bb7 11. a3 Rc8 12. Rc1 dxc4 13. Bxc4 Na5 14. Ba2 Nc4 15. Qe2 Nxe3 16. fxe3 e6 17. Rcd1 Nd5 18. Bxd5 exd5 19. Qd3 Re8 20. Rde1 Rc6 21. Kh1 Rce6 22. Nd1 Qc8 23. Rf2 Qc4 24. Qd2 f6 25. Nh2 Bh6 26. Ng4 Bg7 27. Nh2 h5 28. Ref1 Ba6 29. Re1 Bh6 30. Nf3 Kg7 31. g4 hxg4 32. hxg4 Re4 33. Rg2 Qc8 34. Nf2 Bxe3 35. Rxe3 Rxe3 36. Rg3 Re2 37. Qf4 Rxf2 38. g5 Re1+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.37"] [White "Tran, Manh Tien"] [Black "Nguyen, Dang Hong Phuc"] [Result "1-0"] [ECO "C00"] [WhiteElo "2304"] [BlackElo "1870"] [PlyCount "103"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 c5 4. g3 Nc6 5. Bg2 Nf6 6. Ngf3 Qc7 7. O-O Be7 8. Re1 O-O 9. e5 Nd7 10. Qe2 Nd4 11. Nxd4 cxd4 12. Nf3 Bc5 13. Bf4 b5 14. h4 a5 15. Ng5 Bb7 16. Qh5 h6 17. Nf3 Rfc8 18. Re2 Nf8 19. Bc1 Qb6 20. g4 Nh7 21. g5 g6 22. Qg4 h5 23. Qf4 a4 24. b3 Bb4 25. Bb2 Bc3 26. Bxc3 dxc3 27. b4 Bc6 28. a3 Be8 29. Nd4 Rd8 30. Re3 Rac8 31. Rae1 Bc6 32. Bf3 Nf8 33. Bd1 Rd7 34. Rf3 Rcc7 35. Qe3 Ba8 36. Rf4 Rc8 37. Bf3 Rcd8 38. Kh2 Bc6 39. Rg1 Ba8 40. Rg3 Bb7 41. Rf6 Ba8 42. Qf4 Rc7 43. Bxh5 gxh5 44. Nf5 Qa7 45. Nh6+ Kg7 46. g6 fxg6 47. Qg5 Bc6 48. Qxh5 Be8 49. Qg5 Rdd7 50. h5 Re7 51. hxg6 Qd4 52. Nf7 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.38"] [White "Wolfaardt, Francois"] [Black "Vo, Thanh Ninh"] [Result "0-1"] [ECO "C01"] [WhiteElo "1785"] [BlackElo "2299"] [PlyCount "104"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Nc3 Bb4 5. Qf3 Nc6 6. Bb5 Nge7 7. Nge2 Bf5 8. Ba4 Be4 9. Qg4 O-O 10. O-O Bxc3 11. Nxc3 Bf5 12. Qf4 Na5 13. Re1 c6 14. Re2 Qd7 15. Be3 Nc4 16. Rb1 b5 17. Bb3 Nd6 18. f3 a5 19. a4 Be6 20. Rbe1 Ndf5 21. Bf2 Ng6 22. Qd2 h5 23. Nd1 Qd6 24. Qc1 Nf4 25. Rd2 Qb4 26. Nc3 Rfd8 27. Na2 Qd6 28. Nc3 Rab8 29. Bg3 Nxg3 30. hxg3 Ng6 31. Ne2 Qb4 32. Nc3 Qd6 33. Ne2 bxa4 34. Bxa4 Qb4 35. b3 Bf5 36. Nf4 c5 37. Nxh5 cxd4 38. g4 Be6 39. Red1 Qc5 40. Qb2 Rdc8 41. Kh1 Qc3 42. Qxc3 Rxc3 43. Rc1 Rbc8 44. Rxd4 Rxc2 45. Rcd1 Rb2 46. R4d2 Rcc2 47. Rxc2 Rxc2 48. Rd4 Nh4 49. b4 Rxg2 50. bxa5 Ra2 51. a6 Nxf3 52. a7 Rh2# 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.39"] [White "Nguyen, Hoang Nam"] [Black "Frost, Peter"] [Result "1-0"] [ECO "E63"] [WhiteElo "2281"] [BlackElo "1781"] [PlyCount "61"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nf3 Nc6 7. O-O a6 8. b3 Rb8 9. a4 e5 10. d5 Ne7 11. Ba3 Nd7 12. Rc1 h6 13. b4 f5 14. c5 Nf6 15. cxd6 cxd6 16. b5 g5 17. Qb3 Ng6 18. bxa6 Rf7 19. a7 Ra8 20. Nb5 Ne8 21. Rc4 g4 22. Nd2 Bf8 23. Rfc1 h5 24. Rxc8 Rxc8 25. Rxc8 Qxc8 26. Nc4 Qd8 27. Nb6 Qxb6 28. a8=Q f4 29. Qxe8 fxg3 30. Qxf7+ Kxf7 31. Nxd6+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.10"] [Round "1.40"] [White "Pham, Hoang Nhat Anh"] [Black "Tran, Thanh Tu"] [Result "0-1"] [ECO "E14"] [WhiteElo "1513"] [BlackElo "2277"] [PlyCount "116"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 b6 4. Bd3 Bb7 5. c4 Bb4+ 6. Bd2 Be7 7. Bc3 d5 8. Nbd2 c5 9. Rc1 Nbd7 10. b3 O-O 11. O-O Ne4 12. Bb2 cxd4 13. Nxd4 Ndc5 14. Bb1 Nxd2 15. Qxd2 dxc4 16. Qc2 g6 17. bxc4 Bf6 18. Rfd1 Qe7 19. Ba3 Qc7 20. Qe2 Rfd8 21. Bb2 Na4 22. Ba1 Qe7 23. Bc2 Nc5 24. Nb3 Bxa1 25. Rxa1 Rac8 26. Rac1 Ba6 27. Nxc5 Qxc5 28. Rxd8+ Rxd8 29. Bd3 b5 30. Qf1 b4 31. h3 Bb7 32. Rb1 a5 33. Rd1 Rc8 34. Be2 a4 35. Rb1 Be4 36. Rb2 Rb8 37. Qd1 Bc6 38. Qd4 Qa5 39. Qd6 Qb6 40. Qd4 Qb7 41. Bf1 b3 42. axb3 a3 43. Ra2 Qb4 44. Qa1 Ra8 45. Qc1 Qxb3 46. Qd2 Be4 47. c5 Bd5 48. Ra1 a2 49. Qc1 Qa4 50. Bd3 Qb4 51. c6 Rc8 52. c7 Qb6 53. e4 Rxc7 54. Qg5 Qb2 55. Rxa2 Rc1+ 56. Kh2 Bxa2 57. Qd8+ Kg7 58. Qd6 Qxf2 0-1 [/pgn]

Round 2

[pgn initialHalfmove=2 autoplayMode=none] [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.1"] [White "Duong, The Anh"] [Black "Le, Quang Liem"] [Result "0-1"] [ECO "D38"] [WhiteElo "2335"] [BlackElo "2709"] [PlyCount "131"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 Nf6 5. Bg5 Nbd7 6. Qa4 c5 7. cxd5 exd5 8. dxc5 Bxc3+ 9. bxc3 O-O 10. Qd4 Re8 11. Nd2 h6 12. Bxf6 Nxf6 13. e3 Be6 14. Be2 Re7 15. O-O Rc7 16. Bf3 Nd7 17. e4 dxe4 18. Nxe4 Qf8 19. Rfd1 Nxc5 20. Nxc5 Qxc5 21. Rab1 Rb8 22. Qxc5 Rxc5 23. Rxb7 Rxb7 24. Bxb7 Rxc3 25. Be4 Kf8 26. Bb1 Ke7 27. Kf1 Rc5 28. Ke1 Rb5 29. a4 Rb2 30. Bd3 Bd7 31. Ra1 a5 32. g3 g5 33. Be2 Be6 34. Bd1 Kd6 35. Ra3 Kc5 36. Rc3+ Bc4 37. Rf3 Rb6 38. Rf5+ Kb4 39. h4 Re6+ 40. Kd2 Rd6+ 41. Ke1 f6 42. hxg5 hxg5 43. Rf3 Bd3 44. Re3 Bc4 45. Rf3 Kc5 46. Rf5+ Kb4 47. Rf3 Bd3 48. Re3 Rd5 49. f4 gxf4 50. gxf4 Rd4 51. Rf3 Bc4 52. Rf2 Bb3 53. Bxb3 Kxb3 54. Ke2 Rxa4 55. Kf3 Rb4 56. Kg4 Rb6 57. f5 a4 58. Rf3+ Kb4 59. Rf4+ Kb5 60. Rf1 a3 61. Rb1+ Kc5 62. Ra1 Ra6 63. Kh5 a2 64. Kg6 Kd4 65. Kf7 Kc3 66. Rxa2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.2"] [White "Bersamina, Paulo"] [Black "Nguyen, Ngoc Truong Son"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C14"] [WhiteElo "2326"] [BlackElo "2613"] [PlyCount "80"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e5 Nfd7 6. Bxe7 Qxe7 7. f4 a6 8. Nf3 c5 9. Qd2 Nc6 10. O-O-O b5 11. dxc5 Nxc5 12. Bd3 b4 13. Ne2 a5 14. Kb1 O-O 15. Qe3 Nxd3 16. cxd3 Ba6 17. Ned4 Rfc8 18. Rc1 Qa7 19. Rhe1 Nxd4 20. Nxd4 Rxc1+ 21. Rxc1 Rc8 22. Rxc8+ Bxc8 23. g4 Ba6 24. f5 Qc5 25. Ka1 a4 26. fxe6 a3 27. exf7+ Kxf7 28. Kb1 Ke8 29. e6 axb2 30. Nc2 Qxe3 31. Nxe3 Bxd3+ 32. Kxb2 Bc4 33. Nf5 g6 34. Nd4 Ke7 35. g5 Kd6 36. Kb1 Bd3+ 37. Kb2 Bc4 38. Kb1 Bd3+ 39. Kb2 Bc4 40. Kb1 Bd3+ 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.3"] [White "Zhang, Zhong"] [Black "Muminova, Nafisa"] [Result "1-0"] [ECO "A13"] [WhiteElo "2600"] [BlackElo "2322"] [PlyCount "88"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 e6 2. Nf3 Nf6 3. g3 d5 4. Bg2 a6 5. b3 d4 6. e3 Nc6 7. O-O e5 8. exd4 exd4 9. Na3 Be7 10. Nc2 Bg4 11. h3 Bf5 12. d3 O-O 13. Bb2 Bc5 14. a3 a5 15. Qd2 Qd6 16. Nh4 Bd7 17. Rab1 Ra6 18. Bxc6 bxc6 19. b4 Ba7 20. c5 Qd5 21. Bxd4 Bxh3 22. Bxf6 gxf6 23. Rfe1 Kg7 24. d4 Bb8 25. Qd3 Ra8 26. Ne3 Qg5 27. Nef5+ Kh8 28. Re7 axb4 29. axb4 Ba7 30. Kh2 Bg4 31. Kg2 Rad8 32. Rh1 Bb8 33. Ne3 Bh5 34. Qe4 Rg8 35. Nf3 Qg6 36. Qh4 Bxf3+ 37. Kxf3 Rge8 38. Qe4 Rxe7 39. Qxe7 Rxd4 40. Rh4 Rxh4 41. Qf8+ Qg8 42. Qxg8+ Kxg8 43. gxh4 Kf8 44. Ke4 Ke7 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.4"] [White "Hoang, Canh Huan"] [Black "Lu, Shanglei"] [Result "0-1"] [ECO "A85"] [WhiteElo "2321"] [BlackElo "2558"] [PlyCount "110"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d6 2. d4 g6 3. c4 f5 4. Nc3 Nf6 5. e3 Bg7 6. b4 O-O 7. Bb2 c5 8. a3 Nc6 9. Qb3 b6 10. Rd1 h6 11. g3 Qe8 12. Bg2 Ba6 13. O-O Rc8 14. Nb5 Kh7 15. d5 Bxb5 16. cxb5 Nb8 17. bxc5 bxc5 18. Nd2 Nbd7 19. Nc4 Nb6 20. Bxf6 Bxf6 21. Na5 c4 22. Qb4 Rc5 23. Nc6 c3 24. Nxa7 Qa8 25. Nc6 Rc4 26. Qb3 Qa4 27. Qa2 Ra8 28. Qe2 c2 29. Rc1 Bb2 30. Nd4 Bxc1 31. Rxc1 Rac8 32. h4 Qxa3 33. Rxc2 Rxc2 34. Nxc2 Qa2 35. Nd4 Rc1+ 36. Kh2 Qxe2 37. Nxe2 Rc5 38. Nf4 Rxb5 39. e4 fxe4 40. Bxe4 Kg7 41. Bxg6 Nxd5 42. Bd3 Ra5 43. Nh5+ Kf7 44. Bc4 e6 45. Kh3 Nb6 46. Be2 Ra2 47. Nf4 Ke7 48. Kg2 e5 49. Ng6+ Kf6 50. Bh5 d5 51. g4 d4 52. Kg3 Nd5 53. Nf8 Ra3+ 54. f3 Nf4 55. g5+ Kg7 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.5"] [White "Yeoh, Li Tian"] [Black "Nguyen, Duc Hoa"] [Result "0-1"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2320"] [BlackElo "2496"] [PlyCount "152"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 Nc6 5. Nf3 Bf5 6. Be3 Nf6 7. Na3 cxd4 8. Bc4 Qa5 9. Bd2 e6 10. cxd4 Bb4 11. O-O O-O 12. Be2 Bxd2 13. Nc4 Qb4 14. a3 Qe7 15. Qxd2 Rfd8 16. Rfd1 Rd7 17. Nfe5 Nxe5 18. Nxe5 Rc7 19. Rac1 Rac8 20. Rc4 Ne4 21. Qe3 Rxc4 22. Nxc4 Nd6 23. Nxd6 Qxd6 24. d5 exd5 25. Bf3 Qf6 26. Bxd5 b6 27. h3 h6 28. Rd2 Kh7 29. Qf4 g5 30. Qf3 Qe5 31. g4 Bg6 32. Re2 Qc7 33. Qf6 Qd8 34. Qxd8 Rxd8 35. Bf3 Kg7 36. Re7 a5 37. Rb7 Rd3 38. Bc6 Rb3 39. a4 Rxb2 40. Rb8 Rd2 41. Kg2 Rd6 42. Bb5 Be4+ 43. Kg3 Rf6 44. Be2 Rc6 45. f3 Bd5 46. Rd8 Rc5 47. Bb5 Kf6 48. Rd6+ Ke5 49. Rxb6 Rc3 50. Be2 Kd4 51. Rb5 Rc5 52. Rb2 Ke3 53. Bb5 Rc3 54. Re2+ Kd4 55. Rd2+ Kc5 56. Be2 Ra3 57. Bd1 Bc6 58. Rc2+ Kb6 59. Rc4 Rd3 60. Be2 Rb3 61. Rd4 Kc7 62. Rd2 Rb4 63. Rc2 Kb6 64. Bc4 f6 65. Bf7 Bxa4 66. Rd2 Rf4 67. Rd6+ Kc5 68. Ra6 Kb5 69. Ra8 Bd1 70. Bd5 a4 71. h4 Kb4 72. Be4 Bb3 73. h5 a3 74. Rb8+ Kc3 75. Rc8+ Kb2 76. Rb8 a2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.6"] [White "Nguyen, Anh Dung"] [Black "Tran, Manh Tien"] [Result "1-0"] [ECO "E39"] [WhiteElo "2469"] [BlackElo "2304"] [PlyCount "83"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 c5 5. dxc5 O-O 6. Nf3 Nc6 7. a3 Bxc5 8. Bg5 Be7 9. e3 a6 10. Be2 b6 11. O-O Bb7 12. Rfd1 Rc8 13. Rac1 Ne8 14. Bxe7 Nxe7 15. Qd3 d6 16. Ng5 Nf5 17. Nge4 Qc7 18. Bf1 Qc6 19. Rc2 h6 20. Rcd2 Rd8 21. Qe2 Qc7 22. h3 Qc6 23. Qg4 Qc7 24. Qf4 Bc6 25. b4 Qb7 26. a4 a5 27. b5 Bd7 28. g4 g5 29. Qh2 Nh4 30. Bg2 Qc7 31. c5 bxc5 32. Nxd6 Nf6 33. Nb7 Rc8 34. Qxc7 Rxc7 35. Nxa5 Nxg2 36. Kxg2 Rb8 37. Nc4 Kf8 38. e4 Bc8 39. Rd8+ Ke7 40. Ne5 Nd7 41. R1xd7+ Bxd7 42. Rxb8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.7"] [White "Fang, Yan"] [Black "Kuderinov, Kirill"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C91"] [WhiteElo "2307"] [BlackElo "2454"] [PlyCount "112"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3 O-O 9. d4 Bg4 10. d5 Na5 11. Bc2 c6 12. h3 Bc8 13. dxc6 Qc7 14. Nbd2 Qxc6 15. Nf1 Re8 16. Ng3 g6 17. Nh2 Be6 18. Ng4 Nxg4 19. hxg4 f6 20. Nf1 d5 21. g5 fxg5 22. exd5 Bxd5 23. Ne3 Be6 24. Ng4 Rad8 25. Qe2 Qc4 26. Nxe5 Qxe2 27. Rxe2 Bf6 28. Nf3 g4 29. Nd4 Bxd4 30. cxd4 Bf5 31. Rxe8+ Rxe8 32. Bd2 Nc4 33. Bb3 Re2 34. Bc3 Kf8 35. Bxc4 bxc4 36. Re1 Rxe1+ 37. Bxe1 Bb1 38. a3 Be4 39. Kh2 Bd5 40. Kg3 h5 41. f3 gxf3 42. gxf3 Kf7 43. Kf4 Ke6 44. Kg5 Kf7 45. Kf4 Bc6 46. Bh4 Ke6 47. Kg5 Kf7 48. Kf4 Bb7 49. Bf2 Kf6 50. Bh4+ Ke6 51. Kg5 Bxf3 52. Kxg6 Kd5 53. Bf6 Ke6 54. Bh4 Bg4 55. Kg5 Kd5 56. Kf4 Kxd4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.8"] [White "Kashlinskaya, Alina"] [Black "Nguyen, Hoang Nam"] [Result "1-0"] [ECO "A62"] [WhiteElo "2440"] [BlackElo "2281"] [PlyCount "69"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Nf3 g6 7. g3 Bg7 8. Bg2 O-O 9. O-O Re8 10. Bf4 Ne4 11. Nxe4 Rxe4 12. Nd2 Rb4 13. a3 Rxf4 14. gxf4 Bxb2 15. Rb1 Bxa3 16. e4 Bb4 17. e5 Bf5 18. Rb3 Qh4 19. Nc4 Qxf4 20. Nxd6 Qxe5 21. Nxf5 Qxf5 22. Bh3 Qg5+ 23. Rg3 Qd8 24. f4 Nd7 25. f5 Ne5 26. fxg6 hxg6 27. Qe2 Qd6 28. Qe4 Kg7 29. Rf5 Re8 30. Rh5 Be1 31. Rgg5 Bc3 32. Rg3 Bd4+ 33. Kh1 Qb6 34. Qf4 Qf6 35. Rh7+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.9"] [White "Vo, Thanh Ninh"] [Black "Nguyen, Van Huy"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A13"] [WhiteElo "2299"] [BlackElo "2414"] [PlyCount "61"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 a6 4. Bg2 b5 5. b3 c5 6. O-O Bb7 7. Nc3 Qb6 8. e3 g6 9. a4 b4 10. a5 Qc7 11. Na4 Bg7 12. Bb2 d6 13. Nb6 Ra7 14. Ra2 O-O 15. Qa1 Qe7 16. Rd1 Rd8 17. d4 Ne4 18. Nd2 Nxd2 19. Rxd2 Bxg2 20. Kxg2 Qb7+ 21. f3 cxd4 22. Bxd4 Bxd4 23. exd4 Nc6 24. Rac2 Rb8 25. c5 d5 26. Qa4 Qc7 27. Rd1 Rab7 28. Re2 Rf8 29. Rdd2 Rbb8 30. Rd1 Rbd8 31. Rdd2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.10"] [White "Tran, Thanh Tu"] [Black "Wynn, Zaw Htun"] [Result "1-0"] [ECO "A48"] [WhiteElo "2277"] [BlackElo "2408"] [PlyCount "109"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. Bf4 Bg7 4. e3 d6 5. h3 O-O 6. Be2 c5 7. c3 Nbd7 8. Nbd2 b6 9. a4 a6 10. O-O Bb7 11. Bh2 Re8 12. Qb3 Qc7 13. Bc4 e6 14. Rfd1 Bf8 15. Rac1 Bc6 16. Be2 Qb7 17. c4 Qc7 18. Nb1 cxd4 19. exd4 Bh6 20. Rc2 Be4 21. Rc3 e5 22. Qa3 exd4 23. Nxd4 Ne5 24. Nc2 Rad8 25. Ne3 Qb7 26. Nd2 Bc6 27. Bf1 Bf8 28. Qa1 Bh6 29. b4 Ra8 30. Ra3 Bd7 31. f4 Nc6 32. Qxf6 Bg7 33. Qh4 Bd4 34. Kh1 Bxe3 35. Nf3 Nxb4 36. Ng5 h5 37. Be2 Bc6 38. Bf3 Bxf3 39. Nxf3 Qe4 40. Ng5 Qxc4 41. Qg3 Bc5 42. f5 Nc2 43. fxg6 fxg6 44. Rc3 Qe2 45. Rc1 Nd4 46. Nf3 Qe6 47. Re1 Qf7 48. Nxd4 Bxd4 49. Rf3 Rxe1+ 50. Qxe1 Re8 51. Qh4 Qc4 52. Bg1 Qxa4 53. Bxd4 Qd1+ 54. Kh2 Qc2 55. Qf6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.11"] [White "Yap, Kim Steven"] [Black "Tran, Quoc Dung"] [Result "1-0"] [ECO "B20"] [WhiteElo "2407"] [BlackElo "2270"] [PlyCount "143"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. b3 Nc6 3. Bb2 d6 4. Bb5 a6 5. Bxc6+ bxc6 6. Ne2 d5 7. O-O e6 8. d3 Nf6 9. Nd2 Be7 10. Ng3 Qc7 11. f4 Bb7 12. e5 Nd7 13. f5 g6 14. fxe6 fxe6 15. Qf3 O-O-O 16. Qg4 Rde8 17. Rf7 Nf8 18. Nf3 h5 19. Qf4 Qd8 20. h4 Nh7 21. Bc1 Reg8 22. Kh1 g5 23. hxg5 h4 24. Nf1 h3 25. g3 Nxg5 26. Nxg5 Bxg5 27. Qf3 Be7 28. Kh2 Kb8 29. Be3 Bc8 30. Nd2 Bd7 31. Qf2 Rf8 32. Rf1 Be8 33. Rxf8 Rxf8 34. Qg1 Rxf1 35. Qxf1 Bg5 36. Bxg5 Qxg5 37. Qf4 Qxf4 38. gxf4 Bh5 39. Kxh3 Bd1 40. c3 Bc2 41. d4 cxd4 42. cxd4 Kb7 43. Kg4 Kb6 44. Kf3 Kb5 45. a3 a5 46. Ke3 c5 47. dxc5 Kxc5 48. Nf3 Bf5 49. Nd4 Bg4 50. Kd3 Bh3 51. Kc3 Bg4 52. b4+ axb4+ 53. axb4+ Kb6 54. Kd3 Kc7 55. Kd2 Kd7 56. Kc3 Bh3 57. Nb5 Kc6 58. Nd4+ Kd7 59. Kd3 Ke7 60. Ke2 Kd7 61. Kf2 Ke7 62. b5 Kd7 63. b6 Bg4 64. Kg3 Bh5 65. Kh4 Be8 66. Kg5 Kc8 67. Kf6 Kb7 68. Kxe6 Kxb6 69. Kxd5 Kc7 70. Ke6 Kd8 71. Kd6 Ba4 72. f5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.12"] [White "Tin, Jingyao"] [Black "Dimakiling, Oliver"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D15"] [WhiteElo "2225"] [BlackElo "2364"] [PlyCount "268"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 c6 3. Nc3 d5 4. Nf3 a6 5. c5 g6 6. Bf4 Nh5 7. e3 Bg7 8. Bxb8 Rxb8 9. Be2 O-O 10. O-O Qc7 11. b4 Bg4 12. a4 Bxf3 13. Bxf3 Nf6 14. b5 e5 15. Rb1 axb5 16. axb5 Nd7 17. Rb3 Rfe8 18. Qd2 Nf8 19. Rfb1 Ne6 20. Ne2 Ng5 21. Ng3 Nxf3+ 22. gxf3 exd4 23. exd4 Ra8 24. bxc6 bxc6 25. Rb7 Qd8 26. Qf4 Qf6 27. Qxf6 Bxf6 28. Rc7 Re6 29. Rbb7 h5 30. Kg2 h4 31. Nh1 Ra1 32. Rxf7 Rxh1 33. Rfc7 Rhe1 34. Rc8+ Re8 35. Rxc6 R1e6 36. Rxe6 Rxe6 37. Rd7 Bxd4 38. Rxd5 Bf6 39. Kh3 Kf7 40. f4 Re4 41. Kg4 g5 42. Rf5 Ke6 43. c6 Rc4 44. c7 gxf4 45. Rxf4 Rxc7 46. h3 Rc2 47. Kf3 Bg5 48. Ra4 Kf5 49. Ra5+ Kg6 50. Ra6+ Bf6 51. Ra4 Rd2 52. Ke3 Rd5 53. Kf3 Kh5 54. Rb4 Rd3+ 55. Kg2 Bd4 56. Rb8 Rd2 57. Rf8 Kg5 58. Rf7 Bf6 59. Rb7 Kf4 60. Rf7 Rd6 61. Rf8 Re6 62. Rg8 Bg5 63. Ra8 Re5 64. Ra4+ Kf5 65. Ra8 Rd5 66. Kf3 Bf6 67. Rg8 Rd2 68. Rg4 Bd4 69. Rxh4 Rxf2+ 70. Kg3 Rd2 71. Rf4+ Ke5 72. Rf3 Bc5 73. h4 Bd6 74. Rf2 Ke4+ 75. Kg2 Rd1 76. h5 Bc5 77. Ra2 Rg1+ 78. Kh2 Rg5 79. Rg2 Bd6+ 80. Kh3 Rd5 81. Kg4 Bf4 82. h6 Rg5+ 83. Kh3 Rh5+ 84. Kg4 Rxh6 85. Re2+ Be3 86. Rg2 Rh8 87. Rg3 Bf2 88. Rg2 Rf8 89. Kh5 Kf3 90. Rg7 Bd4 91. Rd7 Ke4 92. Kg6 Rf2 93. Rh7 Rg2+ 94. Kf7 Kd5 95. Ke7 Rf2 96. Kd7 Be5 97. Re7 Rh2 98. Rf7 Rh6 99. Ke7 Kc6 100. Rf5 Bd6+ 101. Kf7 Kd7 102. Rf6 Rh1 103. Rf5 Rg1 104. Kf6 Re1 105. Kg6 Be5 106. Kf7 Re4 107. Kg6 Ke6 108. Rg5 Ra4 109. Rg2 Ra8 110. Rg4 Rh8 111. Kg5 Rf8 112. Kg6 Rf3 113. Rg5 Bf4 114. Rg4 Ke5 115. Rg2 Ra3 116. Kh5 Ra4 117. Kg4 Bc1+ 118. Kf3 Kf5 119. Rc2 Bf4 120. Rc5+ Be5 121. Rc2 Ra3+ 122. Ke2 Ke4 123. Rc4+ Bd4 124. Rc2 Rh3 125. Rd2 Bc3 126. Rc2 Re3+ 127. Kf2 Kf4 128. Re2 Rf3+ 129. Kg2 Bd4 130. Rd2 Rg3+ 131. Kf1 Ke3 132. Re2+ Kd3 133. Rd2+ Kc3 134. Rg2 Re3 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.13"] [White "Pham, Chuong"] [Black "Pham, Thi Thu Hien"] [Result "1-0"] [ECO "D46"] [WhiteElo "2353"] [BlackElo "2158"] [PlyCount "129"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. e3 Nbd7 5. Nf3 e6 6. Bd3 Be7 7. O-O b6 8. b3 O-O 9. Bb2 Bb7 10. Rc1 Rc8 11. Qe2 Re8 12. Rfd1 h6 13. Bb1 Bd6 14. Re1 Qe7 15. e4 dxe4 16. Nxe4 Bb4 17. Red1 Nxe4 18. Qxe4 Nf6 19. Qc2 Ba3 20. Bxa3 Qxa3 21. c5 Red8 22. Qc3 Rd5 23. b4 Qxc3 24. Rxc3 Ra8 25. Rb3 b5 26. Ra3 Rdd8 27. Bc2 Nd5 28. Rb1 Nf4 29. Kf1 g5 30. g3 Nd5 31. h3 Kg7 32. Ra5 Kf6 33. Rb3 Kg7 34. Ke2 f5 35. a3 Kf6 36. Rd3 a6 37. Bb3 Nc7 38. Kd2 h5 39. Ne5 Ne8 40. Ba2 Rac8 41. a4 Nc7 42. Ke3 Ra8 43. Bb3 Ke7 44. Rd1 Ne8 45. Ra1 Nf6 46. axb5 cxb5 47. c6 Bc8 48. Rxb5 Ra7 49. Rba5 Rc7 50. Bc4 Rd6 51. R1a4 Nd5+ 52. Bxd5 Rxd5 53. Kd3 Kd6 54. Rc5 Rxc5 55. bxc5+ Kd5 56. Rb4 a5 57. Rb6 f4 58. gxf4 gxf4 59. f3 a4 60. Kc3 h4 61. Nd3 e5 62. Nb4+ Ke6 63. d5+ Kf5 64. d6 Rg7 65. Rb8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.14"] [White "Le, Kieu Thien Kim"] [Black "Tran, Tuan Minh"] [Result "1-0"] [ECO "A48"] [WhiteElo "2199"] [BlackElo "2353"] [PlyCount "95"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. e3 Bg7 4. Be2 d6 5. c3 O-O 6. h3 Nbd7 7. Nf3 b6 8. Nbd2 Bb7 9. a4 a6 10. O-O Re8 11. Nc4 Bd5 12. Bh2 Qc8 13. Nfd2 e5 14. Bf3 Qb7 15. Bxd5 Qxd5 16. dxe5 dxe5 17. Qe2 Rad8 18. Rfd1 Qc6 19. Nf3 Nd5 20. Rd2 e4 21. Nd4 Qb7 22. Nb3 Nf8 23. Rad1 Qc6 24. Nd4 Qc5 25. b4 Qe7 26. Nc6 Qf6 27. Nxd8 Nxc3 28. Qf1 Nxd1 29. Qxd1 Qc3 30. Qe2 b5 31. axb5 axb5 32. Na5 c5 33. Nac6 cxb4 34. Bd6 b3 35. Ne7+ Rxe7 36. Bxe7 Qc1+ 37. Rd1 b2 38. Qf1 Qc2 39. Bb4 Qb3 40. Bxf8 Kxf8 41. Nc6 f5 42. Rb1 Qc2 43. Nd4 Bxd4 44. exd4 b4 45. Qd1 b3 46. d5 Ke7 47. Qe1 Kd7 48. Rd1 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.15"] [White "Emojong, Elijah"] [Black "Dang, Hoang Son"] [Result "0-1"] [ECO "D15"] [WhiteElo "2350"] [BlackElo "2043"] [PlyCount "84"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 a6 5. g3 dxc4 6. a4 Bf5 7. Bg2 Nbd7 8. a5 Ne4 9. Nd2 Nxd2 10. Bxd2 e6 11. e4 Bg6 12. O-O Bd6 13. f4 f6 14. Qg4 Qe7 15. Qe2 e5 16. fxe5 fxe5 17. d5 Bf7 18. Qxc4 O-O 19. h4 h6 20. Kh2 Rac8 21. Qe2 Nc5 22. Bh3 Rc7 23. dxc6 bxc6 24. Be3 Nb3 25. Rad1 Nd4 26. Bxd4 exd4 27. Rxd4 Bxg3+ 28. Kg2 Be5 29. Rd3 Bc4 30. Rdf3 Bxe2 31. Rxf8+ Kh7 32. Nxe2 Qxh4 33. Nf4 Qg5+ 34. Kh1 Bxf4 35. R1xf4 Qxa5 36. Be6 Qh5+ 37. Kg2 Qg6+ 38. Bg4 h5 39. Kg3 hxg4 40. e5 Rb7 41. b4 Rd7 42. R8f5 Rd3+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.16"] [White "Liu, Xiangyi"] [Black "Pham, Le Thao Nguyen"] [Result "1-0"] [ECO "B40"] [WhiteElo "2159"] [BlackElo "2349"] [PlyCount "175"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 Nc6 4. Bg2 d6 5. O-O Nf6 6. Re1 Be7 7. c3 d5 8. e5 Nd7 9. d4 Rb8 10. h4 b5 11. Bf4 Qb6 12. h5 Ba6 13. h6 g6 14. Bg5 cxd4 15. Bxe7 Nxe7 16. Nxd4 b4 17. Qa4 Bd3 18. Nd2 bxc3 19. bxc3 Qa6 20. Qxa6 Bxa6 21. g4 Nc5 22. N2b3 Na4 23. Rac1 Kd7 24. Re3 g5 25. Bf1 Bxf1 26. Kxf1 Rbc8 27. Nb5 Rc4 28. N3d4 Nc8 29. Na3 Rc7 30. Rf3 Ke7 31. Nab5 Rc5 32. Rb1 a6 33. Na7 Ncb6 34. Nac6+ Ke8 35. Nb8 Rc4 36. Rb4 Rg8 37. Nxa6 Rxb4 38. cxb4 Rg6 39. Nc7+ Ke7 40. Nc6+ Kd7 41. b5 Kxc7 42. Rxf7+ Nd7 43. Rxh7 Rg8 44. Rg7 Rh8 45. h7 Nac5 46. Ne7 Kb6 47. Ng6 Rxh7 48. Rxh7 Kxb5 49. f4 d4 50. f5 exf5 51. gxf5 d3 52. f6 Kc4 53. Ke1 Kc3 54. Kd1 Nb6 55. f7 Nc4 56. Rh2 Ne6 57. f8=Q Nxf8 58. Nxf8 Nxe5 59. Ne6 g4 60. Rh8 Nc4 61. Rc8 g3 62. Nf4 Kd4 63. Rg8 Ne3+ 64. Ke1 Ke4 65. Nxd3 Kxd3 66. Rxg3 Kd4 67. Ke2 Nc4 68. Kd1 Kc5 69. Kc2 Na5 70. Kc3 Kb5 71. Rg4 Nb7 72. Rb4+ Ka6 73. Kc4 Na5+ 74. Kd5 Nb7 75. a3 Na5 76. Kd6 Nb7+ 77. Kc7 Na5 78. a4 Ka7 79. Rb5 Ka6 80. Rb6+ Ka7 81. Rh6 Nb3 82. Kc6 Ka6 83. Rh3 Na5+ 84. Kc5 Nb7+ 85. Kb4 Nd8 86. Rh6+ Ka7 87. Kb5 Nb7 88. Rh7 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.17"] [White "Le, Hoang Tran Chau"] [Black "Nguyen, Van Hai"] [Result "0-1"] [ECO "E62"] [WhiteElo "2124"] [BlackElo "2341"] [PlyCount "132"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. O-O c6 6. c4 d6 7. Nc3 Bf5 8. Re1 Ne4 9. Nxe4 Bxe4 10. e3 Nd7 11. Bd2 Re8 12. Bc3 e6 13. Nd2 Bxg2 14. Kxg2 d5 15. e4 dxe4 16. Nxe4 Nf6 17. Qf3 Nxe4 18. Qxe4 Qb6 19. h4 Rad8 20. Rad1 Rd7 21. Rd2 Red8 22. Red1 Qa6 23. b3 b5 24. c5 Rd5 25. Qe3 R8d7 26. f4 Qc8 27. b4 Qd8 28. a3 Qf6 29. Qe4 Qd8 30. Qe3 h6 31. Kf3 Qf6 32. Qe4 Kf8 33. Ke2 Ke8 34. Rf1 Qd8 35. Rfd1 Bf6 36. Rd3 Qc8 37. Kd2 Qa6 38. Kc2 Qa4+ 39. Kb2 a5 40. bxa5 Bd8 41. h5 gxh5 42. f5 Rxf5 43. Qxc6 Bxa5 44. Qa8+ Bd8 45. Qxa4 bxa4 46. Bd2 Bf6 47. Bb4 Rdd5 48. Kc3 Kd7 49. Kc4 Kc6 50. Bd2 e5 51. Bxh6 Rxd4+ 52. Rxd4 exd4 53. Bf8 Rf3 54. Rb1 Rc3+ 55. Kb4 Kd5 56. Rf1 Be5 57. Rxf7 d3 58. Rd7+ Ke4 59. Kxa4 Bd4 60. Bh6 Bxc5 61. Rd8 Kf3 62. Kb5 Be3 63. Bxe3 Kxe3 64. Kb4 Rc7 65. a4 d2 66. Rd5 Rc1 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.18"] [White "Gomez, John Paul"] [Black "Ngo, Thi Kim Cuong"] [Result "1-0"] [ECO "D53"] [WhiteElo "2534"] [BlackElo "1995"] [PlyCount "89"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. cxd5 Nxd5 6. Bxe7 Qxe7 7. e4 Nxc3 8. bxc3 O-O 9. Nf3 Nd7 10. Bd3 b6 11. O-O Bb7 12. Re1 Rfd8 13. Qe2 c5 14. a4 cxd4 15. cxd4 g6 16. a5 Qd6 17. Qb2 Bc6 18. h4 Qf4 19. Qc1 Qxc1 20. Rexc1 Nb8 21. Ne5 Rxd4 22. axb6 a5 23. Rxc6 Nxc6 24. b7 Rf8 25. Nxc6 Rxd3 26. b8=Q Rxb8 27. Nxb8 Rd4 28. Rxa5 Rxe4 29. g3 Rb4 30. Nc6 Rb6 31. Ne5 Rb7 32. Kg2 Kg7 33. g4 Rc7 34. Ra3 f6 35. Nf3 e5 36. Re3 Rc4 37. g5 Rf4 38. Kg3 Rf5 39. gxf6+ Kxf6 40. Ng5 h6 41. Ne4+ Ke6 42. Rf3 Kd5 43. Nf6+ Ke6 44. Ng4 h5 45. Ne3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.19"] [White "Shyam, Sundar M"] [Black "Nguyen, Anh Khoi"] [Result "0-1"] [ECO "B43"] [WhiteElo "2507"] [BlackElo "2147"] [PlyCount "68"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nge2 a6 4. g3 b5 5. Bg2 Bb7 6. O-O Nf6 7. d4 cxd4 8. Nxd4 b4 9. Nd5 exd5 10. exd5 Bc5 11. Re1+ Kf8 12. Nf5 d6 13. Bf4 Bc8 14. Ne7 Ng4 15. Nxc8 Qxc8 16. Re2 Nd7 17. Bh3 h5 18. Kg2 Qb7 19. f3 Ndf6 20. Bg5 Nxd5 21. Qd3 Ne5 22. Qe4 Rb8 23. Rd1 Nf6 24. Bxf6 Qxe4 25. Bxg7+ Kxg7 26. Rxe4 Ng6 27. Bd7 h4 28. f4 hxg3 29. hxg3 Rb7 30. Bf5 Ne7 31. Bh3 d5 32. Re2 Rb6 33. Rd3 Rbh6 34. g4 Ng6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.20"] [White "Vijayalakshmi, Subbaraman"] [Black "Diu, Viacheslav"] [Result "0-1"] [ECO "D29"] [WhiteElo "2365"] [BlackElo "2474"] [PlyCount "90"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. e3 e6 5. Nf3 a6 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 c5 8. O-O b5 9. Bb3 Bb7 10. Qe2 Nbd7 11. Rd1 Qb6 12. d5 Nxd5 13. Nxd5 exd5 14. Bxd5 Bxd5 15. Rxd5 Be7 16. e4 Qb7 17. Bg5 f6 18. Bf4 O-O 19. Nh4 Nb6 20. Nf5 Nxd5 21. exd5 Rf7 22. Qe6 Bf8 23. Bd6 Kh8 24. Bxf8 Rfxf8 25. d6 Qf7 26. Qe4 Rad8 27. Rd1 Rfe8 28. Qg4 Qd7 29. Qf3 Re6 30. h4 g6 31. Ne3 Rxd6 32. Rxd6 Qxd6 33. h5 gxh5 34. Qxh5 Qe5 35. Qe2 f5 36. Qh5 Rf8 37. g4 Qe8 38. Qg5 Qg6 39. Qe7 Re8 40. Qxc5 fxg4 41. Nf5 Qf6 42. b3 Qe5 43. Qc2 Qe1+ 44. Kh2 Qe2 45. Qc5 Qe5+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.21"] [White "Prasanna, Raghuram Rao"] [Black "Hoang, Thi Nhu Y"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B07"] [WhiteElo "2410"] [BlackElo "2210"] [PlyCount "136"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 c6 5. h3 Nf6 6. Nge2 b5 7. e5 Nfd7 8. exd6 exd6 9. d5 c5 10. Nxb5 Qb6 11. Nbc3 Qxb2 12. Bd2 Qb6 13. Rb1 Qd8 14. Ng3 O-O 15. Be2 Ba6 16. O-O Nb6 17. Nce4 Re8 18. Bxa6 Nxa6 19. Re1 Nc7 20. Qf3 Ncxd5 21. Rbd1 Re5 22. Ba5 Qe7 23. c4 Nc7 24. Bc3 Nxc4 25. Bxe5 Bxe5 26. Nc3 Qf6 27. Qxf6 Bxf6 28. Nd5 Nxd5 29. Rxd5 Be5 30. Ne4 Nb6 31. Rdd1 Nc4 32. Rc1 Nb2 33. Rc2 Nd3 34. Rd1 Nb4 35. Rc4 Nxa2 36. Rd2 Nb4 37. Nxd6 Rd8 38. Ne4 Rxd2 39. Nxd2 Nd3 40. Nb3 Bd6 41. Kf1 Kf8 42. Rc3 Nb4 43. Nxc5 Ke7 44. Ne4 Be5 45. Ra3 Nc6 46. Ke2 a5 47. Kd3 f5 48. Nd2 Bd6 49. Ra4 Bb4 50. Nc4 Ke6 51. Ra2 Kd5 52. f4 Bd6 53. Rf2 Bc7 54. Ne3+ Kc5 55. Rc2+ Kb5 56. Nd5 Bxf4 57. Rb2+ Nb4+ 58. Rxb4+ axb4 59. Nxf4 Kc5 60. Ne6+ Kd5 61. Nf8 b3 62. Nxh7 b2 63. Kc2 Ke4 64. h4 f4 65. Nf8 f3 66. gxf3+ Kxf3 67. Nxg6 Kg4 68. Kxb2 Kh5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.22"] [White "Vo, Thi Kim Phung"] [Black "Ton, That Nhu Tung"] [Result "1-0"] [ECO "D59"] [WhiteElo "2197"] [BlackElo "2235"] [PlyCount "105"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 Be7 5. Bg5 O-O 6. e3 h6 7. Bh4 b6 8. cxd5 Nxd5 9. Bxe7 Qxe7 10. Bd3 c5 11. O-O Bb7 12. Nxd5 exd5 13. b3 Nd7 14. Rc1 Rac8 15. Bf5 g6 16. Bxd7 Qxd7 17. Ne5 Qe6 18. Qf3 Rc7 19. Ng4 Rfc8 20. Nxh6+ Kg7 21. Ng4 Ba6 22. Rfe1 Bd3 23. Qf4 Bf5 24. Ne5 f6 25. Nf3 Qe4 26. Qg3 Qg4 27. dxc5 Qxg3 28. hxg3 bxc5 29. Rc3 Bg4 30. Rd1 Rd7 31. Rdc1 Bxf3 32. gxf3 Rdc7 33. Rd1 Rd7 34. e4 d4 35. Rc4 a5 36. Kf1 Kf7 37. Rdc1 Rdc7 38. Ke2 Ke6 39. Ra4 Ra8 40. Rxd4 a4 41. b4 a3 42. bxc5 Rb8 43. Rc3 Rb5 44. Rxa3 Rcxc5 45. Ra6+ Ke7 46. Rdd6 Rb2+ 47. Kd3 Rxa2 48. Re6+ Kd7 49. Rxf6 Rxf2 50. Ke3 Rf1 51. Kf4 Ke7 52. Kg4 Rc3 53. Rfb6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.23"] [White "Ni, Hua"] [Black "Doan, Van Duc"] [Result "1-0"] [ECO "B90"] [WhiteElo "2658"] [BlackElo "2124"] [PlyCount "86"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 e5 7. Nb3 Be7 8. h3 Be6 9. Qf3 O-O 10. O-O-O Nbd7 11. g4 b5 12. g5 Ne8 13. h4 Nb6 14. Kb1 Nc4 15. Nd5 Nc7 16. Rg1 f5 17. gxf6 Bxf6 18. Nxf6+ Qxf6 19. Qg3 Rf7 20. Bxc4 bxc4 21. Na5 c3 22. b3 Nb5 23. a4 Na3+ 24. Kc1 Qd8 25. Bc5 Nb5 26. b4 Qc7 27. Bxd6 Nxd6 28. Qxe5 Nc4 29. Rxg7+ Rxg7 30. Qxe6+ Kh8 31. Nxc4 Rb8 32. Nd6 Rf8 33. Qe5 Kg8 34. Qd5+ Kh8 35. Qd4 Kg8 36. Nf5 Qf4+ 37. Kb1 Rc7 38. Rg1+ Kf7 39. Nd6+ Ke7 40. Rg7+ Kd8 41. Nb5+ Kc8 42. Rxc7+ Qxc7 43. Nxc7 Kxc7 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.24"] [White "Tran, Quang Khai"] [Black "Dao, Thien Hai"] [Result "0-1"] [ECO "A82"] [WhiteElo "2091"] [BlackElo "2508"] [PlyCount "68"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Nc3 Nf6 4. f3 d5 5. Bg5 Bf5 6. Bxf6 exf6 7. fxe4 dxe4 8. Bc4 Nc6 9. Nge2 Qd7 10. O-O O-O-O 11. Ng3 Bg4 12. Qd2 Qxd4+ 13. Qxd4 Nxd4 14. h3 Bd7 15. Ncxe4 Nxc2 16. Rac1 Ne3 17. Rfe1 Nxc4 18. Rxc4 Bc6 19. Rec1 Rd7 20. Nc5 Bxc5+ 21. Rxc5 Rhd8 22. Nf5 g6 23. Ne3 Re7 24. R5c3 Rd2 25. b4 Rxa2 26. b5 Bxb5 27. Nd5 Rf7 28. Rxc7+ Rxc7 29. Rxc7+ Kb8 30. Rxh7 a5 31. Nxf6 Bc6 32. g4 a4 33. h4 a3 34. h5 Rg2+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.25"] [White "Duong, Thuong Cong"] [Black "Tu, Hoang Thong"] [Result "0-1"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2078"] [BlackElo "2434"] [PlyCount "74"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 d5 4. exd5 Qxd5 5. Be2 g6 6. d4 cxd4 7. cxd4 Nf6 8. Nc3 Qa5 9. O-O Bg7 10. d5 Nb4 11. d6 e6 12. Nb5 Nbd5 13. Bd2 Qb6 14. Qa4 O-O 15. Ba5 Qa6 16. Nfd4 Bd7 17. Qa3 b6 18. Bb4 Nxb4 19. Qxb4 Nd5 20. Qd2 Qa5 21. Qxa5 bxa5 22. Rfd1 Rab8 23. a4 a6 24. Nc7 Rxb2 25. Nxd5 exd5 26. Bxa6 Rb4 27. Nb5 Bxa1 28. Rxa1 Rd8 29. Nc3 d4 30. Ne4 Rxa4 31. Rd1 Bf5 32. Nc5 Rb4 33. Nb7 Ra8 34. Nc5 a4 35. g4 Bxg4 36. Ra1 Rb6 37. f3 Bf5 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.26"] [White "Shyam, Nikil P"] [Black "Nguyen, Sy Hung"] [Result "1-0"] [ECO "B06"] [WhiteElo "2431"] [BlackElo "2131"] [PlyCount "43"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 a6 5. a4 Nd7 6. h3 e6 7. Qd2 h6 8. g4 Ne7 9. Bg2 b6 10. Nge2 Bb7 11. Rd1 d5 12. O-O dxe4 13. Nxe4 Nd5 14. Nf4 Nxe3 15. fxe3 Rb8 16. Ng3 O-O 17. Bxb7 Rxb7 18. Qg2 Qc8 19. Ne4 Qb8 20. g5 h5 21. Nxh5 gxh5 22. Nf6+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.27"] [White "Nguyen, Phuoc Tam"] [Black "Nitin, S."] [Result "1-0"] [ECO "B23"] [WhiteElo "2055"] [BlackElo "2378"] [PlyCount "65"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nc3 a6 3. g3 b5 4. Bg2 Bb7 5. Nge2 e6 6. a3 Nf6 7. d3 d5 8. exd5 Nxd5 9. O-O Nxc3 10. Nxc3 Bxg2 11. Kxg2 Be7 12. Qf3 Nd7 13. Bf4 O-O 14. Rfe1 Nb6 15. Rad1 b4 16. axb4 cxb4 17. Ne4 Nd5 18. Be5 f6 19. Bd4 e5 20. Bc5 Rc8 21. d4 exd4 22. Rxd4 Bxc5 23. Rxd5 Qb6 24. Nxc5 Rxc5 25. Rd7 Re5 26. Red1 Qe6 27. R1d6 Qc4 28. Rc6 Qb5 29. Rcc7 Rg5 30. h4 Rg6 31. h5 Rg5 32. h6 gxh6 33. Qb3+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.28"] [White "Sukandar, Irine Kharisma"] [Black "Ngo, Thi Kim Tuyen"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B42"] [WhiteElo "2343"] [BlackElo "2083"] [PlyCount "97"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 d6 6. O-O Nf6 7. Kh1 Be7 8. f4 Qc7 9. Be3 Nbd7 10. Qf3 b5 11. Nd2 Bb7 12. Rae1 O-O 13. Qh3 Nc5 14. Bf2 d5 15. e5 Nfe4 16. Nxe4 Nxe4 17. Be3 Bc5 18. Rf3 Rae8 19. Qh5 f6 20. exf6 Nxf6 21. Qh4 Ne4 22. Rh3 h6 23. Bxe4 dxe4 24. Rg3 e5 25. fxe5 Qxe5 26. c3 Rf6 27. Qg4 Re7 28. Ne2 Ref7 29. Kg1 b4 30. Bd4 Qd5 31. a3 bxa3 32. bxa3 Bxd4+ 33. cxd4 a5 34. h3 Ba6 35. Kh2 h5 36. Qh4 Bxe2 37. Rxe2 Rf4 38. Qg5 Qxd4 39. Qxh5 Rf1 40. Ree3 Qa1 41. Rg5 Rh1+ 42. Kg3 Qf1 43. Kh4 Qf4+ 44. Qg4 Qxe3 45. Qc8+ Rf8 46. Qe6+ Rf7 47. Qc8+ Rf8 48. Qe6+ Rf7 49. Qc8+ 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.29"] [White "Boricsev, Oleg"] [Black "Tran, Minh Thang"] [Result "0-1"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2339"] [BlackElo "2071"] [PlyCount "78"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 Nf6 5. Nf3 Bg4 6. Be2 e6 7. h3 Bh5 8. Na3 a6 9. Nc2 cxd4 10. Ncxd4 Nc6 11. Nxc6 Qxc6 12. O-O Bc5 13. Ne5 Bxe2 14. Qxe2 Qe4 15. Re1 Qxe2 16. Rxe2 Rd8 17. Bg5 Ke7 18. Ng4 Rd3 19. Nxf6 gxf6 20. Rd2 Rhd8 21. Rxd3 Rxd3 22. Bh6 e5 23. Kf1 f5 24. Ke2 Rd6 25. Bg5+ Ke6 26. Be3 Bxe3 27. fxe3 h5 28. Rd1 Rxd1 29. Kxd1 Kd5 30. Ke2 Ke4 31. g3 f4 32. gxf4 exf4 33. exf4 Kxf4 34. Kf2 h4 35. c4 a5 36. b3 f5 37. c5 Ke4 38. a3 Kd4 39. Kf3 Kc3 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.30"] [White "Borsos, Bogdan"] [Black "Tran, Le Dan Thuy"] [Result "1-0"] [ECO "A09"] [WhiteElo "2271"] [BlackElo "2005"] [PlyCount "119"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. c4 d4 3. e3 dxe3 4. fxe3 Bf5 5. Qb3 b6 6. Nc3 Nf6 7. Be2 e6 8. O-O Bd6 9. Nd4 Bg4 10. Qb5+ Qd7 11. Bd3 Qxb5 12. Ndxb5 Nbd7 13. Nxd6+ cxd6 14. b3 O-O 15. Ba3 Nc5 16. Bc2 Rfd8 17. d4 Nb7 18. Rac1 Rd7 19. Bd3 Bh5 20. Ne4 Ng4 21. Be2 Bg6 22. Bxg4 Bxe4 23. d5 Re8 24. dxe6 fxe6 25. Rcd1 g6 26. Rd2 h5 27. Rf4 Bc6 28. Bd1 d5 29. Bc2 Kg7 30. cxd5 Bxd5 31. Bb2+ Kh6 32. Rf6 Rg8 33. e4 Bc6 34. Bc1 Kg7 35. Rxe6 Rxd2 36. Bxd2 Nd8 37. Re7+ Kf6 38. Rxa7 Ne6 39. Ra6 Rb8 40. Be3 Be8 41. Rxb6 Rc8 42. Bd3 Ke5 43. Bc4 Nd4 44. Bxd4+ Kxd4 45. e5 Kxe5 46. h4 Rd8 47. Kf2 Kf4 48. a4 Kg4 49. g3 Rd2+ 50. Be2+ Kh3 51. a5 Bd7 52. Rxg6 Bg4 53. Rxg4 hxg4 54. a6 Rb2 55. h5 Rxb3 56. h6 Rb8 57. h7 Rf8+ 58. Ke3 Kxg3 59. Bc4 Re8+ 60. Kd4 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.31"] [White "Hoang, Thi Bao Tram"] [Black "Doan, Thi Van Anh"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D78"] [WhiteElo "2269"] [BlackElo "1994"] [PlyCount "129"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 4. c4 c6 5. O-O Bg7 6. d4 O-O 7. Nbd2 Nbd7 8. Qc2 Re8 9. Rd1 e5 10. dxe5 Nxe5 11. cxd5 Qxd5 12. Nxe5 Qxe5 13. Nc4 Qe7 14. e4 Bg4 15. Re1 Qe6 16. Bd2 Bh3 17. e5 Nd5 18. Bh1 Bf8 19. Na5 Qd7 20. a3 h6 21. b4 Rad8 22. Nb3 Qc7 23. Qe4 Bf5 24. Qe2 f6 25. Qc4 Rxe5 26. Rxe5 Qxe5 27. Re1 Qd6 28. Nc5 Qc7 29. h4 Kh7 30. h5 b6 31. hxg6+ Kxg6 32. Ne6 b5 33. Qh4 Bxe6 34. Rxe6 Bg7 35. Bf3 Kf7 36. Re1 Ne7 37. Qh5+ Kg8 38. Bxh6 Rf8 39. Be3 Qe5 40. Qg4 f5 41. Qh4 Ng6 42. Qh5 Qe6 43. Kg2 f4 44. Bd2 Qd6 45. Re2 fxg3 46. fxg3 Qf6 47. Bg5 Qf5 48. Be3 Qd3 49. Bc5 Rf5 50. Qg4 Ne5 51. Rxe5 Rxe5 52. Qc8+ Kh7 53. Qxc6 Qc2+ 54. Kh3 Qf5+ 55. Kg2 Qc2+ 56. Kh3 Qc4 57. Qd7 Qf1+ 58. Kg4 Qc4+ 59. Kh3 Qf1+ 60. Kg4 Qc1 61. Qd3+ Kh8 62. Qd8+ Kh7 63. Qd3+ Kh8 64. Qd8+ Kh7 65. Qd3+ 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.32"] [White "Le, Minh Hoang"] [Black "Tu, Hoang Thai"] [Result "0-1"] [ECO "A40"] [WhiteElo "1931"] [BlackElo "2250"] [PlyCount "134"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 g6 2. Nf3 Bg7 3. Bf4 c5 4. c3 Qb6 5. Qc1 d5 6. e3 Nf6 7. Be2 Nc6 8. O-O O-O 9. Nbd2 cxd4 10. exd4 Nd7 11. Nb3 a5 12. Bh6 a4 13. Bxg7 Kxg7 14. Nbd2 f6 15. c4 Nxd4 16. Nxd4 Qxd4 17. Nf3 Qc5 18. cxd5 Qxd5 19. Qc7 Ra5 20. Rfd1 Rc5 21. Qg3 Qc6 22. Nd4 Qb6 23. b4 axb3 24. axb3 Ne5 25. f4 Nc6 26. Nxc6 Rxc6+ 27. Kh1 Be6 28. Re1 Rd8 29. Bc4 Bxc4 30. bxc4 Qc7 31. Qa3 Rd7 32. f5 Rxc4 33. fxg6 hxg6 34. Qh3 e5 35. Rf1 Rc6 36. Qb3 Rb6 37. Qe3 Rbd6 38. h3 Qb6 39. Qf3 Rd3 40. Qg4 R7d4 41. Qe2 Qc6 42. Rfc1 Rxh3+ 43. Kg1 Rc3 44. Rxc3 Qxc3 45. Rb1 Qc5 46. Kh2 Rd7 47. Rd1 Re7 48. Qe4 Qc6 49. Qb4 Rd7 50. Rxd7+ Qxd7 51. Qc5 Kf7 52. Qc4+ Qe6 53. Qc7+ Qe7 54. Qc4+ Kg7 55. Kg3 e4 56. Kf2 Qe5 57. Qb4 b5 58. g3 e3+ 59. Ke2 Qxg3 60. Qe7+ Kh6 61. Qf8+ Kg5 62. Qc5+ f5 63. Qe7+ Kg4 64. Kd3 Qe1 65. Kd4 Qd2+ 66. Ke5 e2 67. Kf6 Qg5+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.33"] [White "Tran, Ngoc Lan"] [Black "Luu, Duc Hai"] [Result "1-0"] [ECO "C01"] [WhiteElo "2244"] [BlackElo "1913"] [PlyCount "71"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. exd5 exd5 5. Bd3 c5 6. Bg5 c4 7. Bxf6 gxf6 8. Be2 Nc6 9. Bf3 Be6 10. Nge2 Bh6 11. O-O Qd7 12. b3 Na5 13. Re1 O-O 14. Ng3 Rac8 15. Nh5 Bg7 16. Nxd5 Bxd5 17. Bxd5 Qxd5 18. Re5 Qd7 19. Rxa5 f5 20. Qf3 Qxd4 21. Rd1 Qg4 22. Qxg4 fxg4 23. Rg5 Kh8 24. Rxg7 cxb3 25. cxb3 Rfd8 26. Rxd8+ Rxd8 27. g3 Rd5 28. Rxh7+ Kxh7 29. Nf6+ Kg6 30. Nxd5 f5 31. f3 b6 32. Kf2 Kg5 33. Ke3 Kh5 34. f4 Kg6 35. Kd4 Kf7 36. Ke5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.34"] [White "Pham, Duc Thang"] [Black "Tran, Thi Mong Thu"] [Result "1-0"] [ECO "A36"] [WhiteElo "2201"] [BlackElo "1909"] [PlyCount "68"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 c5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. Nc3 Nc6 5. e3 a6 6. Nge2 e5 7. O-O Nge7 8. b3 O-O 9. Bb2 d6 10. Nd5 Be6 11. d3 Rc8 12. Nec3 f5 13. Nxe7+ Qxe7 14. Nd5 Qf7 15. Qd2 h6 16. f4 Kh7 17. Rf2 b5 18. Raf1 Qe8 19. e4 Bxd5 20. cxd5 Nd4 21. Bxd4 exd4 22. exf5 gxf5 23. Re2 Qd7 24. Rfe1 Rce8 25. Re6 Rxe6 26. dxe6 Qc7 27. Bh3 Kh8 28. Bxf5 d5 29. e7 Re8 30. Qe2 Bf6 31. Qh5 Rxe7 32. Qxh6+ Kg8 33. Be6+ Rxe6 34. Rxe6 Kf7 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.35"] [White "Nguyen, Dang Hong Phuc"] [Black "Vo, Dai Hoai Duc"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A32"] [WhiteElo "1870"] [BlackElo "2187"] [PlyCount "77"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 c5 4. Nf3 cxd4 5. Nxd4 Nc6 6. Bg2 Qb6 7. Nc2 Ne5 8. b3 Bc5 9. O-O h5 10. Nc3 Neg4 11. e3 Be7 12. h3 Ne5 13. Qd4 Qxd4 14. exd4 Ng6 15. h4 d6 16. Ba3 O-O 17. Ne3 Rd8 18. Rac1 Rb8 19. Rfd1 a6 20. Bb4 b6 21. f4 Bb7 22. Rd2 Bxg2 23. Kxg2 d5 24. Bxe7 Nxe7 25. cxd5 Nexd5 26. Ncxd5 Nxd5 27. Nxd5 Rxd5 28. Rc6 Kh7 29. Kf3 Kg6 30. Ke4 Rb7 31. Rf2 Kf6 32. f5 Ke7 33. fxe6 fxe6 34. Re2 Rbd7 35. Rxb6 Rxd4+ 36. Kf3 R7d6 37. Rxd6 Kxd6 38. Ke3 Ke5 39. Rc2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.36"] [White "Pham, Bich Ngoc"] [Black "Nguyen, Truong Bao Tran"] [Result "1-0"] [ECO "A24"] [WhiteElo "2186"] [BlackElo "1889"] [PlyCount "47"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nc3 Bg7 4. g3 d6 5. Bg2 O-O 6. O-O Nbd7 7. d3 c6 8. Rb1 e5 9. b4 Qc7 10. e4 Ne8 11. Be3 f5 12. exf5 gxf5 13. Qc1 Ndf6 14. d4 Ng4 15. dxe5 dxe5 16. Bc5 Rf6 17. h3 Nh6 18. Nxe5 b6 19. Bd4 Rd6 20. Nxc6 Rxc6 21. Nb5 Qd7 22. Bxg7 Kxg7 23. Rd1 Qe6 24. Nd4 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.37"] [White "Frost, Peter"] [Black "Ivana Maria, Furtado"] [Result "0-1"] [ECO "C12"] [WhiteElo "1781"] [BlackElo "2177"] [PlyCount "246"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Bb4 5. e5 h6 6. Bc1 Ne4 7. Qg4 Kf8 8. a3 Bxc3+ 9. bxc3 Nxc3 10. Bd2 Ne4 11. Bb4+ c5 12. dxc5 a5 13. Bd2 Qc7 14. Nf3 Qxc5 15. Qh4 Nc6 16. c4 Nxd2 17. Nxd2 dxc4 18. Be2 Qxe5 19. Rd1 g5 20. Qxc4 Nd4 21. Nf3 Qxe2+ 22. Qxe2 Nxe2 23. Kxe2 Ke7 24. h4 g4 25. Ne5 Rg8 26. Rd4 h5 27. Rc1 Kf6 28. Nd7+ Bxd7 29. Rxd7 Rgc8 30. Rxc8 Rxc8 31. Rxb7 Rc2+ 32. Kf1 Rc3 33. Rb5 Rxa3 34. Rxh5 e5 35. Rg5 Ra1+ 36. Ke2 Ra2+ 37. Kf1 Ra4 38. Rg8 Kf5 39. h5 Ra1+ 40. Ke2 a4 41. h6 Rh1 42. Ra8 Rxh6 43. Rxa4 Rb6 44. g3 Rb1 45. Ra7 f6 46. Ra4 Kg5 47. Ra5 Kg6 48. Ra4 Kf5 49. Rc4 Ra1 50. Rb4 Kg5 51. Rb5 Kg6 52. Rb4 f5 53. Rb5 Kf6 54. Rb6+ Kg5 55. Rb5 e4 56. Re5 Ra3 57. Re8 Rf3 58. Re7 Kg6 59. Re6+ Kg7 60. Re7+ Kf6 61. Re8 Ra3 62. Rb8 Rc3 63. Ra8 Rb3 64. Rc8 Kg6 65. Ra8 Rf3 66. Ra6+ Kf7 67. Ra7+ Ke6 68. Ra6+ Kd5 69. Ra5+ Kc4 70. Ra4+ Kb5 71. Rd4 Kc6 72. Ra4 Kb6 73. Rb4+ Ka5 74. Rc4 Kb5 75. Rd4 Kc5 76. Ra4 Kc6 77. Ra6+ Kd7 78. Ra7+ Ke6 79. Ra6+ Kf7 80. Ra7+ Kg6 81. Ra6+ Kh5 82. Re6 Kg5 83. Re7 Kf6 84. Re8 Ra3 85. Rb8 Ra5 86. Re8 Ra6 87. Rb8 Rd6 88. Ra8 Ke5 89. Ra5+ Rd5 90. Ra8 Rc5 91. Rb8 Kd4 92. Rd8+ Rd5 93. Rc8 Ra5 94. Rd8+ Ke5 95. Re8+ Kf6 96. Rb8 Kg5 97. Rg8+ Kh5 98. Rh8+ Kg6 99. Rg8+ Kf7 100. Rb8 Ra2+ 101. Ke3 Ra3+ 102. Ke2 e3 103. fxe3 Ra2+ 104. Kf1 Ke6 105. Rb5 Rd2 106. Ra5 Rd5 107. Ra8 Rb5 108. Kf2 Rb2+ 109. Kf1 Kd5 110. Re8 Rb6 111. Ke2 Rh6 112. Re7 Rh8 113. Rd7+ Ke5 114. Re7+ Kd6 115. Ra7 Rh2+ 116. Kf1 Kd5 117. Rd7+ Ke4 118. Re7+ Kf3 119. Kg1 Rg2+ 120. Kf1 Rb2 121. Kg1 Kxg3 122. Kf1 Kf3 123. Kg1 g3 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.38"] [White "Tong, Thai Hung"] [Black "Wolfaardt, Francois"] [Result "1-0"] [ECO "C41"] [WhiteElo "2151"] [BlackElo "1785"] [PlyCount "43"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d6 2. e4 e5 3. Nf3 Bg4 4. dxe5 Bxf3 5. Qxf3 dxe5 6. Bc4 Qd7 7. O-O Bd6 8. Qb3 c6 9. Qg3 g6 10. a4 Nf6 11. Qf3 Nh5 12. Bh6 Bf8 13. Bg5 Bd6 14. Rd1 O-O 15. Ra3 Ng7 16. Rad3 Ne8 17. Bh6 b5 18. axb5 cxb5 19. Bb3 Qc7 20. Bxf8 Bxf8 21. Rd7 Nxd7 22. Qxf7+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "2.39"] [White "Le, Thi Phuong Lien"] [Black "Pham, Hoang Nhat Anh"] [Result "1-0"] [ECO "B07"] [WhiteElo "2143"] [BlackElo "1513"] [PlyCount "101"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 O-O 6. Nge2 c5 7. O-O Nc6 8. h3 e6 9. Be3 Qe7 10. f4 cxd4 11. Nxd4 Nxd4 12. Bxd4 e5 13. Be3 Bh6 14. Qf3 Bd7 15. Rad1 Bc6 16. f5 Bg7 17. g4 h6 18. Qf2 a6 19. Qd2 Rad8 20. Bxh6 Kh7 21. Bxg7 Kxg7 22. g5 Kh8 23. gxf6 Qxf6 24. Qh6+ Kg8 25. fxg6 Qxg6 26. Qxg6+ fxg6 27. Rxf8+ Kxf8 28. Nd5 Kg7 29. Kf2 Kh6 30. Ke3 Kg5 31. Rf1 Kh4 32. Rf6 Kg5 33. Rf7 Kh6 34. Nb4 Rc8 35. c3 b5 36. Nxa6 Ra8 37. Nb4 Be8 38. Rb7 g5 39. Rb6 Rd8 40. Nd5 Kg6 41. a3 Kf7 42. Nc7 Ke7 43. Nxb5 Bf7 44. Rb7+ Ke8 45. Nc7+ Kf8 46. a4 Rc8 47. a5 Bc4 48. a6 Bxa6 49. Nxa6 Ke8 50. Rb8 Rxb8 51. Nxb8 1-0 [/pgn]

