22
Sun, Sep

Seagames 23 - Philippines 2005

Môn Cờ vua tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2005 được thi đấu tại Trung tâm hội nghị thành phố Tagaytay, Philippines từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2005. Đoàn Việt Nam đã lập một kỳ tích lớn khi đoạt toàn bộ 8 huy chương vàng của giải.

 

SEAGAMES 23 - PHILIPPINES 2005

CHESS EVENT
November 27th to December 4th in Tagaytay city

Chess was one of Vietnam's most successful events at the conclusion of Sea Games 23 in the Philippines as the Vietnamese chess team secured a total of eight titles at the games.

MEDAL TALLY

 

Rank

Country

Men individual rapid Men team rapid Blitz Individual standard Team standard Total
G S B G S B G S B G S B G S B G S B
1

Vietnam

1     1     2   2 2 2   2     8 2 2
2

Philippines

    1   1     1 2         2     4 3
3

Indonesia

  1           1       1     2   2 3
4

Singapore

    1     1           1           3
5

Myanmar

          1                       1
6

Malaysia

                                   
7

Brunei

                                   

MEN NDIVIDUAL RAPID - FINAL STANDING

1. Nguyen Ngoc Truong Son, VIETNAM

2. Megaranto Susanto, INDONESIA
3. Goh Koon Jong Jason, SINGAPORE
3. Torre Eugenio, PHILIPPINES

MATCH RESULTS

WYNN Zaw Htun, MYA    
  WYNN Zaw Htun, MYA ½  
Bye    
    GOH KOON-JONG Jason, SIN 1½
GOH KJ Jason, SIN 2½    
  GOH KOON-JONG Jason, SIN 1½  
JUSWANTO Denny, INA 1½    
      MEGARANTO Susanto, INA ½
ANTONIO Rogelio Jr., PHI 1½    
  ANTONIO Rogelio Jr., PHI ½  
AK HIRAWAN PMO, BRU ½    
    MEGARANTO Susanto, INA 2½
CHAN Nicholas, MAS 2    
  MEGARANTO Susanto, INA 1½  
MEGARANTO Susanto, INA 3    
     
TORRE Eugenio, PHI    
  TORRE Eugenio, PHI 1½  
Bye    
    TORRE Eugenio, PHI ½
MYO Naing, MYA 0    
  LE Quang Liem, VIE ½  
LE Quang Liem, VIE 2    
      NGUYEN Ngoc Truong Son, VIE 1½
WU Shaobin, SIN 1½    
  WU Shaobin, SIN 0  
MAS Hafizulhelmi, MAS ½    
    NGUYEN Ngoc Truong Son, VIE 1
Bye    
  NGUYEN NG Truong Son, VIE 2  
NGUYEN Ngoc Truong Son, VIE    

INDIVIDUAL STANDARD - FINAL STANDING

MEN WOMEN
1. Nguyen Ngoc Truong Son, VIE 1. Nguyen Thi Thanh An, VIE
2. Le Quang Liem, VIE 2. Le Thanh Tu, VIE
3. Goh Weiming, SIN
3. Lumongdong Lisa Karlina, INA

TEAM STANDARD - FINAL STANDING

MEN WOMEN
1. Vietnam 1. Vietnam
2. Philippines 2. Philippines
3.Indonesia
3. Indonesia

MATCH RESULTS

MEN

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts BH.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NGUYEN Ngoc Truongson
LE Quang Liem
GOH Weiming
MEGARANTO Susanto
TORRE Eugenio
ANTONIO Rogelio Jr.
NGUYEN Anh Dung
CHAN Nicholas
WYNN Zaw Htun
HANDOKO Edhi
DINH Duc Trong
WONG Zi Jing
BARBOSA Oliver
DABLEO Ronald
DIMAKILING Oliver
WONG Meng Kong
HALAY Taufik
MAS Hafizulhelmi
MOK Tze Meng
WU Shaobin
LIM Yee Weng
GOH KOON-JONG Jason
LY Hong Nguyen
TIRTO
ZAW Oo
SITURU Nathanael
MYO Naing
PHYO Chit
KYAW Lin Naing
AK HIRAWAN Pg Mohd Omar
VIE
VIE
SIN
INA
PHI
PHI
VIE
MAS
MYA
INA
VIE
MAS
PHI
PHI
PHI
SIN
INA
MAS
MAS
SIN
MAS
SIN
VIE
INA
MYA
INA
MYA
MYA
MYA
BRU
2w½
1b½
7w½
17b1
26b1
11w1
3b½
14w0
10w0
9b1
6b0
18b1
27w1
8b1
29w1
23w½
4w0
12w0
20b0
19w1
25w1
30w1
16b½
28b1
21b0
5w0
13b0
24w0
15b0
22b0
23b1
3w0
2b1
21w½
13w1
10b½
16w½
29b1
11b0
6w½
9w1
22w½
5b0
15w½
14b½
7b½
25b½
30b1
28w½
24b1
4b½
12b½
1w0
20w0
17w½
27b0
26w1
19b½
8w0
18w0
10w1
17b1
4w1
3b0
20b½
12w½
13b1
27w1
30w1
1b0
18b1
6b½
7w0
21b½
22b1
24w½
2w0
11w0
25w1
5w½
14w½
15w0
28b½
16b½
19b0
29w1
8b0
23w½
26b0
9b0
15b1
22w½
5b0
19w1
3w1
14b½
20w1
11b½
24b0
16w½
8w½
21w½
28w1
6w½
1w0
10b½
30b1
27b½
4b0
7b0
12b½
2b½
26w½
9w1
29w1
23b½
18w½
13b0
25b0
17w0
5w1
16b1
14w½
7w1
1b0
15w1
4b0
24w1
28w1
22b½
21b1
20b½
18b0
3b½
6b0
2w0
23w1
13w1
27w1
12w½
11w0
10w½
17b0
8b0
26b1
25w0
19b0
9b0
30w1
29b0
6b1
20w1
12b1
11b1
8w½
1w0
14w½
5b½
13b1
19w1
4w0
3w0
9w0
7b½
17w1
21w½
15b0
25b1
10b0
2b0
16b½
24b½
27b1
22w½
18w0
30b1
23w0
29w0