18
Wed, Sep

tamdiepxq 01Tam Điệp là địa danh gắn liền với chiến thắng lịch sử của nghĩa quân nhà Tây Sơn trong sự nghiệp giải phóng Thăng Long - một trong những chiến công hiển hách trong lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Góp phần quyết định trong chiến thắng này là nước cờ “Lấy nước sau làm nước trước” (thường được còn gọi là “nước cờ Tam Điệp”) của thiên tài quân sự Ngô Thì Nhậm.

More Articles ...

Subcategories