Round 3

[pgn initialHalfmove=2 autoplayMode=none] [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.1"] [White "Le, Quang Liem"] [Black "Yap, Kim Steven"] [Result "1-0"] [ECO "A34"] [WhiteElo "2709"] [BlackElo "2407"] [PlyCount "63"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 c5 4. e4 d6 5. d4 cxd4 6. Nxd4 Bg7 7. f3 O-O 8. Be3 Nc6 9. Nc2 Be6 10. Qd2 Qa5 11. Rc1 Rfc8 12. Be2 Nd7 13. Na3 Nb6 14. O-O Qb4 15. Nd1 Bd4 16. Kh1 Bxe3 17. Qxe3 Qc5 18. Qd2 Qd4 19. Qe1 g5 20. Nc2 Qg7 21. Nce3 Nd4 22. Bd3 Nd7 23. b3 b5 24. Qd2 Ne5 25. Bb1 Ng6 26. Nf5 Bxf5 27. exf5 Nf4 28. Ne3 bxc4 29. bxc4 Rab8 30. g3 Nfe2 31. Rce1 h6 32. Bd3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.2"] [White "Pham, Chuong"] [Black "Zhang, Zhong"] [Result "0-1"] [ECO "A62"] [WhiteElo "2353"] [BlackElo "2600"] [PlyCount "124"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. Nc3 g6 7. Bg2 Bg7 8. Nf3 O-O 9. O-O Re8 10. Bf4 Na6 11. Nd2 Nh5 12. Nc4 Nxf4 13. gxf4 Bxc3 14. bxc3 b5 15. Nd2 Bg4 16. Ne4 Rb8 17. Qd2 Nc7 18. Rad1 Rb6 19. Ng3 Qh4 20. Rde1 Bh3 21. e4 Bxg2 22. Kxg2 Qh6 23. Re2 f6 24. Rh1 Qh4 25. Rd1 Qh6 26. Rh1 Qh4 27. Rd1 Qh6 28. Qe3 Qh4 29. Qf3 Rf8 30. h3 Ra6 31. Kh2 Ne8 32. Qe3 Ra4 33. Rc1 Rc4 34. Rb2 a6 35. Ra1 f5 36. exf5 Rxf4 37. Re1 Ng7 38. Rbe2 Nxf5 39. Qe6+ Kg7 40. Kg2 Rxf2+ 41. Rxf2 Qxg3+ 42. Kf1 Qxf2+ 43. Kxf2 Nd4+ 44. Kg3 Nxe6 45. Rxe6 Rf6 46. Re7+ Rf7 47. Re6 Rf6 48. Re7+ Kh6 49. Rd7 g5 50. a4 bxa4 51. Ra7 Kg6 52. Rxa6 Kf5 53. Rxa4 Ke5 54. Ra7 Kxd5 55. Rxh7 Kc4 56. Rg7 d5 57. Rxg5 Rd6 58. Kf4 Kxc3 59. Ke5 Rd8 60. Ke6 c4 61. Ke7 Rh8 62. Rxd5 Rxh3 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.3"] [White "Lu, Shanglei"] [Black "Tran, Thanh Tu"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B42"] [WhiteElo "2558"] [BlackElo "2277"] [PlyCount "59"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 Bc5 6. Be3 d6 7. Nc3 Nf6 8. e5 dxe5 9. Nxe6 Bxe6 10. Bxc5 Qc7 11. Ba3 Nc6 12. O-O O-O-O 13. Qf3 Nd4 14. Qg3 Nh5 15. Qe3 f5 16. Rfe1 e4 17. Rad1 exd3 18. Rxd3 Qf4 19. Bc5 Qxe3 20. Rexe3 Nxc2 21. Rxd8+ Rxd8 22. Rxe6 Nf4 23. Re5 Nd3 24. Re2 Nxc5 25. Rxc2 Ne6 26. Kf1 Kd7 27. Rd2+ Kc6 28. Rxd8 Nxd8 29. Ke2 Ne6 30. Ke3 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.4"] [White "Nguyen, Duc Hoa"] [Black "Le, Kieu Thien Kim"] [Result "1-0"] [ECO "E11"] [WhiteElo "2496"] [BlackElo "2199"] [PlyCount "69"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Qc2 e6 5. g3 Bb4+ 6. Bd2 Be7 7. Bg2 Ne4 8. O-O Nd7 9. Rd1 O-O 10. Be1 f5 11. Nfd2 Ndf6 12. f3 Ng5 13. Nc3 Qe8 14. e3 Qh5 15. Ne2 Nh3+ 16. Kh1 g5 17. Ng1 Nxg1 18. Kxg1 g4 19. f4 Bd7 20. Nb3 dxc4 21. Qxc4 Nd5 22. Qe2 Rf6 23. h4 Rd8 24. Nc5 Bxc5 25. dxc5 Qe8 26. e4 fxe4 27. Bxe4 h5 28. Bf2 Rf8 29. Bd4 Ne7 30. Bc2 Nf5 31. Qe5 Qg6 32. Bc3 Qh6 33. Bb3 Bc8 34. Rxd8 Rxd8 35. Qxf5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.5"] [White "Nguyen, Van Hai"] [Black "Nguyen, Anh Dung"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C91"] [WhiteElo "2341"] [BlackElo "2469"] [PlyCount "120"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3 O-O 9. d4 Bg4 10. d5 Na5 11. h3 Nxb3 12. axb3 Bd7 13. Nbd2 Ne8 14. Nf1 f5 15. exf5 Bxf5 16. Ng3 Bg6 17. Be3 Qd7 18. c4 h6 19. Qe2 Nf6 20. Ra5 bxc4 21. bxc4 c6 22. dxc6 Qxc6 23. Nh4 Bh7 24. Nhf5 Bd8 25. Ra3 Kh8 26. Rd1 Bc7 27. Ne7 Qb7 28. Nd5 Nxd5 29. Rxd5 a5 30. b3 Qc6 31. Rd1 Rab8 32. Qd2 Rb7 33. Rda1 Rfb8 34. Qd1 Bg8 35. Bd2 d5 36. Bxa5 dxc4 37. Bxc7 Qxc7 38. bxc4 Qxc4 39. Ra8 Qd4 40. Rxb8 Rxb8 41. Nf5 Qxd1+ 42. Rxd1 Bh7 43. Ne3 Re8 44. Rd7 Bg6 45. Kh2 Re6 46. Kg3 Kg8 47. Kf3 Kf8 48. Nc4 Be8 49. Rd6 Bc6+ 50. Kg3 Ke7 51. Rxe6+ Kxe6 52. Ne3 Be4 53. Kg4 Bd3 54. h4 Be2+ 55. Kg3 Bd3 56. Kf3 Kd6 57. Kg4 Ke6 58. Kf3 Kd6 59. Kg4 Ke6 60. Kf3 e4+ 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.6"] [White "Dang, Hoang Son"] [Black "Kashlinskaya, Alina"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C55"] [WhiteElo "2043"] [BlackElo "2440"] [PlyCount "87"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Be7 5. O-O O-O 6. Nc3 d6 7. h3 Na5 8. Qe2 c6 9. Bg5 Nxc4 10. dxc4 h6 11. Be3 Qc7 12. Nd2 Be6 13. f4 exf4 14. Rxf4 d5 15. Raf1 Nxe4 16. Ncxe4 dxe4 17. Nxe4 b5 18. Qh5 f5 19. Bd4 Qd8 20. Ng3 Qd7 21. Qg6 Bf6 22. Bc5 Qf7 23. Qxf7+ Rxf7 24. Nxf5 Bg5 25. R4f2 Bxc4 26. Re1 a5 27. b3 Bd5 28. Ne7+ Bxe7 29. Rxe7 Rxe7 30. Bxe7 Re8 31. Bc5 Re4 32. Rf8+ Kh7 33. Kf2 Kg6 34. a3 h5 35. Rf3 h4 36. g3 hxg3+ 37. Rxg3+ Kh7 38. Rg4 Rxg4 39. hxg4 Be4 40. c3 Bd5 41. b4 a4 42. Ke3 Kg6 43. Kf4 Be6 44. Ke4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.7"] [White "Nguyen, Ngoc Truong Son"] [Black "Liu, Xiangyi"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D97"] [WhiteElo "2613"] [BlackElo "2159"] [PlyCount "159"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Qb3 dxc4 5. Qxc4 Bg7 6. e4 c6 7. Nf3 O-O 8. Be2 b5 9. Qb3 a5 10. a3 Na6 11. Qc2 c5 12. Nxb5 cxd4 13. Nbxd4 Bb7 14. e5 Ng4 15. Bf4 Nxe5 16. Bxe5 Bxe5 17. Ne6 fxe6 18. Nxe5 Rc8 19. Qb3 Nc5 20. Qe3 Qd5 21. Nf3 Qe4 22. Qxe4 Bxe4 23. b4 axb4 24. axb4 Bxf3 25. gxf3 Nb3 26. Rd1 Rf4 27. b5 Nd4 28. Rb1 Rf5 29. Kf1 Re5 30. Bd3 Nxf3 31. Kg2 Nd2 32. Rhc1 Rd8 33. b6 Rg5+ 34. Kh1 Nxb1 35. b7 Kf7 36. Rxb1 Rb8 37. Be4 Rc5 38. Rb6 Rc7 39. Kg2 Ke8 40. Rxe6 Rbxb7 41. Bxb7 Rxb7 42. Re3 Rb5 43. h3 Kf7 44. Rf3+ Rf5 45. Ra3 Kf6 46. Ra6+ e6 47. Ra7 h6 48. Ra8 Rb5 49. Rf8+ Kg7 50. Re8 Kf7 51. Rh8 h5 52. Rh7+ Kf6 53. Rh8 e5 54. Rf8+ Kg5 55. Re8 Ra5 56. Re7 Kf5 57. Rf7+ Ke6 58. Rg7 Kf6 59. Rg8 Ra6 60. Rf8+ Kg5 61. Rf3 e4 62. Rg3+ Kf4 63. h4 Ra2 64. Kg1 Ra6 65. Kg2 Re6 66. Rg5 Rf6 67. Kg1 Ra6 68. Kg2 Ra2 69. Kg1 Ra6 70. Kg2 Re6 71. Kf1 e3 72. fxe3+ Kf3 73. Kg1 Kxe3 74. Kg2 Kf4 75. Kh3 Re1 76. Kh2 Re6 77. Kg2 Rf6 78. Kf2 Ke4+ 79. Kg2 Rf4 80. Kg3 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.8"] [White "Nguyen, Anh Khoi"] [Black "Gomez, John Paul"] [Result "0-1"] [ECO "A21"] [WhiteElo "2147"] [BlackElo "2534"] [PlyCount "64"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. g3 g6 2. Bg2 Bg7 3. c4 e5 4. Nc3 Ne7 5. e3 c6 6. Nge2 d5 7. cxd5 cxd5 8. Qb3 d4 9. exd4 exd4 10. Ne4 d3 11. Nf4 Nbc6 12. O-O O-O 13. Qxd3 Nd4 14. Nc3 Nec6 15. Qb1 Bf5 16. Be4 Bxe4 17. Nxe4 g5 18. Nh3 f5 19. Nc3 Nb4 20. a3 Nbc2 21. Qa2+ Kh8 22. Rb1 Nf3+ 23. Kh1 Qd3 24. Rg1 Nxg1 25. Nxg1 Rae8 26. Qd5 Nd4 27. b4 Re5 28. Qxb7 Re1 29. Bb2 Rxb1 30. Nxb1 Qxb1 31. Bxd4 Bxd4 32. Kg2 Qe4+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.9"] [White "Diu, Viacheslav"] [Black "Bersamina, Paulo"] [Result "1-0"] [ECO "B36"] [WhiteElo "2474"] [BlackElo "2326"] [PlyCount "103"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. c4 Nf6 6. Nc3 d6 7. Be2 Nxd4 8. Qxd4 Bg7 9. Be3 O-O 10. Qd2 a5 11. Rd1 Be6 12. b3 a4 13. e5 Ng4 14. Bxg4 Bxg4 15. f3 Bf5 16. Nxa4 Bxe5 17. Bd4 Bxd4 18. Qxd4 Qa5+ 19. Qc3 Qa6 20. Qb4 Qa7 21. Ke2 Qb8 22. Rd2 Ra6 23. Nc3 Be6 24. Re1 Rc8 25. Kf1 Qa7 26. Nb5 Qb6 27. a4 Rc5 28. h3 Rg5 29. Qc3 Qc5 30. Nd4 d5 31. Qe3 Rh5 32. Nxe6 Qxe3 33. Rxe3 Rxe6 34. Rxe6 fxe6 35. cxd5 exd5 36. Rd4 b5 37. axb5 Rf5 38. b6 Rf6 39. Rb4 Rf8 40. Ke2 e5 41. Ke3 g5 42. g3 Rd8 43. b7 Rb8 44. f4 gxf4+ 45. gxf4 e4 46. Kd4 Kf7 47. Kxd5 e3 48. Kc6 Re8 49. Ra4 Re6+ 50. Kc7 Re7+ 51. Kb6 Re6+ 52. Kc5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.10"] [White "Kuderinov, Kirill"] [Black "Vo, Thanh Ninh"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C06"] [WhiteElo "2454"] [BlackElo "2299"] [PlyCount "111"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. Bd3 c5 5. e5 Nfd7 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Qxf6 10. Nf3 Bd6 11. O-O h6 12. Bb1 O-O 13. Qd3 Rd8 14. Qe3 Nf8 15. Nf4 Bxf4 16. Qxf4 Qxf4 17. Bxf4 Bd7 18. Rc1 Be8 19. Bd3 a6 20. Rc3 Bh5 21. g4 Bxg4 22. Ne5 Nxe5 23. Bxe5 Rac8 24. Bc7 Rd7 25. Rac1 Bf5 26. Be2 Nh7 27. b4 Nf6 28. Be5 Rxc3 29. Rxc3 Ng4 30. Bg3 Nf6 31. Rc8+ Kh7 32. f3 Rf7 33. Rb8 g5 34. a4 Nh5 35. Be5 Nf4 36. Bf1 Bc2 37. a5 Nd3 38. Rh8+ Kg6 39. Re8 Ne1 40. Rxe6+ Kh7 41. Be2 Nxf3+ 42. Bxf3 Rxf3 43. Re7+ Kg6 44. Rxb7 Bd3 45. Rb6+ Kh7 46. Kg2 g4 47. h4 h5 48. Rf6 Rxf6 49. Bxf6 Kg6 50. Be7 Kf5 51. Kg3 Ke4 52. Bc5 Bb5 53. Bb6 Bc4 54. Bc5 Bb5 55. Bb6 Bc4 56. Bc5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.11"] [White "Nguyen, Van Huy"] [Black "Fang, Yan"] [Result "1-0"] [ECO "A43"] [WhiteElo "2414"] [BlackElo "2307"] [PlyCount "67"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. d5 d6 4. Nc3 g6 5. e4 Bg7 6. Bb5+ Bd7 7. a4 O-O 8. O-O Na6 9. e5 Ne8 10. exd6 exd6 11. Bg5 f6 12. Be3 Nac7 13. Bxd7 Qxd7 14. Qd2 f5 15. Bh6 Nf6 16. Bxg7 Kxg7 17. Qd3 Rfe8 18. Nd2 Re7 19. Nc4 Ng4 20. Nb5 Ne5 21. Nxe5 Rxe5 22. c4 a6 23. Nxc7 Qxc7 24. Qc3 Kg8 25. Rfe1 Rae8 26. Rxe5 Rxe5 27. Re1 Rxe1+ 28. Qxe1 Qd7 29. b4 Qxa4 30. bxc5 Qxc4 31. cxd6 Qxd5 32. Qe8+ Kg7 33. Qe7+ Qf7 34. Qc7 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.12"] [White "Dimakiling, Oliver"] [Black "Vo, Thi Kim Phung"] [Result "1-0"] [ECO "D13"] [WhiteElo "2364"] [BlackElo "2197"] [PlyCount "105"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 Nf6 2. Nc3 c6 3. d4 d5 4. cxd5 cxd5 5. Bf4 Nc6 6. e3 a6 7. Bd3 e6 8. Nf3 Be7 9. h3 O-O 10. Rc1 Bd7 11. O-O b5 12. Ne5 Na5 13. b3 Ra7 14. Qe2 Be8 15. Rfd1 Qb6 16. g4 b4 17. Na4 Bxa4 18. bxa4 Bd6 19. Qc2 Rc7 20. Qb1 h6 21. Rxc7 Bxc7 22. Rc1 Bd6 23. Qc2 g5 24. Bg3 Kg7 25. Kg2 Rh8 26. f4 Bxe5 27. fxe5 Nd7 28. h4 Qb7 29. Qc7 Qxc7 30. Rxc7 Nb6 31. Be1 Na8 32. Ra7 Rb8 33. Bxa6 Nc4 34. Kf3 gxh4 35. Bxh4 Nab6 36. Bb5 Nd2+ 37. Kf4 Nbc4 38. Be7 b3 39. axb3 Nxb3 40. Rc7 Nbd2 41. e4 Nb6 42. Bd6 Nxe4 43. Rxf7+ Kxf7 44. Bxb8 Nc3 45. a5 Nc4 46. Bxc4 dxc4 47. Ke3 Nd5+ 48. Kd2 Kg6 49. a6 Kg5 50. a7 Nb6 51. Bc7 Na8 52. Bd8+ Kf4 53. Kc3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.13"] [White "Tu, Hoang Thong"] [Black "Tin, Jingyao"] [Result "1-0"] [ECO "C26"] [WhiteElo "2434"] [BlackElo "2225"] [PlyCount "73"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. g3 Bc5 5. Bg2 d6 6. O-O a6 7. d3 Bg4 8. h3 Bxf3 9. Bxf3 h6 10. Bg2 Qd7 11. a3 g5 12. Rb1 Nd4 13. Kh2 Rg8 14. b4 Ba7 15. a4 c6 16. Ne2 h5 17. Nxd4 Bxd4 18. Be3 g4 19. h4 c5 20. Qd2 Rg6 21. bxc5 dxc5 22. c3 Bxe3 23. fxe3 O-O-O 24. Qb2 Qc7 25. d4 Ne8 26. Rf5 cxd4 27. cxd4 Rc6 28. Rxe5 Kb8 29. Rc5 Rxc5 30. dxc5 Rd3 31. Qh8 Qc6 32. Rb6 Qxc5 33. Qxe8+ Ka7 34. Rb1 Qxe3 35. Qxf7 Qxg3+ 36. Kg1 Qe3+ 37. Kh1 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.14"] [White "Tu, Hoang Thai"] [Black "Ni, Hua"] [Result "0-1"] [ECO "B10"] [WhiteElo "2250"] [BlackElo "2658"] [PlyCount "85"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. b3 d5 3. Bb2 dxe4 4. Qe2 Nf6 5. Nc3 Bg4 6. Qe3 Bf5 7. h3 Nbd7 8. g4 Bg6 9. Bg2 Nd5 10. Nxd5 cxd5 11. f3 e5 12. fxe4 Qh4+ 13. Qf2 Qxf2+ 14. Kxf2 dxe4 15. Re1 Bb4 16. Bc3 Bxc3 17. dxc3 Rc8 18. c4 b5 19. cxb5 Rxc2+ 20. Re2 Rc5 21. a4 h5 22. Bxe4 Bxe4 23. Rxe4 Nf6 24. Re3 hxg4 25. Ne2 Rh5 26. h4 Rf5+ 27. Kg3 Kd7 28. Rd1+ Kc7 29. b4 Rc4 30. Nc3 Rf3+ 31. Rxf3 gxf3 32. Nd5+ Nxd5 33. Rxd5 Rf4 34. Kf2 e4 35. Re5 Kd6 36. Re8 Kd7 37. Ra8 e3+ 38. Kxe3 f2 39. Rxa7+ Ke6 40. Kxf4 f1=Q+ 41. Ke4 Qe2+ 42. Kd4 Qf2+ 43. Ke4 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.15"] [White "Dao, Thien Hai"] [Black "Borsos, Bogdan"] [Result "1-0"] [ECO "E39"] [WhiteElo "2508"] [BlackElo "2271"] [PlyCount "93"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 c5 5. dxc5 O-O 6. Nf3 Bxc5 7. Bg5 Be7 8. e4 h6 9. Bh4 Nc6 10. Rd1 Nh5 11. Bxe7 Qxe7 12. Be2 Nf4 13. O-O b6 14. Rfe1 Nxe2+ 15. Rxe2 Bb7 16. Nb5 Rad8 17. Nd6 Ba8 18. Qc3 Qf6 19. Qxf6 gxf6 20. Red2 Ne7 21. Nd4 Nc8 22. N4b5 Nxd6 23. Nxd6 Bc6 24. b4 Ba4 25. Rc1 a6 26. Rc3 Ra8 27. Rg3+ Kh7 28. h3 Rg8 29. Ra3 Bc6 30. Rf3 f5 31. b5 axb5 32. cxb5 Bxe4 33. Nxe4 fxe4 34. Rxf7+ Rg7 35. Rdxd7 Rxf7 36. Rxf7+ Kg6 37. Rb7 Rxa2 38. Rxb6 Kf5 39. Rb8 Ra1+ 40. Kh2 Ra2 41. b6 Ke5 42. b7 Rb2 43. Kg3 Rb3+ 44. Kh4 Rb5 45. g3 h5 46. Kxh5 Kd6+ 47. Kg4 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.16"] [White "Tran, Quoc Dung"] [Black "Shyam, Nikil P"] [Result "0-1"] [ECO "D38"] [WhiteElo "2270"] [BlackElo "2431"] [PlyCount "140"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Qa4+ Nc6 6. a3 Be7 7. e3 O-O 8. Qc2 Re8 9. b4 a6 10. Bb2 Bd6 11. Rd1 dxc4 12. Bxc4 Qe7 13. Ng5 h6 14. h4 Bd7 15. Nge4 Nxe4 16. Nxe4 e5 17. d5 Nb8 18. Ba2 Bf5 19. Bb1 Nd7 20. Qc3 Bxe4 21. Bxe4 Nf6 22. Bb1 e4 23. Ba2 Rad8 24. O-O Qd7 25. Qc2 Ng4 26. Rd4 Nh2 27. Rxe4 Nxf1 28. Kxf1 Rxe4 29. Qxe4 Re8 30. Qd3 h5 31. Bb1 Qb5 32. Ke2 Qxd3+ 33. Kxd3 f5 34. Kc4 g6 35. a4 Kf7 36. g3 Ke7 37. e4 fxe4 38. Bxe4 Kf7 39. Bd3 Re1 40. Bc3 Re8 41. Bd2 Be5 42. Bf1 Bd6 43. Kd3 Re5 44. Bg2 b5 45. axb5 axb5 46. Bc3 Re8 47. Bh3 Ke7 48. Ke4 Ra8 49. Bf1 Ra2 50. Bd4 Ra4 51. Bc3 Ra3 52. Bd2 Ra2 53. Bg5+ Kf7 54. Bxb5 Rxf2 55. Bd7 Bxb4 56. Be6+ Ke8 57. g4 Be7 58. Bf4 Bd6 59. Bg5 Rh2 60. gxh5 gxh5 61. Kf5 Bg3 62. Kg6 Bxh4 63. Bf4 Bg3 64. Bf7+ Kd7 65. Be6+ Ke7 66. Bg5+ Kd6 67. Bh6 Kc5 68. Kg5 Bd6 69. Bf7 Rf2 70. Kg6 Rxf7 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.17"] [White "Ivana Maria, Furtado"] [Black "Prasanna, Raghuram Rao"] [Result "0-1"] [ECO "E37"] [WhiteElo "2177"] [BlackElo "2410"] [PlyCount "68"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d5 5. a3 Bxc3+ 6. Qxc3 Ne4 7. Qc2 c5 8. dxc5 Nc6 9. e3 Qa5+ 10. Bd2 Qxc5 11. b4 Qe7 12. Bc1 Ne5 13. Bb2 Ng4 14. Nh3 Qh4 15. Qe2 Ngf6 16. g3 Qh6 17. f3 Nd6 18. c5 Nc4 19. Bc1 Nd7 20. Kf2 a5 21. Ra2 e5 22. Bg2 Qa6 23. Rc2 b5 24. cxb6 axb4 25. axb4 Qxb6 26. Rd1 Nf6 27. Rxd5 Nxd5 28. Qxc4 Ne7 29. Ng5 O-O 30. Nxh7 Be6 31. Qh4 Ng6 32. Qh5 Rfc8 33. Re2 Rxc1 34. f4 Ra2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.18"] [White "Wynn, Zaw Htun"] [Black "Tran, Ngoc Lan"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A07"] [WhiteElo "2408"] [BlackElo "2244"] [PlyCount "88"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. g3 c6 3. Bg2 Bf5 4. d3 e6 5. O-O Nf6 6. Nbd2 h6 7. Qe1 Nbd7 8. e4 dxe4 9. dxe4 Bg6 10. Qe2 Qc7 11. Re1 e5 12. b3 Bc5 13. Bb2 O-O 14. Nh4 Bh7 15. a4 Rfe8 16. Nf5 Rad8 17. Nc4 Nb6 18. Nce3 Nc8 19. Red1 Ne7 20. Qf3 Bd4 21. c3 Bxe3 22. Nxe7+ Rxe7 23. Qxe3 Red7 24. Rxd7 Qxd7 25. f3 Qd2 26. Qxd2 Rxd2 27. Ba3 g5 28. g4 Ne8 29. Bf1 Kg7 30. Bc5 a6 31. Be3 Rc2 32. Rc1 Rxc1 33. Bxc1 f6 34. a5 Bg8 35. b4 h5 36. gxh5 Be6 37. Kf2 Kh6 38. h4 Kxh5 39. hxg5 fxg5 40. Kg3 Nd6 41. Be3 Ne8 42. Bc5 Kg6 43. Be7 Ng7 44. Kf2 Nh5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.19"] [White "Tran, Tuan Minh"] [Black "Pham, Duc Thang"] [Result "0-1"] [ECO "D15"] [WhiteElo "2353"] [BlackElo "2201"] [PlyCount "82"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. e3 a6 5. a4 g6 6. Nf3 Bg7 7. a5 O-O 8. Bd3 c5 9. dxc5 dxc4 10. Bxc4 Qc7 11. b4 Nc6 12. Qb3 Bg4 13. Bb2 Bxf3 14. gxf3 Rad8 15. Rd1 e6 16. O-O Ne5 17. Be2 g5 18. Rxd8 Rxd8 19. Rd1 Rf8 20. Rd4 Ng6 21. Ne4 Nxe4 22. Rxe4 e5 23. Rc4 Nh4 24. Rg4 Qd8 25. Kf1 h5 26. Rg3 Ng6 27. Bd3 Kh8 28. Ke2 f5 29. Rg1 Qe7 30. Qc4 g4 31. fxg4 hxg4 32. Bc2 Nf4+ 33. exf4 exf4+ 34. Kd2 Bxb2 35. Qxf4 Qf6 36. Ke2 Be5 37. Qc4 Qc6 38. Qd3 Bxh2 39. Rxg4 Re8+ 40. Kd2 Qh6+ 41. f4 fxg4 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.20"] [White "Hoang, Thi Nhu Y"] [Black "Emojong, Elijah"] [Result "0-1"] [ECO "A46"] [WhiteElo "2210"] [BlackElo "2350"] [PlyCount "68"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 e6 4. Bg2 b5 5. O-O Nbd7 6. a4 b4 7. c4 bxc3 8. Nxc3 c5 9. dxc5 Bxc5 10. Bf4 O-O 11. Ne5 Ba6 12. Nd3 Be7 13. Nb5 h6 14. b4 Bxb5 15. axb5 Nb6 16. Ra6 Qd7 17. Qa1 Qxb5 18. Rxa7 Ne4 19. Ra5 Rxa5 20. Qxa5 Qxa5 21. bxa5 Nc4 22. a6 Ra8 23. Rc1 f5 24. Ra1 Na3 25. Be3 Nc2 26. Ra2 Nxe3 27. fxe3 Bc5 28. Bxe4 Bxe3+ 29. Kg2 fxe4 30. Nb4 Kf7 31. Nc6 Ke8 32. a7 Kd7 33. Ra6 Kc7 34. Nb4 Bb6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.21"] [White "Pham, Le Thao Nguyen"] [Black "Pham, Bich Ngoc"] [Result "1-0"] [ECO "E14"] [WhiteElo "2349"] [BlackElo "2186"] [PlyCount "65"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. e3 e6 4. Bd3 b6 5. b3 Bb7 6. Bb2 d6 7. Nbd2 Be7 8. O-O O-O 9. c4 Nbd7 10. Rc1 Re8 11. Qc2 Bf8 12. Rfd1 e5 13. dxe5 dxe5 14. Ne4 Qc7 15. Nfd2 Qc6 16. f3 g6 17. Nf1 Rac8 18. Rd2 Nxe4 19. Bxe4 Qc7 20. Rcd1 Bxe4 21. Qxe4 Re7 22. Qh4 Rce8 23. Ng3 f5 24. Ne2 Bg7 25. Nc3 Rf7 26. Nb5 Qc6 27. Nd6 Bf6 28. Qf2 Ref8 29. Nxf7 Rxf7 30. Rd6 Qc7 31. Qd2 Nf8 32. Qd5 Qe7 33. f4 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.22"] [White "Pham, Thi Thu Hien"] [Black "Duong, The Anh"] [Result "0-1"] [ECO "B97"] [WhiteElo "2158"] [BlackElo "2335"] [PlyCount "108"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 e6 7. f4 Qb6 8. Nb3 Nc6 9. Qf3 Bd7 10. O-O-O Be7 11. Be2 Qc7 12. Qg3 h6 13. Bh4 O-O-O 14. Qe3 Ng4 15. Bxg4 Bxh4 16. Kb1 Kb8 17. a3 Be7 18. g3 h5 19. Bf3 h4 20. g4 g5 21. f5 Bf6 22. Be2 Rhg8 23. Rhf1 Be5 24. h3 Na5 25. Nd4 Nc4 26. Bxc4 Qxc4 27. Qd3 Rc8 28. Nce2 Qc5 29. c3 Rge8 30. fxe6 fxe6 31. Rf7 Rc7 32. Rdf1 d5 33. exd5 Qxd5 34. Qe3 Bd6 35. Nc2 Bb5 36. Rxc7 Bxc7 37. Re1 e5 38. Nb4 Qd6 39. Nc1 Qg6+ 40. Ka1 Bb6 41. Qd2 Rd8 42. Qh2 Bc7 43. Qf2 e4 44. Qf5 Qxf5 45. gxf5 Bg3 46. Rxe4 Rd1 47. Kb1 Bf4 48. f6 Rxc1+ 49. Ka2 Bd6 50. Rg4 Rf1 51. c4 Bd7 52. Rxg5 Rxf6 53. Rh5 Bxb4 54. axb4 Rf4 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.23"] [White "Muminova, Nafisa"] [Black "Tong, Thai Hung"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B87"] [WhiteElo "2322"] [BlackElo "2151"] [PlyCount "106"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. Bb3 b5 8. O-O Be7 9. Qf3 Qb6 10. Be3 Qb7 11. a3 O-O 12. Rfe1 Bd7 13. Qg3 Kh8 14. Nf3 Nc6 15. Bg5 Rac8 16. Rad1 Rc7 17. Nd5 exd5 18. exd5 Nh5 19. Qh4 Bxg5 20. Nxg5 Na5 21. Qxh5 Bf5 22. Rd4 Bg6 23. Qf3 h6 24. Nh3 Bxc2 25. Bxc2 Rxc2 26. Nf4 Qc8 27. Nh5 Rc1 28. Rde4 Rxe1+ 29. Rxe1 Qc2 30. Nf4 Kg8 31. Nd3 Nc4 32. h3 Nxb2 33. Nb4 Qd2 34. Re2 Qc1+ 35. Kh2 Nc4 36. Nc6 Qg5 37. g3 Kh8 38. Qd3 Nb6 39. Ne7 Nd7 40. f4 Qf6 41. Qe3 Nc5 42. g4 Nd7 43. Rf2 Ne5 44. fxe5 Qxe7 45. e6 fxe6 46. Rxf8+ Qxf8 47. dxe6 Qe7 48. Qe4 Kg8 49. Kg3 d5 50. Qxd5 Qxa3+ 51. Kg2 Qb2+ 52. Kg3 Qc3+ 53. Kg2 Qb2+ 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.24"] [White "Tran, Minh Thang"] [Black "Hoang, Canh Huan"] [Result "0-1"] [ECO "B06"] [WhiteElo "2071"] [BlackElo "2321"] [PlyCount "70"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 g6 2. Nf3 Bg7 3. e4 d6 4. Nc3 a6 5. a4 Nd7 6. Bc4 e6 7. Bg5 Ne7 8. Qd2 h6 9. Be3 b6 10. O-O Bb7 11. Rad1 Nf6 12. Bd3 d5 13. exd5 Nfxd5 14. Be4 Nxc3 15. Bxb7 Nxd1 16. Rxd1 Ra7 17. Be4 c6 18. a5 Rd7 19. Qb4 bxa5 20. Qc5 O-O 21. Ra1 Rb7 22. c4 Qb6 23. Qxb6 Rxb6 24. d5 Rxb2 25. d6 Nf5 26. Bxf5 gxf5 27. g3 Rb4 28. Rxa5 Rxc4 29. Bb6 Rc1+ 30. Kg2 Rd1 31. Rxa6 Rc8 32. Bc7 c5 33. Rc6 c4 34. Ne1 c3 35. Nc2 Rxd6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.25"] [White "Ngo, Thi Kim Cuong"] [Black "Yeoh, Li Tian"] [Result "0-1"] [ECO "D05"] [WhiteElo "1995"] [BlackElo "2320"] [PlyCount "124"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 4. Bd3 c5 5. b3 Nc6 6. O-O Be7 7. dxc5 Bxc5 8. Bb2 O-O 9. Nbd2 Bd7 10. a3 Qe7 11. b4 Bd6 12. c4 Rac8 13. Rc1 Rfd8 14. Qe2 a6 15. e4 dxe4 16. Nxe4 Nxe4 17. Bxe4 Be8 18. Bb1 f6 19. Rfe1 e5 20. Nh4 g6 21. c5 Bb8 22. Nf3 Bf7 23. h4 Qe6 24. Be4 Re8 25. Rcd1 Qg4 26. Bd5 Bxd5 27. Rxd5 a5 28. Bc3 axb4 29. axb4 Ne7 30. Rdd1 b6 31. Qb5 bxc5 32. bxc5 Kf8 33. Qb4 h5 34. Re4 Qf5 35. Rc4 Nc6 36. Qb1 e4 37. Nd2 Rcd8 38. Nf1 Rxd1 39. Qxd1 Qe6 40. Qe2 f5 41. Bb2 Qd5 42. Rc1 f4 43. Rd1 Qf7 44. Qc2 Qe7 45. Re1 Qe6 46. Nd2 e3 47. fxe3 Qg4 48. e4 Qxh4 49. Nf3 Qe7 50. e5 Kg7 51. Kf1 Qb7 52. Ba1 Ba7 53. e6+ Kh6 54. Kg1 Qb4 55. Kh2 Ne7 56. Bd4 Nf5 57. Bf2 Ne3 58. Bxe3 fxe3 59. Rxe3 Qf4+ 60. Kh1 Qxe3 61. Qa4 Qc1+ 62. Kh2 Bb8+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.26"] [White "Tran, Manh Tien"] [Black "Le, Thi Phuong Lien"] [Result "1-0"] [ECO "A27"] [WhiteElo "2304"] [BlackElo "2143"] [PlyCount "111"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 g6 4. d4 exd4 5. Nxd4 Bg7 6. Nxc6 bxc6 7. g3 Ne7 8. Bg2 O-O 9. O-O Rb8 10. Qa4 a6 11. Rd1 d6 12. Qc2 c5 13. b3 Bf5 14. Qd2 Qd7 15. Bb2 Bh3 16. Bh1 Bf5 17. Rac1 Rbd8 18. Ne4 Bxe4 19. Bxe4 Bxb2 20. Qxb2 Qe6 21. Bg2 Rde8 22. e3 h5 23. b4 Rb8 24. b5 h4 25. a4 h3 26. Bf3 g5 27. Qe2 a5 28. Bg4 f5 29. Bxh3 g4 30. Bg2 Kg7 31. h4 gxh3 32. Bxh3 Rh8 33. Bg2 Qh6 34. Qf3 Ng6 35. Qc6 Rbc8 36. Qd7+ Kf6 37. b6 Ne5 38. Rxd6+ cxd6 39. Qxd6+ Kg5 40. Qxe5 Qf6 41. Qf4+ Kg6 42. b7 Rb8 43. Rd1 Rhd8 44. Rxd8 Qxd8 45. Bd5 Qf8 46. Qe5 Rd8 47. e4 fxe4 48. Bxe4+ Kf7 49. Qf5+ Ke8 50. Qxf8+ Kxf8 51. Bf5 Ke7 52. g4 Kd6 53. Be4 Ke5 54. Bd5 Kf4 55. Kg2 Re8 56. Be6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.27"] [White "Nguyen, Hoang Nam"] [Black "Le, Hoang Tran Chau"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A03"] [WhiteElo "2281"] [BlackElo "2124"] [PlyCount "87"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. b3 d5 2. Bb2 Bf5 3. e3 e6 4. f4 Nf6 5. Nf3 Nbd7 6. Be2 h6 7. O-O Be7 8. Bd3 Bxd3 9. cxd3 c5 10. Qe2 Qc7 11. Nc3 a6 12. Rac1 b5 13. e4 dxe4 14. Nxe4 O-O 15. Ne5 Nxe4 16. dxe4 Nxe5 17. Bxe5 Bd6 18. Qf2 Rac8 19. Bc3 e5 20. Qe2 f6 21. a4 Qb6 22. fxe5 Bxe5 23. Bxe5 fxe5 24. Rxf8+ Rxf8 25. axb5 axb5 26. Qe3 Qa5 27. h3 Rc8 28. Rc3 Qb4 29. Rd3 c4 30. Rc3 Rd8 31. bxc4 bxc4 32. Kh2 Rd4 33. Qe2 Kh8 34. Qg4 Qb7 35. Rg3 Qe7 36. Qe2 Qf7 37. Rf3 Qb7 38. Rf8+ Kh7 39. Qh5 Qd7 40. Qe2 Qc6 41. Qh5 Qd7 42. Qe2 Qc6 43. Qh5 Qd7 44. Qe2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.28"] [White "Ton, That Nhu Tung"] [Black "Nguyen, Phuoc Tam"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D36"] [WhiteElo "2235"] [BlackElo "2055"] [PlyCount "62"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e3 O-O 6. Qc2 Nbd7 7. cxd5 exd5 8. Bd3 Re8 9. Nge2 Nf8 10. O-O c6 11. Rab1 Ne4 12. Bf4 Nxc3 13. Nxc3 h5 14. h3 Bd6 15. Bxd6 Qxd6 16. b4 Ne6 17. b5 h4 18. bxc6 bxc6 19. Na4 Ng5 20. Rfc1 Bd7 21. Nc5 Bxh3 22. gxh3 Nxh3+ 23. Kg2 Rxe3 24. fxe3 Qg3+ 25. Kf1 Qxe3 26. Qh2 Re8 27. Rc2 Qf3+ 28. Rf2 Nxf2 29. Qxf2 Qh1+ 30. Qg1 Qf3+ 31. Qf2 Qh1+ 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.29"] [White "Vo, Dai Hoai Duc"] [Black "Shyam, Sundar M"] [Result "0-1"] [ECO "E92"] [WhiteElo "2187"] [BlackElo "2507"] [PlyCount "96"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. Be2 e5 7. Be3 Ng4 8. Bg5 f6 9. Bh4 Nc6 10. dxe5 Ngxe5 11. Nxe5 dxe5 12. Qxd8 Nxd8 13. Nd5 Rf7 14. c5 Be6 15. O-O Nc6 16. Rfd1 Nd4 17. Bc4 h5 18. f3 c6 19. Ne3 Bh6 20. Rxd4 Bxe3+ 21. Bf2 Bxd4 22. Bxe6 Rd8 23. Rb1 Kf8 24. Bxf7 Kxf7 25. a4 Ke6 26. Bxd4 Rxd4 27. b4 f5 28. exf5+ gxf5 29. Rb2 Kd5 30. Kf2 Kc4 31. Rb1 Rd2+ 32. Kg3 e4 33. fxe4 fxe4 34. Re1 Kd3 35. h4 e3 36. b5 a6 37. bxc6 bxc6 38. Rb1 Rc2 39. Kf3 Rf2+ 40. Kg3 Rf5 41. Rb7 Kd2 42. Rb2+ Kc3 43. Ra2 a5 44. Ra3+ Kd4 45. Ra2 Kc4 46. Kh3 Kd4 47. g4 Rf3+ 48. Kg2 hxg4 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.30"] [White "Ngo, Thi Kim Tuyen"] [Black "Vijayalakshmi, Subbaraman"] [Result "0-1"] [ECO "E19"] [WhiteElo "2083"] [BlackElo "2365"] [PlyCount "100"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Bb7 5. Bg2 Be7 6. Nc3 O-O 7. O-O Ne4 8. Qc2 Nxc3 9. Qxc3 Be4 10. Bf4 Nc6 11. Rfd1 Bf6 12. Rac1 Bxf3 13. Qxf3 Bxd4 14. Qb3 Qf6 15. Bxc7 Rac8 16. Bf4 Bxb2 17. Rb1 Bd4 18. Qf3 Na5 19. Bd6 Rfd8 20. Qxf6 Bxf6 21. c5 bxc5 22. Rb5 Nc4 23. Rb7 Nxd6 24. Rxd6 c4 25. Be4 c3 26. Bc2 Rb8 27. Rdxd7 g6 28. Rxd8+ Rxd8 29. Bd3 Bg5 30. f4 Bf6 31. Kf2 Bd4+ 32. e3 Bb6 33. Ke2 Kg7 34. g4 Rd5 35. a4 h6 36. h3 g5 37. fxg5 hxg5 38. Rb8 Kf6 39. Rc8 Ba5 40. Rc4 Rd7 41. Rc5 Bb4 42. Rc4 Rb7 43. Be4 Rb8 44. Rc7 a5 45. Rd7 Rh8 46. Kd3 Rxh3 47. Rc7 Rh2 48. Kc4 Rh4 49. Bf3 Rh3 50. Bd1 Rxe3 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.31"] [White "Doan, Thi Van Anh"] [Black "Sukandar, Irine Kharisma"] [Result "0-1"] [ECO "A46"] [WhiteElo "1994"] [BlackElo "2343"] [PlyCount "46"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bg5 b6 4. Nbd2 Bb7 5. e3 Be7 6. Bd3 h6 7. Bh4 O-O 8. Qe2 c5 9. c3 Nc6 10. Bc2 d5 11. Rg1 a5 12. g4 Ba6 13. Qd1 cxd4 14. exd4 e5 15. g5 hxg5 16. Bxg5 exd4 17. Nxd4 Nxd4 18. cxd4 Re8 19. Qf3 Rc8 20. O-O-O Qc7 21. Qf5 Ne4 22. Kb1 Qxc2+ 23. Ka1 Nxg5 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.32"] [White "Doan, Van Duc"] [Black "Hoang, Thi Bao Tram"] [Result "0-1"] [ECO "A37"] [WhiteElo "2124"] [BlackElo "2269"] [PlyCount "100"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. Nc3 e5 6. d3 Nge7 7. h4 h6 8. h5 g5 9. Ne4 d5 10. cxd5 Nxd5 11. Nfd2 Bf8 12. Nc4 Be6 13. Ne3 Nb6 14. g4 Nd4 15. Bd2 Be7 16. Ng3 Qd7 17. Be4 O-O-O 18. Nef5 Bf8 19. Ba5 Kb8 20. O-O Nxf5 21. Nxf5 Qb5 22. Bxb6 Qxb6 23. Qc2 f6 24. b3 Rh7 25. Qc3 Rhd7 26. Kg2 Rd4 27. e3 R4d7 28. Rfd1 Qa6 29. Qc2 Bd5 30. Rac1 Bc6 31. Bxc6 Qxc6+ 32. e4 Qa6 33. Ne3 Rxd3 34. Rxd3 Rxd3 35. Qc4 Qxc4 36. bxc4 Rd4 37. Kf3 a6 38. Rb1 Ka7 39. Nd5 Rxc4 40. Rb6 Be7 41. Re6 Bd8 42. Rd6 Ba5 43. Rxf6 Rc2 44. a4 Be1 45. Ke3 c4 46. a5 Ra2 47. Ne7 Bxa5 48. Nd5 c3 49. Rf8 c2 50. Rc8 c1=Q+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.33"] [White "Nitin, S."] [Black "Nguyen, Dang Hong Phuc"] [Result "1-0"] [ECO "C10"] [WhiteElo "2378"] [BlackElo "1870"] [PlyCount "65"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7 7. Qe2 Ngf6 8. Bd2 Be7 9. O-O-O Nxe4 10. Bxe4 Bxe4 11. Qxe4 c6 12. Kb1 Bf6 13. g4 Qb6 14. g5 Be7 15. h4 O-O-O 16. c4 Qa6 17. Rc1 Bd6 18. c5 Bc7 19. Rc3 Qb5 20. Rhc1 a5 21. Bf4 Bxf4 22. Qxf4 f6 23. Qe4 Rde8 24. Nd2 e5 25. Rb3 Qa6 26. Nc4 Re6 27. Nb6+ Kc7 28. d5 cxd5 29. Qxd5 Rc6 30. Qxd7+ Kb8 31. Qxg7 Rd8 32. Qe7 Rh8 33. gxf6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.34"] [White "Luu, Duc Hai"] [Black "Boricsev, Oleg"] [Result "0-1"] [ECO "D32"] [WhiteElo "1913"] [BlackElo "2339"] [PlyCount "81"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4. Nc3 Nc6 5. e3 Nf6 6. cxd5 exd5 7. Be2 Be7 8. O-O O-O 9. Qc2 Bg4 10. Rd1 c4 11. Ne5 Bxe2 12. Qxe2 Bb4 13. Bd2 Re8 14. f4 Rc8 15. Rac1 Bxc3 16. bxc3 Ne4 17. Qh5 Qe7 18. Rf1 f6 19. Ng4 Qf7 20. Qxf7+ Kxf7 21. Rf3 b5 22. a3 a5 23. Nf2 b4 24. axb4 axb4 25. Be1 Nxf2 26. Bxf2 Ra8 27. Be1 Ra2 28. Rb1 f5 29. h3 Rea8 30. Rf1 Ra1 31. Bd2 Rxb1 32. Rxb1 Ra2 33. Be1 Ke6 34. Kh2 b3 35. Kg3 Nb8 36. Kf3 Nd7 37. Kg3 Nf6 38. Kf3 Ne4 39. g4 g6 40. g5 Kd7 41. h4 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.35"] [White "Tran, Thi Mong Thu"] [Black "Nguyen, Sy Hung"] [Result "0-1"] [ECO "A56"] [WhiteElo "1909"] [BlackElo "2131"] [PlyCount "88"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 c5 5. d5 d6 6. Qc2 O-O 7. e4 e6 8. Be2 exd5 9. cxd5 a6 10. O-O b5 11. a3 Qc7 12. Nd1 Re8 13. Nd2 Nbd7 14. Rb1 Nb6 15. b3 Qe7 16. Bd3 Bd7 17. f3 Nh5 18. Bb2 Bxb2 19. Qxb2 Qg5 20. Nf2 Nf4 21. g3 Rac8 22. Rbd1 c4 23. bxc4 Nxd3 24. Nxd3 Qe3+ 25. Nf2 Nxc4 26. Nxc4 bxc4 27. Kg2 Rb8 28. Qf6 Rb6 29. Rc1 h5 30. Rc3 Qe2 31. Rcc1 Qb2 32. Qg5 Rb3 33. Qf4 Qxa3 34. g4 hxg4 35. Nxg4 Bxg4 36. fxg4 Rb7 37. Rc2 Qd3 38. Rcf2 Qxe4+ 39. Qxe4 Rxe4 40. Kg3 Rd4 41. Rf4 Rd3+ 42. Kh4 Rc7 43. Rc1 c3 44. Ra4 f6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.36"] [White "Nguyen, Truong Bao Tran"] [Black "Tran, Quang Khai"] [Result "1-0"] [ECO "E11"] [WhiteElo "1889"] [BlackElo "2091"] [PlyCount "115"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 Nf6 2. d4 e6 3. e3 Bb4+ 4. Bd2 Qe7 5. Nf3 Nc6 6. Be2 Bxd2+ 7. Nbxd2 d6 8. O-O a5 9. a3 a4 10. b4 axb3 11. Nxb3 e5 12. d5 Na5 13. Nfd2 Bd7 14. a4 b6 15. Qc2 O-O 16. Ra3 Nxb3 17. Qxb3 Ra5 18. Rfa1 Rfa8 19. Bd1 Qe8 20. Bc2 g6 21. h3 Kg7 22. Nb1 Bc8 23. Qb4 Nd7 24. Nc3 Nc5 25. Nb5 Qd8 26. f4 f6 27. Rf1 e4 28. Nd4 Bd7 29. f5 Qe8 30. Ne6+ Bxe6 31. fxe6 Nxe6 32. dxe6 Qxe6 33. Qc3 Re5 34. Qd4 h5 35. Rf4 Re8 36. Ra1 g5 37. Rf2 g4 38. h4 Kg6 39. Raf1 f5 40. g3 Rc5 41. Bb3 Qc8 42. Rd1 Ree5 43. Kg2 Qa6 44. Rfd2 Qa5 45. Qb2 Qb4 46. Kf2 Kf7 47. Rd5 Rexd5 48. Rxd5 Rxd5 49. cxd5 f4 50. gxf4 g3+ 51. Kxg3 Qe1+ 52. Qf2 Qa1 53. Bc2 Qa2 54. Bxe4 Qxa4 55. Qf3 Ke7 56. Bg6 Kf6 57. Qe4 Qd7 58. Bxh5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.37"] [White "Wolfaardt, Francois"] [Black "Duong, Thuong Cong"] [Result "0-1"] [ECO "B52"] [WhiteElo "1785"] [BlackElo "2078"] [PlyCount "120"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd7 4. Bxd7+ Nxd7 5. O-O Ngf6 6. Re1 e6 7. c3 Be7 8. d4 O-O 9. Bg5 h6 10. Bh4 Re8 11. e5 dxe5 12. dxe5 Nd5 13. Bxe7 Qxe7 14. Nbd2 Red8 15. Qa4 Nf8 16. Rad1 Ng6 17. Nc4 a6 18. Nd6 Nxe5 19. Nxe5 Rxd6 20. Qc4 Nf6 21. Rd3 Rxd3 22. Nxd3 Rc8 23. Ne5 Qd6 24. Qd3 Rd8 25. Rd1 Qxd3 26. Rxd3 Rxd3 27. Nxd3 Nd7 28. f4 Kf8 29. Kf2 Ke7 30. Ke3 Kd6 31. c4 f5 32. g3 e5 33. b3 e4 34. Nc1 b5 35. cxb5 axb5 36. Ne2 b4 37. g4 g6 38. gxf5 gxf5 39. Kd2 Nf6 40. h3 Nd5 41. Kc2 Ke6 42. Kb2 Kf6 43. a4 bxa3+ 44. Kxa3 e3 45. Ka4 Nxf4 46. Nxf4 Ke5 47. Nd3+ Kd4 48. Ne1 f4 49. Kb5 Ke4 50. Kxc5 f3 51. b4 f2 52. Nc2 f1=Q 53. Nxe3 Kxe3 54. b5 Qxh3 55. b6 Qc8+ 56. Kb5 Kd4 57. Kb4 Qa6 58. Kb3 Qxb6+ 59. Kc2 Qb4 60. Kc1 Kd3 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.38"] [White "Tran, Le Dan Thuy"] [Black "Frost, Peter"] [Result "1-0"] [ECO "E94"] [WhiteElo "2005"] [BlackElo "1781"] [PlyCount "125"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. Be2 e5 7. O-O exd4 8. Qxd4 Nc6 9. Qd3 Bg4 10. Rd1 Bxf3 11. Qxf3 Nd7 12. Qh3 Nd4 13. Bd3 Ne5 14. Bh6 c6 15. Bxg7 Kxg7 16. f4 Nxd3 17. Rxd3 Ne6 18. Rf1 Qe7 19. f5 Ng5 20. Qg4 f6 21. Rg3 Nf7 22. Ne2 Ne5 23. Qh4 g5 24. Qh5 Qf7 25. Qxf7+ Kxf7 26. b3 Rfd8 27. Nd4 a5 28. Ne6 Rd7 29. Rd1 a4 30. Rc3 axb3 31. axb3 c5 32. h4 g4 33. Rc2 Ke7 34. Nf4 Ra3 35. Rb2 Rd8 36. Kf2 Rda8 37. Nd5+ Kf7 38. Rdd2 g3+ 39. Ke2 Ra1 40. Nc7 Rc8 41. Nb5 Ke7 42. Rxd6 Rg1 43. Ke3 Rd8 44. Re6+ Kf8 45. Rxf6+ Kg7 46. Rd6 Re1+ 47. Re2 Ng4+ 48. Kd2 Rxd6+ 49. Nxd6 Rxe2+ 50. Kxe2 b6 51. Kf3 Ne5+ 52. Kxg3 Nd3 53. Nc8 Kf6 54. Nxb6 Ke5 55. Nd7+ Kd6 56. Nf6 Nc1 57. Nxh7 Nxb3 58. Kf4 Nd2 59. e5+ Ke7 60. f6+ Kf7 61. Ng5+ Ke8 62. e6 Nxc4 63. f7+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.11"] [Round "3.39"] [White "Pham, Hoang Nhat Anh"] [Black "Le, Minh Hoang"] [Result "0-1"] [ECO "D02"] [WhiteElo "1513"] [BlackElo "1931"] [PlyCount "106"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c5 4. e3 Nc6 5. h3 Bf5 6. Ne5 e6 7. Bb5 Qb6 8. c4 a6 9. Bxc6+ bxc6 10. b3 cxd4 11. exd4 Bb4+ 12. Kf1 dxc4 13. Nxc4 Qd8 14. Ne5 Rc8 15. a3 Bc5 16. Ra2 Qxd4 17. Qxd4 Bxd4 18. Nd2 Nd5 19. Bg3 Nc3 20. Ra1 f6 21. Nec4 O-O 22. Re1 Bd3+ 23. Kg1 e5 24. Nd6 Rb8 25. b4 Rfd8 26. N6c4 Ne2+ 27. Kh2 Bc3 28. f3 Nxg3 29. Kxg3 Bxc4 30. Nxc4 Bxe1+ 31. Rxe1 Rd5 32. Rc1 c5 33. Rc3 cxb4 34. Rb3 h6 35. axb4 Rd4 36. Na5 Rbxb4 37. Rc3 Rb2 38. Nc4 Ra2 39. Ne3 Rd7 40. Rc8+ Kh7 41. Ra8 a5 42. Nc4 a4 43. Ra5 Rc7 44. Nb6 Rcc2 45. Ra7 Rxg2+ 46. Kh4 Rad2 47. Rxa4 Rd4+ 48. Rxd4 exd4 49. Nc4 d3 50. Ne3 d2 51. Nd1 Rg1 52. Nf2 Rf1 53. Nd1 Rxd1 0-1 [/pgn]

