Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ - Năm nay CLB Kiện tướng Hoa phượng đỏ tổ chức Giải vô địch Cờ vua Hoa phượng đỏ - Hải Phòng mở rộng lần thứ 3 năm 2017 trùng vào ngày Thanh phố Hải Phòng kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng, Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 6 và Lễ hội Cờ vua Hoa phượng đỏ lần thứ 3 năm 2017.

With the support of the Vietnam Chess Federation, Hai Phong University Of Medicine And Pharmacy, Department of Culture and Sport, Department of Education and Training Hai Phong, Tung Duong intellectual development JSC and Hoa Phuong Do Chess Club has successfully organized The 2nd Hai Phong Open blizt and rapid chess tournament - Hoa Phuong Do cup in two days 22-23/10/2016.

 

More Articles ...