Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ - Năm nay CLB Kiện tướng Hoa phượng đỏ tổ chức Giải vô địch Cờ vua Hoa phượng đỏ - Hải Phòng mở rộng lần thứ 3 năm 2017 trùng vào ngày Thanh phố Hải Phòng kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng, Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 6 và Lễ hội Cờ vua Hoa phượng đỏ lần thứ 3 năm 2017.

More Articles ...