Round 4

[pgn initialHalfmove=2 autoplayMode=none] [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.1"] [White "Zhang, Zhong"] [Black "Le, Quang Liem"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D94"] [WhiteElo "2600"] [BlackElo "2709"] [PlyCount "62"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Nf3 Bg7 5. e3 O-O 6. Bd2 c5 7. dxc5 Na6 8. cxd5 Nxc5 9. Bc4 Bf5 10. O-O Rc8 11. Qe2 Nfe4 12. Nd4 Nxd2 13. Qxd2 Ne4 14. Nxe4 Bxe4 15. Qb4 Bxd4 16. exd4 Bxd5 17. Bxd5 Qxd5 18. Qxe7 Qxd4 19. Qxb7 Rb8 20. Qa6 Rxb2 21. Rad1 Qb6 22. Qxb6 Rxb6 23. g3 Rc8 24. Rd2 Kg7 25. Re1 Rc7 26. Kg2 h5 27. h4 Kf6 28. Re3 Ra6 29. Rf3+ Ke7 30. Re3+ Kf6 31. Rf3+ Ke5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.2"] [White "Lu, Shanglei"] [Black "Nguyen, Duc Hoa"] [Result "0-1"] [ECO "B30"] [WhiteElo "2558"] [BlackElo "2496"] [PlyCount "84"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e6 4. O-O Nge7 5. Re1 a6 6. Bf1 d5 7. exd5 Nxd5 8. d4 Be7 9. c4 Nf6 10. Be3 O-O 11. Nc3 cxd4 12. Nxd4 Qc7 13. Qe2 Bd7 14. a3 Rfe8 15. Rad1 Rad8 16. b4 h6 17. Nb3 e5 18. h3 Bf5 19. Nd5 Nxd5 20. cxd5 Nb8 21. Rc1 Qd7 22. Red1 Bd6 23. Na5 Qe7 24. Bc5 Bg6 25. Qe3 f5 26. Bxd6 Rxd6 27. Nc4 Rdd8 28. Qb6 Bh5 29. Rd2 e4 30. d6 Qg5 31. Qxb7 Nd7 32. Qd5+ Bf7 33. Qd4 Kh8 34. Kh1 f4 35. Re1 Bg6 36. Na5 e3 37. fxe3 Re4 38. Qa7 Qg3 39. Rdd1 f3 40. Nc6 Rh4 41. Nxd8 Be4 42. Nf7+ Kh7 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.3"] [White "Gomez, John Paul"] [Black "Dimakiling, Oliver"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D13"] [WhiteElo "2534"] [BlackElo "2364"] [PlyCount "60"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 a6 5. cxd5 cxd5 6. Bf4 Nc6 7. e3 e6 8. Bd3 Bd6 9. Bxd6 Qxd6 10. O-O O-O 11. Rc1 Bd7 12. Qe2 e5 13. dxe5 Nxe5 14. Nxe5 Qxe5 15. h3 Bc6 16. Rfe1 h6 17. Qf1 d4 18. exd4 Qxd4 19. Re3 Rfe8 20. Rce1 Rxe3 21. Rxe3 Re8 22. Rxe8+ Nxe8 23. Qd1 g6 24. Bf1 Qxd1 25. Nxd1 Nd6 26. f3 Kf8 27. Kf2 Ke7 28. Bd3 Ke6 29. Nc3 g5 30. Ke3 Ke5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.4"] [White "Tran, Thanh Tu"] [Black "Diu, Viacheslav"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B10"] [WhiteElo "2277"] [BlackElo "2474"] [PlyCount "64"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. d3 d5 3. Nd2 e5 4. Ngf3 Bd6 5. d4 exd4 6. exd5 Nf6 7. Nc4 Bb4+ 8. Bd2 Bxd2+ 9. Qxd2 cxd5 10. Nce5 O-O 11. Bb5 Ne4 12. Qb4 f6 13. Nd3 a6 14. Qa3 Bg4 15. Ba4 Nc6 16. Bxc6 bxc6 17. Nxd4 Qb6 18. Qa4 c5 19. Qc6 Qa5+ 20. b4 cxb4 21. Nb3 Qd8 22. Nxb4 Rc8 23. Qxd5+ Qxd5 24. Nxd5 Rxc2 25. O-O Bh5 26. f3 Nc3 27. Nb4 Rb2 28. Rf2 Rxf2 29. Kxf2 Bf7 30. Nxa6 Ra8 31. Nac5 Rxa2+ 32. Rxa2 Nxa2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.5"] [White "Nguyen, Anh Dung"] [Black "Dang, Hoang Son"] [Result "0-1"] [ECO "D12"] [WhiteElo "2469"] [BlackElo "2043"] [PlyCount "86"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bf5 5. Nc3 e6 6. Nh4 Bg4 7. f3 Bh5 8. g3 Nbd7 9. cxd5 cxd5 10. Be2 a6 11. Ng2 Bd6 12. Nf4 Bg6 13. Nxg6 hxg6 14. Kf2 b5 15. Bd2 Qb8 16. Kg2 Qb7 17. Rc1 Nb6 18. b3 Ke7 19. Bd3 b4 20. Ne2 Rac8 21. g4 Rxc1 22. Qxc1 Rc8 23. Qe1 a5 24. h4 Qa8 25. Ng3 Qb8 26. g5 Nh5 27. Nxh5 gxh5 28. g6 f6 29. Qe2 Rh8 30. e4 Bf4 31. Re1 Bxd2 32. Qxd2 dxe4 33. Rxe4 Rd8 34. Bc4 Rd6 35. Qe2 Qc8 36. f4 Qc6 37. Kg3 f5 38. Re5 Nxc4 39. bxc4 Rxd4 40. c5 Qd7 41. Rxf5 Rd3+ 42. Kg2 Rd2 43. Rf7+ Ke8 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.6"] [White "Kashlinskaya, Alina"] [Black "Nguyen, Van Hai"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D34"] [WhiteElo "2440"] [BlackElo "2341"] [PlyCount "61"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. dxc5 Bxc5 10. a3 Re8 11. b4 Bf8 12. Bg5 Be6 13. Rc1 h6 14. Bxf6 Qxf6 15. Nxd5 Bxd5 16. Qxd5 Rxe2 17. Qb5 Re7 18. Qc4 Rd8 19. Qc3 Qxc3 20. Rxc3 g6 21. Rfc1 Bg7 22. Rb3 Rd6 23. Bf1 Nd4 24. Nxd4 Bxd4 25. Rd3 b6 26. Rcd1 Red7 27. Kg2 Be5 28. Rxd6 Rxd6 29. Rxd6 Bxd6 30. Kf3 a5 31. bxa5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.7"] [White "Liu, Xiangyi"] [Black "Nguyen, Van Huy"] [Result "0-1"] [ECO "B13"] [WhiteElo "2159"] [BlackElo "2414"] [PlyCount "144"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 Nc6 5. c3 Nf6 6. Bf4 Bg4 7. Qb3 Qc8 8. Nd2 e6 9. Ngf3 Be7 10. O-O Bh5 11. Ne5 Nxe5 12. dxe5 Nd7 13. c4 d4 14. Ne4 O-O 15. Rac1 b6 16. Bb1 Nc5 17. Nxc5 bxc5 18. Bxh7+ Kxh7 19. Qh3 g6 20. g4 Rh8 21. gxh5 Kg8 22. h6 Qb7 23. f3 Kh7 24. Rf2 Rag8 25. Rg2 g5 26. Bd2 Qxb2 27. f4 gxf4 28. Qd3+ Rg6 29. Rb1 Qxa2 30. h4 Bxh4 31. Qxg6+ fxg6 32. Rb7+ Kg8 33. Bxf4 Qxg2+ 34. Kxg2 g5 35. Bd2 Rxh6 36. Rxa7 Rh7 37. Ra8+ Kf7 38. Kf3 g4+ 39. Kxg4 Be7 40. Ra7 Kg6 41. Be1 Rf7 42. Bg3 Bf8 43. Ra6 Re7 44. Ra8 Kf7 45. Rd8 Ra7 46. Kh5 Be7 47. Rb8 Ra3 48. Bf4 Ra7 49. Kg4 Rd7 50. Kf3 d3 51. Rb2 Kg6 52. Ke3 Bg5 53. Bxg5 d2 54. Rxd2 Rxd2 55. Be7 Rd4 56. Bxc5 Rxc4 57. Bd6 Kf5 58. Kd3 Ra4 59. Ke3 Ra5 60. Kf3 Rd5 61. Bb8 Rd3+ 62. Ke2 Ke4 63. Bd6 Rd5 64. Kf2 Rd2+ 65. Ke1 Kd3 66. Kf1 Re2 67. Kg1 Ke3 68. Bc5+ Kf3 69. Bd4 Re1+ 70. Kh2 Rf1 71. Ba7 Ke4 72. Bb8 Rf5 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.8"] [White "Ni, Hua"] [Black "Pham, Le Thao Nguyen"] [Result "1-0"] [ECO "C02"] [WhiteElo "2658"] [BlackElo "2349"] [PlyCount "65"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Nc6 5. Nf3 Bd7 6. Be2 cxd4 7. cxd4 Nge7 8. Nc3 Nf5 9. O-O Be7 10. Bd3 g6 11. Bxf5 gxf5 12. Bf4 a6 13. Rc1 Rg8 14. Qd2 Na5 15. Nxd5 exd5 16. e6 Bc6 17. exf7+ Kxf7 18. Ne5+ Kf6 19. Rfe1 Be8 20. Nf3 Nc6 21. Ng5 Rxg5 22. Bxg5+ Kg7 23. Rxe7+ Nxe7 24. Re1 Bf7 25. Rxe7 Qb6 26. Qe3 Kg8 27. h4 Rc8 28. h5 Qc6 29. Qg3 Kf8 30. Qe5 Kg8 31. Qxf5 Rf8 32. Bf6 Qc1+ 33. Kh2 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.9"] [White "Emojong, Elijah"] [Black "Nguyen, Ngoc Truong Son"] [Result "0-1"] [ECO "D35"] [WhiteElo "2350"] [BlackElo "2613"] [PlyCount "54"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 e6 5. Bg5 Nbd7 6. e3 Bb4 7. cxd5 exd5 8. Bd3 h6 9. Bf4 Nh5 10. Be5 Nxe5 11. dxe5 g6 12. Qb3 Qe7 13. a3 Ba5 14. O-O O-O 15. h3 Bc7 16. e4 d4 17. Nxd4 Bxh3 18. f4 Bg4 19. Be2 Bb6 20. Rad1 Rad8 21. Bxg4 Rxd4 22. Kh2 Qh4+ 23. Bh3 Nxf4 24. Rf3 Nxh3 25. gxh3 Qg5 26. e6 Rd2+ 27. Rxd2 Qg1# 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.10"] [White "Hoang, Canh Huan"] [Black "Dao, Thien Hai"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D14"] [WhiteElo "2321"] [BlackElo "2508"] [PlyCount "60"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. Nc3 Nf6 5. Nf3 Nc6 6. Bf4 Bf5 7. e3 e6 8. Bd3 Bxd3 9. Qxd3 Bd6 10. Bxd6 Qxd6 11. O-O O-O 12. Rfc1 Rfc8 13. h3 h6 14. Nd2 Ne7 15. a3 Nd7 16. Ne2 Rxc1+ 17. Rxc1 Rc8 18. Rxc8+ Nxc8 19. Qb3 Qc6 20. Qc3 Qxc3 21. Nxc3 Nd6 22. Kf1 Kf8 23. Ke2 Ke7 24. Kd3 Kd8 25. b3 Ke7 26. Ndb1 Nb8 27. Nd2 Nd7 28. Ndb1 Nb8 29. Nd2 Nd7 30. Ndb1 Nb8 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.11"] [White "Pham, Duc Thang"] [Black "Kuderinov, Kirill"] [Result "0-1"] [ECO "A47"] [WhiteElo "2201"] [BlackElo "2454"] [PlyCount "70"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 b6 4. Bd3 Bb7 5. O-O Be7 6. b3 O-O 7. Bb2 Ne4 8. c4 d5 9. Nbd2 Nd7 10. cxd5 exd5 11. Rc1 Bd6 12. Qe2 a5 13. Bb5 Qe7 14. Nxe4 dxe4 15. Nd2 Nf6 16. f3 exf3 17. gxf3 Nd5 18. Ne4 Bb4 19. Bc4 Kh8 20. Bxd5 Bxd5 21. Ng3 f5 22. e4 fxe4 23. fxe4 Rxf1+ 24. Rxf1 Bb7 25. Qg4 Rf8 26. Rxf8+ Qxf8 27. d5 Bc5+ 28. Kh1 Qf7 29. Nf5 Bf8 30. Qf4 Kg8 31. Qg5 g6 32. Nd4 Qf1+ 33. Qg1 Qd3 34. Qe1 Bg7 35. Ne6 Bxb2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.12"] [White "Vo, Thanh Ninh"] [Black "Tu, Hoang Thong"] [Result "1-0"] [ECO "A20"] [WhiteElo "2299"] [BlackElo "2434"] [PlyCount "71"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 e5 2. g3 d5 3. cxd5 Qxd5 4. Nf3 Bb4 5. a3 e4 6. axb4 exf3 7. Nc3 fxe2 8. Qxe2+ Qe6 9. Nb5 Kd8 10. Qxe6 Bxe6 11. Nxa7 Kd7 12. Bg2 Nc6 13. Bxc6+ bxc6 14. d3 Ne7 15. Be3 Nd5 16. Bc5 Rab8 17. Ra4 Rhe8 18. f3 Nc3 19. bxc3 Bb3+ 20. Kd2 Bxa4 21. Ra1 Bb5 22. c4 Re6 23. Ra5 Bxc4 24. dxc4 Rbe8 25. b5 cxb5 26. Nxb5 Re2+ 27. Kd3 Rxh2 28. Ra7 Rc8 29. Bd6 Rf2 30. Bxc7 Rxf3+ 31. Ke4 Rf1 32. Bf4+ Kc6 33. Rxf7 Re1+ 34. Kf3 Rg8 35. Rc7+ Kb6 36. Be3+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.13"] [White "Shyam, Nikil P"] [Black "Duong, The Anh"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A10"] [WhiteElo "2431"] [BlackElo "2335"] [PlyCount "99"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 e6 2. c4 b6 3. Nc3 Bb7 4. e4 Bb4 5. Qc2 Ne7 6. a3 Bxc3 7. Qxc3 f6 8. d3 c5 9. b4 Qc7 10. Be2 e5 11. bxc5 bxc5 12. O-O Nbc6 13. Rb1 O-O 14. Be3 d6 15. Nd2 Bc8 16. f4 exf4 17. Bxf4 Ng6 18. Bg3 Be6 19. Nb3 Nge5 20. d4 cxd4 21. Nxd4 Nxd4 22. Qxd4 Rab8 23. Bf2 Rfc8 24. Rxb8 Qxb8 25. Rc1 Nxc4 26. h3 Nb6 27. Rxc8+ Nxc8 28. Ba6 Kf7 29. a4 Qc7 30. Bxc8 Bxc8 31. Qxa7 Qxa7 32. Bxa7 Bb7 33. Kf2 Bxe4 34. g3 Ke6 35. Ke3 Bg2 36. h4 Kd5 37. a5 Bf1 38. Bd4 Ba6 39. g4 Ke6 40. Kf4 h6 41. g5 hxg5+ 42. hxg5 Bb5 43. gxf6 gxf6 44. Bb2 Ba6 45. Bd4 f5 46. Bb2 Bc8 47. Ba3 Kd5 48. a6 Bxa6 49. Bxd6 Kxd6 50. Kxf5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.14"] [White "Prasanna, Raghuram Rao"] [Black "Yeoh, Li Tian"] [Result "1-0"] [ECO "B14"] [WhiteElo "2410"] [BlackElo "2320"] [PlyCount "107"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 7. Nf3 Be7 8. c5 O-O 9. Bb5 h6 10. Bf4 Bd7 11. O-O Ne4 12. Rc1 Bf6 13. Re1 Qa5 14. Bxc6 Bxc6 15. a3 Rad8 16. Re3 Qa6 17. b4 b6 18. Nxe4 dxe4 19. Ne5 Bxe5 20. Bxe5 f6 21. Bd6 Rf7 22. Qg4 f5 23. Qf4 g5 24. Qe5 Bd5 25. Rh3 Kh7 26. Be7 Rg8 27. c6 e3 28. c7 Qxa3 29. Qxe3 Qxe3 30. Rxe3 Rc8 31. Bd6 Rd7 32. Be5 a6 33. Ra3 Bb7 34. h4 Kg6 35. hxg5 hxg5 36. Rh3 Rh7 37. Rhc3 Rd7 38. Kf1 g4 39. f3 gxf3 40. gxf3 Kf7 41. Kf2 Ke8 42. Rg1 Rh7 43. b5 axb5 44. Rb1 Ra8 45. Rxb5 Rh3 46. Kg2 Rh6 47. Rxb6 Rg6+ 48. Kf2 Ra2+ 49. Ke3 Bc8 50. Rd6 Rg8 51. Rd8+ Kf7 52. Rxg8 Kxg8 53. Rb3 f4+ 54. Kxf4 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.15"] [White "Yap, Kim Steven"] [Black "Tran, Manh Tien"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B04"] [WhiteElo "2407"] [BlackElo "2304"] [PlyCount "108"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. Nc3 Nb6 4. d4 d6 5. Nf3 dxe5 6. Nxe5 N8d7 7. Bf4 Nxe5 8. Bxe5 c6 9. Bd3 Be6 10. Qe2 Nd7 11. Bg3 g6 12. Ne4 Bh6 13. Bc4 Bxc4 14. Nd6+ Kf8 15. Nxc4 Bg5 16. h4 Bf6 17. h5 Nb6 18. Be5 Nxc4 19. Bxf6 Qa5+ 20. c3 exf6 21. Qxc4 Re8+ 22. Kf1 h6 23. Rh3 Kg7 24. Qd3 Re6 25. b4 Qd5 26. c4 Qd6 27. Rg3 g5 28. a3 Rd8 29. Rd1 Qf4 30. Qd2 Qh4 31. Rh3 Qg4 32. Kg1 Re4 33. d5 Rxc4 34. d6 Qe6 35. d7 Re4 36. Rd3 Kf8 37. Rd6 Qe5 38. g3 Ke7 39. Rd3 Re2 40. Qc1 Re4 41. Qc2 f5 42. Kf1 Qb5 43. Kg2 Qe5 44. Kf1 f4 45. g4 f6 46. f3 Re3 47. Rxe3 fxe3 48. Qh7+ Ke6 49. Ke2 Qh2+ 50. Kxe3 Qf4+ 51. Ke2 Qh2+ 52. Ke3 Qe5+ 53. Kf2 Qh2+ 54. Ke3 Qf4+ 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.16"] [White "Le, Kieu Thien Kim"] [Black "Pham, Chuong"] [Result "0-1"] [ECO "D02"] [WhiteElo "2199"] [BlackElo "2353"] [PlyCount "124"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 e6 4. Nd2 c5 5. c3 Nc6 6. Ngf3 Bd6 7. Bg5 Bd7 8. Bb5 Qb6 9. a4 a6 10. Bxc6 Bxc6 11. Bxf6 gxf6 12. Qc2 Be7 13. O-O O-O 14. Rfe1 Kh8 15. Nf1 Rg8 16. Ng3 Rg6 17. Nd2 Rag8 18. f4 f5 19. Nf3 Be8 20. Re2 Qd8 21. dxc5 Bxc5 22. c4 dxc4 23. Qxc4 Be7 24. Qb3 Qb8 25. Rc1 Bf6 26. Nh5 Bg7 27. Nxg7 R6xg7 28. Nd4 h6 29. a5 Qd8 30. Rc5 Qd6 31. Qb6 Bc6 32. Rxc6 bxc6 33. Qxc6 Qb4 34. Qxa6 Qc5 35. Rc2 Qd5 36. Qf1 Qxa5 37. g3 Kh7 38. Kg2 Rd8 39. Qe2 Rd7 40. Kf2 Rc7 41. Nc6 Qa1 42. Kg2 Qa4 43. Qc4 Qxc4 44. Rxc4 Rg8 45. b4 Rb8 46. Kf3 Rb6 47. Ne5 Rxc4 48. Nxc4 Rxb4 49. Ne5 Kg7 50. h3 h5 51. h4 Rb2 52. Nc6 Kf6 53. Ne5 Ke7 54. Nd3 Ra2 55. e4 Ra3 56. Ke3 Kd6 57. exf5 exf5 58. Kd4 Ra4+ 59. Ke3 Kd5 60. Ne5 f6 61. Nf3 Ra3+ 62. Ke2 Ra2+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.17"] [White "Shyam, Sundar M"] [Black "Hoang, Thi Bao Tram"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A55"] [WhiteElo "2507"] [BlackElo "2269"] [PlyCount "179"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. c4 e5 3. Nf3 d6 4. d4 Nd7 5. Nc3 Ngf6 6. g3 Be7 7. Bg2 O-O 8. O-O Re8 9. Qc2 Bf8 10. h3 b6 11. b3 Bb7 12. Be3 Qc7 13. Rad1 b5 14. Nd2 bxc4 15. Nxc4 Ba6 16. Rfe1 Rac8 17. dxe5 dxe5 18. Na4 Bb5 19. Nab2 Nc5 20. Nd6 Bxd6 21. Bxc5 Bxc5 22. Qxc5 Qb6 23. Qc3 h6 24. Bf3 c5 25. Kg2 Qe6 26. h4 c4 27. b4 Bd7 28. Kg1 Qa6 29. a3 Be6 30. Rd2 Qc6 31. Nd1 Nd7 32. Nb2 Nf6 33. Nd1 Nd7 34. Nb2 Rb8 35. Bd1 Nb6 36. a4 a5 37. bxa5 Nd7 38. Rc2 Rec8 39. Be2 Qxe4 40. Bxc4 Qa8 41. Rec1 Rc5 42. Qd2 Bh3 43. f3 Rxa5 44. Bb5 Qa7+ 45. Kh2 Be6 46. Rc7 Qd4 47. Qxd4 exd4 48. Rc8+ Rxc8 49. Rxc8+ Kh7 50. Rd8 Ne5 51. f4 Ng4+ 52. Kg1 Ra7 53. Rxd4 Rc7 54. Nc4 Rc5 55. Nd2 Rc1+ 56. Nf1 Ra1 57. Kg2 h5 58. Kf3 Ra3+ 59. Rd3 Ra2 60. Rd2 Ra3+ 61. Rd3 Ra2 62. Ne3 f5 63. Nxg4 fxg4+ 64. Ke3 Bf5 65. Rc3 Kg6 66. Kd4 Rd2+ 67. Ke5 Bb1 68. f5+ Kh7 69. Rc1 Bd3 70. Bxd3 Rxd3 71. Ra1 Rxg3 72. a5 Re3+ 73. Kd4 Re8 74. a6 g6 75. f6 Kg8 76. Kc5 Kf7 77. a7 Ra8 78. Kb6 Kxf6 79. Rf1+ Kg7 80. Kb7 Re8 81. Rc1 g3 82. Rg1 Re7+ 83. Kb6 Re6+ 84. Kb5 Re5+ 85. Kb4 Re4+ 86. Kb5 Re5+ 87. Kc6 Re6+ 88. Kb5 Re5+ 89. Kb4 Re4+ 90. Kb5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.18"] [White "Tin, Jingyao"] [Black "Wynn, Zaw Htun"] [Result "1-0"] [ECO "E61"] [WhiteElo "2225"] [BlackElo "2408"] [PlyCount "89"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nf3 Nbd7 4. Nc3 e5 5. d5 g6 6. e4 Bg7 7. h3 Nc5 8. Qc2 a5 9. g4 O-O 10. Bg5 c6 11. Nd2 a4 12. Rc1 Qa5 13. f3 Bd7 14. Be2 cxd5 15. exd5 Rfc8 16. O-O Ne8 17. Nde4 f5 18. Ng3 h6 19. Bd2 Qd8 20. gxf5 Qh4 21. Kg2 Nf6 22. f4 Nh5 23. Bxh5 gxh5 24. Nce4 Nxe4 25. Qxe4 b5 26. fxe5 Qxe4+ 27. Nxe4 Bxe5 28. c5 dxc5 29. Nxc5 Bxb2 30. Nxd7 Bxc1 31. Bxc1 Rc2+ 32. Kg3 Rd8 33. Ne5 Re2 34. f6 Rxe5 35. f7+ Kh7 36. f8=Q Rxf8 37. Rxf8 Rxd5 38. Rb8 Rc5 39. Rb7+ Kg6 40. Rb6+ Kf5 41. Bxh6 Ke4 42. Bf8 Rg5+ 43. Kh4 Rf5 44. Bb4 Kf3 45. a3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.19"] [White "Vijayalakshmi, Subbaraman"] [Black "Tran, Ngoc Lan"] [Result "1-0"] [ECO "A12"] [WhiteElo "2365"] [BlackElo "2244"] [PlyCount "111"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 c6 2. g3 d5 3. Nf3 Nf6 4. Bg2 Bf5 5. O-O e6 6. b3 h6 7. Bb2 Nbd7 8. d3 Qc7 9. Nbd2 Bg6 10. Re1 Be7 11. e4 dxe4 12. dxe4 e5 13. Nh4 Bh5 14. Qc2 O-O 15. Nf5 Bc5 16. h3 Rad8 17. a3 a5 18. Nf1 Rfe8 19. Bc3 Nf8 20. b4 Bd4 21. c5 Ne6 22. Nd6 Re7 23. Ne3 Ne8 24. Nef5 Red7 25. Bxd4 exd4 26. e5 Bg6 27. Be4 Qb8 28. Rad1 Bxf5 29. Bxf5 N8c7 30. Re4 g6 31. Bg4 h5 32. Bxe6 Nxe6 33. Kg2 axb4 34. axb4 b6 35. Rexd4 bxc5 36. bxc5 Nxd4 37. Rxd4 Re7 38. Rf4 Kg7 39. Rf6 Rxd6 40. exd6 Re5 41. Qc3 Rxc5 42. Rxg6+ Kxg6 43. Qxc5 Qe8 44. Qd4 Qd7 45. Qe5 f6 46. Qc5 f5 47. Qe5 Kf7 48. Kf3 Qe6 49. Kf4 Qc4+ 50. Kg5 Qc1+ 51. f4 Qa3 52. Qxf5+ Kg8 53. Qg6+ Kf8 54. Kxh5 c5 55. d7 Qf3+ 56. Kh6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.20"] [White "Sukandar, Irine Kharisma"] [Black "Vo, Thi Kim Phung"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B84"] [WhiteElo "2343"] [BlackElo "2197"] [PlyCount "172"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Nc3 Qc7 6. Be2 d6 7. O-O Nf6 8. Be3 Nbd7 9. Nb3 b5 10. f3 Bb7 11. Qd2 Rc8 12. Rfc1 Ne5 13. Qe1 d5 14. exd5 b4 15. Ne4 Nxd5 16. Bd4 Nc6 17. Bf2 Be7 18. Nbc5 a5 19. c3 O-O 20. cxb4 axb4 21. a3 bxa3 22. bxa3 Ba8 23. Ba6 Rcd8 24. a4 Nf4 25. Rab1 Qe5 26. Bb7 Bxb7 27. Nxb7 Rc8 28. Rb5 Nd5 29. Rd1 Bb4 30. Qf1 Qf4 31. Nbc5 Bxc5 32. Rxc5 Ncb4 33. Qc4 Rxc5 34. Qxc5 h5 35. Bg3 Qe3+ 36. Qxe3 Nxe3 37. Rb1 Nc6 38. Rb6 Nd4 39. a5 Nd5 40. Rb7 Ne2+ 41. Kf2 Nxg3 42. Kxg3 Ra8 43. Ng5 f6 44. Nxe6 Rxa5 45. Rxg7+ Kh8 46. Rd7 Ne3 47. Rd3 Re5 48. Nf4 Nf5+ 49. Kh3 Ne7 50. Rd7 Kg8 51. Kh4 Kf7 52. Ra7 Kg8 53. Kg3 Kf7 54. Kf2 h4 55. Nd3 Rh5 56. Ke3 Rg5 57. Nf4 Ke8 58. Ra8+ Kf7 59. Ra7 Ke8 60. Kf2 Rf5 61. Ne6 Re5 62. Nd4 Rd5 63. Ne2 Rh5 64. Nc3 Kf7 65. Ne4 f5 66. Nd6+ Ke6 67. Ra6 Kd5 68. Ne8 Rh8 69. Nf6+ Ke5 70. Nd7+ Kd5 71. Ra5+ Kd6 72. Ne5 Rc8 73. Nf7+ Ke6 74. Ng5+ Kf6 75. f4 Rc2+ 76. Kf3 Rc3+ 77. Ke2 Rc2+ 78. Kf1 Rc1+ 79. Kf2 Rc2+ 80. Kf1 Rc1+ 81. Ke2 Rc2+ 82. Kd3 Rxg2 83. Ra6+ Kg7 84. Ra7 Kf6 85. Ra6+ Kg7 86. Ra7 Kf6 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.21"] [White "Tong, Thai Hung"] [Black "Bersamina, Paulo"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B13"] [WhiteElo "2151"] [BlackElo "2326"] [PlyCount "116"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 Nc6 5. c3 Qc7 6. h3 Nf6 7. Nf3 g6 8. Nbd2 Bg7 9. O-O O-O 10. Re1 Bf5 11. Bf1 Ne8 12. Nb3 Rd8 13. Bg5 Nf6 14. Qc1 Ne4 15. Bh6 f6 16. Nh4 Be6 17. Bxg7 Kxg7 18. f3 Qg3 19. fxe4 Qxh4 20. Nc5 Bc8 21. exd5 Rxd5 22. Re4 Qg3 23. Ne6+ Bxe6 24. Rxe6 f5 25. Bc4 Rd7 26. Qe1 Qc7 27. Bb5 f4 28. Bxc6 bxc6 29. Qe5+ Qxe5 30. Rxe5 Rb8 31. b4 Rb5 32. Rae1 Kf7 33. a4 Rbd5 34. a5 g5 35. Kf2 h6 36. Kf3 R5d6 37. Kg4 Rg6 38. R1e4 Rb7 39. Rf5+ Kg7 40. Rc5 Kf7 41. Ree5 a6 42. Kf3 Rd6 43. Rf5+ Ke8 44. h4 gxh4 45. Rxf4 Rb5 46. Rxh4 Rxc5 47. bxc5 Rf6+ 48. Rf4 Re6 49. Re4 Rf6+ 50. Ke2 Kd7 51. g4 Rf8 52. c4 e6 53. Ke3 Rb8 54. Re5 Rb3+ 55. Kf4 Rd3 56. Ke4 Rg3 57. Kf4 Rd3 58. Ke4 Rg3 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.22"] [White "Le, Hoang Tran Chau"] [Black "Muminova, Nafisa"] [Result "1-0"] [ECO "D30"] [WhiteElo "2124"] [BlackElo "2322"] [PlyCount "125"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 Bb4+ 4. Nbd2 f5 5. e3 Nf6 6. a3 Be7 7. Be2 O-O 8. O-O c6 9. b3 Bd6 10. Bb2 Nbd7 11. Ne5 b6 12. Rc1 Bb7 13. cxd5 cxd5 14. Bb5 Nb8 15. f4 a6 16. Bd3 Ra7 17. Rf3 Ba8 18. Qe2 Qe7 19. a4 Qb7 20. h3 Rc8 21. Rff1 Nc6 22. Nxc6 Rxc6 23. Rxc6 Qxc6 24. Bxa6 Qc2 25. Ne4 Qxe2 26. Nxf6+ Kf7 27. Bxe2 Kxf6 28. Bb5 Bb7 29. Rc1 Ke7 30. Kf2 Kd8 31. Ke2 Ra8 32. Kd3 Ke7 33. Ra1 h6 34. Ba3 g5 35. Bxd6+ Kxd6 36. Rg1 Rg8 37. g3 h5 38. fxg5 Rxg5 39. h4 Rg8 40. Kd2 e5 41. Be2 Rh8 42. Ke1 Bc6 43. Kf2 Be8 44. Rc1 exd4 45. exd4 Bd7 46. Bf3 f4 47. gxf4 Rf8 48. Ke3 Re8+ 49. Kd3 Rf8 50. Bxh5 Rxf4 51. Rh1 Bf5+ 52. Kc3 Re4 53. Bd1 Re3+ 54. Kb4 Rd3 55. Bc2 Rxd4+ 56. Kc3 Rf4 57. Bxf5 Rxf5 58. h5 Rf7 59. h6 Rh7 60. Kd4 Ke6 61. b4 Kd6 62. Rh5 Ke6 63. b5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.23"] [White "Fang, Yan"] [Black "Nguyen, Anh Khoi"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B40"] [WhiteElo "2307"] [BlackElo "2147"] [PlyCount "119"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. g3 a6 4. Bg2 b5 5. Nf3 Bb7 6. d3 Nf6 7. O-O d5 8. exd5 Nxd5 9. a4 Nxc3 10. bxc3 Be7 11. axb5 axb5 12. Rb1 Qb6 13. d4 O-O 14. Qe2 Ra2 15. Rxb5 Qa7 16. Rb2 Rxb2 17. Bxb2 Qa2 18. Bc1 Ba6 19. Qe4 Bxf1 20. Bxf1 Nd7 21. c4 Qa8 22. d5 Re8 23. Qd3 exd5 24. cxd5 c4 25. Qxc4 Nb6 26. Qb3 Qxd5 27. Qxb6 Qxf3 28. Be3 h5 29. h4 Bf6 30. c4 Qg4 31. Qb5 Rd8 32. Bg2 Rd1+ 33. Kh2 Bd4 34. Bxd4 Qxd4 35. f4 Rc1 36. Qxh5 Rxc4 37. Qd5 Qxd5 38. Bxd5 Rd4 39. Bf3 Kf8 40. Kg2 Rd2+ 41. Kg1 Ke7 42. Bh5 Ke6 43. Bg4+ Kd5 44. Bf3+ Kd4 45. Bc6 Ke3 46. Bb7 Rd7 47. Bc6 Rd6 48. Bb7 Rb6 49. Ba8 Kd4 50. Kg2 Ke3 51. Kg1 Ra6 52. Bb7 Ra7 53. Bc6 f5 54. Bd5 g6 55. Bc6 Kd4 56. Kg2 Ra2+ 57. Kg1 Rc2 58. Bb7 Ke3 59. Bd5 Rd2 60. Bc6 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.24"] [White "Nguyen, Phuoc Tam"] [Black "Nguyen, Hoang Nam"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A49"] [WhiteElo "2055"] [BlackElo "2281"] [PlyCount "181"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 b6 2. g3 Bb7 3. Nf3 Nf6 4. Bg2 c5 5. c3 g6 6. O-O Bg7 7. Bg5 O-O 8. Bxf6 Bxf6 9. d5 d6 10. Na3 Na6 11. Nc2 b5 12. a3 Qd7 13. e4 Nc7 14. h4 e6 15. Ne3 exd5 16. exd5 a5 17. Qd2 Rfe8 18. Nh2 Bg7 19. Rae1 Re7 20. f4 f5 21. g4 fxg4 22. f5 gxf5 23. Nxf5 Rxe1 24. Qxe1 Rf8 25. Qe4 Kh8 26. Ne3 Rxf1+ 27. Bxf1 g3 28. Nf3 Qf7 29. Bd3 Bf8 30. c4 bxc4 31. Bxc4 Bg7 32. Kg2 Bc8 33. Kxg3 Bxb2 34. Ng5 Qg7 35. Kf3 Be5 36. Ng4 Qf8+ 37. Ke2 Bf5 38. Qf3 Bg7 39. h5 h6 40. Ne3 Bd7 41. Ne4 Qxf3+ 42. Kxf3 Ne8 43. Be2 a4 44. Nc4 Nc7 45. Nb6 Be8 46. Ke3 Be5 47. Bd1 Kg7 48. Bf3 Bf7 49. Nd2 Kf6 50. Ndc4 Bh2 51. Nb2 Nb5 52. N2c4 Nc7 53. Nb2 Ke5 54. Nd3+ Kf5 55. Nb2 Nb5 56. N2c4 Nd4 57. Be4+ Kg5 58. Nxa4 Bxh5 59. Nc3 Bf4+ 60. Kd3 Be8 61. a4 h5 62. a5 Nb5 63. a6 Na7 64. Na5 Be5 65. Nc6 Bxc6 66. dxc6 Bxc3 67. Kxc3 Kf4 68. Bh1 Ke5 69. Kc4 Ke6 70. Bf3 Ke7 71. Bxh5 Kd8 72. c7+ Kxc7 73. Bf3 Kb6 74. Kd5 Nb5 75. Bg2 Kxa6 76. Kc6 Ka5 77. Bf1 Nc3 78. Kxd6 Kb4 79. Bd3 Na4 80. Kd5 Nb2 81. Bf1 Nd1 82. Ke4 Nf2+ 83. Ke3 Ng4+ 84. Kd2 Kb3 85. Be2 Ne5 86. Bd1+ Kc4 87. Be2+ Kd4 88. Ba6 Nc6 89. Bb5 Ne7 90. Ba6 Nd5 91. Bb5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.25"] [White "Ivana Maria, Furtado"] [Black "Nitin, S."] [Result "0-1"] [ECO "B07"] [WhiteElo "2177"] [BlackElo "2378"] [PlyCount "76"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 g6 2. Nf3 Bg7 3. e4 d6 4. c3 Nf6 5. Bd3 Nbd7 6. O-O e5 7. h3 O-O 8. dxe5 dxe5 9. Be3 Qe7 10. Nbd2 Nc5 11. Bc2 Nh5 12. Nc4 b6 13. b4 Ba6 14. bxc5 Bxc4 15. Re1 Nf4 16. cxb6 axb6 17. Bb3 Rfd8 18. Qc2 Qe6 19. Nd2 b5 20. Bxc4 bxc4 21. a4 Nd3 22. Red1 f5 23. Bg5 Rd7 24. Qa2 h6 25. Bh4 f4 26. f3 g5 27. Be1 Nc5 28. a5 Nb3 29. Nxb3 cxb3 30. Qb2 Rxd1 31. Rxd1 Rxa5 32. Rd8+ Kf7 33. Rb8 Bf8 34. Bf2 Ra2 35. Qxb3 Qxb3 36. Rxb3 Ra4 37. Rb2 Bd6 38. h4 Rc4 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.26"] [White "Le, Thi Phuong Lien"] [Black "Tran, Tuan Minh"] [Result "0-1"] [ECO "B92"] [WhiteElo "2143"] [BlackElo "2353"] [PlyCount "82"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be2 e5 7. Nb3 Be6 8. O-O Be7 9. Kh1 O-O 10. f4 exf4 11. Bxf4 Nc6 12. Nd4 Nxd4 13. Qxd4 Rc8 14. Rad1 Rc6 15. Bf3 Rc4 16. Qe3 Qc7 17. e5 dxe5 18. Bxe5 Qa5 19. Bxf6 Bxf6 20. Bd5 Rxc3 21. bxc3 Bxd5 22. Rxf6 gxf6 23. Qg3+ Kh8 24. Qd6 Bxg2+ 25. Kxg2 Rg8+ 26. Kh1 Qxc3 27. Rf1 Rc8 28. Qf4 Qc6+ 29. Rf3 Re8 30. c3 Re5 31. a3 Kg7 32. h4 Kf8 33. Kh2 Qd6 34. Kh3 Qe6+ 35. Kg3 Re4 36. Qb8+ Kg7 37. Kf2 Re2+ 38. Kf1 Re1+ 39. Kg2 Qe2+ 40. Kg3 Rg1+ 41. Kf4 Qh2+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.27"] [White "Boricsev, Oleg"] [Black "Pham, Thi Thu Hien"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2339"] [BlackElo "2158"] [PlyCount "97"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 Nc6 5. Nf3 Bg4 6. Be2 cxd4 7. cxd4 e6 8. Nc3 Bb4 9. O-O Qa5 10. h3 Bh5 11. Be3 Nf6 12. Qb3 O-O 13. a3 Bxc3 14. bxc3 Qc7 15. Rac1 Rfd8 16. Bg5 Rd5 17. Bxf6 gxf6 18. Rfd1 Na5 19. Qa2 Rc8 20. c4 Rd7 21. Nh2 Bxe2 22. Qxe2 f5 23. Nf3 Qd8 24. Rc3 Nc6 25. Qe3 Qf6 26. Rdd3 Rcd8 27. Ne5 Rxd4 28. Nxc6 bxc6 29. Rxd4 Rxd4 30. Qg3+ Kf8 31. Rb3 Rd8 32. Qc7 Qd4 33. c5 Qd7 34. Qa5 Rc8 35. Qc3 Ke7 36. Qe3 f4 37. Qf3 e5 38. Qh5 Ke6 39. Rb1 Rd8 40. Kh2 Qd3 41. Rb7 Rd7 42. Rxd7 Qxd7 43. Qxh7 Qd4 44. Qh6+ f6 45. Qf8 Qxf2 46. Qd6+ Kf7 47. Qxc6 Qg3+ 48. Kh1 Qe1+ 49. Kh2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.28"] [White "Borsos, Bogdan"] [Black "Tran, Minh Thang"] [Result "1-0"] [ECO "E15"] [WhiteElo "2271"] [BlackElo "2071"] [PlyCount "43"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 4. g3 Ba6 5. Qc2 Bb4+ 6. Bd2 Be7 7. Bg2 O-O 8. O-O Qc8 9. e4 d5 10. exd5 exd5 11. Re1 Re8 12. cxd5 Nxd5 13. Ne5 c6 14. Qb3 Bf6 15. Nc3 Bxe5 16. Nxd5 Bd6 17. Rxe8+ Qxe8 18. Re1 Qd8 19. Qe3 Nd7 20. Ne7+ Bxe7 21. Qxe7 Bb7 22. Bh3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.29"] [White "Nguyen, Sy Hung"] [Black "Tran, Quoc Dung"] [Result "0-1"] [ECO "E69"] [WhiteElo "2131"] [BlackElo "2270"] [PlyCount "76"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. O-O d6 6. c4 c6 7. Nc3 Nbd7 8. h3 e5 9. e4 Re8 10. Be3 a6 11. Qc2 b5 12. d5 cxd5 13. Nxd5 Nxd5 14. cxd5 Nb6 15. Nd2 Bd7 16. Rfc1 Rc8 17. Qd3 Rxc1+ 18. Rxc1 Qb8 19. Qa3 Na4 20. Bf1 Bf8 21. Qb4 Rc8 22. Rxc8 Qxc8 23. b3 Nc3 24. Qa5 Nd1 25. Qb6 Bxh3 26. Bxh3 Qxh3 27. Bg5 h6 28. Bf6 Nc3 29. Qe3 Nxa2 30. Nf1 Qc8 31. Qd2 Nc1 32. Qe3 Qc2 33. Nd2 Qd1+ 34. Kg2 Ne2 35. Nf1 Nd4 36. Nd2 b4 37. f4 Nc2 38. Qf2 Ne1+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.30"] [White "Duong, Thuong Cong"] [Black "Tu, Hoang Thai"] [Result "0-1"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2078"] [BlackElo "2250"] [PlyCount "62"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 d5 4. exd5 Qxd5 5. Be2 e5 6. O-O Bf5 7. Na3 O-O-O 8. Nc4 Bg6 9. Ne3 Qd6 10. Re1 Be7 11. Nc4 Qc7 12. Ncxe5 Nxe5 13. Nxe5 Bd6 14. Nf3 Nf6 15. d4 cxd4 16. cxd4 Bc2 17. Qd2 Ne4 18. Qe3 Rhe8 19. Ne5 Kb8 20. Qh3 f6 21. Nc4 Bb4 22. Rf1 Rxd4 23. Na3 Ba4 24. Bb5 Nxf2 25. Qg3 Bd6 26. Qxf2 Bxh2+ 27. Kh1 Ree4 28. Bg5 Bg3 29. Qxd4 Rxd4 30. Rac1 Qe5 31. Bxa4 Qxg5 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.31"] [White "Tran, Le Dan Thuy"] [Black "Ton, That Nhu Tung"] [Result "0-1"] [ECO "E32"] [WhiteElo "2005"] [BlackElo "2235"] [PlyCount "104"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. a3 Bxc3+ 6. Qxc3 b6 7. f3 d5 8. Bg5 c6 9. e3 Ba6 10. Bd3 dxc4 11. Bxc4 Nd5 12. Bxd8 Nxc3 13. Bxa6 Nxa6 14. Bg5 Nb5 15. Rc1 c5 16. a4 Nbc7 17. Ne2 h6 18. Bh4 Nd5 19. Kf2 cxd4 20. exd4 f5 21. f4 Nab4 22. Rhd1 Rfc8 23. Kf3 Kf7 24. Nc3 Nxc3 25. Rxc3 Nd5 26. Rcc1 Ke8 27. Be1 a5 28. Bd2 Kd7 29. Rxc8 Rxc8 30. Rc1 Rg8 31. h4 h5 32. Ke2 Rh8 33. Kf3 Rh6 34. Be1 Rg6 35. g3 Rh6 36. Rc2 Rh8 37. Rc4 Rc8 38. b3 Rc6 39. Ke2 Nf6 40. Kd3 Ne4 41. b4 axb4 42. Rxc6 Kxc6 43. Kc4 b3 44. Kxb3 Kd5 45. Kb4 Nd6 46. Bf2 Kc6 47. Kb3 Kd5 48. Kb4 Ke4 49. d5 exd5 50. Bxb6 d4 51. a5 d3 52. Kc3 Nc4 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.32"] [White "Le, Minh Hoang"] [Black "Hoang, Thi Nhu Y"] [Result "1-0"] [ECO "D05"] [WhiteElo "1931"] [BlackElo "2210"] [PlyCount "70"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 c5 4. Bd3 d5 5. O-O Be7 6. b3 O-O 7. Bb2 Nc6 8. c4 b6 9. cxd5 exd5 10. h3 Nb4 11. Be2 Bf5 12. Nc3 Rc8 13. a3 Nc6 14. Ne5 Na5 15. g4 Be6 16. Bf3 cxd4 17. exd4 h6 18. Rc1 Bd6 19. Re1 Re8 20. Bg2 Bb8 21. Bf1 Rc7 22. Bb5 Rf8 23. a4 Qd6 24. Nb1 Rfc8 25. Rxc7 Rxc7 26. Ba3 Qd8 27. Bb4 Ne4 28. f3 Nd6 29. Bd3 Nc6 30. Bc3 Qh4 31. Kg2 a5 32. Qd2 Nc8 33. f4 N8e7 34. Nf3 Qf6 35. f5 Bc8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.33"] [White "Pham, Bich Ngoc"] [Black "Ngo, Thi Kim Cuong"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A13"] [WhiteElo "2186"] [BlackElo "1995"] [PlyCount "68"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 e6 2. Nf3 Nf6 3. b3 b6 4. Bb2 Bb7 5. e3 Be7 6. Be2 O-O 7. O-O d6 8. d3 Nbd7 9. Nc3 h6 10. b4 Nh7 11. d4 c5 12. b5 cxd4 13. exd4 Rc8 14. Nd2 a5 15. Bf3 Bxf3 16. Qxf3 Ndf6 17. Na4 d5 18. c5 Nd7 19. c6 Ndf6 20. Ba3 Ng5 21. Qd3 Bxa3 22. Qxa3 Nge4 23. Nf3 Nd6 24. Qd3 Qc7 25. Ne5 Rfd8 26. Rae1 Nc4 27. Nxc4 dxc4 28. Qxc4 Rd5 29. Nc3 Rh5 30. h3 Rd8 31. f4 Nd5 32. f5 Rxh3 33. gxh3 Qg3+ 34. Kh1 Qxh3+ 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.34"] [White "Vo, Dai Hoai Duc"] [Black "Nguyen, Truong Bao Tran"] [Result "1-0"] [ECO "E80"] [WhiteElo "2187"] [BlackElo "1889"] [PlyCount "59"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d6 4. e4 Bg7 5. f3 Nbd7 6. Nh3 c6 7. Nf2 Qc7 8. Bg5 O-O 9. Qd2 e5 10. d5 Nb8 11. g4 a5 12. h4 Na6 13. Bh6 Ne8 14. Bxg7 Nxg7 15. h5 Ne8 16. Qh6 Qe7 17. g5 Nc5 18. O-O-O a4 19. Bh3 Bxh3 20. Rxh3 a3 21. b3 b5 22. dxc6 Nxb3+ 23. Kb1 Qa7 24. Nd5 f5 25. hxg6 Rf7 26. gxf7+ Kxf7 27. exf5 Ng7 28. Qf6+ Kg8 29. Ne7+ Kh8 30. Rxh7+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.35"] [White "Doan, Thi Van Anh"] [Black "Doan, Van Duc"] [Result "0-1"] [ECO "A46"] [WhiteElo "1994"] [BlackElo "2124"] [PlyCount "72"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bg5 h6 4. Bh4 b6 5. Nbd2 Bb7 6. e3 d6 7. Bd3 g5 8. Bg3 g4 9. Nh4 Rg8 10. c4 Nh5 11. Be4 Bxe4 12. Nxe4 Be7 13. Qa4+ Kf8 14. Qb5 Ng7 15. Bf4 Bxh4 16. Bxh6 f5 17. Ng3 a6 18. Qb3 Bg5 19. Bxg7+ Rxg7 20. c5 d5 21. Qc2 bxc5 22. dxc5 Nd7 23. Rd1 Nf6 24. a3 Kg8 25. b4 Ne4 26. Ne2 Rh7 27. Qa4 Qe8 28. Qa5 Bf6 29. Nd4 Bxd4 30. Rxd4 Qb5 31. Qxb5 axb5 32. Rd3 g3 33. fxg3 Nxg3 34. Rg1 Rxh2 35. Kf2 Ne4+ 36. Kf3 Kf7 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.36"] [White "Nguyen, Dang Hong Phuc"] [Black "Ngo, Thi Kim Tuyen"] [Result "1-0"] [ECO "D23"] [WhiteElo "1870"] [BlackElo "2083"] [PlyCount "105"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 4. Qb3 dxc4 5. Qxc4 Bf5 6. Nc3 e6 7. g3 Be7 8. Bg2 O-O 9. O-O Nbd7 10. e3 Ne4 11. Nd2 Nxd2 12. Bxd2 e5 13. e4 Nb6 14. Qb3 Bg6 15. d5 cxd5 16. Nxd5 Nxd5 17. exd5 Rb8 18. Kh1 Kh8 19. f4 exf4 20. Bxf4 Bd6 21. Rae1 b6 22. Qa4 Rb7 23. Bxd6 Qxd6 24. Qc6 Rd7 25. Qxd6 Rxd6 26. Re7 a5 27. Rc1 h6 28. Kg1 Kg8 29. Bf3 Rfd8 30. Rc6 Kf8 31. Rb7 Bb1 32. Rbxb6 Ke7 33. a4 f5 34. Rxd6 Rxd6 35. Rb5 Ra6 36. Rb7+ Kf6 37. Kf2 g5 38. Be2 Ra8 39. d6 Be4 40. Rb6 Bd5 41. Bb5 Be6 42. d7 Ke7 43. Ke3 h5 44. Kd4 f4 45. gxf4 g4 46. Ke5 Bf7 47. f5 h4 48. f6+ Kf8 49. Bc6 Rd8 50. Kd6 g3 51. hxg3 h3 52. Kc7 h2 53. Rb8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.37"] [White "Tran, Quang Khai"] [Black "Wolfaardt, Francois"] [Result "1-0"] [ECO "E61"] [WhiteElo "2091"] [BlackElo "1785"] [PlyCount "74"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d6 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 g6 4. e3 Bg7 5. h3 b6 6. Be2 Bb7 7. O-O O-O 8. c4 Nbd7 9. Nc3 Re8 10. Rc1 e5 11. Bh2 a5 12. Nb5 Rc8 13. a3 Ne4 14. b4 c6 15. Nc3 Nxc3 16. Rxc3 axb4 17. axb4 exd4 18. exd4 Nf6 19. Ra3 Ne4 20. Bd3 f5 21. Ra7 Ba8 22. Qb3 c5 23. bxc5 bxc5 24. d5 Rb8 25. Qa4 Rb2 26. Rd7 Qb8 27. Bxe4 Rb4 28. Rxg7+ Kxg7 29. Qd7+ Kg8 30. Bd3 Qd8 31. Qxd6 Qxd6 32. Bxd6 Rb3 33. Rd1 Rc8 34. Ng5 Rb6 35. Be5 h6 36. Ne6 Rb4 37. Bf6 Rcb8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.38"] [White "Frost, Peter"] [Black "Luu, Duc Hai"] [Result "1-0"] [ECO "C14"] [WhiteElo "1781"] [BlackElo "1913"] [PlyCount "133"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e5 Nfd7 6. Bxe7 Qxe7 7. f4 a6 8. Nf3 c5 9. dxc5 Qxc5 10. Qd2 Nc6 11. Bd3 O-O 12. Ne2 Qb6 13. c3 Nc5 14. b3 Bd7 15. Qe3 Nxd3+ 16. Qxd3 Ne7 17. Ned4 Bb5 18. Qd2 Rfc8 19. a4 Bd7 20. O-O Qc5 21. Rac1 b5 22. b4 Qa7 23. a5 Rc4 24. Kh1 Rac8 25. Ng1 Qc7 26. Nge2 g6 27. Rf3 Nf5 28. g4 Nxd4 29. Nxd4 Rxb4 30. Re1 Rc4 31. f5 exf5 32. gxf5 Rxd4 33. cxd4 Bxf5 34. Rxf5 gxf5 35. Qh6 Qc6 36. Rg1+ Qg6 37. Rxg6+ fxg6 38. Qe3 b4 39. e6 Kf8 40. Qe5 Ke7 41. Qxd5 Rd8 42. Qb7+ Kxe6 43. Qxb4 Rd6 44. Qc4+ Ke7 45. Qc7+ Ke6 46. Qc4+ Ke7 47. Kg2 g5 48. Qc7+ Ke6 49. Qxh7 Rxd4 50. Qg6+ Ke5 51. Qxa6 Rd2+ 52. Kg1 Rd1+ 53. Kf2 Rd2+ 54. Kf1 Rxh2 55. Qb5+ Ke4 56. Qc4+ Kf3 57. Qd3+ Kg4 58. a6 f4 59. a7 Ra2 60. Qe2+ Rxe2 61. Kxe2 Kg3 62. a8=Q g4 63. Qb8 Kg2 64. Qxf4 g3 65. Qh4 Kg1 66. Qxg3+ Kh1 67. Qg8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "4.39"] [White "Tran, Thi Mong Thu"] [Black "Pham, Hoang Nhat Anh"] [Result "1-0"] [ECO "A43"] [WhiteElo "1909"] [BlackElo "1513"] [PlyCount "79"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 c5 2. d5 f5 3. c4 d6 4. Nc3 g6 5. Qc2 Bg7 6. Bd2 Nf6 7. g3 O-O 8. Bg2 Nbd7 9. Nf3 Ng4 10. Rc1 a6 11. b3 Rb8 12. a4 Nde5 13. h4 h5 14. O-O Bd7 15. Ng5 Qc8 16. f4 Nf7 17. Qd3 b6 18. e3 Bf6 19. Bf3 Nxg5 20. hxg5 Bg7 21. Bxg4 hxg4 22. Kf2 Kf7 23. Rh1 Rh8 24. Rh4 Rxh4 25. gxh4 Qh8 26. Rh1 Qh7 27. Ne2 b5 28. axb5 axb5 29. Ng3 bxc4 30. bxc4 Rh8 31. e4 Bd4+ 32. Kg2 Ke8 33. exf5 Bxf5 34. Nxf5 gxf5 35. h5 Qf7 36. g6 Qf6 37. Be1 Qg7 38. Qxf5 Kd8 39. Ba5+ Ke8 40. Qc8# 1-0 [/pgn]

