Giải được tổ chức từ 14 đến 19 tháng 5 tại Khách sạn Đệ Nhất - Tân Bình - TP.HCM, 30 phút mỗi bên để hoàn thành ván cờ nhanh và 5 phút mỗi bên cho cờ chớp.

The championship take place at The First Hotel - TanBinh - Ho Chi Minh City from May 14 -19 . 30' per side for Rapid and 5' for Blitz.

More Articles ...

Show more post