Round 5

[pgn initialHalfmove=2 autoplayMode=none] [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.1"] [White "Nguyen, Duc Hoa"] [Black "Le, Quang Liem"] [Result "0-1"] [ECO "E04"] [WhiteElo "2496"] [BlackElo "2709"] [PlyCount "132"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 c5 6. O-O Nc6 7. dxc5 Qxd1 8. Rxd1 Bxc5 9. Nbd2 c3 10. bxc3 O-O 11. Nb3 Be7 12. Nfd4 Bd7 13. Nb5 Ne5 14. Nd6 Bxd6 15. Rxd6 Bc6 16. Bf4 Bxg2 17. Bxe5 Bd5 18. f3 Ne8 19. Rd7 f6 20. Bd4 b6 21. e4 Bc6 22. Re7 e5 23. Bf2 Nd6 24. Re6 Rfd8 25. Rd1 Nf7 26. Rxd8+ Nxd8 27. Rd6 Bb5 28. Nd2 Nb7 29. Rd5 Be8 30. c4 Rc8 31. Rd3 Rc7 32. Ra3 Nd6 33. Ra6 Kf7 34. Kg2 Ke7 35. a4 Nc8 36. c5 bxc5 37. Ra5 c4 38. Bc5+ Ke6 39. Nxc4 Bxa4 40. Kf2 Bc6 41. Ke3 Rb7 42. Ra6 Kd7 43. Ra2 Rb3+ 44. Kd2 Rxf3 45. Bxa7 Bxe4 46. Nb6+ Nxb6 47. Bxb6 Ke6 48. Be3 Rf1 49. Ra4 Bb7 50. Rg4 g5 51. Rb4 Bf3 52. Rb6+ Kf7 53. Bc5 g4 54. Rb2 h5 55. Ra2 Rh1 56. Ke3 h4 57. gxh4 f5 58. h5 f4+ 59. Kd3 e4+ 60. Kd4 e3 61. Ke5 e2 62. Ra7+ Kg8 63. Bb4 g3 64. h6 e1=Q+ 65. Bxe1 Rxe1+ 66. Kf6 gxh2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.2"] [White "Nguyen, Van Huy"] [Black "Zhang, Zhong"] [Result "0-1"] [ECO "A46"] [WhiteElo "2414"] [BlackElo "2600"] [PlyCount "132"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 d5 4. Bg2 b5 5. O-O Nbd7 6. Bg5 Be7 7. Nbd2 Bb7 8. c3 c5 9. a4 b4 10. cxb4 cxb4 11. a5 O-O 12. Qa4 Ba6 13. Rfe1 Rc8 14. Bf1 Qc7 15. e3 Bxf1 16. Kxf1 h6 17. Bxf6 Nxf6 18. Red1 Qc2 19. Qxc2 Rxc2 20. Rab1 Rfc8 21. Ne1 R2c7 22. Ke2 Ne4 23. Nxe4 dxe4 24. f3 f5 25. d5 exd5 26. Rxd5 Rc5 27. fxe4 fxe4 28. Rd4 Rc4 29. Rd7 R8c7 30. Rbd1 Bf6 31. b3 Rc3 32. Rxc7 Rxc7 33. Rd6 Rc1 34. Ra6 Bc3 35. Ng2 Rc2+ 36. Kf1 Rb2 37. Nf4 Rxb3 38. Rxa7 Rb1+ 39. Kg2 b3 40. Nd5 Be5 41. Ne7+ Kh7 42. Nc6 b2 43. Rb7 Rc1 44. Nxe5 b1=Q 45. Rxb1 Rxb1 46. g4 Ra1 47. Nc4 Kg6 48. Kg3 Kf6 49. Kf4 Ra4 50. Nd6 g5+ 51. Kg3 Ke6 52. Nf5 Ra3 53. Kf2 Ra2+ 54. Kg3 h5 55. Nd4+ Kf6 56. gxh5 Rxa5 57. Kg4 Ra2 58. h4 Rg2+ 59. Kh3 Rg1 60. hxg5+ Kxg5 61. Ne6+ Kf5 62. Kh2 Ra1 63. Nf4 Kg4 64. h6 Ra6 65. Kg2 Rxh6 66. Ne2 Rh3 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.3"] [White "Dang, Hoang Son"] [Black "Ni, Hua"] [Result "0-1"] [ECO "A64"] [WhiteElo "2043"] [BlackElo "2658"] [PlyCount "154"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. Bg2 g6 7. Nf3 Bg7 8. Nc3 O-O 9. O-O Re8 10. Nd2 Nbd7 11. h3 a6 12. a4 Rb8 13. Nc4 Ne5 14. Na3 Nh5 15. Kh2 Bd7 16. Ne4 Bf5 17. Qb3 b5 18. axb5 axb5 19. Ng5 h6 20. e4 Bd7 21. Nf3 c4 22. Qc2 Nd3 23. Ne1 Nxc1 24. Qxc1 Qf6 25. Rb1 Rec8 26. Nac2 b4 27. Ne3 Qd4 28. f4 Qc5 29. Bf3 Nf6 30. e5 Nh7 31. e6 fxe6 32. N1g2 b3 33. Nh4 Nf8 34. Be4 c3 35. Nxg6 Nxg6 36. Bxg6 c2 37. Ra1 Qd4 38. Ng4 Qxb2 39. Qxb2 Bxb2 40. Ra7 c1=Q 41. Rxc1 Rxc1 42. Rxd7 Bg7 43. dxe6 Rc2+ 44. Bxc2 bxc2 45. Rc7 Rb2 46. Rc8+ Kh7 47. Nf2 Bd4 48. h4 Bc5 49. e7 c1=Q 50. Rh8+ Kg7 51. e8=Q Rxf2+ 52. Kh3 Qf1+ 53. Kg4 Qe2+ 54. Qxe2 Rxe2 55. Rb8 Re3 56. h5 d5 57. Rb5 Rc3 58. Kf5 d4 59. Rb7+ Kf8 60. Rd7 Rxg3 61. Rd5 Rc3 62. Ke6 Re3+ 63. Kf5 Rc3 64. Ke6 Bb6 65. Rd6 Rb3 66. f5 d3 67. f6 Ba5 68. Rd7 Rb6+ 69. Kf5 Rb5+ 70. Ke6 d2 71. Rf7+ Ke8 72. Re7+ Kd8 73. Rd7+ Kc8 74. Rd3 Rb6+ 75. Kf5 Bc3 76. Rxc3+ Kd7 77. Rd3+ Rd6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.4"] [White "Nguyen, Ngoc Truong Son"] [Black "Prasanna, Raghuram Rao"] [Result "1-0"] [ECO "C00"] [WhiteElo "2613"] [BlackElo "2410"] [PlyCount "77"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. d3 b6 6. Nbd2 Bb7 7. e4 c5 8. Re1 Nc6 9. e5 Nd7 10. h4 Qc7 11. Qe2 h6 12. Nf1 g5 13. hxg5 hxg5 14. N1h2 Rxh2 15. Nxh2 Ndxe5 16. Qh5 O-O-O 17. Bxg5 f6 18. Bf4 Bd6 19. Bxe5 Bxe5 20. c3 Rg8 21. Ng4 Qg7 22. Nxe5 fxe5 23. Qh3 Nd8 24. g4 Nf7 25. Qg3 Qf6 26. Re3 Rg5 27. Rae1 Qg6 28. Qh2 Bc6 29. Rh3 Kb7 30. Ree3 Ka6 31. Reg3 e4 32. dxe4 dxe4 33. Rh5 Rxg4 34. Bf1+ Bb5 35. Bxb5+ Kxb5 36. Rh4 Rxg3+ 37. Qxg3 Ng5 38. Rg4 e3 39. Qxe3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.5"] [White "Pham, Chuong"] [Black "Gomez, John Paul"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D12"] [WhiteElo "2353"] [BlackElo "2534"] [PlyCount "60"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bf5 5. Nc3 e6 6. Nh4 Be4 7. f3 Bg6 8. g3 Be7 9. Nxg6 hxg6 10. cxd5 cxd5 11. Bd2 Nc6 12. Rc1 Bd6 13. Ne2 Qc7 14. Kf2 O-O 15. Bg2 Rfe8 16. Re1 Qb6 17. Qb3 Qxb3 18. axb3 Nb4 19. Bxb4 Bxb4 20. Red1 Rec8 21. Rxc8+ Rxc8 22. Rc1 Rxc1 23. Nxc1 Kf8 24. Na2 Bd6 25. Bf1 Ke7 26. Bd3 Ne8 27. Nc3 Nc7 28. Nb5 Nxb5 29. Bxb5 a6 30. Bd3 Bb4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.6"] [White "Diu, Viacheslav"] [Black "Vo, Thanh Ninh"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C12"] [WhiteElo "2474"] [BlackElo "2299"] [PlyCount "104"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Bb4 5. e5 h6 6. Be3 Ne4 7. Qg4 g6 8. a3 Bxc3+ 9. bxc3 c5 10. Bd3 cxd4 11. cxd4 Qa5+ 12. Kf1 Bd7 13. Qd1 Nc6 14. Ne2 Nc3 15. Qd2 Nxe2 16. Kxe2 Qxd2+ 17. Kxd2 Na5 18. h4 Nc4+ 19. Ke2 Nb2 20. h5 Nxd3 21. Kxd3 Bb5+ 22. Kd2 g5 23. g4 f5 24. exf6 O-O 25. f4 gxf4 26. Bxf4 Rxf6 27. Be3 Kh7 28. Rab1 a6 29. Rbg1 Rg8 30. Rh2 Rf1 31. Rxf1 Bxf1 32. Ke1 Bb5 33. Rg2 Rf8 34. g5 hxg5 35. Rxg5 Rf5 36. Rxf5 exf5 37. Bf4 Be8 38. h6 Ba4 39. Kd2 Bb5 40. Kc3 Ba4 41. Kb2 Bb5 42. Kb3 Bc4+ 43. Kb4 Ba2 44. Kc5 Kg6 45. Kb6 Bc4 46. Kxb7 Kh7 47. Kc6 Kg6 48. Kd6 Kh7 49. Ke6 Kg6 50. Ke7 Kh7 51. Kf6 Ba2 52. Kxf5 Bc4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.7"] [White "Kuderinov, Kirill"] [Black "Tran, Thanh Tu"] [Result "1-0"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2454"] [BlackElo "2277"] [PlyCount "69"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. d4 cxd4 6. cxd4 b6 7. Bd3 Ba6 8. O-O Be7 9. Nc3 Nxc3 10. bxc3 Bxd3 11. Qxd3 d5 12. exd6 Qxd6 13. Ne5 O-O 14. Bf4 Qd5 15. c4 Qb7 16. d5 Nd7 17. Rad1 Nc5 18. Qf3 Bd6 19. Nc6 Bxf4 20. Qxf4 Rac8 21. Rfe1 Rfe8 22. Re3 Qc7 23. Qh4 f6 24. Qh5 a5 25. h4 Qf7 26. Qe2 Kf8 27. Qb2 Qh5 28. Rde1 exd5 29. Ne7 Rb8 30. cxd5 Qxh4 31. d6 Qf4 32. Qe2 Red8 33. Qh5 Rxd6 34. Ng6+ hxg6 35. Qh8+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.8"] [White "Dimakiling, Oliver"] [Black "Kashlinskaya, Alina"] [Result "1-0"] [ECO "B07"] [WhiteElo "2364"] [BlackElo "2440"] [PlyCount "115"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O O-O 5. d4 d6 6. Re1 Nbd7 7. e4 e5 8. h3 exd4 9. Nxd4 Re8 10. Nc3 Nc5 11. a4 a5 12. Bf4 Nh5 13. Be3 Nf6 14. f3 c6 15. Bf2 Qc7 16. f4 Bd7 17. Qd2 Rad8 18. Rad1 Bc8 19. Qc1 Rd7 20. Rd2 Rde7 21. e5 dxe5 22. Ndb5 cxb5 23. Nxb5 Qb8 24. Bxc5 Re6 25. Bd6 Qa8 26. fxe5 Bh6 27. Nc7 Qa7+ 28. Kh2 Rxd6 29. exd6 Rxe1 30. Qxe1 Bxd2 31. Qxd2 Qc5 32. c3 h5 33. Qf4 Kg7 34. b4 Qxc3 35. Qxf6+ Kxf6 36. Nd5+ Ke5 37. Nxc3 axb4 38. Na2 b3 39. Nc1 Kxd6 40. Nxb3 b6 41. a5 bxa5 42. Nxa5 Ba6 43. Bf3 Bf1 44. Nc6 Ke6 45. Be2 Kd6 46. Bxf1 Kxc6 47. Bc4 f5 48. Bf7 h4 49. g4 fxg4 50. hxg4 g5 51. Kg2 Kc5 52. Kf3 Kd4 53. Bg6 Ke5 54. Ke3 Kf6 55. Be4 Ke5 56. Bg2 Kf6 57. Ke4 Ke6 58. Bf1 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.9"] [White "Nguyen, Van Hai"] [Black "Shyam, Nikil P"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C94"] [WhiteElo "2341"] [BlackElo "2431"] [PlyCount "108"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3 O-O 9. h3 Nb8 10. d3 Bb7 11. Nbd2 Re8 12. Nf1 Bf8 13. Ng3 Nbd7 14. Bc2 g6 15. d4 Bg7 16. a4 c6 17. b3 Qc7 18. Bb2 d5 19. exd5 Nxd5 20. b4 exd4 21. Nxd4 Rxe1+ 22. Qxe1 Ne5 23. Bb3 Nd3 24. Qd2 N5f4 25. Nge2 Bh6 26. Nxf4 Nxf4 27. Qd1 c5 28. bxc5 Bxg2 29. Bc1 Be4 30. Bxf4 Bxf4 31. axb5 Bh2+ 32. Kf1 Qxc5 33. Rxa6 Qxc3 34. Rxa8+ Bxa8 35. Nc6 Qxh3+ 36. Ke1 Qc3+ 37. Kf1 Bxc6 38. bxc6 Qxc6 39. Qd8+ Kg7 40. Qd4+ f6 41. Qa7+ Bc7 42. Qe3 h5 43. Qe7+ Kh6 44. Qe3+ g5 45. Qd3 Qd6 46. Qxd6 Bxd6 47. f3 f5 48. Be6 Kg6 49. Kg2 Kf6 50. Bd7 Ke5 51. Be8 h4 52. Kh3 Kf4 53. Bd7 Be7 54. Bc8 Ke5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.10"] [White "Duong, The Anh"] [Black "Lu, Shanglei"] [Result "0-1"] [ECO "A83"] [WhiteElo "2335"] [BlackElo "2558"] [PlyCount "96"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Nc6 5. d5 Ne5 6. Qd4 d6 7. Nxe4 c6 8. Nc3 Nf7 9. h4 Qb6 10. Qd2 cxd5 11. Bb5+ Bd7 12. Be3 Qa5 13. Bxd7+ Kxd7 14. b4 Qa3 15. Nxd5 Nxd5 16. Qxd5 Qxb4+ 17. Kf1 e6 18. Qd1 Be7 19. Ne2 Qc4 20. Kg1 Rhc8 21. c3 Bf6 22. Rh3 Ke7 23. Bd4 e5 24. Be3 Kf8 25. a4 b6 26. Rb1 Qe6 27. Qd3 Kg8 28. Rb5 Rc4 29. a5 Rxh4 30. Rxh4 Bxh4 31. axb6 axb6 32. Rxb6 Ra1+ 33. Rb1 Rxb1+ 34. Qxb1 g6 35. Qb8+ Kg7 36. Qc7 Qg4 37. Kf1 Qa4 38. Ke1 Qa1+ 39. Nc1 Qb2 40. g3 Bd8 41. Qc6 Qc2 42. Ne2 Bg5 43. Qb6 Qd3 44. Bxg5 Nxg5 45. Qb7+ Kf6 46. Qb2 Nf3+ 47. Kf1 Qd1+ 48. Kg2 Nd2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.11"] [White "Dao, Thien Hai"] [Black "Liu, Xiangyi"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D85"] [WhiteElo "2508"] [BlackElo "2159"] [PlyCount "97"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. Na4 Nf6 6. Nf3 Bg7 7. e3 O-O 8. Be2 Nbd7 9. O-O a6 10. b4 e5 11. Bb2 e4 12. Nd2 Qe7 13. a3 Nd5 14. Qb3 N7f6 15. Rac1 c6 16. Nc5 Bf5 17. a4 h5 18. b5 axb5 19. axb5 cxb5 20. Bxb5 Rfd8 21. Ra1 Rxa1 22. Rxa1 b6 23. Na4 Ng4 24. g3 h4 25. Bc4 Be6 26. Nxb6 Nxb6 27. Qxb6 Bxc4 28. Nxc4 Rc8 29. Ra7 Qe6 30. Qxe6 fxe6 31. Ra4 h3 32. Bc3 Bf8 33. Be1 Kg7 34. Ra7+ Kg8 35. Ra4 Be7 36. Bd2 Rf8 37. Ne5 Rxf2 38. Nxg4 Rxd2 39. Ra8+ Kf7 40. Ne5+ Kf6 41. Rg8 Bb4 42. Rxg6+ Ke7 43. Rg7+ Kf6 44. Rf7+ Kg5 45. Rf2 Rd1+ 46. Rf1 Rd2 47. Nf7+ Kg6 48. Ne5+ Kg5 49. Rf2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.12"] [White "Hoang, Canh Huan"] [Black "Nguyen, Anh Dung"] [Result "0-1"] [ECO "A12"] [WhiteElo "2321"] [BlackElo "2469"] [PlyCount "116"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. b3 Bf5 4. g3 e6 5. Bg2 h6 6. O-O Nf6 7. Bb2 Nbd7 8. d3 Bc5 9. Nbd2 O-O 10. a3 a5 11. Ne5 Nxe5 12. Bxe5 Qe7 13. Qc1 Nd7 14. Bb2 Rfd8 15. Rd1 Bg6 16. d4 Ba7 17. Bc3 Bb6 18. Qb2 Nf6 19. b4 axb4 20. axb4 Rxa1 21. Rxa1 dxc4 22. Nxc4 Bc7 23. b5 Nd5 24. Be1 c5 25. b6 Bb8 26. e4 Nb4 27. Bxb4 cxb4 28. e5 f6 29. Re1 fxe5 30. Nxe5 Bxe5 31. Rxe5 Qd6 32. Rb5 Qxd4 33. Qxd4 Rxd4 34. Bxb7 Bd3 35. Bd5 Bxb5 36. b7 Rxd5 37. b8=Q+ Kh7 38. Qf4 b3 39. Qb4 Rd1+ 40. Kg2 Bc6+ 41. Kh3 Bd5 42. Qc3 Rh1 43. Qd3+ Kg8 44. Qc3 Rf1 45. Qb2 Re1 46. Kg4 Re4+ 47. Kh3 Rc4 48. f4 Rc2 49. Qb1 Rf2 50. g4 Rxf4 51. Kg3 Rf3+ 52. Kh4 Rf2 53. h3 b2 54. g5 hxg5+ 55. Kxg5 Re2 56. Qd1 Rg2+ 57. Kf4 Rf2+ 58. Kg4 Bf3+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.13"] [White "Tin, Jingyao"] [Black "Yap, Kim Steven"] [Result "0-1"] [ECO "A42"] [WhiteElo "2225"] [BlackElo "2407"] [PlyCount "98"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 d6 4. e4 Nc6 5. d5 Nd4 6. Nge2 c5 7. Be3 Qb6 8. Qd2 e5 9. dxe6 fxe6 10. Rd1 e5 11. Nd5 Qd8 12. Nec3 Nf6 13. Bd3 Bg4 14. Rb1 Qd7 15. Nxf6+ Bxf6 16. Be2 O-O 17. O-O Be6 18. b4 Bd8 19. Nd5 Rf7 20. bxc5 dxc5 21. f4 exf4 22. Bxd4 cxd4 23. Qxd4 b6 24. Rbd1 Be7 25. Kh1 Raf8 26. Qe5 Bd6 27. Qg5 Be7 28. Qe5 Bd6 29. Qg5 Qe8 30. h4 Bc8 31. h5 Qe5 32. Qxe5 Bxe5 33. h6 Be6 34. a4 Rc8 35. Rd2 Rc5 36. g3 fxg3 37. Rxf7 Kxf7 38. Kg2 Ke8 39. Rd1 Bd7 40. Ne3 Bxa4 41. Rd3 Bc6 42. Bf3 Ra5 43. Ng4 Ra2+ 44. Kh3 Bf4 45. Nf6+ Ke7 46. Nd5+ Bxd5 47. cxd5 g5 48. Kg4 g2 49. Bxg2 Rxg2+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.14"] [White "Tran, Manh Tien"] [Black "Vijayalakshmi, Subbaraman"] [Result "1-0"] [ECO "A14"] [WhiteElo "2304"] [BlackElo "2365"] [PlyCount "67"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 c5 4. Bg2 Nc6 5. O-O d5 6. b3 Be7 7. cxd5 Nxd5 8. Bb2 Bf6 9. Nc3 O-O 10. Qc1 b6 11. Nxd5 exd5 12. d4 Ba6 13. Re1 c4 14. bxc4 dxc4 15. Qc3 b5 16. a3 Qb6 17. e4 Rfd8 18. Red1 Na5 19. e5 Be7 20. d5 b4 21. axb4 Bxb4 22. Qc2 Bb7 23. e6 f6 24. Rab1 Rac8 25. Nh4 c3 26. Ba3 Bxa3 27. Rxb6 axb6 28. Be4 Nc4 29. Bxh7+ Kh8 30. Ng6+ Kxh7 31. Rd4 Bc1 32. Ne7+ Kh8 33. Rh4+ Bh6 34. Qg6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.15"] [White "Tran, Tuan Minh"] [Black "Le, Hoang Tran Chau"] [Result "0-1"] [ECO "C13"] [WhiteElo "2353"] [BlackElo "2124"] [PlyCount "124"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bg5 e6 4. e4 dxe4 5. Bxf6 Qxf6 6. Nxe4 Qg6 7. Qf3 Bd7 8. Qf4 Bc6 9. f3 Nd7 10. O-O-O O-O-O 11. h4 Nf6 12. Bd3 Nh5 13. Qe3 Bxe4 14. fxe4 Qxg2 15. Ne2 Qg6 16. Rhg1 Qf6 17. Rdf1 Qe7 18. Qf3 g6 19. Qxf7 Bh6+ 20. Kb1 Qxf7 21. Rxf7 Be3 22. Rgf1 Bxd4 23. Nxd4 Rxd4 24. Re7 Rd7 25. Rxe6 Kd8 26. Kc1 Re7 27. Rxe7 Kxe7 28. Kd2 Rf8 29. Rxf8 Kxf8 30. Ke3 Ke7 31. Be2 Ng7 32. Kf4 Ne6+ 33. Ke5 Nd8 34. Bc4 Nf7+ 35. Kf4 Kf6 36. Bd5 b6 37. b4 Ne5 38. a4 c5 39. bxc5 bxc5 40. a5 h6 41. a6 g5+ 42. hxg5+ hxg5+ 43. Ke3 Nd7 44. Kf3 Ne5+ 45. Ke3 Ke7 46. Bg8 Kd6 47. Bd5 Nd7 48. c3 Ke5 49. Kf3 Nf6 50. Bc6 g4+ 51. Ke3 g3 52. c4 g2 53. Kf2 Nxe4+ 54. Kxg2 Kd4 55. Kf3 Nd2+ 56. Ke2 Nxc4 57. Kd1 Kc3 58. Kc1 Ne5 59. Bd5 c4 60. Be6 Nd3+ 61. Kd1 Nc5 62. Bc8 Kb2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.16"] [White "Tran, Quoc Dung"] [Black "Shyam, Sundar M"] [Result "0-1"] [ECO "E70"] [WhiteElo "2270"] [BlackElo "2507"] [PlyCount "52"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Bg5 Bg7 4. Nc3 O-O 5. e4 c5 6. d5 d6 7. Qd2 Qa5 8. Bd3 Nbd7 9. f4 a6 10. Nf3 b5 11. O-O bxc4 12. Bc2 Rb8 13. Rab1 Re8 14. Qe2 h6 15. Bxf6 exf6 16. Nd2 f5 17. Nxc4 Qc7 18. Qf3 Rb4 19. b3 Nb6 20. Nxb6 Qxb6 21. Na4 fxe4 22. Bxe4 Qd8 23. Bc2 Re3 24. Qd1 Qh4 25. Kh1 Rxf4 26. Nb6 Rd4 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.17"] [White "Hoang, Thi Bao Tram"] [Black "Tu, Hoang Thong"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E03"] [WhiteElo "2269"] [BlackElo "2434"] [PlyCount "62"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. c4 e6 3. g3 dxc4 4. Qa4+ Nd7 5. Bg2 c5 6. Qxc4 b6 7. O-O Bb7 8. Nc3 Ngf6 9. d4 Rc8 10. Bf4 a6 11. Rad1 b5 12. Qd3 b4 13. Nb1 Qa5 14. Ne5 Bxg2 15. Kxg2 Qxa2 16. b3 Be7 17. Nxd7 Nxd7 18. Nd2 Qa5 19. Nc4 Qb5 20. Nd6+ Bxd6 21. Qxb5 axb5 22. Bxd6 Rc6 23. dxc5 Nxc5 24. Rc1 Rxd6 25. Rxc5 Ke7 26. Rxb5 Rc8 27. Rxb4 Rd2 28. Rb7+ Kf6 29. Ra1 Rxe2 30. Raa7 Rf8 31. b4 Rb2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.18"] [White "Nitin, S."] [Black "Pham, Duc Thang"] [Result "0-1"] [ECO "B29"] [WhiteElo "2378"] [BlackElo "2201"] [PlyCount "118"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. e5 Nd5 4. d4 cxd4 5. Qxd4 e6 6. g3 Nc6 7. Qe4 Qa5+ 8. c3 Nde7 9. Nbd2 Ng6 10. Nc4 Qc7 11. h4 f6 12. Bf4 Nxf4 13. Qxf4 b5 14. Nd6+ Bxd6 15. exd6 Qb6 16. Bg2 Bb7 17. O-O O-O 18. Rad1 Rac8 19. h5 Na5 20. h6 g6 21. Qd4 Qxd4 22. Nxd4 Bxg2 23. Kxg2 a6 24. b4 Nb7 25. Rd3 Kf7 26. a4 bxa4 27. Ra1 e5 28. Ne2 Rc6 29. Rxa4 Nxd6 30. Ra1 Rd8 31. Rad1 Ke7 32. Re1 Nb5 33. f4 d6 34. g4 Rdc8 35. g5 f5 36. fxe5 dxe5 37. Rd5 Re6 38. Red1 Nd6 39. Ra1 Nc4 40. Kf2 Rc7 41. b5 Nb6 42. Rdd1 axb5 43. Rdb1 Nc4 44. Rxb5 Nd6 45. Rb4 Ne4+ 46. Rxe4 fxe4 47. Ra8 Rd6 48. Ke3 Rc4 49. Kf2 Rd8 50. Ra7+ Rd7 51. Ra6 Kd8 52. Rf6 Rd3 53. Kg2 Re3 54. Ng1 Rcxc3 55. Rxg6 Rc2+ 56. Kh1 Rg3 57. Rg8+ Ke7 58. Rg7+ Ke6 59. g6 Rxg6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.19"] [White "Tu, Hoang Thai"] [Black "Emojong, Elijah"] [Result "1-0"] [ECO "A45"] [WhiteElo "2250"] [BlackElo "2350"] [PlyCount "81"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Bg5 Ne4 3. Bf4 c5 4. d5 Qb6 5. Bc1 e6 6. f3 Nf6 7. e4 exd5 8. exd5 Bd6 9. c4 O-O 10. Bd3 Qc7 11. Nc3 a6 12. Bg5 Nh5 13. Nge2 h6 14. Be3 Bxh2 15. Qd2 Bg3+ 16. Kd1 f5 17. Rxh5 f4 18. d6 fxe3 19. dxc7 exd2 20. Nxg3 Nc6 21. Rxc5 d6 22. Rd5 Be6 23. Rxd6 Bf7 24. Nd5 Rac8 25. Bf5 Rce8 26. Kxd2 Na7 27. Nb6 Re7 28. c8=Q Nxc8 29. Bxc8 Bxc4 30. Bxb7 Bf7 31. Bxa6 h5 32. Bd3 Rfe8 33. Nf5 Re5 34. a4 Kh8 35. a5 Be6 36. Nd4 Bg8 37. a6 Rg5 38. Rg6 Rge5 39. a7 Bd5 40. Nxd5 Rxd5 41. a8=Q 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.20"] [White "Pham, Le Thao Nguyen"] [Black "Le, Kieu Thien Kim"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D15"] [WhiteElo "2349"] [BlackElo "2199"] [PlyCount "69"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Qb3 Qb6 5. c5 Qxb3 6. axb3 Bf5 7. Nc3 Nbd7 8. b4 a6 9. h3 h5 10. Bf4 Rc8 11. e3 e6 12. Nd2 Be7 13. Nb3 Bd8 14. Na5 Bxa5 15. bxa5 O-O 16. f3 Rfe8 17. Bd6 e5 18. Kf2 Re6 19. Ne2 Ne8 20. Bxe5 Nxe5 21. dxe5 Rxe5 22. Nd4 Bh7 23. Ra3 Re7 24. Rb3 Nf6 25. Be2 Rec7 26. Rc1 Nd7 27. Rcc3 Re8 28. Rb4 Re7 29. g4 hxg4 30. hxg4 Bg6 31. Bf1 Nf8 32. Rb6 Nd7 33. Rb4 Nf8 34. Rb6 Nd7 35. Rb4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.21"] [White "Ton, That Nhu Tung"] [Black "Sukandar, Irine Kharisma"] [Result "1-0"] [ECO "E04"] [WhiteElo "2235"] [BlackElo "2343"] [PlyCount "117"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Nf3 dxc4 5. Bg2 Nc6 6. Qa4 Bb4+ 7. Bd2 Nd5 8. Bxb4 Ndxb4 9. O-O a6 10. Ne5 O-O 11. Nxc6 Nxc6 12. Bxc6 bxc6 13. Qxc4 Rb8 14. Qc3 e5 15. dxe5 Bh3 16. Re1 Qd5 17. e4 Qb5 18. b3 Rfe8 19. Na3 Qxe5 20. Qxe5 Rxe5 21. Nc4 Rc5 22. Rac1 Kf8 23. f3 Be6 24. Nb2 Rxc1 25. Rxc1 Rd8 26. Rc2 Ke7 27. Kf2 f5 28. Ke3 fxe4 29. fxe4 Bd7 30. Nd3 Rf8 31. Nb4 Rf1 32. Nxa6 Be8 33. Nc5 Bh5 34. Nd3 Kd6 35. Rf2 Ra1 36. Rd2 Ke7 37. Kd4 Kd6 38. Kc3 Ke7 39. a4 Bf3 40. Kb2 Rf1 41. Nc5 Bg4 42. a5 Rf8 43. Kc3 Ra8 44. b4 Kf6 45. Rf2+ Ke7 46. Rf4 Bh5 47. e5 Bf7 48. e6 Bg6 49. Rd4 Be8 50. g4 h6 51. h4 Rc8 52. g5 h5 53. a6 Ra8 54. Kb3 Ra7 55. Ka4 Rxa6+ 56. Nxa6 c5+ 57. Rd7+ Bxd7+ 58. exd7 Kxd7 59. bxc5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.22"] [White "Bersamina, Paulo"] [Black "Nguyen, Phuoc Tam"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B23"] [WhiteElo "2326"] [BlackElo "2055"] [PlyCount "88"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 e6 4. Nf3 d5 5. Bb5 d4 6. Bxc6+ bxc6 7. Nb1 Bd6 8. d3 Ne7 9. O-O O-O 10. b3 Ng6 11. g3 f5 12. e5 Bc7 13. a4 Ba5 14. Na3 Ba6 15. Ng5 Qe8 16. Nc4 Bxc4 17. dxc4 Rd8 18. Ba3 Bb4 19. a5 a6 20. Bxb4 cxb4 21. c5 h6 22. Nf3 Qe7 23. Rf2 Qxc5 24. Qd3 Qc3 25. Rd1 Qxd3 26. cxd3 Rd5 27. Rc2 Ne7 28. Rc4 c5 29. Rdc1 Rc8 30. R4c2 g5 31. Nd2 Ng6 32. Nc4 Rc6 33. Rf1 gxf4 34. gxf4 Rd8 35. Kg2 Kh7 36. Nb6 Rc7 37. Na4 Rg8 38. Kh3 Rgc8 39. Nb6 Rg8 40. Na4 Rcg7 41. Nxc5 Nf8 42. Na4 Ng6 43. Kg3 Rc7 44. Kh3 Rgc8 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.23"] [White "Yeoh, Li Tian"] [Black "Tong, Thai Hung"] [Result "1-0"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2320"] [BlackElo "2151"] [PlyCount "93"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 e6 5. Nf3 Nf6 6. Bd3 Nc6 7. O-O cxd4 8. cxd4 Be7 9. Nc3 Qd6 10. Be3 O-O 11. a3 b6 12. Qe2 Bb7 13. Rad1 Rfd8 14. Rfe1 Rac8 15. Bb1 g6 16. Bg5 Nd5 17. Ne4 Qc7 18. h4 Bxg5 19. Nfxg5 Nf4 20. Qe3 Nd5 21. Qb3 Qe7 22. Ba2 h6 23. Nf3 Na5 24. Qd3 Nf6 25. Nc3 Bd5 26. Nxd5 Nxd5 27. h5 g5 28. Ne5 Qf6 29. Ng4 Qg7 30. Qf3 Kh8 31. Ne5 Kg8 32. Rc1 Qf8 33. b4 Rxc1 34. Rxc1 Nb7 35. Bxd5 Rxd5 36. Rc7 Nd6 37. Nd7 Qd8 38. Nf6+ Kg7 39. Nxd5 exd5 40. Rxa7 Qc8 41. Qg3 Qc1+ 42. Kh2 Nc4 43. Qf3 Nd6 44. Qe3 Qd1 45. Qe5+ Kh7 46. f3 Qe1 47. Qxe1 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.24"] [White "Vo, Thi Kim Phung"] [Black "Fang, Yan"] [Result "0-1"] [ECO "A42"] [WhiteElo "2197"] [BlackElo "2307"] [PlyCount "98"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d6 2. e4 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 e5 5. d5 f5 6. Bd3 Nf6 7. Nge2 O-O 8. O-O f4 9. f3 g5 10. g4 h5 11. h3 Rf7 12. Bd2 Bf8 13. Rf2 Rh7 14. Nc1 Be7 15. Bf1 Qf8 16. Rh2 Nbd7 17. Be1 Qh6 18. Qe2 Nf8 19. b4 Ng6 20. Nd3 Bd7 21. a4 Kf7 22. Ra2 Rah8 23. Nc1 Qf8 24. Qd1 hxg4 25. hxg4 Nh4 26. Bg2 Qc8 27. Nd3 Nxg4 28. Rxh4 Rxh4 29. fxg4 Bxg4 30. Qb3 R4h6 31. Nf2 Bh5 32. c5 g4 33. cxd6 cxd6 34. Nd3 f3 35. Bf1 Bg6 36. Nxe5+ dxe5 37. d6+ Kg7 38. dxe7 Bf7 39. Nd5 Rh1+ 40. Kf2 g3+ 41. Ke3 g2 42. Bxg2 Rxe1+ 43. Kf2 Rxe4 44. Bxf3 Rd4 45. Ra1 Bxd5 46. Rg1+ Kf6 47. Bxd5 Rh2+ 48. Ke3 Qh3+ 49. Bf3 Qh6+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.25"] [White "Nguyen, Hoang Nam"] [Black "Le, Minh Hoang"] [Result "1-0"] [ECO "B23"] [WhiteElo "2281"] [BlackElo "1931"] [PlyCount "93"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. f4 Nc6 4. Bb5 a6 5. Bxc6+ bxc6 6. Nf3 Nf6 7. d3 e6 8. e5 Nd7 9. exd6 Bxd6 10. Be3 O-O 11. O-O Nf6 12. Nd2 Nd5 13. Nc4 a5 14. Qd2 Be7 15. Kh1 Nxe3 16. Qxe3 Qd4 17. Qf3 Rb8 18. Rab1 Bd8 19. Qxc6 Bb7 20. Qd6 Qxd6 21. Nxd6 Ba6 22. b3 Be7 23. Nc4 Bxc4 24. bxc4 Bd6 25. Rb5 h6 26. g3 Ra8 27. Ne4 Be7 28. Nxc5 Bxc5 29. Rxc5 a4 30. Rb1 Ra7 31. Rcb5 Kh7 32. Rb8 Rxb8 33. Rxb8 Kg6 34. Kg2 Kf6 35. Kf3 g5 36. d4 a3 37. c3 gxf4 38. Kxf4 Ke7 39. c5 h5 40. Ke4 Kd7 41. c4 Kc6 42. Rb6+ Kc7 43. d5 Ra4 44. Kd3 h4 45. d6+ Kc8 46. gxh4 e5 47. c6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.26"] [White "Nguyen, Anh Khoi"] [Black "Borsos, Bogdan"] [Result "1-0"] [ECO "A21"] [WhiteElo "2147"] [BlackElo "2271"] [PlyCount "73"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. g3 g6 2. Bg2 Bg7 3. c4 e5 4. Nc3 Ne7 5. e3 c6 6. Nge2 d5 7. cxd5 cxd5 8. d4 exd4 9. Nxd4 Nbc6 10. Nb3 O-O 11. O-O a5 12. a3 Qb6 13. Na4 Qb5 14. Nd4 Nxd4 15. exd4 Bd7 16. Nc3 Qb6 17. Bg5 Qd6 18. Re1 Rfe8 19. Bf4 Qa6 20. Rxe7 Rxe7 21. Nxd5 Qe2 22. Nxe7+ Qxe7 23. Qd2 Bf5 24. Rc1 Re8 25. h3 h5 26. d5 Qe2 27. Qxe2 Rxe2 28. Bf3 Rxb2 29. g4 hxg4 30. hxg4 Bc2 31. d6 Ba4 32. Rc7 Bd4 33. Bg3 Rd2 34. g5 Rd3 35. Kg2 Kg7 36. Rc4 Rxf3 37. Rxa4 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.27"] [White "Wynn, Zaw Htun"] [Black "Pham, Bich Ngoc"] [Result "1-0"] [ECO "A05"] [WhiteElo "2408"] [BlackElo "2186"] [PlyCount "65"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. g3 b6 3. Bg2 Bb7 4. d3 d6 5. O-O e5 6. c4 Be7 7. Nc3 O-O 8. e4 Nbd7 9. Nh4 c6 10. Nf5 Re8 11. Nxe7+ Rxe7 12. f4 b5 13. Be3 b4 14. Na4 d5 15. b3 exf4 16. Rxf4 Ne5 17. Bc5 Rd7 18. Rf5 Qc7 19. d4 Neg4 20. Rf4 Ne3 21. Qf3 Nxg2 22. Rxf6 dxe4 23. Qxg2 gxf6 24. Qxe4 Qd8 25. Re1 Kg7 26. Qg4+ Kh8 27. Qf4 Kg7 28. Re4 Bc8 29. Qe3 f5 30. Re8 f4 31. Bf8+ Kg6 32. Qe4+ f5 33. Qxc6+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.28"] [White "Doan, Van Duc"] [Black "Boricsev, Oleg"] [Result "0-1"] [ECO "D34"] [WhiteElo "2124"] [BlackElo "2339"] [PlyCount "65"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. g3 c5 3. Bg2 Nc6 4. d4 e6 5. O-O Nf6 6. c4 Be7 7. Nc3 O-O 8. cxd5 exd5 9. dxc5 d4 10. Na4 Bf5 11. Bg5 Be4 12. Rc1 Qd5 13. Bxf6 Bxf6 14. b3 Rad8 15. Ne1 Rfe8 16. Bxe4 Qxe4 17. Rc2 Nb4 18. Rd2 Bg5 19. Rb2 h5 20. h4 Bf6 21. Nd3 Nd5 22. f3 Qg6 23. Kh2 Ne3 24. Qe1 Bxh4 25. Rg1 Bg5 26. Qb4 Qc6 27. Qa5 h4 28. g4 Nd5 29. Nb4 Bf4+ 30. Kh1 Nxb4 31. Qxb4 Rxe2 32. Rxe2 Qxf3+ 33. Rgg2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.29"] [White "Muminova, Nafisa"] [Black "Pham, Thi Thu Hien"] [Result "1-0"] [ECO "B86"] [WhiteElo "2322"] [BlackElo "2158"] [PlyCount "64"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. Bb3 Be7 8. g4 h6 9. Be3 Nc6 10. Rg1 Na5 11. Qe2 Nxb3 12. axb3 Bd7 13. f4 Nh7 14. O-O-O Rc8 15. Nf3 b5 16. Qf2 Qc7 17. g5 hxg5 18. fxg5 O-O 19. Rd2 b4 20. Nd1 Bc6 21. Qh4 f5 22. Nf2 fxe4 23. Nd4 Bd5 24. Qh3 e5 25. g6 Nf6 26. Ne6 Qa5 27. Kb1 Rfe8 28. Rgd1 Bxe6 29. Qxe6+ Kh8 30. Nxe4 d5 31. Ng5 Bc5 32. Nf7+ Kg8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.30"] [White "Tran, Ngoc Lan"] [Black "Nguyen, Dang Hong Phuc"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C10"] [WhiteElo "2244"] [BlackElo "1870"] [PlyCount "89"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7 7. O-O Ngf6 8. Ng3 Be7 9. b3 Bxf3 10. Qxf3 c6 11. Bb2 O-O 12. c4 Re8 13. Rad1 Nf8 14. Bb1 Qc7 15. Rfe1 Rad8 16. Re3 Rd7 17. Nh5 Nxh5 18. Qxh5 g6 19. Qf3 Qd8 20. Red3 Bf6 21. b4 Bg7 22. a3 Qe7 23. g3 Red8 24. Qe2 h6 25. h4 Nh7 26. h5 g5 27. Kg2 Nf8 28. Qe4 f5 29. Qe2 g4 30. Ba2 Kh8 31. d5 cxd5 32. cxd5 exd5 33. Qxe7 Rxe7 34. Bxg7+ Kxg7 35. Rxd5 Rxd5 36. Rxd5 Kf6 37. Kf1 Ne6 38. Bb1 Ng7 39. Bd3 Kg5 40. Kg2 Rf7 41. f4+ gxf3+ 42. Kxf3 Nxh5 43. a4 Ng7 44. a5 h5 45. b5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.31"] [White "Ngo, Thi Kim Cuong"] [Black "Vo, Dai Hoai Duc"] [Result "0-1"] [ECO "E14"] [WhiteElo "1995"] [BlackElo "2187"] [PlyCount "106"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 c5 4. c4 b6 5. d5 exd5 6. cxd5 d6 7. Nc3 g6 8. Bb5+ Bd7 9. Bxd7+ Nbxd7 10. O-O Bg7 11. e4 O-O 12. Bf4 Ne8 13. Bg5 f6 14. Bh4 a6 15. Qc2 b5 16. Nd2 Nb6 17. Kh1 Qd7 18. f3 Nc7 19. Bf2 Rae8 20. a3 Rb8 21. Ne2 f5 22. Rac1 Nc4 23. Nxc4 bxc4 24. Rb1 fxe4 25. fxe4 Nb5 26. Bg1 c3 27. Nxc3 Bxc3 28. bxc3 Nxa3 29. Rxb8 Rxb8 30. Qf2 Nc4 31. h4 Qe7 32. Qg3 Qxe4 33. h5 Qe5 34. Qxe5 Nxe5 35. hxg6 hxg6 36. Rf6 Kg7 37. Rxd6 Rh8+ 38. Bh2 Ng4 39. Rxa6 Nxh2 40. Kg1 Ng4 41. Rc6 Ra8 42. g3 c4 43. Kg2 Rd8 44. Rc7+ Kf6 45. Kf3 Kf5 46. Rc5 Rd6 47. Ke2 Nf6 48. Rxc4 Rxd5 49. Rf4+ Ke6 50. Ke3 Rd1 51. c4 Ra1 52. Kf2 Ra2+ 53. Kf3 g5 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.32"] [White "Hoang, Thi Nhu Y"] [Black "Duong, Thuong Cong"] [Result "1-0"] [ECO "D30"] [WhiteElo "2210"] [BlackElo "2078"] [PlyCount "87"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bg5 Be7 4. Nbd2 d5 5. e3 Nbd7 6. c4 c6 7. Bd3 O-O 8. O-O Ne8 9. Bxe7 Qxe7 10. e4 dxe4 11. Nxe4 Ndf6 12. Ng3 b6 13. Re1 Bb7 14. Qc2 Rd8 15. c5 g6 16. h4 Ng7 17. Bf1 Rd5 18. Bc4 Rd7 19. b4 Rfd8 20. Rad1 Ra8 21. Bb3 Rc7 22. Qc1 Rcc8 23. Qh6 Ng4 24. Qg5 Nf6 25. h5 Rc7 26. hxg6 hxg6 27. Qh6 Qf8 28. Qh4 Nh7 29. Ne4 Nf5 30. Qh2 Re7 31. g4 Nh6 32. g5 f5 33. Nd6 Ng4 34. Qf4 Bc8 35. Nxc8 Qxc8 36. Qd6 Kf7 37. d5 cxd5 38. Bxd5 Rb8 39. Rxe6 Rxe6 40. Bxe6+ Qxe6 41. Qxb8 Nf8 42. Qb7+ Kg8 43. Qd5 bxc5 44. bxc5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.33"] [White "Tran, Minh Thang"] [Black "Ivana Maria, Furtado"] [Result "1-0"] [ECO "D00"] [WhiteElo "2071"] [BlackElo "2177"] [PlyCount "87"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 c5 4. Nc3 e6 5. Nb5 Na6 6. c3 Be7 7. h3 O-O 8. Nf3 Ne4 9. Bd3 c4 10. Bxe4 dxe4 11. Nd2 Qd5 12. a4 Bd7 13. Qe2 Rfc8 14. g4 Nb8 15. Nc7 Qc6 16. Nxa8 Na6 17. Nc7 Nxc7 18. Qxc4 Qxc4 19. Nxc4 Nd5 20. Nd2 f5 21. gxf5 exf5 22. Be5 a5 23. Ke2 Nb6 24. c4 Nxa4 25. d5 b6 26. f3 Bb4 27. fxe4 Re8 28. Bd4 fxe4 29. Rhg1 g6 30. h4 b5 31. h5 bxc4 32. hxg6 h5 33. Rg5 Be7 34. Nxe4 Bxg5 35. Nxg5 Rb8 36. Nh7 Bg4+ 37. Kf1 Bh3+ 38. Kg1 Rb4 39. Kh2 Bf5 40. Rf1 c3 41. bxc3 Rxd4 42. cxd4 Bxg6 43. d6 Nb6 44. Nf6+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.34"] [White "Le, Thi Phuong Lien"] [Black "Tran, Le Dan Thuy"] [Result "0-1"] [ECO "B85"] [WhiteElo "2143"] [BlackElo "2005"] [PlyCount "154"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Be2 a6 7. a4 Qc7 8. O-O Nc6 9. Be3 Be7 10. Kh1 Bd7 11. f4 O-O 12. Nxc6 Bxc6 13. Bf3 Qa5 14. Qe1 Qb4 15. Rd1 Rac8 16. Bd4 Bxa4 17. e5 dxe5 18. fxe5 Nd7 19. Nxa4 Qxa4 20. Bxb7 Rxc2 21. Bc3 Qb5 22. Bf3 Nc5 23. Rd4 Nb3 24. Rf4 Rc1 25. Bd1 Rd8 26. Be2 Rxe1 27. Bxb5 Rxf1+ 28. Bxf1 Rd1 29. g3 g5 30. Rf3 a5 31. Kg2 Bc5 32. Rd3 Rc1 33. g4 Rc2+ 34. Kg3 Bf2+ 35. Kh3 Bg1 36. Bg2 a4 37. Rd8+ Kg7 38. Bb4 Nc5 39. Rc8 Rxb2 40. Bxc5 Bxc5 41. Rxc5 Rb3+ 42. Bf3 Rxf3+ 43. Kg2 Rd3 44. Ra5 a3 45. h3 Kg6 46. Ra8 Kg7 47. Kh2 Re3 48. Kg2 Rxe5 49. Rxa3 f5 50. gxf5 exf5 51. Ra7+ Kg6 52. Ra6+ Kh5 53. Kf3 Rb5 54. Ra7 h6 55. Ra6 g4+ 56. hxg4+ fxg4+ 57. Kf4 Rb4+ 58. Kg3 Rb3+ 59. Kg2 Kg5 60. Ra5+ Kh4 61. Ra2 Rb5 62. Rc2 h5 63. Ra2 Kg5 64. Rc2 h4 65. Ra2 h3+ 66. Kg3 Rb3+ 67. Kh2 Kf4 68. Ra4+ Kf3 69. Ra2 Re3 70. Ra7 Kf2 71. Ra2+ Re2 72. Ra3 Re3 73. Ra2+ Kf3 74. Ra7 Re2+ 75. Kg1 Re1+ 76. Kh2 g3+ 77. Kxh3 Rh1# 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.35"] [White "Nguyen, Truong Bao Tran"] [Black "Nguyen, Sy Hung"] [Result "0-1"] [ECO "E61"] [WhiteElo "1889"] [BlackElo "2131"] [PlyCount "80"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 g6 2. d4 Bg7 3. e3 Nf6 4. Nc3 O-O 5. Nf3 d6 6. Be2 Nbd7 7. O-O e5 8. b3 Re8 9. Bb2 e4 10. Nd2 Nf8 11. Qc2 Bf5 12. Rac1 c6 13. b4 h5 14. c5 d5 15. b5 h4 16. bxc6 bxc6 17. Qa4 Bd7 18. Nb3 N6h7 19. Na5 Qg5 20. Rfe1 Ne6 21. Rb1 Reb8 22. Ba3 Nd8 23. Rb4 Rxb4 24. Qxb4 Bh8 25. g3 hxg3 26. hxg3 Qf5 27. Qb1 Ng5 28. f4 exf3 29. Qxf5 Bxf5 30. Bf1 Rc8 31. Rd1 Rc7 32. Bd3 Bxd3 33. Rxd3 Nb7 34. Nb3 f5 35. Kf2 Bf6 36. Bb4 Rh7 37. Rd2 Ne4+ 38. Kxf3 a5 39. Rb2 axb4 40. Ne2 Rh2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.36"] [White "Tran, Quang Khai"] [Black "Tran, Thi Mong Thu"] [Result "0-1"] [ECO "D45"] [WhiteElo "2091"] [BlackElo "1909"] [PlyCount "128"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Qc2 e6 5. Nc3 Be7 6. e3 O-O 7. Rg1 Nbd7 8. g4 b6 9. g5 Ne8 10. h4 g6 11. h5 Ng7 12. hxg6 fxg6 13. Be2 Bb7 14. cxd5 cxd5 15. Nh4 Nf5 16. Nxf5 Rxf5 17. f4 Nf8 18. Bg4 Rf7 19. Qh2 Qc7 20. Qh3 Qd7 21. Bd2 Bd6 22. O-O-O b5 23. Kb1 b4 24. Ne2 a5 25. Nc1 Ba6 26. Rge1 a4 27. e4 dxe4 28. Rxe4 Bc4 29. Nd3 b3 30. a3 Qc6 31. Ree1 Re8 32. Ne5 Bxe5 33. Rxe5 Bd5 34. Rc1 Qb7 35. Rce1 Qc6 36. Bc3 Rxf4 37. Qg3 Rf7 38. Qe3 Nd7 39. Rxd5 Qxd5 40. Bxe6 Rxe6 41. Qxe6 Qxe6 42. Rxe6 Rf1+ 43. Re1 Rxe1+ 44. Bxe1 Kf7 45. Kc1 Ke6 46. Kd2 Kd5 47. Kc3 Nb6 48. Kb4 Nc8 49. Bc3 Nd6 50. Kxa4 Kc4 51. d5 Ne4 52. Bf6 Kxd5 53. Bd8 Kc4 54. Ka5 Nc5 55. Bf6 Nd7 56. a4 h5 57. gxh6 Nxf6 58. Kb6 g5 59. a5 g4 60. a6 g3 61. a7 g2 62. a8=Q g1=Q+ 63. Kc7 Qc5+ 64. Qc6 Qxc6+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.37"] [White "Ngo, Thi Kim Tuyen"] [Black "Frost, Peter"] [Result "1-0"] [ECO "E63"] [WhiteElo "2083"] [BlackElo "1781"] [PlyCount "83"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. O-O Nc6 7. Nc3 a6 8. e4 Bg4 9. Be3 Bxf3 10. Qxf3 Nd7 11. Rfd1 e5 12. dxe5 Ndxe5 13. Qe2 Qc8 14. c5 Qe6 15. cxd6 cxd6 16. Nd5 Rac8 17. Nf4 Qe7 18. Bh3 Rce8 19. Nd5 Qd8 20. Bb6 Qa8 21. f4 f5 22. Nc7 Qd8 23. fxe5 Rxe5 24. Qc4+ Kh8 25. exf5 gxf5 26. Kh1 Re4 27. Qf1 Qf6 28. Rab1 Ne5 29. Rd4 Rxd4 30. Bxd4 Qf7 31. Rc1 Rc8 32. Bb6 Rf8 33. b3 Nd7 34. Be3 Ne5 35. Bg2 Ng4 36. Bg1 Be5 37. Nd5 b5 38. Nf4 Nf6 39. Qd3 Nd7 40. Bd5 Bxf4 41. Bxf7 Rxf7 42. gxf4 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.38"] [White "Luu, Duc Hai"] [Black "Doan, Thi Van Anh"] [Result "1-0"] [ECO "E16"] [WhiteElo "1913"] [BlackElo "1994"] [PlyCount "85"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Bb7 5. Bg2 c5 6. e3 cxd4 7. exd4 d5 8. Ne5 Nbd7 9. O-O Bd6 10. Re1 Qc7 11. Nc3 O-O 12. Nb5 Qb8 13. Bf4 Bxe5 14. dxe5 Ne8 15. cxd5 Nc7 16. Nxc7 Qxc7 17. Rc1 Qd8 18. dxe6 Bxg2 19. exf7+ Rxf7 20. Kxg2 Nc5 21. e6 Rf5 22. e7 Qe8 23. b4 Nd7 24. Qb3+ Kh8 25. Qe6 Rf6 26. Qd5 Rf7 27. Qxa8 Qxa8+ 28. Kg1 Qe8 29. Rc8 Qxc8 30. e8=Q+ Qxe8 31. Rxe8+ Nf8 32. Bd6 Kg8 33. f4 g6 34. Kf2 Kg7 35. Bxf8+ Rxf8 36. Rxf8 Kxf8 37. b5 Ke7 38. Ke3 h5 39. h3 Ke6 40. Ke4 Kd6 41. Kd4 Ke6 42. g4 Kf6 43. Kd5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.12"] [Round "5.39"] [White "Wolfaardt, Francois"] [Black "Pham, Hoang Nhat Anh"] [Result "1-0"] [ECO "A01"] [WhiteElo "1785"] [BlackElo "1513"] [PlyCount "77"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. b3 d5 2. Bb2 c5 3. e3 Nc6 4. Bb5 Bd7 5. Nf3 e6 6. O-O Bd6 7. Bxg7 Ke7 8. Bxh8 f6 9. Nh4 Qf8 10. Bd3 Nh6 11. Bxh7 Be8 12. Bg6 Qxh8 13. Bxe8 Qxe8 14. Qf3 Qf7 15. Qd1 Qe8 16. Nc3 Qf7 17. f4 Rg8 18. Nb5 Bb8 19. c4 a6 20. cxd5 exd5 21. Nc3 Rg4 22. Nf5+ Nxf5 23. Qxg4 Nh6 24. Qh3 Ng8 25. Na4 Bd6 26. Qc8 Nd8 27. Nxc5 Bxc5 28. Qxc5+ Ke8 29. Rfe1 Nc6 30. e4 d4 31. e5 fxe5 32. Rxe5+ Nxe5 33. Qc8+ Ke7 34. fxe5 Qd5 35. e6 Nf6 36. Rc1 Qd8 37. Rc7+ Ke8 38. Qxd8+ Kxd8 39. Rxb7 1-0 [/pgn]

Round 6

[pgn initialHalfmove=2 autoplayMode=none] [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.1"] [White "Le, Quang Liem"] [Black "Nguyen, Ngoc Truong Son"] [Result "0-1"] [ECO "D45"] [WhiteElo "2709"] [BlackElo "2613"] [PlyCount "126"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e3 e6 5. Nf3 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. Be2 O-O 8. O-O e5 9. cxd5 cxd5 10. Nb5 Bb8 11. dxe5 Nxe5 12. Bd2 Bg4 13. Nbd4 Nxf3+ 14. Bxf3 Qd6 15. g3 Bxf3 16. Nxf3 Ne4 17. Bc3 Rc8 18. Qb3 Nc5 19. Qb4 Qe6 20. Qd4 f6 21. Rad1 Ne4 22. Qxd5 Qxd5 23. Rxd5 Bd6 24. Rfd1 Bf8 25. Rd7 b6 26. Nd4 Nxc3 27. bxc3 Rxc3 28. Ne6 Re8 29. Nxf8 Kxf8 30. Rxa7 Re7 31. Ra8+ Kf7 32. Rd2 Rc1+ 33. Kg2 Rb1 34. h4 h5 35. Rc8 Ra7 36. Kf3 Rb5 37. Rcc2 Kg6 38. Ke2 Kf5 39. Kf3 Kg6 40. Rb2 Rba5 41. Ke4 Ra3 42. Kd5 R7a5+ 43. Kc6 R3a4 44. Re2 b5 45. Kc5 Kf5 46. Red2 b4+ 47. Kc4 b3+ 48. Kxb3 Ra3+ 49. Kc4 R5a4+ 50. Kc5 Ra5+ 51. Kc6 Ra6+ 52. Kd7 Ra7+ 53. Ke8 g5 54. hxg5 Rh7 55. gxf6 Ra8+ 56. Rd8 Rh8+ 57. Ke7 Rhxd8 58. f7 Rdc8 59. e4+ Kg6 60. Rb6+ Kg7 61. e5 Rc7+ 62. Ke6 Rxf7 63. f4 h4 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.2"] [White "Zhang, Zhong"] [Black "Nguyen, Duc Hoa"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E05"] [WhiteElo "2600"] [BlackElo "2496"] [PlyCount "132"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 e6 2. Nf3 Nf6 3. g3 d5 4. Bg2 Be7 5. O-O O-O 6. d4 dxc4 7. Qc2 a6 8. a4 Bd7 9. Rd1 Bc6 10. Nc3 Bxf3 11. Bxf3 Nc6 12. Bxc6 bxc6 13. a5 Nd5 14. Na4 Qb8 15. Qxc4 Qb5 16. b3 Rfb8 17. Bd2 Qxb3 18. Rdc1 Qb5 19. e3 h5 20. h4 c5 21. Nxc5 Bxc5 22. Qxc5 Qe2 23. Qc2 Rb5 24. Re1 Qf3 25. e4 Nf6 26. Re3 Qg4 27. Kg2 Rd8 28. Qxc7 Rxd4 29. Bc3 Rd1 30. Rxd1 Qxd1 31. Qc8+ Kh7 32. Qxa6 Qa4 33. Qa8 Ng4 34. Rf3 Qc4 35. Qd8 Qxe4 36. Qd3 Qxd3 37. Rxd3 Rb3 38. Rf3 Ra3 39. Bb4 Ra4 40. Rb3 e5 41. Rb2 e4 42. Bd2 Ne5 43. Bc3 Nf3 44. Kf1 Ra3 45. Rc2 f5 46. Ke2 g5 47. hxg5 Kg6 48. Kd1 f4 49. Kc1 e3 50. Kb2 fxg3 51. fxg3 Ra4 52. Kb3 Re4 53. a6 Re7 54. Ra2 Ra7 55. Kc4 e2 56. Kb5 e1=Q 57. Bxe1 Nxe1 58. Kb6 Ra8 59. Kb7 Rg8 60. a7 Kxg5 61. Re2 Nd3 62. a8=Q Rxa8 63. Kxa8 Kg4 64. Re4+ Kxg3 65. Re3+ Kg2 66. Rxd3 h4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.3"] [White "Ni, Hua"] [Black "Kuderinov, Kirill"] [Result "1-0"] [ECO "E11"] [WhiteElo "2658"] [BlackElo "2454"] [PlyCount "111"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 4. Bd2 Bxd2+ 5. Nxd2 O-O 6. Ngf3 d6 7. Bg2 Nc6 8. O-O e5 9. e3 exd4 10. exd4 Bg4 11. Qb3 Rb8 12. d5 Bxf3 13. Nxf3 Ne7 14. Rfe1 Ng6 15. Bh3 c6 16. Nd4 cxd5 17. cxd5 Qa5 18. Qb5 Qxb5 19. Nxb5 a6 20. Nxd6 Rfd8 21. Nc4 Rxd5 22. Rad1 Rc5 23. Rc1 b5 24. Na5 Rxc1 25. Rxc1 Ne5 26. Rc8+ Rxc8 27. Bxc8 Nd5 28. Bxa6 Nc7 29. Bb7 Nd3 30. b3 b4 31. Nc6 Kf8 32. Bc8 g6 33. Bh3 Na6 34. Bf1 Nac5 35. Bxd3 Nxd3 36. Kf1 Ke8 37. Ke2 Nc1+ 38. Ke3 Nxa2 39. Kd4 Kd7 40. Ne5+ Ke6 41. Nd3 Kf5 42. f3 g5 43. g4+ Ke6 44. Kc4 Nc3 45. Nxb4 Nd1 46. Nc2 Ke5 47. b4 Nb2+ 48. Kb3 Nd3 49. Kc3 Nf4 50. Kc4 Nd5 51. Kc5 Nc3 52. Ne3 Na4+ 53. Kb5 Nc3+ 54. Kc4 Nb1 55. b5 Kd6 56. Kb4 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.4"] [White "Diu, Viacheslav"] [Black "Dimakiling, Oliver"] [Result "1-0"] [ECO "C66"] [WhiteElo "2474"] [BlackElo "2364"] [PlyCount "95"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Be7 5. Nc3 d6 6. d4 Bd7 7. Re1 O-O 8. Bxc6 Bxc6 9. dxe5 dxe5 10. Qxd8 Raxd8 11. Nxe5 Bxe4 12. Nxe4 Nxe4 13. Nd3 f5 14. f3 Bc5+ 15. Nxc5 Nxc5 16. Bg5 Rd5 17. Be7 Re8 18. c4 Kf7 19. cxd5 Rxe7 20. Rxe7+ Kxe7 21. Kf2 Kd6 22. Ke3 Kxd5 23. Kf4 Nd3+ 24. Kxf5 c5 25. Rd1 c4 26. a4 Kd4 27. Rd2 b6 28. Ke6 a6 29. Kf7 b5 30. axb5 axb5 31. Kxg7 b4 32. f4 c3 33. bxc3+ Kxc3 34. Rd1 Nxf4 35. g4 h5 36. g5 b3 37. g6 Kc2 38. Rf1 b2 39. Kf7 Nxg6 40. Kxg6 h4 41. Kg5 h3 42. Kg4 b1=Q 43. Rxb1 Kxb1 44. Kxh3 Kc2 45. Kg4 Kd3 46. Kf5 Kd4 47. h4 Kd5 48. h5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.5"] [White "Vo, Thanh Ninh"] [Black "Lu, Shanglei"] [Result "0-1"] [ECO "E01"] [WhiteElo "2299"] [BlackElo "2558"] [PlyCount "100"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 4. Nf3 Nbd7 5. d4 g6 6. O-O Bg7 7. cxd5 exd5 8. Nc3 O-O 9. Bf4 c6 10. Ne5 Re8 11. Nxd7 Bxd7 12. Be5 Bh6 13. Bxf6 Qxf6 14. e4 dxe4 15. Nxe4 Qe7 16. Nc5 Bf5 17. Re1 Qc7 18. Qb3 b6 19. Na6 Qd6 20. Qa3 Rxe1+ 21. Rxe1 Qxd4 22. Nb4 Qd2 23. Qc3 Qxc3 24. bxc3 Bd2 25. Re2 Bxc3 26. Nxc6 Kf8 27. Nd4 Rd8 28. Nxf5 gxf5 29. f4 Rd1+ 30. Bf1 b5 31. Rc2 b4 32. Kf2 a5 33. Bb5 Ke7 34. Ke2 Rd4 35. Bd3 Ke6 36. Ke3 Rd7 37. Re2 a4 38. Kf3+ Kf6 39. Bb5 Ra7 40. Rc2 Ra5 41. Bc4 Rc5 42. Bd3 a3 43. Ke2 Rc6 44. Rc1 b3 45. Bb1 b2 46. Rd1 Bb4 47. Kd3 Rc1 48. Ke2 Bc5 49. Kd2 h5 50. Rxc1 Be3+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.6"] [White "Gomez, John Paul"] [Black "Nguyen, Van Hai"] [Result "1-0"] [ECO "C05"] [WhiteElo "2534"] [BlackElo "2341"] [PlyCount "73"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. c3 c5 6. f4 Nc6 7. Ndf3 Qb6 8. a3 c4 9. g4 h5 10. gxh5 Rxh5 11. Ne2 f5 12. exf6 Nxf6 13. Ng3 Rh8 14. Bg2 Bd7 15. Ne5 Bd6 16. Qe2 Ne7 17. O-O Qc7 18. Bd2 g6 19. Rae1 Bxe5 20. fxe5 Nh5 21. Bg5 Nf5 22. Nxf5 gxf5 23. Bf3 Ng7 24. Rf2 Kf7 25. Rg2 Rag8 26. Bf6 Rh7 27. Kh1 Kf8 28. Reg1 Be8 29. Rg5 Bf7 30. Qg2 Be8 31. Qg3 Qf7 32. Rg2 Ba4 33. Kg1 Bb3 34. h4 Ba2 35. h5 f4 36. Qg4 Bb1 37. h6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.7"] [White "Nguyen, Anh Dung"] [Black "Pham, Chuong"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D37"] [WhiteElo "2469"] [BlackElo "2353"] [PlyCount "62"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 4. Bf4 Nf6 5. e3 O-O 6. Nf3 c5 7. dxc5 Bxc5 8. cxd5 Nxd5 9. Nxd5 exd5 10. a3 Nc6 11. Rc1 Be7 12. Bd3 Bf6 13. O-O Bg4 14. b4 Rc8 15. h3 Be6 16. Qd2 Ne7 17. Nd4 Ng6 18. Nxe6 fxe6 19. Rxc8 Qxc8 20. Rc1 Qd8 21. Bg3 Bh4 22. Bxg6 hxg6 23. Bxh4 Qxh4 24. Rc7 Rf7 25. Rc8+ Kh7 26. f4 Qf6 27. Qd3 e5 28. Qxd5 exf4 29. Qd8 Qxd8 30. Rxd8 fxe3 31. Re8 g5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.8"] [White "Le, Hoang Tran Chau"] [Black "Nguyen, Van Huy"] [Result "0-1"] [ECO "D30"] [WhiteElo "2124"] [BlackElo "2414"] [PlyCount "74"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c4 e6 4. e3 a6 5. Nbd2 c5 6. Be2 Nc6 7. cxd5 exd5 8. dxc5 Bxc5 9. Nb3 Ba7 10. O-O O-O 11. Bd2 Ne4 12. Rc1 Qd6 13. Bc3 Bg4 14. Nfd4 Bb8 15. f4 Bd7 16. Nxc6 bxc6 17. Be5 Qe7 18. Bxb8 Rfxb8 19. Qc2 a5 20. Bd3 a4 21. Nd4 c5 22. Nf3 Bf5 23. b3 Rc8 24. Rfe1 Rab8 25. Nd2 Rb4 26. Bxe4 Bxe4 27. Qc3 Qb7 28. g3 h6 29. Qe5 Qd7 30. Qc3 axb3 31. axb3 d4 32. exd4 Bb7 33. dxc5 Qd5 34. Re2 Rd4 35. Nf1 Rd3 36. Qc4 Qh1+ 37. Kf2 Rf3+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.9"] [White "Yap, Kim Steven"] [Black "Dang, Hoang Son"] [Result "1-0"] [ECO "B52"] [WhiteElo "2407"] [BlackElo "2043"] [PlyCount "123"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd7 4. Bxd7+ Qxd7 5. c4 Nf6 6. Nc3 Nc6 7. d4 cxd4 8. Nxd4 e6 9. O-O Be7 10. Be3 O-O 11. Qe2 Rac8 12. Rfd1 b6 13. b3 Rfd8 14. Rd2 Qb7 15. Nc2 Ne5 16. Bf4 a6 17. a4 Ng6 18. Bg3 d5 19. exd5 exd5 20. Qf3 Qa8 21. cxd5 Rxc3 22. Qxc3 Ne4 23. Qe3 Nxd2 24. Qxd2 Rxd5 25. Qe2 Bf6 26. Re1 Rd8 27. Ne3 Re8 28. h3 h6 29. Qc4 Bg5 30. Nc2 Rc8 31. Qd3 Bf4 32. Na3 Rd8 33. Qe4 Qxe4 34. Rxe4 Bxg3 35. fxg3 Rd3 36. Rb4 Rxg3 37. Kf2 Rc3 38. Rxb6 Nf4 39. Nc4 Nd3+ 40. Ke3 Nc1+ 41. Kd2 Rxb3 42. Rxa6 Na2 43. Rb6 Rxb6 44. Nxb6 Nb4 45. Kc3 Na6 46. Kc4 Kf8 47. Kb5 Nb8 48. Nc4 Ke7 49. Ne5 Ke6 50. Nc6 Nd7 51. a5 Kd6 52. Nd8 Nb8 53. Nxf7+ Ke6 54. Nd8+ Kd7 55. Nb7 g5 56. Kb6 Ke6 57. Nc5+ Kd5 58. g4 Kd6 59. Ne4+ Kd7 60. Kb7 Nc6 61. a6 Nd8+ 62. Kb6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.10"] [White "Shyam, Sundar M"] [Black "Tran, Manh Tien"] [Result "1-0"] [ECO "A45"] [WhiteElo "2507"] [BlackElo "2304"] [PlyCount "109"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Bg5 e6 3. e4 h6 4. Bxf6 Qxf6 5. c3 b6 6. Bd3 Bb7 7. Ne2 c5 8. O-O Nc6 9. e5 Qh4 10. Nd2 cxd4 11. Nf3 Qd8 12. Nexd4 Nxd4 13. cxd4 Be7 14. Qe2 O-O 15. Be4 Bxe4 16. Qxe4 d5 17. exd6 Qxd6 18. Ne5 Bf6 19. Nc6 a5 20. Rac1 Rac8 21. Rc3 Rc7 22. g3 g6 23. Rfc1 Kg7 24. Kg2 h5 25. R1c2 Rfc8 26. Na7 Rxc3 27. Nxc8 Rxc8 28. Rxc8 Bxd4 29. b3 Bc5 30. Qf3 e5 31. Re8 Bd4 32. h3 Qd7 33. Rb8 Qe7 34. Qc6 h4 35. Qc8 Kf6 36. Qh8+ Kf5 37. Qxh4 Qxh4 38. gxh4 e4 39. Kf1 e3 40. fxe3 Bxe3 41. Ke2 Bc5 42. Kf3 Ke6 43. h5 gxh5 44. Rh8 Kf6 45. Rxh5 Bg1 46. h4 Bd4 47. Rg5 Bc3 48. Rg2 Bb4 49. h5 Bf8 50. Rg8 Ke7 51. a4 f6 52. Ke4 Bh6 53. Rg6 Bg5 54. h6 Bxh6 55. Rxh6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.11"] [White "Tran, Thanh Tu"] [Black "Dao, Thien Hai"] [Result "0-1"] [ECO "B25"] [WhiteElo "2277"] [BlackElo "2508"] [PlyCount "84"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. d3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. Nf3 d6 6. O-O Nf6 7. Nc3 e5 8. Nd2 O-O 9. Nc4 Bg4 10. f3 Be6 11. f4 exf4 12. gxf4 d5 13. f5 dxc4 14. fxe6 fxe6 15. Bh3 Nd4 16. Ne2 cxd3 17. cxd3 Nh5 18. Rxf8+ Qxf8 19. Nxd4 Bxd4+ 20. Kh1 Re8 21. Qe2 Be5 22. Be3 Qd6 23. Rf1 b6 24. Qf3 Nf6 25. b4 Qxd3 26. bxc5 bxc5 27. Bxc5 Qxf3+ 28. Rxf3 Nxe4 29. Bxa7 Ng5 30. Ra3 Nxh3 31. Rxh3 Ra8 32. Ra3 Bd6 33. Rd3 Rxa7 34. Rxd6 Kf7 35. Rd2 e5 36. Kg2 Ke6 37. Rb2 Kf5 38. Kf2 Kf4 39. Rb4+ e4 40. a4 g5 41. h3 h5 42. Ke2 Rc7 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.12"] [White "Kashlinskaya, Alina"] [Black "Tu, Hoang Thai"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A46"] [WhiteElo "2440"] [BlackElo "2250"] [PlyCount "113"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 d6 3. Nc3 d5 4. Qd3 b6 5. e4 dxe4 6. Nxe4 Bb7 7. Nxf6+ exf6 8. Be2 Bd6 9. O-O O-O 10. Be3 Re8 11. Rad1 Nc6 12. c4 Bf8 13. Qd2 Qd7 14. d5 Ne7 15. Nd4 Ng6 16. Qc2 a6 17. Bd3 Qg4 18. Bf5 Qh5 19. Bc1 Bc8 20. Rfe1 Bxf5 21. Qxf5 Qxf5 22. Nxf5 Rxe1+ 23. Rxe1 Ne5 24. b3 b5 25. Bf4 Nd3 26. Re4 g6 27. Ne3 Rc8 28. Rd4 Nxf4 29. Rxf4 f5 30. cxb5 axb5 31. a4 bxa4 32. bxa4 Rb8 33. g3 Rb1+ 34. Kg2 Ra1 35. Rc4 Bd6 36. Nc2 Ra2 37. Nd4 Kg7 38. Nc6 Kf8 39. a5 g5 40. Kf3 Ra3+ 41. Ke2 f4 42. Kd2 f5 43. Kc2 fxg3 44. hxg3 Ke8 45. Kb2 Kd7 46. a6 Kc8 47. a7 Kb7 48. g4 fxg4 49. Re4 h5 50. Re8 Rxa7 51. Nxa7 Kxa7 52. Rg8 Bf4 53. Kc2 h4 54. Kd3 g3 55. fxg3 hxg3 56. Ke2 Kb6 57. Rf8 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.13"] [White "Shyam, Nikil P"] [Black "Nguyen, Anh Khoi"] [Result "1-0"] [ECO "A45"] [WhiteElo "2431"] [BlackElo "2147"] [PlyCount "171"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Bg5 Ne4 3. Bf4 c5 4. f3 Qa5+ 5. c3 Nf6 6. Nd2 cxd4 7. Nb3 Qb6 8. cxd4 d5 9. e3 Nc6 10. Ne2 Bf5 11. Nc3 e6 12. Rc1 a6 13. Qd2 Be7 14. Nc5 Rc8 15. g4 Bg6 16. h4 h6 17. Be2 Qa7 18. Nd3 h5 19. g5 Nd7 20. Bg3 Bxd3 21. Bxd3 b5 22. O-O Nb6 23. Qf2 Nc4 24. b3 N4a5 25. Qb2 O-O 26. Ne2 g6 27. Nf4 Rfd8 28. Kg2 Bf8 29. Bb1 Bg7 30. Nd3 Ne7 31. Qd2 Nac6 32. Nc5 e5 33. Bf2 a5 34. Rfd1 b4 35. Na4 exd4 36. exd4 Re8 37. Qf4 Nd8 38. Nc5 Ndc6 39. Bd3 Qc7 40. Qxc7 Rxc7 41. Bb5 Rec8 42. Ba6 Rf8 43. Na4 Ra7 44. Bb5 Nd8 45. Nc5 Nf5 46. Nd7 Ne6 47. Nxf8 Kxf8 48. Rc8+ Ke7 49. Re8+ Kd6 50. Rc1 Bxd4 51. Rc6+ Ke5 52. Bg3+ Nxg3 53. Kxg3 Bc3 54. Kf2 Kf4 55. Bd3 a4 56. bxa4 Rxa4 57. Bb1 Bd4+ 58. Kg2 Be5 59. Rc1 Ke3 60. Re1+ Kd4 61. Rd1+ Ke3 62. Re7 b3 63. Re1+ Kd4 64. axb3 Ra3 65. Rb7 Nf4+ 66. Kf1 Bd6 67. Rb6 Kc5 68. Rb7 Kc6 69. Rxf7 Rxb3 70. Rc1+ Kb6 71. Rf6 Rxf3+ 72. Ke1 Re3+ 73. Kd1 Re6 74. Rxe6 Nxe6 75. Bxg6 Bg3 76. Bf7 Ng7 77. Bxd5 Bxh4 78. Rc4 Bg3 79. Ke2 Be5 80. Kf3 Kb5 81. Ke4 Bg3 82. Rc8 h4 83. Rg8 Nh5 84. Bf7 Nf4 85. g6 Nh5 86. Rh8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.14"] [White "Prasanna, Raghuram Rao"] [Black "Nguyen, Hoang Nam"] [Result "1-0"] [ECO "B00"] [WhiteElo "2410"] [BlackElo "2281"] [PlyCount "53"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 Nc6 2. Nf3 Nf6 3. e5 Ng4 4. d4 d6 5. h3 Nh6 6. Bxh6 gxh6 7. Nc3 Bg7 8. Bb5 O-O 9. Bxc6 bxc6 10. Qe2 Be6 11. O-O Rb8 12. b3 Qc8 13. Ne4 Kh8 14. Ng3 Rg8 15. Kh2 Qb7 16. c4 dxe5 17. dxe5 c5 18. Nh4 Qb4 19. f4 Rbd8 20. Rad1 Qc3 21. Rf3 Qa5 22. Rfd3 Rde8 23. Nhf5 Bf8 24. Ne3 Qa6 25. Qh5 Rg7 26. Rd8 Qc6 27. Qf3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.15"] [White "Pham, Duc Thang"] [Black "Yeoh, Li Tian"] [Result "0-1"] [ECO "D12"] [WhiteElo "2201"] [BlackElo "2320"] [PlyCount "74"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 Bf5 4. c4 c6 5. Nc3 e6 6. Bd3 Bg6 7. Ne5 Nbd7 8. f4 Bb4 9. O-O Bxd3 10. Qxd3 Bxc3 11. bxc3 O-O 12. Ba3 Re8 13. Rab1 Qc7 14. cxd5 cxd5 15. Qb5 b6 16. c4 Nxe5 17. fxe5 Ne4 18. Rbc1 Qb7 19. c5 Qe7 20. Qd3 bxc5 21. Bxc5 Qg5 22. a4 a5 23. Bb6 Rab8 24. Rb1 h5 25. Rf4 Rec8 26. Bxa5 Ra8 27. Be1 Rxa4 28. h4 Qg6 29. Qb3 Rac4 30. Qd1 Rc2 31. Qf3 Rc1 32. Rxc1 Rxc1 33. Qf1 Ng3 34. Qf2 Qb1 35. Kh2 Ne4 36. Rxe4 Qxe4 37. Qg3 Qb1 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.16"] [White "Fang, Yan"] [Black "Ton, That Nhu Tung"] [Result "1-0"] [ECO "B88"] [WhiteElo "2307"] [BlackElo "2235"] [PlyCount "157"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Bc4 Bd7 7. Bb3 a6 8. O-O e6 9. Kh1 Be7 10. f4 Qc7 11. f5 Nxd4 12. Qxd4 Qc5 13. Be3 Qxd4 14. Bxd4 e5 15. Bf2 Bc6 16. Rae1 Rc8 17. h3 b5 18. a3 h6 19. Re2 O-O 20. Bh4 Rfd8 21. Bxf6 Bxf6 22. Rd1 Kf8 23. Red2 Be7 24. Bd5 Be8 25. Kh2 Rc7 26. Na2 Rdc8 27. c3 Bg5 28. Re2 Be7 29. g3 Ra7 30. Red2 Rac7 31. Kg2 Bg5 32. Rd3 Be7 33. Kf3 Ra7 34. Nb4 a5 35. Nc2 Rac7 36. h4 Ra7 37. R3d2 Rac7 38. Rh1 h5 39. Ne3 Rb8 40. Nc2 Rbc8 41. Ke2 Rb8 42. Kd3 Rcc8 43. Rg2 Bf6 44. Ne3 b4 45. axb4 axb4 46. c4 b3 47. g4 hxg4 48. Nxg4 Bd8 49. f6 Bxf6 50. Nxf6 gxf6 51. Rf1 Bc6 52. Rxf6 Bxd5 53. exd5 Rb4 54. Rg4 Ke7 55. Rf1 Rf8 56. Rg7 Ke8 57. h5 e4+ 58. Kd4 Rb7 59. Rf4 Re7 60. Rxe4 Rxe4+ 61. Kxe4 Rh8 62. Rg5 f6 63. Rf5 Kf7 64. Kd4 Rg8 65. Rf3 Rg4+ 66. Kc3 Rh4 67. Kxb3 Rxh5 68. Kb4 f5 69. Kb5 Kf6 70. Kc6 Ke5 71. b4 Rh4 72. Rc3 f4 73. c5 f3 74. Rxf3 Rxb4 75. cxd6 Rc4+ 76. Kd7 Rh4 77. Re3+ Kxd5 78. Rd3+ Ke5 79. Kc6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.17"] [White "Liu, Xiangyi"] [Black "Wynn, Zaw Htun"] [Result "0-1"] [ECO "B50"] [WhiteElo "2159"] [BlackElo "2408"] [PlyCount "80"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. g3 Nf6 4. c3 Nc6 5. Qe2 e5 6. Bg2 Be7 7. O-O O-O 8. a3 a5 9. a4 Re8 10. d3 h6 11. Nbd2 Bf8 12. Nc4 Be6 13. Nfd2 Rb8 14. Ne3 d5 15. f4 exf4 16. gxf4 d4 17. Nec4 Bg4 18. Nf3 Qc7 19. h3 Bh5 20. Qc2 Nd7 21. Na3 dxc3 22. bxc3 Rbd8 23. Nb5 Qc8 24. Bb2 Nf6 25. Rae1 Qd7 26. d4 cxd4 27. cxd4 Rc8 28. Qb1 Bb4 29. Re2 Nd5 30. exd5 Rxe2 31. dxc6 bxc6 32. Nc3 Bxf3 33. Rxf3 Qxd4+ 34. Kh2 Rd2 35. Ba1 Re8 36. Na2 Rxg2+ 37. Kxg2 Re2+ 38. Kg3 Qd2 39. Qg1 Qxa2 40. Bc3 Qc2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.18"] [White "Tu, Hoang Thong"] [Black "Muminova, Nafisa"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E04"] [WhiteElo "2434"] [BlackElo "2322"] [PlyCount "154"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Nf3 dxc4 5. Bg2 a6 6. Ne5 Bb4+ 7. Nc3 Nd5 8. Bd2 O-O 9. O-O Nb6 10. Ne4 Be7 11. Ba5 f6 12. Bxb6 cxb6 13. Nxc4 Nc6 14. e3 Nb4 15. Qb3 Bd7 16. Ncd6 f5 17. Nxb7 Qb8 18. Nc3 Rc8 19. Na4 Qc7 20. Rac1 Qxc1 21. Nxb6 Qc2 22. Qxc2 Rxc2 23. Nxa8 Rxb2 24. a3 Nd5 25. Nc5 Bxc5 26. dxc5 Rc2 27. Bxd5 exd5 28. Nc7 Rxc5 29. Nxa6 Ra5 30. Nb4 Rxa3 31. Nxd5 Rd3 32. Nf4 Rd2 33. Rc1 g5 34. Ng2 Kf7 35. Ne1 h6 36. Nf3 Rd5 37. Kf1 Kf6 38. Ke1 Ba4 39. Ra1 Be8 40. Ra6+ Kg7 41. Nd4 Bf7 42. f4 Rc5 43. Kd2 Rd5 44. Kc3 Rc5+ 45. Kb4 Rd5 46. Rc6 Be8 47. Re6 Bg6 48. Re5 Rd7 49. Nxf5+ Bxf5 50. Rxf5 Kg6 51. Re5 Rd2 52. Re6+ Kg7 53. fxg5 hxg5 54. h4 Rg2 55. hxg5 Rxg3 56. Re5 Kg6 57. Kc4 Rg1 58. Kd5 Rd1+ 59. Ke4 Rd2 60. Rd5 Ra2 61. Kf3 Ra1 62. e4 Rg1 63. Ke3 Ra1 64. Rf5 Rb1 65. Rd5 Ra1 66. Rf5 Rd1 67. Rf2 Rg1 68. e5 Rxg5 69. Ke4 Kg7 70. e6 Ra5 71. e7 Ra4+ 72. Kd5 Ra5+ 73. Kc6 Ra6+ 74. Kd7 Ra7+ 75. Kd8 Ra8+ 76. Kc7 Ra7+ 77. Kd8 Ra8+ 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.19"] [White "Vijayalakshmi, Subbaraman"] [Black "Hoang, Canh Huan"] [Result "0-1"] [ECO "A40"] [WhiteElo "2365"] [BlackElo "2321"] [PlyCount "92"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 b5 2. d4 Bb7 3. a4 b4 4. Nbd2 Nf6 5. e3 e6 6. a5 a6 7. Bd3 c5 8. Nb3 cxd4 9. exd4 Qc7 10. h3 Be7 11. O-O O-O 12. Bg5 Bd5 13. Qe2 Nc6 14. Nbd2 h6 15. Bh4 Nh5 16. Bxe7 Nf4 17. Qe3 Nxe7 18. c4 bxc3 19. bxc3 Qxc3 20. Qxf4 Qxd3 21. Ne5 Qf5 22. Qe3 Rfc8 23. Nxd7 Bxg2 24. Kxg2 Qd5+ 25. Nf3 Qxd7 26. Rfc1 Nd5 27. Qe4 Qb5 28. Ne5 Rxc1 29. Rxc1 Qxa5 30. Qf3 Rf8 31. Nd7 Re8 32. Ne5 f6 33. Rc5 Qd8 34. Nc6 Qd6 35. Qe4 Kh8 36. Na5 Nf4+ 37. Kf1 Nxh3 38. Rc6 Qb8 39. Rxa6 Qb5+ 40. Qe2 Qd5 41. Qe3 Nf4 42. Qxf4 Qb5+ 43. Kg1 Qxa6 44. Nb3 e5 45. dxe5 Rxe5 46. Nd2 Qd6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.20"] [White "Hoang, Thi Bao Tram"] [Black "Pham, Le Thao Nguyen"] [Result "1-0"] [ECO "D23"] [WhiteElo "2269"] [BlackElo "2349"] [PlyCount "57"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. d4 c6 3. c4 Nf6 4. Qc2 dxc4 5. Qxc4 Bf5 6. Nc3 e6 7. g3 Nbd7 8. Bg2 Be7 9. O-O O-O 10. Re1 Ne4 11. Qb3 Qb6 12. Nh4 Qxb3 13. axb3 Bb4 14. Nxf5 exf5 15. Bxe4 fxe4 16. Bd2 Rfe8 17. Nxe4 Rxe4 18. Bxb4 Rxd4 19. Bc3 Re4 20. Red1 Nf8 21. e3 f6 22. Bd4 a6 23. f3 Ree8 24. e4 Rad8 25. Bc5 Kf7 26. Kf2 Ke6 27. b4 f5 28. e5 Kxe5 29. Rxd8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.21"] [White "Boricsev, Oleg"] [Black "Tin, Jingyao"] [Result "0-1"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2339"] [BlackElo "2225"] [PlyCount "62"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 Nf6 5. Nf3 Nc6 6. Be3 cxd4 7. cxd4 e6 8. Nc3 Qd6 9. Bd3 Be7 10. O-O O-O 11. a3 b6 12. Qe2 Bb7 13. Rad1 Rfd8 14. Bb1 Rac8 15. Rfe1 g6 16. Bg5 Nd5 17. Nxd5 Bxg5 18. Nxb6 Nxd4 19. Rxd4 Qxb6 20. Rb4 Bxf3 21. Qxf3 Qa5 22. g3 Be7 23. Rbe4 Rd2 24. R4e2 Rxb2 25. h4 Qxa3 26. Re3 Qb4 27. Bd3 Bc5 28. h5 Bxe3 29. Rxe3 Qc5 30. hxg6 hxg6 31. Re4 Qh5 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.22"] [White "Nguyen, Phuoc Tam"] [Black "Duong, The Anh"] [Result "0-1"] [ECO "A46"] [WhiteElo "2055"] [BlackElo "2335"] [PlyCount "122"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 e6 2. g3 Nf6 3. Bg2 c5 4. Nf3 Nc6 5. O-O Qb6 6. dxc5 Bxc5 7. Nc3 Be7 8. e4 d6 9. Rb1 a6 10. Be3 Qc7 11. h3 O-O 12. Qe2 Rb8 13. a4 Bd7 14. Rbd1 Rfc8 15. Rfe1 h6 16. g4 Ne5 17. Nxe5 dxe5 18. h4 b5 19. g5 hxg5 20. hxg5 Nh7 21. axb5 axb5 22. Qh5 Be8 23. Qh4 Rd8 24. Bf3 Rxd1 25. Rxd1 Bc5 26. Bc1 Rd8 27. Re1 Nf8 28. Kg2 Ng6 29. Qh2 Bc6 30. Rh1 Qb7 31. Qh7+ Kf8 32. Rh4 Nxh4+ 33. Qxh4 Ke8 34. Qh8+ Bf8 35. g6 fxg6 36. Bg5 Ra8 37. Qh3 Qf7 38. Bg4 Bc5 39. Bh4 Bd7 40. Bg3 Ra1 41. Nd1 Bc6 42. Bf3 b4 43. Qh8+ Qf8 44. Qh7 Qf6 45. Qh8+ Kd7 46. Qb8 Bd6 47. Qh8 Ra8 48. Qh7 Rf8 49. Be2 Bxe4+ 50. Kg1 Bf3 51. Bb5+ Bc6 52. Bxc6+ Kxc6 53. Ne3 Qf3 54. Qxg7 Ra8 55. Nf1 Qe4 56. Qh7 Ra1 57. Qh8 Qc4 58. Qh1+ e4 59. Qh3 Bxg3 60. fxg3 Qc5+ 61. Kh1 Qf5 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.23"] [White "Le, Kieu Thien Kim"] [Black "Bersamina, Paulo"] [Result "0-1"] [ECO "A45"] [WhiteElo "2199"] [BlackElo "2326"] [PlyCount "142"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Bf4 d6 3. e3 g6 4. Be2 Bg7 5. h4 h5 6. c3 O-O 7. Nd2 Nc6 8. Ngf3 Ng4 9. Nh2 Nxh2 10. Bxh2 e5 11. d5 Nb8 12. g4 hxg4 13. Bxg4 Qxh4 14. Bxc8 Rxc8 15. Qf3 Qe7 16. Qh3 Nd7 17. Bg3 f6 18. Nf3 Kf7 19. Nh4 Rh8 20. Qg2 f5 21. O-O-O Bf6 22. Rdg1 Rag8 23. Nf3 Nf8 24. Rxh8 Rxh8 25. Nd2 Ke8 26. f3 Bh4 27. Rh1 Rh5 28. Bxh4 Rxh4 29. e4 Qh7 30. Rxh4 Qxh4 31. Qf1 a6 32. Qg1 fxe4 33. fxe4 b6 34. Qf1 a5 35. Qc4 Qe7 36. b4 axb4 37. cxb4 Qd7 38. Nf3 Nh7 39. a4 Qxa4 40. Qxc7 Qa3+ 41. Kd2 Qxb4+ 42. Kd3 Qb5+ 43. Kd2 Qd7 44. Qxb6 Kf7 45. Qf2 Kg7 46. Qh4 Qf7 47. Ke3 Qa7+ 48. Kd3 Qf7 49. Ke3 Qf6 50. Qg4 Qe7 51. Ke2 Nf6 52. Qh4 Qd7 53. Ng5 Qb5+ 54. Ke3 Qb3+ 55. Kf2 Qc2+ 56. Ke1 Qc1+ 57. Ke2 Qc4+ 58. Ke1 Qb4+ 59. Ke2 Qb2+ 60. Ke1 Qc1+ 61. Ke2 Nh5 62. Ne6+ Kh6 63. Nd8 Qc2+ 64. Ke1 Qc7 65. Ne6 Qc1+ 66. Kf2 Qd2+ 67. Kf3 Qd3+ 68. Kf2 Qd2+ 69. Kf3 g5 70. Qh1 Kg6 71. Qb1 g4+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.24"] [White "Emojong, Elijah"] [Black "Vo, Dai Hoai Duc"] [Result "0-1"] [ECO "E14"] [WhiteElo "2350"] [BlackElo "2187"] [PlyCount "86"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. Nc3 Bb7 5. e3 Be7 6. Bd3 c5 7. O-O d6 8. d5 exd5 9. cxd5 O-O 10. e4 a6 11. a4 Nbd7 12. Nd2 Ne8 13. f4 Bf6 14. Kh1 g6 15. Ra3 Bg7 16. Nf3 Nc7 17. Bd2 f5 18. exf5 gxf5 19. Be1 b5 20. axb5 axb5 21. Nxb5 Nxb5 22. Bxb5 Rxa3 23. bxa3 Nf6 24. Bc4 Qa8 25. Qd3 Bxd5 26. Bh4 Bxc4 27. Qxc4+ Qd5 28. Qxd5+ Nxd5 29. Rd1 Nxf4 30. Bg3 Ng6 31. Rxd6 Rc8 32. h4 c4 33. h5 Nf8 34. Ne5 c3 35. Nd3 c2 36. Bf4 Kf7 37. Kg1 Rc3 38. Bc1 Ne6 39. Kf2 Bf8 40. Rd5 Bxa3 41. Ke3 Bxc1+ 42. Ke2 Ba3 43. Rxf5+ Ke7 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.25"] [White "Vo, Thi Kim Phung"] [Black "Nitin, S."] [Result "1-0"] [ECO "E81"] [WhiteElo "2197"] [BlackElo "2378"] [PlyCount "231"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. f3 O-O 6. Be3 c5 7. d5 Nbd7 8. Qd2 Ne5 9. Rc1 e6 10. dxe6 Bxe6 11. b3 a6 12. Nge2 b5 13. cxb5 axb5 14. Nf4 b4 15. Nb5 Ne8 16. Be2 Qb8 17. Nxe6 fxe6 18. O-O Ra6 19. f4 Nf7 20. e5 Rb6 21. Qd3 Nh6 22. exd6 Nxd6 23. Rxc5 Nhf5 24. Nd4 Rd8 25. Nf3 Nb7 26. Qe4 Nxe3 27. Qxe3 Nxc5 28. Qxc5 Rc8 29. Qg5 Qa7 30. Kh1 Rd6 31. Bc4 Rc5 32. Qh4 Rh5 33. Qg4 Bf6 34. Bxe6+ Kg7 35. f5 Qc5 36. h3 Rd8 37. fxg6 hxg6 38. Qf4 Qd6 39. Qg4 Ra8 40. Bc4 Rxa2 41. Qc8 Rh8 42. Qb7+ Qe7 43. Qxe7+ Bxe7 44. Nd4 Kh6 45. Nc6 Bc5 46. Ne5 Rf8 47. Rd1 Ra7 48. Rd5 Be7 49. Bd3 g5 50. Nc6 Ra1+ 51. Kh2 Bf6 52. Rd7 g4 53. hxg4 Rc8 54. Kg3 Rh8 55. Rd6 Kg7 56. Kf4 Bc3 57. Rd7+ Kf8 58. Kf5 Rh6 59. Rd8+ Kg7 60. Rd7+ Kf8 61. Na7 Rf6+ 62. Ke4 Re1+ 63. Kd5 Rd1 64. Kc4 Ke8 65. Rd5 Rc1 66. Kb5 Be1 67. g5 Re6 68. Bc4 Re7 69. Nc6 Rb7+ 70. Ka6 Rd7 71. Rf5 Rd6 72. Kb5 Bc3 73. g6 Rg1 74. Bd5 Rd1 75. Kc5 R1xd5+ 76. Rxd5 Rxg6 77. Rd8+ Kf7 78. Rd7+ Ke8 79. Re7+ Kf8 80. Re2 Rg4 81. Ne7 Bd4+ 82. Kb5 Rg5+ 83. Kc4 Bc3 84. Nd5 Rg4+ 85. Kc5 Rg5 86. Kd6 Rg3 87. Nb6 Bd4 88. Nd7+ Kf7 89. Kd5 Bg7 90. Nc5 Bf8 91. Rf2+ Ke8 92. Ne6 Be7 93. Nd4 Rg5+ 94. Nf5 Kd7 95. Ke5 Bc5 96. Rc2 Bf8 97. Kf4 Rg6 98. g4 Ra6 99. Rd2+ Ke8 100. g5 Ra3 101. Rd3 Kf7 102. Kg4 Ra1 103. Rf3 Rg1+ 104. Ng3+ Kg8 105. Kf5 Rd1 106. Ne4 Kg7 107. Nf6 Rc1 108. Nh5+ Kg8 109. Kg6 Rc3 110. Nf6+ Kh8 111. Rf1 Rh3 112. Re1 Rh4 113. Re3 Rh1 114. Kf7 Be7 115. Rxe7 Re1 116. Re8+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.26"] [White "Tong, Thai Hung"] [Black "Tran, Tuan Minh"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C01"] [WhiteElo "2151"] [BlackElo "2353"] [PlyCount "82"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Nf3 Nc6 5. Bf4 Bd6 6. Qd2 Qe7+ 7. Be2 Nf6 8. O-O Ne4 9. Qe3 O-O 10. Re1 Be6 11. Nbd2 Bxf4 12. Qxf4 Qd6 13. Qxd6 Nxd6 14. c3 Rfe8 15. Bd3 Bf5 16. Bxf5 Nxf5 17. Rxe8+ Rxe8 18. Re1 Kf8 19. Kf1 f6 20. Rxe8+ Kxe8 21. Ne1 b6 22. Ke2 Nd8 23. g3 Kd7 24. Nd3 Ne6 25. Nf1 c5 26. dxc5 bxc5 27. Ne3 Ne7 28. Nc2 Kd6 29. h4 g5 30. hxg5 fxg5 31. g4 c4 32. Nde1 Nc5 33. Ne3 Ng6 34. Nd1 Nf4+ 35. Ke3 a5 36. Nf3 Ng2+ 37. Ke2 Nf4+ 38. Ke3 Nfe6 39. Nd4 Nxd4 40. cxd4 Nd3 41. Kd2 Nf4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.27"] [White "Nguyen, Sy Hung"] [Black "Sukandar, Irine Kharisma"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A08"] [WhiteElo "2131"] [BlackElo "2343"] [PlyCount "90"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. g3 e5 2. Bg2 d5 3. d3 c5 4. Nf3 Nc6 5. O-O Nf6 6. Nbd2 Be7 7. e4 dxe4 8. dxe4 O-O 9. h3 h6 10. Qe2 Qc7 11. c3 Be6 12. Nh4 Rfd8 13. Nf5 Bf8 14. Nc4 Qd7 15. Nce3 g6 16. g4 Qd3 17. Ng3 Qxe2 18. Nxe2 c4 19. f4 Bc5 20. f5 gxf5 21. gxf5 Rd3 22. fxe6 Bxe3+ 23. Bxe3 Rxe3 24. Rxf6 Rxe2 25. Rxf7 Rxb2 26. Rd1 Re8 27. Rdd7 Rxe6 28. Rg7+ Kf8 29. Rxb7 Rxa2 30. Rbf7+ Ke8 31. Bf1 Ra1 32. Kf2 Re7 33. Bxc4 Rxf7+ 34. Bxf7+ Kf8 35. Rh7 Rc1 36. c4 Na5 37. Bd5 Nxc4 38. Rxa7 Rc2+ 39. Kg3 Ne3 40. Rf7+ Ke8 41. Rf6 Nxd5 42. exd5 Rd2 43. Re6+ Kd7 44. Rxe5 Kd6 45. Rh5 Rxd5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.28"] [White "Borsos, Bogdan"] [Black "Le, Minh Hoang"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A11"] [WhiteElo "2271"] [BlackElo "1931"] [PlyCount "155"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. g3 Nf6 4. Bg2 Bf5 5. cxd5 cxd5 6. O-O Nc6 7. d3 e5 8. Qb3 Rb8 9. Nc3 Be7 10. e4 dxe4 11. dxe4 Bg4 12. Be3 O-O 13. Rfd1 Qa5 14. Nd5 Nxd5 15. Rxd5 Qc7 16. Rc1 Bxf3 17. Bxf3 Ra8 18. Bg4 Bd6 19. Rb5 Rfb8 20. Rd5 Qe7 21. h4 h6 22. Rcd1 Rd8 23. a3 Qc7 24. Qc3 Qe7 25. R1d3 Qf6 26. Rb5 Rab8 27. Qb3 b6 28. Qd1 Nd4 29. Bxd4 exd4 30. Rf5 Qe7 31. Rxd4 Bc5 32. Rxd8+ Rxd8 33. Rd5 Rxd5 34. exd5 Qe5 35. Qf3 Qxb2 36. a4 Qa1+ 37. Kg2 Qxa4 38. h5 Qd4 39. Bd7 Qe5 40. Bb5 a5 41. Bc6 Qd4 42. Be8 Qf6 43. Qxf6 gxf6 44. f4 Kf8 45. Bb5 Ke7 46. Kf3 Kd6 47. Ke4 Bf2 48. g4 Be1 49. Be8 Bd2 50. Bc6 Kc5 51. Be8 Bc1 52. Bxf7 a4 53. Kd3 Bxf4 54. Kc2 b5 55. Be8 Kb4 56. Kb2 Ka5 57. Kc3 Bg3 58. Kc2 b4 59. Kd3 b3 60. Kc4 Bd6 61. Bg6 Kb6 62. Bf5 Kc7 63. Bd3 Kd8 64. Kc3 Ke7 65. Bb5 Be5+ 66. Kb4 b2 67. Bd3 Kd6 68. Be4 Bd4 69. Kxa4 Ke5 70. Bf5 Kf4 71. d6 Be5 72. d7 Bc7 73. Kb3 b1=Q+ 74. Bxb1 Kxg4 75. Bg6 f5 76. Kc2 f4 77. Kd2 f3 78. Ke1 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.29"] [White "Tran, Le Dan Thuy"] [Black "Tran, Quoc Dung"] [Result "0-1"] [ECO "D85"] [WhiteElo "2005"] [BlackElo "2270"] [PlyCount "56"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Qb3 O-O 8. Nf3 c5 9. Bb2 Nc6 10. Rd1 cxd4 11. cxd4 Bg4 12. e5 Na5 13. Qe3 Qd5 14. Bc3 Rac8 15. Be2 Nc4 16. Qf4 Na3 17. Qd2 Nc4 18. Qf4 Na3 19. Qd2 Qc6 20. Rc1 Bf5 21. Bd3 Bxd3 22. Qxd3 Nb5 23. O-O Nxc3 24. Rc2 Qc4 25. Qe3 b5 26. g4 b4 27. h4 a5 28. Kg2 Nd5 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.30"] [White "Tran, Ngoc Lan"] [Black "Tran, Minh Thang"] [Result "1-0"] [ECO "B23"] [WhiteElo "2244"] [BlackElo "2071"] [PlyCount "79"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. g3 d5 4. exd5 exd5 5. d4 Nf6 6. Bg5 Be7 7. Nge2 Nc6 8. Bg2 cxd4 9. Nxd4 Qb6 10. Nb3 Bg4 11. Nxd5 Nxd5 12. Qxg4 Qb4+ 13. Qxb4 Ndxb4 14. O-O-O Bxg5+ 15. f4 Bf6 16. a3 Na6 17. Rhe1+ Kf8 18. Rd7 Nd8 19. Bxb7 Nxb7 20. Rxb7 g6 21. Rd1 Nb8 22. Nc5 Be7 23. Nd7+ Nxd7 24. Rdxd7 Re8 25. Rxa7 h5 26. b4 h4 27. b5 f5 28. b6 Kf7 29. a4 Ke6 30. a5 Bd6 31. Rg7 hxg3 32. hxg3 Bb4 33. Kb2 Kd5 34. Rgd7+ Kc4 35. Rac7+ Kb5 36. Rd5+ Ka4 37. a6 Re4 38. a7 Ba3+ 39. Ka2 Rb4 40. a8=Q+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.31"] [White "Tran, Thi Mong Thu"] [Black "Hoang, Thi Nhu Y"] [Result "1-0"] [ECO "E51"] [WhiteElo "1909"] [BlackElo "2210"] [PlyCount "96"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Bd2 O-O 5. Nf3 d5 6. e3 a6 7. Bd3 dxc4 8. Bxc4 b5 9. Bd3 c5 10. Bc2 Nc6 11. a3 cxd4 12. axb4 dxc3 13. bxc3 e5 14. h3 Be6 15. O-O Bc4 16. Re1 e4 17. Nd4 Ne5 18. Qb1 Qd5 19. Rd1 Rfe8 20. Be1 Ng6 21. Ne2 Qe6 22. Ng3 h5 23. Rd4 Bd5 24. Qd1 h4 25. Nh5 Bb7 26. Bb3 Qf5 27. Nxf6+ Qxf6 28. Rd7 Re7 29. Rd6 Qg5 30. c4 Bc8 31. Kh1 Kh7 32. Bc3 Be6 33. c5 Bxb3 34. Qxb3 a5 35. Rd5 Qh6 36. bxa5 Nf8 37. Qxb5 Ne6 38. Qe2 Kg8 39. Qg4 g6 40. Qxe4 Ree8 41. Re5 Ra6 42. c6 Ra7 43. Bd4 Raa8 44. Bb6 Qg7 45. Rc1 Qf8 46. Qxh4 Qa3 47. Rd1 Qc3 48. Rxe6 Rxe6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.32"] [White "Nguyen, Dang Hong Phuc"] [Black "Doan, Van Duc"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E12"] [WhiteElo "1870"] [BlackElo "2124"] [PlyCount "92"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 4. a3 Bb7 5. Nc3 d5 6. cxd5 exd5 7. Bf4 Bd6 8. Bg3 O-O 9. e3 Re8 10. Bd3 Ne4 11. O-O Nxg3 12. hxg3 a6 13. Qb3 Bf8 14. Rac1 g6 15. Ne2 Nd7 16. Nf4 c6 17. Rfe1 Nf6 18. Bb1 Rc8 19. Nd3 Ba8 20. Qa4 a5 21. Nde5 c5 22. Red1 Bd6 23. g4 Re7 24. g5 Nd7 25. Nxd7 Rxd7 26. dxc5 bxc5 27. Qg4 Qe7 28. b4 axb4 29. axb4 c4 30. b5 Rc5 31. Bc2 Rb7 32. Nd4 Rb8 33. Rb1 Be5 34. Ba4 Qa7 35. Ra1 Qc7 36. Rdb1 c3 37. Nc2 Rc4 38. Qe2 Qe7 39. Bb3 Rh4 40. Rxa8 Rxa8 41. Bxd5 Qxg5 42. f4 Qh6 43. g3 Rd8 44. gxh4 Rxd5 45. Rd1 Rxd1+ 46. Qxd1 Bf6 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.33"] [White "Pham, Bich Ngoc"] [Black "Ngo, Thi Kim Tuyen"] [Result "0-1"] [ECO "A12"] [WhiteElo "2186"] [BlackElo "2083"] [PlyCount "138"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 Nf6 2. Nf3 c6 3. e3 d5 4. b3 Bf5 5. Bb2 e6 6. d3 Bb4+ 7. Nc3 O-O 8. Be2 c5 9. O-O Nc6 10. Na4 Nd7 11. Rc1 dxc4 12. bxc4 e5 13. a3 Ba5 14. d4 exd4 15. exd4 cxd4 16. Nxd4 Nxd4 17. Qxd4 Nf6 18. Qc5 Bg6 19. Bxf6 gxf6 20. Bf3 b6 21. Qb5 Rc8 22. Rfd1 Qe7 23. c5 Rfd8 24. Bd5 Qe5 25. c6 Be4 26. Bc4 Rxd1+ 27. Rxd1 Qxb5 28. Bxb5 Bxc6 29. Bxc6 Rxc6 30. g3 Rc2 31. Rd7 Be1 32. Kf1 Bxf2 33. Rxa7 b5 34. Ra8+ Kg7 35. Nc3 Bxg3 36. Nxb5 Bxh2 37. a4 Rb2 38. Nd4 Ra2 39. a5 Bc7 40. Ra7 Ra1+ 41. Ke2 Bxa5 42. Ne6+ Kh6 43. Nf8 Re1+ 44. Kf3 Kg7 45. Nd7 Bc3 46. Kg4 Rg1+ 47. Kf5 Rf1+ 48. Kg4 f5+ 49. Kh5 h6 50. Kh4 Be1+ 51. Kh3 Bc3 52. Rc7 Rf3+ 53. Kg2 Rd3 54. Nc5 Rd2+ 55. Kf3 Bb4 56. Ne6+ Kf6 57. Nf4 Bd6 58. Rc6 Kg5 59. Nh3+ Kh4 60. Nf2 f6 61. Rc8 Be5 62. Rg8 Ra2 63. Nd1 Ra3+ 64. Kf2 Bg3+ 65. Ke2 f4 66. Rg6 f3+ 67. Kd2 Bf4+ 68. Ke1 Bg5 69. Kf2 Rd3 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.34"] [White "Pham, Thi Thu Hien"] [Black "Ngo, Thi Kim Cuong"] [Result "1-0"] [ECO "C42"] [WhiteElo "2158"] [BlackElo "1995"] [PlyCount "77"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. d4 Be7 6. Bd3 Nf6 7. h3 O-O 8. O-O b6 9. Bf4 Bb7 10. Re1 Nbd7 11. c4 Re8 12. Nc3 Nf8 13. d5 N6d7 14. Qd2 a6 15. Re2 Ng6 16. Rae1 Nf6 17. Nd4 Nxf4 18. Qxf4 Bf8 19. Rxe8 Nxe8 20. Bxh7+ Kxh7 21. Qxf7 Qf6 22. Qh5+ Qh6 23. Qf7 Qf6 24. Qh5+ Qh6 25. Qf5+ Qg6 26. Qxf8 Nf6 27. Ne6 Re8 28. Qxe8 Qxe8 29. Ng5+ Kg6 30. Rxe8 Nxe8 31. f4 Bc8 32. g4 Bd7 33. Kf2 b5 34. cxb5 axb5 35. b4 c6 36. dxc6 Bxc6 37. Ne6 Nf6 38. f5+ Kh6 39. g5+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.35"] [White "Ivana Maria, Furtado"] [Black "Luu, Duc Hai"] [Result "1-0"] [ECO "D45"] [WhiteElo "2177"] [BlackElo "1913"] [PlyCount "81"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 c6 3. c4 e6 4. Qc2 Nf6 5. e3 Nbd7 6. Nc3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 Bb7 9. O-O Rc8 10. e4 b4 11. Na4 c5 12. dxc5 Bxc5 13. Qe2 e5 14. Nxc5 Rxc5 15. Be3 Ra5 16. Bd2 Qb6 17. a3 Rc5 18. axb4 Rc8 19. Ra5 O-O 20. Be3 Qxb4 21. Rb5 Qd6 22. Rxb7 Nc5 23. Bxc5 Qxc5 24. Rb5 Qd6 25. Rxe5 Rfd8 26. Bb1 Rb8 27. Rb5 Qf4 28. Rxb8 Rxb8 29. e5 Nh5 30. Rd1 Qg4 31. h3 Qf4 32. g4 Ng3 33. Qd2 g5 34. Kg2 Ne4 35. Qxf4 gxf4 36. Bxe4 Rxb2 37. Ng5 h6 38. Rd8+ Kg7 39. Nh7 Rb5 40. Nf6 Rxe5 41. Nh5+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.36"] [White "Wolfaardt, Francois"] [Black "Le, Thi Phuong Lien"] [Result "0-1"] [ECO "B22"] [WhiteElo "1785"] [BlackElo "2143"] [PlyCount "144"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 Nf6 5. Nf3 Nc6 6. Be3 Bg4 7. Be2 cxd4 8. cxd4 e6 9. Nc3 Qa5 10. Qa4 Qxa4 11. Nxa4 Rd8 12. O-O Be7 13. Bb5 Bxf3 14. gxf3 O-O 15. Bxc6 bxc6 16. Rac1 Rc8 17. Rc2 Nd5 18. a3 Bf6 19. Rfc1 Ne7 20. f4 Rfd8 21. Rc4 g6 22. Nc3 Bg7 23. Ra4 Rd7 24. Ne2 h5 25. Kg2 Rb8 26. Rc2 Rb3 27. Nc1 Rb5 28. Ne2 Nf5 29. Rac4 Rb3 30. R4c3 Rdb7 31. Rxb3 Rxb3 32. Nc1 Rxe3 33. Rxc6 Re1 34. Nd3 Rd1 35. Ne5 Bxe5 36. dxe5 a5 37. Ra6 Rd5 38. Rb6 Nd4 39. b4 axb4 40. axb4 Rb5 41. Rxb5 Nxb5 42. Kg3 Kf8 43. Kh4 Ke7 44. Kg5 Nc3 45. Kh6 Kf8 46. Kh7 Nb5 47. Kh8 f6 48. Kh7 Kf7 49. Kh6 Nd4 50. Kh7 fxe5 51. fxe5 Nc6 52. b5 Nxe5 53. b6 Nd7 54. b7 e5 55. Kh6 Kf6 56. Kh7 e4 57. Kh6 h4 58. h3 g5 59. Kh5 Kf5 60. Kh6 g4 61. hxg4+ Kxg4 62. Kg6 h3 63. Kf7 h2 64. Ke7 h1=Q 65. Kxd7 Qh2 66. Kc8 Kf3 67. Kd8 Kxf2 68. Kc8 e3 69. Kd8 e2 70. Kc8 e1=R 71. Kd8 Qd6+ 72. Kc8 Re8# 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.37"] [White "Frost, Peter"] [Black "Tran, Quang Khai"] [Result "1-0"] [ECO "B45"] [WhiteElo "1781"] [BlackElo "2091"] [PlyCount "57"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Ndb5 Bb4 7. a3 Bxc3+ 8. Nxc3 d5 9. exd5 exd5 10. Bd3 O-O 11. O-O d4 12. Ne4 Bf5 13. Bg5 Bxe4 14. Bxe4 Qd6 15. Bxf6 Qxf6 16. Qf3 Qxf3 17. Bxf3 Ne5 18. Bd5 Rfd8 19. Ba2 Rac8 20. Rfe1 Nc6 21. Rad1 Kf8 22. Kf1 f6 23. Be6 Rb8 24. Bf5 g6 25. Bd3 b5 26. Re6 Ne5 27. Rxf6+ Ke7 28. Ra6 Rd7 29. Re1 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.38"] [White "Duong, Thuong Cong"] [Black "Nguyen, Truong Bao Tran"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B13"] [WhiteElo "2078"] [BlackElo "1889"] [PlyCount "104"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 Nc6 5. c3 g6 6. Nd2 Bg7 7. h3 Nf6 8. Ne2 O-O 9. O-O Qc7 10. Nf3 Nh5 11. g4 Nf6 12. Bf4 Qb6 13. Qd2 h5 14. gxh5 Nxh5 15. Kh2 Qd8 16. Rg1 Qd7 17. Rg4 Re8 18. Rag1 e5 19. Bxe5 Rxe5 20. dxe5 Bxe5+ 21. Kg2 Qd6 22. Nxe5 Nxe5 23. Rg5 Qf6 24. f4 Nxd3 25. Kf3 Qe6 26. Qxd3 Qxh3+ 27. Ng3 Nxf4 28. Qe3 Ne6 29. Rh1 Nxg5+ 30. Qxg5 Qg4+ 31. Qxg4 Bxg4+ 32. Kxg4 Re8 33. Rd1 Re5 34. Rd4 Kg7 35. Ra4 a6 36. Rb4 Re7 37. Rb6 Rd7 38. Ne2 Re7 39. Nf4 Rd7 40. Nd3 d4 41. Nc5 dxc3 42. bxc3 Rc7 43. Nxb7 Rxc3 44. Rxa6 Rc4+ 45. Kf3 g5 46. Nd6 Rf4+ 47. Kg3 f6 48. a4 Kg6 49. Ne8 Kf7 50. Rxf6+ Kxe8 51. Ra6 Kd7 52. a5 Ra4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.13"] [Round "6.39"] [White "Pham, Hoang Nhat Anh"] [Black "Doan, Thi Van Anh"] [Result "0-1"] [ECO "D02"] [WhiteElo "1513"] [BlackElo "1994"] [PlyCount "92"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c5 4. e3 Qb6 5. Qc1 Nc6 6. c3 Bf5 7. Nbd2 Rc8 8. dxc5 Qxc5 9. Nb3 Qb6 10. Qd2 e6 11. Bd3 Ne4 12. Qe2 Be7 13. O-O h6 14. Nbd4 Bg4 15. h3 Bh5 16. Rac1 Ng5 17. g4 Nxh3+ 18. Kh2 Bxg4 19. Bg3 Ng5 20. Bb5 O-O 21. Bxc6 bxc6 22. Bf4 e5 23. Bxg5 Bxg5 24. Rg1 Bh5 25. Nf5 e4 26. N5d4 Qc7+ 27. Kh3 exf3 28. Qf1 c5 29. Nc2 Bg6 30. Rg3 Bf5+ 31. Kh2 Bh4 32. Ne1 Bxg3+ 33. fxg3 Be4 34. Nxf3 Bxf3 35. Qxf3 Qe5 36. Rd1 Rfe8 37. Rxd5 Qxe3 38. Qg2 Qe2 39. Rd2 Qxg2+ 40. Kxg2 Rcd8 41. Rf2 Re3 42. Kh2 Rde8 43. g4 Re2 44. Kg2 R8e4 45. Kf3 Rxf2+ 46. Kxf2 Rxg4 0-1 [/pgn]

Round 7

[pgn initialHalfmove=2 autoplayMode=none] [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.1"] [White "Nguyen, Ngoc Truong Son"] [Black "Zhang, Zhong"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E32"] [WhiteElo "2613"] [BlackElo "2600"] [PlyCount "97"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 e6 2. c4 Nf6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. e4 d5 6. e5 Ne4 7. Bd3 c5 8. Nf3 cxd4 9. Nxd4 Nd7 10. Bf4 Ndc5 11. O-O Bxc3 12. bxc3 Bd7 13. Rac1 Rc8 14. Rfe1 Nxd3 15. Qxd3 Qh4 16. Bg3 Qh6 17. cxd5 exd5 18. Nb3 Be6 19. f3 Nc5 20. Nxc5 Rxc5 21. Bf2 Ra5 22. Rc2 Rc8 23. Bd4 b5 24. Rf2 Qg6 25. Qxg6 hxg6 26. g4 Ra4 27. Rb1 Bd7 28. Rb3 Rcc4 29. Rd2 a5 30. a3 b4 31. cxb4 axb4 32. axb4 Raxb4 33. Rxb4 Rxb4 34. Kf2 Rb3 35. Be3 Be6 36. h3 Rb4 37. Rd3 Ra4 38. Kg3 Rb4 39. Kh4 f6 40. exf6 gxf6 41. Bd4 Kf7 42. Kg3 g5 43. f4 f5 44. fxg5 fxg4 45. hxg4 Kg6 46. Kh4 Bd7 47. Rd2 Ra4 48. Rd3 Rc4 49. Rd2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.2"] [White "Lu, Shanglei"] [Black "Ni, Hua"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C65"] [WhiteElo "2558"] [BlackElo "2658"] [PlyCount "41"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. h3 Bb6 8. Bg5 h6 9. Be3 Ne7 10. Nbd2 c6 11. Ba4 Bxe3 12. fxe3 Ng6 13. Bb3 Qe7 14. Qe1 Be6 15. Nh4 Nxh4 16. Qxh4 Rae8 17. Rf2 Nd7 18. Qh5 Nf6 19. Qh4 Nd7 20. Qh5 Nf6 21. Qh4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.3"] [White "Le, Quang Liem"] [Black "Diu, Viacheslav"] [Result "1-0"] [ECO "E04"] [WhiteElo "2709"] [BlackElo "2474"] [PlyCount "81"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c4 e6 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6 6. O-O Nc6 7. e3 Bd7 8. Qe2 b5 9. Nc3 Bd6 10. e4 Be7 11. Bf4 O-O 12. Rad1 Qc8 13. a3 Na5 14. Ne5 Be8 15. Nf3 Nb3 16. d5 Bd7 17. Ne5 exd5 18. Nxd7 Qxd7 19. e5 c6 20. exf6 Bxf6 21. Qc2 Nd4 22. Qb1 Qg4 23. Rfe1 Nf3+ 24. Bxf3 Qxf3 25. Qf5 Bxc3 26. bxc3 Rfe8 27. Qd7 Re6 28. Rc1 Qg4 29. Qb7 Rf8 30. Rxe6 fxe6 31. Bd6 Rf3 32. Qc8+ Kf7 33. Qd7+ Kg6 34. Re1 h5 35. h3 Qf5 36. Re5 Qf7 37. Rxe6+ Rf6 38. Re7 Qf8 39. Be5 Rxf2 40. Rxg7+ Kh6 41. Qe6+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.4"] [White "Nguyen, Van Huy"] [Black "Gomez, John Paul"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D23"] [WhiteElo "2414"] [BlackElo "2534"] [PlyCount "55"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. c4 c6 3. d4 d5 4. Qb3 dxc4 5. Qxc4 Bf5 6. g3 e6 7. Bg2 Be7 8. O-O Nbd7 9. e3 O-O 10. Rd1 h6 11. Qe2 Re8 12. Nc3 Ne4 13. Nd2 Nxc3 14. bxc3 Bc2 15. Re1 Bh7 16. Nc4 Nb6 17. a4 Nxc4 18. Qxc4 Qc7 19. Ba3 e5 20. a5 Rac8 21. Bxe7 Qxe7 22. Re2 Rc7 23. Rb2 Bf5 24. Rd1 Bg4 25. Rdb1 Bf5 26. Rd1 Bg4 27. Rdb1 Bf5 28. Rd1 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.5"] [White "Nguyen, Duc Hoa"] [Black "Yap, Kim Steven"] [Result "1-0"] [ECO "D91"] [WhiteElo "2496"] [BlackElo "2407"] [PlyCount "88"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Nf3 Bg7 5. Bg5 O-O 6. Bxf6 Bxf6 7. cxd5 c6 8. dxc6 Nxc6 9. e3 Qb6 10. Qb3 Be6 11. Qxb6 axb6 12. a3 Na5 13. Nd2 Rfd8 14. Be2 Nb3 15. Nxb3 Bxb3 16. f4 g5 17. g3 Kh8 18. Rg1 Rac8 19. Bd1 Bd5 20. Kd2 Bc6 21. Bc2 e6 22. Ne4 Be7 23. Nxg5 Bxg5 24. fxg5 e5 25. Bd3 exd4 26. e4 Re8 27. Rae1 Re5 28. Rgf1 Kg7 29. Rf5 Rce8 30. Ref1 R8e7 31. Bc4 Bxe4 32. Rxf7+ Rxf7 33. Rxf7+ Kg6 34. h4 b5 35. Rf6+ Kg7 36. Re6 Rf5 37. Rxe4 bxc4 38. Rxd4 Rf2+ 39. Kc3 b5 40. Rf4 Rg2 41. Rf3 Kg6 42. b3 Ra2 43. Kb4 Rb2 44. Rc3 Kf5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.6"] [White "Dao, Thien Hai"] [Black "Fang, Yan"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A55"] [WhiteElo "2508"] [BlackElo "2307"] [PlyCount "75"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 Nbd7 4. e4 e5 5. Nf3 c6 6. Be2 Be7 7. O-O O-O 8. Re1 a6 9. Bf1 b5 10. a3 Bb7 11. h3 Re8 12. b4 exd4 13. Nxd4 Ne5 14. cxb5 cxb5 15. Bf4 Ng6 16. Bg3 Bf8 17. Nf5 Qb6 18. Qf3 Ne5 19. Nh6+ Kh8 20. Qf5 Bc8 21. Qg5 Be6 22. Rac1 Qd8 23. Nf5 h6 24. Qe3 Bxf5 25. exf5 Nc4 26. Qd3 Rxe1 27. Rxe1 d5 28. Bh4 Nxa3 29. Bxf6 Qxf6 30. Nxd5 Qd6 31. Qe4 Rd8 32. Rd1 Qc6 33. f6 g6 34. h4 Nc4 35. h5 Qe6 36. Qf3 Ne5 37. Qe4 Ng4 38. Qf3 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.7"] [White "Dimakiling, Oliver"] [Black "Shyam, Sundar M"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D02"] [WhiteElo "2364"] [BlackElo "2507"] [PlyCount "76"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. O-O O-O 6. Nbd2 Nc6 7. Nb3 Ne4 8. Bf4 a5 9. a4 e6 10. Qc1 Re8 11. Rd1 Nd6 12. c3 b6 13. Nbd2 Ba6 14. e4 Nxe4 15. Nxe4 dxe4 16. Ne5 Nxe5 17. dxe5 Bd3 18. Bxe4 Bxe4 19. Rxd8 Rexd8 20. Qe3 Bc6 21. Bg5 Rd5 22. Bf6 Bxf6 23. exf6 Rad8 24. Re1 Rf5 25. g4 Rf3 26. Qe5 Rd7 27. b4 h6 28. bxa5 bxa5 29. Qc5 Rd6 30. Qxa5 Rxf6 31. Qxc7 e5 32. a5 Bf3 33. h3 e4 34. Ra1 Rd2 35. Qc5 Rfd6 36. h4 R6d5 37. Qe7 g5 38. hxg5 hxg5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.8"] [White "Yeoh, Li Tian"] [Black "Nguyen, Anh Dung"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2320"] [BlackElo "2469"] [PlyCount "104"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. d4 cxd4 5. cxd4 d6 6. Nf3 Nc6 7. Bc4 Nb6 8. Bb3 d5 9. Nh4 e6 10. Nf3 Be7 11. Nc3 O-O 12. h4 f5 13. exf6 Bxf6 14. Bg5 Bd7 15. Qe2 a5 16. Rd1 a4 17. Bc2 Nc4 18. Bxa4 Qb6 19. Bxf6 Rxf6 20. Bb5 Raf8 21. Bxc4 dxc4 22. O-O Rxf3 23. gxf3 Qd8 24. Qe4 Ne7 25. d5 e5 26. d6 Nf5 27. Nd5 Bc6 28. Qxc4 Kh8 29. Ne7 Nxe7 30. dxe7 Qxe7 31. Rfe1 Bxf3 32. Rd3 Qf6 33. Rxf3 Qxf3 34. Re2 h6 35. Qe4 Qh5 36. Rd2 Rf5 37. Kf1 Qg6 38. Qc2 Kh7 39. Re2 Rh5 40. Qxg6+ Kxg6 41. Re4 Rf5 42. Rg4+ Kh5 43. Rxg7 b5 44. Rb7 e4 45. Re7 Rf4 46. Re6 Kg4 47. Kg2 h5 48. Re5 b4 49. Rb5 e3 50. fxe3 Rc4 51. a3 bxa3 52. bxa3 Rc2+ 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.9"] [White "Kuderinov, Kirill"] [Black "Prasanna, Raghuram Rao"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2454"] [BlackElo "2410"] [PlyCount "76"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. d4 cxd4 6. cxd4 b6 7. Bd3 Ba6 8. O-O Qc8 9. Bxa6 Nxa6 10. Bg5 h6 11. Bh4 Qb7 12. Nc3 Rc8 13. Nxd5 Qxd5 14. Rc1 Rxc1 15. Qxc1 Qb7 16. a3 Be7 17. Bxe7 Kxe7 18. Qc2 Qc6 19. Qb1 Qb7 20. b4 Nc7 21. b5 Nd5 22. a4 a6 23. Nd2 axb5 24. axb5 Qa7 25. Nf3 Qa3 26. Qe4 Rc8 27. g3 Qb3 28. Nh4 Qc2 29. Nf5+ Kf8 30. Qxc2 Rxc2 31. Nd6 Ra2 32. Rc1 Ra8 33. Kg2 f6 34. h4 h5 35. Rc4 Ke7 36. Kh3 Kf8 37. g4 hxg4+ 38. Kxg4 Kg8 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.10"] [White "Pham, Chuong"] [Black "Shyam, Nikil P"] [Result "1-0"] [ECO "E09"] [WhiteElo "2353"] [BlackElo "2431"] [PlyCount "149"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Nf3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 Nbd7 9. Bf4 Nh5 10. Bc1 Nhf6 11. Nbd2 c5 12. cxd5 exd5 13. b3 b6 14. Bb2 Ba6 15. Rfe1 Rc8 16. Qd1 Re8 17. Rc1 Bd6 18. Nh4 Bf8 19. Ndf3 Ne4 20. Ne5 Ndf6 21. f3 Nd6 22. Bh3 Rc7 23. Qd2 Bc8 24. Bxc8 Qxc8 25. Ng2 Qa6 26. Ba1 Rec8 27. dxc5 bxc5 28. e3 c4 29. Nf4 cxb3 30. Rxc7 Rxc7 31. axb3 Qb5 32. Qd3 Rb7 33. Rb1 a5 34. Qxb5 Rxb5 35. Nc6 Nf5 36. Bxf6 gxf6 37. Ra1 Nxe3 38. Rxa5 Rxb3 39. Nd4 Rb4 40. Nde2 Rb1+ 41. Kf2 Nd1+ 42. Kg2 Ne3+ 43. Kh3 Rb2 44. Nc3 d4 45. Ne4 Rb6 46. Nd5 Nxd5 47. Rxd5 f5 48. Rxf5 Bg7 49. Rd5 h6 50. Kg4 Re6 51. Kf4 Kh7 52. h4 Ra6 53. Kf5 Ra3 54. Kg4 Re3 55. h5 Re1 56. Kf5 Re3 57. f4 Kg8 58. Rd8+ Kh7 59. g4 Rh3 60. Nd6 d3 61. Ne4 Bb2 62. Nc5 Rf3 63. Nxd3 Bc3 64. Rd7 Kg7 65. Nc5 Kf8 66. Ne4 Bb4 67. Rd8+ Ke7 68. Ra8 Ba3 69. Ra7+ Kf8 70. Ra8+ Ke7 71. Nf6 Bc1 72. Ng8+ Kd6 73. Ra4 Ra3 74. Rd4+ Kc5 75. Rd1 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.11"] [White "Tin, Jingyao"] [Black "Kashlinskaya, Alina"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D31"] [WhiteElo "2225"] [BlackElo "2440"] [PlyCount "83"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4. Nf3 dxc4 5. a4 Bb4 6. e4 b5 7. Bd2 a5 8. axb5 Bxc3 9. bxc3 cxb5 10. h4 Ne7 11. h5 h6 12. g4 Bb7 13. Qb1 f5 14. gxf5 exf5 15. Qxb5+ Bc6 16. Qxc4 Bxe4 17. Ne5 Bd5 18. Qa4+ Kf8 19. Rg1 Nbc6 20. Bf4 Kg8 21. Bb5 Qc8 22. Bxc6 Nxc6 23. Nxc6 Qxc6 24. Qxc6 Bxc6 25. Be5 Rh7 26. Ke2 Bb5+ 27. Ke3 Bc4 28. Rgb1 Bf7 29. Rb8+ Rxb8 30. Bxb8 Bxh5 31. Rxa5 g6 32. c4 Rb7 33. Rb5 Rxb5 34. cxb5 g5 35. d5 f4+ 36. Kd4 Be2 37. b6 Ba6 38. Be5 Kf7 39. d6 h5 40. d7 Ke7 41. Bf6+ Kxd7 42. Ke4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.12"] [White "Wynn, Zaw Htun"] [Black "Vo, Thanh Ninh"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A07"] [WhiteElo "2408"] [BlackElo "2299"] [PlyCount "128"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 c6 4. d3 Bg4 5. h3 Bxf3 6. Bxf3 g6 7. Nd2 Bg7 8. O-O O-O 9. e4 Nbd7 10. Qe2 e5 11. b3 Re8 12. Bb2 Qc7 13. Bg2 Rad8 14. Rfe1 dxe4 15. dxe4 Nc5 16. Red1 Ne6 17. Nf3 Nd4 18. Nxd4 exd4 19. Rxd4 Nd7 20. c3 Bxd4 21. cxd4 Nf6 22. Qc2 Qe7 23. Re1 Nd7 24. Qc3 f6 25. Re3 Nf8 26. h4 h5 27. Bh3 Qf7 28. Bf1 Ne6 29. Rd3 Kh7 30. Bg2 Ng7 31. d5 f5 32. exf5 Nxf5 33. dxc6 bxc6 34. Bxc6 Rxd3 35. Qxd3 Rc8 36. Be4 Re8 37. Qc3 Qe7 38. Bxf5 Qe1+ 39. Kg2 Qxc3 40. Bxg6+ Kxg6 41. Bxc3 Kf5 42. Kf3 a6 43. a4 Rc8 44. Bd2 Re8 45. b4 Re4 46. a5 Ke5 47. Kg2 Kf5 48. Kf3 Ke5 49. Bf4+ Kf5 50. Bd6 Re6 51. Bf8 Re8 52. Bc5 Re5 53. Be3 Re4 54. Bc5 Re5 55. Kg2 Rd5 56. Kf3 Rd3+ 57. Ke2 Ke4 58. Be3 Rb3 59. f3+ Kf5 60. Bc5 Ra3 61. Kf2 Rb3 62. Ke2 Ra3 63. Be3 Rb3 64. Bc5 Ra3 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.13"] [White "Nguyen, Van Hai"] [Black "Hoang, Thi Bao Tram"] [Result "1-0"] [ECO "C28"] [WhiteElo "2341"] [BlackElo "2269"] [PlyCount "80"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Bc4 Nc6 3. d3 Nf6 4. Nc3 d6 5. f4 Bg4 6. Nf3 exf4 7. Bxf4 Ne5 8. Bxe5 dxe5 9. Bxf7+ Ke7 10. Bb3 g6 11. Qd2 Bxf3 12. gxf3 c6 13. Ne2 a5 14. d4 exd4 15. e5 Nd5 16. Qxd4 a4 17. Bxd5 Qxd5 18. Qxd5 cxd5 19. O-O-O Bh6+ 20. f4 Ra5 21. Rd4 Rc8 22. h4 Rc4 23. c3 Rxd4 24. cxd4 a3 25. h5 g5 26. f5 g4+ 27. Kc2 axb2 28. Kxb2 Ra8 29. Nc3 Kd7 30. Rg1 Rf8 31. Nxd5 Rxf5 32. Rxg4 Bg5 33. Kc3 h6 34. Rg2 Kc6 35. Nb4+ Kb5 36. Nd3 Kc6 37. Rf2 Rxf2 38. Nxf2 b5 39. Kd3 Bh4 40. Ng4 Kd5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.14"] [White "Duong, The Anh"] [Black "Tu, Hoang Thai"] [Result "1-0"] [ECO "B06"] [WhiteElo "2335"] [BlackElo "2250"] [PlyCount "93"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d6 2. d4 g6 3. e4 Bg7 4. Be2 e5 5. Bg5 Ne7 6. Nc3 h6 7. Be3 Bg4 8. dxe5 Bxf3 9. gxf3 Bxe5 10. Qd2 Bg7 11. Bd4 Bxd4 12. Qxd4 Rh7 13. O-O-O Nbc6 14. Qe3 Qd7 15. Bb5 O-O-O 16. Nd5 Qe6 17. Nxe7+ Nxe7 18. Qxa7 c6 19. Be2 Rhh8 20. Rd3 Kc7 21. Rb3 Rb8 22. Ba6 Qc8 23. Qb6+ Kd7 24. Bxb7 Qc7 25. Qxc7+ Kxc7 26. Ba6 Rxb3 27. axb3 Ra8 28. Bf1 Ra1+ 29. Kd2 g5 30. Bg2 Rxh1 31. Bxh1 Ng6 32. Bg2 Nh4 33. Bf1 Nxf3+ 34. Ke3 Ne5 35. Be2 f6 36. Bh5 Nd7 37. f4 Nc5 38. Bf7 Kd7 39. Bc4 h5 40. Be2 g4 41. f5 d5 42. exd5 cxd5 43. Bb5+ Kd6 44. Kf4 Ne4 45. Be8 h4 46. Kxg4 Ke5 47. Bd7 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.15"] [White "Vo, Dai Hoai Duc"] [Black "Bersamina, Paulo"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A48"] [WhiteElo "2187"] [BlackElo "2326"] [PlyCount "162"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg7 4. e3 d6 5. Be2 O-O 6. O-O Nc6 7. h3 Nd7 8. c4 e5 9. Bg5 f6 10. Bh4 g5 11. Bg3 e4 12. Nfd2 f5 13. Bh2 Nf6 14. Nc3 Qe8 15. Qb3 f4 16. d5 f3 17. dxc6 fxe2 18. Nxe2 bxc6 19. c5+ Be6 20. Qc2 d5 21. Bxc7 Qd7 22. Bd6 Bxh3 23. Ng3 Be6 24. f3 Rf7 25. fxe4 Re8 26. exd5 Nxd5 27. Nc4 Bg4 28. Rxf7 Qxf7 29. Re1 Qe6 30. a3 h5 31. Nf1 Bf5 32. Qe2 Bg6 33. Rc1 Nf4 34. Bxf4 gxf4 35. Nd6 Rf8 36. Qc4 Qxc4 37. Nxc4 f3 38. gxf3 Rxf3 39. Nfd2 Rf8 40. b4 Kh7 41. Nb3 Be4 42. Nd4 Bh6 43. Re1 Rg8+ 44. Kh2 Bd5 45. Ne5 Re8 46. Nexc6 Bxe3 47. Kh3 Re4 48. Nf5 Be6 49. Nce7 Re5 50. Kg2 Bf4 51. Rxe5 Bxe5 52. b5 Bc4 53. a4 Bc7 54. Nc8 Bb3 55. b6 axb6 56. cxb6 Bxb6 57. Nxb6 Bxa4 58. Nxa4 h4 59. Kh3 Kh8 60. Nb2 Kg8 61. Nc4 Kf7 62. Nd2 Ke6 63. Ne3 Ke5 64. Ng4+ Kd4 65. Nh2 Kd5 66. Ndf3 Kc5 67. Ng5 Kd5 68. Kg4 h3 69. Kf4 Kd4 70. Ne6+ Kd5 71. Kf5 Kd6 72. Nf4 Kc5 73. Ke5 Kc4 74. Ne6 Kb5 75. Kd6 Kb6 76. Nc5 Ka7 77. Kc6 Ka8 78. Kb6 Kb8 79. Na6+ Ka8 80. Nc7+ Kb8 81. Kc6 Ka7 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.16"] [White "Hoang, Canh Huan"] [Black "Le, Hoang Tran Chau"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B01"] [WhiteElo "2321"] [BlackElo "2124"] [PlyCount "146"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qd6 4. d4 Nf6 5. Nf3 c6 6. h3 Bf5 7. g3 e6 8. Nh4 Be4 9. Nxe4 Nxe4 10. Qd3 Nf6 11. Bg2 Be7 12. O-O O-O 13. Rd1 Nbd7 14. a3 Qc7 15. c4 Rfd8 16. Qe2 Nf8 17. Bf4 Bd6 18. Be3 Ng6 19. Nf3 Re8 20. b4 e5 21. c5 Bf8 22. dxe5 Nxe5 23. Bf4 Nxf3+ 24. Qxf3 Qc8 25. Qb3 Qe6 26. Rab1 a6 27. Bc7 Rac8 28. Bb6 Be7 29. Qd3 Qe5 30. Re1 Qh5 31. Kh2 Ng4+ 32. Kg1 Nf6 33. a4 Qg6 34. Qd4 Qf5 35. Rbc1 Qd7 36. Qa1 Bd8 37. Rxe8+ Qxe8 38. b5 h6 39. bxc6 bxc6 40. a5 Be7 41. Qa4 Qd7 42. Rd1 Qb7 43. Qd4 Kf8 44. Bf3 Kg8 45. Kg2 Re8 46. Qa4 Rc8 47. Qc4 Re8 48. Be2 Ra8 49. h4 Ne8 50. Bf3 Nf6 51. Re1 Bf8 52. Qd4 Rb8 53. Re2 Rc8 54. Rd2 Be7 55. Qe5 Re8 56. Qf5 Qc8 57. Qf4 Qb7 58. Re2 Rc8 59. Qf5 Bf8 60. Rd2 Re8 61. Rd4 Re6 62. Rd8 Nd7 63. Qf4 Nf6 64. Qd4 g6 65. Qf4 Kg7 66. Rb8 Qd7 67. Ra8 Qd3 68. Qb8 Nd7 69. Qc8 Rf6 70. Bg4 Qd2 71. Bf3 Qd3 72. Bg4 Qd2 73. Bf3 Qd3 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.17"] [White "Tran, Manh Tien"] [Black "Dang, Hoang Son"] [Result "0-1"] [ECO "E12"] [WhiteElo "2304"] [BlackElo "2043"] [PlyCount "182"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 e6 2. Nf3 b6 3. d4 Nf6 4. a3 Bb7 5. Nc3 d5 6. cxd5 Nxd5 7. Qc2 Nd7 8. Nxd5 Bxd5 9. e4 Bb7 10. Bb5 Bd6 11. Bc6 Bxc6 12. Qxc6 O-O 13. Bg5 f6 14. Be3 Qe8 15. Rc1 Rf7 16. O-O Rc8 17. Rc2 h6 18. Rfc1 Qe7 19. Qb7 Rcf8 20. Nh4 Rd8 21. Ng6 Qe8 22. Qc6 Kh7 23. Nh4 Nb8 24. Qxe8 Rxe8 25. f4 g5 26. fxg5 hxg5 27. Nf3 c6 28. e5 g4 29. exd6 gxf3 30. gxf3 Rd7 31. Bf4 c5 32. dxc5 bxc5 33. Rxc5 e5 34. Be3 Rxd6 35. Rc7+ Kg6 36. Rxa7 Rd3 37. Re1 Nc6 38. Rc7 Ne7 39. Rc5 Nd5 40. Bc1 Kf5 41. Kf2 Rh8 42. Ke2 Rd4 43. Rh1 Rg8 44. Kf2 Rb8 45. Rc2 Rb3 46. Kg2 Rdd3 47. Rf2 Kg6 48. Re1 Rd4 49. Rfe2 Rdd3 50. Rf1 Kf5 51. h4 Nc7 52. h5 Ne6 53. h6 Kg6 54. Re4 Rd7 55. Rh1 Kh7 56. Rc4 Nd4 57. Rc3 Rxc3 58. bxc3 Ne2 59. Kf2 Nxc3 60. Be3 Rd3 61. Bc5 e4 62. f4 Nd5 63. Bd6 Rd2+ 64. Kg3 Ne3 65. Bb4 Rg2+ 66. Kh3 Rf2 67. Rc1 Kxh6 68. a4 Rf3+ 69. Kh2 Kh5 70. a5 Rf2+ 71. Kg3 Rg2+ 72. Kh3 Ra2 73. Re1 Ng4 74. Kg3 f5 75. Rh1+ Kg6 76. Rc1 Ra4 77. Rc6+ Kf7 78. Rb6 Nf6 79. Rb7+ Ke8 80. Bd2 Nd5 81. Rb5 Rd4 82. Bc1 Kd7 83. a6 Rd3+ 84. Kf2 e3+ 85. Kf3 Nc3 86. Re5 e2+ 87. Kf2 Kc6 88. a7 Kb7 89. Re7+ Ka8 90. Be3 Rd8 91. Rf7 Re8 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.18"] [White "Ton, That Nhu Tung"] [Black "Tu, Hoang Thong"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D14"] [WhiteElo "2235"] [BlackElo "2434"] [PlyCount "61"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 cxd5 5. Nf3 Nc6 6. Bf4 Bf5 7. e3 e6 8. Bd3 Bxd3 9. Qxd3 Bd6 10. Bg5 h6 11. Bh4 O-O 12. O-O Rc8 13. Rac1 Be7 14. Qb5 Rc7 15. Bg3 Bd6 16. Bh4 Be7 17. Bg3 Bd6 18. Bh4 Be7 19. a3 Ne8 20. Bg3 Nd6 21. Qd3 Rc8 22. Bxd6 Bxd6 23. b4 Qd7 24. g3 Ne7 25. Nb5 a6 26. Nxd6 Qxd6 27. Nd2 Rxc1 28. Rxc1 Rc8 29. Rxc8+ Nxc8 30. Qc3 Nb6 31. Kf1 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.19"] [White "Muminova, Nafisa"] [Black "Pham, Duc Thang"] [Result "1-0"] [ECO "B51"] [WhiteElo "2322"] [BlackElo "2201"] [PlyCount "41"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 4. O-O Bd7 5. c3 g6 6. d4 Bg7 7. h3 cxd4 8. cxd4 Qb6 9. Nc3 Nxd4 10. Bxd7+ Kxd7 11. Nd5 Nxf3+ 12. Qxf3 Qd8 13. Qb3 Ke8 14. Qxb7 Kf8 15. Be3 Nf6 16. Bxa7 Nxd5 17. exd5 Qc8 18. Qxc8+ Rxc8 19. Rac1 Ra8 20. b4 e6 21. Rc7 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.20"] [White "Nguyen, Hoang Nam"] [Black "Vo, Thi Kim Phung"] [Result "1-0"] [ECO "E39"] [WhiteElo "2281"] [BlackElo "2197"] [PlyCount "104"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 c5 5. dxc5 Na6 6. Nf3 Nxc5 7. Bd2 O-O 8. g3 d5 9. cxd5 exd5 10. a3 Bxc3 11. Bxc3 Nce4 12. Bd4 Be6 13. Bg2 Rc8 14. Qa4 Rc4 15. Qxa7 Qc7 16. O-O Nd7 17. Be3 Rc8 18. Bf4 Qc6 19. b3 Rc3 20. Nd4 Qc5 21. Qxc5 Ndxc5 22. f3 Nf6 23. Bd2 Rxb3 24. Nxb3 Nxb3 25. Ra2 d4 26. Rb2 Nd7 27. f4 b5 28. Bb4 f5 29. Rfb1 Nc1 30. Bf1 Nf6 31. Bd2 Na2 32. Rxb5 Kf7 33. Rb8 Rc5 34. R1b5 Rc2 35. Rb2 Rc5 36. Rd8 Nc3 37. Rxd4 Nce4 38. Bg2 Nxd2 39. Rbxd2 Bb3 40. Bf3 h6 41. Rb2 Rc3 42. Kf2 Bc2 43. a4 Be4 44. Ra2 g5 45. fxg5 hxg5 46. a5 g4 47. Bg2 Rc7 48. a6 Ra7 49. Bxe4 fxe4 50. Rb4 e3+ 51. Kg2 Ke6 52. Rb6+ Kd5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.21"] [White "Liu, Xiangyi"] [Black "Tran, Thanh Tu"] [Result "0-1"] [ECO "B40"] [WhiteElo "2159"] [BlackElo "2277"] [PlyCount "80"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 b6 4. Bg2 Bb7 5. Qe2 g5 6. d3 h6 7. h4 gxh4 8. Nxh4 Nc6 9. c3 d6 10. Na3 Nf6 11. Bf4 Nd7 12. Nb5 Qb8 13. Rd1 a6 14. Na3 Bg7 15. Nc4 Nce5 16. Ne3 a5 17. O-O Ba6 18. Bxe5 dxe5 19. f4 exf4 20. gxf4 Bf6 21. Qg4 h5 22. Qg3 Qd8 23. Nf3 h4 24. Qg4 Qc7 25. Ng5 h3 26. Nxe6 Qc6 27. Bf3 Qxe6 28. e5 O-O-O 29. Qxe6 fxe6 30. exf6 Nxf6 31. c4 h2+ 32. Kh1 Rh3 33. Ng2 Rg8 34. Rde1 Nh5 35. Bxh5 Bb7 36. Re4 Rxh5 37. Ne1 Rh3 38. Nf3 Rgg3 39. Ng5 Rxd3 40. Nxh3 Rxh3 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.22"] [White "Tran, Quoc Dung"] [Black "Tran, Thi Mong Thu"] [Result "1-0"] [ECO "D61"] [WhiteElo "2270"] [BlackElo "1909"] [PlyCount "55"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 e6 5. Bg5 Be7 6. e3 O-O 7. Qc2 Nbd7 8. Rd1 Re8 9. Bd3 dxc4 10. Bxc4 b5 11. Bd3 Bb7 12. O-O Rc8 13. Ne5 Nf8 14. f4 Qb6 15. Bxf6 Bxf6 16. Ne4 Be7 17. Ng5 Bxg5 18. fxg5 Re7 19. b4 a5 20. a3 axb4 21. axb4 Qd8 22. Rf4 Rcc7 23. Rdf1 g6 24. Qf2 Qe8 25. Ng4 Kg7 26. Qh4 Kh8 27. Nf6 Qd8 28. Qh6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.23"] [White "Nguyen, Anh Khoi"] [Black "Tran, Ngoc Lan"] [Result "1-0"] [ECO "A25"] [WhiteElo "2147"] [BlackElo "2244"] [PlyCount "95"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. g3 g6 2. Bg2 Bg7 3. c4 e5 4. Nc3 Nc6 5. Rb1 d6 6. b4 a6 7. d3 Be6 8. Nf3 h6 9. O-O Qd7 10. Qa4 Nge7 11. b5 Nd8 12. Nd2 c6 13. bxc6 bxc6 14. Qa3 O-O 15. Nde4 Nc8 16. Bxh6 Bh3 17. Bxh3 Qxh3 18. Bd2 Qd7 19. Na4 f5 20. Ng5 f4 21. f3 Bh6 22. Ne4 d5 23. cxd5 cxd5 24. Nec5 Qh3 25. g4 Bg5 26. Qb3 Ne7 27. Ne4 Bh4 28. Be1 Kg7 29. Bxh4 Qxh4 30. Nec5 Rh8 31. Rf2 Rc8 32. Qb6 Rc6 33. Qa7 Qf6 34. Rb6 Rxb6 35. Nxb6 Nf7 36. Qd7 Rb8 37. Nxd5 Nxd5 38. Qxd5 Rb1+ 39. Rf1 Qb6 40. d4 Rxf1+ 41. Kxf1 Qb1+ 42. Kg2 Qe1 43. Ne6+ Kg8 44. Qe4 Kh7 45. dxe5 Qd2 46. Nxf4 Qxa2 47. Qxg6+ Kh8 48. e6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.24"] [White "Pham, Thi Thu Hien"] [Black "Vijayalakshmi, Subbaraman"] [Result "0-1"] [ECO "C54"] [WhiteElo "2158"] [BlackElo "2365"] [PlyCount "388"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d3 O-O 6. O-O Be7 7. Re1 d6 8. h3 Na5 9. Nbd2 c6 10. b4 Nxc4 11. Nxc4 Re8 12. Bb2 Qc7 13. Qc2 Nh5 14. a4 g6 15. d4 f6 16. Ne3 Be6 17. c4 Rad8 18. d5 Bc8 19. Rac1 c5 20. bxc5 dxc5 21. Nd2 Rf8 22. Nb1 Bd6 23. Nc3 a6 24. Ne2 f5 25. exf5 gxf5 26. Qc3 Qg7 27. Nf1 Nf6 28. Neg3 Rde8 29. Rb1 f4 30. Ne4 Nxe4 31. Rxe4 Bf5 32. Rbe1 Bxe4 33. Rxe4 Rf6 34. Nd2 Kh8 35. Qf3 Rg8 36. Nf1 Rg6 37. g3 fxg3 38. Nxg3 h6 39. Re3 Qd7 40. Kh2 Rf8 41. Bxe5+ Kh7 42. Qe2 Bxe5 43. Rxe5 Rf7 44. Re6 Rgf6 45. Qe4+ Kg8 46. Rxf6 Rxf6 47. Kg2 Qf7 48. Qg4+ Kh7 49. Qe4+ Kh8 50. Qe3 b6 51. Qe5 Qg7 52. Qe8+ Rf8 53. Qe6 Qf6 54. Qe3 Qf4 55. Qc3+ Qd4 56. Qe1 Qf4 57. Qe2 Rf7 58. Qe8+ Kh7 59. Qe2 Qf6 60. Qe4+ Kg8 61. Qg4+ Kh8 62. Qe2 Rf8 63. Qe3 Kg8 64. Qe2 Kf7 65. Qe4 Kg8 66. Qe2 Rf7 67. Qe8+ Kh7 68. Qe4+ Qg6 69. Qe2 Rf4 70. Qe7+ Qf7 71. Qe2 Kg8 72. Nh5 Qg6+ 73. Ng3 Kf8 74. Qf1 Qc2 75. Qe1 Qg6 76. Qe2 h5 77. Qe5 Rxc4 78. d6 Rd4 79. Qe7+ Kg8 80. d7 Qc6+ 81. Ne4 Rxd7 82. Qxd7 Qxe4+ 83. Kg1 Qg6+ 84. Kh2 a5 85. Qd8+ Kg7 86. Qe7+ Qf7 87. Qg5+ Kh7 88. Qe3 Qc7+ 89. Kg1 c4 90. Qe4+ Kg7 91. Qd4+ Kf7 92. Qe4 Qc5 93. Qf3+ Ke6 94. Qe4+ Kd7 95. Qb7+ Ke6 96. Qe4+ Kd6 97. Qf4+ Kc6 98. Qe4+ Kc7 99. Qh7+ Kb8 100. Qg8+ Qc8 101. Qg6 Ka7 102. Qg7+ Ka6 103. Qc3 Qc6 104. Qc2 c3 105. Qd3+ Kb7 106. Qh7+ Qc7 107. Qe4+ Ka7 108. Qc2 Qc5 109. Qh7+ Kb8 110. Qg8+ Qc8 111. Qb3 Kb7 112. Qc2 Qxh3 113. Qe4+ Kc7 114. Qc4+ Kd7 115. Qd5+ Ke7 116. Qe5+ Qe6 117. Qxc3 Kd7 118. Qd3+ Kc8 119. Qc3+ Kb7 120. Qf3+ Qc6 121. Qf7+ Ka6 122. Qb3 Qd7 123. Qc4+ Ka7 124. Qc2 Qg7+ 125. Kh2 Kb8 126. Qb3 Qe5+ 127. Kg2 Kc7 128. Qf7+ Kb8 129. Qg8+ Kb7 130. Qf7+ Qc7 131. Qb3 Qf4 132. Qd5+ Kc7 133. Qb3 Qg5+ 134. Kh2 Kc6 135. Qc4+ Qc5 136. Qe4+ Qd5 137. Qc2+ Kd6 138. Kg1 h4 139. Qg6+ Kc5 140. Qc2+ Qc4 141. Qf5+ Kc6 142. Qc8+ Kd5 143. Qf5+ Kd6 144. Qf8+ Kc7 145. Qe7+ Kb8 146. Qd8+ Kb7 147. Qe7+ Ka6 148. Qe8 Qg4+ 149. Kh2 Qf4+ 150. Kg1 Kb7 151. Qd7+ Qc7 152. Qg4 Qe7 153. Qf3+ Ka7 154. Qb3 Qg7+ 155. Kh2 Qf6 156. Kg2 Kb7 157. Kg1 h3 158. Qxh3 Qa1+ 159. Kg2 Qxa4 160. Qh7+ Ka6 161. Qd3+ Qb5 162. Qd8 Qc6+ 163. Kg3 Qg6+ 164. Kh3 Qe6+ 165. Kg3 a4 166. f4 Qf5 167. Qd6 Qc5 168. Qxc5 bxc5 169. f5 a3 170. f6 a2 171. f7 a1=Q 172. f8=Q Qg1+ 173. Kh3 Qe3+ 174. Kg2 Kb5 175. Qb8+ Kc4 176. Kf1 Kc3 177. Qa7 Kb2 178. Qg7+ Kc2 179. Qg2+ Qd2 180. Qc6 Qd3+ 181. Ke1 Qe3+ 182. Kf1 Kd2 183. Qg2+ Kc3 184. Qg7+ Qd4 185. Qa7 Qd1+ 186. Kf2 c4 187. Qa3+ Qb3 188. Qa5+ Kb2 189. Qe5+ c3 190. Ke1 Kb1 191. Qe4+ c2 192. Kd2 Qb2 193. Qd3 Qb4+ 194. Ke2 Kb2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.25"] [White "Tran, Tuan Minh"] [Black "Nguyen, Sy Hung"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B06"] [WhiteElo "2353"] [BlackElo "2131"] [PlyCount "98"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 g6 2. Nc3 Bg7 3. e4 d6 4. Be3 a6 5. a4 Nd7 6. a5 e5 7. Nf3 Ngf6 8. dxe5 dxe5 9. Bc4 O-O 10. O-O Qe7 11. Qe2 h6 12. h3 Nc5 13. Rfe1 c6 14. Ba2 Nh5 15. b4 Ne6 16. Bxe6 Qxe6 17. Na4 Nf4 18. Bxf4 exf4 19. Nc5 Qe7 20. e5 Re8 21. Rad1 Bf5 22. Qc4 g5 23. Rd2 Rad8 24. Red1 Rxd2 25. Rxd2 Qc7 26. Nd4 Bc8 27. e6 fxe6 28. Nf5 Bf8 29. Qe4 Qh7 30. Nd6 Bxd6 31. Rxd6 Qxe4 32. Nxe4 Kf7 33. c4 Ke7 34. c5 Rf8 35. Rd2 e5 36. f3 Be6 37. Nd6 Bd5 38. Kf2 Ke6 39. Rb2 Rb8 40. h4 gxh4 41. Rb1 h3 42. Rh1 hxg2 43. Rxh6+ Ke7 44. Kxg2 Rg8+ 45. Kf2 Kd7 46. Rh7+ Ke6 47. Rh6+ Kd7 48. Rh7+ Ke6 49. Rh6+ Kd7 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.26"] [White "Pham, Le Thao Nguyen"] [Black "Tong, Thai Hung"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A07"] [WhiteElo "2349"] [BlackElo "2151"] [PlyCount "125"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 c6 4. O-O Bf5 5. d3 h6 6. Nbd2 e6 7. b3 Bc5 8. Bb2 O-O 9. c4 a5 10. a3 Nbd7 11. Qc2 Bh7 12. Bc3 Qb6 13. Qb2 Rfd8 14. b4 axb4 15. axb4 Rxa1 16. Qxa1 Bxb4 17. Bxb4 Qxb4 18. Rb1 Qf8 19. Rxb7 Ra8 20. Ra7 Rxa7 21. Qxa7 g5 22. Qb7 Qd6 23. h4 g4 24. Nh2 h5 25. Nhf1 Kg7 26. Ne3 Bg6 27. Bf1 Kh7 28. Ng2 e5 29. Qb2 Qb8 30. Qa3 Qf8 31. Qa4 Qd6 32. Nb3 Ng8 33. Ne3 Ne7 34. Qa5 f5 35. cxd5 cxd5 36. Bg2 Nf6 37. d4 f4 38. dxe5 Qxe5 39. gxf4 Qxf4 40. Qa7 Qe5 41. Nd4 Kh8 42. Nf1 Be4 43. Ng3 Bxg2 44. Kxg2 Nfg8 45. e3 Qf6 46. Qd7 Qxh4 47. Qe8 Qg5 48. Nxh5 Qg6 49. Qxg6 Nxg6 50. Kg3 Ne5 51. Ne2 Nh6 52. Nf6 Nf5+ 53. Kf4 Nxe3 54. Kxe3 Kg7 55. Nxd5 Kf7 56. Ke4 Nc4 57. Kf4 Nb2 58. Kxg4 Nd1 59. f3 Nf2+ 60. Kg3 Nd1 61. Nd4 Nb2 62. Kg4 Kg7 63. f4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.27"] [White "Sukandar, Irine Kharisma"] [Black "Nguyen, Phuoc Tam"] [Result "1-0"] [ECO "B70"] [WhiteElo "2343"] [BlackElo "2055"] [PlyCount "125"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be2 Bg7 7. O-O O-O 8. Re1 Nc6 9. Nb3 a6 10. Bf1 b5 11. Bg5 h6 12. Bh4 g5 13. Bg3 Ng4 14. Rb1 Nge5 15. Nd5 Ng6 16. c3 Bb7 17. Ne3 Re8 18. Nf5 Bf8 19. Qh5 Kh7 20. Rbd1 Nce5 21. Nc5 Qc7 22. Nxb7 Qxb7 23. Re3 Rad8 24. h4 Nf4 25. Bxf4 gxf4 26. Rh3 e6 27. Nd4 Bg7 28. Nf3 Qe7 29. Nxe5 Bxe5 30. c4 bxc4 31. Bxc4 a5 32. Rb3 Rg8 33. Rb5 Rg7 34. Be2 Rdg8 35. Bf3 Qf6 36. Rb7 Rc8 37. Rb5 a4 38. b3 a3 39. Ra5 Rc2 40. Rxa3 Qe7 41. Ra6 Rc5 42. b4 Rb5 43. Raxd6 Qf6 44. a3 Rb8 45. Rc6 Bd4 46. Rc4 e5 47. Qf5+ Rg6 48. a4 Kg7 49. Qxf6+ Rxf6 50. b5 Rfb6 51. Rcxd4 exd4 52. e5 Rd8 53. Bc6 Rbb8 54. a5 Rbc8 55. a6 Rc7 56. Kf1 Kf8 57. Ke2 Ke7 58. Kd3 Rb8 59. Ra1 Ra7 60. Kxd4 Rd8+ 61. Kc5 Rc7 62. Rd1 Rdc8 63. Rd4 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.28"] [White "Ngo, Thi Kim Tuyen"] [Black "Boricsev, Oleg"] [Result "0-1"] [ECO "A88"] [WhiteElo "2083"] [BlackElo "2339"] [PlyCount "51"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nf3 f5 4. g3 Nf6 5. Bg2 d6 6. O-O O-O 7. Nc3 c6 8. Rb1 Qe8 9. d5 c5 10. b4 cxb4 11. Rxb4 Na6 12. Rb1 Nc5 13. Nd4 Nfd7 14. Ncb5 Qd8 15. Nc6 bxc6 16. dxc6 Nb6 17. c7 Qe8 18. Bxa8 Nxa8 19. Qd5+ Be6 20. Qd2 a6 21. Nd4 Bxc4 22. Rb8 Qd7 23. Rxf8+ Bxf8 24. Bb2 e5 25. Rc1 Nb6 26. Qb4 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.29"] [White "Nguyen, Dang Hong Phuc"] [Black "Borsos, Bogdan"] [Result "1-0"] [ECO "D02"] [WhiteElo "1870"] [BlackElo "2271"] [PlyCount "101"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. dxc5 e6 4. g3 Bxc5 5. Bg2 Nf6 6. O-O O-O 7. b3 Nc6 8. Bb2 a5 9. a3 Qe7 10. Nc3 Rd8 11. Na4 Ba7 12. Nd4 Nxd4 13. Bxd4 b5 14. Nb6 Rb8 15. Nxc8 Rdxc8 16. Be5 Rb7 17. Qd2 Bb6 18. e3 Nd7 19. Bb2 Rbc7 20. Rfc1 Nf6 21. Qe2 b4 22. axb4 axb4 23. Ra6 Bc5 24. Be5 Rc6 25. Rxc6 Rxc6 26. Ra1 Rc8 27. Qa6 Rd8 28. Qc6 Bd6 29. Bxd6 Rxd6 30. Qc5 Rd7 31. Ra8+ Ne8 32. Qxe7 Rxe7 33. Bf1 g5 34. Bb5 Kf8 35. Kf1 f5 36. Ke2 e5 37. Kd3 g4 38. c3 bxc3 39. Kxc3 Kf7 40. Rxe8 Rxe8 41. Bxe8+ Kxe8 42. Kb4 Kd7 43. Kc5 Ke6 44. b4 f4 45. gxf4 d4 46. exd4 exf4 47. d5+ Kd7 48. Kd4 Kd6 49. Ke4 f3 50. Kf4 Kxd5 51. Kxg4 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.30"] [White "Le, Minh Hoang"] [Black "Le, Kieu Thien Kim"] [Result "0-1"] [ECO "D30"] [WhiteElo "1931"] [BlackElo "2199"] [PlyCount "110"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c4 c6 4. e3 e6 5. Bd3 Nbd7 6. O-O Be7 7. b3 O-O 8. Bb2 b6 9. Nbd2 Bb7 10. Ne5 dxc4 11. Ndxc4 c5 12. Be2 b5 13. Nxd7 Nxd7 14. Nd2 cxd4 15. Bxd4 e5 16. Bb2 Qb6 17. Bf3 Rfd8 18. Bxb7 Qxb7 19. Qf3 Qxf3 20. Nxf3 f6 21. Rfc1 b4 22. Rc2 a5 23. Rac1 Nc5 24. Kf1 Nd3 25. Rd1 a4 26. Ke2 axb3 27. axb3 e4 28. Nd4 Rdc8 29. Rxc8+ Rxc8 30. Nf5 Bf8 31. Rxd3 exd3+ 32. Kxd3 Rd8+ 33. Nd4 Ra8 34. g3 Ra2 35. Kc2 Kf7 36. Kb1 Ra8 37. Kc2 Bc5 38. Ne2 Ke6 39. Nf4+ Kd6 40. Nh5 Ra7 41. Nf4 Kc6 42. Ne6 Rd7 43. Nf4 Bd6 44. Nd3 Kd5 45. f3 f5 46. Kd2 Ra7 47. Kc2 Re7 48. Bc1 g5 49. Nb2 Rc7+ 50. Nc4 Rxc4+ 51. bxc4+ Kxc4 52. h4 b3+ 53. Kd2 gxh4 54. gxh4 Be5 55. f4 b2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.31"] [White "Nitin, S."] [Black "Tran, Le Dan Thuy"] [Result "1-0"] [ECO "B81"] [WhiteElo "2378"] [BlackElo "2005"] [PlyCount "113"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e6 6. g4 a6 7. Qf3 Nfd7 8. Be3 Be7 9. O-O-O O-O 10. h4 Qc7 11. g5 b5 12. h5 b4 13. Nb1 Nc6 14. g6 Nde5 15. Qh3 Nxd4 16. Rxd4 fxg6 17. f4 Nc6 18. hxg6 hxg6 19. Qh7+ Kf7 20. Rg1 Bf6 21. Qxg6+ Ke7 22. e5 Nxd4 23. exf6+ gxf6 24. Bxd4 e5 25. Bg2 Bb7 26. fxe5 fxe5 27. Bh3 Bd5 28. Qg5+ Ke8 29. Bxe5 dxe5 30. Re1 Rf2 31. Rxe5+ Kf7 32. Qh5+ Kf6 33. Qg5+ Kf7 34. Nd2 Rg8 35. Qh5+ Kf6 36. Rf5+ Rxf5 37. Qxf5+ Ke7 38. Qxd5 Rg1+ 39. Bf1 Qg3 40. Qe4+ Kf7 41. Kd1 a5 42. Qd5+ Kg7 43. Qd4+ Kf7 44. b3 Qg5 45. Qc4+ Kg6 46. Nf3 Qd8+ 47. Ke1 Qe7+ 48. Kd2 Rh1 49. Bd3+ Kg7 50. Qg4+ Kf8 51. Qf5+ Kg7 52. Qxa5 Qf6 53. Qg5+ Qxg5+ 54. Nxg5 Ra1 55. Ne6+ Kf6 56. Nd4 Rxa2 57. Nc6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.32"] [White "Le, Thi Phuong Lien"] [Black "Emojong, Elijah"] [Result "0-1"] [ECO "C00"] [WhiteElo "2143"] [BlackElo "2350"] [PlyCount "68"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 c5 4. g3 Nc6 5. Bg2 Nf6 6. Ne2 e5 7. O-O Bg4 8. f3 Be6 9. f4 Bg4 10. h3 Bxe2 11. Qxe2 Nd4 12. Qd1 exf4 13. e5 Nd7 14. gxf4 Nb6 15. c3 Nf5 16. Nf3 Be7 17. Kh2 Rc8 18. d4 Bh4 19. Nxh4 Nxh4 20. Qg4 g6 21. f5 h5 22. Qe2 Nxf5 23. e6 Qd6+ 24. Bf4 Qxe6 25. Qb5+ Qc6 26. Qe2+ Kd7 27. dxc5 Qxc5 28. Rad1 Rce8 29. Qd3 Kc8 30. b4 Qc4 31. Qd2 Re2 32. Qc1 Qe4 33. Rg1 Nh4 34. Rd4 Rxg2+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.33"] [White "Hoang, Thi Nhu Y"] [Black "Frost, Peter"] [Result "1-0"] [ECO "A68"] [WhiteElo "2210"] [BlackElo "1781"] [PlyCount "75"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. e4 d6 4. d4 Bg7 5. f4 O-O 6. Nf3 c5 7. d5 e6 8. Bd3 exd5 9. cxd5 Qb6 10. Nd2 a6 11. Nc4 Qc7 12. a4 Nfd7 13. O-O Nb6 14. Ne3 N6d7 15. Bd2 Re8 16. Qf3 b6 17. e5 dxe5 18. Nc4 Ra7 19. Rae1 Bb7 20. Qg3 e4 21. Bxe4 Nf6 22. Bf3 Ba8 23. Rxe8+ Nxe8 24. Re1 Bd4+ 25. Kh1 Ng7 26. Re2 Qd8 27. Qe1 f5 28. Ne5 Qf6 29. h3 h6 30. g3 Kh7 31. Kg2 Kg8 32. g4 Kh7 33. g5 hxg5 34. fxg5 Qf8 35. Qh4+ Nh5 36. Nxg6 Qd8 37. Qxh5+ Kg7 38. Re8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.34"] [White "Doan, Van Duc"] [Black "Ivana Maria, Furtado"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E62"] [WhiteElo "2124"] [BlackElo "2177"] [PlyCount "109"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. O-O d6 6. d4 c6 7. Nc3 Bf5 8. Ne1 Qc8 9. Nd3 Bh3 10. e4 Bxg2 11. Kxg2 Nfd7 12. Be3 c5 13. d5 Nb6 14. Qb3 Na6 15. Rac1 Qd7 16. Bf4 e5 17. Bd2 f5 18. f3 Rf7 19. Qb5 Qe7 20. b3 Raf8 21. a3 h5 22. Qa5 h4 23. Nf2 hxg3 24. hxg3 f4 25. g4 Bf6 26. Rh1 Bh4 27. Nd3 Rh7 28. Ne2 Kg7 29. Rh2 Rfh8 30. Rch1 Kg8 31. Qc3 Nd7 32. b4 b6 33. Qb3 Nf8 34. Qa4 Nb8 35. bxc5 bxc5 36. Qb5 Nbd7 37. Qb7 Qg5 38. Qc8 Nb6 39. Qa6 Qd8 40. a4 Qd7 41. Nb2 g5 42. Qb5 Qe7 43. a5 Nc8 44. Nd3 Qc7 45. Bc3 Ne7 46. Rb1 Neg6 47. Qb8 Qd7 48. Qb5 Qc7 49. Qc6 Qe7 50. Rbh1 Qd8 51. a6 Qe7 52. Ba5 Bg3 53. Nxg3 fxg3 54. Kxg3 Qg7 55. Kg2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.35"] [White "Tran, Minh Thang"] [Black "Pham, Bich Ngoc"] [Result "0-1"] [ECO "A48"] [WhiteElo "2071"] [BlackElo "2186"] [PlyCount "104"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Bf4 d6 3. e3 g6 4. Nf3 Bg7 5. Be2 O-O 6. Nbd2 Nc6 7. h3 Nd7 8. c3 e5 9. Bh2 Qe7 10. dxe5 Ndxe5 11. O-O Be6 12. Nd4 Bd7 13. Re1 Nd8 14. Nc4 Kh8 15. Kh1 f5 16. Qc2 c5 17. Nf3 Bc6 18. Nfxe5 dxe5 19. f3 b6 20. e4 f4 21. Rad1 Nf7 22. Bg1 g5 23. b4 cxb4 24. cxb4 Bd7 25. Nb2 Qxb4 26. a3 Qa5 27. Qb3 Bc6 28. Rc1 Be8 29. Red1 Nh6 30. Rc7 Bf7 31. Rxf7 Nxf7 32. Nc4 Qa6 33. Rd7 Nh6 34. Qb2 Qa4 35. Rxg7 Kxg7 36. Qxe5+ Kg6 37. Qe6+ Rf6 38. Ne5+ Kg7 39. Qd5 Qe8 40. Nd7 Rd8 41. Nxf6 Kxf6 42. e5+ Kg7 43. Qe4 Qg6 44. Qb7+ Qf7 45. Qc6 Nf5 46. Bc4 Qe7 47. e6 Qxa3 48. Qc7+ Qe7 49. Qe5+ Kg6 50. h4 h5 51. hxg5 Qxg5 52. Qe4 Qh4+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.36"] [White "Doan, Thi Van Anh"] [Black "Duong, Thuong Cong"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A47"] [WhiteElo "1994"] [BlackElo "2078"] [PlyCount "80"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 b6 4. Bd3 Bb7 5. Nbd2 c5 6. O-O Nc6 7. c3 cxd4 8. exd4 d5 9. Ne5 Nxe5 10. dxe5 Nd7 11. Nf3 Qc7 12. Re1 h6 13. a4 a6 14. Qe2 g5 15. Nd4 Nc5 16. Bc2 Bg7 17. f3 O-O-O 18. h3 Rde8 19. Bd2 Kb8 20. Ra3 Nd7 21. f4 gxf4 22. Bxf4 Bf8 23. b4 a5 24. Rb3 axb4 25. cxb4 Qc4 26. Qd2 f6 27. exf6+ e5 28. Bg3 Ka8 29. Nb5 Nxf6 30. Rxe5 Rxe5 31. Bxe5 Ne4 32. Qd1 Bxb4 33. Nc7+ Ka7 34. Nb5+ Ka8 35. Nc7+ Ka7 36. Nb5+ Ka8 37. Bxe4 Bc5+ 38. Kh1 Qxe4 39. Nc7+ Ka7 40. Nb5+ Ka8 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.37"] [White "Ngo, Thi Kim Cuong"] [Black "Nguyen, Truong Bao Tran"] [Result "1-0"] [ECO "E87"] [WhiteElo "1995"] [BlackElo "1889"] [PlyCount "119"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 g6 4. e4 Bg7 5. f3 O-O 6. Be3 e5 7. d5 a5 8. Bd3 Na6 9. Nge2 Ne8 10. Qd2 f5 11. Bg5 Bf6 12. Bxf6 Qxf6 13. exf5 gxf5 14. O-O-O Kf7 15. g4 Nc5 16. Bc2 Ke7 17. g5 Qg6 18. h4 Ng7 19. f4 e4 20. Kb1 Bd7 21. Ng3 Nh5 22. Nxh5 Qxh5 23. Rdg1 Be8 24. Bd1 Qf7 25. h5 Qg7 26. Rg2 a4 27. a3 Ra6 28. Na2 b5 29. h6 Qh8 30. cxb5 Bxb5 31. Nb4 Rb6 32. g6 hxg6 33. Rxg6 Rf7 34. Bc2 Rb8 35. Qe1 Kd7 36. Rhg1 Re7 37. Rg7 Qxh6 38. Qc3 Rbe8 39. Nc6 Bxc6 40. dxc6+ Kd8 41. Rxe7 Kxe7 42. Rg5 Rf8 43. Qg3 Rf7 44. Rg6 Qh1+ 45. Ka2 Ne6 46. Bxa4 Qh5 47. Bb3 Rf6 48. Rg8 Qh6 49. Bxe6 Kxe6 50. Rg7 Qh8 51. Qb3+ d5 52. Rd7 Rf8 53. Qxd5+ Kf6 54. Rf7+ Rxf7 55. Qe5+ Kg6 56. Qxh8 Re7 57. Qg8+ Kf6 58. Qg5+ Ke6 59. Qg6+ Kd5 60. Qxf5+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.38"] [White "Luu, Duc Hai"] [Black "Wolfaardt, Francois"] [Result "1-0"] [ECO "B07"] [WhiteElo "1913"] [BlackElo "1785"] [PlyCount "61"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d6 2. e4 Nf6 3. f3 g6 4. Be3 Bg7 5. Qd2 O-O 6. Nc3 e5 7. d5 a6 8. a4 Qe7 9. Nge2 Rd8 10. g4 Nbd7 11. h4 h5 12. Bg5 Nf8 13. gxh5 gxh5 14. Ng3 Qe8 15. Rg1 Kh7 16. O-O-O N8d7 17. Nf5 Qf8 18. Bh3 b5 19. a5 b4 20. Ne2 Rb8 21. Nxg7 Qxg7 22. Bf5+ Kh8 23. Bh6 Qg8 24. Rxg8+ Rxg8 25. Rg1 Rxg1+ 26. Nxg1 Bb7 27. Nh3 Rg8 28. Ng5 Rb8 29. Qg2 Ng4 30. fxg4 Nf6 31. gxh5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "7.39"] [White "Tran, Quang Khai"] [Black "Pham, Hoang Nhat Anh"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A48"] [WhiteElo "2091"] [BlackElo "1513"] [PlyCount "52"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d6 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 g6 4. e3 Bg7 5. h3 O-O 6. Be2 c5 7. c3 b6 8. O-O Bb7 9. Nbd2 Nbd7 10. a4 Ne4 11. a5 Bc6 12. Qb3 Nxd2 13. Nxd2 Nf6 14. Bb5 Qc8 15. axb6 axb6 16. Nc4 Nd7 17. Na3 Qb7 18. Bxc6 Qxc6 19. d5 Qa4 20. Qb5 Ra7 21. Bg5 Bf6 22. Bh6 Bg7 23. Bg5 Bf6 24. Bh6 Bg7 25. Bg5 Bf6 26. Bh6 Bg7 1/2-1/2 [/pgn]

Round 8

[pgn initialHalfmove=2 autoplayMode=none] [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.1"] [White "Ni, Hua"] [Black "Le, Quang Liem"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2658"] [BlackElo "2709"] [PlyCount "60"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. d4 cxd4 6. cxd4 d6 7. Bc4 Nc6 8. O-O Be7 9. Qe2 O-O 10. Rd1 Qc7 11. Bxd5 exd5 12. Nc3 Be6 13. Nb5 Qd7 14. exd6 Bxd6 15. Nxd6 Qxd6 16. Ne5 Rfe8 17. Nxc6 Qxc6 18. Bf4 Bf5 19. Qd2 Qa6 20. Re1 h6 21. a3 Qb6 22. Rxe8+ Rxe8 23. Rc1 Qb5 24. Be3 Rc8 25. Rxc8+ Bxc8 26. f3 Be6 27. Kf2 Kh8 28. Qe2 Qxe2+ 29. Kxe2 Kg8 30. Bf4 Kf8 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.2"] [White "Nguyen, Duc Hoa"] [Black "Nguyen, Ngoc Truong Son"] [Result "0-1"] [ECO "D23"] [WhiteElo "2496"] [BlackElo "2613"] [PlyCount "122"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Qc2 dxc4 5. Qxc4 Bf5 6. g3 e6 7. Bg2 Nbd7 8. e3 Be7 9. O-O O-O 10. Rd1 Qc7 11. Qe2 Bg6 12. Nc3 b5 13. Bd2 b4 14. Nb1 Rac8 15. Be1 c5 16. dxc5 Qxc5 17. Nbd2 Qc2 18. Nd4 Bd3 19. Nxc2 Bxe2 20. Rdc1 Ne5 21. Nd4 Ba6 22. Nc6 Nxc6 23. Bxc6 Rc7 24. Nb3 Rfc8 25. Bf3 Bc4 26. Rc2 Bd5 27. Rxc7 Rxc7 28. Bxd5 Nxd5 29. Rc1 Rxc1 30. Nxc1 f5 31. Nd3 a5 32. Kf1 Bd6 33. Nf4 Nc7 34. Nd3 e5 35. f3 Nd5 36. e4 fxe4 37. fxe4 Nf6 38. Nf2 Kf7 39. Ke2 Ke6 40. Kf3 Bc5 41. Nd3 Nd7 42. g4 Bd4 43. b3 Kd6 44. Bh4 Kc6 45. Bd8 Kb5 46. Be7 Bc3 47. h4 Nb8 48. Bf8 g6 49. h5 Nc6 50. Kg3 a4 51. hxg6 hxg6 52. Kh4 axb3 53. axb3 Nd4 54. Kg5 Nxb3 55. Kxg6 Nd2 56. Kf5 b3 57. Ba3 Kc4 58. g5 Kxd3 59. g6 Nxe4 60. Bb4 b2 61. g7 b1=Q 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.3"] [White "Zhang, Zhong"] [Black "Lu, Shanglei"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D30"] [WhiteElo "2600"] [BlackElo "2558"] [PlyCount "112"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 4. e3 c6 5. Bd3 Nbd7 6. Nbd2 Bd6 7. O-O O-O 8. e4 e5 9. cxd5 cxd5 10. exd5 exd4 11. Ne4 Nxe4 12. Bxe4 Nf6 13. Bg5 Be7 14. Bc2 h6 15. Bh4 Nxd5 16. Bxe7 Nxe7 17. Qxd4 Qxd4 18. Nxd4 Rd8 19. Rad1 Bd7 20. Be4 Nc6 21. Nb5 Na5 22. Nd6 Bc6 23. Bxc6 Nxc6 24. Nxb7 Rdb8 25. Rd7 Nd8 26. Nxd8 Rxd8 27. Rfd1 Rxd7 28. Rxd7 Rc8 29. g4 Rc2 30. Rb7 a5 31. Rb5 g5 32. Kg2 a4 33. a3 Kg7 34. Kg3 Kg6 35. f3 Re2 36. h4 Rd2 37. Rb6+ Kh7 38. Rb4 Kg6 39. h5+ Kf6 40. f4 Rd3+ 41. Kf2 gxf4 42. Rxf4+ Kg5 43. Rxa4 Rd2+ 44. Ke3 Rxb2 45. Rb4 Ra2 46. a4 Ra3+ 47. Kd2 Rf3 48. Rc4 f5 49. gxf5 Kxh5 50. Rc5 Kg5 51. a5 h5 52. f6+ Kxf6 53. Rxh5 Ke6 54. a6 Ra3 55. Kc2 Kd7 56. Rh7+ Kc6 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.4"] [White "Nguyen, Van Huy"] [Black "Pham, Chuong"] [Result "1-0"] [ECO "E02"] [WhiteElo "2414"] [BlackElo "2353"] [PlyCount "145"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 4. g3 dxc4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxc4 Bc6 7. Bg2 Bd5 8. Qd3 Be4 9. Qd1 c5 10. Nc3 Bc6 11. O-O Nbd7 12. Be3 Be7 13. dxc5 Ng4 14. Bf4 e5 15. Bd2 Bxc5 16. Qb3 O-O 17. Ng5 Ndf6 18. Rad1 Qc8 19. Nge4 Bb6 20. h3 Nxe4 21. Nxe4 Bxe4 22. Bxe4 Nf6 23. Bg2 e4 24. Bg5 Qf5 25. Bxf6 Qxf6 26. Bxe4 Rae8 27. Bf3 Re5 28. Kg2 h5 29. h4 Rfe8 30. Rd2 g6 31. Qd3 Rd8 32. Qc3 Rxd2 33. Qxd2 Re7 34. b3 Rc7 35. Rd1 Kg7 36. e3 Qe5 37. Qe2 Qf6 38. Rd5 Bc5 39. Be4 Be7 40. Bd3 Rc5 41. Rd4 Qc6+ 42. Qf3 Qc7 43. Bc4 Bf6 44. Rd3 Qe7 45. a4 Rc8 46. Qd1 Rd8 47. Bd5 b6 48. e4 Rc8 49. Qd2 Rc7 50. Qe2 Rc3 51. Rxc3 Bxc3 52. Qd3 Qf6 53. Qc4 Bd4 54. f4 Bc5 55. e5 Qf5 56. Qe2 a5 57. Bc4 Qb1 58. Qf3 Qc2+ 59. Be2 Qb1 60. Bf1 Qc2+ 61. Kh3 Qf5+ 62. Kh2 Qc2+ 63. Be2 Qb1 64. Kg2 Qc2 65. Qd3 Qc1 66. Bf3 Qe1 67. Kh3 Qe3 68. Qd5 Bb4 69. f5 Qf2 70. f6+ Kg8 71. Qd8+ Kh7 72. Qe8 Qf1+ 73. Kh2 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.5"] [White "Gomez, John Paul"] [Black "Dao, Thien Hai"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D14"] [WhiteElo "2534"] [BlackElo "2508"] [PlyCount "33"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 4. cxd5 cxd5 5. Nc3 Nc6 6. Bf4 Bf5 7. e3 e6 8. Bd3 Bxd3 9. Qxd3 Bd6 10. Bg3 O-O 11. O-O Bxg3 12. hxg3 Qd6 13. Nb5 Qe7 14. Nc3 Qd6 15. Nb5 Qe7 16. Nc3 Qd6 17. Nb5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.6"] [White "Shyam, Sundar M"] [Black "Nguyen, Van Hai"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D30"] [WhiteElo "2507"] [BlackElo "2341"] [PlyCount "124"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4. cxd5 exd5 5. Bg5 Be7 6. Bxe7 Nxe7 7. dxc5 Qa5+ 8. Nc3 Qxc5 9. Qd4 Qxd4 10. Nxd4 Be6 11. e3 Nbc6 12. Bb5 Rc8 13. Rc1 a6 14. Bxc6+ Nxc6 15. Nxc6 bxc6 16. Na4 d4 17. exd4 Bxa2 18. Kd2 Bd5 19. Nc5 Rb8 20. Kc3 a5 21. Ra1 O-O 22. f3 Rfe8 23. Rhe1 f6 24. Rxe8+ Rxe8 25. Nd3 Ra8 26. Ra4 Bf7 27. Nc5 Bd5 28. Nd3 Bf7 29. Nc5 Bd5 30. Ra3 h5 31. h3 Kh7 32. Nd3 Bf7 33. Nc5 Bd5 34. Nd3 Bf7 35. Kd2 Bc4 36. Nf4 Kh6 37. Rc3 Bb5 38. h4 Rd8 39. Rc5 g5 40. hxg5+ fxg5 41. Ne6 Rd5 42. Ke3 h4 43. Rc1 Kg6 44. Nc7 Rd6 45. Rc5 Bf1 46. Kf2 Bb5 47. Ke3 Bf1 48. Kf2 Bb5 49. d5 Ba4 50. Rxa5 Bb3 51. Ra6 Bxd5 52. Nxd5 Rxd5 53. Rxc6+ Kf5 54. b4 Rd4 55. b5 Rb4 56. b6 Kf4 57. Rf6+ Ke5 58. Rc6 Kf4 59. Rf6+ Ke5 60. Rg6 Kf5 61. Rh6 Kf4 62. Rf6+ Ke5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.7"] [White "Fang, Yan"] [Black "Diu, Viacheslav"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B11"] [WhiteElo "2307"] [BlackElo "2474"] [PlyCount "66"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Bg4 4. h3 Bxf3 5. Qxf3 Nf6 6. d3 e6 7. g3 Bb4 8. a3 Bxc3+ 9. bxc3 Qa5 10. Bd2 dxe4 11. dxe4 Nbd7 12. Bd3 Ne5 13. Qe3 Qb6 14. Ke2 Nxd3 15. cxd3 c5 16. Rhb1 Qc6 17. e5 Nd7 18. Qf3 Qxf3+ 19. Kxf3 O-O-O 20. Ke4 Nb6 21. a4 Rd5 22. Be3 Rhd8 23. a5 Nd7 24. d4 cxd4 25. Bxd4 Kb8 26. f4 Rc8 27. Ra2 Rc4 28. Kd3 Rc7 29. g4 Kc8 30. Ke4 Rc4 31. Kd3 Rc7 32. Ke4 Rc4 33. Kd3 Rc7 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.8"] [White "Nguyen, Anh Dung"] [Black "Dimakiling, Oliver"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D56"] [WhiteElo "2469"] [BlackElo "2364"] [PlyCount "161"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e3 h6 6. Bh4 a6 7. Nf3 O-O 8. cxd5 exd5 9. Bd3 Be6 10. O-O Nbd7 11. h3 Bd6 12. Ne2 c5 13. dxc5 Nxc5 14. Nfd4 Rc8 15. Rc1 Re8 16. Bb1 Bd7 17. Nf5 Bf8 18. Nc3 Be6 19. Nd4 g5 20. Bg3 Qb6 21. Nxe6 Qxe6 22. Ne2 Nce4 23. Qd3 Bg7 24. Bc7 Nd7 25. Nd4 Qf6 26. b4 Ndc5 27. bxc5 Rxc7 28. Nb3 Nc3 29. Rc2 b5 30. Rfc1 b4 31. a3 Nxb1 32. Rxb1 bxa3 33. Ra1 g4 34. hxg4 Qh4 35. Rxa3 Be5 36. g3 Bxg3 37. fxg3 Qxg3+ 38. Rg2 Qe1+ 39. Qf1 Qxe3+ 40. Qf2 Qc3 41. Rg3 Re1+ 42. Kg2 Qe5 43. Nd4 Qe4+ 44. Rgf3 Rxc5 45. Rae3 Rxe3 46. Qxe3 Rc4 47. Nf5 Qxe3 48. Rxe3 Rxg4+ 49. Kf3 Re4 50. Rd3 Re6 51. Rxd5 Kh7 52. Kf4 Kg6 53. Rd8 Rb6 54. Ne7+ Kg7 55. Rg8+ Kh7 56. Rg1 Rf6+ 57. Nf5 a5 58. Ra1 Ra6 59. Ra4 Kg6 60. Ne7+ Kg7 61. Nf5+ Kg6 62. Ne3 h5 63. Nc4 f6 64. Nxa5 Kf7 65. Kf5 Ra8 66. Ra1 Ra6 67. Ke4 Ra8 68. Kd5 h4 69. Ke4 f5+ 70. Kxf5 h3 71. Ke4 h2 72. Rf1+ Kg6 73. Nc4 Kg5 74. Rh1 Ra2 75. Kf3 Kh4 76. Ne5 Kh3 77. Ng4 Ra3+ 78. Ne3 Rxe3+ 79. Kxe3 Kg2 80. Rxh2+ Kxh2 81. Ke4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.9"] [White "Dang, Hoang Son"] [Black "Kuderinov, Kirill"] [Result "1-0"] [ECO "E00"] [WhiteElo "2043"] [BlackElo "2454"] [PlyCount "133"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 4. Bd2 a5 5. Bg2 O-O 6. Nc3 d5 7. Nf3 Ne4 8. O-O Nxd2 9. Nxd2 c6 10. e3 Nd7 11. Qc2 b6 12. a3 Be7 13. Rfb1 Bb7 14. Ra2 Qc7 15. b4 axb4 16. axb4 Rxa2 17. Qxa2 Ra8 18. Qb2 Nf6 19. c5 Bc8 20. Nb3 bxc5 21. bxc5 Rb8 22. Qa3 Bd8 23. Qa1 g6 24. Nd2 Kg7 25. Bf1 h5 26. Qa4 Rxb1 27. Ndxb1 Ng4 28. Na3 h4 29. Bh3 hxg3 30. Bxg4 gxf2+ 31. Kxf2 Qxh2+ 32. Ke1 Bh4+ 33. Kd1 Qg1+ 34. Kc2 Qxg4 35. Qxc6 e5 36. Qxd5 Bf5+ 37. Kb2 Bg3 38. Nab5 Qh3 39. Qf3 Qh2+ 40. Ka3 exd4 41. exd4 Bb8 42. c6 Bd6+ 43. Kb3 Qc2+ 44. Kc4 Bf8 45. c7 Bd7 46. Qd5 Bf5 47. Qe5+ f6 48. Qe2 Qc1 49. Qf3 Qc2 50. d5 Bc8 51. d6 Be6+ 52. Kc5 Qb3 53. Qc6 Qc4+ 54. Kb6 Qg4 55. Qe4 Qh3 56. Qd4 Bd7 57. Ne4 Qf5 58. Nc5 Bc8 59. Na7 Qb1+ 60. Kc6 Bh3 61. Qd5 Bxd6 62. Kxd6 Qb6+ 63. Nc6 Bc8 64. Ne6+ Kh7 65. Qh1+ Kg8 66. Qh6 Bxe6 67. Qxg6+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.10"] [White "Prasanna, Raghuram Rao"] [Black "Duong, The Anh"] [Result "1-0"] [ECO "C03"] [WhiteElo "2410"] [BlackElo "2335"] [PlyCount "65"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 h6 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Nfd7 6. Bd3 c5 7. c3 Nc6 8. Bc2 b6 9. O-O Bb7 10. c4 Nxd4 11. Nxd4 cxd4 12. cxd5 Bxd5 13. Nf3 Bc5 14. Nxd4 Qc7 15. Nb5 Qb7 16. b4 Be7 17. Qg4 Kf8 18. Bb2 h5 19. Qh3 Rc8 20. Rac1 Rh6 21. Bd3 Bc6 22. Nd4 Bd5 23. Rxc8+ Qxc8 24. Rc1 Qb7 25. Nb5 a6 26. Nd6 Bxd6 27. exd6 Bc6 28. Be4 Bxe4 29. Rc7 Rg6 30. Rxb7 Bxb7 31. Qc3 Nf6 32. g3 Nd5 33. d7 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.11"] [White "Yap, Kim Steven"] [Black "Yeoh, Li Tian"] [Result "1-0"] [ECO "B12"] [WhiteElo "2407"] [BlackElo "2320"] [PlyCount "119"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. g4 Be4 5. f3 Bg6 6. Be3 e6 7. Ne2 f6 8. Nf4 Bf7 9. Nd3 Nd7 10. f4 Qc7 11. Nc3 Ne7 12. Qf3 Nc8 13. O-O-O f5 14. gxf5 exf5 15. h4 h5 16. Rg1 Ne7 17. Kb1 g6 18. Na4 b6 19. b3 Bh6 20. Bc1 Nf8 21. Nf2 Ne6 22. Nh3 b5 23. Nc5 a5 24. Nxe6 Bxe6 25. Ba3 b4 26. Bb2 Kf7 27. c4 Rhd8 28. Be2 a4 29. c5 Rg8 30. Rg3 Rg7 31. Rdg1 Qd8 32. Qg2 Qh8 33. Bf3 Rgg8 34. Qe2 Ke8 35. Qd2 axb3 36. axb3 Rb8 37. Kc2 Kd7 38. Ra1 Rb7 39. Ra4 Rgb8 40. Be2 Qd8 41. Rg1 Ke8 42. Qe1 Kf7 43. Qd1 Qh8 44. Bc1 Ke8 45. Bd2 Kd7 46. Qe1 Ra8 47. Bxb4 Qb8 48. Bc3 Rxb3 49. Rxa8 Rxc3+ 50. Qxc3 Qxa8 51. Ra1 Qd8 52. Qb4 Nc8 53. Ra8 Qxh4 54. Qb7+ Kd8 55. Qxc6 Qe1 56. Qd6+ Bd7 57. Rxc8+ Kxc8 58. Ba6+ Kd8 59. c6 Qe4+ 60. Bd3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.12"] [White "Kashlinskaya, Alina"] [Black "Tran, Quoc Dung"] [Result "0-1"] [ECO "E69"] [WhiteElo "2440"] [BlackElo "2270"] [PlyCount "64"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3 d6 5. Nc3 O-O 6. Bg2 Nbd7 7. O-O e5 8. e4 c6 9. h3 a6 10. Be3 Re8 11. Qc2 b5 12. Rad1 Qe7 13. a3 Bb7 14. c5 exd4 15. cxd6 Qxd6 16. Bxd4 Qc7 17. e5 c5 18. Nxb5 axb5 19. exf6 Bxf6 20. Bxf6 Nxf6 21. Rfe1 Rxe1+ 22. Rxe1 Rd8 23. Qb3 Bc6 24. Qc3 Qd6 25. Qe5 Qxe5 26. Rxe5 Rd1+ 27. Ne1 Be4 28. Kf1 Bd3+ 29. Kg1 Ne4 30. Kh2 Rxe1 31. f3 Re2 32. fxe4 f6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.13"] [White "Shyam, Nikil P"] [Black "Nguyen, Hoang Nam"] [Result "1-0"] [ECO "B12"] [WhiteElo "2431"] [BlackElo "2281"] [PlyCount "59"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 e6 5. Nf3 Bxc5 6. Bd3 Ne7 7. O-O Nbc6 8. a3 Ng6 9. Re1 Qc7 10. b4 Bb6 11. Bb2 Bd7 12. Nbd2 O-O 13. Rc1 a5 14. b5 Na7 15. a4 Rad8 16. c4 Nf4 17. Bb1 Bc5 18. cxd5 b6 19. d6 Qb8 20. Nb3 Bb4 21. Re4 Ng6 22. h4 Rfe8 23. h5 Nf8 24. Rf4 Rc8 25. Ng5 Rxc1 26. Bxc1 Rc8 27. Nxf7 Rc3 28. Bb2 Qc8 29. Bxc3 Qxc3 30. Nh6+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.14"] [White "Le, Hoang Tran Chau"] [Black "Wynn, Zaw Htun"] [Result "0-1"] [ECO "E69"] [WhiteElo "2124"] [BlackElo "2408"] [PlyCount "102"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 d6 5. O-O O-O 6. c4 Nbd7 7. Nc3 e5 8. e4 c6 9. h3 Qb6 10. d5 cxd5 11. Nxd5 Nxd5 12. cxd5 Nc5 13. Nd2 f5 14. h4 Bd7 15. a4 a5 16. b3 Rac8 17. Ba3 Bh6 18. Nc4 Qa6 19. Bxc5 Rxc5 20. Re1 Rf6 21. Ra2 Qa7 22. Qa1 Rc8 23. Qc3 b6 24. Kh2 f4 25. Bf3 fxg3+ 26. fxg3 Qc7 27. Bg2 Qc5 28. Rf1 Rxf1 29. Bxf1 Rf8 30. Qe1 Rf3 31. Rb2 Qd4 32. Bg2 Rc3 33. Qf2 Qxf2 34. Rxf2 Rxb3 35. Nxd6 Bf8 36. Nc4 Bc5 37. Rf1 Bxa4 38. Nxe5 Bb5 39. Rf3 a4 40. Bh3 Rxf3 41. Nxf3 a3 42. Be6+ Kg7 43. d6 Bxd6 44. e5 Bxe5 45. Ba2 Bc3 46. Ng5 Bd3 47. Ne6+ Kf6 48. Nf4 Be4 49. Ne2 Bb2 50. g4 Ke5 51. Kg3 Bd5 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.15"] [White "Bersamina, Paulo"] [Black "Tin, Jingyao"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C68"] [WhiteElo "2326"] [BlackElo "2225"] [PlyCount "105"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. d4 exd4 6. Qxd4 Qxd4 7. Nxd4 Bd7 8. Be3 O-O-O 9. Nd2 c5 10. Ne2 b6 11. f3 g6 12. Kf2 Bg7 13. c3 Ne7 14. h4 Nc6 15. Bg5 f6 16. Bf4 Be6 17. Rhd1 Ne5 18. Bxe5 fxe5 19. b3 Rd3 20. Nf1 Rhd8 21. Rxd3 Rxd3 22. c4 Bf6 23. g3 b5 24. Rc1 bxc4 25. bxc4 c6 26. Rc2 h5 27. Ne3 Bg7 28. Nc1 Ra3 29. Nb3 Bh6 30. Nf1 Ra4 31. Nfd2 Bxd2 32. Nxd2 Kc7 33. Ke2 Kb6 34. Kd3 Ra3+ 35. Ke2 a5 36. Rb2+ Ka6 37. Kd1 a4 38. Kc2 Ka7 39. Kd1 Re3 40. Kc2 Bh3 41. f4 exf4 42. gxf4 Bg2 43. f5 Bxe4+ 44. Nxe4 Rxe4 45. fxg6 Rg4 46. Kd3 Rg3+ 47. Ke4 Rxg6 48. Ke5 Rg4 49. Kd6 Rxc4 50. Kxc6 Rxh4 51. Rb7+ Ka8 52. Rh7 Rb4 53. Kxc5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.16"] [White "Tran, Thanh Tu"] [Black "Muminova, Nafisa"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D11"] [WhiteElo "2277"] [BlackElo "2322"] [PlyCount "114"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. g3 Bg4 3. Bg2 c6 4. b3 Nd7 5. Bb2 Ngf6 6. O-O e6 7. c4 Bd6 8. d4 O-O 9. Nbd2 Bh5 10. Ne5 Qc7 11. Nd3 Rfe8 12. Nf3 Rad8 13. Rc1 Qb8 14. Qc2 Bg6 15. c5 Bc7 16. b4 e5 17. dxe5 Nxe5 18. Nh4 Be4 19. f3 Bg6 20. Nxg6 hxg6 21. Bd4 Nc4 22. Rf2 Re7 23. Qc3 Rde8 24. Re1 a5 25. a3 Ne3 26. Bh3 Kh7 27. Bxf6 gxf6 28. Qxf6 Nc2 29. Ref1 Be5 30. Nxe5 Qxe5 31. Qh4+ Kg7 32. f4 Qf6 33. Qxf6+ Kxf6 34. e4 Nxa3 35. e5+ Kg7 36. bxa5 Nc4 37. Ra1 f6 38. exf6+ Kxf6 39. a6 Ra8 40. Rfa2 b6 41. cxb6 Nxb6 42. Rb1 Nc4 43. Rb7 Rxa6 44. Rxa6 Rxb7 45. Rxc6+ Kg7 46. Be6 Rb1+ 47. Kf2 Rb2+ 48. Kf3 Rxh2 49. Bxd5 Nd2+ 50. Kg4 Nf1 51. Be4 Rh6 52. Rc7+ Kf6 53. Rc6+ Kg7 54. Kf3 Nd2+ 55. Ke3 Nxe4 56. Kxe4 Rh1 57. Rc3 Ra1 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.17"] [White "Vo, Dai Hoai Duc"] [Black "Hoang, Canh Huan"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A43"] [WhiteElo "2187"] [BlackElo "2321"] [PlyCount "44"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 c5 2. d5 g6 3. e4 Bg7 4. Nc3 d6 5. Nf3 Nf6 6. Nd2 O-O 7. Be2 Na6 8. O-O Nc7 9. a4 b6 10. Nc4 Ba6 11. Ne3 Bxe2 12. Qxe2 Re8 13. Qd3 a6 14. f4 Nd7 15. Kh1 Qb8 16. Nc4 b5 17. Na5 c4 18. Qf3 Qc8 19. Nc6 Nb8 20. Na5 Nd7 21. Nc6 Nb8 22. Na5 Nd7 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.18"] [White "Vo, Thanh Ninh"] [Black "Nguyen, Anh Khoi"] [Result "1-0"] [ECO "A26"] [WhiteElo "2299"] [BlackElo "2147"] [PlyCount "98"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. Nc3 O-O 5. e4 e5 6. Nge2 d6 7. O-O Nc6 8. d3 Be6 9. h3 Qd7 10. Kh2 Ne8 11. f4 f5 12. exf5 gxf5 13. Be3 Kh8 14. Qd2 Nf6 15. Rae1 Rae8 16. b3 Nd8 17. fxe5 dxe5 18. d4 e4 19. d5 Bg8 20. Nd4 Nh5 21. Qd1 c5 22. dxc6 Nxc6 23. Qxh5 Bxd4 24. Rd1 Qg7 25. Bh6 Qf7 26. Qxf7 Rxf7 27. Nb5 Be5 28. Nd6 Bxd6 29. Rxd6 Ne5 30. Be3 Kg7 31. Bxa7 Rd7 32. Rxd7+ Nxd7 33. Rd1 Be6 34. Bd4+ Kg6 35. Kg1 Rd8 36. Be3 Ra8 37. a4 Ne5 38. Rd6 Kf7 39. Bf4 Nc6 40. Bf1 Ke7 41. Rd2 Na5 42. Rb2 Kf7 43. Be2 Nc6 44. Rd2 Ne7 45. Kf2 Ng6 46. Ke3 Ra6 47. Rd8 Rb6 48. Bd1 Rc6 49. Bd6 h6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.19"] [White "Tu, Hoang Thai"] [Black "Tu, Hoang Thong"] [Result "0-1"] [ECO "A10"] [WhiteElo "2250"] [BlackElo "2434"] [PlyCount "46"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 b6 2. Nc3 Bb7 3. Nf3 e6 4. e3 f5 5. Be2 Nf6 6. O-O Be7 7. d3 O-O 8. Bd2 Qe8 9. Re1 Qg6 10. Rc1 Nc6 11. Bf1 a6 12. a3 Rae8 13. g3 e5 14. Qe2 e4 15. dxe4 fxe4 16. Nd4 Ne5 17. Red1 Nfg4 18. Be1 Nxh2 19. Kxh2 Ng4+ 20. Kg1 Qh5 21. Bg2 Qh2+ 22. Kf1 Qxg3 23. Rd2 Nxe3+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.20"] [White "Sukandar, Irine Kharisma"] [Black "Nguyen, Dang Hong Phuc"] [Result "1-0"] [ECO "C10"] [WhiteElo "2343"] [BlackElo "1870"] [PlyCount "141"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7 7. O-O Ngf6 8. Ned2 Bxf3 9. Qxf3 c6 10. Nc4 Be7 11. c3 Nb6 12. Ne5 Nbd7 13. Re1 O-O 14. Qh3 Re8 15. Bg5 Nf8 16. Re2 Qb6 17. Rae1 Rad8 18. Bc4 Nd5 19. Bc1 Bf6 20. Ng4 Be7 21. Ne5 Ng6 22. Bd3 c5 23. c4 Nf6 24. Nxg6 hxg6 25. d5 Qd6 26. Bc2 exd5 27. Ba4 dxc4 28. Bxe8 Rxe8 29. Bg5 Rd8 30. Rd2 Qc7 31. Rxd8+ Qxd8 32. Qe3 Bf8 33. Qc3 Qd4 34. Qxd4 cxd4 35. Bxf6 gxf6 36. Re8 Kg7 37. Rc8 b5 38. Kf1 a5 39. a4 bxa4 40. Rxc4 a3 41. bxa3 Bxa3 42. Rxd4 Bb4 43. Ke2 Kf8 44. Rd7 Kg7 45. h4 f5 46. f3 Bc3 47. g4 fxg4 48. fxg4 Bf6 49. g5 Bc3 50. Kf3 Bb4 51. Kg4 Kf8 52. h5 gxh5+ 53. Kxh5 Bc5 54. Rc7 Bd6 55. Ra7 Bb4 56. Kh6 Kg8 57. Ra8+ Bf8+ 58. Kh5 Kg7 59. Ra7 a4 60. g6 a3 61. Rxf7+ Kg8 62. Ra7 Bc5 63. Ra5 Bb4 64. Ra8+ Kg7 65. Ra7+ Kg8 66. Kg5 Bd2+ 67. Kf5 Bc1 68. g7 Kh7 69. Kf6 Bb2+ 70. Kf7 Bxg7 71. Rxa3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.21"] [White "Boricsev, Oleg"] [Black "Ton, That Nhu Tung"] [Result "1-0"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2339"] [BlackElo "2235"] [PlyCount "71"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 Nc6 5. Nf3 Bf5 6. Be3 cxd4 7. cxd4 e6 8. Nc3 Qa5 9. a3 Nf6 10. Qb3 Qb6 11. Bb5 Qc7 12. Rc1 Bd6 13. d5 exd5 14. Nxd5 Nxd5 15. Qxd5 Bd7 16. O-O a6 17. Qe4+ Kf8 18. Bc4 Re8 19. Qd3 Bg4 20. Bb6 Qb8 21. h3 Bxf3 22. Qxf3 Ne5 23. Qd5 Nxc4 24. Rxc4 h5 25. Be3 g6 26. Re1 h4 27. Re4 Rd8 28. Qc4 b5 29. Qc3 Rh5 30. Qf6 Kg8 31. Bd4 Bf8 32. Re7 Rh7 33. Rxf7 Rd6 34. Rxf8+ Qxf8 35. Qxf8+ Kxf8 36. Bc5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.22"] [White "Hoang, Thi Bao Tram"] [Black "Tran, Manh Tien"] [Result "1-0"] [ECO "A46"] [WhiteElo "2269"] [BlackElo "2304"] [PlyCount "80"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. g3 b5 3. Bg2 Bb7 4. a4 b4 5. c3 e6 6. O-O c5 7. d4 d5 8. a5 Na6 9. Ne5 Nd7 10. Qa4 f6 11. Nd3 Kf7 12. Nd2 Qc7 13. e4 Bd6 14. exd5 exd5 15. cxb4 cxb4 16. Qb3 Qc6 17. Ne4 Be7 18. Nf4 Nc7 19. Be3 Qc4 20. Qxc4 dxc4 21. Rfc1 g5 22. Rxc4 Nb5 23. Nd3 Rab8 24. Ndc5 Nxc5 25. dxc5 Rhc8 26. a6 Bc6 27. Rxb4 Bxe4 28. Bxe4 Bxc5 29. Bxc5 Rxc5 30. Bd3 Ke7 31. Ra5 Nd6 32. Rxc5 Rxb4 33. Rc7+ Ke6 34. Rxa7 Rxb2 35. Rxh7 Ra2 36. Rc7 Ra1+ 37. Kg2 Ra3 38. Be2 Ra2 39. a7 Ra3 40. Bd3 Kd5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.23"] [White "Le, Kieu Thien Kim"] [Black "Nitin, S."] [Result "0-1"] [ECO "A48"] [WhiteElo "2199"] [BlackElo "2378"] [PlyCount "104"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. e3 Bg7 4. Be2 d6 5. h3 O-O 6. c3 Nbd7 7. Nf3 b6 8. a4 a5 9. Nbd2 Bb7 10. O-O Qe8 11. Bb5 e6 12. Qb1 Qe7 13. Rd1 e5 14. dxe5 dxe5 15. Bg5 Nc5 16. b4 axb4 17. cxb4 Na6 18. Ne4 Bxe4 19. Qxe4 Qxb4 20. Qxb4 Nxb4 21. Rab1 c5 22. Bxf6 Bxf6 23. Rd6 Bd8 24. Rd7 Bf6 25. Nd2 Rad8 26. Ne4 Bh4 27. Rbd1 Rxd7 28. Rxd7 Rd8 29. Rb7 f5 30. Nc3 Rd6 31. g3 Bd8 32. Kg2 Rd2 33. h4 e4 34. h5 gxh5 35. Bc4+ Kh8 36. Be6 Bf6 37. Nb5 Nd3 38. Kg1 Rd1+ 39. Kh2 Nxf2 40. Bxf5 Rd2 41. Rxh7+ Kg8 42. Rxh5 c4 43. Be6+ Kg7 44. Bxc4 Ng4+ 45. Kh1 Nxe3 46. Bb3 Nf1 47. Rd5 Nxg3+ 48. Kg1 Rb2 49. Rd7+ Kh6 50. Bd1 e3 51. Rd6 Ne4 52. Rxb6 Rb1 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.24"] [White "Vijayalakshmi, Subbaraman"] [Black "Pham, Duc Thang"] [Result "0-1"] [ECO "D02"] [WhiteElo "2365"] [BlackElo "2201"] [PlyCount "120"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 4. d4 Bg7 5. Be3 O-O 6. Qc1 Re8 7. Bh6 Bh8 8. O-O Nc6 9. Rd1 Bg4 10. c4 dxc4 11. Nc3 Qc8 12. Ng5 Bd7 13. h3 e5 14. d5 Nd4 15. g4 Rb8 16. f4 exf4 17. Qxf4 Nxe2+ 18. Nxe2 Rxe2 19. Bf1 Rxb2 20. Bxc4 b5 21. Bb3 Qb7 22. Rac1 Qb6+ 23. Kh1 Qd6 24. Nxf7 Kxf7 25. Rxc7 Qxf4 26. Bxf4 Rc8 27. d6+ Ke8 28. Re1+ Kd8 29. Be5 Rd2 30. g5 Nh5 31. Bxh8 Rxc7 32. dxc7+ Kxc7 33. Be5+ Kb7 34. h4 Bc6+ 35. Kg1 Bd5 36. Re3 Bxb3 37. axb3 Kc6 38. Bb8 a5 39. Re7 Rd4 40. Rc7+ Kb6 41. Rxh7 Rxh4 42. Kf2 Rg4 43. Ba7+ Kc6 44. Be3 Rb4 45. Rh6 Rxb3 46. Rxg6+ Kd5 47. Ra6 a4 48. g6 Rc3 49. Ra7 Rc6 50. Rd7+ Kc4 51. g7 Rg6 52. Rc7+ Kb3 53. Rb7 Kc4 54. Rc7+ Kb3 55. Rb7 Kb4 56. Bd4 a3 57. Ke1 Kc4 58. Be5 b4 59. Bd6 a2 60. Rxb4+ Kc3 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.25"] [White "Vo, Thi Kim Phung"] [Black "Tran, Tuan Minh"] [Result "0-1"] [ECO "A47"] [WhiteElo "2197"] [BlackElo "2353"] [PlyCount "142"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. e3 b6 4. h3 Bb7 5. Nf3 d6 6. Be2 Nbd7 7. O-O h6 8. Nbd2 g5 9. Bg3 Rg8 10. Ne1 h5 11. Bxh5 Nxh5 12. Qxh5 Nf6 13. Qe2 g4 14. hxg4 Nxg4 15. Nef3 Be7 16. Rfe1 Qd7 17. c4 O-O-O 18. e4 Rg7 19. Nf1 Rh8 20. d5 Bf6 21. Rac1 Kb8 22. b4 Rgh7 23. N3h2 Nxh2 24. Bxh2 Be5 25. f4 Bd4+ 26. Kh1 Qd8 27. g3 f5 28. Red1 e5 29. exf5 exf4 30. Rxd4 fxg3 31. Qf3 gxh2 32. Rg4 Qf6 33. Rc2 Bc8 34. Rf2 Rh3 35. Ng3 Qa1+ 36. Rf1 Qxa2 37. Qf4 b5 38. Rg7 Qxc4 39. Qxc4 bxc4 40. f6 Bb7 41. Rd1 c3 42. f7 Rf8 43. Kg2 Rhh8 44. Rg8 Rhxg8 45. fxg8=Q Rxg8 46. Kxh2 Bxd5 47. Rc1 Rg4 48. Rxc3 Rxb4 49. Nf5 Be4 50. Ne3 a5 51. Kg1 a4 52. Kf2 Kb7 53. Nc4 Bd5 54. Nd2 c5 55. Ke3 Kc6 56. Kd3 Bb3 57. Nb1 d5 58. Kd2 Rh4 59. Na3 Rh2+ 60. Kc1 c4 61. Kb1 Ra2 62. Nxc4 dxc4 63. Rh3 Rg2 64. Rh6+ Kc5 65. Rh1 Kb4 66. Rf1 Ka3 67. Rc1 c3 68. Rxc3 Rg1+ 69. Rc1 Rxc1+ 70. Kxc1 Ka2 71. Kd2 Kb2 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.26"] [White "Emojong, Elijah"] [Black "Liu, Xiangyi"] [Result "0-1"] [ECO "D97"] [WhiteElo "2350"] [BlackElo "2159"] [PlyCount "70"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Nf3 Bg7 5. Qb3 dxc4 6. Qxc4 O-O 7. e4 c6 8. Be2 b5 9. Qb3 a5 10. e5 a4 11. Qd1 Nd5 12. Ng5 f6 13. Nf3 Bg4 14. exf6 exf6 15. O-O Na6 16. h3 Be6 17. Re1 Qd7 18. Ne4 Ndb4 19. b3 axb3 20. axb3 Bf5 21. Bf1 Rfe8 22. Ng3 Rxe1 23. Nxe1 Be6 24. Nf3 Rd8 25. Bd2 Qd5 26. Ra3 Bf7 27. Ne2 Qf5 28. Ra5 Bf8 29. Qa1 Nc2 30. Qb2 Nab4 31. Bc3 Bd5 32. Nd2 Nd3 33. Qxc2 Qxf2+ 34. Kh1 Ne1 35. Ne4 Qxf1+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.27"] [White "Nguyen, Sy Hung"] [Black "Pham, Le Thao Nguyen"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A39"] [WhiteElo "2131"] [BlackElo "2349"] [PlyCount "109"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. c4 c5 5. Nc3 Nc6 6. O-O O-O 7. d4 cxd4 8. Nxd4 Qb6 9. Nc2 d6 10. h3 Be6 11. Nd5 Bxd5 12. cxd5 Ne5 13. b3 Rfc8 14. Bb2 Ned7 15. Bd4 Qb5 16. Re1 Ne8 17. Bxg7 Nxg7 18. e4 Rc7 19. Ne3 Rac8 20. h4 Nh5 21. Bh3 Nhf6 22. Nc4 Rd8 23. Qd4 Rc5 24. Bf1 Qb4 25. Re3 Rcc8 26. a3 Qc5 27. Qxc5 Rxc5 28. b4 Rc7 29. Na5 Ne5 30. Bh3 h5 31. Kf1 Nc4 32. Nxc4 Rxc4 33. f3 b6 34. Kf2 Rb8 35. Rb1 Rb7 36. Bf1 Rc2+ 37. Re2 Rbc7 38. Rxc2 Rxc2+ 39. Be2 Nd7 40. Rb3 Kg7 41. Ke3 Ne5 42. f4 Ng4+ 43. Kd3 Ra2 44. Bxg4 hxg4 45. Rc3 b5 46. Kd4 Kf6 47. Re3 Rd2+ 48. Rd3 Rg2 49. Re3 a6 50. Rc3 Rg1 51. Re3 Rd1+ 52. Rd3 Ra1 53. Re3 Ra2 54. Rd3 Rg2 55. Re3 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.28"] [White "Tran, Ngoc Lan"] [Black "Pham, Thi Thu Hien"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B23"] [WhiteElo "2244"] [BlackElo "2158"] [PlyCount "196"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nc3 e5 3. Bc4 d6 4. d3 Nf6 5. f4 Nc6 6. Nf3 Be7 7. O-O O-O 8. a3 a6 9. Nd5 b5 10. Ba2 Bg4 11. h3 Bxf3 12. Qxf3 Rc8 13. Qf2 Nxd5 14. Bxd5 Bf6 15. fxe5 Bxe5 16. c3 Qe7 17. Be3 Qf6 18. Qd2 Qg6 19. Rf3 Ne7 20. Ba2 Kh8 21. Raf1 Bf6 22. Bb1 Bh4 23. Rf4 Bg5 24. Rg4 Bxe3+ 25. Qxe3 Qe6 26. Qg3 Qe5 27. Qf2 Ng6 28. Qd2 Qe7 29. Rg5 Ne5 30. Rgf5 Rcd8 31. Qf2 Kg8 32. Ba2 Nxd3 33. Rxf7 Rxf7 34. Qxf7+ Qxf7 35. Bxf7+ Kh8 36. Rd1 Nxb2 37. Rd2 Nc4 38. Bxc4 bxc4 39. Rd5 Rb8 40. Rxd6 Kg8 41. Rxa6 Rb3 42. Ra5 Rxc3 43. Rxc5 Kf7 44. Kf2 h6 45. a4 Ke6 46. a5 Kd6 47. Rc8 Ke5 48. a6 Ra3 49. Rxc4 Rxa6 50. Kf3 Rf6+ 51. Ke3 Rf1 52. Rc5+ Kd6 53. Ra5 Ke6 54. Ra6+ Ke7 55. Kd4 Rg1 56. Rg6 Kf7 57. Rg3 Ra1 58. Rc3 Rd1+ 59. Ke5 Rd7 60. Rf3+ Ke7 61. Kf5 Rd2 62. g3 Rd6 63. Ra3 g6+ 64. Ke5 Re6+ 65. Kf4 Kf6 66. Ra8 g5+ 67. Kf3 Ke5 68. Ra5+ Kf6 69. Ke3 Rb6 70. Ra3 Ke5 71. Rc3 Ra6 72. Rb3 Ke6 73. Kf3 Ke5 74. Rb5+ Kf6 75. Rb3 Ke5 76. Re3 Ra4 77. Kg4 Ra6 78. Re1 Ra3 79. h4 gxh4 80. Kxh4 Ra2 81. Kg4 Rf2 82. Kh5 Rh2+ 83. Kg4 Rf2 84. Re3 Rf1 85. Re2 Rf6 86. Kh3 Rf1 87. Kg2 Rf6 88. Re3 Rf7 89. Rf3 Ra7 90. Rf4 Ra3 91. Rh4 Re3 92. Rh5+ Kxe4 93. Kh3 Ra3 94. Rxh6 Kf5 95. Kh4 Ra4+ 96. Kh5 Rg4 97. Rf6+ Kxf6 98. Kxg4 Kg6 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.29"] [White "Tong, Thai Hung"] [Black "Hoang, Thi Nhu Y"] [Result "0-1"] [ECO "D96"] [WhiteElo "2151"] [BlackElo "2210"] [PlyCount "102"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Qb3 g6 5. Nc3 Bg7 6. cxd5 Nxd5 7. e4 Nb6 8. Be3 O-O 9. Rd1 Be6 10. d5 cxd5 11. exd5 Bg4 12. Be2 N8d7 13. O-O Bxf3 14. Bxf3 Qc7 15. Be2 Rfc8 16. Rc1 Bxc3 17. Rxc3 Qd6 18. Rfc1 Rxc3 19. bxc3 Qxd5 20. c4 Qe6 21. Bf3 Ne5 22. Bxb7 Rb8 23. Ba6 Nbd7 24. Qa3 Ng4 25. Bf4 Rb6 26. Bb5 a6 27. Ba4 Qf5 28. Bg3 Qc5 29. Qc3 Ndf6 30. Qf3 Qb4 31. Bb3 Re6 32. Rf1 Qc5 33. h3 Nh6 34. Bf4 Nf5 35. Qd3 Kg7 36. Bd1 Re4 37. Bg5 Qxc4 38. Qa3 Nd4 39. Be3 Nf5 40. Bb3 Qb5 41. Bc5 Re5 42. Bb4 Qb7 43. Bd1 Nd4 44. Bc3 Rg5 45. g4 Nb5 46. Qb2 Rc5 47. Be5 Qe4 48. Bg3 Nc3 49. Qb6 Rc6 50. Qb2 h6 51. Bc2 Ne2+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.30"] [White "Tran, Thi Mong Thu"] [Black "Ivana Maria, Furtado"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E51"] [WhiteElo "1909"] [BlackElo "2177"] [PlyCount "174"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Bd2 d5 5. e3 O-O 6. Nf3 b6 7. a3 Be7 8. Rc1 Bb7 9. Be2 Nbd7 10. O-O c5 11. Ne5 cxd4 12. exd4 Rc8 13. Be3 dxc4 14. Nxc4 Nd5 15. Nxd5 Bxd5 16. Bd3 Bb7 17. Qe2 Nf6 18. Ne5 Qd5 19. f3 Qd6 20. Bf2 Nh5 21. Be4 Bd5 22. Qd3 f5 23. Bxd5 Qxd5 24. Qa6 Qa8 25. Nd3 Bd6 26. Rfe1 Rxc1 27. Rxc1 Qb8 28. h3 Bh2+ 29. Kf1 Ng3+ 30. Bxg3 Bxg3 31. Qc4 Qd6 32. Rd1 Qd7 33. Nb4 Rc8 34. Qd3 a5 35. Na2 b5 36. Nc3 b4 37. axb4 axb4 38. Ne2 Bd6 39. Qb3 Kf7 40. Kf2 Qb5 41. Rd2 Qc4 42. Qxc4 Rxc4 43. b3 Rc7 44. Ke3 Ra7 45. Kd3 Ra1 46. Rc2 g5 47. Kc4 Ra7 48. Nc1 Rc7+ 49. Kd3 Rd7 50. Kc4 Rc7+ 51. Kd3 Rb7 52. Rc8 Bf4 53. Na2 h5 54. Kc4 Bd2 55. Rc5 h4 56. Rb5 Ra7 57. Nxb4 Bxb4 58. Rxb4 Ra2 59. Ra4 Rxg2 60. b4 Rc2+ 61. Kd3 Rb2 62. Kc3 Rf2 63. b5 Rxf3+ 64. Kc4 Ke7 65. Ra7+ Kd6 66. Ra6+ Kd7 67. Ra7+ Kc8 68. Kc5 g4 69. hxg4 fxg4 70. Rh7 h3 71. Rh8+ Kd7 72. Rh7+ Ke8 73. b6 Rb3 74. Rh5 Rb1 75. Kc6 g3 76. Rxh3 g2 77. Rg3 g1=Q 78. Rxg1 Rxg1 79. b7 Rc1+ 80. Kd6 Rb1 81. Kc7 Rc1+ 82. Kd6 Rb1 83. Kc7 Ke7 84. b8=Q Rxb8 85. Kxb8 Kd8 86. Kb7 Kd7 87. Kb8 Kd6 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.31"] [White "Borsos, Bogdan"] [Black "Ngo, Thi Kim Cuong"] [Result "1-0"] [ECO "C02"] [WhiteElo "2271"] [BlackElo "1995"] [PlyCount "105"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. c3 e6 3. d4 d5 4. e5 Qb6 5. Nf3 Nc6 6. a3 Bd7 7. b4 c4 8. a4 Qc7 9. g3 g6 10. h4 h6 11. Na3 a6 12. Bf4 Nge7 13. Bg2 Bg7 14. Qc1 Qd8 15. O-O Nf5 16. Nc2 h5 17. Bg5 Nce7 18. Bh3 Qc8 19. Qb2 Bh6 20. Bf6 Bg7 21. Bxg7 Nxg7 22. Ne3 Nef5 23. Ng2 b6 24. Ng5 Qd8 25. Ra2 Qe7 26. Qd2 O-O-O 27. Qf4 Rdf8 28. Ne3 f6 29. exf6 Rxf6 30. Qe5 Nxe3 31. Qxe3 Nf5 32. Qe5 Re8 33. Re1 Nh6 34. Rae2 Nf5 35. Kh2 Kb7 36. a5 b5 37. Bg2 Kc6 38. f4 Qd8 39. Bf3 Nh6 40. Ne4 Ng4+ 41. Bxg4 dxe4 42. Qxe4+ Kd6 43. Qe5+ Ke7 44. Bh3 Kf7 45. Qd6 Bc8 46. Qxd8 Rxd8 47. Re5 Rf5 48. Bxf5 gxf5 49. Rc5 Kf6 50. Rc6 Ke7 51. d5 Kd7 52. Rexe6 Bb7 53. Rb6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.32"] [White "Pham, Bich Ngoc"] [Black "Doan, Van Duc"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A25"] [WhiteElo "2186"] [BlackElo "2124"] [PlyCount "75"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 Nf6 4. Bg2 Bc5 5. a3 a6 6. b4 Ba7 7. e3 d6 8. Nge2 O-O 9. O-O Bf5 10. d3 Qd7 11. Nd5 Nxd5 12. Bxd5 Rab8 13. Nc3 Ne7 14. Bf3 c6 15. d4 Ng6 16. d5 Bh3 17. dxc6 bxc6 18. Re1 f5 19. Bh5 Bg4 20. Bxg4 fxg4 21. Ra2 Qe6 22. Qd3 Rbd8 23. Rd1 Ne7 24. Rad2 d5 25. c5 Qc8 26. Bb2 Ng6 27. e4 d4 28. Na4 Rf6 29. Qc4+ Kh8 30. Rc2 Nf8 31. Bc1 Ne6 32. Qf1 h6 33. Nb2 Bb8 34. Nd3 Bc7 35. Bd2 Rdf8 36. a4 Rf3 37. Rb1 Qd7 38. Qe2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.33"] [White "Nguyen, Phuoc Tam"] [Black "Ngo, Thi Kim Tuyen"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B25"] [WhiteElo "2055"] [BlackElo "2083"] [PlyCount "87"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. g3 Nf6 4. Bg2 g6 5. Nge2 Bg7 6. O-O O-O 7. d3 Nc6 8. h3 Rb8 9. a4 b6 10. Be3 Bb7 11. Qd2 Nb4 12. d4 cxd4 13. Nxd4 a5 14. Rad1 d5 15. Ndb5 Nxe4 16. Bxe4 dxe4 17. Qxd8 Rfxd8 18. Bxb6 Rxd1 19. Rxd1 Nxc2 20. Bxa5 e3 21. Rd8+ Rxd8 22. Bxd8 Kf8 23. Bb6 e2 24. Nxe2 Bxb2 25. a5 Nb4 26. Nec3 Na6 27. Na4 Be5 28. f4 Bb8 29. Bf2 Bc6 30. Nbc3 Ke8 31. Nb6 e6 32. Bd4 Bd6 33. Kf2 Bb4 34. Nc4 Ke7 35. Ke3 Bd5 36. Nxd5+ exd5 37. Ne5 Be1 38. g4 f6 39. Nc6+ Kd7 40. Na7 Bxa5 41. Bxf6 Nb4 42. Nb5 Nc2+ 43. Kd3 Ne1+ 44. Ke2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.34"] [White "Le, Minh Hoang"] [Black "Le, Thi Phuong Lien"] [Result "0-1"] [ECO "D27"] [WhiteElo "1931"] [BlackElo "2143"] [PlyCount "95"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6 4. e3 e6 5. Bxc4 a6 6. O-O c5 7. b3 b5 8. Be2 Bb7 9. a4 b4 10. Bb2 Nbd7 11. Nbd2 cxd4 12. Nxd4 Be7 13. Bf3 Nd5 14. Rc1 Rc8 15. Rxc8 Qxc8 16. Nc4 O-O 17. Nf5 exf5 18. Bxd5 Rd8 19. Bxb7 Qxb7 20. Nd6 Qb6 21. Nxf5 Bf6 22. Bxf6 Nxf6 23. Qc2 Nd5 24. Qc4 Nc3 25. h3 a5 26. Nd4 h6 27. Nc6 Re8 28. Rc1 Rxe3 29. fxe3 Qxe3+ 30. Kh2 Qxc1 31. Ne5 Na2 32. Qxf7+ Kh7 33. Qf5+ Kg8 34. Qf7+ Kh7 35. Ng6 Qg5 36. Nf8+ Kh8 37. Nd7 Qd8 38. Qf5 Nc3 39. Ne5 Qb8 40. Kh1 Qe8 41. Ng6+ Kg8 42. Kh2 Ne2 43. Qd5+ Kh7 44. Ne5 Nc3 45. Qxa5 Qf8 46. Nf3 Qf4+ 47. Kh1 Ne4 48. Qc5 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.35"] [White "Duong, Thuong Cong"] [Black "Luu, Duc Hai"] [Result "1-0"] [ECO "B06"] [WhiteElo "2078"] [BlackElo "1913"] [PlyCount "95"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Be3 a6 5. a4 Nf6 6. f3 b6 7. Qd2 Nbd7 8. Bh6 O-O 9. h4 e5 10. d5 Nh5 11. Nge2 f5 12. Bxg7 Kxg7 13. exf5 gxf5 14. O-O-O f4 15. Qe1 Ndf6 16. Rg1 Kh8 17. g4 fxg3 18. Nxg3 Rg8 19. Bd3 Qe7 20. Nxh5 Nxh5 21. Rxg8+ Kxg8 22. Qg1+ Qg7 23. Qe3 Qf7 24. Rg1+ Ng7 25. Qh6 Qf4+ 26. Qxf4 exf4 27. Ne2 Bb7 28. Nxf4 Rf8 29. Ne6 Rf7 30. Nd8 Bxd5 31. Nxf7 Bxf7 32. Bxa6 Bh5 33. Bb7 Kf7 34. Bd5+ Kf6 35. b4 Be8 36. a5 bxa5 37. bxa5 Bb5 38. Bb7 Nf5 39. a6 Bxa6 40. Bxa6 Nxh4 41. Bb7 h6 42. f4 Kf7 43. Be4 Kf6 44. Kd2 Ke6 45. Rg4 d5 46. Rxh4 dxe4 47. Rxh6+ Kf5 48. Ke3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.36"] [White "Tran, Le Dan Thuy"] [Black "Tran, Minh Thang"] [Result "1-0"] [ECO "E13"] [WhiteElo "2005"] [BlackElo "2071"] [PlyCount "67"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Bg5 h6 5. Bh4 b6 6. Nf3 Bb7 7. e3 O-O 8. Bd3 d6 9. O-O Bxc3 10. bxc3 c5 11. Qe2 Nc6 12. Rab1 e5 13. d5 Na5 14. Nd2 Qe7 15. f4 exf4 16. exf4 Qxe2 17. Bxe2 Rfe8 18. Bd3 Ng4 19. Rfe1 Ba6 20. Bf5 h5 21. h3 Nh6 22. Bd3 Kf8 23. Kf2 g6 24. Kf3 Kg7 25. g4 hxg4+ 26. hxg4 Bc8 27. g5 Nf5 28. Rxe8 Nxh4+ 29. Kg3 Nf5+ 30. Bxf5 gxf5 31. Rh1 Bb7 32. Rxa8 Bxa8 33. Rh6 Nb7 34. Rf6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.37"] [White "Doan, Thi Van Anh"] [Black "Tran, Quang Khai"] [Result "1-0"] [ECO "A47"] [WhiteElo "1994"] [BlackElo "2091"] [PlyCount "38"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 b6 4. Bd3 Bb7 5. Nbd2 Bb4 6. c3 Be7 7. O-O d5 8. Ne5 O-O 9. Qc2 Nbd7 10. f4 c5 11. b3 Rc8 12. f5 Qc7 13. Nxf7 Kxf7 14. fxe6+ Kxe6 15. e4 Nxe4 16. Nxe4 Rxf1+ 17. Bxf1 dxe4 18. Bc4+ Bd5 19. Qxe4+ Kf7 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.38"] [White "Frost, Peter"] [Black "Wolfaardt, Francois"] [Result "1-0"] [ECO "C51"] [WhiteElo "1781"] [BlackElo "1785"] [PlyCount "121"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. b4 Bxb4 5. c3 Bc5 6. O-O Nf6 7. d4 Bd6 8. dxe5 Bxe5 9. Ng5 Nxe4 10. Nxe4 Qh4 11. f4 Bf6 12. g3 Qh3 13. Re1 O-O 14. Nxf6+ gxf6 15. Nd2 Qf5 16. Ne4 Kg7 17. g4 Qa5 18. Qd5 Qxd5 19. Bxd5 Ne7 20. Bb3 Re8 21. Ng3 Kf8 22. f5 Ng8 23. Ba3+ d6 24. Rxe8+ Kxe8 25. Re1+ Kf8 26. Ba4 b5 27. Bxb5 Bb7 28. Bf1 Re8 29. Rxe8+ Kxe8 30. Bg2 Bxg2 31. Kxg2 Kd7 32. Nh5 Kc6 33. c4 d5 34. cxd5+ Kxd5 35. Kf3 Kd4 36. Bb2+ Kd3 37. Nf4+ Kc2 38. Bd4 a5 39. Bc5 Kc3 40. Ke4 Kc4 41. Nd3 Nh6 42. h3 Ng8 43. Bf8 c6 44. a3 Kc3 45. Nc5 Kc4 46. Nb7 a4 47. Bd6 Kc3 48. Bf8 Kd2 49. Nc5 Kc3 50. Nxa4+ Kb3 51. Nb6 Nh6 52. a4 Ng8 53. a5 Ne7 54. Bxe7 h6 55. Kd4 Kc2 56. a6 Kd2 57. a7 Ke2 58. a8=Q Kf3 59. Qxc6+ Kg3 60. Qc3+ Kh4 61. Bxf6# 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.14"] [Round "8.39"] [White "Nguyen, Truong Bao Tran"] [Black "Pham, Hoang Nhat Anh"] [Result "1-0"] [ECO "E61"] [WhiteElo "1889"] [BlackElo "1513"] [PlyCount "63"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 Nf6 4. e3 O-O 5. Nf3 d6 6. Be2 c5 7. O-O Nc6 8. h3 b6 9. b3 Bf5 10. Bb2 Ne4 11. Rc1 Rc8 12. Nh4 Nxc3 13. Bxc3 Bd7 14. d5 Nb4 15. Bxg7 Kxg7 16. a3 Na6 17. e4 Nc7 18. f4 e6 19. dxe6 Bxe6 20. Qe1 a6 21. f5 Bd7 22. Rd1 Bc6 23. f6+ Kh8 24. Bg4 Rb8 25. Qe3 Rg8 26. Nf3 Qf8 27. Ng5 Ne8 28. e5 dxe5 29. Qxe5 Ra8 30. Nxf7+ Qxf7 31. Be6 Qf8 32. f7+ 1-0 [/pgn]

Round 9

[pgn initialHalfmove=2 autoplayMode=none] [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.1"] [White "Nguyen, Ngoc Truong Son"] [Black "Ni, Hua"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D38"] [WhiteElo "2613"] [BlackElo "2658"] [PlyCount "45"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Bg5 h6 6. Bxf6 Qxf6 7. Qb3 c5 8. e3 cxd4 9. Nxd4 Bxc3+ 10. Qxc3 Nc6 11. cxd5 Nxd4 12. Qxd4 Qxd4 13. exd4 exd5 14. Bd3 Ke7 15. Kd2 Kd6 16. Rhe1 Bd7 17. Rac1 Rhe8 18. Rxe8 Rxe8 19. Re1 Rc8 20. Rc1 Re8 21. Re1 Rc8 22. Rc1 Re8 23. Re1 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.2"] [White "Le, Quang Liem"] [Black "Nguyen, Van Huy"] [Result "1-0"] [ECO "E49"] [WhiteElo "2709"] [BlackElo "2414"] [PlyCount "61"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. f3 d5 5. a3 Bxc3+ 6. bxc3 c5 7. cxd5 exd5 8. e3 O-O 9. Bd3 b6 10. Ne2 Ba6 11. O-O Re8 12. Ng3 Bxd3 13. Qxd3 Nc6 14. Bb2 Rc8 15. Rae1 cxd4 16. cxd4 Ne7 17. e4 Qc7 18. e5 Nd7 19. Rc1 Qb7 20. f4 Rxc1 21. Bxc1 Qc6 22. f5 Rc8 23. Qf3 Qc4 24. f6 Nc6 25. Nf5 g6 26. e6 fxe6 27. f7+ Kh8 28. Nd6 Nxd4 29. Bb2 e5 30. Qf2 Qc5 31. Nxc8 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.3"] [White "Gomez, John Paul"] [Black "Zhang, Zhong"] [Result "0-1"] [ECO "A87"] [WhiteElo "2534"] [BlackElo "2600"] [PlyCount "62"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. Nf3 d6 6. O-O O-O 7. Nc3 Qe8 8. b4 h6 9. Bb2 c6 10. d5 a5 11. a3 axb4 12. axb4 Rxa1 13. Bxa1 Na6 14. Qb3 c5 15. b5 Nb4 16. Bb2 e5 17. dxe6 Bxe6 18. Ba3 Qf7 19. Nd2 d5 20. cxd5 Nfxd5 21. Nxd5 Nxd5 22. Bxc5 Nc3 23. Qa3 Rd8 24. Nf3 Nxe2+ 25. Kh1 Nc3 26. Qb4 Bc4 27. Re1 Ne4 28. Qa5 Qd5 29. Bb6 Bc3 30. Qa7 Bxe1 31. Nxe1 Qd1 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.4"] [White "Lu, Shanglei"] [Black "Prasanna, Raghuram Rao"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C26"] [WhiteElo "2558"] [BlackElo "2410"] [PlyCount "59"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 c6 4. d4 exd4 5. Qxd4 d5 6. Nf3 Nbd7 7. Bh3 dxe4 8. Ng5 Be7 9. Be3 c5 10. Qd2 Qb6 11. Nd5 Qd6 12. Nc3 Qb6 13. O-O-O O-O 14. Bf4 h6 15. Ngxe4 Nxe4 16. Nxe4 Nf6 17. Bg2 Bg4 18. Rde1 Rad8 19. Qc3 Nd5 20. Qb3 Qxb3 21. axb3 Nxf4 22. gxf4 b6 23. Re3 Bd6 24. Nxd6 Rxd6 25. Rhe1 Rfd8 26. Re8+ Rxe8 27. Rxe8+ Kh7 28. Be4+ g6 29. Bd3 Be6 30. Kd2 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.5"] [White "Dang, Hoang Son"] [Black "Nguyen, Duc Hoa"] [Result "0-1"] [ECO "D77"] [WhiteElo "2043"] [BlackElo "2496"] [PlyCount "166"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. Nf3 d5 6. O-O dxc4 7. Na3 c3 8. bxc3 c5 9. Qb3 Nc6 10. Rd1 Be6 11. Qxb7 Bd5 12. Bf4 Nxd4 13. Qa6 Qb6 14. Qd3 Be4 15. Qc4 Bd5 16. Qd3 Ne6 17. Be5 Rad8 18. c4 Be4 19. Qc3 Bh6 20. Qb3 Qc6 21. Nb5 Nd7 22. Nc3 Bxf3 23. Bxf3 Qa6 24. Bb7 Qa5 25. Rxd7 Rxd7 26. Nd5 Bg7 27. Bxg7 Kxg7 28. Qb2+ f6 29. Bc6 Rd6 30. Qb7 Qd8 31. Ba4 a6 32. Rb1 Nd4 33. Kf1 Rf7 34. Nc7 Kg8 35. Qa7 Rf8 36. Rb7 Qc8 37. Nd5 Qh3+ 38. Ke1 Re6 39. e3 Qxh2 40. Nxe7+ Kh8 41. Nd5 Qg1+ 42. Kd2 Qxf2+ 43. Kc1 Ne2+ 44. Kb2 Nxg3+ 45. Bc2 Qh2 46. Nf4 Ree8 47. Qxc5 Nf5 48. Qc7 Qh6 49. Bxf5 gxf5 50. Nd5 f4 51. exf4 Rg8 52. Ka3 Rc8 53. Qd6 Qf8 54. c5 Rg7 55. Qxf8+ Rxf8 56. Rb6 Rd7 57. Nxf6 Rd4 58. c6 Rxf6 59. c7 Rd3+ 60. Ka4 Rxf4+ 61. Rb4 Rc3 62. Rxf4 Rxc7 63. Rf6 Ra7 64. Ka5 Kg7 65. Rf2 Ra8 66. a4 h5 67. Kb6 a5 68. Kb7 Rf8 69. Rg2+ Kh6 70. Ka6 Rf5 71. Rg8 h4 72. Rh8+ Kg5 73. Rg8+ Kf4 74. Rc8 h3 75. Rc4+ Kg3 76. Rc3+ Kg4 77. Rc2 Rh5 78. Rh2 Kg3 79. Rh1 h2 80. Rc1 Kf4 81. Re1 h1=Q 82. Rxh1 Rxh1 83. Kxa5 Ke5 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.6"] [White "Dao, Thien Hai"] [Black "Yap, Kim Steven"] [Result "0-1"] [ECO "E87"] [WhiteElo "2508"] [BlackElo "2407"] [PlyCount "108"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. f3 Bg7 4. e4 d6 5. Nc3 O-O 6. Be3 e5 7. d5 Nh5 8. g3 f5 9. Qd2 Nd7 10. O-O-O Ndf6 11. Bd3 a6 12. Kb1 Qe7 13. Nge2 Bd7 14. Qc2 Rae8 15. Nc1 Kh8 16. Rhe1 fxe4 17. Nxe4 Nxe4 18. Bxe4 b6 19. Ne2 Rf7 20. Nc3 Qf8 21. Bc1 Bh6 22. Bxh6 Qxh6 23. Re2 Ref8 24. a3 Nf6 25. Bd3 Ng8 26. Be4 Qh3 27. Ka2 Nf6 28. Bd3 Ng8 29. Be4 Kg7 30. Rde1 Ne7 31. Qd2 Qh6 32. Qxh6+ Kxh6 33. Nb1 Nf5 34. Nd2 Nd4 35. Re3 Bf5 36. Bxf5 Rxf5 37. Rf1 g5 38. h3 Kg6 39. b4 h5 40. g4 hxg4 41. hxg4 R5f7 42. Kb2 Rh8 43. Rf2 Rh1 44. Ne4 Rf8 45. c5 bxc5 46. bxc5 Rb8+ 47. Ka2 Rbb1 48. Nc3 Ra1+ 49. Kb2 Nb5 50. Nxb5 Rhb1+ 51. Kc3 Rxb5 52. cxd6 Rxa3+ 53. Kc4 Ra4+ 54. Kc3 cxd6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.7"] [White "Pham, Chuong"] [Black "Shyam, Sundar M"] [Result "0-1"] [ECO "D76"] [WhiteElo "2353"] [BlackElo "2507"] [PlyCount "136"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Bg2 Nb6 7. O-O Nc6 8. e3 O-O 9. Nc3 Re8 10. d5 Na5 11. Nd4 Bd7 12. b3 Rc8 13. Bb2 c5 14. Nde2 Na8 15. Qd2 b5 16. Rac1 Qb6 17. h4 b4 18. Ne4 c4 19. Bxg7 Kxg7 20. bxc4 Nxc4 21. Qd1 Bg4 22. Qd4+ Qxd4 23. Nxd4 Nab6 24. Nc6 a5 25. Nc5 e6 26. dxe6 Bxe6 27. Nb7 Ra8 28. Nd4 Rac8 29. Nc6 Ra8 30. Nc5 Rac8 31. Nb3 Na4 32. Na7 Nc3 33. Nxc8 Ne2+ 34. Kh2 Nxc1 35. Rxc1 Rxc8 36. Bb7 Rb8 37. Bc6 Ne5 38. Ba4 Rd8 39. e4 h5 40. Kg2 Nd3 41. Rb1 f5 42. Bc6 fxe4 43. Ra1 Rf8 44. Bxe4 Nxf2 45. Bf3 Bxb3 46. axb3 Nd3 47. Be4 Nc5 48. Bd5 Rd8 49. Bc4 Rd2+ 50. Kf3 Nxb3 51. Bxb3 Rd3+ 52. Kf4 Rxb3 53. Rxa5 Rc3 54. Ra7+ Kf6 55. Ra6+ Kf7 56. Ra7+ Ke6 57. Ra6+ Kf7 58. Ra7+ Ke6 59. Ra6+ Kd5 60. Rxg6 b3 61. Rb6 Kc5 62. Rb8 Rc4+ 63. Ke3 Rb4 64. Rc8+ Kd5 65. Rc1 b2 66. Rb1 Kc4 67. Kf4 Kc3+ 68. Kg5 Rb5+ 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.8"] [White "Diu, Viacheslav"] [Black "Shyam, Nikil P"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D38"] [WhiteElo "2474"] [BlackElo "2431"] [PlyCount "57"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Bg5 h6 6. Bxf6 Qxf6 7. Qb3 Bxc3+ 8. Qxc3 c6 9. e3 Nd7 10. Bd3 dxc4 11. Bxc4 c5 12. O-O cxd4 13. exd4 O-O 14. Bb3 b5 15. Qc7 a5 16. Rac1 Qd8 17. a3 a4 18. Ba2 Rb8 19. d5 exd5 20. Bxd5 Qxc7 21. Rxc7 Nb6 22. Ba2 Bb7 23. Rd1 Bxf3 24. gxf3 Nc4 25. Bxc4 bxc4 26. Rxc4 Rxb2 27. Rxa4 Rc8 28. Rb4 Ra2 29. Rb3 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.9"] [White "Tran, Quoc Dung"] [Black "Nguyen, Anh Dung"] [Result "1-0"] [ECO "E87"] [WhiteElo "2270"] [BlackElo "2469"] [PlyCount "71"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. f3 O-O 6. Be3 e5 7. d5 Nh5 8. Qd2 Qh4+ 9. g3 Nxg3 10. Qf2 Nxf1 11. Qxh4 Nxe3 12. Qf2 Nxc4 13. Qe2 Nb6 14. O-O-O c6 15. Kb1 cxd5 16. Nxd5 Nc6 17. Nxb6 axb6 18. Rxd6 Be6 19. b3 Nb4 20. Qb5 Nxa2 21. Ne2 Rfc8 22. Rhd1 Bf8 23. Rxe6 fxe6 24. Qxe5 Bg7 25. Qxe6+ Kh8 26. Rd7 Nc3+ 27. Nxc3 Bxc3 28. Qf7 Ra1+ 29. Kc2 Be5+ 30. Kd3 Rd1+ 31. Ke2 Rxd7 32. Qxd7 Rb8 33. h3 g5 34. Qe7 Bf4 35. h4 h6 36. h5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.10"] [White "Wynn, Zaw Htun"] [Black "Fang, Yan"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A05"] [WhiteElo "2408"] [BlackElo "2307"] [PlyCount "126"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O O-O 5. d3 c5 6. Nbd2 Nc6 7. c3 d6 8. a4 Rb8 9. Re1 a6 10. Qc2 b5 11. axb5 axb5 12. e4 Nd7 13. Nf1 Qb6 14. Ne3 e6 15. Rd1 Bb7 16. Bd2 Ra8 17. Ne1 Ra6 18. Rdb1 Rfa8 19. Qd1 Nde5 20. f4 Nd7 21. h3 Na5 22. Ng4 c4+ 23. d4 f5 24. Nf2 Nf6 25. e5 dxe5 26. fxe5 Nd5 27. Nf3 Nb3 28. Rxa6 Qxa6 29. Qc2 Na1 30. Qd1 Qa2 31. Ng5 Nb3 32. Bf4 Ra6 33. h4 Ba8 34. Ngh3 h6 35. Kh2 Ra7 36. Qc2 Na1 37. Qd1 b4 38. cxb4 c3 39. Qc1 c2 40. Rxa1 Qxa1 41. Qxc2 Rc7 42. Qd2 Kh7 43. h5 Ne7 44. hxg6+ Nxg6 45. Nd3 Bxg2 46. Kxg2 Qa8+ 47. Kh2 Qc6 48. Nc5 Ne7 49. Qe2 Kg6 50. Bd2 Nd5 51. g4 Rf7 52. Qg2 Kh7 53. g5 Re7 54. gxh6 Bf8 55. Ng5+ Kh8 56. b5 Qe8 57. Qh3 Qxb5 58. Ngxe6 Qe2+ 59. Qg2 Qh5+ 60. Kg1 Qd1+ 61. Kh2 Qh5+ 62. Kg1 Qd1+ 63. Kh2 Qh5+ 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.11"] [White "Dimakiling, Oliver"] [Black "Vo, Thanh Ninh"] [Result "1-0"] [ECO "D40"] [WhiteElo "2364"] [BlackElo "2299"] [PlyCount "149"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. c4 Nf6 2. Nc3 c5 3. Nf3 Nc6 4. e3 e6 5. d4 d5 6. a3 cxd4 7. exd4 dxc4 8. Bxc4 Be7 9. O-O O-O 10. Ba2 b6 11. Re1 Bb7 12. Qd3 Qd6 13. Bg5 Rfd8 14. Rad1 h6 15. Bh4 Nd5 16. Nxd5 Bxh4 17. Nxh4 exd5 18. Nf5 Qg6 19. Qf3 Bc8 20. Ne3 Be6 21. Bxd5 Bxd5 22. Nxd5 Qd6 23. Re4 Qxd5 24. Re8+ Rxe8 25. Qxd5 Re6 26. h3 Rd8 27. Qc4 Red6 28. Re1 Kf8 29. Qc2 Nxd4 30. Qh7 Re6 31. Rxe6 Nxe6 32. Qe4 Rd7 33. f4 Nd8 34. b4 f6 35. Kh2 Kf7 36. Qc4+ Ke7 37. a4 Nf7 38. Qe4+ Kd8 39. a5 bxa5 40. bxa5 Nd6 41. Qc6 Nc8 42. Qc5 Nd6 43. g4 Ne8 44. Kg3 Nd6 45. Kh4 Ne8 46. Kh5 Nd6 47. Kg6 Ne8 48. Kh7 Nd6 49. Kg8 Ne8 50. h4 Nd6 51. h5 Ne8 52. Kf8 Nd6 53. Qc6 Rf7+ 54. Kg8 Rd7 55. a6 Nc8 56. Kf8 Nd6 57. Qa8+ Nc8 58. Qb8 Rc7 59. Qxc7+ Kxc7 60. Kxg7 f5 61. g5 hxg5 62. h6 gxf4 63. h7 f3 64. h8=Q f2 65. Qh2+ Kb6 66. Qxf2+ Kxa6 67. Qxf5 Nb6 68. Kf7 Kb7 69. Ke6 Kc6 70. Qe4+ Kc7 71. Qc2+ Kb7 72. Kd6 Nc8+ 73. Kc5 Nb6 74. Qe4+ Ka6 75. Qc6 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.12"] [White "Nguyen, Van Hai"] [Black "Kuderinov, Kirill"] [Result "0-1"] [ECO "A45"] [WhiteElo "2341"] [BlackElo "2454"] [PlyCount "58"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Bg5 Ne4 3. Bf4 c5 4. f3 Nf6 5. dxc5 Qa5+ 6. Nc3 Qxc5 7. e4 d6 8. Qd2 g6 9. Nge2 Bg7 10. O-O-O O-O 11. Bh6 b5 12. h4 b4 13. Na4 Qa5 14. b3 Bd7 15. Bxg7 Kxg7 16. h5 Bxa4 17. hxg6 fxg6 18. Qh6+ Kf7 19. bxa4 Rc8 20. Rd2 Nbd7 21. g4 Rc5 22. Nd4 Qxa4 23. g5 Qxa2 24. Kd1 Ne8 25. Rh4 Ng7 26. Bh3 Nf8 27. f4 Rc4 28. Nb3 Qb1+ 29. Nc1 b3 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.13"] [White "Tu, Hoang Thong"] [Black "Hoang, Canh Huan"] [Result "1-0"] [ECO "D11"] [WhiteElo "2434"] [BlackElo "2321"] [PlyCount "85"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 4. Qc2 g6 5. e3 Bg7 6. Be2 O-O 7. O-O Bg4 8. Nbd2 Nbd7 9. h3 Bf5 10. Qb3 Qb6 11. Qa3 Rfe8 12. Nh4 Be6 13. c5 Qc7 14. b4 a5 15. b5 b6 16. cxb6 Qxb6 17. Rb1 c5 18. Bb2 c4 19. Bc3 Qa7 20. f4 Nb6 21. Bf3 Nfd7 22. Qc1 Bf6 23. Qe1 Na4 24. Ba1 Ndb6 25. g4 Bd7 26. Bg2 Rac8 27. Ndf3 c3 28. Rb3 c2 29. Qc1 Rc7 30. g5 Bg7 31. Ne1 Rec8 32. Rf2 f6 33. gxf6 Bxf6 34. Nhf3 Bf5 35. Ne5 Bxe5 36. dxe5 e6 37. Bd4 Qb7 38. Bf1 Kg7 39. Kh2 Nc4 40. Bd3 Be4 41. Bxe4 dxe4 42. Rxc2 Nab6 43. Rbc3 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.14"] [White "Tin, Jingyao"] [Black "Sukandar, Irine Kharisma"] [Result "0-1"] [ECO "E37"] [WhiteElo "2225"] [BlackElo "2343"] [PlyCount "96"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d5 5. a3 Bxc3+ 6. Qxc3 Ne4 7. Qc2 O-O 8. Nf3 b6 9. Bf4 c5 10. cxd5 exd5 11. e3 Bf5 12. Qa4 a6 13. Be2 c4 14. O-O b5 15. Qd1 a5 16. Re1 Nc6 17. Nd2 b4 18. Nxe4 Bxe4 19. axb4 Nxb4 20. Rc1 a4 21. Qd2 Qb6 22. Rc3 Rfd8 23. Ra1 Nc2 24. Rxc2 Qg6 25. Bf3 Bxc2 26. Qb4 Be4 27. Bxe4 Qxe4 28. h4 Qc2 29. Ra3 h6 30. Qb7 Qd1+ 31. Kh2 Qg4 32. Bg3 Qd7 33. Qb4 Qc6 34. Rc3 Rd7 35. e4 Rb7 36. Qc5 Qxc5 37. dxc5 Rc8 38. Bd6 Rb3 39. Rc2 c3 40. bxc3 dxe4 41. Rd2 Rxc3 42. Rd4 Ra8 43. Rxe4 a3 44. Re1 a2 45. Ra1 Rb3 46. c6 Rb1 47. Be5 Rxa1 48. Bxa1 Rc8 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.15"] [White "Yeoh, Li Tian"] [Black "Boricsev, Oleg"] [Result "1-0"] [ECO "B15"] [WhiteElo "2320"] [BlackElo "2339"] [PlyCount "73"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. d4 g6 3. Nf3 Bg7 4. Nc3 d5 5. h3 dxe4 6. Nxe4 Nf6 7. Bd3 Nxe4 8. Bxe4 Nd7 9. O-O O-O 10. c3 c5 11. Be3 Nf6 12. Qc2 Nxe4 13. Qxe4 cxd4 14. Bxd4 Qc7 15. Rfe1 Re8 16. Bxg7 Kxg7 17. Rad1 Bf5 18. Qa4 a6 19. Qb4 e5 20. g4 Bc8 21. Rd5 f6 22. g5 Qf7 23. gxf6+ Qxf6 24. Rdxe5 Rxe5 25. Nxe5 a5 26. Qe4 Qg5+ 27. Kh2 Ra6 28. Ng4 Bxg4 29. Qxb7+ Kh6 30. Qxa6 Qd2 31. Qf1 Bc8 32. Qe2 Qf4+ 33. Kh1 Bb7+ 34. Kg1 Qg5+ 35. Qg4 Qf6 36. Re6 Qd8 37. Qf4+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.16"] [White "Duong, The Anh"] [Black "Tran, Thanh Tu"] [Result "1-0"] [ECO "D00"] [WhiteElo "2335"] [BlackElo "2277"] [PlyCount "45"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 e6 2. Bf4 d5 3. e3 Bd6 4. Bg3 f5 5. c4 c6 6. Nc3 Nf6 7. Bd3 O-O 8. Qc2 Qe7 9. Nge2 Bd7 10. Qb3 dxc4 11. Bxc4 b5 12. Bd3 Kh8 13. e4 Bxg3 14. hxg3 e5 15. dxe5 Qxe5 16. Nf4 Qe8 17. O-O-O fxe4 18. Nxe4 g6 19. Nxg6+ Qxg6 20. Nxf6 Qg5+ 21. f4 Qc5+ 22. Kb1 Bf5 23. Nxh7 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.17"] [White "Bersamina, Paulo"] [Black "Hoang, Thi Bao Tram"] [Result "1-0"] [ECO "C41"] [WhiteElo "2326"] [BlackElo "2269"] [PlyCount "71"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Nd7 4. Bc4 c6 5. Ng5 Nh6 6. a4 Be7 7. Bxf7+ Nxf7 8. Ne6 Qb6 9. a5 Qb4+ 10. c3 Qc4 11. Nc7+ Kd8 12. b3 Kxc7 13. bxc4 Nf6 14. Qe2 Re8 15. O-O Bf8 16. d5 c5 17. f3 Nh5 18. f4 Nxf4 19. Bxf4 exf4 20. Qh5 Re7 21. Rxf4 g6 22. Qxh7 Ne5 23. Qh4 Re8 24. Rxf8 Rxf8 25. Qe7+ Bd7 26. Na3 a6 27. Nb5+ axb5 28. cxb5 b6 29. axb6+ Kxb6 30. Qxd6+ Kxb5 31. Rxa8 Rxa8 32. Qxe5 Kc4 33. d6 Bc6 34. Qe6+ Kd3 35. d7 Bxe4 36. Qd6+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.18"] [White "Muminova, Nafisa"] [Black "Vo, Dai Hoai Duc"] [Result "1-0"] [ECO "B22"] [WhiteElo "2322"] [BlackElo "2187"] [PlyCount "181"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. c3 e6 3. Nf3 Nf6 4. e5 Nd5 5. d4 cxd4 6. cxd4 d6 7. Bc4 Nc6 8. O-O Nb6 9. Bb3 dxe5 10. dxe5 Qxd1 11. Rxd1 Na5 12. Bc2 Bd7 13. Nc3 Rc8 14. Bd3 a6 15. Bf1 Bc6 16. Bf4 Bb4 17. Ne2 Bxf3 18. gxf3 Nd5 19. Rac1 O-O 20. Rxc8 Rxc8 21. Bc1 Nc6 22. f4 Nce7 23. Ng3 Bc5 24. f5 Bb6 25. fxe6 fxe6 26. Bh3 Rc6 27. Bg5 Kf7 28. Ne4 Bc7 29. Bd2 h6 30. f4 g6 31. Rc1 Rxc1+ 32. Bxc1 Nf5 33. Kf1 b5 34. Ke2 Ke7 35. Nc3 Nb6 36. b3 b4 37. Ne4 Nd5 38. Bd2 a5 39. Bg2 Bb6 40. Ng3 Nfe3 41. Bxd5 Nxd5 42. Ne4 Bd4 43. Nd6 Bc3 44. Be3 g5 45. fxg5 Bxe5 46. Nc4 Bh8 47. gxh6 Nc3+ 48. Kd3 Nxa2 49. Nxa5 Kf7 50. Nc6 Kg6 51. Kc4 Bc3 52. Kc5 Be1 53. Ne5+ Kh7 54. Nf3 Bc3 55. Kd6 Bb2 56. Ng5+ Kxh6 57. Nxe6+ Kh5 58. Kc5 Bc1 59. Bd4 Bd2 60. Bb2 Kg4 61. Kc4 Kh3 62. Be5 Nc1 63. Nf4+ Kg4 64. Nd3 Nxb3 65. Kxb3 Kh3 66. Nf2+ Kg2 67. Ne4 Be1 68. Ng5 Bh4 69. Ne6 Kh3 70. Kxb4 Bf2 71. Ng5+ Kg4 72. Ne4 Bg1 73. Nd2 Bf2 74. Kc4 Kh3 75. Kd3 Bh4 76. Nf3 Bd8 77. Ke2 Be7 78. Kf1 Bd8 79. Ng1+ Kg4 80. Kg2 Be7 81. Nf3 Bd8 82. h3+ Kh5 83. Kg3 Be7 84. Kf4 Bd8 85. Kf5 Be7 86. Ke6 Bh4 87. Kf5 Be7 88. Bf6 Bc5 89. Nd2 Kh6 90. Ne4 Be3 91. Bg5+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.19"] [White "Pham, Duc Thang"] [Black "Kashlinskaya, Alina"] [Result "0-1"] [ECO "C55"] [WhiteElo "2201"] [BlackElo "2440"] [PlyCount "102"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Nc3 Be7 5. O-O O-O 6. d3 d6 7. h3 Na5 8. Bb3 Nxb3 9. axb3 c6 10. d4 Qc7 11. Bg5 Be6 12. Qe2 b5 13. Bxf6 Bxf6 14. d5 cxd5 15. exd5 Bd7 16. Ra6 b4 17. Ne4 Be7 18. Nxe5 Bc8 19. Rc6 Qd8 20. Rxc8 Qxc8 21. Nc6 Qb7 22. Nd2 Rfe8 23. Nc4 Qc7 24. Re1 Bf8 25. Qxe8 Rxe8 26. Rxe8 g6 27. Ra8 Qd7 28. Rd8 Qb7 29. Nxd6 Qa6 30. Ne7+ Kg7 31. Ne8+ Kh6 32. Ng8+ Kg5 33. Nef6 Bg7 34. Ne4+ Kf4 35. Re8 Qa1+ 36. Kh2 Be5 37. Nd2 Kf5+ 38. g3 Qe1 39. Nh6+ Kf6 40. Ng4+ Kg7 41. Rxe5 Qxd2 42. Kg2 Qxc2 43. Re7 Qxb3 44. Ne3 Qxb2 45. Rxa7 b3 46. d6 Qd4 47. d7 b2 48. Rb7 Qe4+ 49. Kh2 Qxb7 50. Nf5+ gxf5 51. d8=Q f6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.20"] [White "Nitin, S."] [Black "Nguyen, Hoang Nam"] [Result "1-0"] [ECO "B46"] [WhiteElo "2378"] [BlackElo "2281"] [PlyCount "57"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Nc3 Nc6 6. Be2 Nge7 7. O-O Nxd4 8. Qxd4 Nc6 9. Qe3 Qc7 10. Kh1 b5 11. f4 Bb7 12. a4 b4 13. Nd1 Be7 14. b3 Bf6 15. e5 Bd8 16. Bb2 Ne7 17. Bd3 h5 18. Qh3 g6 19. Ne3 Nf5 20. Nc4 Kf8 21. c3 h4 22. cxb4 Kg8 23. Bxf5 gxf5 24. Rac1 Qb8 25. Nd6 Bc6 26. Rxc6 dxc6 27. Qf3 Be7 28. Qxc6 Rh6 29. Nxf5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.21"] [White "Tran, Tuan Minh"] [Black "Liu, Xiangyi"] [Result "1-0"] [ECO "D01"] [WhiteElo "2353"] [BlackElo "2159"] [PlyCount "63"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Bg5 d5 3. Bxf6 gxf6 4. e3 c5 5. Nc3 e6 6. dxc5 Bxc5 7. Qh5 f5 8. O-O-O Qe7 9. h3 Nc6 10. g4 fxg4 11. hxg4 Bd7 12. Bb5 O-O-O 13. Nge2 a6 14. Bxc6 Bxc6 15. Nd4 Be8 16. Qh4 f6 17. f4 Bf7 18. Rhf1 Rd7 19. Kb1 e5 20. Nf5 Qe6 21. e4 dxe4 22. Rxd7 Kxd7 23. Ng7 Qc4 24. Rd1+ Kc7 25. Qxf6 Bd4 26. Nf5 Rd8 27. fxe5 Rd7 28. Nxd4 Rxd4 29. Rxd4 Qxd4 30. Qxf7+ Kb6 31. Qd5 Qg1+ 32. Qd1 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.22"] [White "Hoang, Thi Nhu Y"] [Black "Le, Hoang Tran Chau"] [Result "1-0"] [ECO "E92"] [WhiteElo "2210"] [BlackElo "2124"] [PlyCount "104"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. dxe5 dxe5 8. Bg5 c6 9. O-O Qc7 10. h3 Nbd7 11. Be3 Re8 12. Qd2 Nf8 13. Rfd1 b6 14. Qd6 Qxd6 15. Rxd6 Bb7 16. b4 Rad8 17. Rxd8 Rxd8 18. a4 N6d7 19. a5 Ne6 20. axb6 axb6 21. Ra7 Rb8 22. Na4 c5 23. b5 Kf8 24. Nc3 Ke8 25. Ng5 Nd4 26. Bd1 h6 27. Nf3 f5 28. Nh4 f4 29. Bd2 g5 30. Nf3 Kd8 31. Nd5 Bf8 32. Ne1 Bxd5 33. exd5 Be7 34. g3 Nf6 35. Nd3 Bd6 36. gxf4 exf4 37. Kg2 Bc7 38. Bc3 h5 39. Bxd4 cxd4 40. Nb4 Kd7 41. Nc6 Rc8 42. Nxd4 g4 43. hxg4 hxg4 44. Ne6 Kd6 45. Nxf4 Ke5 46. Ng6+ Kd6 47. Bc2 Rg8 48. c5+ Kxc5 49. Rxc7+ Kxb5 50. Rf7 Nxd5 51. Rf5 Kc4 52. Rxd5 Kxd5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.23"] [White "Nguyen, Anh Khoi"] [Black "Vijayalakshmi, Subbaraman"] [Result "1-0"] [ECO "E17"] [WhiteElo "2147"] [BlackElo "2365"] [PlyCount "131"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 4. O-O Be7 5. c4 O-O 6. d4 b6 7. Nbd2 Bb7 8. b3 Nbd7 9. Bb2 c5 10. Rc1 Rc8 11. dxc5 Nxc5 12. Ne5 dxc4 13. Bxb7 Nxb7 14. Ndxc4 Bc5 15. e3 b5 16. Nd2 Nd5 17. Qe2 Nd6 18. e4 Ne7 19. Rfd1 Bb4 20. Rxc8 Qxc8 21. Ndf3 Rd8 22. Nd4 Bc3 23. Rc1 b4 24. Bxc3 bxc3 25. Qe3 Qa8 26. f3 f6 27. Nd3 e5 28. Ne2 Nb5 29. Nxc3 Nd4 30. f4 exf4 31. Nxf4 Nec6 32. Ncd5 Ne5 33. Kg2 Ndc6 34. b4 Qb7 35. Qc5 a6 36. a4 Rb8 37. Rb1 Nd8 38. b5 Ndf7 39. h4 Qd7 40. Qc7 Qxc7 41. Nxc7 axb5 42. axb5 Nd6 43. Rb4 Nc6 44. Rb1 Ne5 45. Nfe6 Nxe4 46. Nd4 Kf7 47. b6 Kg6 48. Nd5 Nd6 49. Ne7+ Kf7 50. Nec6 Ra8 51. b7 Ra2+ 52. Kh3 Nd7 53. b8=Q Nxb8 54. Rxb8 Ra3 55. Kg4 h5+ 56. Kf4 g5+ 57. hxg5 fxg5+ 58. Ke5 Nc4+ 59. Kd5 Ne3+ 60. Ke4 Nf1 61. Ne5+ Kg7 62. Nf5+ Kh7 63. Rb7+ Kg8 64. Rg7+ Kf8 65. Rf7+ Ke8 66. Nd6+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.24"] [White "Pham, Le Thao Nguyen"] [Black "Tran, Thi Mong Thu"] [Result "1-0"] [ECO "D13"] [WhiteElo "2349"] [BlackElo "1909"] [PlyCount "107"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. Nc3 e6 5. Nf3 Nc6 6. Bf4 a6 7. e3 Nf6 8. Rc1 Be7 9. Bd3 O-O 10. O-O Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 g6 13. Na4 Bd6 14. f4 f5 15. a3 Bxe5 16. fxe5 Qg5 17. Qd2 Rb8 18. Nb6 Qd8 19. Qb4 Bd7 20. Qd6 Bc6 21. Qxd8 Rbxd8 22. g3 Be8 23. Rc3 g5 24. Be2 Ng7 25. Rc7 Rf7 26. Rfc1 Bc6 27. Rxf7 Kxf7 28. Bxa6 bxa6 29. Rxc6 Rb8 30. b4 f4 31. exf4 gxf4 32. Nd7 Rg8 33. Nf6 Ra8 34. g4 Kg6 35. Kg2 h6 36. Kf3 Kg5 37. Rc7 Kg6 38. Kxf4 Rf8 39. Kg3 h5 40. h3 Rh8 41. Rc6 hxg4 42. hxg4 Rh1 43. Rxa6 Rd1 44. b5 Rxd4 45. Ra7 Rd3+ 46. Kf2 Rb3 47. a4 d4 48. Ke2 Re3+ 49. Kd2 Rb3 50. Ne4 Nf5 51. gxf5+ Kxf5 52. Nc5 Rb1 53. Kc2 Rb4 54. Rf7+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.25"] [White "Tran, Manh Tien"] [Black "Le, Kieu Thien Kim"] [Result "1-0"] [ECO "D10"] [WhiteElo "2304"] [BlackElo "2199"] [PlyCount "63"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 c6 3. Nc3 d5 4. cxd5 cxd5 5. Bf4 Nc6 6. e3 Bf5 7. Qb3 Na5 8. Bb5+ Bd7 9. Qa4 Nc6 10. Nf3 a6 11. Bxc6 Bxc6 12. Qb3 e6 13. Ne5 Be7 14. O-O O-O 15. Nxc6 bxc6 16. Na4 Nh5 17. Be5 f6 18. Bg3 Nxg3 19. hxg3 f5 20. Rac1 Rb8 21. Qc2 Rc8 22. Qc3 Rf6 23. Nc5 Bxc5 24. Qxc5 Rh6 25. b4 Qg5 26. Qd6 Rf8 27. Rxc6 Qh5 28. f3 Qh2+ 29. Kf2 Rg6 30. Qf4 Rg4 31. Qe5 Re4 32. fxe4 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.26"] [White "Ton, That Nhu Tung"] [Black "Borsos, Bogdan"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E11"] [WhiteElo "2235"] [BlackElo "2271"] [PlyCount "82"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 4. Bd2 Qe7 5. Nf3 Nc6 6. a3 Bxd2+ 7. Qxd2 a5 8. Bg2 d6 9. Nc3 e5 10. O-O O-O 11. d5 Nb8 12. b4 axb4 13. axb4 Rxa1 14. Rxa1 Na6 15. Qb2 e4 16. Nd4 h5 17. Nc2 h4 18. Nd1 Re8 19. Qd4 Nh7 20. Ra3 h3 21. Bf1 Ng5 22. Re3 c5 23. dxc6 bxc6 24. Nc3 c5 25. bxc5 Nxc5 26. Nb5 Rd8 27. Nb4 Bb7 28. f4 Nge6 29. Qc3 Nc7 30. Nxc7 Qxc7 31. Bxh3 Qb6 32. Nc2 Ra8 33. Kf2 Qb1 34. Na3 Qh1 35. Bg2 Qxh2 36. Qc1 Nd3+ 37. exd3 exd3 38. Qh1 Qxh1 39. Bxh1 Bxh1 40. Rxd3 d5 41. cxd5 Bxd5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.27"] [White "Nguyen, Dang Hong Phuc"] [Black "Tu, Hoang Thai"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A04"] [WhiteElo "1870"] [BlackElo "2250"] [PlyCount "76"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 g6 2. Nf3 Bg7 3. g3 c5 4. Bg2 cxd4 5. Nxd4 Nc6 6. e3 Qb6 7. c3 Nf6 8. O-O d5 9. Qb3 Qc5 10. Qa3 Qxa3 11. Nxa3 O-O 12. Rd1 Bg4 13. f3 Bd7 14. b3 e5 15. Nxc6 Bxc6 16. Bb2 Rfd8 17. c4 e4 18. fxe4 dxe4 19. Nc2 Ng4 20. Bxg7 Kxg7 21. h3 Ne5 22. Nd4 Re8 23. Nxc6 Nxc6 24. Rd7 b6 25. Rc7 Re6 26. Rxc6 Rxc6 27. Bxe4 Rac8 28. Bxc6 Rxc6 29. Rd1 a6 30. a4 b5 31. cxb5 axb5 32. a5 b4 33. Rd4 Rc1+ 34. Kf2 Ra1 35. Rxb4 Rxa5 36. Rc4 Ra2+ 37. Kf3 Rb2 38. b4 g5 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.28"] [White "Nguyen, Sy Hung"] [Black "Tran, Ngoc Lan"] [Result "1-0"] [ECO "A12"] [WhiteElo "2131"] [BlackElo "2244"] [PlyCount "109"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. b3 Bf5 4. Bb2 Nf6 5. g3 Nbd7 6. Bg2 e6 7. O-O h6 8. d3 Qc7 9. Nbd2 Bc5 10. Rc1 dxc4 11. Nxc4 O-O 12. Rc2 Be7 13. Qa1 Rfd8 14. Rfc1 Rac8 15. Nce5 Nxe5 16. Nxe5 Qa5 17. a3 Ne8 18. b4 Qa4 19. e4 Bh7 20. d4 a5 21. Nc4 axb4 22. Nb6 Qb3 23. Nxc8 Rxc8 24. axb4 Bxb4 25. Re2 Qd3 26. Re3 Qd2 27. Rd1 Qc2 28. Bf1 Nc7 29. Bd3 Qb3 30. Be2 Qc2 31. Bd3 Qb3 32. Qc1 Qa2 33. Qc2 Qa5 34. Ra1 Qb6 35. Bc3 Bxc3 36. Qxc3 Rd8 37. Rb1 Qa7 38. Qc5 Qa8 39. Qb6 Ne8 40. e5 Bxd3 41. Rxd3 Rd7 42. Rdb3 g6 43. Qc5 Ng7 44. Ra3 Qd8 45. Rba1 Qe7 46. Ra8+ Kh7 47. Qa7 g5 48. Qb8 Rxd4 49. Qh8+ Kg6 50. Rg8 f6 51. Raa8 fxe5 52. Rae8 Qf6 53. Rxg7+ Qxg7 54. Rxe6+ Kf7 55. Qe8# 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.29"] [White "Doan, Van Duc"] [Black "Emojong, Elijah"] [Result "0-1"] [ECO "D76"] [WhiteElo "2124"] [BlackElo "2350"] [PlyCount "100"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 4. O-O Bg7 5. c4 O-O 6. cxd5 Nxd5 7. Nc3 Nb6 8. d4 Nc6 9. e3 e5 10. d5 Nb4 11. e4 c6 12. a3 Na6 13. dxc6 bxc6 14. Qc2 Bg4 15. Na4 Nxa4 16. Qxa4 Nc5 17. Qxc6 Rc8 18. Qd5 Qxd5 19. exd5 Nb3 20. Be3 e4 21. Ng5 Nxa1 22. Rxa1 f5 23. Ne6 Rf7 24. h3 Be2 25. d6 Be5 26. Bf4 Bxf4 27. Nxf4 Ba6 28. f3 e3 29. Nd5 Rd8 30. Nxe3 Rxd6 31. f4 Re7 32. Nd5 Re2 33. Rd1 Rxg2+ 34. Kxg2 Rxd5 35. Rxd5 Bb7 36. Kf2 Bxd5 37. Ke3 Kf7 38. Kd4 Ke6 39. Kc5 Bb3 40. Kb5 Kd5 41. Ka6 Ke4 42. Kxa7 Kf3 43. Kb6 Kxg3 44. Kb5 Kxf4 45. a4 Ke4 46. a5 f4 47. a6 f3 48. Kb4 Bd5 49. Kc5 f2 50. b4 f1=Q 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.30"] [White "Ngo, Thi Kim Tuyen"] [Black "Vo, Thi Kim Phung"] [Result "0-1"] [ECO "E24"] [WhiteElo "2083"] [BlackElo "2197"] [PlyCount "92"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Nc3 c5 5. Qc2 Nc6 6. a3 Bxc3+ 7. bxc3 d6 8. e4 e5 9. Be2 h6 10. O-O O-O 11. Bb2 b6 12. Rfd1 Qe8 13. Nd2 Na5 14. dxc5 dxc5 15. Nf1 Ba6 16. Ne3 Qe6 17. Nf5 Rad8 18. Rd3 Rxd3 19. Qxd3 Kh7 20. Ne3 Rc8 21. a4 Rc7 22. Nd5 Rc6 23. Qc2 Bxc4 24. Bxc4 Nxc4 25. Nxf6+ Qxf6 26. Rd1 Rd6 27. Bc1 Qg6 28. f3 Kg8 29. Qe2 Rxd1+ 30. Qxd1 Qd6 31. Qe2 Na5 32. h3 c4 33. Kh2 Qd3 34. Qe1 Qc2 35. Be3 Kh7 36. Bg1 Qxa4 37. Qd2 Qc6 38. Qe3 Nb3 39. f4 Qd6 40. fxe5 Qxe5+ 41. Kh1 Qe6 42. Qf4 a5 43. Qb8 a4 44. Qa8 b5 45. Be3 Qd6 46. Kg1 Qf6 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.31"] [White "Duong, Thuong Cong"] [Black "Pham, Bich Ngoc"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B13"] [WhiteElo "2078"] [BlackElo "2186"] [PlyCount "62"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 Nc6 5. c3 Nf6 6. h3 e6 7. Ne2 Be7 8. O-O O-O 9. Nd2 b6 10. Nf3 Bb7 11. Ng3 h6 12. Bf4 Bd6 13. Qd2 Qc7 14. Bxd6 Qxd6 15. Rfe1 Rac8 16. Rad1 Nd7 17. Qe2 Rfe8 18. Ne5 Ncxe5 19. dxe5 Qe7 20. Ba6 Bxa6 21. Qxa6 Nc5 22. Qe2 a5 23. Rd4 g6 24. Qb5 Qc7 25. Ne2 Qxe5 26. Qxb6 Qb8 27. Qxb8 Rxb8 28. b3 Kg7 29. c4 dxc4 30. Rxc4 Nd3 31. Rf1 Nb4 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.32"] [White "Ivana Maria, Furtado"] [Black "Nguyen, Phuoc Tam"] [Result "1-0"] [ECO "E32"] [WhiteElo "2177"] [BlackElo "2055"] [PlyCount "100"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. a3 Bxc3+ 6. Qxc3 b6 7. Bg5 Bb7 8. e3 d5 9. cxd5 Bxd5 10. Rc1 Nbd7 11. f3 c5 12. e4 Bb7 13. dxc5 Rc8 14. Qe3 h6 15. Bf4 Nxc5 16. Rd1 Ncd7 17. Ne2 b5 18. Qxa7 Qb6 19. Qxb6 Nxb6 20. Nc3 b4 21. axb4 Nc4 22. Bxc4 Rxc4 23. Bd6 Rd8 24. O-O Ne8 25. Bc5 Rc8 26. Rc1 Ba6 27. Rfd1 Rb8 28. b3 Rcxb4 29. Bxb4 Rxb4 30. Rb1 Kf8 31. Na2 Rb6 32. b4 Ke7 33. Nc3 Nd6 34. Na4 Rb8 35. Nc5 Bb5 36. Ra1 Nc8 37. e5 Bc6 38. Rd4 Bb5 39. Ne4 Rb7 40. Rc1 Bd7 41. Nc5 Rc7 42. Rxd7+ Rxd7 43. Nxd7 Kxd7 44. h4 Nb6 45. Ra1 Nc8 46. Rc1 Nb6 47. Rc6 Nd5 48. Ra6 f6 49. Ra7+ Kd8 50. Rf7 fxe5 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.33"] [White "Pham, Thi Thu Hien"] [Black "Tran, Le Dan Thuy"] [Result "1-0"] [ECO "B81"] [WhiteElo "2158"] [BlackElo "2005"] [PlyCount "77"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e6 6. g4 h6 7. h4 a6 8. Rg1 Nfd7 9. g5 g6 10. h5 Ne5 11. f4 Nec6 12. hxg6 fxg6 13. Be3 h5 14. Bc4 Qe7 15. a4 Na5 16. Bd3 Nbc6 17. Qd2 Bd7 18. O-O-O Bg7 19. Nxc6 Nxc6 20. e5 O-O-O 21. exd6 Qxd6 22. Ne4 Qc7 23. Nf6 Na5 24. Qb4 Bf8 25. Qb6 Bd6 26. Qxc7+ Kxc7 27. b3 Bc6 28. Bxg6 h4 29. Be4 h3 30. Rdf1 Be7 31. Bxc6 Bxf6 32. Bh1 Bg7 33. f5 exf5 34. Rxf5 Nc6 35. Rf7+ Rd7 36. Bb6+ Kc8 37. Rgf1 Ne5 38. R7f5 Rh4 39. Rf8+ 1-0 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.34"] [White "Tong, Thai Hung"] [Black "Doan, Thi Van Anh"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E12"] [WhiteElo "2151"] [BlackElo "1994"] [PlyCount "126"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. a3 Bb7 5. Nc3 d5 6. cxd5 Nxd5 7. Bd2 c5 8. e3 Nc6 9. Nxd5 Qxd5 10. Bc3 Rd8 11. dxc5 Qf5 12. Qa4 Qxc5 13. Be2 Be7 14. Bxg7 Rg8 15. Bd4 Qa5+ 16. Qxa5 Nxa5 17. O-O Nb3 18. Rad1 Nxd4 19. Rxd4 Rxd4 20. exd4 Bf6 21. Rd1 Ke7 22. Ne1 Rd8 23. Bf3 Ba6 24. Nc2 Bc4 25. Nb4 Kf8 26. Nc6 Rd6 27. g3 Be2 28. Bxe2 Rxc6 29. Rd2 Rd6 30. Kf1 Rxd4 31. Rc2 Rd5 32. h4 Rc5 33. Rxc5 bxc5 34. b3 Bb2 35. a4 Ke7 36. g4 h6 37. Kg2 Kd6 38. f4 e5 39. g5 exf4 40. gxh6 Ke7 41. Kf3 Kf8 42. Bd3 Bf6 43. h5 Bg5 44. h7 Kg7 45. Kg4 f6 46. a5 Bh6 47. a6 Bg5 48. Be4 Bh6 49. Kf5 f3 50. Bxf3 Bg5 51. Ke6 Kxh7 52. Kd5 Bd2 53. Ke6 Kg7 54. Kd6 Bb4 55. Kc6 Ba5 56. Be2 Bb6 57. Kd6 Kh6 58. Ke6 Kg5 59. Bd1 f5 60. Be2 f4 61. Bf3 Kh6 62. Ke5 Bc7+ 63. Kd5 Bb6 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.35"] [White "Le, Thi Phuong Lien"] [Black "Frost, Peter"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C00"] [WhiteElo "2143"] [BlackElo "1781"] [PlyCount "78"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 Nf6 4. g3 Be7 5. Bg2 O-O 6. Ne2 c5 7. O-O Nc6 8. h3 Rb8 9. a4 a6 10. f4 b5 11. axb5 axb5 12. e5 Nd7 13. c3 Nb6 14. d4 cxd4 15. cxd4 Bd7 16. b3 Ra8 17. Bb2 Rxa1 18. Bxa1 b4 19. Rf2 Qa8 20. Nf1 Rc8 21. Ne3 Na7 22. g4 Nb5 23. f5 Bg5 24. Nc2 Rxc2 25. Qxc2 Qxa1+ 26. Kh2 Nc3 27. fxe6 Bxe6 28. Ng3 Qb1 29. Qxb1 Nxb1 30. Nf1 Nd7 31. Kg3 Nf8 32. h4 Bc1 33. Rc2 Nc3 34. Bf3 Ba3 35. Ne3 g6 36. Kf2 Kg7 37. Nd1 Nxd1+ 38. Bxd1 Nd7 39. Ke3 h6 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.36"] [White "Ngo, Thi Kim Cuong"] [Black "Le, Minh Hoang"] [Result "0-1"] [ECO "D04"] [WhiteElo "1995"] [BlackElo "1931"] [PlyCount "57"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 c6 4. Bd3 Bg4 5. O-O Nbd7 6. b3 e5 7. dxe5 Nxe5 8. Be2 Bd6 9. Bb2 Ng6 10. Nbd2 O-O 11. h3 Bf5 12. c4 Rc8 13. cxd5 cxd5 14. Nd4 Be6 15. Rc1 Bb8 16. Ba3 Re8 17. Bd3 a5 18. Bxg6 hxg6 19. Nxe6 fxe6 20. Nb1 Rc6 21. Rxc6 bxc6 22. g3 c5 23. Kg2 Rf8 24. h4 e5 25. Qc2 Bd6 26. Qxg6 d4 27. exd4 cxd4 28. Bxd6 Qxd6 29. Kg1 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.37"] [White "Wolfaardt, Francois"] [Black "Nguyen, Truong Bao Tran"] [Result "0-1"] [ECO "B13"] [WhiteElo "1785"] [BlackElo "1889"] [PlyCount "126"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. exd5 cxd5 4. d4 Nc6 5. Nc3 Bg4 6. Be2 Nf6 7. O-O g6 8. h3 Bd7 9. Ne5 Bg7 10. Nxd7 Qxd7 11. Be3 O-O 12. Qd2 Rfd8 13. Rad1 Rac8 14. Bh6 Qc7 15. Bxg7 Kxg7 16. f4 e6 17. g4 h6 18. Qe3 Rh8 19. Qf3 Qb6 20. Na4 Nxd4 21. Nxb6 Nxf3+ 22. Rxf3 axb6 23. c3 h5 24. g5 Ne4 25. Rd4 h4 26. Rb4 Rc6 27. Bb5 Rd6 28. Ra4 Rhd8 29. Rd4 Ng3 30. Kg2 Nf5 31. Ra4 d4 32. Ra7 d3 33. Ba4 d2 34. Bd1 R8d7 35. Ra4 Ng3 36. Kf2 Rd5 37. Rb4 b5 38. a3 Rc5 39. Ke3 Nf5+ 40. Ke2 Rcd5 41. Rf1 Ng3+ 42. Kf2 Nxf1 43. Kxf1 Rd3 44. Kg2 Rg3+ 45. Kh2 Rdd3 46. Rxb5 Rxh3+ 47. Kg2 Rdg3+ 48. Kf2 Rh2+ 49. Kf1 Rh1+ 50. Ke2 Rg2+ 51. Kf3 Rxd1 52. Kxg2 Rg1+ 53. Kxg1 d1=Q+ 54. Kf2 Qd2+ 55. Kf3 Qd3+ 56. Kg2 Qg3+ 57. Kf1 h3 58. Ke2 h2 59. Kd2 h1=Q 60. Kc2 Qe4+ 61. Kb3 Qgd3 62. Rb4 Qed5+ 63. Ka4 Qa6# 0-1 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.38"] [White "Tran, Minh Thang"] [Black "Tran, Quang Khai"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A44"] [WhiteElo "2071"] [BlackElo "2091"] [PlyCount "48"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 c5 2. d5 e5 3. Nc3 d6 4. e4 a6 5. a4 Be7 6. Nf3 Bg4 7. Be2 Bxf3 8. Bxf3 Bg5 9. O-O Bxc1 10. Qxc1 Ne7 11. Rb1 O-O 12. Qe3 Nd7 13. Bg4 Nf6 14. Bh3 Qa5 15. Ra1 Ng6 16. g3 Qb4 17. Ra3 b5 18. axb5 axb5 19. Rb3 Qd4 20. Nxb5 Qxe3 21. fxe3 Rfb8 22. Nxd6 Ne7 23. Rxb8+ Rxb8 24. Ra1 g6 1/2-1/2 [Event "4th HDBank"] [Site "Ho Chi Minh city"] [Date "2014.03.15"] [Round "9.39"] [White "Pham, Hoang Nhat Anh"] [Black "Luu, Duc Hai"] [Result "0-1"] [ECO "D02"] [WhiteElo "1513"] [BlackElo "1913"] [PlyCount "92"] [EventDate "2014.03.10"] [EventRounds "9"] [EventCountry "VIE"] 1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 c5 4. c3 Qb6 5. Qc2 Nc6 6. e3 cxd4 7. exd4 Bd7 8. Bd3 Rc8 9. Qb3 Qxb3 10. axb3 Nf6 11. Nbd2 Be7 12. O-O O-O 13. h3 h6 14. Ne5 a6 15. Ndf3 Nxe5 16. Nxe5 Bc6 17. Rfe1 Nh5 18. Bh2 g5 19. Ng4 Kg7 20. Be5+ f6 21. Bh2 Bd7 22. Ne3 Kf7 23. Ng4 Kg7 24. Ne3 Kf7 25. Ng4 Rh8 26. c4 Nf4 27. Bf1 Bd6 28. Ne3 Bb4 29. Red1 Bc6 30. c5 h5 31. Nc2 a5 32. Nxb4 axb4 33. Ra7 e5 34. f3 Rhe8 35. Ra5 exd4 36. Bxf4 gxf4 37. Rxd4 Rcd8 38. Kf2 Re3 39. Bc4 Rde8 40. Bxd5+ Bxd5 41. Rxd5 Re2+ 42. Kg1 Rxb2 43. Rd7+ Kg6 44. Rd3 Re1+ 45. Kh2 Rbb1 46. g4 Re2# 0-1 [/pgn]